You are on page 1of 16

BEZPATNA GAZETA REGIONU OLSZTYSKIEGO | NR 2 | 19 LUTEGO 2016 |

szukaj nas na facebooku/pozaolsztyn.pl

Katarzyna Kashira Stocka poprowadzia


brazylijsk szko taca na synnym karnawale
w Rio. Wywiad z ni na stronie gminy Dywity
Barczewo . Biskupiec . Dobre Miasto . Dywity . Gietrzwad . Jeziorany . Jonkowo . Kolno . Olsztynek. Purda . Stawiguda . witki

Wiee
znw
yj

Benia Mielnik yje w cieniu poniemieckich wie. Z jej


domu do zabytkowych fortyfikacji jest zaledwie kilka
minut spacerem. Upiorne mury znad Paski nijak nie
pasuj do tej pogodnej kobiety. Jest te Wojtek. Na niego przeszo Prus Wschodnich dziaa jak magnes.

Tu jest miejsce na
Twoj reklam
Gmina Kolno:
Ferie dla uczniw Zespou Szk
w Kolnie byy czasem wielu ciekawych
zabaw, a take zdobywania wiedzy
o bezpieczestwie

Gmina Purda:

Gmina Jeziorany:

Czy wilki z okolicznych lasw zagraa- Dziewczynka z Jezioran uratowaa


j mieszkacom wsi Zgniochy? Wiele swoj mam dzwonic na telefon
osb coraz czciej zastanawia si czy alarmowy.
drapieniki zaatakuj
Poza Olsztyn

. 19 lutego 2016

Zadzwo

512 202 240


Gmina Dobre Miasto:
Morsy z Dobrego Miasta witoway
karnawa kpic si w lodowatym
jeziorze Limajno

2
stopka redakcyjna
Redakcja Poza Olsztyn
Zotoria, ul. 8 marca 28
redakcja@pozaolsztyn.pl
Wydawca
Goldendorf
Redaktor naczelny
Radosaw Rzeszotek
Redaktor wydania
Kinga Baranowska
(GSM 796 302 471)
Dziennikarze
Micha Ciechowski
Joanna Koszczka
Hanna ozowska
Katarzyna Skobejko
Robert Szczepaniak
Zdjcia
Hanna ozowska
ukasz Piecyk
REKLAMA
Aleksandra Grzegorzewska
(GSM 512 202 240),
Magorzata Kramarz
(GSM 607 908 607),
Iwona Zuchniak
(GSM 500 324 572)
Korekta
Agnieszka Luberadzka
reklama@pozaolsztyn.pl
Skad
Studio Poza Olsztyn
Druk
Agora S.A
ISSN 4008-3456
Redakcja nie odpowiada za tre
ogosze.
***
Na podstawie art.25 ust. 1 pkt
1b ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych Agencja Public
Relations Goldendorf zastrzega,
e dalsze rozpowszechnianie
materiaw opublikowanych
w Poza Olsztyn jest zabronione bez zgody wydawcy.

Poza Olsztyn

. 19 lutego 2016

REGION

Czym dojad do szkoy?


Mieszkacy Klebarka Maego i Klebarka Wielkiego maj problem z dotarciem do szk i miejsc pracy w Olsztynie.
Tymczasem waciciel firmy przewozowej obsugujcej t tras otrzymuje SMS-y zpogrkami
Hanna ozowska| fot. autor
Mieszkacy Klebarka Wielkiego
i Klebarka Maego ju od dawna
skar si na niezatrzymujce
si lub nieprzyjedajce autobusy. Mowa o autobusach linii
340, przez mieszkacw powiatu nazywanych potocznie okejkami, a nalecych do prywatnego przewonika U Grzesia.
To jedyna firma realizujca kursy na trasie OlsztynPurda.
Na utrudniony dojazd do
Olsztyna mieszkacy skar si
od miesicy. Problem dotyczy
w szczeglnoci dzieci dojedajcych do szk w stolicy Warmii
i Mazur. Nieprzychylne opinie
nieraz usysza waciciel firmy,
pojawiaj si one rwnie publicznie na oficjalnej stronie przewonika na Facebooku:
Witam mam pytanie kto dla
kogo jest? Po co jest robiony rozkad jazdy skoro busiki jed
jak im si podoba a nie wedug
rozkadu pisze Magorzata Szerszeniewska, mieszkanka
Klebarka Maego. Jeeli ju
pojad to zabieraj kogo chc
(wedug upodoba kierowcy),
jeeli masz drobne pienidze dostaniesz opier..od kierowcy. ()
Po co byy walki z konkurencj,
tak przynajmniej czowiek mia
szans dojecha do pracy i szkoy,nie to co dzi. () Waciciel
firmy nie potrafi nawet odebra
telefonu i wytumaczy dlaczego
tak si dzieje, to nie jest pierwsza
taka sytuacja, dzwoni do niego
od poowy listopada i nie poprzestan na tym.
Ale komentarz, jaki pojawi
si na stronie przewonika, to
niejedyny gos mieszkacw w tej
sprawie:
Faktur za taxi ktr moje dzieci pojechaly dzisiaj do szkoy bo
okejka nie przyjechala to gdzie
mam wysa? pyta inna mieszkanka Klebarka Maego, Asia Danielczuk.
Autobusy, ktre nie przyjedaj
Na podobne problemy uskaraj si take mieszkacy pobliskiego Klebarka Wielkiego. Sotys
wsi Aneta Pitkowska przyznaje,
e sytuacje powtarzaj si notorycznie:
Autobusy nie przyjedaj o wyznaczonych godzinach,
czsto zmniejszona jest liczba
kursw mwi. Rwnie stan
techniczny pojazdw jest opakany. W listopadzie, podczas popoudniowego kursu, w jednym
zautobusw odpady drzwi.
Grzegorz Piotrowicz, waciciel
firmy, nie zgadza si z tymi zarzutami.
Moje pojazdy przechodz
kontrole techniczne dwa razy
w roku twierdzi. Regularnie
kontroluje nas take policja czy
Inspekcja Transportu Drogowego. Jak dotd nie wykryli adnych
nieprawidowoci.
Zdaniem Piotrowicza to wanie czste kontrole przyczyniaj
si do opnie w kursowaniu
autobusw w gminie Purda. Dodaje, e zarzuty pojawiaj si
chociaby wtedy, gdy kierowca
nie chce zatrzyma si wmiejscu
wskazanym przez pasaera:

Za zatrzymanie si poza
przystankiem gro wysokie
kary tumaczy. Dodajmy, e
w Klebarku Wielkim przystanek
znajduje si w centrum wsi, za
w Klebarku Maym obok posesji
sotysa oraz w okolicach nowego budownictwa. Nie jestemy
takswk, eby odbiera pasaera
spod domu i podwozi go pod
drzwi miejsca pracy, a chyba takie s oczekiwania. Jako przedsibiorca ja te musz zarabia,
tymczasem dokadam do kursw
pustych autobusw. Nie ma sensu jedzi, aby wozi powietrze
dodaje Piotrowicz.
Na inn przyczyn opnie w kursowaniu autobusw
wskazuje Ireneusz Stankiewicz,
kierowca pracujcy w firmie
U Grzesia:
Opnienia zdarzaj si i powstaj gwnie na odcinku od ulicy Koobrzeskiej do ulicy Pisudskiego twierdzi. Przyczyn s
oczywicie korki.
Kierowca wskazuje, e ze
wzgldu na bezpieczestwo i fatalny stan drg w gminie Purda
nadrobienie straconego czasu jest
niemoliwe. Jego zdaniem zmiany w godzinach kursowania s
jednak zbdne, poniewa wprowadziyby zamieszanie wrd
pasaerw, przyzwyczajonych do
dotychczasowego rozkadu.
Grzegorz Piotrowicz dodaje take, e nie jest moliwe, aby kierowca nie zatrzyma si, widzc
ludzi, czekajcych na przystanku:
Gdybym dowiedzia si, e ktry kierowca tak postpuje, straciby prac dodaje.
Kto chce zniszczy przewonika?
Aneta Pitkowska przyznaje,
e nieraz prywatnym samochodem podwozia mieszkacw
Klebarka Wielkiego, ktrzy musieli dosta si do Olsztyna. Dodaje take, e waciciel U Grzesia
rozcza rozmow, gdy dzwoni
do niego sfrustrowani pasaerowie.
Nie bd rozmawia z mieszkacami, jeeli w czasie poczenia mnie obraaj tumaczy
swoje zachowanie Grzegorz Piotrowicz. Jednoczenie zaznacza,
e jeli mieszkacy zgosz, e
kierowca nie zatrzyma si na wyznaczonym przystanku, z pewnoci nie zignoruje tej informacji.
Tymczasem otrzymuje anonimowe SMS-y z pogrkami:
Nadawca pisze, e mnie
zniszczy lub zrobi wszystko, ebym nie jedzi twierdzi. Jak
dotd nie zareagowa na wiadomoci.
Sotys Klebarka Wielkiego ju
teraz planuje zwoanie spotkania
z mieszkacami w sprawie utrudnionego dojazdu do Olsztyna. Jej
zdaniem to najwiksza bolczka
klebarczan.
Grzegorza Piotrowicza doskonale rozumie za to sotys Klebarka Maego Adam Bukowski.
Sam jestem przedsibiorc
i zdaj sobie spraw, e firma powinna przede wszystkim przynosi zyski tumaczy.
Jego zdaniem w Klebarku Maym problem z okejkami nie istnieje.
Poza Olsztyn

