You are on page 1of 3

Ifteni Andreea Bianca

Clasa a XII-a

Indicatorii de caracterizare a nivelului calitatii

Măsurarea nivelului calităţii
Zilnic putem auzi aprecieri de felul următor: “calculatorul meu este
excepţional!”, “am un video “marfă” (cu accepţiunea de calitate) etc. Aceste
calificative: bun, prost, excepţional, slab etc., caracterizează în fond calitatea
produselor la care se referă.
Această apreciere este însă insuficientă, deoarece nu oferă decât o
imagine subiectivă, strict legată de persoana care face aprecierea. De
asemenea, această apreciere poate fi falsă, întrucât prin “bun” de exemplu,
nu se specifică în raport cu ce este “bun” produsul respectiv şi ce înseamnă
“bun” pentru un anume scop[ al utilizării produsului.
Această imprecizie în caracterizarea calităţii unui produs a impus
necesitatea obiectivă direcţionată către aflarea unor metode cantitative de
stabilire a nivelului calităţii. Aceste metode s-au constituit într-un ansamblu
coerent numit astăzi calimetrie, ca ştiinţă a măsurării calităţii*
Principalele obiective ale calimetriei sunt:
 stabilirea terminologiei; definirea principalelor noţiuni ale calităţii
produselor utilizate curent în ştiinţă, tehnologie şi industrie;
 elaborarea nomenclatorului şi a clasificării indicatorilor calitativi pentru
produse şi servicii;
 elaborarea metodelor de determinare şi evaluare a diferitelor
caracteristici ale calităţii produselor;
 elaborarea metodelor de optimizare a indicatorilor calitativi.
Măsurarea nivelului calităţii produselor este o activitate complexă atât
de natură tehnică merceologică cât şi de natură statistică-economică, care
se concentrează într-un sistem de indicatori.
În multe cazuri indicatorii de măsurare a nivelului calităţii se utilizează
sub denumirea de “indici ai calităţii”.

*

Ifteni Andreea Bianca
Clasa a XII-a

Sistemul de indicatori ai calităţii
Indicatorii
calităţii
produselor
constituie
expresii
cantitative
ale
caracteristicilor acestuia.
Dacă un indicator al calităţii se referă la o singură caracteristică el se
numeşte indicator simplu; dacă se referă la mai multe caracteristici sau la
întreg produsul el se numeşte indicator complex, iar dacă serveşte ca bază
pentru aprecierea calităţii prin comparare se numeşte indicator de bază.
În funcţie de sursa de informaţie, indicatorii calităţii produselor pot fi
planificaţi şi efectivi (faptici, realizaţi).
Sistemul de indicatori ai calităţii produselor poate fi constituit sub
diferite variante, ca de exemplu:pe faze sau pe etapele de realizare a produsului;
pe elementele definitorii ale calităţii;
pe funcţii ale întreprinderii şi atribute ale conducerii;
pe baza diferitelor clasificări ale caracteristicilor de calitate ale
produselor etc.

Sistemul de indicatori ai calităţii produselor poate fi construit sub formă de
piramidă, pe baza unei anumite sistematizări ierarhice a indicatorilor. Un
asemenea sistem agregat de indicatori, structurat piramidal, poate avea trei
trepte:

treapta I, situată la baza piramidei, cuprinde un număr foarte mare şi
divers de indicatori ai caracteristicilor de calitate, denumiţi indicatori
analitici sau simpli ai calităţii;
treapta a II-a, cuprinde un număr mai mic de indicatori, specifici
grupelor de caracteristici de calitate, respectiv indicatorii sintetici ai
fiecărei grupe de caracteristici;
treapta a III-a, situată în vârful piramidei, reprezintă indicatorul
complex, integral al nivelului calităţii.

Ifteni Andreea Bianca
Clasa a XII-a

INDICATORI ANALITICI (SIMPLI)
În cadrul primei trepte a piramidei indicatorilor, definesc fiecare în parte,
aspecte esenţiale ale caracteristicilor de calitate. Ei se exprimă, ca şi
caracteristicile de calitate pe care le reprezintă, în unităţi naturale, naturalconvenţionale, de timp de muncă şi băneşti.
Se utilizează, de exemplu, indicatori analitici ai caracteristicilor tehnice,
indicatori analitici ai caracteristicilor estetice, indicatori analitici ai
caracteristicilor economice, indicatori analitici ai caracteristicilor sociale şi
indicatori analitici ai caracteristicilor sociale şi indicatori analitici ai
caracteristicilor de exploatare sau utilizare. Indicatorii analitici ai
caracteristicilor tehnice, economice şi de utilizare se exprimă numeric, cei ai
caracteristicilor sociale se pot exprima atât numeric cât şi prin calificative,
iar cei ai caracteristicilor estetice, numai prin calificative, care se pot
transforma în măsuri numerice folosind în acest scop o scară de notaţie (de
exemplu: foarte bine = 10; bine = 8; satisfăcător = 6, nesatisfăcător = 4).

INDICATORI SINTETICI
Sunt situaţi pe treapta a II-a a piramidei indicatorilor şi corespund
principalelor grupe de caracteristici ale calităţii produselor. Vor exista aşadar,
câte un indicator sintetic pentru fiecare grupă. De exemplu, drept indicator
sintetic al caracteristicilor tehnice se poate considera nivelul tehnic al
produsului.

INDICATORUL COMPLEX (INTEGRAL)
Acest indicator, situat în vârful piramidei indicatorilor, exprimă
corespondenţa între caracteristicile efective ale produsului şi parametrii de
identificare ai nevoii sociale pentru care a fost creat. Un asemenea indicator
poate fi obţinut raportând efectul util (rezultatul) obţinut (E) la cheltuielile
făcute (cheltuielile efectuate pentru realizarea produsului Cr şi cheltuielile de
exploatare Ce).