You are on page 1of 10

PERANCANGAN STRATEGIK ICT

Nama Sekolah
1.

Aplikasi ICT di sekolah

Matlamat: Mempertingkatkan kefahaman dan kemahiran aplikasi ICT dalam kalangan pentadbir, guru dan murid.
Strategi:
a) Kursus asas ICT
b) Kursus dalaman
c) Perisian di Pusat Akses/ Makmal
Bil
1

Aktiviti

2

Menyediakan manual
penggunaan
a) Komputer
b) LCD
c) Printer
d) Scanner
Pengurusan jadual waktu

3

Pegawai
bertanggung
jawab
GPB

Sasaran
Pentadbir
Staf
Guru

GB/ PKP/ SU

AJK Kurikulum

Pengurusan PSS

GPM

4

Pengurusan Kurikulum

5

SMM

GB/ PKP/ JK
Kurikulum
Guru Ting.

Semua guru/
Pustakawan
Semua guru dan
murid
Ibu Bapa

6

SSDM

7

EMIS

Pk Hem,
Su Disiplin
Guru Data

8

PENULISAN RPT & RPH

PKP

9

PENGURUSAN HEADCOUNT

10

SUP
GURU TING.
PENGURUSAN JADUAL WAKTUPKP & SU
J/WAKTU

Semua Guru
Semua Guru &
Staf
Semua Guru, Ibu
Bapa & Murid
Semua Guru, Ibu
Bapa & Murid
Semua Guru, Ibu
Bapa & Murid

Tarikh Jangka

Kos

KPI

Catatan

1. Semua pentadbir, staf dapat Satu guru satu komputer
menggunakan peralatan ICT
dalam pengurusan
2. Semua guru dapat
menggunakan peralatan ICT
dalam P&P
90%
100% Guru dan Pustakawan

Mempunyai sekurang-kurang 3
unit PC
Sekolahurang-kurang 1 notebook
1 guru
1 Kom 1 Bd

100% (guru)
75% murid
Semua Data Murid Lengkap Pd
Hari Pertama
Senarai Pelajar B’mslh
Networking Lan Di Sekolah
Dikemaskini Setiap Masa
Data Guru & Staf Sentiasa
Networking Lan Di Sekolah
Terkini
RPT & RPH Sentiasa Dikemas-kini Networking Lan & Website @
Blog Sekolah.
Prestasi Murid Dapat Dipantau
Semua Kelas Ada Guru Setiap
Masa

Networking Lan & Web
Site @ Blog Sekolah.
Networking Lan & Web
Site @ Blog Sekolah

Semua Guru 100% Hadir & 0 % Lewat @ Ponteng Kerja 100% Hadir & 0 % Lewat @ Ponteng Urusan Tukar 100% Lancar Networking Lan Di-Sekolah 100 % Guru Hantar RPH Melalui Emel Liputan Wireless Networking Lan Di-Sekolah Networking Lan Di-Sekolah Emel Sekolah Matlamat: memudahkan penyebaran maklumat Strategi: mempercepatkan sebaran maklumat Bil 3.COM PENGETUA/ PKP Semua Guru 12 2. Pegawai bertanggung jawab Aktiviti 1 Kemahiran menggunakan emel 2 Kemahiran menggunakan emel i.11 13 PENGURUSAN KEHADIRAN GURU & STAF PENGURUSAN KEHADIRAN MURID E-G TUKAR 14 PERKASA ORACLETHINK. hantar & jawab emel Alamat emel setiap guru Kongsi komputer Ada alamat setiap pelajar Peluang penggunaan komputer dgn lebih fleksibel Aktiviti kelab 100% warga sekolah Catatan Galakan penggunaan emel di rumah Penghargaan kpd pengguna yang aktif Pemantauan oleh pentadbir Mohon juruteknik komputer Intensif pencapaian terbaik Kerjasama ibubapa Liputan wireless Semua info & tugasan melalui eLiputan wireless mel . Menghantar iii. Mengarang ii. PENGETUA PK HEM GURU DATA Semua Guru & Staf Semua Guru Ting. JK ICT Pelajar Semua warga sekolah Semua warga sekolah 3 LDP – EMEL PENGETUA & GP ICT 4 BUDAYA EMEL GP ICT Pencarian bahan di internet Matlamat: kemahiran mencari bahan P&P melalui internet Strategi: Tarikh Jangka Kos KPI Perkongsian komputer mengikut kumpulan Latihan mengarang. Menjawab emel GPB Sasaran Guru GPB.