. 19 lutego 2016

REPORTA

Wiee znowu yj

Benia Mielnik yje w cieniu poniemieckich wie. Z jej domu do zabytkowych fortyfikacji jest zaledwie kilka
minut spacerem. Upiorne mury znad Paski nijak nie pasuj do tej pogodnej kobiety. Jest te Wojtek. Na niego
przeszo Prus Wschodnich dziaa jak magnes.
Hanna ozowska | fot. autorka
Spotykamy si na granicy kulturowej Warmii i Mazur. Ta
ziemia przesiknita jest histori. I mnie, i dwoje zaangaowanych spoecznikw przycigny tu wiee. Stoj nieopodal
torw kolejowych i formalnie
nadal nale do Polskich Kolei
Pastwowych. Nasyp uywany
jest codziennie to tdy przejedaj pocigi relacji Olsztyn-Toru. Wie przez dugi czas
nikt nie uywa. No, moe poza
samozwaczymi grafficiarzami,
wielbicielami lokalnych druyn
pikarskich. A bunkry? Jako
wrosy w krajobraz tej wsi. Pooone strategicznie nad rzek
Pask, przed stu laty ogrodzone drutem kolczastym. Ten drut
cigle tam jest, wzdu rzeki.
Czciowo wchonity przez
przybrzene drzewo. Natura zawsze odbiera, co swoje.
Potem w Tomarynach pojawia
si Wojciech Gudaczewski. Sotysem wsi jest wwczas Bernadeta
Mielnik. Wojtek ju wtedy wie,
e jedna osoba nigdy nie zdziaa
tyle, ile mona zdziaa w grupie.
Tak si z pani sotys dobieraj.
On lokalny patriota, pasjonat
historii, radny, byy onierz. Ona
aktywistka spoeczna, energiczna i zaangaowana w ycie wsi.

Lokalni za ni przepadaj. Wojtek


przyjeda zOstrdy. Z Tomaryn
to dwadziecia kilometrw na zachd krajow szesnastk. To nie
pierwsze miejsce, ktre go tak
przycigno. Wczeniej ocali
bunkry w Starych Jabonkach.
Teraz urzeky go Tomaryny.
Dwie wiee, poczone obszern
sal pod nasypem kolejowym.
Wewntrz jest bardzo ciemno.
Bierzemy ze sob latarki. Budynek ma cztery kondygnacje.
Na upartego mona by si pewnie dosta wyej, ale schody
nie istniej od lat. Okna tylko
z zewntrz sprawiaj wraenie
duych. Po drugiej stronie imponujcego muru wida, e to
szczeliny, przez ktre trudno
byoby wsun rk. Ludzie rozkradaj std nawet cegy. My natykamy si jednak na prawdziwe
zabytki wrd nich elementy
zasuw strzelnic karabinowych,
a nawet stuletnie latryny, z ktrych korzystali przebywajcy tu
onierze. Oto historia, ktr
chc ocali Bernadeta i Wojtek.
Ludzie mwili, e przyjdzie
najwyej pi osb
W zeszym roku zorganizowalimy tu piknik militarny mwi Bernadeta Mielnik.

Mieszkacy Tomaryn nazywaj


j zdrobniale Beni. Musielimy szybko pozyska sponsorw,
poprosilimy o pomoc ssiadw.
Poszam do ludzi mieszkajcych
najbliej bunkrw. Zapytaam,
czy uyczyliby ki na stworzenie
tam parkingu dla samochodw
na czas pikniku. Zgodzili si bez
wahania. Potem uyczyli jeszcze
jednej na dojazd. Karczma Warmiska dostarczya nam smalec
i ogrki, gospodynie zebray si
razem i ugotoway wojskow grochwk. Nie byo domu, w ktrym nie pieko si ciasto.
Jak pani ich wszystkich do
tego namwia? pytam.
Ja nie musiaam ich namawia.
Mieszkacy Tomaryn od razu
odpowiadaj: Nie ma sprawy!
Pani powie tylko: kiedy?.
Ludzie dziwili si, dlaczego to robimy mwi Wojtek.
miali si, e przyjdzie najwyej
pi osb. Przyszo piset.
A w samych Tomarynach
mieszka tylko sto osb dodaje
od razu Bernadeta. Wszyscy
zastanawiaj si, co my z tego
mamy. Myl, e grube tysice.
Odpowiadam: Nic z tego nie
mamy. M wie o tym najlepiej,
bo paci mj rachunek za telefon.
Wci pyta, kiedy to si skoczy?
A to si dopiero zaczo!

Poza Olsztyn

. 19 lutego 2016

Zdjcie ze zbiorw Moniki Lipowskiej. Rodzina Bogdaskich


na tle ju nieistniejcej karczmy, poczatek lat50. XX w.

Tu dziej si dziwne rzeczy


Do pary z bunkrami dosza
jeszcze jednostka strzelecka.
Na szkoleniach gietrzwadzkiego strzelca pani sotys biega
w mundurze na rwni z chopakami. I nie jest to jedyna kobieta
w tej jednostce.
Chopaki nie daj nam forw. Czasami tylko artuj, e bdziemy ich kucharkami.
To si nazywa zabezpiecze-

nie logistyczne poprawia Wojtek. W armii amerykaskiej na


jednego onierza przypada dziesiciu z zabezpieczenia logistycznego. Ale nie ma zmiuj, u nas nie
ma taryfy ulgowej wobec nikogo
mieje si.
Jednostk strzeleck zaoyli
spontanicznie, zaraz po sierpniowym pikniku militarnym. Zainspirowali si innym oddziaem
1013 z Ostrdy. Umundurowani
strzelcy zrobili niemae wraenie.

REPORTA

po piwie le w trawie. Wewntrz


na cianach niezgrabne wyznanie
miosne. Nieopodal oryginalne niemieckie: Thomareinen
i Dittrischwalde.
Tak to wanie wyglda
mwi Benia. To dlatego tak
nam zaley, eby przycign do
strzelca modych ludzi. Tam
wanie chcemy ich uczy. Ale
mowa ju nie tylko o rzemiole
wojskowym, logistyce czy chodzeniu. Chcemy uczy ich tego
patriotyzmu, ktry jest dziaaniem na rzecz spoecznoci.
Chcemy ich uczy wanych wartoci dzi, gdy nie musimy przelewa krwi.
Ocali wiee

Poniemieckie wiee na niektrych dziaaj jak prawdziwy magnes... Zwaszcza na Beni Mielnik i Wojciecha Gudaczewskiego.

Do tego stopnia, e ludzie podchodzili i prosili, eby i tu zorganizowa co podobnego. Wojtek


szybko dziaa, wic rozda kartki
i dugopisy. Gocie wpisywali si
na list, zostawiali numery telefonw. To oni stanowi trzon 1028.
jednostki strzeleckiej.
Kiedy przyjedam, Benia
i Wojtek witaj mnie w mundurach swojego gietrzwadzkie-

go strzelca. Bernadeta nawet


w moro wyglda elegancko. Wojtek zabiera ze sob skrzan kabur.
Tutaj dziej si dziwne rzeczy. Ostatnio wandale zerwali
zdachu zabezpieczenia otworw
po kopule Grusona tumaczy
pani sotys. Zadali sobie trud
wejcia na dach, tylko po to, eby
postrca drewniane elementy

na d Dzi te bdziemy mieli ma niespodziank. Podobno


przy nasypie ley martwy jelonek
Dlatego bierzemy wiatrwk dodaje Wojtek. Na miejscu
mog by ju lisy.
Przez tory przechodzimy
uwanie. Wczoraj pocig uderzy
w jelonka. Ten stoczy si z nasypu ilea martwy przy drodze.

Poza Olsztyn

. 19 lutego 2016

Wadze ju wiedziay o sytuacji,


ale cigle jeszcze czekano na zabranie padliny. W mglistej dolinie Paski, z majaczcymi w tle
poniemieckimi fortyfikacjami,
martwy jelonek robi upiorne
wraenie. Ma odcit gow.
Na miejscu nie ma jednak lisw. Przy bunkrach, na drucie,
wisi przygotowany przez Bernadet worek na mieci, ale butelki

W tym roku zrobimy piknik


militarny na jeszcze wiksz skal. Ju mamy pewne pomysy.
Dla Wojtka promocja fortyfikacji
to pierwszy krok do ich ocalenia.
Nawizalimy kontakt z jednostk wojskow w Lidzbarku
Warmiskim, wic jest szansa, e
bdziemy mieli nawet wozy bojowe. Szukamy ludzi przychylnych
takim inicjatywom. Pomaga nam
wjt gminy.
Bernadeta i Wojtek mwi
o pikniku z entuzjazmem. Skala
ubiegorocznego wydarzenia zaskoczya ich samych. Tym bardziej, e na jego organizacj mieli
niewiele ponad miesic. W tym
roku te spotkaj si 13 sierpnia
przy tomaryskiej grochwce.
By moe znowu wo strzeleckie mundury. A na piknik dotrze
jeszcze wicej osb. Wojtek ju
dzi nie ma do tego wtpliwoci:
Piknik militarny stanie si produktem turystycznym Warmii na
kolejne lata. Damy rad.

