You are on page 1of 16

:r14.

,::i

:r-:-

.:i.'u$litr.-rlb u mjesec prosinac: mjesec ve,.,,irt'..4lja;$dosti, darivanja, uZivanja u bla,:.ii1"' godalima hrane i dru5tvu najmilijih. e
ono'3ib u prosincu svi najvi5e volimo
je pripremanje blagdanskih slastica.
Boiiini rituali ne mogu prodi bez tradicionalne orahnjaie i makovnjate,
omiljene od Dalmacije pa do Slavoniie. Jedan od najstarijih recepata

vanilin kiflice od oitrog bra5na s


obiljem Sedera u prahu. A kakav bi to
su i

bio blagdanski stol bez finih keksida


s cimetom, jednim od najomiljenijih
boZi6nih zadina!Mnogima od nas
sastojci ovih tradicionalnih boZiinih
kolada stvaraju zdravstvene tegobe,
ali iste se slastice mogu pripremiti i na

zdraviji naiin.
Klasiina bra5na zamijenite zdravijim
verzijama, poput kokosovog, proseno& ozloglaieni ieier prirodnim
zaslatlivadima, poput kokosova Seiera,
stevije, javorovog sirupa, meda ili se
naprosto zasladite kombinacijom

suhogvoia, popuf smokvi i datulja.

smanjite koliiine margarina koji

sa-

drZi zasiiene masnoie. Zamijenite ga


kokosovim uljem ili maslacem koji je
odlifan izvor laurinske kiseline, koja
se jo3 prirodno nalazi samo u majiinom mlijeku i koja nam aktivira imunolo3hi sustav.Ako ste osjetljivi na
mlijeine proizvode i morate ih izbje-

gavatirkoristite biljna mlijeka, poput


kokosovog, bademovog, lje5njakovog.
Ubacite zaiine poput cejlonskog cimeta, ilumbira, klindiia, vanilije koji
ie ne samo obogatitiva5e slastice
nego ujedno i ojatativa5 imunolo$ki
sustav. Ako ne moZete zamisliti kolaie
bez bijelog bra5na, Sedera, mlijeka i

suncokretova ulja, iznenadit iete se


kako mogu postatiio5 ukusnijiu novim oblicima. Ovom malom slatkom
knjiiicom uvodimo vas u novi svijet
zdravih bezglutenskih slastica, kao i
sirovih, paleo i pripremljenih prema
natelima LCHF prehrane.
Promijenite svoje navike, ne iekajte
da vam bolest pokuca na vrata. I bez
straha uZivajte u ovim dirrnim slasticama koje smo pripremili za vasl

Urednica knjiiice HELENA JAKOLIi


www.zdravoislasno.blogpost.com

PRIRODNO

2>

SASTOJCIZAKALUP
PODLOGA

AECM
KREMA

1/2 ialice mljevenih badema

2/i

1/2 Salice kokos ljuskica

ialice indijskih ora5diia

'I

(Dr. Goerg)
5-6 datulja

Salica kokosovih ljuskica


limenka gustog kokosovog mlijeka (rso ml, Dr. Goerg)

. t/: ialice

kokosovog ulja

1/3 ialice meda

Datulje natopite pa smiksajte

natopljene indijske ora5dide

u pire. Svesastojkeza podlogu

kokosovo mlijeko, dodajte ljuskice

zajedno pomije5ajte u zdjeli.

isladilq pomijeiajte i na kraju


dodajte rastopljeno kokosovo ulje

Ravnomjerno rasporedite u kalup


obloien papirom za petenje.

pa mije5ajte do glatke smjese.

Stavite u hladnjak.

Smjesu ravnomjerno nanesite

na podlogu i stavite u zamrzivad na

Za kremu u blenderu

pomijeiajte

na

nekoliko sati da

se stisne.

