You are on page 1of 138

MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE

Direcţia Generală Dezvoltare Regională şi Infrastructură

LISTA REGLEMENTĂRILOR TEHNICE ÎN CONSTRUCŢII *

*

în vigoare la data 01.01.2016

1

DOMENII :
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
XVII.
XVIII.

Reglementări tehnice privind calculul construcţiilor şi elementelor de construcţii
Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de terasamente
Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea fundaţiilor
Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de beton, beton armat
şi beton precomprimat
Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de zidărie şi pereţi
Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor metalice
Reglementări tehnice privind folosirea şi executarea construcţiilor din materiale
lemnoase
Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de învelitori
Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii
Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de tencuieli, placaje, tapete
Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente
de scări
Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice
Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de apă şi canalizare
Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor termice,
condiţionarea aerului, gaze
Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de protecţie a
construcţiilor şi instalaţiilor contra agenţilor
Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor geodezice, topografice,
fotometrice şi cadastrale
Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea clădirilor de locuit şi socialculturale
Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor industriale,
2

agrozootehnice şi de irigaţii
XIX.
Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor hidrotehnice,
amenajărilor şi regularizărilor de râuri
XX.
Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea organizării lucrărilor de
construcţii-montaj
XXI.
Reglementări tehnice privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi
instalaţii
XXII.
Reglementări tehnice privind lucrările de reparaţii, întreţinere şi postutilizare a
construcţiilor
XXIII. Reglementări tehnice privind folosirea şi repararea utilajelor pentru construcţii-montaj
XXIV. Reglementări tehnice privind cerinţele stabilite prin Legea nr. 10/1995
XXV.
Reglementări tehnico-economice şi metodologice
XXVI. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor pentru transporturi
XXVII. Reglementări tehnice privind performanța energetică a clădirilor
XXVIII. Reglementări tehnice privind securitatea la incendiu
XXIX. Reglementări tehnice privind documentaţiile de urbanism
NOTĂ nr.1: Fiecare domeniu cuprinde:
A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau
Buletinul Tehnic Rutier.
B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate, după caz.
NOTĂ nr.2:
1-referinţele nominalizate în reglementările tehnice sunt cele în vigoare la data elaborării acestora.
2-în cazul utilizării reglementărilor tehnice, se vor consulta ultimile ediţii ale standardelor şi/sau documentelor de
standardizare, precum şi legislaţia specifică domeniului, în vigoare (legi, hotărâri ale guvernului, ordonanţe, ordonanţe de
urgenţă, ordine de ministru, regulamente ale Comisiei Europene, etc ).
3

U. Regionale şi Administraţiei Publice Ministerul Dezvoltării.T.D.C.R.T.R.D.P.C.I A.C.D.D.Of. M.A.C.R. Proiectare. M.C. Direcţia Drumuri I.Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor INCD URBAN. Centrul de Cercetare. M.N. M.P.C.D. Buletinul Tehnic Rutier C.D. Organizare şi Cibernetică în Construcţii C. M.P.Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii.T. Urbanism şi Dezvoltare Teritorială INCERC Durabilă „URBAN-INCERC” 4 .L.E.I. Ministerul Dezvoltării.E.N. Institutul de Construcţii Bucureşti I.. M. M.C.D.F. Institutul de Cercetare și Proiectare pentru Industria Lemnului INCERC Institutul Naţional de Cercetare.D.R.A.N.L.O. Construcţiilor şi Turismului Ministerul Dezvoltării. Consultanţă. Lucrărilor Publice şi Locuinţelor Ministerul Dezvoltării. Regionale şi Turismului Ministerul Lucrărilor Publice şi Amenajării Teritoriului Ministerul Lucrărilor Publice.C.L.T.P. Regionale şi Locuinţei Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului Monitorul Oficial al României.B.A.L.P.C.R.A.T. Expertiză și Consulting C.P. Instalaţii şi Utilaje pentru Construcţii I.C. Partea I Autoritatea Feroviară Română Administraţia Naţională a Drumurilor Agenţia Naţională a României pentru Distribuţie Electricitate Buletinul Construcţiilor.D. Institutul Central de Proiectare.N.LEGENDĂ : M.C.T.L.P. A.P.A. Aparatură . Transporturilor şi Turismului Ministerul Transporturilor.M.C.C. B. p.P. Institutul Central de Cercetare.E. Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale CESTRIN Centrul de Studii Tehnice Rutiere şi Informatică D.I.R.R. editat de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Construcţii şi Economia Construcţiilor B. M.L. A.L. Proiectare şi Directivare în Construcţii ICECON Institutul de cercetări pentru echipamente şi tehnologii în construcţii I.