REKLAMA

Miasto biznesu

Rozwj gospodarczy to wielka szansa zarwno dla nowych inwestorw,


jak i tysicy modych osb wkraczajcych na rynek pracy
Micha Ciechowski | fot. ukasz Piecyk
Toru od stuleci jest jednym z najwikszych i najbogatszych miast Polski. Dogodna lokalizacja oraz wci rozwijajca
si gospodarka sprawiaj, e z roku na
rok staje si atrakcyjniejszy zarwno pod
wzgldem inwestycyjnym, jak i gospodarczym.
Ponad ptora miliona turystw rocz-

nie i wci rozwijajca si baza turystyczna


to niewtpliwy filar gospodarczy miasta.
Toruska starwka, jako centrum kulturalno-administracyjne i handlowe, przyciga
inwestorw z caego kraju.
- Atutem gospodarczym Torunia jest
dogodne poczenie z prawie kad czci kraju zaznacza Mateusz Trawiski
z Dziau Promocji Centrum Wsparcia

Poza Olsztyn

Biznesu w Toruniu. Przez miasto przebiegaj cztery drogi krajowe, mamy dostp
do autostrady A1, a take portu lotniczego
w Bydgoszczy, ktry dzieli od grodu Kopernika zaledwie p godziny drogi.
Przez stulecia rozwj gospodarczy miasta oparty by na dogodnym pooeniu
nad brzegiem krlowej polskich rzek. Dzi
Wisa jest czci midzynarodowej drogi
wodnej, a w Toruniu usytuowane s cztery porty rzeczne.
- Jedn z podstawowych osi gospodarki Torunia jest turystyka dodaje
Trawiski. Hotele, gastronomie, muzea
to wanie ta brana zatrudnia najwiksz liczb pracownikw. Staje si motorem gospodarki, o ktrym nie wolno
zapomnie. Miasto to take miejsce dla
rozwoju wielu nowoczesnych i duych
przedsibiorstw, takich jak Neuca czy
Nestle. Z kadym rokiem jednak staramy
si, aby Toruniem interesowali si coraz
nowsi inwestorzy.
O to kadego dnia dba Centrum
Wsparcia Biznesu, ktre wspiera aktywno gospodarcz w regionie. Zadaniem
przedstawicieli placwki jest wspieranie
procesu inwestycyjnego przez wszystkie
etapy jego powstawania. A jak dziaaj,
aby inwestorw w Toruniu zatrzyma?
Kompleksowa opieka poinwestycyjna
oraz udogodnienia, wynikajce z dalszego rozwoju inwestycji to priorytety toruskiego stowarzyszenia.
- Toru naley do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej komentuje
Mateusz Trawiski. Zapewnia ona dziaajcym na jej terenie przedsibiorcom
zwolnienie z podatku dochodowego z tytuu okrelonych wydatkw inwestycyjnych lub poziomu zatrudnienia. Niekwestionowan zalet jest take sprawno
procesu decyzyjnego.
Na podkrelenie zasuguje fakt, i Toru jest centrum wielu firm brokerskich
z brany ubezpieczeniowej. W prnym
rozwoju i dynamicznej gospodarce nasze
miasto wyprzeda tylko Warszawa.
- Rozwj gospodarczy i inwestycyjny to
take wielkie pokady nadziei w modych
ludziach, ktrzy do miasta przyjedaj, aby pobiera nauk na Uniwersytecie
Mikoaja Kopernika komentuje przedstawiciel Centrum Wsparcia Biznesu.
Niemal jedna pita populacji Torunia to
osoby w wieku 25-35 lat. Kadego roku do
miasta przyjeda a czterdzieci tysicy
studentw. Wikszo z nich podejmuje
nauk na kierunkach prawniczych, ekonomicznych, finansowych czy informa-

. 19 lutego 2016

tycznych. To wanie takich pracownikw


najchtniej poszukuj nowi inwestorzy.
Szkoy wysze, ktre staj si wizytwk
miasta, s take motorem rozwoju gospodarczego. Wysoko oceniane w rankingach
szkolnictwo ponadgimnazjalne, techniczne i zawodowe stanowi o wysokim potencjale przyszych pracownikw i inwestorw.
Toru w ubiegym roku zosta zauwaony take na arenie gospodarczej jako jedno
z najlepiej przystosowanych dla rozwoju
inwestycji miast. Wedug rankingu Doing Business w Polsce 2015 uplasowa si
na wysokim, czwartym miejscu. Badanie
Grupy Banku wiatowego koncentrowao
si na poziomie lokalnym i porwnao warunki rozpoczynania i prowadzenia wasnego biznesu w rnych miastach Polski.
Autorzy plebiscytu przeanalizowali cztery
aspekty, odnoszce si do ycia w maych
i rednich spkach krajowych. Wrd
nich znalazy si kwestie zwizane z zaoeniem biznesu, uzyskaniem pozwole na
budow, rejestrowaniem przeniesie wasnoci nieruchomoci, a take egzekwowaniem umw.
W tym samym roku swj ranking opublikowa miesicznik Forbes, ktry umieci Toru na mocnej, pitej pozycji miast
atrakcyjnych dla biznesu. Warto zaznaczy, e grd Kopernika, jako jedyny z wojewdztwa, zosta uwzgldniony w pierwszej dziesitce listy, na pitej pozycji za
utrzymuje si ju kolejny rok.
- Toru to take miasto sportu, ktry
napdza gospodark nie tylko turystyczn
podsumowuje przedstawiciel Centrum
Wsparcia Biznesu. Kadego roku przyjedaj do nas sportowcy z caego kraju,
a take z zagranicy, pozwalajc miastu na
oglnopolsk promocj.
Mwic o biznesie i gospodarce, nie
sposb pomin Toruskiego Parku Technologicznego. Miejsca, ktre otwarte jest
na nowe wspprace i ciekawe przedsiwzicia, gwnie z brany ICT. Kluczem do
sukcesu jest oferta dla modych przedsibiorcw i stymulowanie ich rozwoju. Dla
nowych inwestorw TPT oferuje atrakcyjne powierzchnie biurowe, nowoczesne
centra przetwarzania danych oraz usugi
szkoleniowe i audyt technologiczny.
Wci rozwijajca si gospodarka, widoczny potencja wrd mieszkacw
i inwestorw sprawiaj, e Toru moe
rywalizowa z najwikszymi potentatami
gospodarczymi w kraju.

REKLAMA

Poza Olsztyn

. 19 lutego 2016

PURDA i KOLNO

Kiedy wilki zaatakuj?


Czy wilki zagraaj mieszkacom Zgniochy? Wielu twierdzi, e tak
Hanna ozowska | fot. archiwum

ziakowicze znad jeziora Gim w gminie


Purda powinni mie
si na bacznoci. To tu widziano w ostatnich tygodniach
wilki, podchodzce bardzo
blisko domostw. Jak twierdzi
Ryszard Ratkiewicz, sotys
Zgniochy, dotd nie byo atakw tych zwierzt, ale lepiej

wo wzrasta tumaczy Janusz


Jeznach z Nadlenictwa Nowe
Ramuki. Zwierzta czuj si
bezkarne. Zdarza si, e podchodz na odlego stu metrw do pracujcych w lesie
pilarzy, nie zwracajc uwagi
na haas maszyn.
Nadleniczy
przyznaje,
e otrzymywa ju sygnay
o obecnoci wilkw w innych
okolicznych
wsiach, midzy
innymi w Rusi
ilki nie powin czy Ggawkach.
Bogate komlene
ny atakowa jeli nie pleksy
w
okolicach
to
bd chore ranne lub nie Zgniochy
idealne miejsce
do
bytowania
poczuj si zagroone
wielu gatunkw
zwierzt, zatem
nikogo nie zaskakuje obecno
wilkw.
zachowa ostrono.
Dziwi jedynie, e watahy pod Od poowy lat dziewi- chodz coraz bliej zabudodziesitych nie poluje si na wa, stanowic zagroenie dla
wilki, tote ich liczba stopnio- zwierzt gospodarczych.

