Bahagian Pendidikan Islam

UNIT PROGRAM j-QAF
SEKTOR OPERASI PENDIDIKAN ISLAM

GARIS PANDUAN
Pelaksanaan
Program j-QAF

Disediakan Oleh :
Bahagian Pendidikan Islam

Kementerian Pendidikan Malaysia

KANDUNGAN GARIS PANDUAN
PELAKSANAAN PROGRAM j-QAF
Memperkasa Program j-QAF

Bahagian Pendidikan Islam KPM

Pelaksanaan Program j-QAF di Pendidikan Khas 13. Latar belakang 6. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Islam 2. Kata Pengantar oleh KPPM 3. Kata aluan oleh Pengarah BPI 4. Pengurusan Kurikulum dan kokurikulum Program j-QAF 14. Pekeliling dan Surat Siaran berkaitan pelaksanaan Program j-QAF . Kepentingan Program j-QAF 9. Konsep Program j-QAF 7. Objektif Program j-QAF 8. Panduan Penyelaras j-QAF 15. Model-model Program j-QAF 11.KANDUNGAN BUKU GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM j-QAF 1. Pendahuluan 5. Pelaksanaan Program j-QAF di Sekolah Rendah Bahagian Pendidikan Islam KPM 10. Penjadualan 12.

35/2012 bertarikh 21 Disember 2012 : Perluasan Program j-QAF Semua Sekolah Rendah Tahun 2013. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/2015 bertarikh 4 Februari 2015 : Pelaksanaan Norma Baharu Guru Pendidikan Islam di Sekolah Rendah Kementerian Pendidikan Malaysia.LATAR BELAKANG Punca Kuasa Pelaksanaan Program j-QAF Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.13/2004 bertarikh 30 Disember 2004 : Pelaksanaan Program j-QAF di Sekolah Rendah. Surat Siaran Bil. Bahagian Pendidikan Islam KPM .

PELAKSANAAN DI SK & SJK PEMULIHAN JAWI TASMIK BAHASA ARAB SJK KHATAM AL-QURAN Bahagian Pendidikan Islam KPM SK BESTARI SOLAT .

2017 Bahagian Pendidikan Islam KPM .JENIS SEKOLAH YANG TERLIBAT Catatan : Sekolah Sukan dan Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih .

dan 4 . 2 .menguasai bacaan dan tulisan Jawi . Semua murid Islam Tahun Enam sekolah rendah akan dapat : 1 . Anjakan objektif Program j-QAF daripada objektif asal. Bahagian Pendidikan Islam KPM .menguasai kemahiran asas Bahasa Arab .menguasai wudhuk dan menunaikan solat dengan sempurna dari segi bacaan dan perbuatan.OBJEKTIF Menerangkan perubahan Pelaksanaan Program j-QAF berdasarkan SPI Bil 2/2015.menguasai bacaan dan khatam al-Quran . 3 .

PELAKSANAAN MODUL Bahagian Pendidikan Islam KPM .

MODEL-MODEL PROGRAM j-QAF Model Pemulihan Jawi 1 Model Bestari Solat Mata Pelajaran Bahasa Arab Bahagian Pendidikan Islam KPM 2 5 4 3 Model Khatam al-Quran Model Tasmik .

Kelab Jawi & Khat Persatuan Bahasa Arab KLaQ KBJ Ihtifal j-QAF Bahagian Pendidikan Islam KPM .

• Panduan Pelaksanaan Kem Cemerlang Jawi • Dilaksanakan semasa kem • Terlibat Pentaksiran Sumatif kendalian BPI bersama murid arus perdana Bahagian Pendidikan Islam KPM .MODEL PEMULIHAN JAWI TUJUAN SASARAN PELAKSANAAN RUJUKAN PENILAIAN • Memulihkan keciciran murid dalam jawi • Murid Tahun 2 hingga Tahun 6 • Dipilih melalui Ujian Diagnostik pada awal tahun • Bentuk kem – dimasukkan dalam takwim • 2 kali setahun – di luar waktu persekolahan • Menggunakan Modul Kem Cemerlang Jawi (KCJ). • 2015 dijalankan secara rintis.

