You are on page 1of 1

Pismeni dio ispita iz Matematike, 13. februar 2012.

GRUPA A
1. Dat je kompleksni broj z  1  cos i sin . Izračunati brojeve w  z 6 i u  3 w i prikazati ih
3
3

u algebarskom obliku.
2.

Ispitati funkciju i nacrtati joj grafik y 

6
3. Izračunati integral  cos x dx.

x3  4

 x  1

3

.

4. Naći uslovne ekstreme funkcije z   x  y  , ako je x 2  y 2  2.
4

GRUPA B
4 3 1
2 2 2
.
1 1 0

9 a 2 3

 4
 a2
1. Diskutovati rang matrice A  
 1

 9

1

2. Ispitati funkciju i nacrtati joj grafik y   x  1 e x 3 .
3. Izračunati integral I  

dx
3

x2  2x

.

3
3
2
4. Riješiti diferencijalnu jednačinu  x  y  dx  3 xy dy  0.

GRUPA C
1. Riješiti sistem jednačina i diskutovati rješenja sistema u zavisnosti od parametra  :
x  y  z  t 1
xy  z t  
x  y  z  t  2
x  y  z  t   3 .
x 1
.
2
2. Ispitati funkciju i nacrtati joj grafik y  2
 x  2x  4
1
x2
i
y

.
1  x2
2
4. Riješiti diferencijalnu jednačinu  x  y  1 dx   4 y  x  1 dy  0.
3. Izračunati površinu figure u ravni koja je određena linijama y 

GRUPA D
2 5 0 1 3
1 0 3 7 2
1. Izračunati vrijednost determinante D  3 1 0 5 5 .
2 0 4 1 2
0 3 1 2 3
ln x  2
.
2. Ispitati funkciju i nacrtati joj grafik y 
2x
e

3. Izračunati integral I   sin  ln x  dx.
1

4. Naći ekstreme funkcije z  x 3  4 x 2 y  xy 2  12 xy  3 y 2 .