You are on page 1of 18

<!

--active user: 1481--><meta http-equiv="content-type" content="text/html;
charset=utf-8">

<html>
<head>
<meta http-equiv="content-language" content="en-us">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
<meta http-equiv="refresh" content="5400">
<meta name="description" content="báo người lao Động - tin tức hàng ngày việt
nam">
<meta name="keywords" content="bao nguoi lao dong cong doan vietnam news daily
economy online internet magazine gateway ixp isp icp fpt portal tin nhanh cap nhat
bao dien tu vietbao tinviet vietnews mua ban rao vat tu van viec lam hanoi ha noi
saigon sai gon tin tuc tintuc hue da nang danang vdc netnam saigonnet sggp vet
nhandan nhan dan laodong lao dong kinhte kinh te kinhdoanh kinh doanh">
<title>nlĐo - phÁp luẬt</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="/default.css">
<script language=javascript src="/js/function.js"></script>
<script language=javascript src="js/quangcao.js"></script>
</head>
<body topmargin="0" leftmargin="0">

<div align="center">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
<table border=0 width=780 cellpadding=0 style="border-collapse: collapse">
<tr>
<td height=2 colspan=2><img border=0 src="/images/clear.gif"
width=1 height=1></td>
</tr>
<tr>
<td height=80 background="/images/banner.jpg" valign="middle"><p
align=right><script language=javascript>displaybanner()</script></p></td>
</tr>
<tr>
<td background="/images/bar6.jpg" height=20 colspan=2>
<table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%">
<tr><td width=130 align="right"><font face="tahoma,verdana"
style=" font-size:11px" color="#ffffff"><b></b></font></td> <!--tin mới cập
nhật:-->
<td>
</td>
<td class="level1off" height="18">
<p id=0 align="right" style="margin-top: 2px;
margin-bottom: 2px">
<font face="verdana"><span style="font-size:
70%"><form name="form_search" method=get action="/search/default.asp"
onsubmit="return check_form_search()">
<input type="text" name="keyword"
onfocus="focussearch()" onblur="unfocussearch()" size="23" style="height: 18px;
color: #000; background-color: #fff; font-family: tahoma; border: 1px solid
#004080; font-size:11px" value="tìm kiếm">
<input type="submit" value="go" name="b1" hidefocus
style="height: 18px; cursor:hand; font-family: tahoma; color:#000000; font-weight:
bold; font-size: 11px; border: 1px solid #004080;">&nbsp;
<input type=hidden name="timtheo" value="keyword">
<input type=hidden name="keyword_cat_id" value="all">
<input type=hidden name="ketqua" value="chinhxac">
</form></span></font></p></td>
</tr>
</table>
</td>
</tr>
<!-- <tr>
<td bgcolor=#1e5c99 height=3 colspan=2><img border=0
src="/images/clear.gif" width=1 height=1></td>
</tr>-->

</table>
<table border=0 width=780 cellpadding=0 style="border-collapse: collapse">
<tr>
<td width="133" valign="top" style="border-left-style: none;
border-left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium"
bgcolor="#f3f3f3">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-
8">
<table width=130 cellpadding=0 cellspacing="0" class=menu>
<tr>
<td class=level1off id=1><a
href="/tintuc/home/">trang chủ</a></td>
</tr>
<tr>
<td class=level1off id=2>
<a href="/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/default.asp">chính
trị - xã hội</a></td>
</tr>
<tr style="display:none;" id=2sub>
<td class=level2off>
<a href="/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/cau-chuyen-hom-
nay/default.asp">câu chuyện hôm nay</a>
<a href="/tintuc/chinh-tri-xa-hoi/phong-
su/default.asp">phóng sự - ký
sự</a></td>
</tr>
<tr>
<td class=level1off id=77><a href="/tintuc/do-thi-
hom-nay/default.asp">Đô thị hôm nay</a></td>
</tr>
<tr style="display:none;" id=77sub>
<td class=level2off>
<a href="/tintuc/do-thi-hom-nay/nhung-dieu-trong-
thay/default.asp">những điều trông thấy</a>
</td>
</tr>
<tr>
<td class=level1off id=6>
<a href="/tintuc/the-gioi/default.asp">thế
giới</a></td>
</tr>
<tr style="display:none;" id=6sub>
<td class=level2off>
<a href="/tintuc/the-gioi/hau-truong/default.asp">hậu

trường</a><a href="/tintuc/the-gioi/ho-so-tu-
lieu/default.asp">hồ sơ tư liệu</a>
<a href="/tintuc/the-gioi/song-dong/default.asp">thế
giới sống động</a>
</td>
</tr>
<tr>
<td class=level1off id=10>
<a href="/tintuc/cong-doan/default.asp">công
đoàn</a></td>
</tr>
<tr style="display:none;" id=10sub>
<td class=level2off>
<a href="/tintuc/cong-doan/doi-song-
cn/default.asp">nhịp sống công nghiệp</a>
<a href="/tintuc/cong-doan/quyen-nghia-
vu/default.asp">quyền và nghĩa vụ</a><a href="/tintuc/cong-doan/tu-
van/default.asp">tư vấn pllĐ</a></td>
</tr>
<tr>
<td class=level1off id=14>
<a href="/tintuc/kinh-te/default.asp">kinh
tế - tiêu dùng</a></td>
</tr>
<tr style="display:none;" id=14sub>
<td class=level2off>
<a href="/tintuc/kinh-te/thi-truong/default.asp">tiêu
dùng</a>
<a href="/tintuc/kinh-te/cau-chuyen-quan-
ly/default.asp">câu chuyện kinh doanh</a></td>
</tr>
<tr>
<td class=level1off id=73><a href="/tintuc/thi-
truong/default.asp">Đầu tư-chứng khoán</a></td>
</tr>
<tr style="display:none;" id=73sub>
<td class=level2off><a href="/tintuc/thi-truong/dau-
tu/default.asp">Đầu tư</a><a href="/tintuc/thi-truong/chung-khoan/default.asp">thị
trường chứng khoán</a><a href="/tintuc/thi-truong/doanh-nghiep-gioi-
thieu/default.asp">doanh nghiệp giới thiệu</a>
</td>
</tr>
<tr>
<td class=level1off id=78><a href="/tintuc/dia-
oc/default.asp">thị trường Địa ốc</a></td>
</tr>
<tr style="display:none;" id=78sub>
<td class=level2off>
<a href="/tintuc/dia-oc/nha-dep/default.asp">nhà
đẹp</a>
</td>
</tr>
<tr>
<td class=level1off id=17><a href="/tintuc/giao-
duc/default.asp">giáo dục</a></td>
</tr>

