You are on page 1of 12

Nama: ……………………………………………….

Tingkatan : ………………….

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LAKI-LAKI METHODIST
JALAN HANG JEBAT, 50150 KUALA LUMPUR
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2014
TINGKATAN SATU
BAHASA MELAYU
(2 jam )
Penggubal soalan : PN. LIZAWATI MOHD KHAIRY & CIK NOR HANIS MD NOR
Disemak oleh,

Disahkan oleh,

……………………………….. ………………………………..............

…………………………..

(EN. MOHD ZIKRI IHSAN

(PN. JAMILAH BINTI MOHAMED KOYA)

(EN. WONG CHEE KHEON)

B. MOHD ZABHI)

Guru Kanan Bahasa

Pengetua

Ketua Panitia Bahasa Melayu
12

Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman bercetak.
ARAHAN :
1. Buka kertas soalan ini apabila diberitahu.
2. Tulis nama dan tingkatan anda pada ruang
disediakan.
3. Jawapan anda hendaklah ditulis pada ruang
yang disediakan dalam kertas soalan ini.

Untuk kegunaan Pemeriksa
Nama pemeriksa:
Soalan
Markah
Markah
Penuh
Diperoleh
1
8
2
3
3
10
4
4
5
10
6
10
7
10
8
15
9
30
10
30

Arahan : Jawab semua soalan dalam Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C dan satu soalan Bahagian D.

yang
jawapan

terdapat satu kesalahan tatabahasa. iaitu bahasa ibunda mereka. _________________________________________ (iv) Abang menghadiahkan seutas jam tangan untuk adik kerana mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia. _________________________________________ (ii) Tuanku berkata. __________________________________________ (iii) Sinar gamma adalah sinaran elektromagnitek yang paling bertenaga berbanding dengan jenis sinaran lain yang diketahui manusia. _________________________________________ (8 markah) 2 Dalam setiap ayat di bawah terdapat satu kesalahan ejaan. Kenal pasti dan betulkan kesalahan tersebut. __________________________________________ (ii) Penduduk di kawasan pedalaman itu hanya menggunakan eka-bahasa sahaja. Gariskan kesalahan tersebut dan tulis jawapannya pada ruangan yang disediakan.BAHAGIAN A (25 markah) 1 Dalam setiap ayat di bawah. (i) Mengikut perangkaan terkini. “Beta berharap rakyat di negara ini dapat mematuhi undang-undang yang dimaktubkan”. _________________________________________ (3 markah) 3 Gabungkan ayat-ayat tunggal di bawah supaya menjadi satu ayat majmuk. (i) Pihak pengurusan Sri Malaysia Hotel menawarkan pakej yang menarik kepada para pelanggan sempena cuti sekolah. 2/12 . jumlah penduduk Malaysia dianggarkan dalam lengkongan 30 juta orang. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula. _________________________________________ (iii) Dia senyum lebar kepada saya setelah mendengar berita yang menggembirakan itu.

Ribut melanda kawasan perairan itu.(i) Kakak sedang menulis e-mel. (i) 3/12 . _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ (v) Nelayan-nelayan itu harus pulang dengan segera. Kakak mendengar radio. Suhana suka makan mi rebus. ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (10 markah) 4 Lihat gambar di bawah dengan teliti. _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ (iv) Pulau peranginan itu cantik. Pulau peranginan itu tidak dijaga dengan baik. kemudian tulis satu peribahasa yang sesuai dengan gambar tersebut. _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ (iii) Aminah suka makan nasi goreng kampung. _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ (ii) Saya sangat yakin. Pemimpin itu tidak bersalah dalam hal tersebut.

_____________________________________________________________________________ (ii) __________________________________________________________________________________ ___ (4 markah) BAHAGIAN B (30 markah) 4/12 .

kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya menggunakan ayatperistiwa anda sendiri. (Dipetik daripada prosa tradisional “Hikayat Marakarma” 5/12 antologi Kasut Kelopak Jantung. Dia kembali isterinya membawa barang-barang yang diperolehnya. Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka. dan dengan Bacapun petikan prosamendapatkan tradisional di bawah ini dengan teliti. “Biarlah aku mati sekali.” Terlalulah sebak hati suaminya melihat tingkah laku isterinya itu seperti orang hendak mati. Tingkatan 1. “Jikalau tuan hamba belas dan kasihan akan hamba ini.” kata-kata Miskin itu makaoleh belaslah hati mereka: (iii)buruk Pada anda. kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. _____________________________________________________________________________________ Melihat hal yang demikian penjual buah pun berkata. _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ ada yang memberi juadah. Hari Akhir Persekolahan Ada suara hati yang tersisip di celah buku-buku ada mata batin yang mengintip pesan para guru ada air jernih yang tumpah dalam dakapan perpisahan ada tangan nakal yang mengukir. tetapi Si Miskin cuma berhenti memandang kerana hendak meminta takut dimarahi. (4 markah) ada yang memberi buah-buahan. malah menangis kerana apa yang dihajatkannya itu masih belum tertunai. “Apa kehendakmu. Isteri Si Miskin tidak gembira.) . berikanlah hamba buah yang itupendapat barang sebiji. ada anak yang diidamkan oleh isteri. merdeka. Mendengarkan apakah usaha-usaha yangSiperlu dilakukan seseorang pelajar untuk mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan? Maka ada yang memberi buah. Miskin?” Si Miskin pun (3 markah) menyahut.5 Baca sajak di bawah ini dengan teliti. Si Miskin bertemu dengan kedai orang _____________________________________________________________________________________ menjual buah. _____________________________________________________________________________________ ada yang memberi kain. menceritakan tatkala dia berada di pasar tadi. _____________________________________________________________________________________ ada yang memberi nasi. kita ke takah dewasa! (Dipetik daripada sajak “Hari Akhir Persekolahan” antologi Kasut Kelopak Jantung. 6 Si Miskin pun berasa hairan kerana orang-orang di pasar begitu baik terhadap dirinya. sehingga isterinya berkata.) (i) Apakah perasaan yang dialami oleh seorang pelajar pada hari terakhir persekolahan? _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ (3 markah) (ii) Huraikan tiga nilai yang terdapat dalam sajak di atas. Tingkatan 1. Maka suaminya pun pergilah jua menghadap Maharaja Indera Dewa itu. _____________________________________________________________________________________ Maka suaminya pun pergilah mencari buah tersebut.

Z. apakah langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk membantu golongan yang miskin di negara kita? ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (4 markah) 7 Jawapan anda hendaklah berdasarkan novel Sukar Membawa Tuah. Pengajaran daripada sesebuah novel memberikan kesan yang positif kepada pembaca. Nyatakan tiga pengajaran yang dapat anda peroleh daripada novel yang anda kaji berserta contoh yang sesuai. karya M. (10 markah) _________________________________________________________________________________ 6/12 . ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (3 markah) (iii) Pada pendapat anda. Erlysha.(i) Berdasarkan petikan prosa di atas. nyatakan sikap isteri Si Miskin? ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ (3 markah) (ii) Jelaskan persoalan-persoalan yang terkandung dalam prosa tersebut.

_________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________ BAHAGIAN C (15 markah) 8 Berdasarkan poster di bawah. 7/12 . Berikan ulasan anda tentang kesan ketagihan rokok dalam kalangan remaja. Panjang ulasan anda hendaklah antara 80 hingga 100 patah perkataan.

KEMPEN REMaja SIHAT TANPA ROKOK Rokok menyebabkan remaja : Terdedah kepada pelbagai penyakit Pembaziran wang Kurang minat untuk belajar Lemah dan tidak bermaya _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ 8/12 .

malahan kini ianya dapat 9/12 .Tulis sebuah karangan yang panjangnya lebih daripada 180 patah perkataan._______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ BAHAGIAN D (30 markah) 9 Pilih satu daripada soalan di bawah. (i) Sukan bukan sahaja satu aktiviti untuk menyihatkan dan mencergaskan badan.

Huraikan langkah-langkah yang harus dilakukan bagi menggalakkan pelajar berkecimpung dalam bidang sukan. (ii) Anda menyertai pertandingan perbahasan di sekolah. _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ 10/12 .menjana pendapatan yang lumayan. Huraikan punca-punca pencemaran alam sekitar berlaku dan kesannya. Tajuk perbahasan tersebut ialah ‘Belajar di dalam negara lebih baik daripada belajar di luar negara’. Tuliskan hujah-hujah yang dapat menyokong pendapat anda. (iii) Isu pencemaran alam sekitar sering diperkatakan dalam kalangan masyarakat.

_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ 11/12 .

_______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ KERTAS SOALAN TAMAT 12/12 .