You are on page 1of 12

Kromosom

terdapat dalam
dalam nukleus
Kromosom
terbina daripada
rantai asid
deoksiribonukl
eik (DNA)

Gen : Unit asas


dalam pewarisan /
segmen pada DNA
yang menentukan
ciri
Oleh kerana gen
terdapat pada DNA
DNA menyimpan
maklumat
pewarisan (gen)

Setiap gen terdiri


daripada
sepasang alel
terletak pada
lokus sepadan
pada kromosom
homolog

Molekul gula deoksiribosa


dan kumpulan fosfat
membentuk tulang
belakang DNA

Bes bernitrogen
berada di antara dua
rantai polinukleotida
Kedua-dua rantai
berpintal membentul
struktur heliks
ganda dua
Protein histon
dalam molekul DNA
menjadikan rantai
DNA lebih pendek
kerana bergulung di
protein histon

Bes bernitrogen daripada satu rantai polinukleotida


berpasangan dengan bes bernitrogen daripada rantai
yang satu lagi mengikut aturan A T , C G dengan
dihubungkan oleh ikatan hidrogen

Gen yang merupakan unit


asas pewarisan adalah
segmen pada molekul
DNA
Urutan 3 bes tertentu
pada rantai DNA
membentuk kod arahan
(maklumat genetik) untuk
sintesis asid amino
tertentu

Kod arahan itu dibaca / disalin oleh tRNA


mRNA membawa kod arahan untuk sistesis asid
amino itu meninggalkan nukleus dan pergi ke
ribosom

Ribosom mensintesis asid amino


Asid amino yang terhasil bergabung membentuk protein
Protein ialah struktur asas binaan badan manusia seperti
otot, kulit, sel, hormon, enzim yang membentuk trait pada
organisma