You are on page 1of 6

ZAMAN PRASEJARAH DI MALAYSIA

Zaman prasejarah di dunia ada empat
iaitu:
-Zaman Paleolitik
-Zaman Mesolitik
-Zaman Neolitik
-Zaman Logam
Zaman Paleolitik ialah salah satu
zaman prasejarah di Malaysia.Zaman
Paleolitik bermula kira-kira 200 000
hingga 300 000 ribu tahun
dahulu.Zaman ini juga dikenali
sebagai zaman batu lama.
_______________________________________
Penempatan-Mereka sering hidup berpindahrandah

Kota Tampan dan Bukit Bunuh di Lenggong. Kegiatan dan Peralatan-Mereka memburu binatang liar -Mereka memungut hasil hutan seperti buah-buahan dan pucuk-pucuk daun. Kepercayaan-Animisme -Mengamalkan upacara perkuburan Lokasi di Malaysia-Bukit Jawa. -Mereka menggunakan alat batu sebagai alat utama dalam kehidupan seharian.Perak -Gua niah.-Mereka biasanya tinggal di kawasan terbuka seperti dalam gua dan sekitar tasik.Sarawak .

Sabah Alat penetak yang digunakan untuk menetak pokok dan memotong daging antaranya ialah: -Kapak genggam.-Tingkayu.Perak pada tahun 1989.Sabah pada tahun 1992.untuk memotong daging -Alat repihan.untuk meraut dan memotong _______________________________________ TAPAK ZAMAN PALEOLITIK DI MALAYSIA -Tapak ekskavasi di KotaTampan. . -Tapak ekskavasi di Tingkayu.Lenggong.

.Perak pada tahun 1996 -Kerja-kerja ekskavasi telah dijalankan di Gua Niah.Lenggong.Sarawak pada tahun 1960-1975.-Tapak ekskavasi di Bukit Jawa.

Berikut merupakan kapak genggam pada zaman paleolitik: .

Berikut merupakan alat repihan pada zaman paleolitik: .