Wilki nie powinny atakowa, jeli nie bd chore, ranne lub nie poczuj si zagroone wyjania Janusz Jeznach.
Sotys wsi zapewnia, e w okolicznych lasach czsto widuje
si sarny i jelenie, tote nie ma
powodw, aby wilki atakowa-

Ferie, ferie i po feriach


Ferie dla uczniw Zespou Szk w Kolnie byy czasem wielu ciekawych zabaw,
a take zdobywania wiedzy o bezpieczestwie
Micha Ciechowski

Gry zrcznociowe i zajcia


rekreacyjno-sportowe, a take udzia w akcji Bezpieczny
Ld 2016 to tylko niektre
z wydarze, w ktrych brali udzia uczniowie Zespou
Szk w Kolnie. Ferie w naszym regionie trway od 18 do
29 stycznia.
Dzieci i modzie z gminy
w ostatnich dwch tygodniach
stycznia miay okazj uczestniczy w szeregu wydarze organizowanych w regionie. Byy to
m.in. zajcia w Zespole Szk

w Kolnie. Przygotowano tam


szereg gier zrcznociowych
i
rekreacyjno-sportowych,
wrd ktrych znalaza si pika
nona, siatkwka oraz tor przeszkd. Oprcz zaj w budynku
placwki, uczniowie wyjechali do kina, gdzie obejrzeli film
Alvin i wiewirki 4, oraz na
basen do Dobrego Miasta.
- Kady dzie obfitowa
w rnorodne gry i zabawy oraz
konkursy informuj organizatorzy wydarze. Zajcia przeprowadzone zostay w nowej
hali sportowej, ktra zrobia na

dzieciach ogromne wraenie.


Aby zaczerpn wieego zimowego powietrza, udalimy
si take na ognisko, poczone
z pieczeniem kiebasek. Cieszymy si, e uczniowie, mimo
wolnych dni, bardzo licznie
uczestniczyli w zajciach feryjnych.
Ciekawe wydarzenie dla
modziey z regionu przygotoway take lokalne suby ratownicze. Policja, wodne pogotowie
ratunkowe oraz stra poarna
zaprezentoway uczniom pokaz, podczas ktrego mogli dowiedzie si o bezpieczestwie
nad wod. Akcja zatytuowana
zostaa Bezpieczny Ld 2016.
Dzieci z klas IV-VI mogy dowiedzie si, jak naley postpowa, gdy pod czowiekiem
zaamie si ld.
Nie lada atrakcj by policyjny poduszkowiec. Duym zainteresowaniem cieszy si pokaz
psw subowych oraz nauka
obrony przed atakujcym, agresywnym czworonogiem. Zdobyt wiedz uczniowie mogli si
wykaza podczas przeprowadzonych gier i konkursw. Na
koniec dla wszystkich przygotowano ciepy poczstunek oraz
gorc herbat.
Poza Olsztyn . 19 lutego 2016

y zwierzta domowe. Apeluje jednak do mieszkacw


o wzmoon czujno.
Wedug
szacunkowych
danych tylko na terenie nadlenictwa Nowe Ramuki
yje okoo dziesiciu wilkw
w dwch lub trzech watahach.
Liczba wilkw na danym ob-

szarze jest ograniczona ze


wzgldu na silny terytorializm
zwierzcia. Mode osobniki
opuszczaj stada w poszukiwaniu nowych obszarw, tote, zdaniem Jeznacha, liczba
wilkw w obrbie nadlenictwa nie powinna si zmienia.

Ukonili si
seniorom

Micha Ciechowski

Magia przepleciona wspania zabaw tak w Borkowie bawili si mieszkacy gminy Kolno, ktrzy na
pocztku lutego obchodzili
Dzie Seniora. Pita edycja
wydarzenia bya doskona
okazj do spotkania m.in.
z miejscowymi policjantami.
W tym roku gocie spdzili doskonale czas za spraw
przygotowanych atrakcji. Dla
seniorw wystp artystyczny
przygotoway panie z Koa
Gospody Wiejskich w Borkowie, a take Towarzystwo
Przyjaci Borkowa. Magi
zachwyci ukasz Granat,
ktry zaprezentowa pokaz
iluzji z aktywnym udziaem
zgromadzonych.
- Nie zabrako pieww
z naszymi lokalnymi zespoami. Czerwieniacy i Zabielanki stany na wysokoci
zadania zachwala jedna
z uczestniczek Dnia Seniora.
Byo naprawd wyjtkowo,
a wszystko za spraw tak ciepej atmosfery, jak przygotowali dla nas organizatorzy. Ze
wzruszenia a ezka si w oku
zakrcia.
Aktorski i muzyczny talent

przed seniorami zaprezentowali uczniowie ze Szkoy


Podstawowej w Borkowie, za
Joanna Makarewicz, rzecznik
prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kolnie, ostrzega
zebranych przed niebezpieczestwami czyhajcymi na
osoby starsze.
Razem z seniorami witowali zaproszeni gocie, wrd
ktrych znaleli si: Jzef Winiewski, wjt gminy Kolno
oraz Robert Nadara, koleski
wicestarosta.
Kady uczestnik Dnia Seniora otrzyma pamitkowy
kubek. Tradycyjnie zwieczeniem wieczoru bya wsplna
zabawa taneczna oraz kosztowanie sodkich niespodzianek przygotowanych przez
KGW Borkowo.
W organizacj V Dnia Seniora zaangaowali si: Koo
Gospody z Borkowa, Centrum Kultury Gminy Kolno,
sotys Borkowa, OSP Borkowo, Towarzystwo Przyjaci
Borkowa i Szkoa Podstawowa im. Papiea Jana Pawa
II w Borkowie. Patronat nad
wydarzeniem obj wjt gminy Kolno.

Maa bohaterka

JEZIORANY i GIETRZWAD 9

Uczennica Szkoy Podstawowej w Jezioranach, dzwonic pod numer alarmowy, uratowaa ycie swojej mamy
Micha Ciechowski | fot. Hanna ozowska
Zesp Szk w Jezioranach
moe pochwali si prawdziw bohaterk, ktra skorzystaa z numeru 112, aby
uratowa ludzkie ycie. Wanie ta sytuacja zadecydowaa
o wyborze placwki na miejsce obchodw wojewdzkiego
Europejskiego Dnia Numeru
Alarmowego 112.
Karolina Konopka uczszcza
do drugiej klasy Szkoy Podstawowej im. Michaa Lengowskiego w Jezioranach. Cho ma

Karolina,

rzystaa z numeru alarmowego,


dziki ktremu pomoc nadesza
natychmiast.
Dziewczynka za swoje dzielne zachowanie zostaa pochwalona na specjalnie zorganizowanych w szkole obchodach
wojewdzkiego Europejskiego
Dnia Numeru Alarmowego
112.
- To wanie ta sytuacja skonia wadze wojewdztwa do
zorganizowania tego wanego
wydarzenia w murach naszej
szkoy dodaje pedagog.

w sytuacji stresowej

zachowaa zimn krew i trzewo


umysu.

Wrd

swoich rwienikw

uchodzi za wzr do naladowania


dziesi lat, od tych najmodszych musiaa wiedzie, jak
radzi sobie w sytuacji wystpienia ataku epilepsji u swojej
chorej mamy.
- Karolina, wzywajc karetk
i precyzyjnie opisujc ca sytuacj, uratowaa mamie ycie
informuje Katarzyna Kamiska, pedagog szkolny. Sko-

Karolina, w sytuacji stresowej


zachowaa zimn krew i trzewo umysu. Teraz wrd swoich rwienikw uchodzi za
wzr do naladowania.
Podczas uroczystych obchodw Dnia Numeru 112 uczniowie placwki mogli zapozna
si z najwaniejszymi informacjami zwizanymi z korzysta-

W takim centrum kryzysowym odebrano telefon od dziewczynki ratujcej swoj mam.

niem z poczenia alarmowego.


Podobnie jak Karolina w praktyce, dzieci i modzie dowiedzieli si w teorii, jak zachowa
si podczas zdarzenia, ktre zagraa ludzkiemu zdrowiu, a nawet yciu.
- Nasza maa bohaterka na
apelu odebraa z rk Artura
Chojeckiego, wojewody warmisko-mazurskiego, nagrod oraz wyrnienie za swoj

postaw dodaje Katarzyna


Kamiska. Wodarz regionu
przekaza dziewczynce urzdzenie MP3, kamizelk odblaskow oraz inne rzeczy, ktre
pomog w zachowaniu bezpieczestwa w wielu rnych sytuacjach.
W Zespole Szk w Jezioranach przez cay rok odbywaj
si zajcia popularyzujce bezpieczne zachowanie i szybkie

Fot. ARCHIWUM

reagowanie na krzywd.
- Mam nadziej, e Karolina
bdzie w szkole przykadem na
propagowanie prawidowych
zachowa podsumowuje pedagog. Sprawi, e inni modzi
ludzie w sytuacjach kryzysowych nie bd bali si chwyci
za telefon i wykrci numer
alarmowy, tym samym ratujc
kolejne ludzkie ycie.

