You are on page 1of 24

BAB 1

KEMUNCULAN DAN PERKEMBANGAN NASIONALISME DI
ASIA TENGGARA
Nota panduan
IMPERIALISME BARAT DI ASIA TENGGARA
Maksud imperialisme dasar sesebuah negara meluaskan wilayahnya dengan menjajah negara lain.
Negara yang lebih kuat menguasai negara yang lebih lemah. Nama kuasa-kuasa imperialisme Barat yang
terlibat dengan imperialisme di Asia Tenggara ialah Portugis menjajah Tanah Melayu. Sepanyol menjajah
Filipina, Britain menjajah Burma / Tanah Melayu, Perancis menjajah Indo China dan Amerika Syarikat
Menjajah Filipina.
Faktor-faktor utama imperialisme Barat di Asia Tenggara ialah Asia Tenggara Memilik tanah
subur, kaya dengan bahan mentah, kepesatan Revolusi Perindustrian di Eropah, memerlukan kawasan pasaran
baru, pembukaan terusan Suez, memendekkan perjalanan antara Barat dengan Timur, Penggunaan kapal
berkuasa wap, mempercepatkan perjalanan. Penciptaan telegraf memudahkan perhubungan Timur dan Barat,
Persaingan kuasa-kuasa Barat untuk dapatkan tanah jajahan, Slogan Beban Orang Putih digunakan oleh British
dan Belanda, Tugas menyebarkan tamadun digunakan oleh Perancis dan Tugas menyebarkan agama Kristian.
Nyatakan kesan penggunaan kapal berkuasa wap terhadap perkembangan imperialisme Barat di
Asia Tenggara ialah dapat membawa muatan yang lebih banyak, mempercepatkan perjalanan, menjadikan
perjalanan lebih selamat dan menjimatkan kos pengangkutan. Kepentingan Terusan Suez kepada imperialis
Barat ialah memendekkan jarak antara Timur dan Barat, perjalanan lebih selamat, menjimatkan kos,
memudahkan laluan kapal berkuasa wap dan mempercepatkan perjalanan antara Timur dengan Barat.
1
Kod

Apakah maksud imperialisme?
Fakta

(1 Markah)

F1
F2
Ingat Jangan Lupa

2
Kod

Namakan dua kuasa imperialisme Barat yang terlibat dengan imperialisme di Asia
Tenggara (2 markah)
Fakta

F1
F2
F3
F4
Ingat Jangan Lupa

1

3

Jelaskan faktor-faktor utama imperialisme Barat di Asia Tenggara
Bina Esei dua atau tiga perenggan

(6 markah)

Ingat jangan lupa

4
Kod

Nyatakan keistimewaan Asia Tenggara yang menarik minat kuasa-kuasa Barat untuk
menguasainya (2 markah)
(KBKK)
Fakta

F1
F2
F3
Ingat Jangan Lupa

5
Kod

Nyatakan kesan penggunaan kapal berkuasa wap terhadap perkembangan imperialisme
Barat di Asia Tenggara (2 markah)
(KBKK)
Fakta