<tr>
<td class=level1off id=18><a
href="http://www.nld.com.vn/tintuc/tuyen-sinh/default.asp">tuyển sinh
2008</a></td>
</tr>
<tr>
<td class=level1off id=19>
<a href="/tintuc/phap-luat/default.asp">pháp
luật</a></td>
</tr>
<tr>
<td class=level1off id=20>
<a href="/tintuc/van-hoa/default.asp">văn hóa - giải
trí</a></td>
</tr>
<tr style="display:none;" id=20sub>
<td class=level2off>
<a href="/tintuc/van-hoa/nguoi-cua-cong-
chung/default.asp">người của công chúng</a>
<a href="/tintuc/van-hoa/van-nghe-the-
gioi/default.asp">văn nghệ thế giới</a><a href="/tintuc/van-hoa/san-khau-dien-
anh/default.asp">sân khấu - Điện ảnh</a><a href="/tintuc/van-hoa/thoi-
trang/default.asp">thời trang</a>
<a href="/tintuc/van-hoa/truyen-
ngan/default.asp">truyện ngắn</a>
<a href="/media/">tv - radio online <img border=0
src="/images/new.gif"></a>
</td>
</tr>

<tr>
<td class=level1off id=26>
<a href="/tintuc/the-thao/default.asp">thể
thao</a></td>
</tr>
<tr style="display:none;" id=26sub>
<td class=level2off>
<a href="/tintuc/the-thao/trong-
nuoc/default.asp">trong nước</a><a href="/tintuc/the-thao/quoc-te/default.asp">
quốc tế</a><a href="/tintuc/the-
thao/seagames24/default.asp">sea games 24</a></td>
</tr>
<!--<tr>
<td class=level1off id=94>
<a href="/tintuc/the-thao/seagames24/default.asp">sea
games 24<img border=0 src="/images/new.gif"></a></td>
</tr>-->
<tr>
<td class=level1off id=30>
<a href="/tintuc/loi-song/default.asp">lối
sống</a></td>
</tr>
<tr style="display:none;" id=30sub>
<td class=level2off>
<a href="/tintuc/loi-song/tinh-yeu-hon-
nhan/default.asp">
tình yêu hôn nhân</a>
<a href="/tintuc/loi-song/tap-but/default.asp">tạp
bút</a>
<a href="/tintuc/loi-song/mon-ngon/default.asp">món
ngon</a>
<a href="/tintuc/loi-song/du-lich/default.asp">du
lịch</a></td>
</tr>
<tr>
<td class=level1off id=50>
<a href="/tintuc/suc-khoe/default.asp">sức
khỏe</a></td>
</tr>
<tr style="display:none;" id=50sub>
<td class=level2off>
<a href="/tintuc/suc-khoe/gioi-tinh/default.asp">
giới tính</a><a href="/tintuc/suc-khoe/lam-
dep/default.asp">làm đẹp</a>
<a href="/tintuc/suc-khoe/hoi-dap/default.asp">hỏi
đáp</a></td>
</tr>
<tr>
<td class=level1off id=38><a href="/tintuc/khoa-
hoc/default.asp">khoa học</a></td>
</tr>
<tr>
<td class=level1off id=39>
<a href="/tintuc/cntt/default.asp">công nghệ thông
tin</a></td>
</tr>
<tr style="display:none;" id=39sub>
<td class=level2off><a href="/tintuc/cntt/dien-
thoai/default.asp">Điện thoại</a><a
href="/tintuc/cntt/games/default.asp">games</a></td>
</tr>
<tr>
<td class=level1off id=42><a href="/tintuc/ban-
doc/default.asp">bạn đọc</a></td>
</tr>
<tr style="display:none;" id=42sub>
<td class=level2off>
<a href="/tintuc/ban-doc/ban-doc-
viet/default.asp">bạn đọc viết</a>
<a href="/tintuc/ban-doc/tu-thu-ban-
doc/default.asp">từ thư bạn đọc</a>
<a href="/tintuc/ban-doc/giao-diem/default.asp">giao
điểm thời sự</a></td>

</tr>
<tr>
<td class=level1off id=51><a href="/tintuc/viec-
lam/default.asp">việc làm</a></td>
</tr>
<tr style="display:none;" id=51sub>
<td class=level2off>
<a href="/tintuc/viec-lam/nguoi-
nghe/default.asp">người và nghề</a>
<a href="http://vieclam.nld.com.vn">thế giới việc
làm</a>
</td>
</tr>
<tr>
<td class=level1off id=65><a
href="http://www.nld.com.vn/tintuc/xuat-khau-lao-dong/default.asp">xuất khẩu lao
động</a></td>
</tr>
<tr>
<td class=level1off id=80>
<a href="/xuan/home/default.asp" target="_blank">xuân
mậu tý</a></td>
</tr>
<tr>
<td class=level1off><a target=_blank
href="http://nld.com.vn/maivang07/">mai vàng 2007<!--<img border=0
src="/images/new.gif">--></a></td>
</tr>
<!--
<tr>
<td class=level1off id=64>
<a href="/tintuc/world-cup/default.asp">world cup
2006<img border=0 src="/images/new.gif"></a></td>
</tr>
-->
</table>

<div><img src="images/clear.gif" height="4"></div>
<table width=130 cellpadding=0 cellspacing="0" class="menu"
style="border: 1px solid #3a71a7">
<tr>
<td bgcolor="#3a71a7" background="/images/blue.gif"
style="padding: 4px; color: #fff; font-family: tahoma,verdana; font-size: 10px;
font-weight: bold;text-transform: uppercase;">cẨm nang ĐỜi sỐng</td>
</tr>
<tr>
<td class=level2off>
<a href="/tintuc/dich-vu/default.asp">dịch vụ - du
lịch</a>
<a href="/tintuc/hoi-nhap/default.asp">hội nhập -
phát triển</a>
</td>
</tr>
</table>
<div><img src="/images/clear.gif" height="4"></div>