Autor recepta i fotografije:

velikoj brzini

L'84I4'USKf Rf--tu-

reept
s

naslovniee

f{EtEf{AJAItl5

Blog, http://zdravoislasno.blogspot.hr/

$TROVA EdAKOVb$JA*A
SASTOJCI ZA 10 SNITA
KORA

NADJEV

t:

dag dehidrirane heljde


l5 dag sitno naribanog kokosa
'16 dag
datulja

8 dag maka
15,5 dag
3

Dehidriranu heljdu sameljite

datulja

sokikorica I narante

dag mljevenih chia sjemenki

Za nadjev mak sameljite i

u blenderu do smjese braina, a

potopite ga preko noii u malo

datulje natopite da omekiaju pa


ih smiksajte u pire.

vode. Ujutro bacitevodu, dodajte


sok i naribanir koricu naranie,

E U zdjelipomijeiajte mljevenu
heljdu, kokosove ljuskice te

smiksane natopljene datulje i na

smjesu nakratko u hladnjak paje

kraju mljevenu chiju te pustite


nakratko da smjesa nabubri.
E Dobivenu smjesu rasporedite

razvaljajte u oblik kvadrata.

na koru i lagano smotajte savijaiu.

smiksane datulje. Stavite

Autor recepta i fotografije: HEI#HAJAI(OU*

Blog: http://zdravoislasno.blogspot.hr/

2015.

SNJEZNE CITRUSNE
GRUDE
sAsToJcl
13

dag naribanog sitnog kokosa (Dr. Goerg)


5 dag kokosova maslaca
0,6 dl kokosova ulja
sok i korica 1 neprskanog limuna
2

ilice kokosova braina


0,5 dl meda

maslac E Pomije5ajte, dodajte kokosovo


kokosovo braino izaslatfivai. Smjesu stavite
ulje. U meclwremenu u zdjeli
nakratkg u zamzivai da se stisne.
pomijelaje kokos, dodajte mu
El Kad se stisnula, oblikulte
rastopljeni maslac i ulje, limunov kuglice, koje joi dodatno waljajte
soki koricu.
u kokos.
E

Rastopite kokosov

navodenoj pari, kao

ft.6#;#

fO

6\

Autorreceptaifotosrafile:HELENAJAKOL|S

Rq]^TJAFFA SLADOLED
SASTOJCI ZA 1 OSOBU
4 smrznute banane
1

svjeia banana

4 Zlice rogaia
2 Ulidice sirovog kakaa

naribana korica

Svesastojkezajedno

':'-1..:1. -

pomijeSajte u blenderu i

,1j',."
:t.;

staviteu hladnjak.

'

neprskane narande

Posluiite

dekloracijom

prema ieljir'gore su

mljeveni bademi, chia

::r

,:i'': sadrie velike kolidine


. vitamina, minerala, polisaha- ..'''

rida, Prolelna,
proteina, almlnoKlseltn
aminokiselina,
1, Ilqd,

"'" '

esencijalnih masnih kiselina

i:,..
.:::

sjemenke i goji bobice te

kockice naranEine korice.

Autor recepta i fotografije: HELENATI(AIdIC

100:,iiPRlRODNO

:.
. .t'',:,1

Goli bobice u r"ui

Facebook: Fruity Heli

fu'M

RAWZETENO.
COKOTADNA FANTAZTJA
SASTOJCI ZA4 TORTICE
PODLOGA

ZELENA KREMA

i2 dag mljevenih oraha


2

2 avokada

ilice kokosova ulja

2 Zlice kakao praha


2

ilidice kokosova ulja

ilice agava sirupa (moie i med)

zttctce sptruline

6 mljevenih datulja

Zliiica agava skupa


sok I narande

SMEDAKREMA
2 avokada

sok

PREUEV

narande

4 zlice kakaa

o ilidica kakaa

2 ilidice kokosova ulja


1

ilice kakao maslaca


2 ilice kokosova ulja

ilidica agava sirupa (moZe i med)

Zapodloguwesastojke

zajedno pomijeiajte te ravnomjerno


nanesite u limene kalupe za krafne i
stavite u zamzivai na 10 minuta da
se stisne.

E Svesastojke za smedu kremu


izmilaajte i pola rasporedite

ilice agava sirupa

na podlogu pa u zamzivai na
najmanje pola sata da se stisne.

E Sve sastojke za zelenu kremu


izmiksajte i pola rasporedite
na drugu kremu pa ostavite u
zamrzivaiu najmanje pola sata da

h"4

Autor recepta i fotografije: HELENA TKALd lC

se stisne.

