You are on page 1of 5

Монгол Улсын Хөгжлийн Банк

ХӨРӨНГИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС
Цаг үеийн мэдээ
Монгол Улс
Төвбанк болон Засгийн газрын-ын үнэт цаасны арилжааны мэдээ
(mongolbank.mn, mse.mn)
Монголбанк 1 долоо хоногтой 307 тэрбум төгрөгийн ТБҮЦ-ыг
12.0% ЖДХ-ээр арилжааллаа. Ингэснээр 2016 оны 02-р сарын 22-ны
байдлаар 1 долоо хоногтой ТБҮЦ-ны үлдэгдэл 595.1 тэрбум төгрөг
болно.
Сангийн яам өнөөдөр Монголын хөрөнгийн биржээр дамжуулан тус
бүр нь 100 мянган төгрөгийн нэрлэсэн үнэ бүхий уг үнэт цаас нь
13.635 хувийн хүүтэй 12 долоо хоногийн хугацаатай 100 мянган
ширхэг Засгийн газрын жижиглэнгийн үнэт цаасыг 10 тэрбум
төгрөгөөр, 5.75 хувийн хүүтэй 3 жилийн хугацаатай 180 ширхэг үнэт
цаасыг 18 сая төгрөгөөр арилжиж, нийт 10 тэрбум 180 сая
төгрөгийн Засгийн газрын үнэт цаас арилжсан байна.
ААН, иргэдэд олгосон зээлийн өрийн үлдэгдэл 2.5 хувиар буурчээ
(bloombergtv.mn)
Арилжааны банкуудын зээл, хадгаламжийн бүтээгдэхүүний эхний
нэг сарын идэвхжил өнгөрсөн оны нэгдүгээр сартай харьцуулахад
буурсан үзүүлэлттэй байна. Оны эхний сарын байдлаар ААН,
иргэдэд олгосон нийт зээлийн өрийн үлдэгдэл 11.4 их наяд
төгрөгтэй тэнцэж, сүүлийн нэг жилийн хугацаанд зээлийн үлдэгдэл
2.5 хувиар буурчээ. Үүнээс гадаад валютын зээлийн үлдэгдэл 2.6 их
наяд төгрөгтэй тэнцэж нийт зээлийн 23 орчим хувийг бүрдүүлжээ.
Хугацаа хэтэрсэн зээлийн үлдэгдэл энэ хугацаанд 922.2 тэрбум
төгрөгт хүрч, 12 дугаар сараас 8%, жилийн өмнөх үзүүлэлтээс 2.9
дахин өссөн бол банкны системийн хэмжээнд чанаргүй зээлийн
үлдэгдэл сүүлийн нэг жилийн хугацаанд 32.8% өсч, 872.9 тэрбум
төгрөг болжээ.
“Эрчим бонд”-ын эргэн төлөлт, хүүгийн төлбөр хийгджээ
(bloombergtv.mn)
Монгол Улсын анхны 100 хувь даатгагдсан “Эрчим бонд”-ын
хугацаа өнгөрсөн баасан гарагт дуусч, ҮЦТТТХТ-ийн дансанд
үндсэн ба хүүгийн төлбөр байршсан байна. 500 сая төгрөгийн
компанийн бонд нь жилийн 18.5 хувийн хүүтэй буюу сарын 1.54
хувь байжээ.
Налайх, Орбитын замыг шинэчилнэ (montsame.mn)
Энэ жил нийслэлийн төсвөөс 60 гаруй тэрбум төгрөгийн бүтээн
байгуулалт хийх бөгөөд нийслэлд авто замаас илүү гүүрэн
байгууламж хийхээр төлөвлөжээ. Эдгээр бүтээн байгуулалтад
БНХАУ-ын хөнгөлөлттэй зээл болон нийслэлийн төсвөөс гадна
улсын төсвөөс ч хөрөнгө оруулах юм байна.
АНУ

Өдөр тутмын зах зээлийн мэдээ
2/23/2016
Монголын эдийн засгийн үзүүлэлтүүд
Үзүүлэлтүүд

Нэгж
тб.төг

Мөнгөний нийлүүлэлт (M2)
ХҮИндекс
Улсын нэгдсэн төсвийн нийт зардал

2014
10,643.30

2015
10,050.20

Жил/өөрч
-6%
-83%

%

11

1.9

тб.төг

7,031.40

7,136.95

2%

Улсын нэгдсэн төсвийн нийт тэнцэл
тб.төг
(808.00) (1,163.20)
Экспорт
сая.ам.дол 5,774.60
4,669.50
Импорт
сая.ам.дол 5,236.60
3,797.20
Гадаад худалдааны тэнцэл
сая.ам.дол
537.90
872.3

