You are on page 1of 39

A MiFiD és a tőkepiac működése

Az EU-s direktíva relevanciája a magyar
tőkepiac működésében

Laczkó Tihamér
Assistant
ECON

Mi is az a tőzsde?
„

„

Szervezett piac, mely koncentrálja
mind a keresletet, mind a kínálatot
térben és időben
Mitől tőzsde a tőzsde:
„
„
„

nyilvánosság
egynemű, helyettesíthető termékek
szabályok szerinti működés

Budapesti Értéktőzsde

2

A tőzsde szerepe a tőkepiac
működésében
„

Tőzsdén kívüli ügyletkötés (OTC piac
over-the-counter market)
„
„
„

„

a partner felkutatása nehézkes lehet
partnerkockázat
az árak megbízhatóságát nehezen lehet ellenőrizni

Tőzsdei ügyletkötés
„
„
„
„
„
„

az árak nyilvánosak, megbízhatóak
nem kell partnert keresni
nincs partnerkockázat
kevesebb tőkét igényel (pl. napon belüli üzletkötés)
gyorsaság
Budapesti Értéktőzsde
3
rugalmasság

A tőzsdei kereskedés két
fajtája
nyílt kikiáltásos kereskedés (csak New Yorki
és Chicagoi tőzsdéken)
vs.
elektronikus távkereskedés
(BÉT-en is, MMTS rendszer)

Budapesti Értéktőzsde

4

Nyílt kikiáltásos kereskedési rendszer
megbízások
Box

Box

Box

Parkett

Box

Box

Üzletkötők

Box

Box

Box

Box

Box

megbízások
Budapesti Értéktőzsde

5

Elektronikus kereskedési
rendszer működése Kereskedési
felület

Telefonon
Személyesen

Kereskedési
munkaállomás

Brókercég
Ajánlat

Kötés visszaigazolás

Központi ajánlati könyv
Az ajánlatok párosítása
megfelelő ellenajánlattal

Központi rendszer
Budapesti Értéktőzsde

6

Árjegyzői vs. Ajánlatvezérelt
(order-driven market) piac
„

„

Az ajánlatvezérelt piacon az
ajánlatok egy központi ajánlati
könyvbe kerülnek. Az ajánlatok
párosítása automatikus
Árjegyzői piacon egy adott termék
könyvét egy árjegyző (kereskedő)
vezeti, ő gondoskodik arról, hogy
folyamatosan rendelkezésre álljon
ár.
Budapesti Értéktőzsde

7

A tőzsdei kereskedési
termékek fajtái
könnyen azonosítható, helyettesíthető,
forgalomképes áruval
„

„

„

Értékpapírokkal – értéktőzsde (részvény,
kötvény, állampapír, befektetési jegyek,
letéti igazolások)
Árucikkekkel (gabona, olaj stb.) árutőzsde
Fentiek származékaival (határidős, opciós
ügyletek)
Budapesti Értéktőzsde

8

A Világ pénzügyi központjai/tőzsdéi
Értéktőzsdék:
New York Stock Exchange (NYSE)
NASDAQ
Deutsche Börse (DB) - Frankfurt
London Stock Exchange (LSE)
Euronext - Párizs-Amszterdam-BrüsszelLisszabon
Árutőzsdék
Chicago Mercantil Exchange (CME)
New York Mercantil Exchange
Származékos tőzsdék
Chicago Board of Trade (CBOT)
Eurex - Frankfurt
LIFFE - London Budapesti Értéktőzsde

9

A részvények árazásának
alapjai
Mennyi a részvény valós
értéke (fair value)

Budapesti Értéktőzsde

10

Fundamentális elemzés
Minden befektetési eszköznek, így a
részvényeknek is van egy un. belső
értéke, melyet viszonylag pontosan meg
lehet határozni.
Hosszú távon a részvény ára ehhez közelít
A részvények belső értéke - A részvény
tartása során a részvényből származó
bevételek összességének jelenértéke.
Feladat:
„ Jövőbeli bevételek, azaz osztalékok
meghatározása
„ Elvárt hozam meghatározása
Budapesti Értéktőzsde
11

A jövőbeli bevételek
meghatározása
Osztalék

Társasági nyeresége

Társaság tevékenysége

Iparág helyzete, kilátásai

A gazdaság helyzete, kilátásai

Világgazdaság helyzete, kilátások
Budapesti Értéktőzsde

12

Technikai elemzés - a chartok
bűvöletében
„

„

A technikai elemzés a tőzsde múltbeli
alakulását figyeli, ebből próbál
következtetéseket levonni a várható jövőbeli
eseményekről
Árfolyamábrák és forgalmi táblázatok
elemzéséből következtet az árak jövőbeli
alakulására.