Facebook, Fruity Heli

SIROVA OSVJEaAVAJUCA
TORTA OD LIMETE
sAsToJct
PODLOGA
1
1

Salica mljevenih badema

KREMA OD LIMETE
2 zrela avokada

Zliiica sirovog kakao praha

I Zlidica kokosova ulja

t/2 Salice natopljenih svjeZih

sladilo prema

datulja

E Za podlogu sve sastojke


zajedno pomijeiajte, smjesu
ravnomjerno rasporedite u
kalup i stavite u hladnjak da se
stisne.
E Za kremu avokado ogulite.
prebacite ga u blender, smiksajte
do fine kremaste smjese, lagano

limete

Zlica kokosova ulia

ielji: med, agavin


sirup

dodajte ostale sastojke te we

promijeiajte.

El Dobivenu smjesu izlijte na


u zamzivai

podlogu istavite

da se stisne. Torta 6e imati

konzistenciju moussea

pa

je

obavezno iuvajte u hladnjaku.

Autor recepta i fotografije: HELENA TKALiIC


J Facebook: FruityHeli

'l I lt';: 291U

eoltcNr sMCorHiE
sAsToJcr
DONJISLOJ
1

SREDNJI SLOJ

zrela banana

zrela banana

t/3 avokada

1/3 avokada

I iliiica kakaa

sok 1 narande

l/5 zlrcrce crmeta


t Zliiica meda ili nekog drugog

1/5 zlieice mljevenog klinti6a

ZAVRSNI SLOJ

sladila

t Zliiica svjeie mljevenog lana

zrela banana

ti3 avokada
1/2 ialice aronije

Uspite na donjisloj u da5i.

Sve sastojke za donji sloj

ubacite u blender i miksajte do

ieljene teksture te uspite

ubacite u blender i rniksajte do

visoku

daiu.

Sve sastojke za zaw5ni sloj

ieljene teksture pa uspite na

Sve sastojke za srednji sloj

smoothija ubacite u blender


miksajte do ieljene teksture.

sredni sloj.

EUkrasite kokosovim brainom


voem prema

Autor recepta ifotografije: MARKO BOGDAN

ielji.

Facebook stranica: Zdrawi kutak

PROSENA KASA
s FRELJEYOM Q* 3{AKTJA
] RCGACA
sAsToJcl
1 Salica kuhanog prosa
t zreli kaki (japanskajabuka)
1 Salica nasjeckanih oraha i ljeinjaka (moZe i bademi)
2 Zlidice mljevenog rogada

Kuhajte namodeno proso

ili zdjelicu, zatim stavite red

desetak minuta, skinite s vatre

ohladite na plitkom tanjuru. Ako

moiite proso

2 dana,

preskoiite

nasjeckanih oraiastih plodova,

ostatak prosa, odozgo we prelijte


preljevom od kakija irogaia, a na

ovaj korak.

preljev stavite ostatak nasjeckanih

ora5astih plodova.

Kaki jabuci ogulite koiicu,

uklonite sjemenke te zajedno

mljevenim rogatem blendajte do

lmate li domadeg rogaias

naiih otoka, nasjeckajte malo

Ieljene teksture.

mahune rogaia na vrh preljeva za

savrienu rapsodiju okusa.

Prvi dio prosa uspite uteglicu

Autor recepta ifotografije: MARKO BOGDAN

J
I

PRIRODNO
!
t

6)

Facebookstranica: Zdrawi kutak

:ai.i:

LEDENI S]ROVI KOLAC


OD BUNDEVE

f,

Zbog Sirokog spektra nutritivnih vrijednosti

sAsToJcr

datulje se smatraju najzdravijim voiem na

PODLOGA
1

1/2

1 Salica oraha
ialica datulja (bez koitica)
prstohvat soli

iliiice cimeta u prahu

zemlli. Lako se probavljaju ismanjuju osjeiaj


gladi. Prirodni Seder koji se nalazi u datulja-

t/4 Zliiice dumbira

u prahu
malo klindiia u prahu

ma je savriena alternativa obidnom

!eieru.