P. I.F.T.P.C.B. I.F.T.F. Institutul de Cercetari în Transporturi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului Institutul de Proiectare Construcţii Tipizate Institutul de Proiectări Transporturi Auto.I.S. I. Lucrări Publice.C.C.S.N.U. București Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Imbunătăţiri Funciare Bucureşti Oficiul Național de Cadastru. Navale şi Aeriene Inspectoratul de Stat în Construcții. I.C. U.L.C.P.U. Geodezie și Cartografie Regia Naţională de Electricitate Universitatea de Arhitectură şi Urbanism Ion Mincu Universitatea „Politehnica” din Timişoara Universitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti Universitatea Tehnică Cluj-Napoca 5 .G.C. I.N.S.G. O.P.A.C.C.T.S.P.S. U.L.A.D.P.A.T.N.A.P. IPTANA S.C.T. U. Cercetare şi Tehnică de Calcul în Construcţii Inspectoratul de Stat în Construcţii Institutul de Sistematizare Locuinţe şi Gospodărie Comunală Institutul de Studii şi Proiectări Căi Ferate Institutul de Studii şi Proiectări Hidrotehnice S.T.M. RENEL U.H. Urbanism și Amenajarea Teritoriului Institutul de Proiectare.P.C.S. SA I. I.C I.INCERTRANS I.I.

P.C.G./dată B. nr.C.C. Instrucţiuni tehnice pentru calculul şi alcătuirea constructivă a structurilor compuse beton-oţel.M.I. publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier Reglementarea tehnică Nr.A.05. nr.3-4/2000 O.L.P.M. 62/N/25.C.C.nr.nr.S.T.C.P.11/1979 Decizie I.1999 B.C. şi I.C.C.C. nr./dată Nr.D.08. I-1 Indicativ reglementare tehnică NP 028-1978 I-2 P 83-1981 I-3 NP 033-1999 I-4 GP 042-1999 Denumire reglementare tehnică Norme tehnice provizorii privind stabilirea distanţelor între rosturile de dilatare la proiectarea construcţiilor.3-4/2000 6 Observaţii îşi încetează valabilitatea P 98–1974 . Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial al Buletinul României Construcţiilor Nr.A. Cod de proiectare pentru structuri din beton armat cu armătură rigidă (BAR). 47/14.C. nr. nr.1981 B. Ghid de proiectare pentru structuri din beton armat cu armătură rigidă (BAR).P.D. crt. 61/N/25.L.08.10/1981 O.Reglementări tehnice privind calculul construcţiilor şi elementelor de construcţii A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii. Act normativ de aprobare I.1999 B.T.

1986 şi 1990.Of.M.M. disipatori) a clădirilor.12.T. nr.Of.C.C.4/2006 Observaţii O. nr.9/2002 O. întreţinerea şi utilizarea băncii de date pe suport magnetic (CD-ROM) cuprinzând înregistrări ale mişcărilor seismice ale terenului la cutremurele din 1977. 882bis/27. nr.C.L.T.04. 805/28.T.L. nr. obţinute în reţeaua seismică naţională INCERC.2002 anulează O.. p I. nr.M. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial al Buletinul României Construcţiilor Nr.2004 M. nr..S. 74/24. p I. p I.T.01.2004 M.04.P..U. Ghid privind adaptarea scării de intensităţi seismice europene EMS 98 la condiţiile seismice ale României şi la necesităţile inginereşti.M.T. nr. nr. 782/28. Indicativ reglementare tehnică I-5 NP 055-2001 I-6 GP 101-2004 I-7 MP 036-2004 I-8 MP 026-2004 I-9 GT 053-2004 I-10 GT 054-2004 Denumire reglementare tehnică Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe.2002 . nr.05.L..C. nr. nr.Of. Detalierea parametrilor de calcul Ks şi Tc la nivelul unităţilor administrativ teritoriale./dată Nr. p I.04.09.2004 M.2004 O. crt.200 4 O. Metodologie privind calculul sistemelor de protecţie seismică pasivă.09. social/culturale.Of.C.A.T.200 4 O.04.2004 M.C.T.T.M.M.P. agrozootehnice şi industriale – indicativ P 100-92. 736/ 19.T. nr.2004 M.M.M.T. 783/22.221bis/20.T. 874bis/24.2004 7 B. 882bis/27.2002 B.T.L.09.05. 803/28. nr.04. p I.P. 1. 738/19.C./dată O. 1.A. Ghid privind constituirea. nr. 783/22.11. Clădiri autoadaptabile la solicitări seismice. Metodologie de elaborare a hărţilor de hazard seismic local pentru localităţi urbane-H.002bis/01. nr.Reglementarea tehnică Nr. Ghid privind proiectarea sistemelor de izolare seismică pasivă (reazeme.L.2004 O.Of..T.L.