F1
F2
F3
Ingat Jangan Lupa

2

PERUBAHAN SISTEM POLITIK Pengenalan Sistem Birokrasi Barat Ciri-ciri umum sistem birokrasi Barat yang diperkenalkan dinegara. pelaksanaan pentadbiran melalui penubuhan biro. Ciri-ciri sistem pemerintahan di Filipina semasa dikuasai oleh Sepanyol ialah Memperkenalkan sistem pemerintahan berpusat. (3 markah) Fakta F1 3 . menjalankan kerahan tenaga dan dibenci penduduk Filipina.negara Asia Tenggara (2 markah) Fakta F1 F2 F3 F4 F5 Ingat Jangan Lupa Pengenalan Sistem Birokrasi Barat di Filipina Ciri-ciri sistem pemerintahan di Filipina sebelum dikuasai oleh Sepanyol ialah terdiri dari daerahdaerah kecil dikenali sebagai Barangay. 1 Kod Nyatakan ciri-ciri sistem pemerintahan di Filipina sebelum dikuasai oleh Sepanyol (2 markah) Fakta F1 F2 F3 Ingat Jangan Lupa 2 Kod Nyatakan ciri-ciri sistem birokrasi Barat di Filipina semasa dikuasai oleh Sepanyol . mengkristiankan penduduk. undang-undang Barat diperkenalkan dan penubuhan jabatan kerajaan contohnya Jabatan Pelajaran. 1 Kod Nyatakan ciri-ciri birokrasi Barat yang diperkenalkan dinegara. Ciri-ciri sistem Encomienda yang diperkenalkan oleh Sepanyol di Filipina ialah pemerintah dikenali sebagai Encomiendero.negara Asia Tenggara ialah penubuhan kerajaan pusat hasil penyatuan wilayah. Diperintah oleh Datu dan di Selatan Filipina wujud kerajaan Islam. pegawai Barat menjadi ketua Biro. pelantikan Gabenor Jeneral sebagai ketua pentadbir. tugas Encomiendero berperanan menjaga keamanan. Ketua Datuk Bandar sebagai pentadbir wilayah. Gabenor Jeneral pemerintah tertinggi. Gabenor kecil sebagai pentadbir bandar. pemerintah tempatan dipaksa menerima penasihat dari Barat. Sistem Encomienda diketuai Encomiendero dan Penyatuan barangay menyebabkan kemerosotan pemerintahan tradisional. Peringkat tempatan dilaksanakan di bawah Sistem Encomienda. mengutip cukai yang tinggi.

s 9 ) (2 markah) Fakta F1 F2 F3 F4 Ingat Jangan Lupa Pengenalan Sistem Birokrasi Barat di Indonesia Ciri-ciri sistem pemerintahan di Indonesia sebelum dikuasai oleh Belanda ialah terdiri daripada beberapa buah kerajaan yang berasingan. kerajaan tersebut dikuasai oleh raja. pentadbiran pusat diketuai Gabenor Jeneral. 1 Kod Jelaskan ciri-ciri sistem pemerintahan di Indonesia sebelum dikuasai oleh Belanda (2 markah) Fakta F1 F2 F3 F4 F5 Ingat Jangan Lupa 4 . pentadbiran pusat dan pentadbiran tempatan. penubuhan jabatan kerajaan seperti Pelajaran dan Pertanian. raja dibantu oleh pembesar dan pentadbiran peringkat tempatan diketuai oleh pembesar daerah (Bupati). ciri-ciri sistem birokrasi Barat di Indonesia semasa dikuasai oleh Belanda ialah pentadbiran terbahagi kepada dua.F2 F3 F4 F5 Ingat Jangan Lupa 3 Kod Nyatakan tentang sistem Encomienda yang diperkenalkan oleh Sepanyol di Filipina ? ( m. dianggap sebagai langkah ke arah kemerdekaan dan penubuhannya hasil desakan Sarekat Islam. pentadbiran tempatan dikendalikan pembesar tempatan. penubuhan Dewan Tempatan sebagai penasihat pentadbiran Belanda. penubuhan Volksraad sebagai Majlis Rakyat.