PREUEV
KREMA
2 ialice muikatne bundeve
l/+ ialice kokosova ulja

t ialica indijskih

t/z
2

2 Zlice meda

E Orahesameljite nasitno u
multipraktiku. Razreiite datu|e
pa ih sa soli dodajte orasima i
miksajte u multipraktiku tako dugo
dok ne dobijete ljepljivu smjesu.
Dobivenu smjesu za podlogu
dobro utisnite u ietvrtasti uski
kalup obloien papirom za peienje.
E Sve sastojke za kremu miksajte
u blenderu dok ne dobijete glatku

oraiiiia

Salice vode

ilice meda

t/+ ilidice vanilije u prahu


gustu smjesu. Prelijtekremu preko

podloge i odloiite

zamzivai na

2 sata.

Sve sastojke za preljev miksajte

u blenderu dok ne dobijete glatku

gustu kremu.
Kolat izvadite izzamzivata
desetak minuta prije serviranja.

Preljev moiete driati u staklenci i

preliti preko kolaia prije serviranja.

Autor recepta ifotografije: TINA UGUE$d


J Blog: http://zelenarium.com/

7)

201s

M"S

(r

e)

VANITINROSCICI
sAsToJcl
rb dag Schar mix bezglutenskog braina
12

to dag ljeinjaka ili oraha


dag maslaca ili masnoie prema ielji
6 dag kokosova ieiera
l jogurt (kozji)
vanilija

E U braino izmrvite maslac,


sjedinite te dodajte ostale sastojke
i umijesite tijesto.
E Uzimajte loptice, razvaljajte
ih medu dlanovima u valjak pa
ga stavite na povrSinu i oblikujte
u

roiii debljine prsta. Tijekom

petenja

joi ie

se malo

raiiriti.

prekriven-papirom za peienje.
.
i pecite oko 15 minuta u pednici
zagrijanoj na 180 stupnjeva
Celzijevih.
E Kad su peiene ostaviG ih da se
malo ohlade jer su tople lomljive.
Ohlaclene pospite mljevenim
lje5njacima ili5ederom u prahu.

Poslaiite kiflice na lim

Autor recepta i fotografijeM0LFlA KOS

Web stranica: http://www.recepti-vio.com/

h"4

BOZTCNT KUGLOT SA

SUHIIVIVOCEM
sAsToJcl
a

jaja

naribana korica l neprskanog limuna

10 dag kokosova Seiera


18

dag Schar mix braina

10 dag riZinog
'I pra5ak za

'

Autor recepta ifotografije:V|Ol"ElA KOS

Web stranica: lrttp://www.recepti-vio.com/

i(]iiiiPRtRoDNo

braina

pecivo

naribana korica

neprskane naranie

2,s dlbiljnog mlijeka


5 dag suhih marelica
5

dag suhih groidica

cimet

5 dag suhih brusnica

E Pjenasto umutite jaja sa


5eierom da smjesa naraste.
Dodajte mlijekq wjeie naribanu
limunovu i narandinu koricu i
cimet. Atim umijeiajte braino s
praikom za pecivo.
E Kad ste dobili lijepu smjesu
dodajte suho voie koje ste izrezali
na kockice i ostavili da se preko
nodi namaie u biljnom mlijeku.
Sve zajedno sjedinite 5patulom.

E Silikonski kalup za kuglof


namaiite s.malo maslaca ili
masnodom prema ielji, pospite
mljevenim lje5njacima ili bralnom
te ulijte smjesu.
E Pecite 45 minuta u peinici
zagrijanoj na 180 stupnjeva
Celzijevih. Kad je gotov, ostavite
2O minuta da se malo ohladi,
poklopite kalup tanjurom i samo
iskrenite kuglof van.

tnolsKt orascrct tzvor su

polinezasiienih masnih kiselina

snaZno potiskuju glad.

lrvrstan su izvor vlakana, vitamina E, K i nijacina


te minerala magnezija i kalija koji odriavaju

zdravlje srca idobar krvni tlak.

SASTOJCT

ZA8 - 10

KOSARTCA

BAZA
11,5 dag suhih

1,5 ilica limunova soka

datulja (oko 20 komada)

5 zlrce

18 dag oraha

agavrna srrupa

KREMA

2,5 dag kokosova braina

30 dag indijskih

NADJEV
5 - 6 jabuka srednje veliiine (28 dag naribanih iocijedenih)

1, 5 - 2

oraiiiia

Zlice limunova soka

0,4 dl agavina sirupa


7 dag

krutog dilela kokosova mlileka

1/2 Zlitice cimeta


.:.

