You are on page 1of 1

Evidence [to be] submitted to the

Justice Committee
House of Commons
London
SW1A 0AA
Telephone: 020 7219 8196
Email: justicecom@parliament.uk

Investigation
into the Dutch Justice System and the Maladministration of Justice and
Judicial Corruption in respect of Citizens of the United Kingdom
Subject of Investigation: J.G.W. Lootsma-Oude Nijeweme

Gender: Female

Nationality: Dutch

Historic Investigation
1. Rechtbank Noord-Nederland
2. senior rechter A : Rechtbank Noord-Nederland : 2013
3. Plv. voorzitter - tevens lid-jurist : Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg : Groningen : 2005
4. Bewerker Belastingblad : Kluwer : Deventer : 2010
5. Auteur van Wegwijs in de gemeentelijke belastingen : SDU Uitgeverij : Den Haag : 2001
6. Bewerker van de Fiscale Encyclopedie De Vakstudie - Lokale belastingen en milieuheffingen : Kluwer :
Deventer : 1995
7. Mede-auteur van Handboek Stichtingen en Verenigingen - lokale belastingen : Kluwer : : 01-01-2001 01-01-2013
8. Bijzonder hoogleraar empirische bestudering van het bestuursrecht : Universiteit van Tilburg : Tilburg :
2011
9. Annotator : AB/Rechtspraak bestuursrecht : : 2005
10. Penningmeester : Stichting Cantate Consort : Groningen : 2004
11. Lid : Bezwaaradviescommissie Rijksuniversiteit Groningen : Groningen : 2000
12. Penningmeester : Stichting humanitaire hulp Eritrea : : 01-07-2000 - 01-11-2010
13. Rechter-plaatsvervanger : Rechtbank Groningen : : 26-11-2003 - 31-12-2012

Subject: J.G.W. Lootsma-Oude Nijeweme

Gender: Female