Fungsi raja sebagai penaung agama Buddha diambil alih oleh undang-undang Barat. pengaruh golongan agama merosot. terdapat Hluttaw atau Majlis Diraja. pembesar tradisional dikenali sebagai Athi dan Raja menjadi penaung kepada sami Buddha. terdapat Ahmudan iaitu pegawai diraja. Ciri-ciri sistem birokrasi Barat di Burma semasa dikuasai oleh British (selepas Perang Inggeris-Burma III ) ialah British menguasai seluruh Burma. di peringkat bandar terdapat Myothugyi ( Ketua Bandar ). Akta Perkampungan Burma 1889. Pentadbiran daerah diambil alih oleh Myo-ok (pegawai bandaran). Di pusat terdapat Wun ( Pegawai Tinggi kerajaan ). Beberapa jabatan ditubuhkan dan contohnya Jabatan Pelajaran/Jabatan Perhutanan / Jabatan Kesihatan. Jawatan pembesar tradisional peringkat pusat terhapus. Pengenalan Akta Kampung Ulu Burma 1887. Raja sebagai ketua pemerintah. Majlis Perundangan diperkenalkan. 1 Nyatakan sistem pemerintahan di Burma sebelum penjajahan British (3 markah) Kod Fakta F1 F2 F3 F4 F5 Ingat Jangan Lupa 3 Jelaskan ciri-ciri sistem birokrasi Barat di Burma semasa dikuasai oleh British (6 markah) Bina Esei dua atau tiga perenggan 5 . . sistem undang-undang Barat diperkenalkan. Pesuruhjaya Tinggi British menjadi pemerintah tertinggi. Dinasti Konbaung berakhir.2 Kod Nyatakan ciri-ciri sistem birokrasi Barat di Indonesia semasa dikuasai oleh Belanda (3 markah) Fakta F1 F2 F3 F4 F5 Ingat Jangan Lupa Pengenalan Sistem Birokrasi Barat di Burma Sistem pemerintahan di Burma sebelum penjajahan British ialah Sistem pemerintahan beraja di bawah Dinasti Konbaung. institusi raja tersingkir.

Perancis membentuk sebuah kerajaan pusat. Setiap birokrasi diketuai oleh golongan Mandarin. Terdiri daripada Vietnam. semua rang undang-undang diluluskan oleh parlimen Perancis. Gabenor Jeneral bertanggungjawab terus kepada Kementerian Tanah Jajahan di Paris. Kemboja dan Laos. Pentadbiran kerajaan tempatan tidak dicampuri oleh kerajaan Pusat dan mereka perlu membayar cukai / menyediakan kerahan tenaga. wujud jawatan Residen Wilayah.Ingat jangan lupa Pengenalan Sistem Birokrasi Barat di Indochina Ciri-ciri sistem pemerintahan di Indochina sebelum dikuasai oleh Perancis ialah ditadbir oleh sebuah kerajaan pusat berkuasa mutlak. dengan menubuhkan Persekutuan Indochina (Union Indochinoise). wujud jawatan Residen Jeneral. Ciri -ciri sistem pemerintahan di Indochina semasa dikuasai oleh Perancis ialah diketuai oleh Gabenor Jeneral. golongan Mandarin dipengaruhi oleh sistem pentadbiran negara China dan golongan ini dipilih melalui peperiksaan bidang bahasa dan kesusasteraan China. 1 Nyatakan sistem pemerintahan di Indochina sebelum penjajahan Perancis (3 markah) Kod Fakta F1 F2 F3 F4 F5 Ingat Jangan Lupa 1 Kod Jelaskan ciri-ciri sistem birokrasi Barat di Indochina semasa dikuasai oleh Perancis (3 markah) Fakta F1 F2 F3 6 .

Perlis dan Johor. Semasa pemerintahan British di Tanah Melayu Melaka. Kecuali hal ehwal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Perlaksanaan sistem pengutipan cukai. Pahang dan Negeri Sembilan. Memperkenalkan sistem kehakiman Barat. Gabenor merupakan pemerintah tertinggi NNS. Semasa pemerintahan Belanda di Melaka institusi raja di Melaka terhapus. Residen dan Penasihat British diletakkan di bawah Gabenor NNS. Tugas Residen dan penasihat British ialah menasihati sultan dalam semua perkara. Pulau Pinang digabung menjadi NegeriNegeri Selat (NNS). Terengganu. Kelantan. Sistem Penasihat diperkenalkan. Sistem Residen diperkenalkan. Perubahan pentadbiran yang dilakukan oleh imperialis Barat di Tanah Melayu ialah Penaklukan Portugis meruntuhkan institusi raja di Melaka.F4 F5 F6 Ingat Jangan Lupa . Pengenalan Sistem Birokrasi Barat di Tanah Melayu Ciri sistem pemerintahan di Tanah Melayu sebelum dikuasai oleh imperialis Barat ialah Di Melaka mengamalkan sistem pembesar 4 lipatan dan menjadi ikutan kebanyakan negeri Melayu. Pentadbiran di kampung penghulu dikekalkan. Residen Kaunselor membantu Gabenor. Selangor. Singapura. Pembahagian negeri kepada beberapa daerah dan Penubuhan balai polis. 1 Kod Nyatakancciri-ciri sistem pemerintahan di Tanah Melayu sebelum dikuasai oleh imperialis Barat (1 markah) Fakta F1 F2 Ingat Jangan Lupa 2 Jelaskan ciri-ciri sistem birokrasi Barat di Tanah Melayu semasa dikuasai oleh British (6 markah) Bina Esei tiga perenggan atau empat perenggan 7 . Di Negeri Negeri Melayu Tidak bersekutu (NNMTB) iaitu Kedah. Di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu( NNMB) iaitu Perak.