. I-11 Indicativ reglementare tehnică GT 055-2004 I-12 Denumire reglementare tehnică Ghid privind constituirea..12.09. 179bis/24. p I.T.08.T.02.2006 B.05. nr.2006 B. nr.06. Convoaie tip.8/2007 Observaţii intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007 .23/2006 I-15 P 100-1/2006 I-16 ME 003-2007 O. 803bis/25. nr.Reglementarea tehnică Nr.09.Of.. nr.C.232/27.M. nr. p I.711/19.2004 M.T.L. Acţiuni.R. nr..18/2006 I-14 CR 1-2.T.C. nr.T.L. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial al Buletinul României Construcţiilor Nr.C.M. Cod de proiectare seismică – Partea 1. 2. indicativ P 100-1/2006.Of.C.1-2005 Cod pentru proiectarea podurilor de O.D.M.2004 M.A. nr. nr.P. nr.nr. 179bis/24.02. nr. 850/11.2-2005 Cod pentru proiectarea podurilor de O. completat de O. nr.Of. nr.12. p I.2007 M.2005 M. orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea Obs.465/08.T.T.C.2013 se abrogă P 100/1-2004 îşi inceteaza valabilitatea ME 003-1999 .L.. 688/10.T.2006 M.2006* I–Prevederi de proiectare pentru modificat şi clădiri. nr. 2. nr.M.C. A se vedea O.M. nr. Normativ privind consolidarea cu fibre a elementelor structurale de beton. 562bis/16. 1.M..Of.P.C. p I.nr.C. întreţinerea şi utilitarea băncii de date cuprinzând înregistrări ale cutremurelor puternice obţinute pe clădiri instrumentate seismic în reţeaua seismică naţională. 2. crt. clădirilor şi stabilirea soluţiilor cadru 127/08.2007 B. 12-13/2006 şi B.2007 Metodologie privind investigarea de urgenţă a siguranţei post seism a O.C. 882bis/27.L. 804/28.Of.11-12/2007 şi 13-14/2007 B..Of.177/22.5/2005 B. p I. 132bis/11.12.2005 M.C.P.2007 de intervenţie. cale ferată.08./dată Nr. 8 M.D. cale ferată.T.C.M.M.02. p I.229/27.04.08.T./dată O. p I.nr.Of.D. nr.2005 I-13 CR 1-2.09.2004 O. nr.

08.-1.10.2014 M. nr.Of.2009 B. O. 2. 2.R.A. Evaluarea acțiunii completat de vântului asupra construcțiilor.2013* O.M. nr. nr.. p I.10/2012 M.Of.10. completat de O.T..M.1/2005 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2014 B. 555bis/02.2013 **completare cu anexele E și F M. 2.R.A. nr... 105/2014 O.R.1011/2010 M..09.09. 2.nr. nr.Of.2009 I-17 I-18 I-19 Cod de proiectare seismică" Partea a P 100-3/2008 III-a Prevederi pentru evaluarea completat de seismică a clădirilor existente. 704bis/15..D.M. nr.D. p I.361/24.Reglementarea tehnică Nr.Of. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare O.D.2012 M.09. nr. p I. p I. nr. nr. nr.. p I.M.10/2013 .2012* I-20 I-21 CR 1-1-4-2012 Cod de proiectare.nr.P.nr.D.2013* O. nr.Of.D.T..2013 9 Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial al Buletinul României Construcţiilor Nr.Of. 1.09.R.M.C. 1.03.D. O.C.07. p I.Of. 647bis/11.D.530/23.R./dată M.2012 P 100-92.09.2013** CR 2-1.C.P. nr.Of.R. 647 bis/01.-1.10. îşi încetează aplicabilitatea se abroga CR 1-1-3-2005 *completare cu anexele D și E se abrogă CR 0-2005 M.D. pereţi structurali de beton armat.A.C.P.09.414/01.2012 Cod de proiectare.2012 M.D. nr.R.R.655/05. crt.P. p I. nr..Bazele proiectării completat de CR 0-2012 construcțiilor.08.L.1/ 2013 Cod de proiectare a construcţiilor cu O. cu modificările şi completările ulterioare.2013 Observaţii B.751/21.nr. 704bis/15.09. 161 bis/05. 704/09.413/01.P.09.08. nr.2013 se abrogă CR 2-1.C.M./dată Nr. nr.08. 583 bis/13.11/2012 M.2013 B.M.T. 555bis/02.10/2012 *completare cu anexele B și C se abrogă NP 082-2004 B.M.Evaluarea acțiunii CR 1-1-3-2012 zăpezii asupra construcțiilor. p I.Of.2012 Cod de proiectare. nr.M.411/01.A. nr. p I. nr. O. 555bis/02. 1.R.A.

.M./dată Ordinul publicat în B.A. I–Prevederi de proiectare pentru 2. nr. nr. p I.P.2000 precum şi a datelor tehnice conţinute în rapoartele de expertiză tehnică aferente acestor clădiri. p I.M.C. cu modificările şi completările ulterioare.T.2013 clădiri.Reglementarea tehnică Nr.. crt.C./dată Nr.Of. 13/2000 şi broşura IPCT Observaţii . M.2015 B.L.3-4/2013 Observaţii P 100-1/2006.06. I-22 I-23 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial al Buletinul României Construcţiilor Nr.2013 GP 128-2014 Ghid pentru calculul şi proiectarea la acţiunea seismică a structurilor O. nr./dată P 100-1/2013 Cod de proiectare seismică – Partea O. M.03.M.A.nr.03.R. expertizate începînd cu anul 1992 40/N/30.D.A.2015 prezentare şi depozitare în spaţii comerciale. nr.R.D.09.P.Of.465/08. crt. 558bis/03. I-24 Indicativ reglementare tehnică PC 014-1999 Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Ghid de exploatare a băncilor de date elaborate în vederea inventarierilor clădirilor din capitală şi din ţară avariate seismic şi O. nr.P.08. 10 Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial al Buletinul României Construcţiilor Nr. metalice de tip rafturi pentru 393/13. se aplică în continuare la evaluarea seismică a clădirilor existente B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate Reglementarea tehnică Nr. 214bis/31./dată Nr. nr.