Za bazu oti5ene datulje natopite u vodi

Ogulite i naribajte jabuke te ih stavite

cjedilo

da omekiaju. Orahe u blenderu sameljite u

da se ocijedi vi5ak soka. U posebnoj zdjrili

prah. Dodajte datulje i malo vode (oko 5 ilica)

promije5ajte ocijedene jabuke, cimet, agavin

u kojoj su se datulje

sirup ilimunovsok. Na bazu slaiite nadjevod


jabuka te vratite u hladnjak.

odlabuke. Ukrasite listffima badema ili prema

pulsirajte

bra5no te

joi

moiile pa we zajedno

blenderu. Dodajte i kokosovo


malo pulsirajte kako biste dobili

Za kremu indijske oraiiide moiite

jednoliinu smjesu.

kompaktnu mokru smjesu.

vodi barem

pulsirajte. Dodajte limunov sok i agavin sirup.

Dobivenu smjesu vadite ilicom u kalupe

za muffine koje ste

obloiili koiaricama od

3 sata. Prebacite ih u

blender

ielji. Kolarice

sada stavite u

zamzivat na sat

do dva. Kad su se dovoljno stisnule, izvadite ih


iz kalupa

iskinite papirnate koiarice.

iwajte

u hladnjaku.

Kad se vei potela stvarati kremasta smjesa od

masnog papira. Stavite u hladnjak na hlatlenje.

oraidida, dodajte i krutidio kokosova mlijeka.

Pulsirajte

U metluwemenu pripremite nadjev.

lzvaditekremu i rasporedite je na nadjev

dalje kako biste dobili gustu

Autor recepta i fotografije: MARIJA COSSI


3 Blog: http://www.makeithealthy.life/hr/

_i'2015.

VCCNA
RAPSODIJA
sAsToJctzAt osoBu
1,5

dl kokosova mlijeka (konzerva)


2 banane
1 jabuka

UKRASI

l12nara
1/2

l juina Zlica meda

jabuke

banana

malo kokosovih mrvica za posipanje

E Stavite sve sastojke u blender i


miksajte dok ne dobijete kremastu
teksturu vodnog pudinga.

Stavite uzdjelicu iukrasite

navedenim sastojcima ili prema


zeur.

Autor recepta ifotografije: ADRIJANA BRUCIC

Blog: http://bezglutenskaradost.blogspot.hr/

GUSTAVRUCA
COKCLADA
sAsToJct
16

dag domaie dokolade

4 dl kokosova mliyeka (konzerva)

malo cimeta

l juina ilica tapioke


2

juine Zlice kokosova Seiera (prema ielji moie i manje)

Kokosovo mlijeko stavite

promijeiate tapioku kalio ne

pripremljenu tapioku.
E Sve mijeiajte brzim
Bokretima na laganoj vatri.
Zelite li da iokolada bude

bi doilo do grudanja tijekom

jo5 9u5a, dodajte

da zakipi na laganoj vatri.


Malo mlijeka odvojite da

stavljanja.
E Kad je mlijeko zakipjelo,
stavite iokoladu, cimet i
kokosov Seier pa prethodno

joi

Autor recepta i fotografije: ADRIJANA BRUCd


3 Blog: http://bezglutenskaradost.blogspot.hr/
PRIRODNO

malo

tapioke.
E Za dodatni uiitak pospite
tipsom od kokosa.

LJESNJAK SNITT

raste u JuZnoj Americi (Brazil) izapadnoj lndi.lite u

sAsroJcr zA12 - 14 SNITA


PODLOGA
5 dag kokosova

10 dag

malo soli
ilidica ekstrakta vanilije

kuhinji, liiepo se mogu priprematijela bez grudica.