pihak pentadbir perlu menyediakan guru ganti pada waktu P&P kolaboratif tersebut. • Guru dikehendaki menyediakan dan mencatat rekod pencapaian bacaan murid serta boleh dikemukakan apabila diminta. Bahagian Pendidikan Islam KPM . • Dilaksanakan dalam waktu Pendidikan Islam mengikut agihan yang ditetapkan : • Dilaksanakan dalam setiap waktu Asuhan Tilawah al-Quran. • 2 waktu di Tahap 1 dan 3 waktu di Tahap 2 bagi SJK. • 3 waktu sepanjang tahun di SK. • Sekiranya salah seorang guru tiada di sekolah. PEMATUHAN • Pihak pentadbir perlu memastikan pelaksanaan P&P oleh Guru Pendidikan Islam (GPI) menggunakan kaedah talaqi dan musyafahah dipatuhi.MODEL KHATAM AL-QURAN TUJUAN • Memastikan semua murid Islam khatam al-Quran di peringkat sekolah rendah PELAKSANAAN • Menggunakan pendekatan talaqi dan musyafahah secara kolaboratif. Guru tidak dibenarkan menjadi guru ganti pada waktu P&P kolaboratif berlangsung.

Pengisian Tasmik adalah seperti berikut : Iqra’ (bagi murid yang belum menguasai al-Quran). Tadarus setelah murid khatam al-Quran .MODEL TASMIK Dilaksanakan bermula minggu pertama persekolahan Setiap kelas melaksanakan 2 waktu Tasmik seminggu dikira sebagai waktu mengajar rasmi guru dan dimasukkan dalam Jadual Waktu Persendirian guru. Bahagian Pendidikan Islam KPM Penerusan bacaan sukatan & merekod bacaan murid. al-Quran (Konsep Tajwid Berwarna). Boleh diletakkan di mana-mana dalam Jadual Waktu sekolah.

Guru perlu menyediakan Rancangan Pengajaran Harian (RPH) bagi setiap P&P Tasmik Bahagian Pendidikan Islam KPM • Contoh RPH Tasmik Tajuk Tarikh Masa Kelas Bil. Murid Objektif Refleksi : Tasmik : : : : : : . Guru dikehendaki menyediakan rekod pencapaian bacaan murid dan boleh dikemukakan apabila diminta. pihak pentadbir perlu menyediakan guru ganti pada waktu P&P kolaboratif tersebut.MODEL TASMIK Sekiranya salah seorang guru tiada di sekolah.

Bahagian Pendidikan Islam KPM .MATA PELAJARAN BAHASA ARAB Bahasa Arab merupakan mata pelajaran elektif di sekolah kebangsaan yang ditawarkan dalam KSSR dengan peruntukan masa 90 minit seminggu seperti mana yang terkandung dalam Surat Panduan Melaksanakan Modul Elektif di Semua Sekolah Kebangsaan (SK) bertarikh 3 Januari 2011. Murid-murid yang terlibat dengan Program j-QAF hendaklah mengambil mata pelajaran Bahasa Arab sekiranya tidak mengambil mata pelajaran elektif yang lain.

Bahagian Pendidikan Islam KPM . Dilaksanakan dalam bentuk Modul Kem Bestari Solat (KBS) yang dirancang dan dimasukkan dalam takwim sekolah. Aktiviti ini dilaksanakan secara intensif di satu tempat khas mengikut kesesuaian sesebuah sekolah di luar waktu persekolahan.MODEL BESTARI SOLAT Model Bestari Solat bertujuan untuk memastikan murid dapat berwuduk dan menunaikan solat dengan sempurna dari segi bacaan dan perbuatan. Model ini dilaksanakan kepada semua murid Islam sebanyak 2 kali setahun dengan merujuk kepada Buku Panduan Pelaksanaan Modul Kem Bestari Solat.

SK ASLI.PENJADUALAN (1) Kolaboratif Pendidikan Islam di SK. SABK. Model Khas Dan K9 Bahagian Pendidikan Islam KPM .

PENJADUALAN (2) Kolaboratif Pendidikan Islam di SJK (C) dan SJK (T) Tahap Satu Bahagian Pendidikan Islam KPM .

PENJADUALAN (3) Kolaboratif Pendidikan Islam di SJK (C) dan SJK (T) Tahap Dua Bahagian Pendidikan Islam KPM .

PENGURUSAN PROGRAM j-QAF Memperkasa Program j-QAF Bahagian Pendidikan Islam KPM .

Bahagian Pendidikan Islam KPM .PENGURUSAN PROGRAM j-QAF Program j-QAF merupakan program KPM Program j-QAF sebagai satu usaha memperkasa Pendidikan Islam di sekolah Kekeliruan timbul apabila menganggap Program j-QAF adalah program JPN atau PPD atau PANITIA Penyelaras j-QAF perlu dilantik dan dimasukkan dalam Jawatankuasa Kurikulum Sekolah bagi menyelaras aktiviti Program j-QAF.