Sprzedadz ulubiony orodek Gomuki


Starostwo powiatowe ogosio przetarg na synny gucki Myn w gminie Gietrzwad. To tu,
wedug miejscowych legend, czas spdzali socjalistyczni dygnitarze, a wrd nich premierzy:
Jzef Cyrankiewicz i Piotr Jaroszewicz oraz wczesny I sekretarz KC PZPR Wadysaw Gomuka

Hanna ozowska | fot. sxc.hu

Orodek gucki Myn mie- miliona zotych. Ze wzgl- ci si na obrzeach wsi - du na spore zainteresowanie
a guty i zajmuje powierzchni starostwo udostpnio poblisko 8 hektarw. Na jego te- tencjalnym nabywcom mo- renie znajduj si midzy in- liwo zwiedzania orodka
nymi dwa budynki hotelowe wypoczynkowego 12 i 22 lu- o cznej powierzchni
o prawie 1000 metrw
i kwadratowych, willa
Mewa, pomosty spacerowe nad jeziorami
- Isg i guty, budynki
tarostwa nie
y gospodarcze, a nawet
- korty tenisowe. Wisienk na torcie jest sta na utrzymanie
- jednak zabytkowy, li- czcy ponad 150 lat, budynkw
z budynek Maej Elektrowni Wodnej.
- Na terenie orodwypoczynkowego
tego. Przetarg ogoszono na 4
o ka
znajduje si take synny do- mek letniskowy z sosny sybe- kwietnia.
Powiatowe
, ryjskiej, przetransportowany Starostwo
- do gut z terenw wczesne- w Olsztynie podjo ju prgo ZSRR. Najprawdopodob- b sprzeday orodka w 2010
- niej by to prezent od Nikity roku. Wtedy cena wywoawa Chruszczowa dla Wadysawa cza za gucki Myn bya o 2
miliony zotych wysza. Tym
d Gomuki.

Cena
wywoawcza
caego
razem starostwo kusi nie tylko
kompleksu to niespena 3,5 cen, ale i atrakcyjnym poo-

eniem posiadoci: mieci


si ona w otoczeniu jezior guty oraz Isg oraz w dolinie
rzeki Paski. Blisko wielu
atrakcji turystycznych moe
by nie lada zacht dla inwestorw. To wanie w tych rejonach znajduje si kudypski
ogrd dendrologiczny, zabytkowe fortyfikacje w Tomarynach i Sanktuarium Maryjne
w Gietrzwadzie.
Poza Olsztyn . 19 lutego 2016

Podjlimy ju prb sprzeday orodka kilka lat temu,


jednak nie byo zainteresowania mwi Katarzyna Grzybowska, dyrektor Wydziau
Gospodarki Nieruchomociami Starostwa Powiatowego.
Rwnie radni prbowali znale praktyczne wykorzystanie
walorw guckiego Myna
i ostatecznie stworzono tu
orodek edukacyjno-szkole-

niowy. Starostwa nie sta jednak na utrzymanie budynkw,


tym bardziej, e prbujemy zachowa je w stanie niepogorszonym dodaje. Rwnie
obecn cen posiadoci uwaam za adekwatn. Oczekiwania Polakw co do standardu
obiektw wypoczynkowych
wci si zmieniaj. Inne rzeczy uznawalimy za atrakcyjne
w latach siedemdziesitych,
a inne dzisiaj.
Dodatkow zalet Orodka Wypoczynkowego gucki
Myn, wedug starostwa powiatowego, jest niewielka, bo
liczca tylko 30 kilometrw,
odlego od stolicy wojewdztwa.
Przedstawiciele Starostwa
Powiatowego w Olsztynie
przyznaj, e sprzeda orodka wie si z koniecznoci
pozyskania rodkw na inne
projekty w regionie. Wrd
nich, co powinno ucieszy
mieszkacw powiatu, wymienia si midzy innymi inwestycje drogowe.

10 DOBRE MIASTO i OLSZTYNEK

Dwa stopnie
radoci
Dobromiejskie morsy witoway karnawa,
zaywajc kpieli w wodach jeziora Limajno

Micha Ciechowski
Morsy to ludzie natury aktywnej. Skupiaj wok siebie osoby, ktre nie mog
usiedzie w miejscu. Wanie
dlatego wielbiciele mronych
kpieli postanowili jeden
z karnawaowych wieczorw
spdzi w wodzie.
Karnawaowa Noc Morsw
odbya si w ostatni weekend
stycznia. Uczestniczyo w niej
ponad trzysta czterdzieci osb
z caej Polski. Byo to ju drugie
oglnopolskie wydarzenie organizowane przez Stowarzyszenie Pozytywni Dobre Miasto,
czwarte za w caej dziaalnoci
organizacji.
- Spotkalimy si nad jeziorem Limajno w Swobodnej
relacjonuje Jacek Jasiukiewicz,
prezes Stowarzyszenia Pozytywni Dobre Miasto. Woda
w jeziorze powierzchniowo
miaa dwa stopnie Celsjusza.
Przy takiej temperaturze
w jeziorze mona przebywa
okoo dziesiciu minut. Jak zaznacza jednak Jasiukiewicz, po-

dobnie jak w kadym sporcie,


ludzie prbuj sign granic
swoich moliwoci, przebywajc w wodzie nawet ponad godzin.
- Najwaniejszym elementem morsowania jest rozgrzanie caego ciaa, zarwno przed
wejciem do wody, jak i po
wyjciu zaznacza prezes stowarzyszenia. Zanim jednak
zaczlimy si kpa, morsy
wykonay krtk prezentacj
swoich grup i odpieway hymny. Nastpnie obejrzelimy pokaz taca grupy ognia i w kocu jeden za drugim weszlimy
do przerbli.
Podczas wchodzenia do
zimnej wody pocztkowo czu
szczypanie. Przy zetkniciu si
z niskimi temperaturami wycza si zewntrzny system nerwowy, w ten sposb znieczula
si ciao. Po wyjciu z wody
morsy odczuwaj jednak podwyszony poziom endorfin.
Jest rado, a to skania do systematycznych kpieli.
- Po nocnym morsowaniu

z pochodniami kady uczestnik otrzyma gorcy posiek


dodaje mczyzna. Pniej
rozpoczlimy wielk muzyczn zabaw, ktr prowadzi DJ.
Zabawa karnawaowa trwaa
do pnych godzin nocnych.
Wydarzenie byo pocztkiem mronych spotka lokalnych morsw. W poowie lutego wyjechali do Mielna, gdzie
uczestniczyli w XIII wiatowym Zlocie Morsw. Kpieli
w Batyku zaywali wsplnie
z kilkoma tysicami mionikw zimnych wd polskiego
morza.

Nocne kpanie czeka ich


take w Ostrdzie. Za w marcu, w Bartoszycach, przepyn
wpaw rzek yn.
- Najblisza impreza organizowana przez nasze stowarzyszenie to przywitanie wiosny
komentuje Jacek Jasiukiewicz.
W przebraniach, wsplnie
z uczniami lokalnych szk,
bdziemy topi marzann,
a z morsami kosztowa pierwszej wiosennej kpieli. Ponadto bdzie duo wsplnych gier
i zabaw.
Stowarzyszenie Pozytywni
Dobre Miasto istnieje dwa lata.

Jako klub siedem. Zrzeszaj okoo stu trzydziestu osb.


Cho morsowanie to ich wizytwka, organizuj take wydarzenia sportowe, takie jak biegi
czy zawody nordic-walking.
- Jestemy stowarzyszeniem
aktywnym caorocznie, otwartym na nowych klubowiczw
i mieszkacw podsumowuje
Jasiukiewicz. Wszystkie nasze
eventy zmierzaj do aktywizacji nie tylko dorosych, ale take dzieci, modziey i seniorw.
Bo sport to zdrowie, a tego nasz
organizm potrzebuje najwicej.

Promowali si w Poznaniu Star(y) na

emeryturze

Przedstawiciele gminy Olsztynek zaprezentowali swj region


na Midzynarodowych Targach Poznaskich
Micha Ciechowski

Najciekawsze zaktki regionu


oraz atrakcje turystyczne przedstawiciele gminy prezentowali
na Tour Salon Pozna 2016
najwikszych targach turystycznych w kraju. Wydarzenie odbywao si ju po raz 25. w dniach
12-14 lutego w miecie nad Wart.
Na targach zaprezentowali si
przedstawiciele regionw z trzydziestu trzech krajw. Wrd
nich byy m.in. lokalne organizacje turystyczne, stowarzyszenia
i organizacje branowe, a take
biura podry, przewonicy, reprezentanci hoteli i firm, wiadczcych usugi dla turystyki.
Jak moemy przeczyta na oficjalnej stronie gminy Olsztynek,

reprezentacja naszego regionu


uczestniczya w targach w ramach wsplnego stoiska Polskiej
Krajowej Sieci Miast Dobrego
ycia. Na poznaskim spotkaniu
byo obecnych take dziewitnacie innych orodkw z Warmii
i Mazur.
Miasta Cittaslow, czyli miasta
dobrej jakoci ycia, do ktrych
naley Olsztynek, zaprezentoway si w Poznaniu po raz pierwszy.
Ich materiay zostay oznaczone pomaraczowym limakiem,
symbolizujcym nowy produkt
turystyczny.
- limak zosta pokazany
w rnych formach byy baloniki, chorgiewki, rne gadety,
rkodziea, zwaszcza te wykonane w ramach terapii zajciowej,

a take wyroby spoywcze relacjonuj uczestnicy wydarzenia.


