You are on page 1of 9

Europäisches Magazin SOWA

22. Februar 2016

Dr. Morawiecki symbolicznie
do Wałęsy PDO284 ZR FO von Stefan Kosiewski
ZECh CANTO DCLXXVIII
Napisał Sowa.blog.quicksnake.pl (») dzisiaj w 00:58 w kategorii
Lech Walesa, czytaj: 33×
RADIO:
https://gloria.tv/media/eyhmqerBp3H
...Kornel Morawiecki apeluje nie do Kardynała Dziwisza, nie do
Jarosława Kaczyńskiego, żeby dokonali Ekspulsji z Wawelu, czcigodnych być może prywatnie
na Powązkach Kości Niezgody Nowoczesnego Narodu Polskiego, który jest jak Mormon
Amerykański: chrześcijański i żydoski w jednym (tu kliknij, poczytaj mi Mamo, z książeczek
serii tak nazwanej uczyłaś na Węgrodzie w Czeladzi miłości czytania)...

For Jewish Mormons, hybrid
identity seen as no
contradiction | Jewish
Telegraphic Agency jta.org

Stefan Kosiewski 294
obserwatorów|658 893
wyświetlenia “I had privately
embraced Jesus as the
messiah, but I was still
outwardly living a Jewish life
and struggling with my
identity,” he said.
https://plus.google.com/u/0/116748846165184263175/posts/iEtm3xV6RKQ
Poznaj nową wersję Google+.Prostsza, szybsza, lepsza. Zobacz już dzisiaj. Do dzieła
http://przecieki.blox.pl/2016/02/Dr-Kornel-Morawiecki-od-pisania-historii-na-nowo.html
Dr. Morawiecki symbolicznie do Walesy Prolegomena do Odżydzania po Myśli
prof. Feliksa Konecznego Uwaga 284 Zniweczona Rzeczywistość Fascynacja
Obłędem von Stefan Kosiewski Zarys Estetyki Chazarów CANTO DCLXXVIII
Dr. Morawiecki symbolicznie do Walesy PDO284 ZR FO von Stefan Kosiewski ZECh
CANTO DCLXXVIII herunterladen
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

22. Februar 2016

http://sowa.typepad.com/blog/2016/02/dr-morawiecki-symbolicznie-dowalesy-pdo284-zr-fo-von-stefan-kosiewski-zech-canto-dclxxviii.html
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

