You are on page 1of 7

Enquesta inicial als alumnes de 3r de lINS Joan Or

Hola nois! Com ja sabeu estem estudiant per ser professors, som alumnes com
vosaltres i tamb ens avaluen, com a vosaltres. Per aix necessitem la vostra
ajuda! Hem de valorar com van les classes, qu us semblen i qu apreneu durant
aquests dies. s una enquesta voluntria, la podeu fer o no, tot i que ens fareu un
gran favor si la fssiu. Evidentment NO s part de la nota daquesta unitat.

Nom de lalumne: ..............................................


Tagrada jugar? SI
A
qu
normalment?

NO

jugues

Jocs de
taula

Jocs de rol

Jocs del mbil

Jocs dordinador,
Playstation, etc

Penses que pot ser til fer un joc de taula per aprendre?
No, ho trobo una tonteria no servir per res.

Si, s ms divertit i segur que aix aprendrem ms.

No, prefereixo les classes de sempre.

Si, pot ser molt interessant per no s si aprendrem ms.

No, ...................................................................

Si, ..........................................................................................

Quan fas activitats a classe, qu tagrada fer ms? (Pots posar ms duna
opci)
Veure vdeos

Llegir textos

Escoltar udios

Escriure

Fer prctiques

Parlar i debatre amb els companys

Altres:

Digues una cosa de la classe davui que thagi agradat? (sobre la classe, els
companys, els professors, lactivitat, etc.)

...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Ara, digues una cosa que no thagi agradat.
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Qu faries per millorar-ho?
...............................................................................................................................
..............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Moltes grcies! Ens esteu ajudant moltssim contestant aquesta enquesta.
Raquel i Joan
10

Enquesta final als alumnes de 3r de lINS Joan Or


Nom de lalumne: ......................................
Dels recursos treballats a classe, quins than agradat ms? Posals en
ordre. (1 el que ms tha agradat, 7 el que menys)
Vdeo La dieta americana

Prctica cacauet

Vdeo Sucre i la seva indstria

udio sobre lanorxia

Prctica dels combinats + vdeo


refrescos

Vdeo sobre levoluci dels aparells digestius (animals)

Vdeo gana i sacietat

Tha agradat que lexamen daquesta unitat hagi sigut jugar al joc de taula
que heu creat? Si/No Per qu?
...............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Penses que treballar en petits grups tha anat b? SI/ NO, per qu?
...............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................

Si et donessin lopci de continuar el joc de taula amb altres aparells com


laparell excretor o el reproductor, ho faries?
No, ho trobo una tonteria no mha servit per res

Si, s ms divertit i he aprs molt.

No, prefereixo les classes de sempre.

Si, s interessant per no s si he aprs ms.

No, ...................................................................

Si, .............................................................................

Digues el que ms tha agradat de les sessions? (la classe, els companys, els
professors, lactivitat, etc.)

...............................................................................................................................
Per qu?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Hi ha alguna cosa que canviaries daquesta UD? Quina?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................
Moltes grcies!! Raquel i Joan
11

Entrevista final a la mentora


A continuaci hi ha un llistat de preguntes orientatives que far a la mentora al finalitzar
la unitat didctica per saber com ha vist levoluci dels seus alumnes, i si considera que
han aprs i els ha estat til el que hem fet.

Com has vist els teus alumnes durant la UD?


Penses que estaven prou motivats? Que els hi ha agradat la UD?
Has notat canvis en la seva actitud?
Consideres que han aprs fora?
Creus que ha estat til el mtode que hem seguit en aquesta unitat?
Seguireu amb la mateixa metodologia per les properes unitats?
Tens alguna proposta de millora?

12

Rbrica per avaluar les preguntes i les respostes


Rbrica per avaluar la qualitat de les preguntes
Molt b (3)

Correcte (2)

Millorable (1)

Transversalitat
(10%)

La pregunta saplica a ms
de dos temes, s molt
transversal.

La pregunta saplica a dos


temes, s fora transversal.

La pregunta noms es pot


aplicar a un tema en concret,
no s transversal.

Gramtica
(35%)

La frase es gramaticalment
correcte. No hi ha cap falta
ortogrfica. La frase t
subjecte,
verb
i
complements.

Hi ha entre 1 i 4 faltes
dortografia o falta una part
de la frase (subjecte, verb o
complements).

Hi ha ms de 4 faltes
dortografia i/o falta ms
duna
part
de
la
frase (subjecte, verb o
complements).

Claredat (35%)

La pregunta s curta,
precisa, concisa i sentn.
Es pot contestar sense tenir
el
recurs
al
davant.
Lenunciat no dna la
resposta a la pregunta.

La pregunta es pot contestar


sense tenir el recurs al
davant i lenunciat no dna la
resposta, per no s gaire
precisa i
no
sacaba
dentendre.

