ROMÂNIA

TRIBUNALUL GORJ
Gorj , str. Tudor Vladimirescu, nr. 34
Targu Jiu
SECŢIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Camera Sala 1

Destinatar:
PROGRAMUL PENTRU APLICAŢII
BUGETARE-CU DOM. ALES LA
CAB. AV. PECINGINĂ GHEORGHE
TG-JIU , VIORELELOR, nr. 15 judeţul
GORJ

DOSARUL NR. 4358/95/2015
Materia: Contencios administrativ şi fiscal
Stadiul procesual al dosarului: Fond
Obiectu l dosarului: comunicare informaţii de interes
public (Legea Nr.544/2001 )

CITAŢIE
emisă

Stimată doamnă/Stimate

la 14 Septembrie 2015

domn,

Grefier, (Pentru informatii apelati 0351403100),

~

A C 14 09 2015 13 33 1/