You are on page 1of 6

1 Notiuni generale de proprietate intelectuala

1.1 Definitie
Proprietatea intelectuală include drepturile privitoare la:
 operele literare, artistice şi ştiinţifice,
 spectacole şi expoziţii ale artiştilor, fotografilor şi televiziunilor,
 invenţii în toate domeniile cercetărilor umane, descoperirile ştiinţifice,
 semnele industriale, mărcile înregistrate, cele de servici, numele comercial şi
emblemele, protecţia împotriva concurenţei neloiale şi toate drepturile rezultând
dintr-o activitate intelectuală în domeniile industrial, literar sau artistic.
Proprietatea intelectuală este intangibilă chiar dacă manifestarea sa exterioară este una
vizibilă sau exprimată material. Astfel, o pictură este un obiect tangibil, dar obiect al proprietăţii
intelectuale îl reprezintă creativitatea autorului.
Proprietatea intelectuală este rezultatul unei activităţi umane chiar dacă în timpul creaţiei
intervine şi un aparat, precum computerul în cazul persoanei care realizează un program pentru
calculator.
Titularul dreptului intelectual are capacitatea legal recunoscută de a autoriza sau interzice
accesul anumitor persoane la creaţia sa în sens de utilizare, reproducere, etc.
Separarea dreptului intelectual de obiectul fizic în care creaţia intelectuală se regăseşte este
uneori greu de imaginat şi înţeles. De exemplu, este posibilă fotocopierea unei cărţi în scop de
revânzare sau creşterea unei plante pentru a vinde seminţele, atât timp cât aceste obiecte
materiale se află în proprietatea celui care doreşte să facă aceste lucruri? Răspunsul este negativ
având în vedere intangibilitatea dreptului intelectual, care limitează ceea ce dreptul de proprietate
permite.
1.2 Caracteristici
Drepturile intelectuale au o durată limitată sau nelimitată în timp: invenţiile, dreptul de
autor au o durată limitată, pe când dreptul moral al unui artist de a opri distrugerea operei sale
este nelimitat în timp.
Dreptul intelectual este ubicuu, aceasta însemnând că este prezent şi încorporat în toate
realizările ulterioare protejate.
Potrivit Convenţiei privind Instituirea Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale –
OMPI, de la Geneva, încheiată în 1967 şi la care România este parte din 1972, proprietatea
intelectuală include drepturile referitoare la:
a) operele literare, artistice şi ştiinţifice;
b) interpretările artiştilor interpreţi şi execuţiile artiştilor executanţi, fonogramele şi
emisiunile de radiodifuziune;
c) descoperirile ştiinţifice;
d) desenele şi modelele industriale;

Domeniile proprietatii intelectuale Proprietatea intelectuală are două domenii: .e) mărcile de fabrică. f) protecţia împotriva concurenţei neleale precum şi toate celelalte drepturi aferente activităţii intelectuale în domeniile industrial.) . S tatutele reginei Ana a fost prima lege care acorda drepturi autorilor pentru o perioadă fixă de timp. mărci. această convenţie e încă în vigoare. precum şi numele comerciale şi denumirile comerciale.mărci comerciale şi de serviciu.desene industriale.artistica şi ştiinţifică (cărţi. ilustraţii etc.brevete de invenţie. Termenul Proprietate intelectuală apare în Europa tot în secolul XIX.noi specii de plante. desene şi modele industriale. la sfîrşitul secolului XIX. Drepturile ce decurg din proprietatea intelectuală asigură beneficiul ce decurge din potenţialul economic al proprietăţii. Dreptul de autor nu a fost inventat pînă la apariţia tiparului şi răspîndirea alfabetizării. . limitele protecţiei dreptului de autor. Convenţia de la Berna stabilea.drepturi de autor. topografia produselor semiconductoare). Pe plan internaţional. 2. Nion în lucrarea Droits civils des auteurs.3 Istoric Primele patente au fost acordate în secolul 15 în Anglia şi Veneţia.modele de utilitate. . . . Regele Angliei era îngrijorat de posibilitatea multiplicării cărţilor şi a promulgat Legea Licenţirii în 1662 care a stabilit un registru al cărţilor licenţiate. artistes et inventeurs. . de comerţ şi de serviciu. .proprietatea industrială ( brevete de invenţie. modele de utilitate. Dreptul de autor protejează conţinutul economic al proprietăţii şi adaugă ca abordare de bază că opera unui autor reprezintă o expresie directă a personalităţii sale. literar şi artistic 1. ştiinţific.proprietatea literar . . în 1846 e folosit de A. care face necesară o protecţie care depăşeşte simplul potenţial economic al operei Drepturile de proprietate intelectuală se referă la : .secrete comerciale. interpretări. opere.

prin valorificare a drepturilor de proprietate intelectuală se înţelege:  cesiunea unei proprietăţi intelectuale.3. prin mijloace legale cum sunt licenţierea tehnologiei sau franciza . Scopul valorificării drepturilor de proprietate intelectuală îl constituie întărirea economiei pe un teritoriu. în sens restrâns. de tip formal şi informal. prin accelerarea aplicării noilor tehnologii şi resurse. .  procesul prin care sunt convertite descoperirile ştiinţifice şi tehnologice în bunuri şi servicii vandabile. Valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală implică o serie de relaţii. Valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala Astfel. între universități şi sectoarele economice publice şi private. care a fost generată şi dezvoltată într-o universitate. pentru satisfacerea necesităţilor şi oportunităţilor sectorului privat şi public.