Ingat jangan lupa 3 Sekiranya anda dilantik sebagai pemimpin di Tanah Melayu pada ketika imperialisme sedang berlaku di Asia Tenggara. apakah langkah yang perlu anda ambil untuk mengelak negara anda dijajah oleh penjajah Barat (4 markah) Bina Esei dua perenggan atau tiga perenggan Ingat jangan lupa 8 .

Memperkenalkan Kabinet Menteri.Pembaharuan oleh Maharaja Mongkut dan Maharaja Chulalongkorn di Thailand dapat mengekalkan kemerdekaan Thailand. Pembaharuan oleh Raja Chulalongkorn ialah memperkenalkan Majlis Penasihat Rendah. dan penasihat Kastam dan Ketenteraan dari AS dan Perancis.. 1 Jelaskan langkah-langkah Maharaja Mongkut dan Maharaja Chulalongkorn untuk mengekalkan kemerdekaan Thailand. (8 markah) 9 .. Penasihat Kewangan/ Pelabuhan /Polis dibawa dari Britain. Soalan : Jelaskan kesan-kesan pengenalan sistem birokrasi Barat terhadap sistem pentadbiran di Asia Tenggara. Sistem raja berpelembagaan diperkenalkan dan mengurangkan pengaruh institusi raja /pembesar tradisional. memperkenalkan Majlis Mesyuarat Tertinggi. dan Juruaudit dari Britain dilantik berkhidmat dalam perbendaharaan negara. Kesan Pembaharuan yang dilaksanakan ialah Muncul golongan pentadbir dalam birokrasi moden berdasarkan tahap pendidikan. (6 markah) Bina Esei dua perenggan atau tiga perenggan Ingat jangan lupa . melatih pegawai-pegawai tempatan. Pembaharuan yang dilaksanakan oleh Maharaja Mongkut ialah baginda melantik 80 penasihat Barat untuk mengetuai pelbagai Jabatan. .

