You are on page 1of 6

Febrer 2016

Propostes per al Pla de Xoc Contra la Pobresa als


barris de Grcia

gracia.cup.cat
@cupgracia

Propostes per al Pla de Xoc Contra la Pobresa als barris de Grcia

Propostes per al Pla de Xoc Contra la Pobresa als barris de Grcia

Propostes per al Pla de Xoc Contra la Pobresa als barris de Grcia

Propostes per al Pla de Xoc Contra la Pobresa als barris de Grcia

Propostes per al Pla de Xoc Contra la Pobresa als barris de Grcia