You are on page 1of 1

jednina

mnoina

LINE ZAMJENICE
nominativ
akuzativ
linih
linih
zamjenica
zamjenica
(tko? to?)
(koga? to?,
u funkciji
objekta)
I (ja)
me (mene,
meni,
mnome)
you (ti)
you (tebe,
tebi, tobom)
he, she, it
him, her, it
(on, ona,
(njega,
ono)
njemu; nju,
njoj, nje;
njega, njemu,
njim)
we (mi)
us (nas,
nama)
you (vi)
you (vas,
vama)
they (oni)
them (njih,
njima)

POSVOJNE ZAMJENICE
u pridjevskoj upotrebi WHOSE? (IJI?
KOJEGA?)

my (moj, moja, moje)


your (tvoj, tvoja, tvoje)
his, her, its (njegov, njegova, njegovo; njezin,
njezina, njezino; njegov, njegova,njegovo)

our (na, naa, nae)


your (va, vaa, vae)
their (njihov, njihova, njihovo)

Pokazne zamjenice su this, these, that, those


jednina
ono to je blizu, u prostoru i
this = ovaj, ova, ovo / taj, ta,
vremenu
to
ono to je daleko, u prostoru i that = onaj, ona, ono
vremenu

mnoina
these = ovi, ove, ova / ti, te,
ta
those = oni, one, ona

Upitne zamjenice su who, whom, whose, which,


Who = tko (za osobe)
Whom kada je who prijedlog, mijenjamo ga u whom (koga?)
Whose = ije je neto, kojega
What/which = to, ega, emu, ime / kakav, kakva, kakvo (za stvari)
Tom has a Ferrari. Tom ima Ferrari
His Ferrari is red. njegov Ferrari je crven.
He likes his Ferrari. on voli svoj Ferrari