You are on page 1of 2

SEKOLAH KEBANGSAAN NANGA TADA

,
DAERAH KANOWIT,
96700 KANOWIT,
SARAWAK.

No.Telefon
E-mel

: 084 – 776300,776302,776303
: ybb3317@1bestarinet.yes.my

Ruj.Kami : JPS(W)/SKNT(Kew)/153/04/11/01/01( )
Tarikh
: 26 OKTOBER 2015

Pengurus
Borneo Book & Stationery
Supplies No. 15 C&D, Jerwit Barat Road
Off Jalan Wong King Huo
96700, Sibu, Sarawak
Tuan,
MEMOHON SALINAN PESANAN SEKOLAH (DKS005) PS523568 BAGI MATAPELAJARAN
SENI VISUAL SK NANGA TADA, KANOWIT
Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.
2.
Untuk pengetahuan tuan, sekolah kami ingin memohon salinan Pesanan Sekolah
(DKS005) PS523568 bagi matapelajaran Pendidikan Seni Visual.
3.
Sehubungan dengan itu, pihak sekolah berharap tuan dapat memberikan salinan Pesanan
Sekolah (DKS005) PS523568 bagi matapelajaran Pendidikan Seni Visual untuk tujuan urusan
pembayaran.
4.
Kami amat berharap agar permohonan kami ini mendapat kerjasama yang sewajarnya
daripada pihak tuan. Segala kerjasama daripada pihak tuan kami dahului dengan ucapan terima
kasih.
Sekian, terima kasih.
‘BERKHIDMAT UNTUK NEGARA’
Saya yang menurut perintah,

……………………………..
(JELANI ANAK BUJANG)
Guru Besar,
SK Nanga Tada,
Kanowit,

Sekian. JERWIT BARAT ROAD OFF JALAN WONG KING HUO 96700. Sibu. Kami amat berharap agar permohonan kami ini mendapat kerjasama yang sewajarnya daripada pihak tuan. 2. terima kasih. pihak kami ingin memohon pembayaran Pesanan Sekolah (DKS005) PS523568 bagi matapelajaran Pendidikan Seni Visual. Sarawak .BORNEO BOOK & STATIONERY SUPPLIES NO. 15 C&D. 96700 Kanowit.Telefon E-mel Tarikh : 084 – 327560 : borneobss@yahoo. MEMOHON BAYARAN PESANAN SEKOLAH (DKS005) PS523568 BAGI MATAPELAJARAN SENI VISUAL SK NANGA TADA. Sekolah Kebangsaan Nanga Tada. SARAWAK No. (PAULINE YEU ) Borneo Book & Stationery Supplies 96700. Untuk pengetahuan tuan.com : 26 OKTOBER 2015 Guru Besar. Segala kerjasama daripada pihak tuan kami dahului dengan ucapan terima kasih. Yang benar. KANOWIT Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 4.. Tuan. di sertakan salinan Pesanan Sekolah (DKS005) PS523568 bagi matapelajaran Pendidikan Seni Visual untuk tujuan urusan pembayaran. Daerah Kanowit. Sehubungan dengan itu. Sarawak. SIBU. 3. …………………………….