<div><img src="images/clear.gif" height="4"></div>
<table width=130 cellpadding=0 cellspacing="0" class="menu"
style="border: 1px solid #3a71a7">
<tr>
<td bgcolor="#3a71a7" background="/images/blue.gif"
style="padding: 4px; color: #fff; font-family: tahoma,verdana; font-size: 10px;
font-weight: bold;text-transform: uppercase;">thông tin cần biết</td>
</tr>
<tr>
<td class=level2off>
<!--<a href="http://vdict.com/gateway.nld.php"
target="_blank">từ điển trực tuyến</a>-->
<a target=_blank
href="/service/chungkhoan/default.asp">chứng khoán</a>
<a href="/tintuc/can-biet/thoi-tiet/default.asp">dự
báo thời tiết</a>
<a href="/tools/webtools/weboffice1.0.htm"
target="_blank">chuyển đổi font</a>
<a href="/tools/webtools/weboffice/"
target="_blank">soạn thảo online</a>
<!--<a href="/tintuc/can-biet/gia-
vang/default.asp">giá vàng</a>
<a href="/tintuc/can-biet/ti-gia/default.asp">tỉ giá
ngoại tệ</a>
<a target=_blank
href="http://www.buyttphcm.com.vn/tuyen%20xe%20buyt.asp?mapid=hcm%20#ketqua">tra
cứu tuyến xe buýt</a>-->
</td>
</tr>
</table>
<div><img src="/images/clear.gif" height="4"></div>
<table width=130 cellpadding=0 cellspacing="0" class="menu"
style="border: 1px solid #3a71a7; ">
<tr>
<td bgcolor="#3a71a7" background="/images/blue.gif"
style="padding: 4px; color: #fff; font-family: verdana; font-size: 10px; font-
weight: bold;text-transform: uppercase;">từ điển trực tuyến</td>
</tr>
<tr>
<td style="border-top-style: solid; border-top-width:
1px; padding-left: 8px; font-family: tahoma;font-color:#009900; font-size: 11px"
bgcolor="#eff7ff">
<form style="padding: 4px 0px"
action="http://vdict.com/gateway.nld.php" method="get" target="_blank">
từ cần tra:<br>
<input type="text" name="word" size="14"
style="height: 18px; color: #003399; background-color: #fffff0; font-family:
tahoma; border: 1px solid #81846c; font-size:11px">
<input type="submit" value="go" name="go"
style="height: 18px; cursor:hand; font-family: tahoma; color: #000; font-weight:
bold; font-size: 11px; border: 1px solid #81846c;">
<br>

chọn từ điển:<br>
<select name="dictionary" style="font-
family: verdana; font-size: 10px; background-color:#fffff0; color:#003399">
<option value="0">tĐ tổng hợp</option>
<option value="1" selected>anh - việt</option>
<option value="2">việt - anh</option>
<option value="3">tĐ tiếng việt</option>
<option value="4">việt - pháp</option>
<option value="5">pháp - việt</option>
<option value="6">tĐ tin học</option>
<option value="7">anh - anh</option>
</select>
</form>
</td>
</tr>
</table>
<div><img src="/images/clear.gif" height="4"></div>
<table border=0 width=100% cellpadding=0
style="border-collapse: collapse" height=2>
<tr>
<td>
<img border=0 src="/images/clear.gif" width=1
height=1></td>
</tr>
</table>
<div align="center">
<table border=1 width=130 cellpadding=0 style="border-
width: 0px">
<tr>
<td style="border-style: none; border-width:
medium" height=1>
<a target="_blank" href="/rss">
<img border="0" src="/images/rss.jpg"
width="30" height="14"></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-style: none; border-width:
medium" bgcolor=#5b87b8 height=1>
<img border="0" src="/images/clear.gif"
width="1" height="1"></td>
</tr>
</table>
</div>
<p align="center" style="margin-top: 3px; margin-bottom: 3px">
<!--
<a href="http://www.nld.com.vn/tintuc/world-cup/default.asp"><img border="0"
src="/logo/worldcupnld.gif" width="128" height="163"></a>
-->

<p align="center" style="margin-top: 3px; margin-bottom: 3px">
<a target="_blank"
href="http://www.ldld.hochiminhcity.gov.vn/web/tintuc/default.aspx">
<img border="0" src="/logo/logold.jpg" width="128" height="60"></a>