pengaruh media massa. Pendidikan terhad kepada golongan elit dan penduduk bandar. Di Tanah Melayu lepasan sekolah vernakular sukar mendapat pekerjaan. Kemunculan golongan Golongan ini berpeluang melanjutkan pelajaran di Barat dan Asia Barat. peranan sistem pengangkutan/ perhubungan dan pengaruh luar. pengaruh sistem pendidikan. membawa kepada gerakan membebaskan tanah air. Pembebasan kuasa politik. cengkaman ekonomi dan kebudayaan asing. Di Burma. intelektual Mereka didedahkan dengan idea falsafah Barat dan Islam.faktor kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara ialah dasar penjajahan Barat. pendidikan Mengutamakan sekolah yang menggunakan bahasa penjajah sebagai bahasa pengantar Penjajah hanya memberikan pendidikan pada peringkat rendah. novel Noli Me Tangere karya Jose Rizal mencetuskan gerakan nasionalisme di Filipina / Asia Tenggara Di Indonesia. cerpen Kerikil-kerikil Tajam dan Ke makam Bonda Karya Chairil Anuar begitu berpengaruh Di Tanah Melayu. Penjajah mewujudkan jurang sosial Dengan menganggap mereka berada dalam kelas tersendiri Mereka hanya bergaul dengan golongan elit tempatan Dasar menggalakan kemasukan imigran melahirkan perasaan tidak puashati rakyat Pengaruh agama Agama berjaya menyatukan rakyat tempatan Contohnya Gerakan Islah di Tanah Melayu / Persatuan Belia Buddha di Burma Gerakan Islah memperjuangkan Pan-Islamisme Golongan agama sebagai pencetus nasionalisme Di Filipina agama Kristian menyatukan penduduk peribumi menentang Sepanyol Sebabnya penganut agama Kristian tempatan dianggap kelas dua Karya sastera Membangkitkan nasionalisme di Asia Tenggara Karya terlibat menyampaikan mesej kesengsaraan / kekecewaan terhadap penindasan penjajah Akhirnya membangkitkan kecintaan terhadap tanah air Di Filipina. Faktor-faktor Kemunculan Nasionalisme Di Asia Tenggara (Soalan esei) Dasar penjajahan Pentadbiran penjajah tidak memberi peluang sewajarnya kepada rakyat tempatan dalam sistem pentadbiran moden Barat Rakyat tempatan terus kekal dalam ekonomi tradisional Dasar ekonomi penjajah Contoh tanaman Paksa di indonesia / Sistem Polo di Filipina menindas penduduk peribumi. pengaruh karya kesusasteraan. Putera Gunung Tahan karya Pak Sako sangat terkenal Peranan sistem Sikap penjajah pilih kasih dalam menyediakan kemudahan pendidikan. pengaruh agama. Faktor. pendidikan sekular dan pendidikan mubaligh menjadi ancaman kepada sekolah Buddha. Menyedarkan golongan ini bahawa penjajah tidak mentadbir tanah jajahan dengan baik Golongan ini memimpin gerakan nasionalisme setelah kembali ke tanah air. 10 .NASIONALISME DI ASIA TENGGARA Maksud nasionalisme ialah perasaan cinta akan bangsa dan negara. Peringkat awal mereka hanya menuntut taraf hidup bangsa mereka dibela. kemunculan golongan intelektual. Di Indonesia anak golongan priyayi diberi pendidikan tersendiri Diasingkan dairpada anak orang kebanyakan Tujuan Belanda untuk memecahkan perpaduan rakyat tempatan.

Tribune Indigene dan Cloche Felee merupakan akhbar berpengaruh. Lebih berorganisasi. pengangkutan dan Pembinaan jalan raya / kereta api dapat menghubungkan kawasan-kawasan perhubungan yang sebelumnya terpisah. dipimpin oleh golongan berpengetahuan luas dalam bidang kebudayaan Barat. Ciri-ciri nasionalisme tahap kedua di Asia Tenggara ialah Lebih radikal. bersifat setempat. Di Tanah Melayu Al Ikhwan / Saudara / Warta Malaya / Majlis adalah akhbar utama. Memudahkan pemimpin dan rakyat bertemu dan berbincang idea-idea. matlamat perjuangan lebih jelas. tidak berorganisasi dan Isu utama ialah / hak peribumi. Pengaruh luar Kejayaan Jepun menewaskan China / Russia Membuka mata para nasionalis keupayaan negara kecil menewaskan negara besar Perjuangan Mahatma Gandhi di India Memberi inspirasi kepada nasionalis Asia Tenggara Ciri-ciri nasionalisme tahap pertama di Asia Tenggara ialah penentangan secara terbuka. Peranan sistem Telefon / telegraf memudahkan perhubungan di kalangan nasionalis. menuntut kemerdekaan dan menuntut berkerajaan sendiri 1 Kod Apakah maksud nasionalisme (1 markah) Fakta F1 F2 Ingat Jangan Lupa 2 Kod Senaraikan tiga faktor kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara (1 markah) Fakta F1 F2 F4 F5 F6 Ingat Jangan Lupa 11 . dipimpin golongan yang berpendidikan. Pengaruh media Menyemarakkan semangat nasionalisme di Asia Tenggara massa Menyebarkan idea-idea nasionalis Menanam perasaan anti penjajah kepada rakyat jelata Di Vietnam. isu agama / isu kebudayaan.Pada peringkat lanjutan mereka meminta penjajah membebaskan negara mereka.

