Borang T/1

Borang Tuntutan Saguhati Mengajar Di bawah Rancangan Kelas Pengajian Agama Di Masjid Dan Surau (Diisi Dalam 2 Salinan) BAGI : 2 BULAN 0 A) NAM A : : (B) NO.K/ P

C) NO. RUJ. SURAT PERLANTIKAN MENGAJAR D) ALAMAT RUMAH E) F) • Bil .
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

:

ALAMAT BANK NO. AKAUN :

:

KELULUSAN KADAR SAGUHATI : JPM (U) 4/003/1(51) Tarikh Masa Alamat Masjid/Surau

SATU KELAS Jumlah Tuntutan (RM 40.00) Catitan

12 JUMLAH TUNTUTAN (RM)

Pengakuan : “Saya mengaku ; i) Bahawa semua tuntutan saya bagi bulan ini sebanyak RM : Adala h (dalam perkataan) bagi tugas sebenar yang telah saya jalankan ; ii) Bahawasanya saya mengaku segala tugas yang telah saya jalankan itu adalah mengikut arahan yang telah ditetapkan. : Tandatangan Pengajar Yang Menuntut

Tarik h

Untuk Kegunaan Pejabat Pengesahan : “Saya mengesahkan bahawa tuntutan di atas adalah betul dan benar” Tarik h : Tandatangan Peg. Penyelaras Pentadbiran Masjid Daerah (PPMD) dan Cop Jawatan Kelulusan : (i) (ii) Tuntutan diluluskan / tidak diluluskan Adalah disahkan bahawa tuntutan di atas belum lagi dijelaskan pembayarannya.

T/T Peg. Penyelaras Takmir Negeri Nama/Co : p *** PERINGATAN : SILA HANTAR BORANG INI SEBELUM 01HB SETIAP BULAN