<script language=javascript>show_submenu(19);</script>

<script language=javascript>
function check_form_search()
{
if (document.form_search.keyword.value=="")
{
alert("vui long nhap tu can tim !");
document.form_search.keyword.focus();
return false;
}
else if (document.form_search.keyword.value=="tìm kiếm")
{
alert("vui long nhap tu can tim !");
document.form_search.keyword.focus();
return false;
}
else
{
return true;
}
}
function focussearch()
{
if (document.form_search.keyword.value=="tìm kiếm")
{
document.form_search.keyword.value="";
}
}
function unfocussearch()
{
if (document.form_search.keyword.value=="")
{
document.form_search.keyword.value="tìm kiếm";
}
}
</script><head><meta http-equiv='content-type' content='text/html; charset=utf-
8'></head><p align=center style='margin-top: 3px; margin-bottom: 3px'><a
target=_blank href='http://www.nld.com.vn/biabao/4328.pdf'><img border=1
style='border-color:#0c4790' src='http://www.nld.com.vn/biabao/4328.jpg'
width=128></a>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"><div
align="center">
<table border=1 width=130 cellpadding=0 style="border-
width: 0px" id=1>
<!-- <tr>
<td style="border-style: none; border-width:
medium" bgcolor=#5b87b8 height=1><a target=_blank
href='http://www.thegioiacong.com.vn/'><img border=1 style='border-color:#0c4790'
src='http://www.nld.com.vn/logo/avong.gif' width=128></a></td>
</tr>-->
<tr>
<td style="border-style: none; border-width:
medium" bgcolor=#5b87b8 height=1><a target=_blank
href='http://vieclam.nld.com.vn/mncms/viec-lam/'><img border=1 style='border-
color:#0c4790' src='http://www.nld.com.vn/logo/tgvl_small.gif' width=128></a></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-style: none; border-width:
medium" height=2>
<img border=0 src="/images/clear.gif" width=1
height=1></td>
</tr>
<tr>
<td style="border-style: none; border-width:
medium">
<table width=130 cellpadding=0 cellspacing="0"
class="menu" style="border: 1px solid #3a71a7; ">
<tr>
<td bgcolor="#3a71a7"
background="/images/blue.gif" style="padding: 4px; color: #fff; font-family:
verdana; font-size:9px; font-weight: bold;text-transform: uppercase;">thông tin
tòa soạn</td>
</tr>
<tr><td>
<p class=menuabout>- <a
href="/info/bbt.asp">ban biên tập</a><p class=menuabout>-
<a href="/info/lienhe.asp">liên hệ</a><p
class=menuabout>-
<a href="/info/quangcao.asp">quảng cáo</a><p
class=menuabout>-
<a href="/info/datbao.asp">Đặt mua báo</a></td>
</tr>
</table></td></tr>
</table>
</div>
<p>&nbsp;</td>
<td valign="top" style="border-left-style: none; border-left-
width: medium" width="478">
<div align="right">
<table border=1 width=473 cellpadding=0 style="border-
collapse: collapse; border-left-width: 0px; border-right-width: 0px"
bordercolor=#cccccc bordercolorlight=#ffffff bordercolordark=#bcbcbc>
<tr>
<td style="border-left-style: none; border-
left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-
top-style: solid; border-top-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-
bottom-width: 1px" height=15 bgcolor=#eff3f7 width=250>
<p style="margin-top: 0; margin-bottom:
0"><font face=arial style="font-size: 9pt; font-weight: 700" color=#0d3159>
phÁp luẬt</font></td>
<td style="border-left-style: none; border-
left-width: medium; border-right-style: none; border-right-width: medium; border-
top-style: solid; border-top-width: 1px; border-bottom-style: solid; border-
bottom-width: 1px" height=15 bgcolor=#eff3f7>
<p align=right>
<font face=tahoma style="font-size: 11px"
color=#0d3159>
thứ bảy, 17-05-2008</font></td>
</tr>
</table>
</div>
<div align="right">
<table border="0" width="473" id="table25" cellpadding="0"
style="border-collapse: collapse">
<tr>
<td width="473" valign="top" class=content>
<p class=subtitle>vụ tiêu cực tại pmu18</p><p
class=title>bắt tạm giam nguyên thứ trưởng nguyễn việt tiến</p><p class=ngay>05-
04-2006 01:10:46 gmt +7</p><span class=subcontent><div align=right><table border=0
width=170 cellspacing=0 cellpadding=0 align=right style='background-color:
#ffffff'><tr><td><img border=1 src='http://www.nld.com.vn/img/3577/3-ra-xe-chuyen-
dung.jpg' width=170></td></tr><tr><td class=commentimg>Ông nguyễn việt tiến được
áp giải từ nơi làm việc ra xe chuyên dụng. Ảnh:
vietnamnet</td></tr></table></div><p>Ông tiến bị khởi tố với 2 tội danh “cố ý làm
trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng” và “thiếu
trách nhiệm gây hậu quả nghiệm trọng” </p></span><p>kết cục không ngoài dự đoán đã
xảy ra đối với ông nguyễn việt tiến, nguyên thứ trưởng bộ gtvt: hôm qua, 4-4, cục
csĐt tội phạm về trật tự xã hội (bộ công an) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt
tạm giam 4 tháng đối với ông. cùng ngày, vksnd tối cao cũng đã phê chuẩn quyết
định khởi tố bị can, quyết định tạm giam đối với ông. Ông nguyễn việt tiến bị
khởi tố với 2 tội danh “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế,
gây hậu quả nghiêm trọng” và “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
<p><strong>buổi sáng bất ngờ </strong>
<p>thời điểm bắt giữ ông tiến được coi là khá bất ngờ bởi trong buổi sáng, một
điều tra viên đã chuyển giấy triệu tập ông tiến sang bộ gtvt và bộ đã cử người
mang giấy triệu tập đến tận nhà riêng của ông. nội dung giấy triệu tập ghi rõ: “cơ
quan điều tra triệu tập thứ trưởng. Đúng 8 giờ ngày mai 5-4 có mặt tại trụ sở c14
để làm việc”.
<p>việc xử lý trách nhiệm hình sự đối với ông tiến phức tạp hơn so với các đối
tượng khác trong vụ án cá độ, tiêu cực diễn ra ở pmu18 bởi ông tiến là thứ
trưởng, thuộc diện cán bộ do ban bí thư quản lý. sáng qua, 4-4, ban chuyên án đã
trực tiếp báo cáo với thủ tướng chính phủ về diễn biến, kết quả điều tra đến thời
