You are on page 1of 1

Pria o leptiru

Jednog dana, pojavio se maleni otvor na auri. ovek je sedeo i gledao kako se
leptir nekoliko sati mui da bi izvukao svoje slabano telo kroz taj maleni otvor.
Onda je leptir stao.
Zato je ovek odluio da pomogne leptiru: uzeo je makaze i razrezao auru.
Leptir je s lakoom izaao.
ovek je nastavio da posmatra leptira, oekujui da e se svakog trenutka krila
otvoriti, poveati i rairiti, kako bi podrala leptirovo telo i osnaila ga.
Meutim nita se nije dogodilo.
Leptir je ceo svoj ivot proveo puzei okolo sa slabanim telom i nerazvijenim
krilima. Nikada nije poleteo.
ovek uprkos svojoj ljubaznosti i dobrim namerama, nije razumeo da su
potekoe kroz koje je leptir morao proi, izlazei iz aure, potrebne, kako bi krv
iz tela leptira potekla u krila i kada se oslobodi aure da bude spreman da poleti.
Ponekad su potekoe upravo ono to nam treba u ivotu. Nikada ne bi postali
onoliko snani koliko moemo biti. Nikada ne bi mogli leteti.