You are on page 1of 2

ANALISA KEHADIRAN GURU 2015

PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH HULU LANGAT
BULAN : APRIL
NAMA SEKOLAH : SJK (T) AMPANG
TARIKH

JUMLAH
GURU

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

34-6
34-6
34-8
S
A
34-5
34-2
34-9
34-5
34-6
S
A
34-4
CUTI

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

34-4
33-5
33-1
S
A
33-7
33-6
33-4
33-3
33-2
S
A
33-4
33-6
33-5
33-5

JUMLA
H

21

GURU
HADIR

GURU TIDAK HADIR (ISI RUANG SEBAB TIDAK
HADIR)
CUTI
TUGAS
POOL
TATA
RASMI
TERTIB
MIA

%
HADI
R

28
28
26

1
2
4

5
4
2

82.4
82.4
76.5

%
TIDA
K
HADI
R
17.6
17.6
23.5

29
32
25
29
28

4
2
1
2
5

1
8
3
1

85.3
94.1
73.5
85.3
82.4

14.7
5.9
26.5
14.7
17.6

30
TAHU
N
30
28
30

3
BARU

1
INDIA

88.2

11.8

3
2
1

1
3
-

82.4
84.9
97.0

17.6
15.1
3.0

26
27
29
30
31

4
2
4
3
2

3
4
-

78.9
81.2
87.9
82.4
93.9

21.1
18.8
12.1
17.6
6.1

29
27
28
28

4
4
3
3

2
2
2

87.9
81.2
84.9
84.9

12.1
18.8
15.1
15.1

600

59

42

1777
.6

Disahkan oleh,
.................................

*Catatan:
1. Hadir : Guru berada di sekolah.
2. Tidak Hadir : Guru tidak berada di sekolah.

com) .*Sila hantar lampiran ini ke Unit Pengurusan Sekolah. Pejabat Pendidikan Daerah Hulu Langat pada atau sebelum 05 Mei 2015 atau secara email (baharuddinshuib@gmail.