22. Februar 2016

Zostawił własną żonę w szóstym miesiącu ciąży dla osobistego udziału w rozruchach
"syjonistycznej V kolumny" (termin przypisany po latach Gomułce we wikipedii),
zatem przedłożył nad ciężarną kobietę, która go kochała i na jego opiekę i pomoc
była zdana, dla złudnej mocy podburzania ulotkami i plotkami studentów polskich,
nie wtajemniczonych na Ziemiach Odzyskanych we Wrocławiu w interesy narodowe
żydoskich Ojców Izraela po tzw. wojnie sześciodniowej 1967 r., która przyniosła
zaplanowane zdobycza terytorialne na Wzgórzach Golan w Syrii itd., na których
Arabów już nie było, bowiem znaleźli miejsce, jeśli nie w grobach frontowych, to w
obozach dla uchodźców (Libanie, Strefie Gazy, Jordanii, Syrii), natomiast nie było jeszcze w
Izraelu milionów żydowskich osadników z Europy Wschodniej, których żydomasoneria z
ubowcami i partią rządzącą PZPR nie nadążały kreować w prymitywnym PRL-u przy
wykorzystaniu pierwotnych narzędzi manipulacji systemowych, albowiem jedna jaskółka
mówiąc językiem poezji Słonimskiego w żydoskim PRL-u, nie nadążała za wysokimi lotami
przenośni (metafor), tzn. z donoszeniem tam, gdzie było trzeba, przy pomocy dźwigni
alijowych: Adasia Michnika i Szlajfera, mas repatriantów z Dolnego Sląska (wcześniej
używane nazwiska żydoskie w Związku Sowieckim) na Bliski Wschód, ponieważ ci ostatni
(szlifierz i syn szechtera) nie będąc jeszcze we wieku poborowym nie mieli Dziadów
Mickiewicza w spisie lektur samouka żydoskiego, za młodzi na tak dramaturgiczną pozycję,
nie kumali w czym rzecz.
Chodzi natomiast o nieludzkie osamotnienie pozostawionej samej sobie, bez
męskiej opieki, żony w ciąży. A wnet i z dwumiesięcznym synkiem na ręku,
rzuconej za równo na szalę z rozwagą rewizjonistycznego rozrabiactwa
trockistowskiego przez Kornela Morawieckiego, który w sierpniu *68 r. (po
narodzeniu Mateusza 20 czerwca 1968 r.) poświęcił się znów beztrosko, by nie
powiedzieć bezmyślnie, wysoce nieodpowiedzialnie, z kolegami (Jerzym
Petryniakiem, Zdzisławem Ojrzyńskim, Piotrem Plenkiewiczem, Ryszardem
Trąbskim - podani za świadków, jak chce wikipedia), tj.wytwarzaniu i
rozrzucaniu za darmo po Wrocławiu ulotek czepiających się już nie przenośnie Dziadów
Mickiewicza, lecz krytycznie czepiających się z pozoru braterskiej pomocy militarnej
udzielonej pepiczkom przy przesiedlaniu żydów do Izraela z Czechosłowacji pod wodzą
Jaruzelskiego, zaś oficjalnie: w uśmierzeniu tego, co było do uśmierzenia z punktu widzenia
Moskwy, posługując się formułą zadania matematycznego, bowiem nie przydupany przez
ubowców na antykomunistycznej działalności dzielny bohater literacki żydofilskiej
przypowieści, nie ostracyzowany, nie wyklęty nawet z PZPR - mówiąc dla jasności żargonem
Lecha Kaczyńskiego, spokojnie zdał sobie egzamin z filozofii marksistowskiej a także obronił
w 1970 r. pracę doktorską, jak wdowa po generale Kiszczaku na temat kwantowej teorii pola,
czyli rzeczy niepojętych, bo niestworzonych, którym nikt nie mógł zaprzeczyć, nie śmiał
zbadać, jak Bergoglio celibatowej wstrzemięźliwości kobiecierza Wojtyły, ani na okoliczność
plagiatu chociażby, ani szczęśliwego nie mieszania się ubowców do podniosłego życia
figuranta.
Tak oto Kornel Morawiecki, który nie krył się w życiu z poglądami a ubowcom
nie kłaniał się, składał żonę własną i dziecko swoje niejako na ołtarzu
światowej konieczności syjonistycznej, nie podlegał widocznie totalitarnej
obserwacji tajnych służb żydokomunistycznych wyjątkiem cudownym wyjęty
spod powszechnego terroru Heroda Gomułki, po czym został szczęśliwym
pracownikiem nauki Uniwersytetu Wrocławskiego i jako taki mógł znowu krytycznie wyrażać
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

