MEMORIU JUSTIFICATIV

Proiectul cuprinde dimensionarea instalatiilor sanitare interioare pentru un bloc de locuinte avand
P+10 nivele cu 4 apartamente pe nivel, dimensionarea retelelor exterioare de apa-canal, a unei statii
de hidrofor precum si a unui punct termic pentru alimentarea unui ansamblu de locuinte format dintr-un
numar de 34 de scari de tipul celor de mai sus .
Coloanele de alimentare cu apa rece sunt executate din conducte din PVC-G (policlorura de vinil tip
greu) datorita coeficientului mic de rugozitate si capacitatii acestuia de a rezista la presiuni medii.
Pentru evitarea autodistrugerii in cazul dilatarii, precum si pentru evitarea distrugerii in cazul loviturilor
de berbec, se prevad pentru aceste tipuri de conducte lire de dilatatie (compensatoare) tip U din doua
in doua nivele mai putin primul si ultimul.Coloanele de alimentare cu apa calda se executa din teava
de otel zincata datorita capacitatii otelului de a rezista atat la temperaturi ridicate cat si datorita
capacitatilor mecanice. Separarea coloanelor de reteaua de distributie inferioara se realizeaza prin
introducerea unor robinete cu ventil pe racordurile coloanelor la reteaua de distributie.
Legaturile la obiectele sanitare sunt realizate din acelasi material ca si cel al coloanei avand
diametrele de 1/2 " in cazul tuturor racordurilor la coloane obiectelor sanitare mai putin vasul de closet
al carui racord este de ". Diametrele acestor racorduri sunt dictate de standardele de diametrele
standard ale obiectelor sanitare. Pe aceste racorduri pentru separarea de coloana a respectivelor
obiecte sanitare se prevad ca si in cazul coloanelor relativ la reteaua de distributie robinete cu ventil
drept. In cazul vasului de closet separarea este realizata prin intermediul unui robinet cu coltar drept
avand diametrul racordului.In scopul minimizarii pierderilor de caldura se prevad in cazul coloanelor de
distributie si al racordurilor izolatii din vata minerala.
Retelele exterioare de distributie a apei reci din ansambluri de cladiri cuprind conductele, armaturile si
constructiile accesorii care fac legatura intre conductele de serviciu ale sistemului de alimentare cu
apa al localitatii si racordurile la instalatiile din interiorul cladirilor.Reteaua exterioara de apa rece se
realizeaza din teava de otel izolata hidrofug, montata ingropat. Adancimea de montaj nu va fi mai mica
decat adancimea minima de inghet.
Conductele de alimentare cu apa calda de consum menajer si conductele de circulatie a apei calde
sunt montate in canale termice si izolate termic cu izolatie din vata minerala. Conductele de recirculare
sunt aduse pana la baza coloanelor conform normativelor in vigoare pentru cladiri de locuinte.
In ceea ce priveste distributia si contorizarea consumului de apa acestea sunt realizate prin
intermediul robinetelor de concesie si al apometrelor plasate in exteriorul scarilor deservite.
La intrarea in fiecare scara pe conducta de apa rece se prevad robinete de concesie si apometre
pentru masurarea debitului de apa consumat.Alaturi de conductele de apa rece, calda si de recirculare
se mai dimensioneaza si conducta de bransament ce face legatura intre conducta publica si reteaua
de distributie spre consumatorii de apa calda si rece. Pe aceasta conducta sunt dispuse robinete de
concesie precum si un apometru ce contorizeaza intregul consum al cartierului de locuinte
(cronogramele de consum).Datorita presiunii reduse din conducta publica pentru asigurarea
consumatorului celui mai dezavantajat de la ultimul nivel la distanta cea mai mare precum si pentru
uniformizarea debitelor preluate din conducta publica s-a ales ca solutie constructiva sistemul cu Statie
de hidrofor si rezervor de acumulare deschis intr-o singura treapta de presiune datorita nedepasirii in
nici un punct a presiunii maxime admise pentru armaturi 60 mH2O. Statia de hidrofor este formata
dintr-un rezervor de acumulare deschis TIP B III 2000x1500x2000 datorita probabilitatii reduse de
poluare, alimentat de patru robinete cu plutitor pentru asigurarea continuitatii, doua pompe montate in

respectiv secundar 10/60?C legate in paralel pentru asigurarea continuitatii in functionare. In ceea ce priveste asigurarea unor cicluri minime de pornire-oprire a pompelor s-a dispus un compresor de aer racordat la ambele recipiente de hidrofor ce asigura existenta unei perne de aer usor compresibila. pentru asigurarea volumului necesar de acumulare. Aceasta este de tipul AN 50-32-160 c. Unificarea celor doua conducte este realizata in exteriorul scarii prin intermediul caminelor de acord. presiunea maxima de 12 daN/cm2. Pompa de recirculare asigura invingerea tuturor pierderilor de sarcina pentru debitul de recirculare prin conductele de apa calda pana la baza coloanei consumatorului celui mai dezavantajat si inapoi prin conductele de recirculare dimensionate pentru acest debit. diametrul interior de 1300mm. Colectarea apei uzate menajere in grupurile sanitare de la lavoar si cada de baie se face prin intermediul unor sifoane din plumb. debitul de aer la presiunea si puterea nominala de 260 l/min redus la conditii de aspiratie. completate de o a treia pompa de acelasi tip pentru asigurarea continuitatii in functionare. precum si doua recipiente de hidrofor de 1600 l. Tipul de conducte ales pentru cele doua trasee de canalizare interioare sunt cele din PVC . . Sistemul de canalizare in interiorul cladirii este realizat separat pentru apele uzate menajere si apele pluviale in scopul evitarii refularii apelor uzate menajere in interiorul locuintelor. inaltimea de 3390mm.paralel pentru ridicarea presiunii apei de tipul GRUNDFOS DNP 50-200. Pentru colectarea apelor uzate de pe suprafata terasei se prevad 2 sifoane de terasa situate astfel incat sa preia cat mai echilibrat cantitatile de ape meteorice.U. precum si o pompa de circulatie a apei intre schimbatoarele de caldura si recipientele de acumulare. Schema constructiva a punctului termic este data prin tema continand doua schimbatoare de caldura in contracurent de tip ICMA 31 Am cu patru tronsoane de 2000 mm cu parametrii agentului primar 95/75?C. Aceasta schema este completata din exterior de reteaua de recirculare a apei calde de consum menajer ce se inchide pe conducta de refulare a pompei de circulatie. Compresorul de aer este de tipul ECR 350 cu presiunea nominala de 6 daN/cm2. diametru interior de 1000 mm si inaltime de 2440 mm pentru asigurarea continuitatii in functionare in cazul defectarii unui recipient. In ceea ce priveste sistemul de canalizare exterior acesta este realizat in sistem unitar pentru evitarea supradimensionarii conductelor din beton armat in cazul considerarii in calcul a debitelor meteorice. pe fiecare coloana la fiecare etaj dispunandu-se piese de curatire in scopul mentenantei. Aerisirea coloanelor de canalizare a apelor uzate menajere se face prin conducte ce ies deasupra terasei cu cca.1m si protejate cu caciuli de protectie din tabla. trei recipiente de acumulare avand o capacitate de 4000 l.