A piac 10%-ban logika és racionalitás, 90%-ban
pszichológia
„
„

Általában rövid távú döntések támogatására
szolgál
Alapelvek:
- Az árakban minden információ benne van
- Az árfolyamok többnyire trendek szerint
mozognak, megfigyelhető szabályszerűség
Értéktőzsde
13
- A történelem Budapesti
ismétli
önmagát

A piac felépítése/A kereskedés a BÉT-en
B
e
f
e
k
t
e
t
ő
k

Felügyeleti szervek (PSZÁF, BÉT)
ajánlatok Szekció
Szekció ajánlatok
tagok
tagok
Budapesti
ÉrtékBankok,
Bankok,
tőzsde
brókercégek
brókercégek
Kereskedési adatok (real time)
KELER
Elszámolási szolgáltatások

B
e
f
e
k
t
e
t
ő
k

Clearing and Settlement
Budapesti Értéktőzsde

14

Az értékpapírvásárlás folyamata (MiFiD
szabályok szerint, a hatályos tpt-ben
szabályozva)
„

„

„

„

„

Részvényt vásárolhatunk jegyzésen keresztül vagy a
másodpiacon (tőzsdei vagy tőzsdén kívüli kereskedelemben)
Tőzsdei kereskedelem csak kereskedő cégen
(szekciótagon) keresztül bonyolítható
A brókercég a tőzsdére bevezetett értékpapírokra (az
állampapírok kivételével) vonatkozó megbízásokat csak a
tőzsdén teljesítheti, de a MiFid hatálybalépésével
megszűnik a tőzsdekényszer (2007.április)
A tőzsdei megbízás adásának feltétele értékpapír számla
nyitása a brókercégnél (azonosítás a Money laundering
szabálya szerint, FATF)
Számlanyitás után a tőzsdén kereskedhető termékek
bármelyikére adhatunk megbízást
Budapesti Értéktőzsde

15

Tőzsdei ajánlat ár szerinti
csoportosítása
Típusok (ár szerinti csoportosítás):
LIMIT
PIACI
STOP LIMIT
STOP PIACI

Budapesti Értéktőzsde

16

Ajánlattípusok: LIMIT ajánlat

példa: limit vételi ajánlat 4 115 Ft-on 250 dbra
Eladási mennyiség Eladási/Vételi árszint
3000
4 150
2100
4 145
650
4 140
500
4 135
100
4 130
4 125
4 120
4 115
4 110

Vételi mennyiség

50
125
250
1200

A megbízás akkor teljesül, ha a legjobb eladási ár eléri a
limitárat (és az időprioritás alapján is jut értékpapír)
Budapesti Értéktőzsde

17

Ajánlattípusok: PIACI ajánlat
példa: piaci vételi ajánlat 150 db-ra
Eladási mennyiség Eladási/Vételi árszint
3000
4 150
2100
4 145
650
4 140
500
4 135
100
4 130
4 125
4 120
4 115
4 110

Vételi mennyiség

150
50
125
250
1200

Eredmény: A piaci ajánlatunkból 100 lekötődik a legjobb
eladási ajánlattal 4 130 Ft-on, a maradék 50 db törlésre
kerül
Budapesti Értéktőzsde

18

Ajánlattípusok: STOP LIMIT
példa: stop limit eladási ajánlat 230 db-ra 4 120 Fton, 4125 Ft-os aktiválási árral
Eladási mennyiség Eladási/Vételi árszint
3000
4 150
2100
4 145
1200
4 140
1550
4 135
950
4 130
640
4 125
230
4 120
4 115
4 110

Vételi mennyiség

Aktiválási ár

125
250
1200

Az aktiválási ár elérése után az ajánlatunk aktiválódik egy
limitajánlatként 4 120 Ft-on. 125 db lekötődik, a többi a
könyvben marad 4120 Ft-on.
Budapesti Értéktőzsde

19

Ajánlattípusok: STOP PIACI
példa: stop piaci eladási ajánlat 230 db-ra,
4125 Ft-os aktiválási árral
Eladási mennyiség Eladási/Vételi árszint Vételi mennyiség
3000
4 150
2100
4 145
Aktiválási ár
1200
4 140
1550
4 135
950
4 130
640
4 125
4 120
230
4 115
125
4 110
1200

Az aktiválási ár elérése után az ajánlatunk aktiválódik
egy piaci ajánlatként. 125 db lekötődik, a többi törlésre
kerül.
Budapesti Értéktőzsde

20

Tőzsdei ajánlat mennyiség
szerinti csoportosítása
Fajták (mennyiség szerinti csop.):
RÉSZ (alapeset, darabonként is
teljesíthető)
MIND (25 millió forint felett)

Budapesti Értéktőzsde

21

Ajánlattípusok: MIND limit
ajánlat
Eladási mennyiség Eladási/Vételi árszint
3000
4 150
2100
4 145
650
4 140
500
4 135
100
4 130
4 125
4 120
4 115
4 110