22. Februar 2016

się o Gomułce, czy to na zebraniach partyjnych PZPR po przejęciu władzy przez Gierka w
grudniu 1970, czy za pomocą ulotki.
Mowa o Przewodniczącym nikomu w Polsce nie znanej Partii Wolności, która nie wydaje już
nawet ulotek, bo i po co? Jeśli tenże Morawiecki robi dziś za Marszałka
Seniora w Sejmie z ramienia estradowca Kukiza, który politykę ma w
dupie od wycierania sobie ust polityką.
Biografia Kornela zrodzonego 3 maja 1941 r. na terenie getta Warszawy,
nie walczącego jeszcze w Powstaniu 1943 r., dla zmylenia wroga
zapisanego w księdze życia jako Kornel Andrzej, nie zawiera niestety
elementu awansu społeczno-zawodowego z Urzędu Bezpieczeństwa na
Listę Internowanych, co mogłoby może i zaskakiwać współczesną
młodzież studiującą historię z podręczników, ale wyjaśnienie
nieobecności wzorowego bohatera pośród wybrańców, na których utrzymanie wykładało
podwójnie ludowe państwo, albowiem żony odbierały za nich pensje, zaś internowani
dostawali jeść i nie narzekali bynajmniej na monotonię michy, wikt, ubogacani paczkami
żywnościowymi z pomocą humanitarną społeczeństw kapitalistycznego Zachodu, milionami
dolarów pomocowych z Ameryki, pokwitowanymi przez Geremka, opieką Banku Watykanu,
Łaską Dziwisza i Wojtyły itd.
Morawiecki dla przerwania, ucięcia jednym zabiegiem operacyjnym, bżydkich kłótni
różniących się w interesach działaczy opozycyjnych miał w ciężkich czasach stanu wojennego
zostać szefem Solidarności Walczącej, organizacji opozycyjnej w stosunku do
podziemnej Solidarności związkowej, pomrukującej po cichu na Jaruzelskiego, w
obawie przed represjami: utratą pracy, zapudłowaniem, narażeniem przez
pozostawienie bez środków do życia żony z Mateuszkiem, najbliższych członków
rodziny, bliższej przecież ciału od ulotek, psioch podstawianych, podrzucanych przez
ubowców facetom obserwowanym, jak w 1977 r. na korytarzu budynku
uniwersyteckiego przy ul. Bando w Sosnowcu podrzucono np. na parapecie okna
zapisane kartki, bo chciano niżej podpisanego początkowo pod pretekstem tych
właśnie ulotek odbitych na ksero załatwić trak, żeby się nie podniósł.
Pod nieobecność Wałęsy rozpieszczanego w ośrodku internowania przez ubowców,
rozpijanego, Morawiecki miał wyróść tymczasem na trzeźwego Wodza dla Polaków
Wyklętych, ażeby robić za przywódcę narodu, jak Narutowicz za prezydenta wszystkich
mniejszości, żydów i masonów, jak premier Mazowiecki na prezydenta. Potem jako taki
stanął ze Słomką z KPN-u po Zapalniczce (Moczulskim) do konkurencyjnej walki z Wałęsą o
fotel Prezydenta RP przegrywając sromotnie przez harakiri bez miecza, tj. pozbawiony
charyzmy tak samo, jak swego czasu Radek Sikorski, mec. Olszewski, który Morawieckiego
wysyłał na emigrację polityczną, bynajmniej nie do Izraela, jak Jarosław Kaczyński
posłał posła Zaleskiego po Bagsiku i Gąsiorowskim, ale do Austrii, jak z Hanną
Dziadzia fałszywy hrabia Bronisław Komorowski wyleciał do Wiednia pisząc w
podaniu o paszport, że chce do Izraela po ślub religijny w obrządku teściów
ubowców.
Mitręga Morawieckiego zaiste Samsona sił w czubie potrzebująca, ryzyka Kozaka
najwyższego godna! Desperackie narażanie przez wiele lat swojej żony i własnego
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