ilice kokosova Seiera


1 ilica vode

Zlidica ekstrakta vanilije

UKRAS
iokolade

PREMAZ

5 dag tamne

puna ilica domade marmelade od marelica

E Sve sastojke za podlogu pomije5ajte


i utisnite u kalup veliiine 2Ox2O cm,
obloZen masnim papirom. Pecite 1O15

NADJEV
dag ljeinjaka
5 dag maslaca

maslaca)

zija, Australija). Jedan je od najzdravijih 5krobova u

1s

2 ilice meda
otopljenog maslaca (ili kokosova

nekim drugim tropskim krajevima svijeta (lndone-

(ilipremaielj)

braina

2,5 dag tapioka Skroba

Tapioka je duguljasti korijen

biljke kasave (Manihot esculenta) koja

minuta u peinici zagrijanoj na 18O

stupnjeva Celzijevih ili dok ne dobije


blagu boju. lzvadite iz peinice i pustite
da se malo prohladi i stisne.
E U metluvremenu pripremite
nadjev. Maslac, kokosov 5eier i vodu
zagrijte na laganoj vatri dok se sVe na

sjedini. Dodajte djelomiino mljevene


lje5njake (da bude i potpuno mljevenih

komadiia). Lagano mijelajuii

prokuhajte, sklonite s vatre.


E Ohladenu podlogu premaiite
marmeladom koju ste zagrijali na
laganoj vatri. Rasporedite nadjev pa
vratite u pednicu zagrijanu na 18O
stupnjeva Celzijevih na 15-2O minuta ili
dok ne dobije zlatnoiutu boju.
E Kad se kolai potpuno ohladi,

izreiite ga

na

trokutiie (ili ploike)

iukrasite na pari otopljenom

iokoladom.

Autor recepta i fotografije:


Tadar

A*{&WK

2015.

FALH*HESgffiXTSA
se$*3*f,eee g "?esffiK&BsA
SASTOJCI ZA KALUP ZA TORTE A 22 CM
BISKVIT

1,2 dl pirea od

dag kokosova bra5na


6,5 dag aru praha
t/z ilidice sode bikarbone
1/2 ilidice

iliiica ekstrakta vanilije


NADJEV

jabutnog octa

2jabuke

I veiih suhih smokava


t/l zlctce ctmeta

1/2 ilidice cimeta u prahu

prstohvat soli
5 cljerrhJaJa

Jabuke ogulite i nareite na

debljine oko
na

1-2

Kalup obilno premaiite maslacem.


1,S

dnq mogu

inite

cm. Poredajte ih gusto

se

ipreklapati.

Pripremite nadjev od smokara:


nareiite suhe smokve na manje

jabuka

0,7d| meda

ilice meda

E Pripremitetijesto za biskvittako
da najprije odvojeno pomijeiate
suhe ivlaine sastojke. Potom vlaine

umijelajte u suhe iweskupa dobro


izmiieiajte rutnim miksercm. Aelijte
prekojabuka i smokava.

komade pa ih u posudicikulrajte 1tFt5

minuta u malovode ftolikoje potrebno


da prekrije smokve prikuhanju) dok ne
omekiaju, uz dodatak meda i cimeta.

zagrijanoj na 160 stupnjeva Celzije,vih,


odnosno dokram ia&alica ne izlazi

Potom ih usitnite 5tapnim mikserom.


Ako je potrebno, dodajte joi malo

se potpuno ohladi prije nego

vode i/ili meda. Rasporedite nadjev od

preokrenete, odnosno dajabuke budu s

smolovapojabukama.

gomjeshane.

Pecite45{O minuta

u penici

iista izsredine kolaia. Ostavite da

lto

ga irvddite iz kalupatako da ga

Autor recepta i fotograf ije YOGANA


3 Blog: http://yogiana.blogspot.hr/

pArH* ts#zgcN} srATKr


ffi{JSCrCl

SASTOJCIZA2- 6 KOMADA
15

dag bademova bralna


10 dag oraha

5 dag bezglutenske

5to

iokolade (sa

veiim udjelom kakaa)


8 dag

groidica

2 velike Zlice nasjeckanog kokosa

E Orahe nasjeckajte na sitno (ne


meljite), iokoladu nakidajte na
komadide, kokosovo ulje rastopite,
korijen dumbira naribajte.
E Odvojeno pomije5ajte suhe
i vlaine sastojke. Potom vlaine
sastojke polako dodavajte u suhe i
we njeino izmije5ajte.

E
Autor recepta i fotografije:YWAil$
3 Blog: http://yogiana.blogspot.hr/
PRIRODNO

Smjesom napunite silikonske

kalupe za manje ilivee kruiiide ili


za

muffine.