simpan. pentadbir boleh mendapat maklumat dan borang-borang Guru dapat download. Guru ICT Pegawai PKG Panitia m/p Pengetua Guru Penyelaras Bestari KPI Catatan Semua guru dapat mengambil bahan untuk P&P 60% murid dapat mencari bahan untuk P&P Staf sokongan. Ada talian internet dan komputer b. Warga sekolaholah dapat mengakses internet Bil Aktiviti Pegawai bertanggung jawab Sasaran Tarikh Jangka Guru 1 Kursus dalaman penggunaan internet Guru ICT Pentadbir Murid tahap 2 Staf sokongan 4. edit.a. Beri pendedahan kpd warga sekolaholah mengenai penggunaan internet c. Excell.Rauter wi-fi 4 Pengetua Menyediakan satu komputer di setiap Guru Penyelaras kelas dan bilik-bilik khas Bestari Semua kelas 5 Mewujudkan satu pusat akses yang Pengetua mempunyai keupayaan mengakses Guru Penyelaras internet dengan kelajuan yang tinggi Bestari Semua staff Semua Sekolah Kos Warga Aplikasi Perisian MS-Office – Word. Powerpoint dll Matlamat: menguasai dan mengaplikasi semua perisian secara cekap dan menyeluruh Strategi: a) Menyediakan perisian b) Memperkenalkan perisian Seluruh kawasan sekolah dapat akses internet Berusaha mendapatkan Semua kelas ada sekurangbantuan dan kurangnya satu komputer sumbangan daripada komuniti Fokus kepada 50% guru menggunakan pusat penyediaan bahanakses tersebut bahan P&P . cetak 2 Bengkel dalam kumpulan sda 3 Menyediakan kemudahan askes internet tanpa wayar (Wi-Fi) .

Aktiviti Pertandingan aplikasi GPICT / Panitia powerpoint Pertandingan menghasilkan brosur/ GPM / GPICT buku program Bengkel penggunaan mail GPICT merge Bengkel penghasilan sijil GPICT Warga sekolah Guru Warga sekolah Staf Staf Penggunaan Perisian Pendidikan Matlamat: meningkatkan penggunaan secara efisen perisian pendidikan Strategi: a) Menyediakan kemudahan penggunaan perisian b) In-house training/ LDP Tarikh Jangka Kos KPI 100% staf mengikuti kursus Sekurang-kurangnya 50% staf berkemahiran peringkat sederhana Staf menghasilkan sekurangkurangnya 1 bahan P&P Bahan yang dihasilkan mencapai piawai yg telah ditetapkan 100% peserta boleh menggunakan mail-merge 100% peseerta boleh membuat penghasilan Catatan .c) Mempelbagai aplikasi (perisian dalam P&P dan pengurusan) Bil 1 Kursus LDP MS Office Pegawai Sasaran bertanggung jawab GPK / GPICT Semua staf 2 Klinik ICT GPK / GPICT 3 4 5 6 5.

Aktiviti Mengkatolog perolehan courseware Pengkelasan mengikut subjek Mempamerkan courseware di bilik PA Pegawai bertanggung jawab Sasaran Tarikh Jangka Kos KPI Catatan Ketua Panitia/ Guru Guru PJK Matpelajaran Bilangan courseware mengikut katolog Copy dlm laptop mengikut m/p dan kelas GPB/ GPICT GPB/ICT Rak CD berlabel ikut subjek Semua guru Mahir guna alat ICT dengan cepat dan cekap Copy Bina power point Movie Wajib GPB/ GICT GPICT / GPM 4 In-house training cara guna CD GPB/ GPM / PKG 5 Jadual Penggunaan PK1 / SU Kurikulum Semua guru GPB / GPM 2 waktu seminggu 6 Rekod Penggunaan Guru subjek / GPM Guru subjek buku log 7 Rekod mengajar guru Guru subjek Murid Buku rekod mengajar 8 Pemantauan GB/PK1/GPB Guru subjek Buku rekod pemantauan Program Promosi Matlamat: untuk meningkatkan penggunaan ICT dalam P&P Strategi: a. Beri pendedahan penggunaan ICT kpd guru dan murid c.Bil 1 2 3 6. Mengakses dan muat turun bahan untuk P&P Membina PP Setiap kali penggunaan 2 waktu seminggu . Sediakan kemudahan ICT b.

6 menjadi ahli terlatih Catatan .7 Pegawai Sasaran bertanggung jawab Memastikan kelengkapan GPICT JK Kurikulum Guru subjek ICT dapat digunakan sekolah Memberi pendedahan kepada guru-guru bagaimana mengakses Guru ICT Semua guru dan muatturun bahan utk P&P Proses muatturun bahan Guru ICT Guru subjek Guru subjek utk P&P dan rekod tajuk Penggunaan ICT dalam Guru subjek Murid P&P Penghasilan bahan GPICT / GPM Warga sekolah promosi GPICT / GPM / Pameran galakguna Panatia Direktori laman web GPICT / GPM 8 Briged Bestari Bil 1 2 3 4 5 6 7. 5. Aktiviti Tarikh Jangka GPICT Perkongsian pintar ICT dengan komuniti setempat Matlamat: perkongsian pintar ICT dengan komuniti setempat Strat: a. menyediakan makmal komputer di sekolah untuk mengakses maklumat b. Guru dan komuniti dapat mempertingkatkan kemahiran ICT Kos KPI 20 komputer 1 LCD 100% guru terlibat 100% guru subjek 100% murid dalam kelas Penggunaan ICT dalam P&P meningkat 2 kali dalam setahun 1 buku direktori lengkap 2 orang setiap kelas 4.