-44%
-19%
-27%
62%

Бодлогын хүү
МБ-ны бодлогын хүү
Хятадын зорилтот хүү

Сүүлийн %
12.00
4.35

Өмнөх %
13.00
4.60

Шинэч/огноо
1/14/2016
10/24/2015

АНУ эх үүсвэрийн хүү

0.50

0.25

12/16/2015

Евро дах/санхүүжилт хүү

0.05

0.15

9/4/2014

Их Британийн суурь хүү

0.50

1.00

3/5/2009

Монголбанкны хүүгийн коридор
Сүүлийн %

Өмнөх %

Шинэч/огноо

Овернайт репо

14.00

15.00

1/14/2016

Овернайт депозит

10.00

11.00

1/14/2016

Репо

12.50

13.50

1/14/2016

Мөнгөний захын хүүгийн түвшин
Үзүүлэлтүүд

Сүүлийн %
0.5172

Өд/өөрч %

Жил/өөрч %

Libor USD 2M

-0.34

0.45

Libor USD 3M

0.6182

0.00

0.90

Libor USD 6M

0.8679

-0.29

2.57

Libor EUR 2M

-0.2333

-1.05

-45.16

Libor EUR 3M

-0.2134

-0.54

-66.92

Гадаад валютын албан ханш
Хос валют
USD/MNT
EUR/MNT
GBP/MNT
CNY/MNT
JPY/MNT

Олон Улсын валютын ханш

2/23/16 9:15

Хос валют

2/23/16 9:15

2029.17
2249.74
2882.33

EUR/USD

1.1032
1.4139
0.9987

GBP/USD
USD/CHF
USD/CNY

311.26
17.97

6.5218
112.7000

USD/JPY

Олон улсын зах зээл дээрх дотоодын бондуудын мэдээлэл
Бондууд
Монгол 2018

Валют

Өгөөж %

Дун/үнэ

Өөрч %

USD

13.20

85.47

-0.023%

Өчигдөр S&P 500 индекс 1.4%, DJIA индекс 1.4%, Nasdaq индекс 1.5% өсчээ

Монгол 2022

USD

11.80

69.37

0.102%

Газрын тосны ханш өссөн нь эрчим хүчний хувьцаануудыг өсгөжээ

Монгол 2018 - Дим сам бонд CNY

16.72

82.66

-0.023%

МУХБ-ны Евробонд

USD
JPY

14.90
0.95

91.22
104.14

-0.104%
0.484%

CNY

18.39

93.20

-0.387%

USD
USD

16.64
282.31

78.50
17.00

0.000%
-0.387%

Энэ сарын PMI индекс 51.0 гарсан нь 52.5-ын хүлээлтэнд хүрсэнгүй
Европ
Өчигдөр Stoxx 600 индекс 1.7%, FTSE100 индекс 1.5%, DAX индекс 2% өсөв
Эрчим хүчний болон уул уурхайн салбарын өсөлт индексүүдийг өсгөжээ
Бүсийн PMI индекс 52.7 гарч, 13 сарын хамгийн бага үзүүлэлттэй гарчээ
Хойд Ази
Өнгөрсөн 7 хоногт Никкей 8%, Хангсенг 3.9%, Шанхай индекс 6.1% өсөв
Хятадын Хөрөнгийн Зохицуулах Хорооны дарга солигдохоор болсон байна
Хятадын өр, ДНБ-ий харьцаа 2020 онд түүхэн дээд түвшинд хүрэхээр байна
Таваар
Өчигдөр WTI газрын тос 6.2%, Brent газрын тос 5.1% өссөн байна
Газрын тосны нийлүүлэлт удахгүй буурна гэсэн хүлээлт үнийг өсгөжээ
Өчигдөр төмрийн хүдрийн үнэ өсч, 5 сарын дээд түвшинд очсон байна

МУХБ Самурай 2023
ХХБ - Дим сам бонд
ХХБ-ны 20 бонд
ММС бонд

Таваарын ханшийн мэдээлэл
Нефть
Алт
Зэс
Төмрийн хүдэр (Бээжин)
Нүүрс (Тяньжин)