3 Terangkan faktor-faktor kemunculan nasionalisme di Asia Tenggara (8 markah) 12 .

Bina Esei 4 atau 5 perenggan Ingat jangan lupa 4 Kod Senaraikan dua ciri nasionalisme tahap pertama di Asia Tenggara Fakta F1 F2 F3 F4 Ingat Jangan Lupa 5 Senaraikan dua ciri nasionalisme tahap kedua di Asia Tenggara 13 .

Menuntut Filipina dijadikan wilayah Sepanyol Menuntut bangsa Filipina diberi hak yang sama Menuntut diberi kebebasan bersuara. Mindanao Jose Rizal dikenakan hukuman bunuh Bina Esei 3 perenggan Ingat jangan lupa 14 . Gerakan dipimpin oleh Jose Rizal. Jose Rizal menubuhkan Liga Filipina Tujuan mendesak kerajaan Sepanyol melakukan pembaharuan politik / ekonomi / sosial.Kod Fakta F1 F2 F3 F4 Ingat Jangan Lupa GERAKAN NASIONALIME DI FILIPINA 1 Galurkan gerakan nasionalisme tahap pertama di Filipina. Berasa terancam Jose Rizal ditangkap Dibuang negeri ke Dapitan. Disokong oleh golongan pertengahan yang berpendidikan Barat. (6 markah) Jenis gerakan Nama pemimpin Disokong Tuntutan mereka Usaha Jose Rizal Tujuan Liga Filipina Kedudukan Sepanyol Tindakan Sepanyol terhadap Jose Rizal Merupakan gerakan Dakyah.

Andres Bonifacio Penentangan secara radikal terhadap Sepanyol Menyatukan bangsa Filipina Mencapai kemerdekaan melalui revolusi. Menemui kegagalan Dihukum mati oleh Emilio Aguinaldo 1897. Parti Nasional memenangi pilihan raya tersebut Sergio Osmena Filipina menuntut kemerdekaan melalui perlembagaan Bina Esei 3 atau 4 perenggan 15 . Revolusi diteruskan Beliau ditangkap Membenarkan penubuhan parti politik sederhana. Mengadakan kerjasama dengan AS Berjaya mengusir Sepanyol. Pengisytiharan kemerdekaan Filipina tetapi tidak disahkan oleh AS. Memulakan penguasaan Amerika Syarikat di Filipina. Menggunakan media cetak Kalayan Melancarkan revolusi bersenjata untuk menggulingkan Sepanyol.2 Galurkan gerakan nasionalisme tahap kedua di Filipina (8 markah) Pertubuhan yang ditubuhkan Nama pemimpin Katipunan Corak penentangan Matlamat Katipunan Saluran Katipunan menyebarkan fahaman revolusi Akhbar rasmi katipunan Tindakan terhadap Sepanyol Kesannya Tindakan Hukuman terhadap Bonifacio Usaha Aguinaldo Kejayaan Aguinaldo Kesan penyingkiran Sepanyol Tindakan Aguinaldo Akibat kepada Aguinaldo Dasar AS Pilihan raya 1907 Tokoh dilantik mengetuai Dewan Perhimpunan Perjuangan 1930-an Katipunan .

Berusaha memajukan pendidikan kaum wanita ‘Habis Gelap Terbitlah Terang’ dan penulisan ‘Seorang Puteri Jawa’ Mendedahkan kemunduran rakyat Indonesia Mendedahkan penindasan penjajah Belanda Memberi inspirasi kepada pejuang-pejuang nasionalis selepasnya untuk menubuhkan pertubuhan yang tersusun. (6 markah) Tumpuan isu Pandangan mereka Tokoh pejuang Usaha beliau Karya beliau Isi karya Kesan perjuangan Raden Adjeng Kartini Nama Pertubuhan penting yang wujud Matlamat Muhammadiyah Kejayaan Muhammadiyah Isu pendidikan. Muhammadiyah Menyebarkan Islam yang sebenar Menghindari ancaman agama Kristian Menghindari ancaman sekularisme Barat Pertubuhan ini banyak membina sekolah / klinik / masjid Bina Esei 3 atau 4 perenggan 16 . Berpendapat pendidikan dapat mengubah nasib rakyat Indonesia. Raden Adjeng Kartini.Ingat jangan lupa GERAKAN NASIONALIME DI INDONESIA 1 Galurkan gerakan nasionalisme tahap pertama di Indonesia.