L.P./dată Nr.T.C. 13/2000 şi broşura IPCT O.P.C. solicitate la încărcări statice şi dinamice. de mare complexitate. nr.A. nr. interactivă şi reprezentarea grafică a structurilor din bare.M. nr./dată O. nr. Ghid pentru relizarea automată a analizelor structurale spaţiale (statice şi dinamice).4/1997 şi Broşura IPCT O. crt.C. Ghid pentru proiectarea automată.05.2000 Ordinul publicat în B. 84/N/26.09. nr.T.Reglementarea tehnică Nr. 86/N/26. 4/1997 şi broşura IPCT O.A.05. 13/2000 11 Observaţii .M. Ghid pentru calculul automat (static şi dinamic) al structurilor modelate prin cadre sau reţele plane în domeniul elastic. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial al Buletinul României Construcţiilor Nr.05.T.LPAT nr. 208/N/22. nr.C.M.T.C.A.L. 85/N/26. 45/N/30.1997 Ordinul publicat în B.P. nr.M.P.A.L. Ghid de utilizare a spectrelor de răspuns inelastic în proiectarea structurilor. nr.L. 13/2000 şi Broşura IPCT O.M.1997 Ordinul publicat în B. I-25 I-26 I-27 Indicativ reglementare tehnică PC 015-1999 PC 008-1997 PC 005-1997 I-28 PC 006-1997 I-29 GP 050-2000 Denumire reglementare tehnică Program cadru pentru generarea automată a rapoartelor pe baza informaţiilor selectate din banca de date corespunzătoare activităţii de expertizare a clădirilor.2000 Ordinul publicat în B.1997 Ordinul publicat în B.06. nr.

1. publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier Reglementarea tehnică Nr.C. 7 şi 8. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de terasamente A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii. 132/29. 2.D. crt.1976 B.06.C.G. terenurilor de fundare slabe prin nr.T.P.05. nr.D. 311/17.1 pct 1.2 şi anexele 2.C.C.C./dată Nr.P.P.8/1985 Observaţii îşi încetează valabilitatea C 168–1974 îşi încetează valabilitatea C 29–1977 cap.. 20/11.11/1979 Decizia I.C. nr.C.2 .1985 12 B.1984 B.1980 B.C.T.M. nr. tabelele 1.C./dată Decizia I. nr. procedee mecanice (caietele I.C. 91/17.C. Indicativ reglementare tehnică II-1 C 178-1976 II-2 C 29-1979 II-3 C 168-1980 II-4 C 218-1984 II-5 C 29-1985 Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru executarea drenurilor orizontale prin vibroforare.II.02.S. Instrucţiuni tehnice pentru executarea forajelor prin metoda vibroforării. 11-12/1976 O.04. nr. nr.C. 2 – parţial (prevederile referitoare la compactarea cu maiul greu).D. 4.C. nr.1979 B. Instrucţiuni tehnice pentru consolidarea pământurilor sensibile la umezire şi a nisipurilor prin silicatizare şi electrosilicatizare.1. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial al Buletinul României Construcţiilor Nr.11.12/1980 Decizia I. 58/16. nr. Instrucţiuni tehnice departamentale pentru proiectarea şi executarea fundaţiilor pentru lucrările de drumuri din pământuri stabilizate cu ciment.C.1... nr.VI).C.C.8/1984 Normativ privind îmbunătăţirea Decizia I.

P. plan orizontal şi înclinat a 59/N/11. 1.P.C.A.1995 B.C.C.5/1998 Observaţii pct.11/1998 B.A. nr. 1.1997 terasamentelor.03.3.C.T.4 pct.2 şi 8. nr. 4.1988 B. 8.1997 II-9 GE 026-1997 Ghid pentru execuţia compactării în O. 4.5.2.C. nr. 4.A.T.M. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial al Buletinul României Construcţiilor Nr.D.5/1988 O.C.4.3 pct.9/1995 II-8 GE 028-1997 Ghid pentru executarea lucrărilor de O. nr./dată Nr. 2. nr. 4.09.M./dată Decizia I.Reglementarea tehnică Nr. nr.L. îşi încetează valabilitatea C 169–1983 înlocuieşte parţial C 29–1977 . 4.2. Indicativ reglementare tehnică II-6 C 169-1988 II-7 P 134-1995 Denumire reglementare tehnică Normativ privind executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile şi industriale. 13 B.03.P.L. 2. Ghid pentru proiectarea lucrărilor ce înglobează materiale geosintetice. drenaj orizontal şi vertical.L. nr.3 din „Normativul privind consolidarea terenurilor de fundare slabe prin procedee mecanice”.1. nr. 59/30.T.C. 1/N/20. crt.P.M. 56/N/11.01.

