You are on page 1of 14

DESENAREA FLANSEI

TRIUNGHIULARE
Prof.Paraschiv Camelia

CERINTE

Sa se deseneze flansa triunghiulara din


figura urmatoare la scara 1:1, pe un
format A4.

OBIECTIVELE LECTIEI DE
LABORATOR
Identificarea comenzilor folosite la realizarea
desenului
Fazele de executie a desenului
Realizarea desenului

DETALIERE
Formats
Units
mm
2. Limits
0,0
210,297
3. Layers
-contur-linie continua-alba-0,3mm
-axe-linie-punct subtire-galbena-0,05 mm
-cote-linie continua subtire-verde -0,05 mm
-hasuri-linie continua -alba-0,05
1.

REALIZAREA DESENULUI
Trasarea cercului cu diametrul de 86 mm
Trasarea axelor de simetrie
Desenarea cercului cu diametrul de 10 mm si a cercului cu raza de 8 mm
Multiplicarea cercurilor
Trasarea liniilor de tangenta
Stergerea portiunilor necesare finalizarii primei vederi
Desenarea sectiunii folosind linii ajutatoare
Stergerea portiunilor necesare finalizarii sectiunii
Inchiderea contururilor pentru a putea aplica comanda de hasurare
Hasurarea sectiunii
Cotarea desenului
Marcarea traseului de sectionare
Notarea sectiunii
Salvarea desenului
Exportul desenului

Trasarea cercului cu diametrul de 86 mm


Trasarea axelor de simetrie
Desenarea cercului cu diametrul de 10 mm
si a cercului cu raza de 8 mm si a cercurilor de 30,40,44 mm

Multiplicarea cercurilor

Trasarea liniilor de tangenta


si stergerea portiunilor necesare finalizarii primei vederi

Desenarea sectiunii folosind linii ajutatoare

Realizarea tesirilor si rotunjirilor

Hasurarea sectiunii

Cotarea desenului

Marcarea traseului de sectionare


si notarea sectiunii

Salvati desenul pe desktop cu numele


vostru si extensia .dwg.