22. Februar 2016

dziecka, miało się w końcu Kornelowi, s. Jadwigi z d. Szumańska skumulować w szczytowaniu
nie pobiciem, jak inni skopani zostali przez ubowców na parterze Domu Studenckiego Nr. 1 w
Sosnowcu (dzięki Bogu, że tyle tylko, nie przymierzając do Popiełuszki), ale aresztowanego
Kornela jedynie po to, żeby mógł być wzięty ew. pod uwagę wariant alternatywny,
zaprezentowany w raporcie Moskwie i dlatego w tym celu zaraz po aresztowaniu, a na
krótko przed podjęciem rozmów z Wałęsą w Magdalence, zaczęło się nagłaśnianie o
potrzebie uwolnienia Morawieckiego z aresztowania.
Mateusz tymczasem zajechał przed ganek, bo był już na studiach młody
panek, brunet chyba po matce w papilotach na peruce, niczym ojciec osiwiały
z beztroski, z ulotkami w kondonierce birbanta wiecznie, bowiem korzystając
z immunitetu ojcowskiego za komuny, tzn. z tego, że ojca jego,
aresztowanego ubowcy już nie obserwowali i żaden oficer sowiecki nie
nadzorował rodziny Morawieckich w Polsce; sam sobie będąc, nie jak płaz w
skorupie, mógł wzbijać się nad poziomy Mateusz ze studiami i w konspiracji
radzeniem sobie wzorem ojca Kornela z ulotkami i z ubekami, bez wchodzenia jedno
drugiemu w szkodę i bez mieszania pomocy Bożej, do spraw Polaków, między nami, mówiąc.
Dzisiaj Kornel Morawiecki nie pyta syna swego, rodzonego, wicepremiera
przy Szydło (z głową jedno i drugie na pomysły dla Polski), za co właściwie ten
kasował miliony w cudzoziemskim banku, jeśli teraz nie wiadomo, po co daje
przy sobie robić ministrom za pośmiewisko, jeśli i tak za Warszawę decyduje
o wszystkim Izrael z Obamą, FSB Putina i lożami Londynu jeszcze przez jakiś
czas Merkel Kaputt. Mateusz Morawiecki, syn Kornela Andrzeja ma wszystko, czego człowiek
mógłby zapragnąć: zegarki, władzę i pieniądze, które ponoć nie śmierdzą, jak mawiają
naiwni, którzy nie śmierdzą kasą i dlatego zazdroszczą innym smrodu ciągnącego się po
gaciach przez całe życie.
Kornel Morawiecki krótko po powrocie z hospitalizacji, nie
w pełni sił starzec, a parę dni po tym, jak szef IPN
młodzianek Łukasz Kamiński ujawnił, że przetrzymuje tak
samo niegodnie i bezprawnie, jak wcześniej Kiszczak, te
same 6 pakietów haków na bardzo wiele osób kasujących
nie mało, postawionych na urzędach publicznie, jak
świecznik żydoski w Magdalence na stole, za dnia i przy
widaku, żeby chamy wiedziały, z kim mają do czynienia, z
jakimi pozycjami symbolicznie oddawanymi tytułami do
sławy, jak np. Marszałek Senior, Prezes Partii, Kardynał,
Papież.
U schyłku życia zatem, aczkolwiek, a dr Kornel Morawiecki
chciałby jednak zadbać o zgodność relatywizmu pól
kwantowych ze szczególną zasadą względności,
przynajmniej w działce robienia za Wybranego przez
Wałęsę, w stosunku do innych i zawodowej bezwzględności
ubowców wykonujących tylko swoje, dokonuje ojciec
Mateusza skazującego się raczej szybko, niż powoli ze
wszystkimi ministrami w rządzie (może poza: Gowinem,
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