A.C. a gropilor ştanţate pentru fundaţii. vibropenetrare.P.P.1994 B.D.12./dată B.C./dată Nr.10. Act normativ de aprobare Decizia I. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea.9/1993 O. III-1 III-2 III-3 Indicativ reglementare tehnică C 213-1983 C 196-1986 C 215-1988 III-4 C 159-1989 III-5 C 230-1989 III-6 C 241-1992 III-7 C 251-1994 Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni pentru completarea formularului de evidenţă a studiilor geotehnice conform prevederilor STAS 1242/1 – 1981.05.C.C.04.C.12/1989 O.III. Instrucţiuni tehnice pentru folosirea pământurilor stabilizate la lucrările de fundaţii. nr.T.1988 Decizia I.C.C.02.D. nr.12.C. recepţionarea lucrărilor de îmbunătăţire a terenurilor slabe de Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial Buletinul al României Construcţiilor Nr.1993 B. nr. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea fundaţiilor A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii. Instrucţiuni tehnice pentru cercetarea terenului de fundare prin metoda penetrării cu con.P.P. penetrare statică penetrare dinamică.C.C.C. 4/N/11.P. 8/N/12.C.C.1989 Metodologie de determinare a caracteristicilor dinamice ale terenului de fundare la solicitări seismice. 26/28.C.C. nr.1983 Decizia I.nr.nr. 42/18.C.nr.C.C.D.nr.7/1994 14 Observaţii .T. nr.D.6/1988 îşi încetează valabilitatea C 215–1983 B.4/1990 îşi înceteaza valabilitatea C 159-1973 şi C 176–1984 B.L.8/1986 îşi încetează valabilitatea C 196–1979 B. 30/03. nr.C.D.C. 19/18. publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier Reglementarea tehnică Nr. nr. nr.03.P.1989 Îndrumator de proiectare şi execuţie Decizia I. nr.C.M.A.7/1983 B.L.M. 83/06. crt.C.nr. Instrucţiuni tehnice pentru elemente de fundaţii din beton cu adaos de cenuşă de centrale termoelectrice situate în terenuri cu agresivităţi naturale şi industriale.P.1986 Decizia I.

1994 B.C.A. crt.03. Criterii şi metode pentru determinarea prin O.Reglementarea tehnică Nr. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea şi recepţionarea lucrărilor de fundaţii pe piloţi scurţi executaţi pe loc prin vibropresare.A. nr.1997 Instrucţiuni tehnice pentru B.03.03. nr.T.1997 B.1997 B.M.T.C. nr.12/1998 O. 55/N/11. Compactare cu maiul f.11/1998 îşi încetează valabilitatea C 61-1974 III-14 15 îşi încetează valabilitatea C 29–1977 ./dată O.P.M.L.L.A.P.T. 60/N/11. nr. nr.M./dată Nr.L. prin procedee mecanice.M. Calculul terenului de fundare la acţiuni seismice în cazul fundării directe.T. 58/N/11.A. nr. nr.T.P.P. nr.9/1998 Observaţii III-8 C 252-1994 III-9 GT 001-1996 III-10 NE 008-1997 III-11 GP 014-1997 III-12 ST 015-1997 III-13 GE 029-1997 Ghid practic privind tehnologia de O. 54/N/11. nr.1996 B. social-culturale şi industriale.7/1996 O. nr.03.C.03.A. 57/N/11. Specificaţie tehnică privind refacerea prin obturare şi etanşare a contactului teren-infrastructură pentru construcţii de locuinţe.15/1998 O.02.greu – caiet VIII Ghid de proiectare. nr.P. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică fundare prin metoda îmbunătăţirii cu materiale locale de aport pe cale dinamică.L.T. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial Buletinul al României Construcţiilor Nr.C.1997 B.M.02.P.A. Ghid privind criterii de alegere a încercărilor şi metodelor de determinare a caracteristicilor fizice şi mecanice ale pământurilor.A. nr.1997 B.P.M.M.L.L.12/1998 îşi încetează valabilitatea C 160–1975 ST 016-1997 Specificaţie tehnică. măsurători a tasării construcţiilor. 8/N/05.C.C.L. 3/N/11.C. nr.T.7/1994 O. Normativ privind îmbunătăţirea terenurilor de fundare slabe. nr. execuţie a piloţilor pentru fundaţii.

