You are on page 1of 3

Hvalospjev ljubavi

T: 1 Kor 13, 1-13


G: E. Kutlea
A: V. Kriti

Napisano za klapu Kmeti


q = 80
F

4
& b 4

Ka - da je - zi - ke bih sve go- vo - ri - o,

10

B C

?b

zna o taj - ne, zna o zna - nja

i - ma -o pro- ri - ca - nja

14

dar,

i - ma -o pro- ri - ca - nja

bw
&
sva,

sa - mo pra - i - na i dim bez lju - ba

i - ma - o bih pro- ri - ca - nja dar,

Ka - da

&b

lju - ba - vi ne bih i - ma - o,

& J
J

bi - o bih mjed to je - i,
cim- bal to zve
i,

b
&
vi.

dar,

sna - gom vje- re pre- mje- ta o br-da


b
&
J
taj - ne, zna o zna-nja sva

? b
J

taj - ne, zna o zna - nja sva

i svo bla - go za bije- dne pre da

a,

bije- dne pre da

a,

bije- dne pre da

2
17

b
&
o,

A7

J #

bez lju - ba - vi mi ni - ta ne bi vrije- di - lo.

b
&
o,

? b

Lju - bav je strp - lji- va,

bez lju

o,

21

ba - vi ne - bi vrije- di - lo

w
# w
-

bez lju

A7

ba - vi ne - bi vrije- di - lo

w
w

o.

Lju

w
n w
-

o.

Lju

1. D

b # n

& J
J

lju - bav do- bro- sti va,


lju - bav ne za - vi - di, ne hva - li se, ne o- ho- li, ne- pri - stoj - na ni - je, ne
w
& b #w
bav,

Lju

?b w
w

25

A7

w
& b #w
bav,
? w
bw
bav,

Lju

bav,

w
w

bav,

b #
&
prav-da se,

w
w
Lju

bav,

w
w
Lju

2. D

J n J
ni - je ra - zdra - lji va,

pra - ta zlo, za - bo- ra vlja,

prav- di se ra - du - je, sve

n w

w
ni - je ra - zdra - lji va,

pra - ta zlo, za - bo- ra vlja,

Lju

w
w
ni - je ra - zdra - lji va,

pra - ta zlo, za - bo- ra vlja,

Lju

3
29

A7

b #
&
vje-ru - je,

sve- mu se na - da, sve po- dno- si, i - spri - a va.

A - le, a - le- lu - u -

sve - mu se na - da, sve po- dno- si, i - spri - a va.

?b w
w

bav,

sve - mu se na - da, sve po- dno- si, i - spri - a va.

b
& w
ja!

A - le - lu

w
J

A - le, a - le- lu - u - ja!

w
w
b
&
J
A - le, a - le-lu - u - ja!

J n

w
& b #w
bav,

33

? b

A - le, a - le- lu - u,

A - le, a - le- lu - u - ja!

ja!

A - le - lu

ja!

A - le - lu -

ja!

37

b
w
&
J

A - le - lu ja!
w
w
&b J

A - le - lu - ja!
?
b
A

le - lu

w
J

A -

le, a - le- lu - u - ja!

w
w

A - le - lu

w
w

ja!

A - le - lu

w
w
w

ja!

w
w

ja!

w
w