Reprezentanci poszczeglnych
regionw ubrani byli w stroje
redniowieczne, ludowe lub firmowe. Kady z uczestnikw wydarzenia mg sprawdzi swoj
wiedz w wielu konkursach i zabawach, powiconych tematyce
Cittaslow. Na miakw czekay
atrakcyjne nagrody.
A czym pochwalia si gmina
Olsztynek? Oczywicie bogat
ofert baz noclegowych, regionalnymi potrawami, z ktrych
synie, i zabytkami na skal wiatow. Prawdziw saw na targach cieszyy si wyroby Huty
Szka Artystycznego, marynowane i wdzone ryby oraz wdliny.
Nie pominito rwnie najwikszego wytwrcy sokw firmy
Tymbark, wieego pieczywa
i sodkich buek z piekarni SHP
w Olsztynku oraz synnych jagodzianek.
Trzydniowa impreza sprowadzia do Poznania wytwrcw
z caej Polski i wystawcw zagranicznych. Oferta turystyczna z naszego regionu wzbudzia
wielkie zainteresowanie. Efekty
pracy naszych reprezentantw
bdziemy mogli zobaczy najpewniej w wakacje, kiedy na Mazury przyjad spragnieni ciszy
i wielu atrakcji turyci.
Poza Olsztyn

. 19 lutego 2016

Zasuony,
trzydziestoletni
star, ktry przez dekady suy ochotnikom z waplewskiej
stray poarnej, przeszed na
zasuony odpoczynek. Od 4
lutego jego miejsce oficjalnie
zaj nowy samochd ratowniczo-ganiczy.
Oficjalnego przekazania pojazdu dokonali przedstawiciele
wadzy miejskiej oraz gminnej,
ktrzy pojawili si na uroczystoci. Na rce Pawa Mikoajczyka, naczelnika OSP Waplewo,
klucze zoyli Artur Wrochna,
burmistrz Olsztynka oraz Grzegorz Matczyski, dyrektor Zarzdu Wykonawczego Oddziau
Wojewdzkiego Zwizku OSP
w Olsztynie.
- ycz wszystkim straakom, ale take i mieszkacom,
aby ten nowy samochd suy
jak najduej caej spoecznoci
powiedzia burmistrz Artur
Wrochna. Ma on pomaga zarwno potrzebujcym, jak i rodowisku. Mam jednak nadziej,
e wz ten nie bdzie musia
wyjeda zbyt czsto.
Podczas uroczystoci pojazd
zosta powicony przez ksidza
Mariana Midur, proboszcza
parafii w Waplewie oraz ksidza

Sawomira Piniah, kapelana


Miejsko-Gminnego Zwizku
OSP.
- W imieniu caej jednostki
OSP chciabym podzikowa za
starania i zaangaowanie, ktre
umoliwio pozyskanie rodkw na zakup nowego wozu
ratowniczo-ganiczego mwi Mirosaw Szostek, prezes OSP. Jest to historyczny
moment zarwno dla nas, jak
i dla mieszkacw. Zapewniam
wszystkich zgromadzonych na
tej uroczystoci, e o nowy nabytek jednostki druhowie dba
bd naleycie.
Uroczysto zostaa zwieczona msz wit, odprawion
w intencji straakw w kociele
pw. w. Stanisawa Biskupa.
Pojazd marki Iveco kosztowa ponad szeset pidziesit
tysicy zotych. Zakupiono go
dziki dofinansowaniu gminy
Olsztynek, Powszechnego Zakadu Ubezpiecze oraz Zarzdu Gwnego OSP i Wojewdzkiego Funduszu Ochrony
rodowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.
(MC)

AUTOPROMOCJA

Poza Olsztyn

. 19 lutego 2016

11

12

DYWITY

Z Dywit
do Rio

Katarzyna Kashira Stocka to pierwsza Polka, ktra


poprowadzia brazylijsk szko taca na synnym
karnawale w Rio. O drodze na szczyt, Alicji w Krainie
Czarw i prawdziwym karnawale z Katarzyn Kahir
Stock rozmawia Micha Kamierczak

Skd pomys wyjazdu na karnawa do Rio?


Tacz od zawsze, prowadz
szko taca, a w ubiegym roku
stwierdziam, e musz zrobi
co dla siebie jako tancerki. Na
sam wyjazd do Rio namawia
mnie bardzo mj kolega, ale
jednak nie do koca wierzyam
w powodzenie, bo wiedziaam,
e na karnawale tacz gwnie
Brazylijki.
Jednak udao si i znalaza
szko, ktra zaproponowaa
wystp.
Pojechaam w listopadzie na tydzie do Rio. Na miejscu wynajam przewodnika na dwa dni,
ktry mia mi pokaza, gdzie
warto si uda. Tak naprawd
on te nigdy nie zajmowa si
tego typu sprawami, ale zaangaowa si na tyle, e jest ze mn
do dzi i pomaga mi zupenie za
darmo. Wsplnie znalelimy
szko, ktra si mn zainteresowaa Alegria da Zona Sul.
Czy to rzeczywicie jest tak, e
kobiet innej narodowoci nie
ma na karnawale?
W pochodzie jest mnstwo

pozycji od tych dla turystw,


ktrzy mog zapaci danej
szkole za udzia, po te dla profesjonalnych tancerzy. Tutaj narodowoci jest wiele i spotykaam
rwnie Polakw. Natomiast
najwaniejszymi miejscami s
te dla gwnych solistek na
te miejsca rzeczywicie bardzo
trudno jest si dosta osobom
z obcego kraju. Rozmawiaam
w Rio z reporterem tamtejszej
telewizji i powiedzia, e jeszcze
nie sysza o kim z zagranicy,
kto wystpowaby na tej pozycji.
I dodatkowo o kim, kto zebraby tak dobre recenzje.
Sami Brazylijczycy myleli, e
jestem ich rodaczk i bardzo si
dziwili, kiedy mwiam, e pochodz z zagranicy w dodatku
z zimnej Polski. Spotkaam si
z opiniami, e tacz jak Brazylijka, a nawet z takimi, e tacz
lepiej ni Brazylijki to ju byo
dla mnie duym szokiem.
W takim razie, gdzie mona nauczy si tak dobrze taczy?
Ja tak naprawd uczyam si
sama, bo u nas w regionie nie
ma szk samby, a Polsce jest ich

niewiele. Podstaw jest dreptanie przed lustrem i weryfikowanie tego, co robi si nie tak i co
zrobi, by robi to lepiej. Natomiast w ubiegym roku pojechaam na warsztaty z rodowit
Brazylijk, ktre odbyway si
w Warszawie, eby sprawdzi,
na ile ta moja samba jest podobna do rzeczywistej.
Zbirka na wyjazd i na strj
odbywaa si w Internecie. Co
jest tak drogiego w stroju, e
potrzebna bya zbirka wrd
internautw?
Na dobr spraw wszystko, bo
mimo e strj jest skpy, to skada si z samych kamieni i cekinw. Dodatkowo jego wykonanie jest strasznie czasochonne
i mozolne. Drogie w stroju s
te naturalne pira jedno
kosztuje okoo dwustu zotych,
a ja miaam ich prawie sto.
Wyjazd do Rio to bya jednorazowa przygoda?
Zdecydowanie nie. Za rok te
bd chciaa pojecha i ju prowadziam w tej kwestii rozmowy. W przyszym roku chc pojecha tam wiksz grup, wic

bd szukaa tancerek i tancerzy. Podczas mojego pobytu


w tym roku staraam si zapozna jak najwicej ludzi i zrobi wok siebie jak najwiksze
zamieszanie, by w przyszoci
byo troch atwiej.
Jak wyglda karnawa z perspektywy tancerki?
Karnawa to ogromne przedsiwzicie. W jego organizacji uczestniczy mnstwo osb
technicznych, ktre s odpowiedzialne za tempo pochodu
podpowiadaj, kiedy przyspieszy, kiedy zwolni, w ktr
stron skrci, do kogo podej,
komu si ukoni. Kada szkoa ma swoj piosenk co roku
inn. Piosenka, choreografia
i stroje cile cz si ze sob
i tworz opowie. Poza tym
sambodrom to taka wisienka
na torcie karnawau, poniewa
poza nim organizowanych jest
mnstwo fascynujcych wydarze.
10 kwietnia w olsztyskiej filharmonii odbdzie si premiera
spektaklu w Pani reyserii. To
bdzie Alicja w Krainie Cza-

rw w klimacie Rio?
Moja szkoa taca wsppracuje
z filharmoni. Alicja w Krainie
Czarw to nasza najnowsza
produkcja. Nie bdzie to karnawaowa wersja Alicji, ale
mog zapewni, e bdzie bardzo kolorowo. Bdzie to spektakl z udziaem dzieci, ale rwnie dla dorosych. Wyjazd do
Brazylii by bardzo niespodziewany, wic teraz przygotowania
musz ruszy pen par.
Jakie s Pani oczekiwania zwizane z tym wyjazdem?
Chciaabym bardzo, eby ludzie
w Polsce zaczli inaczej patrze
na karnawa, taniec, kultur
Brazylii. Niestety dzi wyglda to tak, e pokazywana jest
gwnie nago i tak odbierany
jest karnawa. A karnawa to
zabawa, przyja midzy szkoami, mnstwo emocji i pracy.
Ci ludzie yj karnawaem od
dziecka i niejednokrotnie dorastaj w szkoach samby wkadaj w karnawa naprawd cae
serce.

