You are on page 1of 12

Bahagian A.

( Soalan Objektif )
Bulatkan jawapan yang betul.
1

1 438

1 436

1 432

1 430

Nombor dalam petak kosong di atas ialah
A
B
2

1 434
1 443

704
724

C
D

742
7 042

5 ribu , 7 ratus , dan 2 sa =
A
B

4

C
D

Tujuh ratus dua puluh empat dalam angka ialah
A
B

3

1 420
1 432

5 702
5 720

C
D

7 502
7 205

Apakah nlai bagi digit 8 dalam 5 784?
A
B

8
80

C
D

800
8 000

5
Yang manakah antara nombor di bawah mempunyai digit 4
yang menunjukkan nilai 400?
A
B

6

4 528
3 420

C
D

Nombor manakah yang paling kecil?

1 040
384

572 4 000 400 D 6 C 4 40 1 Apakah hasil tambah tiga nombor I atas ? . Nombor-nombor berikut adalah kurang daripada 8570 kecuali A B 8.A B 3 238 3 400 C D 2 304 1 232 7. 5 423 = 5 000 + 4 504 3 699 + 20 + 3. 8 565 8 561 3 + 4 C D 6 8 559 8 571 3 4 2 9 1 0 2 Apakah nombor pada petak kosong di atas ? A B 9. Apakah nombor pada petak kosong di atas ? A B 11. 6 7 C D 8 9 Nombor manakah yang paling hampir kepada 4000? A B 3 979 2 999 C D 10.

87 + 8 809 = A B 8 764 8 896 C D 8 992 8 996 13. Rajah 1 ribu ratus puluh sa Nombor yang ditunjukkan pada rajah 1 di atas ialah A B 3 158 3 518 C D 3 815 3816 .A B 8 224 8 225 C 8 320 D 8 356 12.

B 3 354 6 016. 3 364. 6 380. Yang manakah nombor berikut akan menjadi 8 560 selepas dibundarkan kepada puluh yang terdekat.14. A 7 415 5 325. 6 429 D 3 334. 5 032 C 7 345. + 3 003 = 6 582 Apakah nombor di dalam petak kosong di atas? A B 3 586 3 579 C D 3 562 3 565 18. 6 117. 3 344. Yang manakah set nombor berikut disusun dengan urutan yang betul. 8 254 + 187 = A B 8 441 8 452 17. 8 552 8 554 5 003 + A B 550 554 C D = 5 570 C D 567 573 8 555 8 565 . A B 19. 5 506. 5 110. 7 089. C D 8 489 8 541 16. 7 267.

S 5 231 5 237 5 243 Rajah 1 Apakah nombor bagi S dalam rajah 1 di atas ? A B 5 230 5 233 C D 5 229 5 225 Bahagian B Jawab semua soalan. (1m) 23. Tuliskan 7 012 dalam perkataan. 7 895 Rajah 1 Nyatakan nilai tempat bagi digit yang digariskan. 21. ( .20. Bundarkan 7 555 kepada puluh yang terdekat. Tunjukkan langkah pengiraan. Rajah 1 menunjukkan satu kad nombor. (1m) 22.

3 533 4 057 Rajah 2 Cari jumlah nilai di antara digit 5 bagi nombor. 2 436 + 378 (1 m ) 26. Rajah 2 menunjukkan dua kad nombor. ( 1m) 25. Cari hasil tambah 2 345 dan 5 788. 1 438 1 436 1 432 1 430 Tuliskan nombor di dalam petak kosong di atas. .1m) 24.nombor di atas. (2m) 27.

3 009 . 2 720 . 4 430) (b) Nombor manakah lebih besar? ( 3 195 . __________ . 1989 . 2 456 . (a) Nombor manakah yang kurang? ( 4 420 . (a) 5 456 ( 5 400 . Bundarkan nombor-nombor berikut kepada puluh yang terdekat. ____________. 5 460 ) (b) 2 721 ( 2 700 . ( 2m ) . Gariskan jawapan yang betul. __________ . 5 450 . Gariskan jawapan yang betul. 3 159) ( 2m) 30. 2 730 ) (2m) 29.__________.(2m) 28. 2 590 Susun nombor-nombor di atas dalam susunan menaik.

31. Atirah mempunyai 2 365 keping setem. R 1 338 . Q dan R. Rajah 3 menunjukkan empat kad nombor. (3m) 34. P. Berapakah jumlah setem mereka berdua? (3m) 33. Husna mempunyai 480 keping setem lebih banyak daripada Atirah. Kotak P Bilangan kapur Q 800 1 260 Jadual 2 Kira jumlah kapur bagi tiga kotak tersebut. Jadual 2 menunjukkan bilangan kapur dalam tiga buah kotak. 5 636 3 868 4 736 7 502 Rajah 3 Cari hasil tambah di antara nombor terbesar dan nombor terkecil.

Faiz telah menjual sebanyak 3 746 karipap sardine.(3m) 35. Berapakah jumlah kesemua binatang yang diternak olehnya? (3m) 36. dan 700 karipap kentang dalam seminggu. 875 ekor kambing dan 514 ekor kerbau. berapa banyakkah karipap yang telah dijual oleh nya dalam seminggu? (3m) . Pak Ariff menternak 1 385 ekor lembu. 872 karipap ayam.

.

( 6 markah ) .

Disemak oleh.Nurkhidayah Baharuddin ) Guru Matematik (En. Disahkan oleh.(4 markah ) Disediakan oleh.Norlela bt Mohd Jailani ) GPK Kurikulum SK Lukut . ……………………………… …… …………………………………… …………………………… ……… (Pn.Dinoor Dileinor b Mohd Yusoff ) Ketua Panitia Matematik SK Lukut (Pn.