Vételi mennyiség

13000
50
125
250
1200

A mind ajánlat csak egyben köthető le, részletekben
nem.
Budapesti Értéktőzsde

22

Tőzsdei ajánlat idő szerinti
csoportosítása

Lejárat/Érvényesség:
MOST
SZAKASZ
NAP

VISSZAVONÁSIG ÉRVÉNYES (max 30
nap)
MEGADOTT DÁTUMIG ÉRVÉNYES (max
30 nap)
Budapesti Értéktőzsde

23

A megbízások útja a kereskedési
rendszerben
Kereskedési
felület

Telefonon
Személyesen

Kereskedési
munkaállomás

Brókercég
Ajánlat

Kötés visszaigazolás

Központi ajánlati könyv
Az ajánlatok párosítása
megfelelő ellenajánlattal

Központi rendszer
Budapesti Értéktőzsde

24

Budapesti Értéktőzsde

25

A kereskedés menete a tőkepiacon
Nyitó szakasz
8.30 - 9.00/9.01 : Nyitó ajánlatgyűjtési részszakasz
9.00/9.01 - 9.02 : Nyitó üzletkötési részszakasz
Egyensúlyi áras ajánlatpárosítás, nyitó ár
meghatározása - az az ár amelyen a legnagyobb
mennyiség tud lekötődni
Szabad szakasz - 9.05 - 16.30/16.36
Folyamatos ajánlatpárosítás
BUX index folyamatos számítása (5 mp-ént)
Záró szakasz
16.30 – 16.35/16.36 : Záró ajánlatgyűjtési részszakasz
16.35/16.36 Záró üzletkötési részszakasz
Egyensúlyi áras ajánlatpárosítás, záró ár
meghatározása - az az ár amelyen a legnagyobb
mennyiség tud lekötődni

A nyitó és záró ajánlatgyűjtési és üzletkötési részszakaszok
kezdési időpontja véletlenszerűen határozódnak meg.
Budapesti Értéktőzsde

26

A nyitó és a záró ár meghatározása
Eladási mennyiség Eladási/Vételi árszint
3000
4 150
2100
4 145
650
4 140
500
4 135
450
4 130
300
4 125
105
4 120
4 115
4 110

Vételi mennyiség

100
50
125
250
1200

A nyitó ár az az ár lesz, amelyen a legnagyobb mennyiség
tud gazdát cserélni - 4 125 Ft, mert itt 150 db részvény
cserélhet gazdát
Budapesti Értéktőzsde

27

A kereskedés szüneteltetésének szabályai
Napi maximális ármozgás (ennél többet az ár nem

mozoghat)
+/- 15 % ármozgás a bázisárhoz viszonyítva az “A”
kategóriás papírok esetében
+/- 20 % ármozgás a bázisárhoz viszonyítva a “B”
kategóriás papírok esetében
A kereskedés szüneteltetése (2-10 percre) +/- 10%os árelmozdulás esetén (minden részvény esetében)

A kereskedés felfüggesztése vállalati esemény miatt
A kibocsátó kérheti a papír felfüggesztését
maximum 3 napra (10 nap Felügyeleti engedéllyel)
Technikai szünet (60 perc)
Budapesti Értéktőzsde
28

A határidős piac lényege
A befektetők az adott piac tekintetében nyitott vagy
semleges pozícióban lehetnek attól függően, hogy
vagyoni helyzetükre a piaci árak hatással vannak-e.
Nyitott pozíció:
Rövid (eladási) pozíció/short pozíció - a befektető az
árak csökkenésében érdekelt
Hosszú (vételi) pozíció/long pozíció - a befektető az
árak növekedésében érdekelt
A befektetők által kötött ügylet az ügylet célja és az
eredményeként felvett pozíció alapján 3 féle lehet:
Fedezeti ügylet (hedgelés- hedge fund)
Spekuláció
Arbitrázs
Budapesti Értéktőzsde

29

A határidős piac működése
„

Fedezeti ügyletkötő (hedger) - az
ármozgásoktól függetlenül keresletet és
kínálatot biztosítanak a piacon
„ (pl

a vállalat tudja hogy 3 hónap múlva EUR-ban export
árbevétele keletkezik. Ezért hogy a FT felértékelődését
elkerülje már most eladja határidőre az árbevételt

Spekulánsok - biztosítják a piac likviditását
„ Arbitrazsőrök - térben és időben
összehangolják az egyes árufajták közti
árfolyam alakulást
„

Budapesti Értéktőzsde

30

A határidős ügylet
Jogilag kötelező érvényű adásvételi szerződés,
melyben a felek az ügyletkötés pillanatában
kötelezettséget vállalnak
- meghatározott mennyiségű és minőségű
eszköz
- előre rögzített áron,
- meghatározott jövőbeli napon történő
adásvételére.
Attól függően, hogy a szerződésben eladók vagy
vevők vagyunk eladási illetve vételi határidős
ügyletet kötöttünk.
⇒ A határidős eladási és vételi ügylet
Budapestiszerződés
Értéktőzsde
ugyanazon határidős
két oldala

31

A határidős szerződés lejárata
Fizikai szállítás - A szerződés lejártakor az eladó fél leszállítja
az alapterméket, melyért a vevő a határidős szerződésben
vállalt árat fizeti.

