You are on page 1of 39

TEMA:META-ANALIZA ŞI

EVALUAREA CRITICĂ A VALIDITĂŢII,RELEVANŢEI CERCETĂRII PUBLICATE

TUDOR

TUDOR GREJDIANU

GREJDIANU-- dr.hab.în

dr.hab.în

med.,

med.,

profesor

profesor universitar

universitar

METAANALIZA

METAANALIZA

1.ACTUALITATEA

1.ACTUALITATEA –METAANALIZEI

–METAANALIZEI

 • 2. 2.Tipurile

Tipurile dede(sintez

(sintezăă)) sau

sau reviu

reviu

3.Tipuri de resurse informationale

4.Tipuri

4.T

ipuri dede babazeze dede date

date medicale

medicale

5.Ce este metanaliza ?

 • 6. Care sunt noţiunile cu care operează ?

 • 7. Care sunt obiectivele metanalizaei ?

 • 8. Care sunt etapele demersului metanalitic ?

 • 9. Care sunt metodele, mijloacele utilizate ?

10. Concluzii asupra metanalizei

ACTUALITATEA

ACTUALITATEA -METAANALIZEI

-METAANALIZEI

SESE JUSTIFIC

JUSTIFICĂĂ PRIN

PRIN::

Explozia

Explozia publicaţiilor

publicaţiilor medicale

medicale înîn

ultimele decenii

ultimele

decenii (în(în jur

jur dede 20.000

20.000 dede

reviste,

reviste, cucu peste

peste 22 milioane

milioane dede

articole anual

articole

anual)) face

face imposibilă

imposibilă

menţinerea lala zi zi aa cunoştinţelor

menţinerea

cunoştinţelor

medicale. medicale.

Sintezele (REVIURILE)

Sintezele

(REVIURILE)auau fost

fost întotdeauna

întotdeauna

parte aa literaturii

parte

literaturii medicale.

medicale. Ele

Ele erau

erau

efectuate

efectuate dede lideri

lideri dede opinie

opinie cunoscuţi

cunoscuţi înîn

domeniul respectiv,

domeniul

respectiv, care

care căutau

căutau adune

adune

cunoştinţele existente

cunoştinţele

existente înîn privinţa

privinţa eficienţei

eficienţei

unei anumite

unei

anumite metode-A

metode-A MMETANALIZEI

ETANALIZEI

Tipurile dede((sintez

Tipurile

sintezăă)) sau

sau

reviu

reviu

Narativ (descriptiv);

Sistematic;

Meta-analiza.

Reviu narativ (descriptiv) Reviu Meta-analiza sistematic
Reviu narativ
(descriptiv)
Reviu
Meta-analiza
sistematic

Reviurile narative (descriptive) reprezintă categoria cea mai mare.

Majoritatea reviurilor narative sunt nesistematice, deoarece autorul nu a luat in consideraţie toate dovezile.

Avantajele sintezelor(reviurilor)

“narative”

•sunt relativ usor de realizat

• nu trebuie respectate anumite reguli fixe

• pot fi realizate integral de o singura persoana

• sunt foarte utile cand subiectul este putin cunoscut

• pot furniza o privire de ansamblu cu privire la un

anumit subiect

SINTEZA(REVIURILE) SISTEMATICE:

demers stiintific pentru a localiza, a evalua critic si a sintetiza subectul

nu sunt simple comentarii

utilizeaza metode explicite si riguroase pentru a identifica, evalua critic si sintetiza studiile publicate

cauta si evalueaza atat studiile publicate cat si cele nepublicate

Avantajele reviurilor sistematice

Limitează greşeala; Sumează dovezile;

Reduce timpul dintre cercetare şi implementare;

Creşte precizia rezultatelor; Identifică diferenţele dintre studii şi subgrupuri.

Tipuri de resurse informationale

Resurse primare ”

Resurse secundare

Resursele “ primare

sunt resursele informationale in care sunt

publicate studii originale

Resursele “ secundare

sunt resursele informationale care se refera

la studiile originale sau care ofera informatii

bibliografice cu privire la studiile originale

Resurse informationale primare “

reviste medicale “primare

registre ale studiilor

buletine informative

rapoarte publicate

literatura “cenusie”

documente ale conferintelor

baze de date non-bibliografice

Resurse informationale secundare

Reviste “ secundare ”

Baze de date bibliografice

Baze de date nonbibliografice

Cataloage de biblioteca

Internetul

Permite accesul atat la resurse informationale

“primare“ cat si la resurse informationale

“secundare”.