22. Februar 2016

Sellinem i Ziobro i jeszcze paru innymi) na odejście za Kaczyńskim w polityczny odbyt
Rewolucji Pola Grawitacji, którego zarejestrowanie odnotowały a propos zapobiegliwie po
stronie MA w budżecie swoim własnym żydy amerykańskie po tym, jak bardzo długo
dostawały ogromną kasę za nic, na odkrycia naukowe, których niestety nie było, a nie szło już
nijak wytłumaczyć na chłopski rozum, co to właściwie jest ta grawitacja i jak ją zmierzyć, w
jakich jednostkach, ciążenia płodu w brzuchu brzemiennej niewiasty, czy w ciemnej masie
lekkomyślnego figuranta, który biega niepoważnie z ulotkami, bo własną rodzinę traktuje z
buta, gdyż ważniejsza od żony ulotka, bibka, parę milionów żydów do przewiezienia z byłego
Związku Sowieckiego na Ziemie Odzyskane w Aleppo, Palmirze, czy co to tam jeszcze
pozostało z mitycznego bogactwa, dziedzictwa aramejskiego na terenach Wielkiego Izraela,
gdzie bezlitośnie pali każdego głupka bez nakrycia głowy światło słoneczne, którego od
bardzo dawna już nie ma tak
naprawdę, a tylko ludziom
prostym się wydaje,
wpatrzonym w płonące
światło naszej Gwiazdy, że
światło to świeci, nie zaś że
dobiega do nas tylko z
przeszłości z prędkością
światła.
Kornel Morawiecki apeluje
nie do Kardynała Dziwisza,
nie do Jarosława
Kaczyńskiego, ażeby
dokonali Ekspulsji z Wawelu,
czcigodnych być może
prywatnie dla kogoś na
Powązkach Kości Niezgody
Nowoczesnego Narodu
Polskiego, który jest niczym
taki Mormon Amerykański: chrześcijański i żydoski w jednym (tu kliknij, poczytaj mi Mamo, z
książeczek serii tak nazwanej uczyłaś na Węgrodzie w Czeladzi miłości czytania chłopca we
wieku przedszkolnym).
Kornel Morawiecki po staremu nie interesuje
się kobietami, bowiem jego wciąż tylko
obchodzi, jakby tu wypaść lepiej od
Wyszkowskiego, czy Gwiazdy z Gwiazdową z
d. Duda zabłysnąć przy Wałęsie, żeby z
człowieka Wałęsy, z plusami i minusami, z
prostego robociarza po zawodówce, kręta i
nałogowego wygrywacza w totolotka ze
czasów SB, zrobić symbol jednoznaczny,
narodową sprawę wykształconych Polaków
XXI w. z dyplomami ukończonych studiów
wyższych i znajomością języków obcych nie
za paczkę masła i nie dzięki kumoterstwu,
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

22. Februar 2016

układom rodzinnym, obżydliwemu
nepotyzmowi. Dr Morawiecki apeluje do
konkrencyjnej Lampy na świeczniku: Chciałbym poprosić Lecha Wałęsę, żeby
stanął w prawdzie. To, co się stało, to jest
narodowa sprawa. Chcielibyśmy mieć ten
symbol, prosimy Pana Wałęsę, ja go proszę,
by stanął obok nas, by był naszym
symbolem.

Głupio to czytać, co zostało niezbyt
mądrze powiedziane, bo bez
odpowiedzialności za słowo, bez większej
znajomości rzeczy. Dr Kornel Morawiecki
zdaje się nie znać języka polskiego tak,
jak winien znać język Mickiewicza
Dziadów każdy Polak po maturze, który
nie musiał roznosić żadnych
kryptosyjonistycznych ulotek, ale musi
wiedzieć, iż jednoznaczna w pięknej
literaturze pięknej i w sztukach ogólnie,
jest alegoria, natomiast symbol nie ma
nigdy jednoznacznego odczytania,
natomiast co do natury kwantów.... Ale co
tu takiemu o kwantach, który obronił w tej
działce doktorat, natomiast potrafił
beztrosko pozostawić w domu kobietę w
ciąży, czy z dzieciątkiem na ręku, samemu biegnąc na ulicę dla solidarności z Michnikiem,
który nie wykazał się plemienną solidarnością w stosunku do Rywina, który umiał jednak
wyłożyć kasę na Pianistę.
https://issuu.com/stefankosiewski/docs/chowanie_kaczora_w_piasek_pdo283_zr/2