Bil Aktiviti Pegawai bertanggung jawab Sasaran 1 Melayari internet Guru ICT Belia lepasan SPM/ STPM 2 Mengakses maklumat Guru ICT SU Peperiksaan Su Disiplin Ibubapa/ penjaga Tarikh Jangka Kos KPI 100% peserta dapat layari Komputer internet wireless 80% ibubapa dapat mengakses Komputer dan berkongsi maklumat Wireless anak-anak 8. Latihan Dalaman ICT Matlamat: meningkatkan pengetahuan. kemahiran dan aplikasi ICT dalam pengurusan. P&P dan penyediaan ABM di sekolah Strategi: a) Menyediakan kemudahan software dan hardware b) Menguruskan makmal komputer dan Pusat Akses secara berkesan Catatan .

guru.guru. Guru.PSS Latihan penggunaan eduweb TV Latihan penggunaan kamera DSLR Latihan penggunaan kamera video GPM / PKG Guru / Murid GPM / PKG Guru GPM / PKG Guru Latihan suntingan video GPM / PKG Guru Menggunakan sekurangkurangnya 2 kali seminggu Menghasilkan 1 album foto bahan P&P Yakin dan mahir menggunakan peralatan Mneghasilkan 1 bahan P&P Catatan .Headcount . staf. guru dan staf mempunyai pengetahuan asas ICT 2 Latihan mengakses internet GPICT Pentadbir.Patcom .SSDM .Emis . staf Semua pentadbir.Bil Aktiviti Pegawai bertanggung jawab Sasaran Tarikh Jangka Kos KPI 1 Soal selidik tahap ICT guru GPICT Pentadbir. murid 100% pentadbir. staf dan murid dapat menguasai GPICT / Data Guru / Murid 1 laman web peribadi/organisasi Guru Pengurusan data berkesan 3 4 5 6 7 8 Latihan membina laman web Latihan menggunakan perisian untuk pengurusan .

Guru dan murid mahir mengakses eduweb TV ii. GPICT / GPM / kurikulum dimana-mana. bulletin.9. Guru dan murid menggunakan bahan dalam eduweb TV untuk P&P Bil Aktiviti Pegawai bertanggung jawab 1 Mendaftar sebagai ahli 2 Mengakses semua saluran dalam rencana. Panitia pada bila-bila masa 3 Menggunakan bahan eduweb TV dalam P&P 4 5 GPICT / GPM Sasaran Tarikh Jangka Kos KPI Warga sekolah Sekurang-kurangnya 60% warga sekolah mendaftar menjadi ahli Warga sekolah Sekurang-kurangnya 60% warga sekolah pernah mengakses bahan GPICT / GPM Panitia Warga sekolah Mengintergrasikan bahan eduweb TV dalam GPICT / GPM/ PanitiaGuru menghasilkan bahan ABM Memuat turun bahan GPICT / GPM Warga sekolah eduweb TV Menggunakan bahan sekurang-kurangnya 2 kali seminggu Menggunakan bahan sekurang-kurangnya 2 kali seminggu Memuat turun 2 bahan seminggu Catatan . Penggunaan eduweb TV dalam P&P Matlamat. Semua guru dan pelajar mahir dalam mengakses eduweb TV Strategi: a) Menyediakan kemudahan untuk mengakses eduweb TV i.

Pengurusan Laman Web Sekolah Matlamat: untuk menyebarluas dan mempromosi maklumat dan program sekolah Strategi: a) Menyebarluas maklumat pengurusan sekolah dalam semua bidang b) Memudahkan proses muat turun dan muat naik maklumat dan dokumen berkaitan pengurusan sekolah / bahan P&P Bil 1 2 Aktiviti Pegawai bertanggung jawab Mengemaskini maklumat GPICT / GPM dan data Penambahbaikan laman GPICT / GPM web Sasaran Tarikh Jangka Kos KPI Dikemaskini setiap minggu Dikemaskini setiap minggu 3 Menyediakan bahan ABM GPICT / GPM Memuatnaik 1 bahan setiap minggu 4 Menyediakan borangGPICT / GPM borang untuk muat turun Dikemaskini setiap minggu 5 Pautan Dikemaskini setiap minggu GPICT / GPM Catatan .10.