You are on page 1of 1

SEKOLAH KEBANGSAAN NANGA TADA

,
Pejabat Pendidikan Daerah Kanowit,
96700 Kanowit.
No. Tel: 084-776403
Tarikh

: 17.07.2014

Pegawai Perubatan,
Hospital Kanowit/ Sibu
96700 Kanowit/ 96000 Sibu.
Tuan ,
PENGESAHAN STATUS MURID
Dengan segala hormatnya saya mengesahkan bahawa penama di bawah adalah seorang murid di sekolah
ini.

2.

Nama

:

RAFIS ANAK CHUNDIE

Tarikh Lahir

:

30.10.2005

Jantina

:

LELAKI

Umur

:

9 TAHUN

Kelas

:

TAHUN 3

Murid ini memerlukan rawatan perubatan yang sewajarnya daripada pihak tuan.
Catatan : SAKIT LUTUT

3.
Kerjasama daripada pihak tuan mengenai perkara tersebut di atas adalah dihargai dengan ucapan
ribuan terima kasih.
Sekian , terima kasih .
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”
Saya yang menurut perintah ,
…………………………..
(JELANI ANAK BUJANG)
Guru Besar,
SK Nanga Tada,
96700 Kanowit.

JB/emj.