You are on page 1of 4

PERANCANGAN STRATEGIK

2016 - 2018

SMK BELURAN
PERANCANGAN STRATEGIK 2016-2018
KAJIAN SWOT

JAWATANKUASA :

PUSAT SUMBER

VISI

:

MELONJAKKAN SMK BELURAN PADA KEDUDUKAN BAND 4 DALAM RANKING NKRA 2018

MISI

:

MENJADIKAN PSS SEBAGAI NADI KEPADA KECEMERLANGAN SEKOLAH

OBJEKTIF :

1. MENYEDIAKAN SUMBER BAGI KEMUDAHAN GURU DAN PELAJAR
2. MENGUMPUL, MENYIMPAN DAN MENGEDAR PELBAGAI JENIS MAKLUMAT
3. MENINGKATKAN NISBAH PEMBACAAN GURU DAN PELAJAR DARI 1.5 KEPADA 1.7
4. MENINGKATKAN JUMLAH PENGGUNAAN MEDIA PENGAJARAN DALAM PDP

UNIT PUSAT SUMBER SMK BELURAN BESTARI, BELURAN

1

2018 PELUANG (O) 1.PERANCANGAN STRATEGIK KEKUATAN (S) 2016 . PSS dilengkapi dengan keperluan asas yang agak lengkap untuk menjalankan fungsinya.  Latar belakang keluarga yang berpendidikan tinggi serta mempunyai kesedaran untuk meningkatkan ilmu pengetahuan.  Sokongan daripada pihak pengurusan dan PIBG 4. 5. Sokongan daripada pihak pengurusan dalam pelaksanaan program PSS membolehkan pelbagai usaha untuk meningkatkan mutu perkhidmatan dapat dilaksanakan. 3. Tekanan untuk menghabiskan sukatan pelajaran menyebabkan guru-guru lebih cenderung mengajar menggunakan kaedah tradisional. 3) Jumlah bahan bacaan dan alat bantu mengajar belum mencapai sasaran yang ditetapkan. Para pelajar dan guru-guru menunjukkan minat dan memberi sokongan kepada aktiviti galakan membaca yang dijalankan. 4) Kemahiran penggunaan PSS yang rendah di kalangan guru dan pelajar 5) Promosi yang kurang berkesan 6) Guru perpustakan dan media yang sering bertukar ganti UNIT PUSAT SUMBER SMK BELURAN BESTARI. Budaya membaca yang rendah di kalangan ibu bapa. 6. Sikap ingin tahu pelajar yang tinggi dan bersemangat untuk maju. PKG serta guru-guru media sekolah lain 2.  Jaringan perhubungan yang baik antara pIhak PSS sekolah dengan PSPN. 1. Koleksi buku-buku yang terdapat di PSS adalah koleksi terkini. 2) Tahap pembacaan dan kesedaran pembelajaran berasaskan sumber di kalangan guru dan pelajar adalah rendah terutama bagi pelajar-pelajar yang lemah. BELURAN 2 . KELEMAHAN (W) ANCAMAN (T) 1) Tiada pembantu pustakawan yang dapat berkhidmat sepenuh masa. 2. Guru kerap mengikuti kursus dan didedahkan dengan pelbagai pengetahuan serta ilmu pengurusan PSS. PPD. Unit-unit khas kurang berfungsi kerana bebanan tugas guru di luar. 3.

analisis dan pelaksanaan aktiviti. Mengadakan kursus dan bengkel teknologi pendidikan secara berkala untuk memudahkan proses kerja pengkatalogan.2018 VISI: MELONJAKKAN SMK BELURAN PADA KEDUDUKAN BAND 4 DALAM RANKING NKRA 2018 FOKUS STRATEGIK FOKUS 1 : PUSAT P: Pencapaian SUMBERasas SEBAGAI Pemaju Kejayaan NADI DAN NUKLEAS SEKOLAH 1  Pusat Sumber sebagai Nadi dan(Kualiti Nukleas/ Kurikulum STRATEGI PROGRAM KPI Kuantiti / Sekolah TOV (2015) Masa / Kos ) Projek pengautomasian PSS Peningkatan Pengurusan dan pengelolahan PSS Latihan Kemajuan Staff Program Pembudayaan Pembacaan berkualiti dengan pelaksanaan pelbagai aktiviti galakan membaca.PERANCANGAN STRATEGIK 2016 . BELURAN 3 . Mempelbagaikan tempat rujukan pengetahuan dan menjana idea kreatif dan inovatif pelajar Mengadakan program bersama panitia untuk menggalakkan PETUNJUK PRESTASI UTAMA ( KPI) TAH SASARAN PENCAP UN AIAN 2016 100% penggunaan sistem automasi PSS 50% menggunakan automasi PSS 2017 2018 2 orang Pelajar dianugerakan Tokoh Nilam Peringkat Sekolah 2016 Meningkatkan pencapaian murid dalam: Gangsa – Jauhari Perak – Jauhari Emas – Jauhari d) NILAM – Jauhari 2017 2018 KM1M 2015 UNIT PUSAT SUMBER SMK BELURAN BESTARI. perancangan. memudahkan pengurusan. Nilam Berkualiti Minggu Panitia Sekolah adalah PSS KM1M Sistem sirkulasi. katalog dan nilam berkomputer untuk meningkatkan mutu perkhidmatan.

2016 .2018 dilaksanakan pada bulan April 2015 70% pelajar menggunakan PSS 2016 80% penggunaan PSS 2017 70% Pembelian Buku PSS 2018 UNIT PUSAT SUMBER SMK BELURAN BESTARI.PERANCANGAN STRATEGIK Meningkatkan Penggunaan PSS Literasi Maklumat Merentasi P&P Program Keceriaan PSS Program penambahan Koleksi penggunaan PSS serta meningkatkan pencapaian prestasi akademik. Meningkatkan Pinjaman murid (1 : 10) Anugerah pembaca dan pengguna terbanyak Mengubahsuai susun atur ruang mengikut kesesuaian dan penggunaan Koleksi hasil pelajar mengikut panitia Koleksi keratan akhbar mengikut subjek Koleksi bahan buku latih tubi dan modul P&P. BELURAN 4 .