You are on page 1of 2

KERTAS KERJA KEM MOTIVASI AL FALLAH

KERTAS KERJA MOTIVASI AL – FALLAH
1.0

PENDAHULUAN

Kejayaan sesuatu program di sekolah memerlukan komitmen semua pihak
bermula dari kumpulan pengurusan,guru-guru dan aggota perkhidmatan
sokongan dan diterjemahkan kepada keberhasilan murid.Semua pihak perlu
membuat transformasi dan bersedia untuk berubah dengan kadar segera dan
pantas serta sentiasa berusaha untuk mencapai tahap cemerlang dalam semua
bidang yang dipertanggungjawabkan.
Oleh itu, program ini merupakan salah satu program dengan kerjasama
panitia pendidikan islam membantu untuk melonjakan prestasi akademik pelajar
tingkatan 5 tahun 2016 dalam Sijil Pelajaran Malaysia. Program ini melibatkn
matapelajaran teras dan beberapa mata pelajaran SPM yang akan diduduki oleh
pelajar SMK Bakar Arang.
2.0

MATLAMAT

Memberi motivasi untuk mencapai keputusan SPM yang lebih baik dengan
memahami teknik menjawab soalan dalam setiap matapelajaran yang akan
diduduki kelak dia disamping melatih generasi muda menghasilkan diri ke arah
ajaran Islam yang syumul.
3.0

OBJEKTIF UMUM

Objektif program ini adalah bertujuan untuk memperkembangkan dan
melonjakan potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu dengan usaha
sama dan gambling tenaga dari semua pihak.Peningkatan potensi pelajar secara
tidak langsung membantu mempercepatkan peningkatan prestasi sekolah
sepertimana yang diwar-warkan dalam Program Transformasi Daerah.
4.0

OBJEKTIF KHUSUS
4.1
Menerapkan nilai murni dalam kalangan generasi muda khasnya
pelajar berisiko
4.2
Memberi input teknik belajar yang lebih berkesan
4.3
Memperbaiki kemahiran menjawab soalan
4.4
Membimbing generasi muda (pelajar SMK Bakar Arang) dalam
mencorakkan diri mereka untuk masa hadapan berlandaskan
amalan nilai murni
4.5
Pendedahan format atau soalan sebenar peperiksaan yang lepas.

5.0

TARIKH

18 FEBUARI 2016 hingga 20 FEBUARI 2016 ( KHAMIS HINGGA SABTU)
6.0

TEMPAT

SMK Bakar Arang, Sungai Petani.
7.0

KUMPULAN SASARAN

Semua Pelajar SMK Bakar Arang
1

..390....00 13.. Disediakan oleh......00 2000..0 ANJURAN Unit Bimbingan dan Kaunseling SMK Bakar Arang.... Juga mudahmudahan melalui aktiviti yang dijalankan membantu peningkatan prestasi mereka... . ( FATIN HANIM BINTI ROSDI) ABDULLAH) GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING SMK BAKAR ARANG TARIKH : 2 Disahkan oleh.... ianya dapat membantu para pelajar untuk mengenali dan menyayangi diri mereka sendiri..00 3000....00 PENUTUP Semoga dengan adanya program seumpama ini ....00 Bayaran Penceramah PERBELANJAAN RM3000...00 Makanan Pelajar (RM 15 X 213 X 2HARI) JUMLAH RM 9....0 PERUNTUKAN KEWANGAN SUMBER Kegiatan Pelajar Islam Tabung Pembangunan Sahsiah Kutipan Pelajar Akaun PIBG RM RM RM RM JUMLAH RM 9400............KERTAS KERJA KEM MOTIVASI AL FALLAH 8....0 TENTATIF PROGRAM (RUJUK LAMPIRAN) 12..00 RM 6390..... ..0 JAWATANKUASA PENGELOLA DAN PELAKSANAAN (RUJUK LAMPIRAN) 10.... Majlis Kegiatan Dakwah Islamiah Sekolah (MAKDIS) Panitia Pendidikan Islam 9.00 3400..... .0 PENDEKATAN Ceramah / Soal Jawab / Latih Tubi 11...... ( NOR’ANI BINTI PENGETUA SMK BAKAR ARANG TARIKH : .0 1000.....