La pregunta fa referncia a
un recurs sense el qual no es
pot respondre la pregunta. O
en lenunciat queda implcita
la resposta a la pregunta.
No
s
precisa,
ni
concisa. s molt llarga o no
sentn. Es contesta amb un
si o un no

Inters (20%)

La pregunta genera dubtes


reals, s rellevant pels
alumnes.

La
pregunta
pot
generar dubtes no reals,
per s rellevant pels
alumnes. Els hi crida
latenci.

La pregunta no genera cap


dubte real, s irrellevant i no
fa pensar massa.

Rbrica per avaluar la qualitat de les respostes


Molt b (3)

Correcte (2)

Millorable (1)

Gramtica
(40%)

La
frase
es
gramaticalment correcte.
No hi ha cap falta
ortogrfica. La frase t
subjecte,
verb
i
complements.

Hi ha entre 1 i 4 faltes
dortografia o falta una part de
la frase (subjecte, verb o
complements).

Hi ha ms de 4 faltes dortografia
o falta ms duna part de la
frase
(subjecte,
verb
o
complements).

Claredat
(60%)

Les respostes sn curtes,


precises,
concises
i
sentenen. Hi ha una
resposta verdadera i dues
de falses. Les respostes
no sn bvies.

Alguna resposta no s prou


curta, o no s prou precisa ni
concisa,
no
sacaba
dentendre o no es compleix la
relaci 1 resposta verdadera2 de falses. Les respostes no
sn bvies.

Les respostes no sn curtes, o


precises, o concises. Les
respostes no sentenen. O no es
compleix la relaci 1 resposta
verdadera- 2 de falses. Hi ha
alguna resposta que s massa
bvia.

13

AUTO I COAVALUACIONS del treball per comissions


Avaluaci individual de la feina de cada membre del grup:
Alumne
Feina feta

He fet la feina
que em tocava

He fet MS feina
de la que em
tocava

He fet MENYS feina


de la que em tocava

No he fet
la feina.

Problemes
(amb la tasca)

Avaluaci individual de la relaci de cada membre amb el grup:


Els companys
mhan ajudat?

S, sempre.
Fins i tot quan
no els hi
demanava

A vegades, els
hi havia de
demanar ajuda,

Gaireb mai, ni
tampoc quan
els hi demanava

Mai. I tampoc
els hi he
demanat ajuda.

Mhe sentit ben


tractat pels
membres
del grup?

Si, mai hem


tingut cap
discussi i
sempre em fan
sentir b.

A vegades em
sento apartat/da
per aquells que
crec que en
saben ms.

Sovint em sento
apartat/da del
grup per aquells
que crec que en
saben ms.

Sempre em
sento mal
tractat/da i a
vegades em
falten el
respecte.

Em sento una
part important
del grup degut
a les meves
aportacions?

S, crec que sc
un referent dins
del grup i els
meus
companys
valoren molt la
meva feina.

Bastant, tot i
que a vegades
els meus
companys
revisen la meva
feina i em
troben algunes
millores.

No gaire, a
vegades les
meves
aportacions sn
incorrectes i els
meus companys
les han de
revisar.

No, crec que


les meves
aportacions no
sn massa
importants dins
del grup.

He sabut
respectar les
aportacions
dels
companys?

S, sempre miro
descoltar i
agafar les idees
ms
interessants
dall que diuen
els meus
companys.

Normalment s,
per a vegades
algun company
lescolto menys
perqu diu
coses
irrellevants.

Normalment
faig la meva
per a vegades
incorporo coses
que diuen els
meus
companys.

Sempre vaig a
la meva perqu
la resta de
companys
diuen coses
irrellevants.

Problemes
(amb els
membres del
grup)

Participaci de tots els membres del grup.


Assigna una nota. (3 nota mxima, 1 mnima)
Components del
grup
Nom i cognoms

Participaci al treball en
grup
3

Observacions/Problemes (amb la participaci al


treball)

14

Graella dobservaci de laula


Aspectes a
observar

Sessions
1

10

11

12

Els alumnes
pregunten el
que no han
ents? (P)
Realitzen les
tasques
proposades?
(P)
Ajuden als
companys?
(dins el treball
en petit grup)
(E)
Estan
desorientats
amb el que sels
demana que
facin? (E)
Contesten a les
preguntes que
sels hi
planteja? (P)
Es senten
comentaris de
lestil quin
avorriment. (I)
Es detecten
conductes
disruptives i
interrupcions a
la classe? (I) (E)
Els alumnes
demanen silenci
si alg
interromp la
classe? (I) (E)
(P) Participaci ( E) Esfor i (I) Inters dels alumnes. Aspectes per valorar la motivaci dels alumnes.

Nivell 0: cap alumne; 1, menys de la meitat; 2, ms de la meitat; 3 tots els alumnes.

15

13

S.

Observacions

S.

10

11

12

13

Observacions

16