You are on page 1of 2

Pridjevi slue da bi poblie opisali imenicu. Ako dolaze iza glagola (npr.

Das Haus ist gro,


Er ist schnell, Du bist klug itd.) onda se ne dekliniraju. Dekliniraju se samo ako se nalaze
ispred imenice (npr. Ich habe ein groes Haus gekauft, Er ist ein schneller Junge, Sie ist eine
kluge Frau itd.).

Napomena: Nebrojive imenice nemaju neodreeni lana. To su one imenice koje zbog svojih
fizikih svojstava ne moemo razdvojiti na jednake komade (npr. vino, voda, drvo, zrak).
Tako ne moemo rei Ich habe ein gutes Wein gekostet. Ispravno je Ich habe gutes Wein
gekostet.

Primjer sa die Luft


Tono: Ich liebe frische Luft
Netono: Ich liebe eine frische Luft.

Na pitanje Was?/Wer? (nominativ) uvijek kaemo:


M. ein...-er

ein guter Mann, ein teurer Laptop, ein schlechter Witz, ein guter Freund

F. eine...-e

eine starke Frau, eine lange Frage, eine weie Katze, eine warme Jacke

N. ein...-es

ein tolles Spiel, ein kleines Haus, ein schnelles Auto, ein gutes Kind

Ako je imenica ve prije spomenuta u tekstu ili je od prije poznata, tada se koristi odreeni
lan (npr. Ich habe ein kleines Haus gekauft. Das kleine Haus befindet sich im Znetrum.)
Kada se koristi odreeni lan, svim pridjevima u nominativu, bez obzira na rod, dodaje se
samo nastavak -e: der gute Man, die starke Frau, das schnelle Auto, das gute Kind. die lange
Frage, der gute Freund

Na pitanje Was?/Wen? (akuzativ) uvijek kaemo:


M. einen...-en

einen guten Mann, einen teuren Laptop, einen schlechten Witz

F. eine...-e

eine starke Frau, eine lange Frage, eine weie Katze, eine warme Jacke

N ein...-es

ein tolles Spiel, ein kleines Haus, ein schnelles Auto, ein gutes Kind

Dakle jedina razlika izmeu nominativa i akuzativa je u mukom rodu jednine. U nominativu
neodreeni lan nema nastavka, a pridjev dobiva nastavak -er (ein guter Mann), dok u
akuzativu i neodreeni lan i pridjev u mukom rodu jednine dobivaju nastavak -en (einen
guten Mann). Isto je i kod odreenog lana (den guten Mann). to se tie enskog i srednjeg
roda, sve ostaje kao u nominativu. (die starke Frau, das schnelle Auto)

Posvojni pridjevi (mein, dein, sein) i negacija kein funkcioniraju isto kao i neodreeni lan
ein (npr. Er ist kein guter Mann, mein schnelles Auto, deine starke Frau.

Pridjevi u nominativu, akuzativu, i dativu mnoine su isti (uvijek dobivaju nastavak -en). Kod
nominativa i akuzativa ak su i lanovi isti (Die gelben Schuhe sind schoen, Ich habe die
gelben Schuhe gekauft). Dativ plurala se razlikuje po tome to on nastavak -en dobiva i u
lanu (npr. Ich habe mit den gelben Schuhen gespielt)

Na pitanje Wem?/Was? (dativ) uvijek kaemo:

M. einem...-en

einem guten Mann, einem teuren Laptop, einem schlechten Witz

F. einer...-en

einer starken Frau, einer langen Frage, einer weien Katze

N. einem...-en

einem groen Haus, einem schnellen Auto, einem guten Kind

NOMINATIV I AKUZATIV JEDNINE -ISTI (RAZLIKA SAMO U MUKOM RODU)


PLURAL DATIV, AKUZATIV, NOMINATIV IMAJU -EN (DATIV RAZLIIT LAN)
GENITIV EMO PROI DRUGI PUT :)