Mengisytiharkan kemerdekaan Indonesia pada 17 Ogos 1945 Menjadi Presiden Indonesia pertama tahun 1949 Bina Esei 3 atau 4 perenggan 17 . Soekarno Bercorak radikal Pernah dipenjara oleh Belanda Disebabkan perjuangannya dapat mempengaruhi rakyat.Ingat jangan lupa 2 Galurkan gerakan nasionalisme tahap kedua di Indonesia.. Menuntut kemerdekaan Indonesia walaupun secara kekerasan. (4 markah) Corak perjuangan Nama parti Matlamat parti terlibat Pengasas parti PNI Corak perjuangan Soekarno Tindakan terhadap Soekarno Sebab PNI popular Tindakan Soekarno Kejayaan Soekorno Perjuangan parti-parti politik secara radikal Contohnya Sarekat Islam (SI) / Parti Komunis Indonesia / Parti Nasional Indonesia (PNI).

Boi Chau. Memperjuangkan pendidikan Barat di kalangan rakyat. Melancarkan beberapa pemberontakan di Tongkin. (6 markah) Lokasi gerakan nasionalisme Pelopor gerakan Matlamat perjuangan golongan bangsawan Matlamat perjuangan golongan berpendidikan Barat Ketua golongan berpendidikan Barat Usaha Boi Chau Nama pertubuhan ditubuhkan oleh Boi Chau Tindakan VNCPH Kesan kepada Boi Chau Kesan kepada VNPQPH Bertumpu di Vietnam. Melancarkan gerakan dakyah di Vietnam Dipenjarakan. Diharamkan oleh Perancis Bina Esei 3 atau 4 perenggan 18 . Golongan bangsawan / pegawai golongan Mandarin Golongan menengah berpendidikan Barat Pemulihan sistem pemerintahan beraja.Ingat jangan lupa GERAKAN NASIONALIME DI INDOCHINA 2 Galurkan gerakan nasionalisme tahap pertama di Indochina. Memimpin satu gerakan revolusi tetapi gagal menubuhkan Viet Nam Quang Phu Hoi (VNQPH).

Menghukum bunuh Nguyen Thai Hoc Pemimpin PKV Ho Chi Minh terpaksa melarikan diri ke Hong Kong Menyebabkan gerakan nasionalisme kembali bercorak sederhana Mahraja Bao Dai Usaha pembaharuan Maharaja Bao Dai disekat Baginda dilarang melibatkan diri dalam gerakan nasionalisme Bina Esei 3 atau 4 perenggan 19 . (6 markah) Akibat kegagalan parti politik sederhana Nama pertubuhan yang melakukan penentangan terhadap Perancis Tindakbalas Perancis Kesan tindakan keras Perancis Nama pemimpin bercorak sederhana Tindakan perancis terhadap Maharaja Bao dai Melahirkan gerakan nasionalisme yang lebih radikal. Viet Nam Quoc Dang Dang (VNQDD) dipimpin oleh Nguyen Thai Hoc Parti Komunis Vietnam (PKV) dipimpin oleh Ho Chi Minh Menangkap pemimpin-pemimpin VNQDD .Ingat jangan lupa 2 Galurkan gerakan nasionalisme tahap kedua di Indochina.

Ingat jangan lupa GERAKAN NASIONALIME DI BURMA 1 Galurkan gerakan nasionalisme tahap pertama di Burma. Tujuan lain memajukan pendidikan di kalangan rakyat Burma. (5 markah) Pelopor Pertubuhan Sami Buddha Tujuan PBB Isu yang digunakan Nama pemimpin Nama persatuan ditubuhan oleh PBB Golongan sami Buddha Golongan elit berpendidikan Barat. Dipimpin oleh nasionalis yang lebih radikal iaitu U Ba Pe Pemimpin persatuan Belia Buddha telah menubuhkan Majlis Persatuan Am Kesatuan-Kesatuan Burma pada tahun 1920 yang lebih radikal Bina Esei 2 perenggan Ingat jangan lupa 20 . Menggunakan isu kasut untuk membangkitkan semangat nasionalisme rakyat. Menubuhkan Persatuan Belia Buddha pada tahun 1906. Penubuhannya adalah bertujuan untuk mengekalkan tradisi Buddha.