1

Сүүлийн

Өд/өөрч %

Жил/өөрч %

$33.30

-0.27

-10.10

$1,209.63
$4,697.50
¥325.00
¥520.00

0.08
1.58
0.00
0.00

14.00
-0.18
-5.80
-3.70

Эх сурвалж: bloomberg terminal, 1212.mn, bloombergtv.mn,
montsame.mn, news.mn, gogo.mn, ikon.mn

Монгол Улсын Хөгжлийн Банк
ХӨРӨНГИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

Өдөр тутмын зах зээлийн мэдээ
2/23/2016

Өчигдрийн эдийн засгийн үзүүлэлт

Өнөөдөр гарахаар хүлээгдэж буй эдийн засгийн үзүүлэлт

Хамрах
хугацаа

Үйл явдал
JN Nikkei Japan PMI Mfg

Feb P

JN Supermarket Sales YoY

Jan

Таамаглал

Jan

Бодит

Өмнөх

Үйл явдал

Цаг

Хамрах
хугацаа

Таамаглал

Өмнөх

52.00

50.20

52.30

US S&P/CS Composite-20 YoY

22:00

Dec

5.80%

5.83%

--

2.30%

0.00%

US S&P/Case-Shiller US HPI NSA

22:00

Dec

--

175.71

--

1.00%

1.40%

US S&P/Case-Shiller US HPI YoY

22:00

Dec

--

5.35%

EC Markit Eurozone Manufacturing PMI

Feb P

52.00

51.00

52.30

US Consumer Confidence Index

23:00

Feb

97.20

98.10

EC Markit Eurozone Services PMI

Feb P

53.40

53.00

53.60

US Richmond Fed Manufact. Index

23:00

Feb

2.00

2.00

EC Markit Eurozone Composite PMI

Feb P

53.30

52.70

53.60

US Revisions: Existing Home Sales

23:00

0-Jan

0.00

0.00

US Chicago Fed Nat Activity Index

Jan

-0.05

0.28

-0.22

US Existing Home Sales

23:00

Jan

5.32m

5.46m

US Markit US Manufacturing PMI

Feb P

52.40

51.00

52.40

JN Convenience Store Sales YoY

Олон улсын зах зээл дээрх дотоодын бондуудын үнэ (bloomberg)
Бондын хэмжээ
(сая.ам.долл)

Купон

Монгол 2018

500

Монгол 2022

1,000

Ханш

Өгөөж

Зарах

Авах

Зарах

Авах

Үлдэгдэл
хугацаа (жил)

Бонд гаргасан
огноо

Бонд буцаан төлөх
огноо

4.125%

84.50

86.41

13.86

12.54

1.9

5-Jan-13

5-Jan-18

5.125%

68.65

70.22

12.02

11.59

6.8

5-Dec-12

5-Dec-22

1 тэрбум юань

7.500%

81.01

84.31

17.73

15.74

2.4

30-Jun-15

30-Jun-18

МУХБ 2017

580

5.750%

90.40

92.04

15.82

13.98

1.1

21-Mar-12

21-Mar-17

МУХБ 2023

30 тэрбум иен

1.520%

103.95

104.33

0.98

0.93

7.8

16-Dec-13

25-Dec-23

ХХБ 2017 -Дим сам бонд

700 сая юань

10.000%

90.86

95.53

21.50

15.40

0.9

21-Jan-14

21-Jan-17

500
600

9.375%
8.880%

78.50
17.00

78.50
17.00

16.64
282.31

16.64
282.31

4.2
1.1

19-May-15
29-Mar-12

19-May-20
29-Mar-17

Бонд гаргагч

Монгол 2018 - Дим сам бонд

ХХБ 2020
MMC 2017

Олон улсын зах зээл дээрх дотоодын бондуудын үнэ (сүүлийн 6 сар)

Монгол 2022 & Монгол 2018 бондуудын дундаж өгөөж
15.0%
13.0%

Монгол 2022

МУХБ - Самурай бондын дундаж үнэ, өгөөж

Монгол 2018

105.5

Бондын үнэ (JPY)

Дундаж өгөөж (%)

1.4%

13.171%
104.5

11.818%
11.0%

103.5
103.638

1.2%

1.018%
1.0%

9.0%
7.0%
5.0%

2

102.5

0.8%

101.5

0.6%

Эх сурвалж: bloomberg terminal, 1212.mn, bloombergtv.mn,
montsame.mn, news.mn, gogo.mn, ikon.mn

Монгол Улсын Хөгжлийн Банк
ХӨРӨНГИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

Өдөр тутмын зах зээлийн мэдээ
2/23/2016

ОУ-ын Хөрөнгийн биржид бүртгэлтэй Монголд үйл ажиллагаа явуулж буй компаниуд

Нэр

Cимбол (Ticker)