TIPURI DEDE BAZE

TIPURI

BAZE DEDE DATE

DATE MEDICALE

MEDICALE (I)

(I)

Baze de date generale

Baze de date

‘’ pe discipline ‘’

Baze de date cu privire la aspectele sociale ale

ingrijirilor de sanatate

Baze de date cu privire la aspectele economice

Baze de date pentru sinteze ale literaturii

TIPURI DEDE BAZE

TIPURI

BAZE DEDE DATE

DATE MEDICALE

MEDICALE (II)

(II)

Baze

Baze dede date

date pentru

pentru literatura

literatura

cenusie

cenusie ‘’‘’

Baze

Baze dede date

date cucu privire

privire lala ghiduri

ghiduri dede

practica

practica

Baze

Baze dede date

date cucu privire

privire lala politici

politici dede

sanatate && management

sanatate

management

Baze

Baze dede date

date cucu privire

privire lala documentele

documentele

dede lala conferinte

conferinte medicale

medicale

Baze

Baze dede date

date cucu privire

privire lala rapoarte

rapoarte ‘’‘’

CECE INFORMA

INFORMAŢŢIIII REREŢŢINE

INEŢŢII DIN

DIN FIECARE

FIECARE STUDIU?

STUDIU?

exemplu

exemplu

Care

Care este

este efectul

efectul psihoterapiei

psihoterapiei inin ameliorarea

ameliorarea tulburarilor

tulburarilor psihice

psihice ??

AAmm retinut

retinut urmatoarele

urmatoarele informaţii:

informaţii:

autori,

autori, data

data publicării,

publicării, tipul

tipul publicaţiei,

publicaţiei, provenienţa

provenienţa

(modul dede obţinere

(modul

obţinere al

al subiectilor

subiectilor cercetării

cercetării provin

provin din

din

mediul clinic

mediul

clinic sau

sau nu)

nu)

validitatea

validitatea internă,

internă, expectanţa

expectanţa şişi preferinţele

preferinţele

experimentatorului

experimentatorului pentru

pentru anumite

anumite rezultate

rezultate

instrumentele

instrumentele dede măsurare

măsurare aa rezultatelor

rezultatelor obţinute

obţinute prin

prin

psihoterapie

psihoterapie

diagnosticul

diagnosticul pacienţilor

pacienţilor

CECE INFORMA

INFORMAŢŢIIII REREŢŢINE

INEŢŢII DIN

DIN FIECARE

FIECARE

STUDIU? Exemplu

STUDIU?

Exemplu

(Continuare)

(Continuare)

durata

durata eventualei

eventualei spitalizări

spitalizări

nivelul

nivelul inteligenţei

inteligenţei pacientilor

pacientilor

modul

modul dede desfăşurare

desfăşurare al

al psihoterapiei

psihoterapiei (individuale

(individuale sau

sau

dede grup)

grup)

Locul

Locul dede desfăşurare

desfăşurare al

al psihoterapiei

psihoterapiei

durata

durata psihoterapiei

psihoterapiei

experienţa

experienţa anterioară

anterioară aa psihoterapeutului

psihoterapeutului

tipul

tipul dede psihoterapie

psihoterapie

mărimea

mărimea efectului

efectului valoarea

valoarea testului

testului dede ….

.

Pragul

Pragul dede semnificatie

semnificatie

CeCe este

este metanaliza

metanaliza ??

meta” (DEX) = element de compunere care are sensul de “dupa”;

semnifica “transformare” sau “schimbare”

MET-ANALIZA

MET

-ANALIZA

SeSe deosebeşte

deosebeşte dede sinteza

sinteza sistemică

sistemică aa literaturii

literaturii

medicale prin

medicale

prin utilizarea

utilizarea metodelor

metodelor statistice

statistice

care rezumă

care

rezumă rezultatele

rezultatele mai

mai multor

multor studii

studii într-

într-

unul singur

unul

singur..

TTermenul

ermenul dede „meta-analiza”

meta-analiza aa fost

fost introdus

introdus înîn

limbajul ştiinţific

limbajul

ştiinţific înîn anul

anul 1976

1976 dede către

către

cercetătorul

cercetătorul american

american Gene

Gene VV.Glass.

.Glass.