W bibliotece si czyta
Od listopada ubiegego roku
przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Dywitach dziaa
Dyskusyjny Klub Ksiki dla
modziey. Jednake placwka
ta nie spocza na laurach i postanowia pj za ciosem wanie stworzya Dyskusyjny Klub
Ksiki dla osb dorosych.
Zaoeniem inicjatorw powstania Klubu jest zebranie
kilkunastu osb pasjonatw
literatury i organizowanie comiesicznych spotka. Podczas
tych spotka prowadzone bd

dyskusje o tym, co zachwycio


lub zniesmaczyo czonkw Klubu w ostatnim czasie, ale rwnie
bd prezentowane i omawiane
nowoci wydawnicze. Dyskusyjny Klub Ksiki dla osb dorosych to take moliwo poznania nowych osb, zintegrowania
si, dzielenia si dowiadczeniami. Dodatkowo, w miar rozwoju
Klubu, biblioteka planuje organizowanie spotka autorskich.
Z ostatnich bada Biblioteki
Narodowej i TNS Polska wynika, e stan czytelnictwa w Polsce
wzrasta. Badania te przeprowaPoza Olsztyn

. 19 lutego 2016

dzane s co dwa lata i wyniki za


rok 2014 wygldaj obiecujco
odsetek osb, ktre deklaruj
przeczytanie cho jednej ksiki
w roku powikszy si o 0,25. Wydawa by si mogo, e to niewiele, ale warto podkreli, e po raz
pierwszy od 2008 r. udao si zatrzyma tendencj spadkow. Na
ten sukces polskiego czytelnictwa skada si wiele czynnikw,
a midzy innymi coraz liczniejsze powstawanie Dyskusyjnych
Klubw Ksiki takich jak ten
w Dywitach.
Zainteresowani Dyskusyjnym

Klubem Ksiki wszelkie informacje znajd w Gminnej Bibliotece Publiczn e j

w Dywitach lub pod numerem


telefonu: 89 512 00 52. Nabr do
Klubu wci trwa.
(MK)

WITKI I STAWIGUDA 13

Straaczki z kalendarza
O straaczkach spod Olsztyna zrobio si gono w caej Polsce. Ochotniczki z Kobiecej Druyny Poarniczej
w Gutkowie stay si modelkami z kalendarza. A wszystko po to, by pomc jednostce wzakupie nowego sztandaru
Hanna ozowska | fot. autorka
Stary sztandar Ochotniczej 150 egzemplarzy kalendarza.
wczasie akcji, lepiej wspieraj
Stray Poarnej w Gutkowie Do zakupu nowego sztan- te poszkodowanego w wyjest ju zniszczony, wic eby daru brakuje nam jeszcze padku.
wesprze kolegw, dziew- okoo piciu tysicy zotych
czyny wpady na niebanalny mwi Romaczuk-Koprucka Oprcz wydania kalendarza
pomys wyday kalendarz i ju zapowiada, e jednostka dziewczyny zajmuj si charytatywnie take prowadzeniem
z wasnymi wizerunkami. ma jeszcze wiele pomysw.
Dochd ze sprzeday ma by Najduej, bo od trzech lat, szkole i prelekcji dla szk,
przeznaczony na zakup no- w dziaania Ochotniczej Stray pomagaj w sprztaniu cmenwego sztandaru
tarzy, uczestnistraackiego.
cz w zbirkach
Kalendarz mopienidzy
na
na kupi ju za 25
rzecz potrzebuzotych, jednak dla
jednostki liczy si
iedy przyszam do stra jcych. Przyznakada dodatkoj, e aktywno
wa zotwka. Na
w Ochotniczej
pomys wydania y byam pewna e nie bd
Stray
Poarkalendarza kobienej
przynosi
im
ty wpady jeszcze jedzia do dziaa
hcia
ogromn satysw sierpniu, po ledwie trzech miefakcj i pomaga
sicach dziaania am pomga przy organizacji pokonywa wawKobiecej Druysne saboci:
nie Poarniczej:
spotka edukacyjnych
Kiedy przy Byo nas za
szam do stray,
mao, bymy mogy startowa w zawodach. Nie Poarnej angauje si Mago- byam pewna, e nie bd jemiaymy te kursu podstawo- rzata Patrycja Pirkowska, dzia do dziaa dodaje Rowego, by jedzi do zada ktra doczya do jednostki, maczuk-Koprucka, prywatmwi Anna Romaczuk-Ko- by wspiera swojego partneprucka. Zdecydowaymy, e ra rwnie straaka. Dzi nie mama dwch chopcw.
wesprzemy OSP wanie w ten Gutkowo moe pochwali si Chciaam pomaga przy
a szecioma paniami w stra- organizacji spotka edukasposb.
Straaczkom udao si na- ackim mundurze. Jednak, jak cyjnych z dziemi, festynw...
koni do wsppracy fotogra- twierdzi Anna Romaczuk- Jednak kiedy tu przebywam,
fa, grafikw, fryzjerk i maki- -Koprucka, OSP w Gutkowie sysz syren i opowieci zakjaystk. To midzy innymi wcale nie jest w tym wzgldzie
dziki ich bezinteresownej wyjtkiem. Wedug Mago- cji, dochodz do wniosku,
pomocy udao si wyda ka- rzaty Pirkowskiej to wanie e mona przeama strach
lendarz na rok 2016. Wydru- kobiety sprawniej radz sobie i uczestniczy w dziaaniach.
kowanych zostao dokadnie z dziaaniami medycznymi To po prostu wciga.

. C

Integracja sport zabawa Stypendia dla


potrzebujcych
Zgoszenia do udziau w Spartakiadzie przyjmowane s do 10 marca

Ju po raz dziesity mieszkacy


regionu wystartuj w zmaganiach soectw. O Puchar Wjta
Gminy witki powalczy kilkanacie zespow z caej gminy. Wydarzenie odbdzie si 6
marca o godzinie 11.00 w Hali
Sportowej przy Szkole Podstawowej w witkach.
Spartakiada Sportowa Soectw to doskonaa okazja do
wsplnej zabawy i integracji.
Jednym z jej celw jest popularyzacja zdrowego trybu ycia
u mieszkacw. Zgoszenia do
zabawy przyjmowane s do 1
marca.
- W programie wydarzenia
przewidzielimy wiele konkurencji, w ktrych bdzie trzeba
wykorzysta rne umiejtnoci
zapowiadaj organizatorzy.
Wrd nich bdzie rzut lotk do
tarczy, krgle, strza do bramki
oraz unihokej.
Uczestnikami
Spartakiady
mog by zawodnicy wytypowani przez dane soectwo. Organizatorzy wydarzenia przewidzieli

dla uczestnikw konkurencje


indywidualne, w ktrych startuje
jeden zawodnik i jedna zawodniczka, reprezentujca zgoszon
do zawodw grup.
Mieszkacy bd mogli zmierzy si w turnieju tenisa stoowego, szachach, warcabach tradycyjnych oraz konkurencjach
siowych. Wrd nich znajdzie
si przeciganie liny oraz podnoszenie odwanika o wadze 17,5
kilograma w dwch kategoriach:
dla osb wacych do 75 kilogramw i powyej.
- Przewidzielimy rwnie
konkurencje dla tak zwanych
VIP-w zaznaczaj przedstawiciele Urzdu Gminy. Wystpi w niej: sotys danego regionu,
czonek rady soeckiej, przedstawicielka kobiet oraz przedstawiciel mczyzn.
W konkurencjach zdoby bdzie mona dwadziecia punktw. W przypadku gdy soectwo
nie wystawi zawodnika do konkurencji, otrzyma pi punktw
karnych. O kolejnoci przy-

znawania punktw zadecyduje


wiksza liczba zdobytych punktw oraz liczba miejsc pierwszych, drugich i trzecich.
- W razie wystpienia remisu
zawodnicy podejd do konkurencji dodatkowej podsumowuj organizatorzy. Mieszkacy ponownie sprbuj zdoby
jak najwiksz ilo punktw,
rzucajc lotk.
Za pierwsze trzy miejsca w X
edycji Spartakiady wrczone zostan puchary oraz nagrody pienine, ufundowane przez wjta
gminy witki. Za udzia w wydarzeniu przewidziane s take
upominki dla osb startujcych
indywidualnie. Dla najlepszych
sportowcw przewidziane s nagrody rzeczowe.
Organizatorem jubileuszowego wydarzenia jest Urzd Gminy witki, Gminne Zrzeszenie
Ludowe Zespoy Sportowe oraz
dyrektor Szkoy Podstawowej
w witkach.
(MC)
Poza Olsztyn