Efectele valorificarii drepturilor de proprietate intelectuala .4.

Puteţi face economie de timp şi bani protejându-vă proprietatea intelectuală la nivelul UE.protejează numele produsului. vă costă doar 900 de euro. Pentru mai multe informații . legislaţia naţională prevede traducerea brevetului sau plata unei taxe până la o anumită dată. Vă puteţi adresa şi Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieţei Interne(OAPI). Drepturile de proprietate intelectuală sunt protejate mai ales de legislaţiile naţionale. la concedieri de personal și la implicații de scădere a bunăstării. Costurile legate de înregistrarea unei mărci se ridică la 1 050 de euro. Proprietarii și cei care au acces la tehnologii înalte influențează poziția unei țări în clasificarea internațională de competitivitate. 5. să utilizeze sau să vândă invenţia dumneavoastră pe o anumită perioadă de timp. În anumite ţări. Puteţi folosi imediat simbolul drepturilor de autor (copyright). fără să fie necesară înregistrarea oficială. distribuţia. Forma de protecţie depinde de tipul de proprietate intelectuală:    brevetele . Pe termen lung. cum sunt costurile de producție. Astfel vă veţi asigura că inovaţiile şi creaţiile dumneavoastră sunt protejate peste tot în UE şi că obţineţi beneficii de pe urma lor.Valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală. dezvoltarea de activități complementare cu firmele locale. care se ocupă de înregistrarea mărcilor şi desenelor.vă permit să controlaţi producţia. împiedicând alte companii să vândă un produs cu aceeaşi denumire drepturile de autor .împiedică părţile terţe să fabrice. Apărarea lor în fiecare ţară din UE poate fi complicată şi costisitoare. competitivitatea unei economii depinde de potențialul inovativ câștigat prin procesul valorificării drepturilor de proprietate intelectuală. este adesea corelată cu procesul de globalizare. astfel încât este greu să se identifice consecințe negative sau pozitive într-un sistem economic dat. precum şi Oficiului European de Brevete (OEB). brevetul european trebuie să fie validat de oficiul naţional de brevete din fiecare ţară în care aveţi nevoie de protecţie. Protejarea drepturilor de proprietate intelectuala Vă puteţi proteja proprietatea intelectuală cu ajutorul drepturilor de proprietate intelectuală stabilite de Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (OMPI). Totuşi. Dacă depuneţi cererea on-line. Pentru a obţine un brevet naţional vă puteţi adresa oficiului competent din ţara UE în cauză. în funcţie de tipul de invenţie mărcile înregistrate . în timp ce efectele negative se pot referi la efecte adverse de competitivitate în raport cu firmele locale. Efectele pozitive ale valorificării drepturilor de proprietate intelectuală pot include creșterea productivității. Acesta este factorul cheie din analiza factorilor de competitivitate. în special către țările aflate în dezvoltare. iar pentru a obţine un brevet european trebuie să depuneţi o cerere la Oficiul European de Brevete. Drepturile de autor se acordă automat. difuzarea sau reprezentarea publică a operei dumneavoastră.

ocupării forţei de muncă. 285/2004 O.htm http://www. autoritățile la care trebuie să apelaţi sunt autorităţile vamale.pdf http://www. http://www.eu/youreurope/business/start-grow/intellectual-property-rights/index_ro. Administraţiile vamale sunt în linia întâi a luptei pentru apărarea drepturilor de proprietate intelectuală la graniţele UE.pdf http://elth.ucv.despre costurile și procedurile aplicate de autoritățile din domeniul proprietății intelectuale în 30 de țări europene.cviu. 123/2005 O. Deşi cererile de intervenţie se depun la nivel naţional. ele pot beneficia de aceleaşi statut juridic în toate ţările din UE.ro/documents/01_CVIU_Curs_VDPIU_revizuit_nov_2012. Puteţi solicita reţinerea produselor suspectate de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală completând o cerere de intervenţie a autorităţilor vamale naţionale. poliția sau oficiile de brevete și mărci. privind dreptul deautor si drepturile conexe Legea nr. creşterii. Falsificarea (imitarea frauduloasă a unui produs de marcă) şi pirateria (copierea neautorizată a unui produs protejat de drepturile de proprietate intelectuală) au atins proporţii alarmante. 190/2005 Legea nr.G. 8/1996. 146/1997 Legea nr. BIBLIOGRAFIE LEGEA nr. nr.ro/student1/Cursuri/Dreptul%20proprietatii%20intelectuale/Curs %204%20%205._privind_dreptul_de_autor_si_dr epturile_conexe .U. siguranţei şi sănătăţii consumatorilor. nr.ro/documents/01_CVIU_Curs_VDPIU_revizuit_nov_2012.cviu. 329/2006.U. În funcție de legislația națională și de țara de proveniență a bunurilor contrafăcute. privind dreptul de autor si drepturile conexe Legea nr.euroavocatura.ro/legislatie/192/Legea_nr__8_1996. 8/1996.G. Actualizata 2014. Acestea au implicaţii majore asupra inovării.pdf http://europa. organismele de supraveghere a pieței (inspectoratele comerciale).