MET-ANALIZA

MET-ANALIZA

DIFINI

DIFINIŢIEA

ŢIEA MET

MET-ANALIZEI

-ANALIZEI

1976 (G.Glass) analiza a analizelor”

- analiza statistica a unor rezultate ale unor

studii

individuale cu scopul de ale integra

1997 (Greenhalgh) analiza statistica a rezultatelor

numerice

aceeasi

ale unor studii clinice care au cercetat toate

problema

Care

Care sunt

sunt nonoţţiunile

iunile cucu care

opereazăă ??

care opereaz

METAANALIZA

METAANALIZA vine

vine înîn întâmpinarea

întâmpinarea noastră

noastră

permiţându-ne stabilim:

permiţându-ne

stabilim:

intensitatea

intensitatea relaţiei

relaţiei dintre

dintre XX sisi YY adică

adică aa mărimii

mărimii

efectului

efectului

Preciziea

Preciziea mărimii

mărimii efectului

efectului,, estimat

estimat pentru

pentru

întreaga populaţie

întreaga

populaţie (stabilirea

(stabilirea intervalului

intervalului dede

încredere, adică

încredere,

adică aa pragului

pragului dede semnificaţie)

semnificaţie)

Care

Care sunt

sunt obiectivele

obiectivele metanalizaei

metanalizaei ??

ÎnÎn metaanaliza

metaanaliza urmărim

urmărim două

două obiective

obiective

principale:

principale:

COMPARAREA

COMPARAREA rezultatelor

rezultatelor aa două

două sau

sau mai

mai

multe studii

multe

studii pentru

pentru aa decide

decide dacă

dacă există

există

diferenţe semnificative

diferenţe

semnificative sau

sau nunu între

între acestea

acestea

dacă

dacă diferenţele

diferenţele dintre

dintre mărimile

mărimile efectului

efectului sunt

sunt

semnificative

semnificative sau

sau sese datorează

datorează întâmplării

întâmplării

dacă

dacă pragurile

pragurile dede semnificaţie

semnificaţie diferă

diferă semnificativ

semnificativ

COMBINAREA

COMBINAREA rezultatelor

rezultatelor aa două

două sau

sau mai

mai

multe studii

multe

studii pentru

pentru aa stabilii

stabilii

mărimea

mărimea medie

medie aa efectului

efectului

pragul

pragul dede semnificaţie

semnificaţie global

global

Etapele meta-analizei

 • 1. Identificarea.

 • 2. Selecţia.

 • 3. Extragerea.

 • 4. Analiza.

1. Identificarea

Prima etapa intr-o meta-analiză constă in identificarea tuturor articolelor corespunzătoare subiectivul dvs. medical. Sursele importante de informaţie pentru o meta-analiză includ:

COCHRAINE Library Register of RCT;

MEDLINE;

EMBASE;

CancerLit, AIDSLine, ToxLine;

Index Medicus;

MEDLINE

cea mai cuprinzatoare baza de date medicale (10 milioane de referinte

si documente ) – “ceva pentru oricine”

cea mai veche baza de date medicale – “familiara majoritatii medicilor”

e valabila gratuit prin intermediul mai multor surse :

 • - Us National Library Of Medicine

 • - BioMedNet, etc.

greu de utilizat si necesita mult “efort “pentru evaluarea relevantei

informatiei regasite

putem recurge la ea atunci cind nu gasim dovezile necesare

2. Selecţia

Odată ce autorul unei meta-analize a colectat un număr mare de studii, ulterior este important de a selecta studiile corecte!

Dacă studiul include informaţie suficientă pentru o analiză;

Dizainul studiului (doar studii controlate randomizate);

Anul de desfăşurare a studiului: dacă s-a modificat tehnologia sau regimul de dozare tipic al medicamentelor;

Doza de remediu utilizată în studiu (pentru a fi siguri că s-a administrat o doză eficientă);

Limbajul articolului – dvs. şi colegii dvs. trebuie să fiţi capabili să-l citiţi!

Mărimea minimă a eşantionului studiile foarte mici (cu un eşantion mic) pot fi nereprezentative şi/sau nu merită “exces de zel”;

Vârsta pacientului (doar persoane adulte, sau doar peste 60 ani);

Circumsatnţele de desfăşurare (serviciul de urgenţă, instituţii ambulatorii, spitaliceşti).

3. Extragerea

Fiind identzificat grupul corespunzător de studii, la etapa următoare autorul trebuie să extragă datele relevante din fiecare studii. Există multe surse de eroare potenţială de extragere a datelor:

Articolul poate fi incorect din cauza greşelilor tipografice sau de redactare;

Tabelele pot fi interpretate incorect;

Erorile pot apărea de la început sau pe parcursul extragerii datelor.

O meta – analiză corectă va lua următoarle “măsuri” pentru a minimaliza aceste erori:

În meta-analiză vor participa independent 2 recenzenţi;

La fel poate fi inclus şi un al 3-lea recenzent sau instituţia o “şedinţă în comun” pentru rezolvarea divergenţelor;

Este necesară instituirea recenzenţilor prin participarea de a “prelucra” mai multe articole;

Se compară rezumatul şi textul pentru a identifica careva “nepotriviri”;

Se utilizează o bază de date standard; Se raportează rezultatele extragerii datelor, inclusiv concordanţa procentuală sau chiar scorul statistic “kappa”.

