ISLAM DALAM

TAMADUN
MELAYU SERTA
PERANANNYA
DALAM
PEMBINAAN
TAMADUN
MALAYSIA

1

. Kesan dan nilai Islam dapat ditemui pada hampir segenap aspek dalam kehidupan masyarakat dan tamadun Melayu. Islam banyak mempengaruhi perkembangan tamadun Melayu.ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU – Islam penting merupakan dan suatu signifikan elemen dalam yang sangat membincangkan tamadun Melayu. – Ini kerana.

3 – VIDEO .

KESAN & PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU .

KESAN DAN PENGARUH ISLAM DALAM TAMADUN MELAYU – Kedatangan Islam telah banyak mencorakkan suasana masyarakat di Melayu. antaranya:  Akidah  Sosial  Pendidikan  Ekonomi  Bahasa & Kesusasteraan  Perundangan  Politik . – Kesan dan pengaruh Islam dalam Tamadun Melayu dapat dilihat dalam beberapa aspek.

PEGANGAN AGAMA & KEPERCAYAAN .

KEHIDUPAN SOSIAL. KEKELUARGAAN & ADAT .

PENDIDIKAN .

EKONOMI .

BAHASA & KESUSASTERAAN .

PERUNDANGAN .

POLITIK & PEMERINTAHAN .

.

.

Bukti Islam menjadi asas dalam pembentukan tamadun Malaysia dapat dirujuk dengan perkaraperkara berikut :  Perlembagaan Malaysia dan Perlembagaan NegeriNegeri  Rukun Negara (Prinsip Kepercayaan Kepada Tuhan)  Penerapan Nilai-Nilai Islam dalam Pentadbiran Negara  Aturcara Majlis Rasmi (Doa)  Sistem Pendidikan Malaysia  Penggunaan tulisan Jawi  Adat istiadat Melayu yang disesuaikan mengikut nilai Islam .

TERIMA KASIH  .SEKIAN.