Arab Kelab Jawi & Khat Penyelaras Program j-QAF Bahagian Pendidikan Islam KPM Semua Sukan & Permainan Kem Bestari Solat Kem Cemerlang Jawi .PROGRAM j-QAF DALAM ORGANISASI SEKOLAH GURU BESAR GPK PENTADBIRAN GPK HEM GPK KOKU Semua Ketua Panitia SU Peperiksaan Kaunselor Guru Data Penyelara LINUS Penyelaras Jadual Waktu Penyelaras PSS Penyelaras Dakwah Semua Kelab & Persatuan Persatuan B.

Perlu diselenggara semua minit atau laporan mesyuarat. Menggunakan kod sistem fail yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. . Bahagian Pendidikan Islam KPM Disimpan ditempat yang selamat dan mudah untuk diperolehi sekiranya diperlukan. surat menyurat dan rekod-rekod berkaitan dengan Program j-QAF seiring dengan fail Panitia Pendidikan Islam. Berikut panduan pengurusan fail Program j-QAF : Fail Pengurusan Program j-QAF berada dalam sistem fail Panitia Pendidikan Islam.PENGURUSAN FAIL PROGRAM j-QAF Penyelenggaraan fail-fail panitia sangat penting bagi memastikan pengurusan sistem fail teratur.

PERANAN PENYELARAS PROGRAM j-QAF Memastikan Model & Modul Program j-QAF dilaksanakan Merancangkan aktiviti sepanjang tahun Program j-QAF Mengurus e-Pelaporan Bersepadu Menyediakan laporan kewangan dan dokumentasi aktiviti Bahagian Pendidikan Islam KPM Bekerjasama dengan semua AJK persatuan Memastikan pelaksanaan aktiviti yang telah dirancang Membentuk jawatankuasa pelaksana Program j-QAF Melaksanakan arahan daripada pihak pentadbir dari semasa ke semasa .

BILIK & MAKMAL j-QAF Membentuk jawatankuasa. . Menyediakan laporan penggunaan. Menyediakan jadual pengunaan bilik dan makmal. Bahagian Pendidikan Islam KPM Penyelaras j-QAF Mengurus inventori bilik dan makmal. Memastikan bilik dan makmal j-QAF kondusif.

HARAPAN PROGRAM j-QAF Buku Garis Panduan Program j-QAF Bahagian Pendidikan Islam KPM Rujukan pentadbir sekolah dan guru Pengurusan yang lebih sistematik & efisyen .

LATAR BELAKANG PANEL PROGRAM j-QAF Memperkasa Program j-QAF Bahagian Pendidikan Islam KPM .

BPI). Hj. Muhammad Rahawaluddin bin Ismail (Kuala Lumpur) Bahagian Pendidikan Islam KPM . Fauzi bin Abdul (BPK) • Baris ketiga dari kiri : Mohd Fadhil bin Muslim (BPI). Hamid (Ketua Sektor SOPI. Mohd Shahrin bin Kadmo (BPI). Isa (BP Khas). Azmi bin Abdul Hamid (Pulau Pinang) • Baris kedua dari kiri : Hj Yusri Mohd Akhir(N9).Hj. Mohd. Ahmad Lutfi bin Abu Bakar (Perak). Zulkifli bin Ghozali (Kedah). Mohamed Zamri bin Basir (KU j-QAF. Mohd Raffidzi bin Zainol Abidin (Perlis). BPI). Hj. Hassan Nuddin bin Abd.PANEL PEMBINAAN GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM j-QAF • Depan dari kiri : Norhisham bin Haji Miswan (Melaka). Ahmad Shuhaimi bin Md. Syed Abdul Hafiz bin Syed Mohamad(BPSM). Norazman bin Samit (Selangor).

Bahagian Pendidikan Islam KPM . Secara jangka panjang perkara ini akan dipertingkatkan. Pada masa ini pihak sekolah melalui jawatankuasa kurikulum dan panitia Pendidikan Islam perlu menyesuaikan kemudahan yang ada bagi membolehkan Program j-QAF berjalan lancar dan mencapai objektif.PENUTUP Pelaksanaan program ini akan memerlukan beberapa kemudahan infrastruktur yang sesuai.

SEKIAN. TERIMA KASIH MEMPERKASAKAN PROGRAM j-QAF MEMARTABATKAN PENDIDIKAN ISLAM .