You are on page 1of 13

Pembentuk

an Awan
Dan
Hujan

Haba dari
matahari
Menyebabkan
air
Wap air menyejuk dan
tersejat
terkondensasi
membentuk awan

Air
menyejat
daripada
lautan

Air
menyejat
daripada
tanah

Tumbuhan
dan haiwan
membebask
an wap air

Gumpalan
awan

Hujan Turun