You are on page 1of 2

Fischer képlet

:
Vegyes kamatszámítás

rr = rn - ri
(1 + rn ) = ( 1 + rr ) x (1 + i )


æ
FV = C × (1 + r × t1 ) × ç1 + ÷
è mø

m ×t 2

× (1 + r × t3 )

Jelen érték

PV= å

1
Ct
DF(r,t) =
t ;
(1+r)
(1+r)t

Értékpapír hozama
1

æ C öt
r =ç t ÷ -1=
è PV ø

t

Ct
-1
PV

Részvény árfolyama

Reálhozam %-ban
æ 1 + rn ö
rr = ç
÷ -1
è 1+ i ø
Reálkamat összege:
Nominál hozam összege / (1+i)
Közép árfolyam:
(vételi árf.+eladási árf.)/2

DIV1
PV =
r-g

Örökjáradék árfolyama
PV =

Éves átlagos hozam
æ FV
ö 365
rr = ç
- 1÷ ×
è C
ø n

C
r

Tőke áttételi mutató = Idegen tőke / Saját tőke

Kamatos kamat számítás
FV = c × (1 + r ) n

æ
FV = c × ç1 + ÷
è mø

m×n

Effektív kamatláb

æ
reff = ç1 + ÷
è mø

m*n

-1

Loghozam számítás

Annuitás jelenértéke:
n
(
1+ r) -1
PV = C ×
= C × AF(r , n )
n
r × (1 + r )
Annuitás Faktor
n
(
1+ r) -1
AF(r , n ) =
n
r × (1 + r )
Annuitás jövőértéke
(1 + r )n - 1
FV = C ×
r
Annuitás jelenértéke (éven belül többször
van tőkésítés)
m×n

æ
ç1 + ÷ - 1

PV = C × è
m×n
r æ

× ç1 + ÷
m è mø

m× n


æ
lim ç1 + ÷ = e r × m
n ®¥
è mø
Kamaterő
er
Loghozam %-ban kifejezve
FV
-1
C

Teljes hiteldíj mutató
m
Ck
THM = H = å
tk
k =1 (1 + i )
Váltó leszámítolása P = N × (1 - d × t )
jan febr márc ápr máj jún júl aug szept okt nov dec
31 28
31 30 31 30 31 31
30 31 30 31