Хөрөнгийн
бирж

Валют

Сүүлийн 30
Хаалтын
Өд/өөрч
өдрийн үнийн
ханш
%
график

Жил /
өөрч %

ЗЗ-ийн үнэлгээ Жилийн Жилийн
(мян.ам.дол) доод үнэ дээд үнэ

Turquoise Hill
Mongolia Investment
MMC
Winsway Coking Coal
North Asia Resources
Centerra Gold

TRQ US Equity
402 HK Equity
975 HK Equity
1733 HK Equity
61 HK Equity
CG CN Equity

US
HK
HK
HK
HK
CN

USD
HKD
HKD
HKD
HKD
CAD

2.23
0.30
0.05
0.15
0.04
7.33

4.21
5.36
9.52
0.00
2.78
2.23

-12.20
-21.33
-73.71
0.00
5.71
11.23

4,487,461.27
2,406,250.42
310,779.87
773,524.40
98,405.83
225,853.47

1.55
0.20
0.03
0.13
0.02
5.04

4.74
0.73
0.56
0.50
0.41
8.67

7 South Gobi Resources
8 MoEnCo
9 Entrée Gold
10 Denison Mines Corp

1878 HK Equity
276 HK Equity
ETG CN Equity

HK
HK
CN

HKD
HKD
CAD

1.55
0.13
0.39

6.90
-0.78
-3.70

-35.42
-27.68
34.48

51,408.30
29,285.95
41,910.33

1.24
0.11
0.18

8.28
0.64
0.66

DML CN Equity

CN

CAD

0.67

4.69

-4.29

44,708.52

0.47

1.21

11 Xanadu Mines Ltd
12 Khan Resources Ltd

XAM AU Equity

AU

AUD

0.11

4.76

0.00

35,726.77

0.07

0.18

KRI CN Equity

CN

CAD

0.40

0.00

-9.09

24,318.66

0.34

0.80

13 Mongolia Growth Group

YAK CN Equity

CN

CAD

0.38

-10.71

10.29

18,828.38

0.33

1.28

14 Central Asia Metals PLC
15 Prophecy Coal Corp

CAML LN Equity

LN

GBP

140.00

1.45

-8.72

20,128.45

121.25

197.50

PCY CN Equity

CN

CAD

0.02

33.33

-42.86

9,917.91

0.01

16 Guilford Coal Ltd
17 General Mining Corp Ltd

GUF AU Equity

AU

AUD

-

-

-

GMM AU Equity

AU

AUD

0.29

0.00

13.73

65,318.18

0.04

0.33

18 Aspire Mining Ltd
19 Erdene Resource
20 Petro Matad Ltd
21 Origo Partners PLC

AKM AU Equity
ERD CN Equity
MATD LN Equity

AU
CN
LN

AUD
CAD
GBP

0.01
0.17
2.38

0.00
-2.86
0.00

-12.50
6.25
-24.00

6,498.02
13,027.13
4,933.88

0.01
0.10
2.25

0.03
0.18
10.13

OPP LN Equity

LN

GBP

0.63

0.00

-58.33

1,620.18

0.63

5.88

22 Kincora Copper Ltd
23 Manas Petroleum Corp

KCC CN Equity

CN

CAD

0.03

0.00

25.00

5,728.02

0.02

0.04

MNAP US Equity

US

USD

0.04

0.00

-38.31

4,470.87

0.02

0.11

24 Wolf Petroleum
25 East Asia Minerals Corp

WOF AU Equity

AU

AUD

0.00

0.00

0.00

888.00

0.00

0.03

EAS CN Equity

CN

CAD

0.01

0.00

100.00

1,218.87

0.01

0.03

26 Haranga Resources Ltd
27 Draig Resources Ltd

HAR AU Equity

AU

AUD

0.00

0.00

0.00

1,976.13

0.00

0.02

DRG AU Equity

AU

AUD

0.03

-3.23

20.99

2,337.72

0.01

0.03

28 Blina Minerals NL

BDI AU Equity

AU

AUD

-

-

3.00

0.00

0.00

1
2
3
4
5
6

-

-

-

0.08
-

Засгийн газрын үнэт цаасны өгөөжийн муруй (bloomberg)

3

Эх сурвалж: bloomberg terminal, 1212.mn, bloombergtv.mn,
montsame.mn, news.mn, gogo.mn, ikon.mn