điểm hiện tại, những chứng cứ về hành vi phạm tội của thứ trưởng nguyễn việt
tiến... chiều cùng ngày, ban chuyên án cũng đã có cuộc báo cáo tương tự với ông
phan diễn - Ủy viên bộ chính trị, thường trực ban bí thư. Được biết, với những
tài liệu do ban chuyên án báo cáo, cả hai vị lãnh đạo đã đồng ý với việc khởi tố
bị can, bắt tạm giam ông tiến theo đúng quy định của pháp luật.
<p><strong>khám nhà chóng vánh </strong>
<p>17 giờ 50 ngày 4-4, cơ quan Điều tra đã tống đạt lệnh khởi tố bị can, bắt tạm
giam nguyên thứ trưởng nguyễn việt tiến về tội cố ý làm trái (điều 165 bộ luật
hình sự) và tội thiếu trách nhiệm. cùng lúc, lệnh khám xét nơi ở của ông tiến đã
được tiến hành. trước đó, một mũi trinh sát đã được “cắm” sẵn trong nhà ông tiến.
từ hơn 16 giờ, sau khi nắm được thông tin ban đầu, hàng chục phóng viên đã trực
chiến sẵn ở nhà riêng ông tiến: số 1 ngõ 188 thái thịnh, quận Đống Đa. nhà ông
tiến thuộc khu của cán bộ cao cấp bộ gtvt. sát nhà ông là căn hộ của thứ trưởng
phạm thế minh, tiếp đó là nhà trưởng phòng kế hoạch pmu 18 mới bị bắt cách đây ít
ngày, phạm tiến dũng.
<div align=left>
<table style="border-collapse: collapse" bordercolor=#4169e1 cellspacing=0
cellpadding=3 width=140 align=left bgcolor=#f5f5f5 border=1>
<tbody>
<tr>
<td>
<p align=justify>hôm nay, 5-4, ban chuyên án sẽ tiếp tục triệu tập hàng loạt các
đối tượng liên quan trong các nhánh sai phạm về quản lý tài sản ở pmu 18, các
nhân vật thuộc nhánh “chạy tội” cho bùi tiến dũng, các người đẹp của bùi tiến dũng
và ông nguyễn việt tiến...</p></td></tr></tbody></table></div>
<p>việc khám xét nhà riêng ông tiến tương đối chóng vánh và hầu như không thu
được tài liệu gì quan trọng. 18 giờ 30, ông tiến bị còng tay áp giải từ trong nhà
ra ngoài xe thùng đặc chủng và chở thẳng đến phòng làm việc của ông trong trụ sở
bộ gtvt ở 80 phố trần hưng Đạo. 15 phút sau, việc khám xét nơi làm việc của vị
thứ trưởng được tiến hành với sự chứng kiến của chánh văn phòng bộ gtvt nguyễn
văn công, vụ trưởng tổ chức cán bộ phạm tăng lộc. toàn bộ khu vực làm việc của
các lãnh đạo bộ đã được phong tỏa bằng khóa dây. trong khi đó, phòng csĐt tội phạm
về trật tự xã hội công an tp hà nội cũng đã điều động lực lượng trinh sát ra bảo
vệ các nhà báo tác nghiệp trước khu vực cổng bộ, tránh trường hợp một số đối
tượng xã hội đen đe dọa, cản trở như khi ông tiến mới bị triệu tập.
<p><strong>biến sắc trước một album người đẹp </strong>
<p>việc khám xét nơi làm việc của ông tiến diễn ra khá lâu. các nhân viên văn
phòng đã phải mang cơm để ông tiến ăn trước khi bị đưa thẳng về trại tạm giam
t16. Được biết, trái với thái độ bình tĩnh thậm chí ngang tàng những ngày mới bị
triệu tập, ông tiến khá suy sụp. Ông hầu như không đủ sức nói được một câu hoàn
chỉnh mà chỉ trả lời các điều tra viên từng câu một hoặc hai âm tiết cụt lủn. 20
giờ 24 phút, việc khám xét nơi làm việc của ông tiến mới hoàn thành. tại đây, cơ
quan điều tra đã thu giữ được một thùng các-tông tài liệu. Đáng lưu ý, trong khi
khám xét, cơ quan điều tra đã thu giữ hai album ảnh cá nhân của ông tiến, trong đó
có nguyên một album chụp ảnh nghệ thuật một người đẹp của ông tiến trong nhiều tư
thế. album có vẻ chụp đã khá lâu bởi trong đó còn kẹp theo phim tấm. sau khi một
điều tra viên lật cuốn album, ông tiến có vẻ hơi biến sắc mặt. sở dĩ cuốn album bị
thu giữ bởi trong đó là hình ảnh một nhân vật có liên quan mật thiết với ông tiến
và sẽ bị triệu tập trong ngày hôm nay, 5-4. Đó là cựu diễn viên múa chu thanh h.
mà báo người lao Động đã từng phản ánh. Ông tiến đã có mối tình kéo dài 11 năm
với h. và đã tặng người đẹp nhiều tài sản giá trị bị nghi do phạm tội mà có. hiện
người đẹp này đang làm việc trong một công ty kinh doanh vật liệu xây dựng thuộc
bộ xây dựng.
<p><strong>có cả “nhật ký Đặng thùy trâm” </strong>
<p>ngoài ra, cơ quan điều tra cũng đã phát hiện một phong bì có tên đơn vị biếu,
trong đó còn lưu giữ tấm thiệp “chúc mừng năm mới” và 700.000 đồng. số tiền này,
các điều tra viên không thu giữ mà để ông tiến mang theo vào trại t16. trong số
tài liệu cơ quan điều tra cho phép ông tiến giữ lại còn có hai cuốn sách mà ông
tiến sưu tầm, một cuốn “nhật ký Đặng thùy trâm” do nhã nam - công ty của con rể
ông - liên kết xuất bản.
<p>Được biết, việc khởi tố, bắt giam này đã được cơ quan điều tra căn cứ vào 5
sai phạm của thứ trưởng nguyễn việt tiến mà báo người lao Động trong số ra ngày
31-3-2006 đã thông tin.
<div align=center>
<table style="border-collapse: collapse" bordercolor=#4169e1 cellspacing=0
cellpadding=3 width="90%" bgcolor=#f5f5f5 border=1>
<tbody>
<tr>
<td>
<p align=center><strong>vụ “rửa ghế” tai tiếng </strong>
<p align=justify>Ông nguyễn việt tiến sinh ngày 5-8-1950 tại ninh bình. năm 1972,
ông công tác tại phòng quản lý đường xá cục quản lý đường bộ. năm 1984 - 1985,
ông tiến học quản lý kinh tế tại liên xô. về nước, ông làm phó phòng tổng hợp (vụ
tổ chức cán bộ) bộ gtvt.
<p align=justify>từ 1990-1992, sau khi kinh qua chức quyền giám đốc trung tâm
thống kê của bộ, ông tiến giữ ghế vụ phó vụ kế hoạch. năm 1993, ông tiến giữ chức
phó tổng giám đốc khu quản lý đường bộ ii.
<p align=justify>từ năm 1994 đến tháng 4-1998, ông tiến là tổng giám đốc đầu tiên
của ban quản lý các dự án 18 (pmu 18) sau khi ban này được thành lập. sau đó, ông
được bổ nhiệm làm thứ trưởng bộ gtvt. khi mới giữ chức thứ trưởng, ông nguyễn
việt tiến đã nổi tiếng là tay chơi khi mời một số nhà báo đi “rửa ghế” trên đường
bưởi: tại đây, ông tiến đã cho gọi 4 em chân dài, trần truồng ngồi vào 4 cái chậu
lớn giữa tiệc để dội bia từ đầu xuống chân. sau đó, các thực khách thi nhau múc
bia... uống! chứng kiến vụ chơi trội này, nhiều nhà báo cảm thấy tổn thương, đã
đứng lên bỏ về. </p></td></tr></tbody></table></div><p