_12_)

4 velike

ilice rastopljenog koko-

sova ulja
velike ilice meda
4 cijela jaja
2 Zliiice svje2eg korijena clumbira
1 Zlidica ekstrakta vanilije
3

E Pecite lo-+o minuta u pednici


zagrijanoj na 170 stupnjeva
Celzilevih, odnosno dok vam
iaikalica ne izlazi tista iz sredine
kolaia. Ako petete u manjim
kalupima (za muffine), kruiiidide
biti gotovi ranije, odnosno itoje
kalup vei, trebat ie viSe vremena
.da se ispeku.

Posluiite tek nakon 5to


dobro ohladili.

kruiiiii

su se

!*1

.i*i

il
.l'r'. :

e'H

. ' iz tropskih

krajeva. lz plodova, koji se beru u

srpnju i kolovozu, vade se sjemenke, a parom se iz


mljevenih sjemenki rnoZe dobiti eteritno ulje. U
ljekovite svrhe moie se koristiti i prah i ulje.

SASTOJCIZATORTU A22CM
naribanog muikatnog ora5iiia i:
l/3 ilidice mljevenog klinaiia
navriak noia mljevenog anisa
na vriak noia sjemenki vanilije

lFilii;ice

PODLOGA
z bjelanjka

ilice mljevenih badema


2 kockice naribane tamne iokolade
2

prstohvat soli
PRVA KREMA

2 dl slatkog vrhnja

DRUGA KREMA
l5 dag ricotte
+ velike ilice kiselog vrhnja

2 iumanjka
Zliiice eritrola (zasladivad)
25 dag pirea od petene bude
3

Zliaica

sok

2 dl slatkog vrhnja

ielatine u prahu

lstucite blelanjke

korica

I narande

sa zrncem soli pa

lagano

I limuna

ilidica ielatine u prahu

uz stalno mijeianje. Ne smije

dodajte ostale sastojke. Smjesu istresite u

kalup i pecite

proweti. Maknite

vatre i ohladite pa dodajte pire od buie

minuta u pednici zagrijanoj na

pedene u pednici u koji ste umijeialiielatinu u

170 stupnjeva Celzijevih. lzvadite i ostavite da

prahu. Pomijeiajte i dodajte zatine te na kraju

se ohladi.

joi ilag koji ste istukli od slatkog vrhnja. Sve

dobro pomijeiajte.

15

Za prvu kremu u sok od narande dodajte

iumanjke i zaslaclivai i kuhajte oko

1O

minuta

El U ricottu dodajte kiselovrhnje i tuieni slag,

naribajte koricu limuna idodajteielatinu u


prahu. Sve dobro pomijeSajte'i izlijte preko
prve kreme te stavite u hladnjak.

Autor recepta i fotografjje:


DUSKASIRISCEWC

Facebookstranica: Lchf sljedbenici

2015

-13--)

,E+ANSKTPC53A-

VEGANST{A PANNACCTTA
sAsToJct
PANNACOTTA
1

ZA KOMPOTOD KRUSKI

konzerva kokosova mlijeka (+ dl)

2 abata kruSke

2 Zlice kokosova Seiera


1
1

mahuna vanilije

Zliiica agar-agar praha

1,5
3

dlvode

ilice kokosova 5eiera


Stapii cimeta
mahuna vanillje
zvjezdasti anis

E Mlijeko zagrijte do vrenja.


Agar-agar otopite u malo vode pa
dodajte u mlileko ilagano kuhajte.
Smjesu ulijte u posudice za
posluiivanje i stavite na hlaclenje.
E Za kompot kruSke ogulite i

nareiite na kockice, U posudu


stavite vodu, 5eer i zaiine pa
kuhajte dok se ieer ne otopi.
Dodajte komadi(e kruike ikuhajte
dok ne omeGaju. Ohlacleni
kompot seMrajte uz pannacottu.