Pl. Határidős ügyletben vásárolt 100 db MOL részvényt a lejáratkor
ténylegesen ki kell fizetni és megkapjuk a részvényeket

Pénzügyi elszámolás - Az alaptermék ténylegesen nem cserél
gazdát. Lejáratkor a kötési ár és az éppen aktuális azonnali
piaci ár közti különbséget kell megfizetni

Pl. A határidős ügyletben vásárolt 100 db MOL részvényt nem kell
kifizetni. Megkapjuk a határidős ügylet ára és a lejáratkori ár közti
különbséget (ha a lejáratkori ár a magasabb, ellenkező esetben mi
fizetjük a különbséget)

Budapesti Értéktőzsde

32

A határidős piac jelentősége a tőkepiacon
Hatékonyan használja a tőkét – kis tőkével nagy
portfoliót lehet mozgatni (nagy tőkeáttétel leverage)
„ Olcsó
„ Egyszerű
„

„

„

Rövidre eladás - short selling, részvényt rövidre
eladni, részvényt shortolni azt jelenti, hogy úgy
adom el a részvényt hogy az nincs a
tulajdonomban, vagyis arra számítok, hogy az
instrumentum ára esni fog, és ekkor veszem meg
az instrumentumot ténylegesen. Ha bejön a
számításom és áresés következik be a különbség
jóváíródik a számlán.
Budapesti Értéktőzsde
Hatékony fedezeti eszköz

33

A tőkeáttétel/Leverage
MATÁV részvény vásárlása
1000 db 880 Ft-on
Kifizetés: 880 ezer Ft

1. Nap
MATÁV határidős vásárlása
MATÁV ára
1000 db 900 Ft-on
880 Ft
Kifizetés: MATÁV hat. ára
900 Ft

2. Nap
MATÁV határidős eladás
MATÁV részvények eladása
MATÁV ára
1000 db 920 Ft-on
1000 db 900 Ft-on
900 Ft
Bevétel:
Bevétel:
MATÁV hat. ára
(920 – 900)*1000 = 20 000
900 ezer Ft
920 Ft
Ft

880 ezer Ft Ö 900 ezer
Ft

0 Ft Ö 20 000 Ft
Budapesti Értéktőzsde

34

Az értékpapír ügyletek
elszámolása a tőkepiacon

Budapesti Értéktőzsde

35

Az elszámolás intézménye / Clearing and
Settlement gyakorlati intézménye a Keler Rt.
KELER - Központi Elszámolóház és
Értéktár Rt.
„ Tulajdonosai: MNB (52%), BÉT (48%),
„ 1993-ban alakult
„ Rajta keresztül zajlik nemcsak a tőzsdei
ügyletek, de a tőzsdén kívüli ügyletek/OTC
ügyletek elszámolása is
„ Értéktári (Central Securities Depositary)
tevékenységet is végez)
Budapesti Értéktőzsde

36

Klíringtag
vevő

Klíringtag
eladó

Klíringtag
vevő

Klíringtag
eladó

Klíringtag
vevő

Klíringtag
eladó

Budapesti Értéktőzsde

Megbízó Megbízó Megbízó

Megbízó Megbízó Megbízó

A KELER, mint „central counterparty”/CCP
Clearing/netting/settlement gyakorlati folyamata

37

Klíringtag
vevő
Klíringtag
vevő

Klíringtag
eladó

E
V
L
A KELER E
V
D
Ő
Ó

Klíringtag
vevő

Klíringtag
eladó
Klíringtag
eladó

Budapesti Értéktőzsde

Megbízó Megbízó Megbízó

Megbízó Megbízó Megbízó

A KELER, mint „central
counterparty”/CCP

38

A tőzsdei ügyletek elszámolása
„
„
„

T+2 nap - kötvények
T+3 nap - részvények
Nettósítás/Multinet azonnali ügyletek
elszámolása:
„
„

„
„

1 db elad / vesz pozíció értékpapíronként
1 db összesített pénzpozíció

Gördülő elv (elszámolás minden nap)
DVP (delivery vs. payment) - szállítás fizetés
ellenében

Budapesti Értéktőzsde

39