class=author>a.phương</p></td>
</tr>
<tr>
<td width="473" valign="top">
<table border=0 width=100% cellpadding=0 style='border-collapse:
collapse' height=10><tr><td><img border=0 src='/images/clear.gif' width=1
height=1></td></tr></table><div align=center><table border=0 width=467
cellpadding=4 style='border-collapse: collapse' bordercolor=#666666
bgcolor=#eff3f7><tr><td style='border-bottom-style: none; border-bottom-width:
medium'><p class=newsother_boxname><img border=0 src='/images/arrow-orange.gif'
width=9 height=9>&nbsp;tin liÊn quan</p><ul class=newsother_list><li><p
style='margin: 4px 15px'><a href='http://www.nld.com.vn/tintuc/phap-
luat/147082.asp'><font style='font-size: 12px' face='arial' color='#000099'>thủ
tướng chấp thuận việc bộ trưởng Đào Đình bình từ chức</font></a> <span
class=newsother_ngay>(05/04)</span> </li><li><p style='margin: 4px 15px'><a
href='http://www.nld.com.vn/tintuc/phap-luat/147083.asp'><font style='font-size:
12px' face='arial' color='#000099'>các nhà tài trợ, đầu tư thêm tin
tưởng</font></a> <span class=newsother_ngay>(05/04)</span>
</li></ul></td></tr></table></div>
<div align="center">
<table border="0" width="100%" id="table51" cellpadding="0"
style="border-collapse: collapse" height="10">
<tr>
<td>
<img border="0" src="/images/clear.gif" width="1"
height="1"></td>
</tr>
</table>
<table border="0" width="257" cellpadding="0"
style="border-collapse: collapse">
<tr>
<td width="257"><p class=phanhoi>
<img border="0" src="/images/phanhoi.gif"
width="13" height="12">
<a
href="http://www.nld.com.vn/tools/phanhoi.asp?news_id=147081">phản
hồi&nbsp;</a>&nbsp;&nbsp;
<img border="0" src="/images/mail.gif"
width="14" height="11">
<a
href="http://www.nld.com.vn/tools/sendtofriend.asp?news_id=147081">gửi cho bạn
bè</a>&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<img border="0" src="/images/print.gif"
width="15" height="12">
<a target="_blank"
href="http://www.nld.com.vn/tools/print.asp?news_id=147081">in ra giấy
</a></td>
</tr>
</table>
</div>
<table border=0 width=100% cellpadding=0 style='border-collapse:
collapse' height=10><tr><td><img border=0 src='/images/clear.gif' width=1
height=1></td></tr></table><div align=center><table border=0 width=467
cellpadding=4 style='border-collapse: collapse' bordercolor=#666666
bgcolor=#eff3f7><tr><td style='border-bottom-style: none; border-bottom-width:
medium'><p class=newsother_boxname><img border=0 src='/images/arrow-orange.gif'
width=9 height=9>&nbsp;c&#193;c tin kh&#193;c</p><ul class=newsother_list><li><p
style='margin: 4px 15px'><a href='http://www.nld.com.vn/tintuc/phap-
luat/147083.asp'><font style='font-size: 12px' face='arial' color='#0d3159'>các
nhà tài trợ, đầu tư thêm tin tưởng</font></a> <span
class=newsother_ngay>(05/04)</span> </li><li><p style='margin: 4px 15px'><a
href='http://www.nld.com.vn/tintuc/phap-luat/147082.asp'><font style='font-size:
12px' face='arial' color='#0d3159'>thủ tướng chấp thuận việc bộ trưởng Đào Đình
bình từ chức</font></a> <span class=newsother_ngay>(05/04)</span> </li><li><p
style='margin: 4px 15px'><a href='http://www.nld.com.vn/tintuc/phap-
luat/147045.asp'><font style='font-size: 12px' face='arial' color='#0d3159'>công
an mỗi ngày phải làm một công việc tốt</font></a> <span
class=newsother_ngay>(04/04)</span> </li><li><p style='margin: 4px 15px'><a
href='http://www.nld.com.vn/tintuc/phap-luat/147044.asp'><font style='font-size:
12px' face='arial' color='#0d3159'>tuyên án tử hình kẻ giết người, đốt
xác</font></a> <span class=newsother_ngay>(04/04)</span> </li><li><p
style='margin: 4px 15px'><a href='http://www.nld.com.vn/tintuc/phap-
luat/147043.asp'><font style='font-size: 12px' face='arial' color='#0d3159'>vào tù
vì bản tính côn đồ</font></a> <span class=newsother_ngay>(04/04)</span>
</li><li><p style='margin: 4px 15px'><a href='http://www.nld.com.vn/tintuc/phap-
luat/147041.asp'><font style='font-size: 12px' face='arial' color='#0d3159'>bắt
tạm giam 2 bảo vệ doanh nghiệp thuận thảo</font></a> <span
class=newsother_ngay>(04/04)</span> </li><li><p style='margin: 4px 15px'><a
href='http://www.nld.com.vn/tintuc/phap-luat/147021.asp'><font style='font-size:
12px' face='arial' color='#0d3159'>khởi tố, bắt tạm giam ông nguyễn việt
tiến</font></a> <span class=newsother_ngay>(04/04)</span> </li><li><p
style='margin: 4px 15px'><a href='http://www.nld.com.vn/tintuc/phap-
luat/146996.asp'><font style='font-size: 12px' face='arial' color='#0d3159'>một cô
gái bị 3 bạn “chát” cưỡng hiếp</font></a> <span
class=newsother_ngay>(04/04)</span> </li><li><p style='margin: 4px 15px'><a
href='http://www.nld.com.vn/tintuc/phap-luat/146927.asp'><font style='font-size:
12px' face='arial' color='#0d3159'>phát sinh hơn 361 tỉ đồng, chỉ rút kinh
nghiệm !</font></a> <span class=newsother_ngay>(04/04)</span> </li><li><p
style='margin: 4px 15px'><a href='http://www.nld.com.vn/tintuc/phap-
luat/146918.asp'><font style='font-size: 12px' face='arial' color='#0d3159'>bắt
tạm giam nhân viên địa chính phường</font></a> <span
class=newsother_ngay>(04/04)</span> </li></ul></td></tr><tr><td style='border-
bottom-style: none; border-bottom-width: medium'><p class=content align=right><a
href='http://www.nld.com.vn/tintuc/phap-luat/view.asp?ngay=04/03/2006 23:27'>xem
ti&#7871;p >></a></td></tr></table></div><script
language=javascript>nextngay='04';nextthang='04';nextnam='2006';</script>
<table border="0" width="100%" id="table51" cellpadding="0"
style="border-collapse: collapse" height="2">
<tr>
<td>
<img border="0" src="/images/clear.gif" width="1"
height="1"></td>
</tr>
</table><head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
</head>