. 19 lutego 2016

Stowarzyszenie na Rzecz
Niepenosprawnych
SPES
wraz z pocztkiem lutego
rozpoczo nabr wnioskw
stypendialnych. Stypendia
przyznawane s rodzinom
w trudnej sytuacji finansowej, ktre opiekuj si dziemi w cikim stanie klinicznym. Stowarzyszenie czeka
na wnioski do 20 marca br.
O wsparcie Stowarzyszenia mog si ubiega rodziny,
ktrych dzieci wymagaj staej
opieki specjalistycznej karmienie dojelitowe lub pozajelitowe, uywanie respiratora
lub koncentratora tlenu i wiele
innych. Kady wniosek rozpatrywany jest indywidualnie
i na jego podstawie wyznaczana jest wysoko stypendium
rocznego z moliwoci
przeduenia. Po otrzymaniu
wiadczenia rodzina ma prawo przeznaczy je na dowolnie

wybrany cel i nie jest w aden


sposb zobligowana do rozliczania si ze swoich decyzji.
SPES to organizacja stworzona przez wieckich katolikw w 1986 r. Z pocztku
miaa na celu pomoc potrzebujcym w ramach projektu
Sekcja Pomocy Czowiekowi,
ktry organizowany by przez
Klub Inteligencji Katolickiej
oraz Biskupi Komitet Pomocy Uwizionym i Internowanym w Katowicach. W 2012
r. Stowarzyszenie postanowio stworzy Program Pomocy
Dzieciom, a w roku nastpnym przeprowadzio pierwszy
nabr stypendialny. Obecnie
pod opiek SPES-u znajduje
si dwadziecia jeden osb.
Wszelkie informacje dotyczce naboru wnioskw stypendialnych znale mona
na stronie: www.spes.org.pl/
stypendia.
(MK)

14

ZDROWIE

Zaraza idzie
z pnocy
Ju dwie osoby zmary na gryp w warmisko-mazurskim, a najgorsze dopiero przed nami. Lekarze
ostrzegaj, eby nie lekceway jej objaww
Hanna ozowska
Wirus A/H1N1 daje o sobie zna na pnocy Polski.
Tylko w ostatnim tygodniu
w Olsztynie zmary dwie
kobiety, u ktrych wykryto
obecno tego wirusa.
Pierwsza z nich, 32-latka,
zostaa przewieziona do szpitala wojewdzkiego w czwartek, 11 lutego, na krtko po
porodzie, ze wzgldu na dusznoci, ktre zaniepokoiy lekarza prowadzcego w innej
olsztyskiej klinice. Kobiety
niestety nie udao si uratowa.
Na wniosek rodziny zmarej, prokuratura ju w sobot
wszcza ledztwo w kierunku
nieumylnego spowodowania
mierci i niewystarczajcej
opieki lekarskiej. Na tym etapie postpowania trudno jednak mwi o winie lekarzy.
W tej chwili czekamy na
wyniki sekcji zwok z Zakadu Medycyny Sdowej w Biaymstoku podaje Zbigniew
Czerwiski, rzecznik Prokuratury Okrgowej w Olsztynie. Dopiero po otrzymaniu
wynikw ekspertyz bdziemy
mogli przesucha lekarzy
i wiadkw.
We wtorek, 16 lutego, pojawiy si informacje, e w szpitalu wojewdzkim zmara ko-

lejna osoba 59-letnia kobieta,


u ktrej wykryto obecno A/
H1N1.
W tym samym szpitalu
przebywa obecnie take sze
innych osb, zaraonych wirusem. Z tego te powodu na
kilku oddziaach wprowadzono cakowity zakaz odwiedzin.
S to midzy innymi: oddzia
ginekologiczno-pooniczy,
neonatologii i intensywnej
terapii noworodka, transplantologii i chirurgii oglnej czy
oddzia kardiochirurgiczny.
W caym szpitalu wprowadzono za ograniczenia liczby od-

ne przypadki zainfekowania
wirusem A/H1N1 w regionie.
Od pocztku roku, na 41 przypadkw wykrycia grypy a 32
przebadane prby potwierdziy obecno gronego wirusa
A/H1N1.
W caym wojewdztwie,
tylko w ostatnim tygodniu,
skierowano do szpitala cznie

Nie naley lekceway


jej objaww. Leczeni grypy
powinno trwa minimum
tydzie

wiedzajcych.
Jak podaje Elbieta abaj,
rzecznik Wojewdzkiej Stacji
Sanitarno-Epidemiologicznej w Olsztynie, to nie jedy-

37 osb z rozpoznaniem grypy.


Nie wszystkie przypadki
grypy wymagaj hospitalizacji
tumaczy abaj. Nie nale-

Poza Olsztyn

. 19 lutego 2016

y jednak lekceway jej objaww. Leczenie grypy powinno


trwa minimum tydzie, ale
do penego wyzdrowienia lepiej pozosta w domu duej.
Najgroniejsze s powikania po grypie i to one staj si
bezporedni przyczyn zgonw pacjentw. Jak dodaje abaj, najwiksze ryzyko prawie
zawsze dotyczy jednak osb
z obnion odpornoci, dzieci i osb w podeszym wieku,
a take przewlekle chorych.
To wanie im zaleca si profilaktyk szczepie. Tegoroczna szczepionka opatentowana
jest take z myl o wirusie A/
H1N1.
Jak podaje rzecznik Wojewdzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej wiele przypadkw zachorowa na gryp,
spowodowanych wirusem A/
H1N1, stwierdzono w tym
roku take w Obwodzie Kaliningradzkim.
Najbardziej
naraeni s zatem mieszkacy obszarw objtych maym
ruchem granicznym, a wic

przede wszystkim mieszkacy


pnocnej czci wojewdztwa warmisko-mazurskiego
i pnocno-wschodniej czci
wojewdztwa pomorskiego.
W roku 2009, gdy mielimy
do czynienia z pandemi tzw.
wiskiej grypy, w wyniku powika, tylko w wojewdztwie
warmisko-mazurskim zmaro siedem osb. Statystyka ta
jest jednak zaniona, poniewa przyczyna zgonu pacjenta
nie zawsze jest podana.
W tym roku tylko do poowy lutego w Olsztynie zmary
dwie osoby, u ktrych wykryto
obecno wirusa A/H1N1. Pocztek sezonu grypowego jednak dopiero przed nami.
Dzieci wrciy z ferii, dlatego cigle czekamy podaje
Elbieta abaj. Szczyt sezonu
grypowego, jak pokazuj statystyki, przypada na przeom
lutego i marca. Epidemiolodzy
zalecaj w tym okresie unikanie duych skupisk ludzi i czste mycie rk.

SPORT

Biao-niebiesko zrobio si pod Urzdem Miasta, gdzie


spotkali si 12 lutego kibice Stomilu Olsztyn. Protestujcy
przemaszerowali wzdu ulicy Pisudskiego, na odcinku od
stadionu do ratusza.
Kibice protestowali wobec polityki finansowej wadz miast.
W wydatkach na rok 2016 nie uwzgldniono dofinansowania
na rzecz pierwszoligowego klubu sportowego. Dodajmy, e
Stomil Olsztyn wnioskowa o dotacj w wysokoci 1,4 miliona
zotych.
Sytuacja klubu jest fatalna. Na t chwil spka nie posiada
funduszy na wypat wynagrodze zawodnikom i innym pracownikom. Brakuje rwnie realnych inwestorw.
Wadze miasta poinformoway, e utrzymywanie klubw
sportowych nie jest zadaniem samorzdw. Prezydent Piotr
Grzymowicz podkrela rwnie, e miasto wielokrotnie dofinansowywao dziaania pierwszoligowca. Take w zeszym
roku miasto wyoyo p miliona zotych na potrzeby Stomilu, przeksztacajc klub w spk akcyjn. Ju wtedy mwio
si, e to ostatnie tego typu finansowe wsparcie ze strony miasta. Jednoczenie Olsztyn nadal jest gwnym udziaowcem
Stomilu.
Wadze miasta zdecydoway si jednak na wsparcie szkole pikarskich dla dzieci i modziey. Na ten cel przekazano
300 tysicy zotych.
W dniu protestu Piotr Grzymowicz przebywa na lsku.
Test i fot. Hanna ozowska

Stomil bez
rodkw

Poza Olsztyn

. 19 lutego 2016

15