2005 Normativ privind proiectarea.C.T..9/2011 Ghid privind proiectarea structurilor de pământ armat cu materiale geosintetice şi metalice.M. nr.R. 172/15.13/2002 îşi încetează aplicabilitatea C 227-1988 B.M. stocarea şi reutilizarea informaţiilor privind parametrii geotehnici. nr.219/06.2011 B.228/03.C.P.T.nr. p I.T.09. nr.Of.03. Normativ privind determinarea valorilor caracteristice şi de calcul ale parametrilor geotehnici.19/2005 O.11.M.Reglementarea tehnică Nr. 2. M.2011 B. Indicativ reglementare tehnică III-15 NP 045–2000 III-16 GE 044-2001 III-17 NP 075-2002 III-18 GP 113-2004 III-19 NP 113-2004 III-20 GP 093-2006 III-21 NP 122:2010 III-22 NP 123:2010 Denumire reglementare tehnică determinarea prin metode topogeodezice a deplasării construcţiilor datorate deformaţiilor terenului de fundare. p I. 16 Observaţii îşi încetează aplicabilitatea P 106-1985 . Normativ pentru utilizarea materialelor geosintetice la lucrările de construcţii. monitorizarea şi recepţia 279/23. p I./dată Nr.D. 1.T. 1.C. p I.C. Normativ privind încercarea în teren a piloţilor de probă şi a piloţilor din fundaţii.05.C. 1./dată O. 430bis/20.12.C.02.T.. nr. Ghid pentru sistematizarea.R.12.24/2003 O.T. nr. 458bis/30.2010 M. nr. Ghid privind proiectarea şi execuţia minipiloţilor foraţi (revizuirea şi completarea Îndrumătorului tehnic C 245-1993).C.L. nr.2010 M.03.2001 B.Of.M.T.2002 B. 2. nr. nr.Of.09.05. nr.09.T. nr. 2689/29.690/29. nr.9/2011 O. nr. p I. nr.T. 896bis/03. crt. O. nr.T.C.15/2005 îşi încetează valabilitatea C 245-1993 se abrogă cap.C. 158bis/04.A.2006 B.nr.M.2006 M.12.C.M.2005 B.Of.M.L.T.11.L. Normativ privind proiectarea geotehnică a fundaţiilor pe piloţi.2010 O.T.7/2001 O.1-3 prin O.M.2005 pereţilor îngropaţi.P.Of.C.764/21.D. nr.2000 B. nr.D. 264/N/02.691/29.. nr. nr. execuţia.02.2005 M. 158bis/04..T.M.R. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial Buletinul al României Construcţiilor Nr.. nr.21/2006 O.C.

597bis/11. structurilor de fundare directă.A..R.A. 739/13.03. NP 126:2010 Normativ privind fundarea O.2014 M.T.A..06.T. 2.M.D.444/07.P.C. nr.07.689/29.. 597bis/11. 863bis/27.T. nr.M. nr.05. geotehnică a lucrărilor de susţinere. nr. p I.T. nr.M.C.Of. p I.T.06.2014 M. 2.D.P.T.09.D.2011 Observaţii B. nr.09.Of. nr.05. nr.M.M.2014 îşi încetează aplicabilitatea NE 0001-1996 se abrogă NP 112-2004 intră în vigoare la 1 ianuarie 2015 se abrogă NP 114-2004 O.C.08.Of.279/2005) B.M.M.M.P.Of. Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru construcţii. nr.352/24.2014 Normativ privind proiectarea geotehnică a ancorajelor în teren.R. nr.R.688/29.R.Reglementarea tehnică Nr.Of. Normativ privind cerinţele de proiectare şi execuţie a excavaţiilor adânci în zone urbane.10/2011 Abrogă:cap.M. 459bis/24.P.M.2014 epuizmente.C. M.A. 158bis/04.T.. 1.2014 M.2012 M.2010 Normativ privind fundarea construcţiilor pe pământuri sensibile O. nr. 1..11.03. p I.2014 se abrogă NP 120-2006 O.C.. nr.R.11. p I. p I.D. p I. geotehnică a lucrărilor de 995/24. nr. 397bis/13. nr.12.2011 M.2014 .2010 la umezire.2014 III-27 NP 114-2014 III-28 NP 120-2014 III-29 NP 074-2014 III-30 GT 067-2014 III-25 III-31 NP 134-2014 Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial Buletinul al României Construcţiilor Nr. crt. 935bis/22.06.Of.Of.10/2011 îşi încetează aplicabilitatea P 7-2000 O. nr.330/ 17. 2.12. construcțiilor pe pamânturi cu 115/31.T.Of. nr. p I.104/29..nr. III-23 III-24 Indicativ reglementare tehnică NP 124:2010 NP 125:2010 Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Normativ privind proiectarea O. p I. nr. p I.D. nr.10.T. 158 bis/04.08.2014 se abrogă NP 074-2007 O. III-26 NP 112-2014 Normativ pentru proiectarea O. Ghid privind controlul lucrărilor de compactare a pământurilor necoezive. nr.2014 Normativ privind proiectarea O.1-3 dinNP 113-2004 (O./dată Nr.2014 M./dată M.. 17 M.R.Of.12.2012 umflări și contracții mari.R. 661bis/09.D..nr.D. 2.