<div align="center">

<table border="0" width="467" id="table27" cellpadding="4" style="border-collapse:
collapse">
<tr>
<td bgcolor="#eff3f7">
<p align="right">
<font face="arial" style="font-
size: 12px">xem các tin đã đưa ngày:
</font> <select size="1"
name="sngay" style="color: #1e5c99; font-family: tahoma; border: 1px solid
#83a3cb; font-size:11px">
<option selected value="0">--</option>
<option value="01">01</option>
<option value="02">02</option>
<option value="03">03</option>
<option value="04">04</option>
<option value="05">05</option>
<option value="06">06</option>
<option value="07">07</option>
<option value="08">08</option>
<option value="09">09</option>
<option value="10">10</option>
<option value="11">11</option>
<option value="12">12</option>
<option value="13">13</option>
<option value="14">14</option>
<option value="15">15</option>
<option value="16">16</option>
<option value="17">17</option>
<option value="18">18</option>
<option value="19">19</option>
<option value="20">20</option>
<option value="21">21</option>
<option value="22">22</option>
<option value="23">23</option>
<option value="24">24</option>
<option value="25">25</option>
<option value="26">26</option>
<option value="27">27</option>
<option value="28">28</option>
<option value="29">29</option>
<option value="30">30</option>
<option value="31">31</option>
</select><select size="1" name="sthang" style="color: #1e5c99; font-family:
tahoma; border: 1px solid #83a3cb; font-size:11px">
<option selected value="0">--</option>
<option value="01">01</option>
<option value="02">02</option>
<option value="03">03</option>
<option value="04">04</option>
<option value="05">05</option>
<option value="06">06</option>
<option value="07">07</option>
<option value="08">08</option>
<option value="09">09</option>
<option value="10">10</option>
<option value="11">11</option>
<option value="12">12</option>
</select><select size="1" name="snam" style="color: #1e5c99; font-family:
tahoma; border: 1px solid #83a3cb; font-size:11px">
<option selected value="0">----</option>
<option value="2001">2001</option>
<option value="2002">2002</option>
<option value="2003">2003</option>
<option value="2004">2004</option>
<option value="2005">2005</option>
<option value="2006">2006</option>
<option value="2007">2007</option>
<option value="2008">2008</option>
</select><select size="1" name="scat" style="color: #1e5c99; font-family:
tahoma; border: 1px solid #83a3cb; font-size:11px">
<option value=all selected>tất cả</option><option value=2>chính trị - xã
hội</option><option value=3>--câu chuyện hôm nay</option><option value=4>--nhìn từ
bến nhà rồng</option><option value=5>--phóng sự - ký sự</option><option
value=77>Đô thị hôm nay</option><option value=6>thế giới</option><option
value=7>--sự kiện ảnh</option><option value=8>--hậu trường</option><option
value=9>--hồ sơ tư liệu</option><option value=10>công đoàn</option><option
value=11>--Đời sống công nhân</option><option value=12>--quyền và nghĩa
vụ</option><option value=13>--tư vấn pllĐ</option><option value=14>kinh
tế</option><option value=15>--câu chuyện quản lý</option><option value=16>--thị
trường</option><option value=17>giáo dục</option><option value=18>--tuyển
sinh</option><option value=19>pháp luật</option><option value=20>văn
hóa</option><option value=21>--người của công chúng</option><option value=22>--văn
nghệ thế giới</option><option value=23>--sân khấu - Điện ảnh</option><option
value=24>--thời trang</option><option value=25>--truyện ngắn</option><option
value=26>thể thao</option><option value=27>--trong nước</option><option
value=28>--ngoài nước</option><option value=94>sea games 24</option><option
value=64>world cup</option><option value=30>lối sống</option><option value=31>--
tình yêu - hôn nhân</option><option value=32>--nhà đẹp</option><option value=33>--
món ngon</option><option value=34>--du lịch</option><option value=50>sức
khỏe</option><option value=35>--giới tính</option><option value=36>--làm
đẹp</option><option value=37>--hỏi đáp</option><option value=38>khoa
học</option><option value=39>cntt</option><option value=40>--Điện
thoại</option><option value=41>--games</option><option value=42>bạn
đọc</option><option value=43>--diễn đàn</option><option value=44>--những điều
trông thấy</option><option value=45>--cuộc sống nhân ái</option><option
value=51>việc làm</option><option value=65>xuất khẩu lao động</option>
</select> <input type="button" onclick="searchbottom();" value="xem"
name="b1" style="cursor:hand; font-family: tahoma; color: #1e5c99; font-weight:
bold; font-size: 11px; border: 1px solid #83a3cb; background-color: #c0c0c0"></td>
</tr>
</table>

</div>
<script language="javascript">
scat.remove("all");
scat.value="19";
sngay.value=nextngay;
sthang.value=nextthang;
snam.value=nextnam;

function searchbottom()
{
document.location.href="http://www.nld.com.vn/tintuc/phap-
luat/view.asp?ngay="+sngay.value+"/"+sthang.value+"/"+snam.value;
}