4. Analiza

Sunt multe contraverse în procesul de anaiză a datelor meta-analizei. În primul rând, să definim unii termeni importanţi:

Omogenitatea şi heterogenitatea descriu gradul de

variabilitate între studii în cadrul grupului de studii comparate. Probabil este mai adecvat de a combina rezultatele din grupul de studii omogene, precum opinia multora contrazice combinarea rezultatelor din studiile heterogene. Testul statistic “Q”, caracterizat prin utilizarea distribuţiei “ksi-pătrat”, este deseori utilizat în calitate de test de omogenitate (pentru stabilirea omogenităţii studiilor).

Evaluarea relevanţei unei

meta-analize

Similar altor tipuri de studii,

există trei etape de bază de

evaluare a meta-analizei:

 • 1. Pot rezultatele modifica activitatea mea practică în cazul în care sunt valide?

 • 2. Rezultatele sunt importante pentru pacienţii mei?

 • 3. Sunt rezultatele valide?

Evaluarea validităţii unei

meta-analize

 • 1. Autorii au formulat corect întrebarea

clinică?

 • 2. Criteriile de includere pentru

selectarea articolelor erau adecvate?

 • 3. Au fost omise careva studii relevante?

 • 4. A fost apreciată validitatea studiilor

incluse (calitatea studiului)?

 • 5. Evaluarea studiilor au fost reproductibile (extragerea datelor)?

 • 6. Rezultatele studiilor erau similare

(omogenitatea)?

UTILITATEA INFORMATIEI MEDICALE

Shaugnessy si Slawson: formula utilitatii informatiei medicale:

UTILITATEA = RELEVANTA X

VALIDITATE

EFORT

VALIDITATE: masura in care informatia respectiva descrie adevarul

(vezi surse de informare medicala)

RELEVANTA: masoara frecventa cu care ne intalnim in practica de zi cu zi

cu dovada/ tipul de dovada respectiv

EFORTUL: cantitatea de timp, costul accesului, nevoia de deprinderi etc.

N.B. la numitor MAI NOU se poate adauga si posibilitatea de a coresponda

cu autorul !!!

Utilizarea rezultatelor unei

meta-analize

 

Tratament

TOTAL

Rezultat

Da

Nu

 

Prezent

a

b

m

1

Absent

c

d

m

0

TOTAL

n 1

n 0

t

Utilizarea rezultatelor unei

meta-analize

(continuare)

Proporţia

Proporţia

CuCu rezultatul

rezultatul

ÎnÎn grupul

grupul cucu

Tratament

Tratament

(P(P 11 ))

=

Nr. De subiecţii cu rezultate în grupul

cu tratament

Total subiecţii în grupul cu tratament

PP 11 == aa :: nn 11

Proporţia

Proporţia

CuCu rezultatul

rezultatul

ÎnÎn grupul

grupul fără

fără

Tratament

Tratament

(P(P 00 ))

=

fără tratament

Total subiecţii în grupul cu tratament

Nr. De subiecţii cu rezultate în grupul

PP 00 == bb :: nn 00

Utilizarea rezultatelor unei

meta-analize

(continuare)

(t-1) * [(a*d) - (b*c)] 2

χ 2 =

n 1 * n 0 * m 1 * m 0

H 0 – ipoteza nulă

χ

χ

2 calculat 2 calculat

> χ 2 tabelar răspingem H 0

< χ 2 tabelar acceptăm H 0

Evaluarea Critica

( engl. Critical Appraisal )

Validitatea interna a studiilor

Validitatea externa a studiilor

EVALUAREA CRITICA A LITERATURII

MEDICALE

de ce este publicat acest articol ?

care este principala intrebare la care vrea sa raspunda studiul ?

ce tip de studiu a fost realizat ?

este original studiul respectiv ?

a fost aleasa metodologia adecvata ?

care a fost populatia pe care s-a desfasurat studiul ?

care sunt rezultatele studiului ?

rezultatele sunt valide ?

rezultatele au relevanta / importanta pentru practica ?

METAAANALIZA

MET

ANALIZA

CONCLU

CONCLUZII

ZII

1.“analiza a analizelor”

- analiza statistica a unor rezultate ale

unor studii

individuale cu scopul de ale integra

2.– analiza statistica a rezultatelor numeric

studii clinice care au cercetat toate aceeasi

ale unor

problema

MULŢUMESC

MUL

ŢUMESC PENTRU

PENTRU ATENŢIE

ATENŢIE

MUL ŢUMESC MUL ŢUMESC PENTRU PENTRU ATENŢIE ATENŢIE