M. III-32 Indicativ reglementare tehnică GP 129-2014 Denumire reglementare tehnică Ghid privind proiectarea geotehnică.L. Metodologie de aplicare a tehnologiilor de îmbunătăţire a terenurilor slabe de fundare pentru drenuri prefabricate (drenuri fitil şi geodrenuri).02.P. 82/05.C.Of.C. nr. Act normativ de aprobare O..11.C.1984 Ordinul publicat în B.1997 Ordinul publicat în B.C. 12/1999 şi Broşura IPCT 18 Observaţii .597/29. nr.Reglementarea tehnică Nr./dată I. 52/N/03.12.C./dată Observaţii M./dată Nr.03.M. nr. 95bis/05.P. 2. nr.P. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial Buletinul al României Construcţiilor Nr.R. nr. crt.D.A. 4/1985 O. p I.T.2015 B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate Reglementarea tehnică Nr.D.2014 Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial Buletinul al României Construcţiilor Nr.A. III-33 III-34 Indicativ reglementare tehnică P 125-1984 IM 010-1997 Denumire reglementare tehnică Îndrumător tehnic pentru studiul proprietăţilor pământurilor necoezive lichefiabile./dată Nr. nr. crt.

11. nr.1984 B.C.1971 B.C.IV.12/1978 şi B.D. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea recipienţilor din beton armat şi beton precomprimat pentru lichide. Indicativ reglementare tehnică IV-1 C 117-1970 IV-2 P 42-1971 IV-3 C 162-1973 IV-4 C 11-1974 IV-5 C 130-1978 IV-6 IV-7 P 73-1978 P 103-1982 Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru folosirea radiografiei la determinarea defectelor din elementele de beton armat. 93/19. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea elementelor din beton precomprimat parţial. Îmbunătăţiri la P 73–1978.C. nr.P.D.L.G.C.S. beton armat şi beton precomprimat A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii.Ind.E. 10.C.nr. Instrucţiuni tehnice privind alcătuirea şi folosirea în construcţii a panourilor din placaj pentru cofraje. 150/30.C.C.03.01. nr. publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier Reglementarea tehnică Nr. nr.03.1978 Decizia I. nr.C. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de beton.C. nr.1970 B. nr.nr.7/1974 O.M.4/1975 Decizia I.M.C. 125/19. 133/22.nr. nr.A.4/1985 Decizia I.Ind.P.1979 B. 26/13.5/1971 Decizia I.S.06. executarea şi folosirea cofrajelor metalice plane pentru pereţi din beton monolit la clădiri.C.1974 B.P. nr.C.48/22.C. nr. nr.C. nr.C./dată O. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial Buletinul al României Construcţiilor nr.11. folosind armături pretensionate şi nepretensionate complementare.D.C.9/1970 Decizia C.C./dată Nr.C. crt.10.P.D.2/1983 Observaţii îşi încetează valabilitatea P 103–1976 .C. 18/13.C.09. Normativ privind alcătuirea.nr.C. Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor şi betoanelor.C. Normativ pentru executarea construcţiilor din panouri mari.1982 19 B.1974 B.C.8/1979 Decizia I.

D.P.C.C.P.C.C.7/1987 şi B. Modificări la P 119 – 83.C.P.1987 Decizia I.P.D. 23/N/25.D.C.P.2/1984 şi B. Norme tehnice pentru proiectarea şi executarea panourilor monostrat din betoane uşoare cu adaosuri de cenuşă şi spumanţi. nr. nr.C.11.C.D.3/1986 Decizia I.M.C.nr. 51/27.C. nr.P.7/1986 Decizia I. nr.P.C. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi folosirea armării cu plase sudate a elementelor de beton.C.C.C./dată Nr. Act normativ de aprobare Observaţii Decizia I. 10. nr. crt. nr.A.11/1985 Decizia I.C.10/1995 îşi încetează valabilitatea P 104-1978 B. nr.C.C.C.D.1989 B. 57/01. pentru hale parter. nr. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea pereţilor şi acoperişurilor din elemente din beton celular autoclavizat.1986 B.12.09. nr.C.D. armăturilor de oţel-beton.C.Reglementarea tehnică Nr.C.C./dată Decizia I.C.9/1989 20 îşi încetează valabilitatea C 41-1976 Îşi încetează valabilitatea P 104-1978 .1983 Decizia I.C.1/1984 şi B.1986 B.11/1985 Decizia I.92/08.08.10.C.T.D.C. nr.1983 Instrucţiuni tehnice privind optimizarea tratamentelor termice în fabricile de prefabricate cu ajutorul metodei ultrasonice de impuls.D.nr.C. nr.C.C. 26/4.11.1985 B. 46/28.nr.10.C. nr.1985 B. 88/27.C.10.1985 B. IV-8 IV-9 Indicativ reglementare tehnică P 119-1983 P 104-1983 IV-10 C 28-1983 IV-11 C 221-1985 IV-12 C 222-1985 IV-13 C 41-1986 IV-14 P 59-1986 IV-15 C 226-1987 Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea şi exploatarea căilor de rulare pe grinzi din beton armat şi beton precomprimat.P. Normativ pentru alcătuirea.nr.C.7/1983 Inlocuieşte C 28-1976 Instrucţiuni tehnice pentru sudarea I.01.P. nr.C.06. Instrucţiuni tehnice privind utilizarea metodelor acustice prin şoc la controlul calităţii elementelor prefabricate.P. nr.P.C.10.C.C. Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial Buletinul al României Construcţiilor nr. nr.1994 B. nr.1983 O. 49/09. 56/01.nr.D. nr.C. executarea şi folosirea cofrajelor glisante.C.D.C. 7/24.C.L.C.10/198 Decizia I.