Kyaw Nein dan U Nu yang menggelarkan diri mereka ‘Tuan’. Tuan Ba Maw yang memenangi pilihanraya pada tahun 1937 Beliau dilantik menjadi PM yang pertama Bina Esei 2 atau 3 perenggan Ingat jangan lupa 21 . (6 markah) Sebab kemunculan gerakan Isi laporan Montagu-Chelford Apabila laporan Montagu-Chelsford diumunkan Menyatakan bahawa Burma masih belum bersedia untuk memerintah sendiri. Saluran yang digunakan Tindakan Sami Buddha Nama ketua Kemunculan Anggapan mereka Kebaikan Perlembagaan Burma 1935 Peranan golongan Thakin (siswazah Universiti)) Tujuan Nama Pemimpin Individu yang menang pilihan raya Kesan kemenangan Untuk menuntut kemerdekaan Para pemimpin terdiri daripada Aung San. Pihak yang terlibat Golongan pelajar yang mencetuskan revolusi menuntut penubuhan sebuah universiti untuk mereka Gerakan golongan sami Buddha. Melalui Majlis Am Sangha Sametggi Telah mencetuskan pemberontakan Saya San Diketuai oleh Saya San Liga Anti-pemisahan Pemisahan dengan India akan melewatkan kemerdekaan.2 Galurkan gerakan nasionalisme tahap kedua di Burma. Telah menubuhkan Parti Dobama Asiayone pada tahun 1935. Pengenalan Perlembagaan Burma 1935 memberi peluang ke arah berkerajaan sendiri.

(5 markah) Sifat Punca Kesan Nama tokoh menubuhkan Parti rakyat Tindakan Parti Rakyat Hasil Revolusi Bersifat antipenjajah Kegelisahan rakyat terhadap penguasaan politik oleh kerabat diraja Penentangan terhadap raja berkuasa mutlak..GERAKAN NASIONALIME DI THAILAND 1 Galurkan gerakan nasionalisme tahap pertama di Thailand. Perkembangan sistem pendidikan Barat telah memberikan pendedahan kepada golongan intelek. Sikap boros Raja Vajiravudh Menimbulkan perasaan tidak puashati rakyat Membawa penubuhan Parti Rakyat tahun 1932 Ditubuhkan oleh Nai Pridi Panomyong dan Field Marshall Phibul Songram Parti Rakyat telah melancarkan Revolusi Thai tahun 1932 Kesannya menamatkan sistem raja berkuasa mutlak Bina Esei 2 atau 3 perenggan Ingat jangan lupa 22 . Terhadap fahaman liberal / sistem demokrasi / raja berperlembagaan Kelemahan sistem pentadbiran.

(5 markah) Punca gerakan Nama Perdana Menteri Thailand Tindakan-tindakan Phibul Songram Kesan tindakan Rasa tidak puas hati rakyat terhadap cengkaman ekonomi oleh kapitalis Barat dan orang Cina Phibul Songram menjadi Perdana Menteri Beliau meluluskan undang-undang Untuk menyekat kebebasan dan penguasaan ekonomi oleh kapitalis Barat / orang Cina. Penduduk pribumi digalakkan melibatkan diri dalam aktiviti ekonomi.2 Galurkan gerakan nasionalisme tahap kedua di Thailand. Pada tahun 1939. Phibul Songram telah menukar nama negara Siam menjadi Thailand Kerjasama dengan Jepun semasa Perang Dunia Kedua. Jawatan tertinggi dalam kerajaan hanya untuk penganut agama Buddha. Sekolah Cina dan akhbar Cina dibubarkan. Thailand berjaya mendapatkan semula wilayah di IndoChina dan Tanah Melayu Bina Esei 2 atau 3 perenggan Ingat jangan lupa Abdullah Mamat 23 .

GCSejSMKSN2009 24 .