Монгол Улсын Хөгжлийн Банк
ХӨРӨНГИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

Өдөр тутмын зах зээлийн мэдээ
2/23/2016
Бонд эзэмшигчдийн мэдээлэл

Монгол 2022 бондын эзэмшигчид
Нэрс
FRANKLIN RESOURCES

Эзэмшлийн дүн
143900

Эзэмшил/хувь
14.39

Эзэмшил/өөрч

Бүртгэлийн өдөр

1300.00

9/30/2015

UNITED STATES

Харьяалагдах Улс

(500.00)
20800.00
11062.00

1/8/2016
6/30/2015
11/30/2015

UNITED STATES
BRITAIN
UNITED STATES

0.00
(1476.00)

8/31/2015
11/30/2015

UNITED STATES
BRITAIN

BLACKROCK
SCHRODERS PLC
SEI INVESTMENTS FUND MANAGEMENT
GRANTHAM MAYO VAN OTTERLOO & CO
INVESTEC ASSET MANAGEMENT LTD
DANSKE BANK A/S

36725
22800
19450

15466

3.67
2.28
1.94
1.86
1.81
1.55

0.00

10/31/2015

DENMARK

UBS
T ROWE PRICE GROUP INC
JPMORGAN CHASE & CO

13537
11830
10300

1.35
1.18
1.03

2130.00
0.00
0.00

9/30/2015
9/30/2015
11/30/2015

SWITZERLAND
UNITED STATES
UNITED STATES

EASTSPRING INVESTMENTS SINGAPORE

8656

0.87

0.00

11/30/2015

SINGAPORE

FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH

8350

0.83

0.00

11/30/2015

UNITED STATES

UNIVERSAL INVESTMENT LUX SA

7136

0.71

(56.00)

2/28/2014

LUXEMBOURG

Эзэмшил/хувь
5.52

Эзэмшил/өөрч

27,595

670.00

9/30/2015

UNITED STATES

SCHRODER INVESTMENT MGMT LTD

9,272

1.85

7,950.00

8/31/2015

BRITAIN

UBS
ALLIANZ SE
FIDELITY MANAGEMENT & RESEARCH

8,600
7,090

300.00
(1,600.00)

9/30/2015
11/30/2015

SWITZERLAND
GERMANY

6,500

1.72
1.42
1.3

0.00

11/30/2015

UNITED STATES

SEI INVESTMENTS FUND MANAGEMENT

5,604

1.12

3,048.00

11/30/2015

UNITED STATES

RAIFFEISEN KAPITALANLAGE GMBH

5,500

1.1

0.00

11/30/2015

AUSTRIA

NORDEA BANK AB

5,350

1.07

0.00

11/30/2015

SWEDEN

ABERDEEN

5,021

1

0.00

11/30/2015

BRITAIN

BLACKROCK

4,200

0.84

0.00

1/7/2016

UNITED STATES

INVESTEC ASSET MANAGEMENT LTD

4,159

0.83

425.00

9/30/2015

BRITAIN

DEGROOF GESTION INSTITUTIONNELLE

4,000

0.8

0.00

9/30/2015

LUXEMBOURG

EASTSPRING INVESTMENTS SINGAPORE

3,545

0.71

0.00

11/30/2015

SINGAPORE

MEDIOLANUM INTERNATIONAL FUNDS

2,160

0.43

0.00

6/30/2015

IRELAND

PRUDENTIAL FINANCIAL INC

2,080

0.42

(395.00)

11/30/2015

UNITED STATES

Эзэмшил/хувь
10.09

Эзэмшил/өөрч
31,419.00

18600
18134

Монгол 2018 бондын эзэмшигчид
Нэрс
##

Эзэмшлийн дүн

Бүртгэлийн өдөр Харьяалагдах Улс

МУХБ-ны Евробондын эзэмшигчид
Нэрс
##
UBS

Эзэмшлийн дүн
58,505

Бүртгэлийн өдөр Харьяалагдах Улс
3/31/2015
SWITZERLAND

31,820

5.49

(660.00)

