You are on page 1of 7

1.

Rajah 2.1 menunjukkan Faidz menjalankan satu penyiasatan untuk menguji


kebolehan objek-objek menyalakan mentol.Faidz menyediakan litar berikut.
Setiap objek disambung pada litar itu.

Rajah 2.1

1. Nyatakan apa yang dimanipulasi dalam penyiasatan ini.


____________________________________________________________
2. Nyatakan apa yang diukur dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
3. Nyatakan apa yang dimalarkan dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
2.

Rajah 2.2 menunjukkan keputusan penyiasatan.

Rajah 2.2
1. Nyatakan apa yang dimanipulasi dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
2. Nyatakan apa yang diukur dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________

3. Nyatakan apa yang dimalarkan dalam penyiasatan ini.


____________________________________________________________
3.

Sekumpulan murid menggunakan objek yang berbeza untuk mengukur panjang


sebuah buku teks Sains. Jadual 1 menunjukkan keputusan penyiasatan ini.

1. Nyatakan apa yang dimanipulasi dalam penyiasatan ini.


____________________________________________________________
2. Nyatakan apa yang diukur dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
3. Nyatakan apa yang dimalarkan dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
4.
Rajah 3 menunjukkan sebuah litar elektrik yang digunakan untuk mengetahui
kebolehan objek menyalakan mentol. Setiap objek yang diuji disambungkan pada hujung
X.

Rajah 3
Jadual 2 menunjukkan keputusan penyiasatan itu.
1. Nyatakan apa yang dimanipulasi dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________

2. Nyatakan apa yang diukur dalam penyiasatan ini.


____________________________________________________________
3. Nyatakan apa yang dimalarkan dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
5.

Empat biji bola berlainan jenis tetapi mempunyai saiz yang sama telah dilepaskan
dari tingkat empat sebuah bangunan sekolah. Masa untuk bola-bola itu sampai ke
bawah dicatatkan dalam Jadual 1.

1. Nyatakan apa yang dimanipulasi dalam penyiasatan ini.


____________________________________________________________
2. Nyatakan apa yang diukur dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
3. Nyatakan apa yang dimalarkan dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________

6.

Rajah 3 menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid.


Pemerhatian dibuat selepas tiga hari dan direkodkan.

Rajah 3
Pemerhatian:
Bekas A : Ikan masih hidup
Bekas B : Ikan telah mati
1. Nyatakan apa yang dimanipulasi dalam penyiasatan ini.

____________________________________________________________
2. Nyatakan apa yang diukur dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
3. Nyatakan apa yang dimalarkan dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________

7.

Jadual 2 menunjukkan keputusan penyiasatan yang telah dijalankan oleh Amir


untuk mengetahui bilangan ayunan bandul dengan menggunakan panjang tali yang
berbeza tetapi berat ladung yang sama.

Jadual 2
1. Nyatakan apa yang dimanipulasi dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
2. Nyatakan apa yang diukur dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
3. Nyatakan apa yang dimalarkan dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________

8.

Rajah 1 menunjukkan penyiasatan tentang pengaratan bahan.

Rajah 1
Jadual 1 menunjukkan keputusan penyiasatan.

Jadual 1
1. Nyatakan apa yang dimanipulasi dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
2. Nyatakan apa yang diukur dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
3. Nyatakan apa yang dimalarkan dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
9.

Satu eksperimen telah dijalankan oleh Hafizan untuk mengkaji keupayaan


menyimpan air bagi 5 keping span yang berbeza ketebalannya. Empat bekas
lutsinar diisi dengan kandungan air yang sama dan dimasukkan sekeping span.
Daya tekan yang dikenakan pada setiap span adalah sama. Jadual 3 mencatat aras
air akhir selepas span dikeluarkan.

Jadual 3

1. Nyatakan apa yang dimanipulasi dalam penyiasatan ini.


____________________________________________________________
2. Nyatakan apa yang diukur dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________
3. Nyatakan apa yang dimalarkan dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________

10

Rajah 2 menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan oleh sekumpulan murid


untuk menyiasat jisim kubus sejenis logam.

Rajah 2
Keputusan penyiasatan ditunjukkan dalam Jadual 1.

Jadual 1

1. Nyatakan apa yang dimanipulasi dalam penyiasatan ini.


____________________________________________________________
2. Nyatakan apa yang diukur dalam penyiasatan ini.
____________________________________________________________

3. Nyatakan apa yang dimalarkan dalam penyiasatan ini.


____________________________________________________________