You are on page 1of 2

VRSTA KARTICE:

Poetak mandata

DATUM ZAPRIMANJA:

20.01.2012

PODACI O DUNOSNIKU
IME I PREZIME:

ZORAN MILANOVI

STRUNA SPREMA:

MAG.

ZVANJE:

DIPL. PRAVNIK

STRANAKA PRIPADNOST:

SDP

BRANI STATUS:

OENJEN

BROJ DJECE:

PREBIVALITE:

ZAGREB

PODACI O DUNOSTI
DUNOST:

PREDSJEDNIK VLADE RH

INSTITUCIJA:

VLADA RH

SJEDITE UREDA:

ZAGREB TRG SV. MARKA 2

SLUBENI TELEFON/FAX:

4599801 4569316

SLUBENI E-MAIL:

predsjednik@vlada.hr

POETAK MANADATA:

2011-12-23

NAIN OBNAANJA DUNOSTI:

Profesionalno

IZNOS PLAE/NAKNADE (BRUTO/NETO):

-/-

PODACI O DRUGOJ DUNOSTI

IZNOS PLAE DUNOSNIKA NA GODINJOJ RAZINI - ZBROJ MJESENIH PLAA NA GODINJOJ RAZINI, UVEAN ZA NAGRADE I DRUGE ISPLATE
POSLODAVCA KOD KOJEG SE OSTVARUJE DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA
NETO

BRUTO

246.851,76

478.202,76

GODINJI BONUS %

NAGRADA OD DOBITI TVRTKE

IZNOS PLAE BRANOG DRUGA DUNOSNIKA NA GODINJOJ RAZINI - ZBROJ MJESENIH PLAA NA GODINJOJ RAZINI, UVEAN ZA NAGRADE I
DRUGE ISPLATE POSLODAVCA KOD KOJEG SE OSTVARUJE DOHODAK OD NESAMOSTALNOG RADA
NETO

BRUTO

GODINJI BONUS %

NAGRADA OD DOBITI TVRTKE

PODACI O DRUGIM POSLOVIMA DUNOSNIKA


VRSTA POSLA

NAZIV TRGOVAKOG DRUTVA ILI INSTITUCIJE


I OIB ILI PODACI O PRAVNOJ ILI FIZIKOJ
OSOBI

SJEDITE

FUNKCIJA

RAZDOBLJE OD - DO

IZNOS ISPLAENIH NETO


PRIMITAKA NA GODINJOJ RAZINI

PODACI O NEKRETNINAMA
VRSTA

POVRINA

MJESTO

STAN

130,00 m2

STAN

127,00 m2

OBLIK PRAVA
VLASNITVA

NAIN STJECANJA

TRINA VRIJEDNOST

ZAGREB

1 - Od nesamostalnog rada - plaa 6 - Od drugih izvora


dohotka 8 - Darovnim ugovorom

0,00

ZAGREB

9 - Zaduenjem kod banke - kredit

0,00

PODACI O POKRETNINAMA
VRSTA

MARKA - TIP

GODINA PROIZVODNJE

OSOBNI AUTOMOBIL

VW PASSAT

2005

OBLIK I PRAVA

NAIN STJECANJA

TRINA VRIJEDNOST

9 - Zaduenjem kod banke - kredit

20.000,00 EUR

1/2

PODACI O OSTALIM POKRETNINAMA


VRSTA

MARKA - TIP

GODINA PROIZVODNJE

OBLIK I PRAVA

NAIN STJECANJA

TRINA VRIJEDNOST

POPIS POSLOVNIH UDJELA I DIONICA U FONDOVIMA I TRGOVAKIM DRUTVIMA (VRIJEDNOSNI PAPIRI I DR.)
NAZIV TVRTKE I OIB

SJEDITE

BROJ DIONICA - %
UDJELA

NOMINALNA VRIJEDNOST

OBLIK I PRAVA

NAIN STJECANJA

PRIJENOS PRAVA NA

POPIS NOVANE KUNSKE ILI DEVIZNE TEDNJE (AKO PREMAUJE JEDNOGODINJI IZNOS NETO PRIHODA)
IZNOS NOVANE TEDNJE

OBLIK I PRAVA

NAIN STJECANJA

5.000,00 EUR

POPIS DRUGIH PRIMITAKA PREMA VRSTAMA DOHOTKA NA GODINJOJ RAZINI


VRSTA DOHOTKA

VRSTA PRIMITKA

OBLIK I PRAVA

IZNOS ISPLAENIH NETO PRIMITAKA NA GODINJOJ RAZINI

OBAVLJANJE DJELATNOSTI ZNANSTVENE, NASTAVNE, SPORTSKE, KULTURNE, UMJETNIKE, HUMANITARNE, SAMOSTALNE POLJOPRIVREDNE I DR.
VRSTA DJELATNOSTI

NAZIV DJELATNOSTI

INSTITUCIJA

IZNOS ISPLAENIH NETO PRIMITAKA NA GODINJOJ RAZINI

POPIS OBVEZA DUNOSNIKA: - KREDITI - POZAJMICE - DUGOVANJA - JAMSTVA I DR.


VRSTA OBVEZE

TIP OBVEZE

VJEROVNIK

IZNOS DUGA

VALUTA

GODINA ZADUENJA

ROK VRAANJA

NAPOMENA

OBA STANA SU SUVLASNITVO SA SUPRUGOM. NAVEDENA TRINA VRIJEDNOST IMOVINE CCA 2000/EUR m2 ZA OBA STANA.STAN U ZAGREBU OD
127 m2 KUPLJEN JE HIPOTEKARNIM KREDITOM.

2/2