9/30/2015

SWITZERLAND

ABERDEEN
BLACKROCK
UNIVERSAL INVESTMENT GMBH

30,210
22,350

5.21
3.85

200.00
0.00

11/30/2015
11/30/2015

BRITAIN
UNITED STATES

20,334

3.51

15.00

10/7/2015

GERMANY

DANSKE BANK A/S

20,130

3.47

0.00

10/31/2015

DENMARK

SCHRODERS PLC

19,300

3.33

17,800.00

6/30/2015

BRITAIN

ING INTERNATIONAL ADVISORY SA
MITSUBISHI UFJ KOKUSAI ASSET MGM
ALLIANZ SE

14,210
10,000

2.45
1.72

0.00
0.00

7/31/2015
7/7/2015

LUXEMBOURG
JAPAN

8,480

1.46

0.00

11/30/2015

GERMANY

7,100
6,648
5,960

1.22
1.15
1.03

(1,000.00)
(6,411.00)
400.00

9/30/2015
11/30/2015
11/30/2015

FRANCE
DENMARK
IRELAND

5,300

0.91

0.00

11/30/2015

SINGAPORE

LA FRANCAISE DES PLACEMENTS
SYDINVEST INTERNATIONAL
NEUBERGER BERMAN EUROPE LTD
EASTSPRING INVESTMENTS SINGAPORE

4

Эх сурвалж: bloomberg terminal, 1212.mn, bloombergtv.mn,
montsame.mn, news.mn, gogo.mn, ikon.mn

Монгол Улсын Хөгжлийн Банк
ХӨРӨНГИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС

Өдөр тутмын зах зээлийн мэдээ
2/23/2016

Монголын Хөрөнгийн биржийн ТОП 20 индексийн арилжааны мэдээ

Нэр

Cимбол (Ticker)

Хаалтын
ханш

Өд/ өөрч

Жил/өөрч

Арилжааны
тоо

Зах зээлийн үнэлгээ
(сая төгрөг)

Жилийн
доод үнэ

Жилийн
дээд үнэ

1 АПУ ХК

APU MO Equity

3763

7.39

(3.41)

74.3

279,544.62

3202

4040

2 Таван толгой ХК
3 Говь ХК
4 Багануур ХК

TTL MO Equity
GOV MO Equity
BAN MO Equity

1924
8100
2400

101,327.84
63,189.11
50,338.46

100
7100
1990

4485
12000
3310

SHV MO Equity
BUK MO Equity

3290
30000

13.4
1.1

44,148.84
33,848.25

3290
25000

5870
40200

7 Шарын гол ХК

(34.78)
(4.48)
(2.83)
(6.61)
(24.24)
(11.73)

52.7
7.8
21.0

5 Шивээ овоо ХК
6 УБ-БҮК ХК

(3.80)
(1.22)
-

10.2

34,786.72

3400

8600

7.28

(8.75)
14.63
(5.75)

25.9
1.1
0.4

18,885.30
20,230.26
20,230.26

700
15500
38020

1300
20920
55500

SHG MO Equity

3400

8 Монголын цахилгаан холбоо ХК
9 Дархан нэхий ХК
10 Баянгол зочид буудал ХК

MCH MO Equity
NEH MO Equity
BNG MO Equity

730
20920
45240

11 Улсын их дэлгүүр ХК

UID MO Equity

590

-

11.32

36.8

21,716.63

453

885

12 Талх чихэр ХК

TCK MO Equity

16000

(0.12)

(7.94)

1.0

16,379.25

15000

21000

13 Би ди сек ХК

BDS MO Equity

-

-

11.0

1600

2000

-

-

14 Материалимпекс ХК

MIE MO Equity

11990

1.4

16,404.79

7005

16600

15 Махимпекс ХК

MMX MO Equity

3053

-

7.50

3.8

11,603.60

2800

3790

16 Гермес центр ХК

HRM MO Equity

125

-

1.63

78.5

9,817.88

105

149

17 Хөх ган ХК

HGN MO Equity

-

64

145

18 Женко тур бюро ХК

JTB MO Equity

89

19 Фронтиер Лэнд Групп ХК
20 Ремикон ХК

MDR MO Equity
RMC MO Equity

455
53

-

71.16

-

-

-

101.3

-

18.67

100.0

8,900.00

72

100

-

13.75
(1.85)

13.8
78.7

6,256.25
4,170.01

380
46

540
90

-

Энэхүү тайлан нь зөвхөн ерөнхий мэдээллийн хүрээнд бэлтгэгдсэн бөгөөд мэдээллийг эх сурвалж болгон ашигласан аливаа үйл ажиллагааны үр дагаварыг банк
эсвэл түүний ажилтан хариуцахгүй болно.
Тайланг боловсруулсан:АПУГ-ХУХ, Дотуур утас:+976-70130513/ext: 310/

5

Эх сурвалж: bloomberg terminal, 1212.mn, bloombergtv.mn,
montsame.mn, news.mn, gogo.mn, ikon.mn