Wałęsa: Wyrzuciłem Kaczyńskich za milionowe przekręty money.pl
Napisał Sowa.blog.quicksnake.pl (») 29. 9. 2015 w kategorii Lech Walesa, czytaj: 254×
zwracam uwagę Kaczyńskim, że ja ich wyrzuciłem z dwóch powodów. Jeden powód,
ten ogólnie znany: kiepsko pracowali, robili różne nieprzyjemne rzeczy. Ale drugi
powód był - przekręty" - twierdzi Lech Wałęsa. Podkreślił, że nie chce o tym więcej
mówić z "różnych powodów" i podawać żadnych szczegółów. "Ale przypominam
Kaczyńskim, że wymusiłem na nich, by jeden z przekrętów - milionowy - zwrócili
pieniądze - i na to powinien być dowód i świadkowie. Duży przekręt zrobili Kaczyńscy, a
ja na nich wymusiłem zwrot milionów we właściwe miejsce. Nic więcej nie powiem. To
jest tylko na pogrożenie Kaczyńskim: uważajcie, bo byliście w przekrętach pierwsi" podkreśla prezydent.
https://plus.google.com/u/0/116748846165184263175/posts/h2Cr1z6FPFd
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

22. Februar 2016

Na koniec zostawia się tu otwartą furtkę, w którą homo viator może wrzucić
ulotkę o treści przekabacającej całą swoją wcześniejszą wypowiedź;
powiedzieć, że jemu chodziło właśnie o to, żeby Wałęsa chciał być w
stosunku do rzeczywistości tak samo niejednoznaczny dla Polaków, jak
Morawiecki, Kaczyński, Dziwisz i całe to szemrane towarzystwo na
świeczniku postawionym w oknie Europy Wschodniej, na które
przetrzymywał latami haki gen. Kiszczak, teraz natomiast bezprawnie
przetrzymuje Kamiński z IPN, żeby manipulować obcymi mu ludźmi,
zastraszać nieuległych, niewygodnych dla ruskich, tzn. dla kaczora, który
dopóki nie wziął dla siebie prywatnie wszystkich stanowisk w demokratycznym państwie
postkomunistycznym, to robił za niewygodnego dla ruskich, żeby nie robić za tak samo
bardzo jednoznacznie proruskiego lektora myśli marksistowsko-leninowskiej, jak jego ojciec
Rajmund, czy sędzia wojskowy w rodzinie, który musiał przecież za coś (!) repatriować się z
PRL-u za Stalina do Ojczyzny światowego proletariatu.

Albo Minister Kultury Rosji, który skandalicznie jednoznacznie zachował się w stosunku do
zamordowanego przed laty Polaka, jakby żyd Miedinskij z Ukrainy, na świeczniku w Moskwie,
przyjechał do Warszawy tylko po to, żeby zgodnie ze scenariuszem Jacka Kurskiego, raczej
https://de.scribd.com/skosiewski

Europäisches Magazin SOWA

22. Februar 2016

najpierw powiedzić coś jednoznacznego na temat współpracy z KGB swoich dziadków, a
dopiero potem okazywać pogardę wspomnieniu Polaka zabitego przez żołnierzy sowieckich
przy okazji wyzwalania drugi raz Polski podczas II wojny światowej, która w Rosji zwana jest
Wielką Wojną Ojczyźnianą liczy się dopiero od lata 1941 r., w którym światło Słońca ujrzał
pierwszy raz na własne oczy w okupowanej przez Niemców Warszawie ojciec symbolicznego
wicepremiera przy realnym kryptopremierze Kaczyńskim, syna przyuczonego przy ojcu do
roznoszenia ulotek, istnej alegorii bankstera.
Z Panem Bogiem

https://gloria.tv/media/eyhmqerBp3H
Z Frankfurtu nad Menem mówił Stefan Kosiewski

http://przecieki.blox.pl/2016/02/Dr-Kornel-Morawiecki-od-pisania-historii-na-nowo.html

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Lech-Walesa/Dr-Morawiecki-symbolicznie-do-WalesyPDO284-ZR-FO-von-Stefan-Kosiewski-ZECh-CANTO-DCLXXVIII
https://de.scribd.com/skosiewski