</script>
</td>
</tr>
</table>
</div>

</td>
<td valign="top" style="border-left-style: none; border-left-
width: medium" width="170">
<table border=0 width="100%" cellpadding="0" style="border-
collapse: collapse">
<tr>
<td height="20">
<img border="0" src="/images/clear.gif" width="1"
height="1"></td>
</tr>
</table>
<script language=javascript>adright();</script>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-
8">
<head><meta http-equiv='content-type' content='text/html; charset=utf-8'></head><a
name='group_202'></a><table border=1 width=164px cellspacing=0 cellpadding=4
style='border-collapse: collapse' class=box1><tr><td bgcolor='#3a71a7'
background='/images/blue.gif' style='padding: 4px; color: #fff; font-family:
tahoma,verdana; font-size: 10px; font-weight: bold;text-transform:
uppercase;'>chuyỆn phÁp ĐÌnh</td></tr><tr><td><table border=0 width=100%
cellpadding=0 style='border-collapse: collapse'><tr><td><p class=boxtitle><p>phòng
c1 đóng kín cửa. bên ngoài, nhiều người lớn ngó nghiêng, áp sát tai để mong nghe
trọn những gì diễn ra trong phòng. khoảnh sân nhỏ trước dãy phòng xử có hai bé
gái hồn nhiên đùa nghịch, chạy nhảy. thấy tôi đến, cô chị hỏi trống không: “gì mà
đông người quá vậy?”, rồi ngước đôi mắt trong veo tò mò nhìn tôi. bé gái nhỏ chạy
đến níu tay chị. lại bắt đầu cuộc rượt đuổi giữa hai chị em như không hề có buổi
xét xử, mà nạn nhân chính là các em</p></td></tr></table><tr><td><p
class=boxnext><a href='http://www.nld.com.vn/tintuc/phap-luat/201825.asp'>xem tiếp
&gt;&gt;</a></p></td></tr></table><table border=0 width=100% cellpadding=0
style='border-collapse: collapse' height=5><tr><td><img border=0
src='/images/clear.gif' width=1 height=1></td></tr></table><a
name='group_86'></a><table border=1 width=164px cellspacing=0 cellpadding=4
style='border-collapse: collapse' class=box1><tr><td bgcolor='#3a71a7'
background='/images/blue.gif' style='padding: 4px; color: #fff; font-family:
tahoma,verdana; font-size: 10px; font-weight: bold;text-transform: uppercase;'>Án
ĐiỂm</td></tr><tr><td><table border=0 width=100% cellpadding=0 style='border-
collapse: collapse'><tr><td><p class=boxtitle><a
href='http://www.nld.com.vn/tintuc/topic/?topicid=383'><img border=1
src='http://www.nld.com.vn/img/4279/resize_11-hung-phat-5.jpg' width=70
align=left>bà chánh án đánh ghen</a><p></p></td></tr><tr><td><p class=boxtitle><a
href='http://www.nld.com.vn/tintuc/topic/?topicid=390'><img border=1
src='http://www.nld.com.vn/img/4290/resize_lam-thai.gif' width=70 align=left>xét
xử nguyễn lâm thái</a><p></p></td></tr><tr><td><p class=boxtitle><a
href='http://www.nld.com.vn/tintuc/topic/?topicid=385'><img border=1
src='http://www.nld.com.vn/img/4270/resize_2-ngo-duy-tan.jpg' width=70
align=left>giám đốc công ty pacific hầu toà?</a><p></p></td></tr><tr><td><p
class=boxtitle><a href='http://www.nld.com.vn/tintuc/topic/?topicid=360'><img
border=1 src='http://www.nld.com.vn/img/4210/hinh-nen-danh-tre.jpg' width=70
align=left>bảo mẫu đánh đập trẻ em</a><p></p></td></tr><tr><td><p
class=boxtitle><a href='http://www.nld.com.vn/tintuc/topic/?topicid=339'><img
border=1 src='http://www.nld.com.vn/img/4148/1115ptht.jpg' width=70
align=left>"chanh" vs "trà": ai sẽ
thắng?</a><p></p></td></tr></table></table><table border=0 width=100%
cellpadding=0 style='border-collapse: collapse' height=5><tr><td><img border=0
src='/images/clear.gif' width=1 height=1></td></tr></table>

<p>&nbsp;</td>
</tr>
</table>
<table border="0" width="780" id="table5" cellpadding="0" style="border-
collapse: collapse" height="2">
<tr>
<td><img border="0" src="/images/clear.gif" width="1"
height="1"></td>
</tr>
</table>
<script language=javascript>displaybottombanner();</script>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">
<table border=0 width=780 cellpadding=0 style="border-collapse: collapse">
<tr>
<td bgcolor=#1e5c99 height=3><img border="0"
src="/images/clear.gif" width="1" height="1"></td>
</tr>
<tr>
<td>
<p class=bottom><font style="font-weight: 700" color="#1e5c99">
báo người lao Động Điện tử – tiếng nói của liên đoàn lao động
tphcm</font></p>
<p class=bottom><u>tổng biên tập:</u>
<b>Đỗ danh phương</b> - giấy phép xuất bản số 222/gp-bvhtt ngày
07-05-2001 của <b>bộ văn hóa – thông tin</b></p>
<p class=bottom><u>Địa chỉ:</u> 127 võ văn tần, quận 3 – tphcm,
Điện
thoại: 84-8-930.6262 / 930.3270, fax: 84-8-930.4707, email: <a
href="mailto:ng.laodong@hcm.fpt.vn">
ng.laodong@hcm.fpt.vn</a></p>
<p class=bottom>bản quyền thuộc về <b>
báo người lao Động</b> © 2001 - 2007. ghi rõ nguồn
<b>www.nld.com.vn</b>
khi sử dụng lại thông tin từ website này.<p class=bottom>
<a target="_blank" href="http://www.fpt.net/">
<span style="text-decoration: none"><font color="#000000">powered
by
fpt telecom.</font></span></a></td>
</tr>
</table>
<script language="javascript">
<!--
var dictionaries = "eng2vie_vie2eng_foldoc";
// -->
</script>
<script language="javascript1.2" src="http://js.vdict.com/nld.vdict.js"
type='text/javascript'></script>
<script src="http://www.google-analytics.com/urchin.js" type="text/javascript">
</script>
<script type="text/javascript">
_uacct = "ua-177720-8";
urchintracker();
</script>
</div>
</body>
</html>