Zagospodarowanie terenu pod budowę

domku jednorodzinnego

mych uczuć dostrzegą w mych pieśniach.
735
Nauka, Mądrość, WzrokPieśni ma, tyś jest gwiazdą za granicą świata!
I wzrok ziemski, do ciebie wysłany za gońca,
Choć szklanne weźmie skrzydła[35], ciebie nie dolata,
Tylko o twoję mleczną drogę się uderzy;
Domyśla się, że to słońca,
740
Lecz ich nie zliczy, nie zmierzy.
Wam, pieśni, ludzkie oczy, uszy, niepotrzebne; —
Płyńcie w duszy mej wnętrznościach,
Świećcie na jej wysokościach,
Jak strumienie podziemne, jak gwiazdy nadniebne.
745
Bóg, NaturaTy Boże, ty naturo! dajcie posłuchanie. —
Godna to was muzyka i godne śpiewanie. —

Kręcę gwiazdy moim duchem. wzniosłem nad świata krawędzie. wiem o każdym tonie. gdy fale kołysze. Gwiazda. 760 Sam śpiewam.Ja mistrz! Stworzenie. 765 A każdy dźwięk ten razem gra i płonie. Po świstach lot jego słyszę. Mam go w uchu. 770 . Widzę go w szacie obłoku. Rozlewam je we dźwiękach i w błyskawic wstęgach. To nagłym. I w tęcze. Duch. i w akordy. ryczą burzą. 755 Zgadzam je. Muzyka. słyszę me śpiewy — Długie. mam go w oku. NieśmiertelnośćJa mistrz wyciągam dłonie! Wyciągam aż w niebiosa i kładę me dłonie 750 Na gwiazdach jak na szklannych harmoniki kręgach. dzielę i łączę. Jęczą żalem. Milijon tonów płynie. Przewiewają ludzkiego rodu całe tonie. Jak wiatr. to wolnym ruchem. i we strofy plączę. I wieki im głucho wtórzą. przeciągłe jak wichru powiewy. — Odjąłem ręce. w tonów milijonie Każdy ton ja dobyłem. I kręgi harmoniki wstrzymały się w pędzie.

natury godne takie pienie! Pieśń to wielka. wszyscy poeci. me dzieci wieszcze! 785 Myśli moje! gwiazdy moje! Czucia moje! wichry moje! W pośrodku was jak ojciec wśród rodziny stoję. Których wielbił świat szeroki. jak te myśli dobywam sam z siebie. one lecą. NaturaBoga. Wy wszystkie moje! Depcę was. 780 Już dalekie. 790 Wszyscy mędrce i proroki. 775 Cóż Ty większego mogłeś zrobić — Boże? Patrz. Wcielam w słowa. Toczą się. dzielność. Taka pieśń jest nieśmiertelność! Ja czuję nieśmiertelność. Ich okrągłość dłonią czuję. Taka pieśń jest siła. pieśń-tworzenie. Ich ruch myślą odgaduję: Kocham was. czuję jeszcze.Bóg. Rozsypują się po niebie. Ich wdziękami się lubuję. nieśmiertelność tworzę. grają i świecą. Gdyby chodzili dotąd śród s .