Autor recepta: TAMAM IVANCIC

Blog autora: lrttp://ave-dulcis.blogspot.hr/7

MIRISNI KEKSI S IGENNOM


OD NARANCE
S,ASTOJCI

'

4 dag kokosova braina


4 dag mljevenih badema
2 velika jaja- oko 15 dag
4 dag kokosova ieiera
3 dag kokosova ulja
prstohvat soli
1 Zliiica naribane korice
neprskane naranie
malo mljevenog zvjezdastog anisa

ll

Pwo pripremite kremu: u loniiiu na


laganoj vatri otopite med i ulje. Posebno
izmiksajteZ c'fela jaja uz prstohvat soli.
lscijedite naraniu i naribajte koricu,
dodajte ih otopljenom maslacu i medu,
promijeiajte pa lagano umije5ajte jaja.

E Kuhajte najako laganoj vatri uz


mijeianje 8-10 minuta doksmjesa ne
bude jednolidno kremasta, glatka i
sjajna.

Autor recepta i fotografije: IVA SAVIC


Blog: lrttp://www.culinary-postcards.com/

';,'T.PRIRODNO

E Dokse krema hladi, pripremite


kekse: mikserom dobro izmiksajte
jaja i 5eer pa dodajte ulje. U drugoj

_14

>

malo cejlonskog cimeta

KREMA OD NARANCE
0,6 dl kokosova ulja
0,6 dl meda
2 jaja
1

prstohvat soli
narania- iscijedi sok

2 velike Zlice naribane

narandine korice
posudi posebno pomijeiajte bralno,
sol i zaiine. Suhu smjesu istresite
u mokru i pomije5ajte pa stavite u
hladnjak na 30 minuta.

E Grabe ii ilicom od smjese


oblikujte kuglice slaiuii ih na lim
obloien masnim papirom. Svaku
kuglicu lagano spljoitite dlanom pa u
sredini palcem utisnite rupicu. Bogato
nadjenite kremom od narande.
E Pecite oko 1S minutb u peinici
zagrijanoj na 170 stupnjeva Celzijevih.

'

MEDENJACI
SASTOJCI ZA3O KOMADA

Stevija je prirodni zasladivai.

7a razliku od Seiera, ne izaziva karijes,


nema kalorija, glikemijskog indeksa ni itetnih

nuspojava poput umjetnih zasladivada te je otporna


na visoke temperature. lznimno je [jekovita i pomaZe

l2 dag prosenog braSna

po l Zlitica cimeta, dumbira, klindiia,


kardamoma
t/Z ilidice muikatnog oraidiia

prilikom zarastanja rana, gojaznosti, poveiane mokraine kiseline igihta, upala grla. Pozitivno djeluje na
brojne tegobe poput umora, zatvora i napuhivanja,

3 dag heljdinog braina

6 dag maslaca

pojadane ieludane kiseline, gllivica.

prstohvat soli

'l Zumanjak

l
1

Zlica meda

ilidica sode bikarbone

I Zlrcrca stevue

Med zagrijte i umijeiajte sodu

bikarbonu. Ostavite
se prohladi.

sa strane da

Za to vrijeme pomijeiajte

Zlica

domaieg kefira

hladnjaku. Razvaljajte na debljinu


2-3 mm ikalupiiima izrezujte

ieljene oblike.

we

Poslaiite ih na papirza peienje

suhe sastojke. U njih umijeiajte

uzevii u obzir da medenjaci

omekiali maslac, iumanjak i med

tijekom peienja dosta narastu.

te zamijesite mekano tijesto.

EPecite ih s-z minuta u penici

El Ostavite ga 1 sat u zamnivatu


ili dva (moie ipreko noii) u

zagrijanoj na 180 stupnjeva


Celzijevih.

Autor recepta i fotografije:.ANA GREGL


Blog: http://omandnom.blogspot.hr/

_15

>

201 5

Dunja je bila popularna kod


starih Grka, koji su je pripremali tako da
su

je izdubili, napunili medom, stavili

pleh i ispekli, a u grdkoj mitologiji simbolizirala

je ljubav isreiu. Rimljani su

iz dunje

').

dobivali eteridna ul.ia koia su koristili u parfumerijama. U Francuskojje poznata

stoljeiima,

vei

vei

a koristi se ne samo u kuhinli

s':'

**

?'""'

*: *i
=*.

i u kozmetidke svrhe te u medicini.

*.
"{
-"z*r-

llY

i
ry::trt,. ].:
:li:iAit:,;:,:

.:...:,.2

r*