12.12.1993 B.C. nr. nr. Îndrumător tehnic pentru executarea panourilor mari prefabricate neportante din blocuri ceramice cu goluri.A. 32/N/25. 51/30.C.L.nr.1991 B.A.1993 B. nr.1994 B.C.C.1/1993 O.9/1987 B.L.P.C.1989 B.P. nr.M.C. nr.L. nr. 270/8.M. nr.nr.C.C. 2/N/01. Normativ de clasificare şi caracteristici geometrice a coşurilor industriale glisate. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de construcţii din beton aparent cu parament natural.T. nr. nr.P.T.10. crt.C.C.C. Îndrumător pentru metodologia de încercare a prototipurilor şi seriei zero la elemente prefabricate.C.11/1987 îşi încetează valabilitatea C 156–1972 înlocuieşte C 181–1976 B. beton armat şi beton precomprimat.A.D.D.C. nr.P.04./dată B.P.1/1991 O.3/1992 O.C.C.Reglementarea tehnică Nr.C.T.C. Instrucţiuni de utilizare a aditivului complex ADCOM la prepararea betoanelor de ciment. nr. Elemente prefabricate de beton.nr.C.1987 Decizia I. nr. instrumente şi dispozitive de verificare a caracteristicilor geometrice.T. Act normativ de aprobare Decizia I.A. 52/09. 47/30. nr.1989 Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial Buletinul al României Construcţiilor nr.2/1991 Decizia I. 15/N/4. 2/N/21. Indicativ reglementare tehnică IV-16 C 212-1987 IV-17 C 181-1988 IV-18 C 122-1989 IV-19 C 156-1989 IV-20 C 235-1991 IV-21 C 237-1992 IV-22 C 248-1993 IV-23 P-133/0-1994 Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru aplicarea procedeului tehnologic de vacuumare a betonului.L.1988 Decizia I.M.12. Instrucţiuni tehnice pentru realizarea betoanelor de nisip.M.2/1994 O. din punct de vedere al comportării la solicitări statice. Îndrumător pentru aplicarea prevederilor STAS 6657/3.01.P.10.P.D.D.10/1995 21 Observaţii îşi încetează valabilitatea C 156–1972 . Procedee.C.C.P./dată Nr.12.

P.L. nr. Cod de proiectare pentru structuri în cadre din beton armat.L.11. 1.T./dată O.621/02. nr.1/2002 O.03. 576bis/12. beton armat şi beton precomprimat.03.P.L.2002 B. 1.2001 B.2002 B.C.04. Ghid privind utilizarea metodei electromagnetice la determinarea parametrilor de armare a elementelor existente din beton armat. Indicativ reglementare tehnică IV-24 P-133/1-1994 IV-25 NP 007-1997 IV-26 GE 039-2001 IV-27 GE 040-2001 IV-28 ST 043-2001 IV-29 NE 013-2002 IV-30 GP 075-2002 IV-31 PD 124-2002 IV-32 ST 042-2002 Denumire reglementare tehnică Normativ tehnic republican privind repararea şi consolidarea coşurilor industriale din beton armat.C.nr.L.12/2002 . nr. 451/26. Specificaţie tehnică privind cerinţele şi criteriile de performanţă pentru ancorarea în beton cu sisteme mecanice şi metode de încercare.A.nr.C.P.T.M.L.M.10/1997 O.D.08.8/2002 O.09.2003 Decizia A.10.2001 B. 32/N/25./dată Nr.T. crt.11.M. Normativ pentru dimensionarea ranforsărilor din beton de ciment ale sistemelor rigie. Ghid privind stabilirea criteriilor de performanţă şi a compoziţiilor pentru betoanele armate dispers cu fibre metalice.M.nr.P. p I.T.R.M.P.A.L. 603/21. nr.P. nr. nr. 1/N/13.T. nr.M.T. Cod de practică pentru execuţia elementelor prefabricate din beton.M.L. nr. 1.2003 M.nr.C.P.L. nr.L.01.L.2001 B. Ghid pentru determinarea experimentală in situ şi în laborator a modulului static şi dinamic de elasticitate a betonului.224/06.620/02. nr.223/06.09.T.12/2002 O.1994 B. nr.16/2002 O.L.2001 22 Observaţii înlocuieşte PD 124-84 B.L.C.T.N. 1. nr.C.Of.P.1997 B.C.Reglementarea tehnică Nr.L. nr. nr.M.. 159/21. suple şi semirigide Specificaţie tehnică privind ancorarea armăturilor cu răşini sintetice la lucrările de consolidare a elementelor şi structurilor din beton armat- Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial Buletinul al României Construcţiilor nr.T.10/1995 O.L.1/2002 O.

O. p I.1/2004 O.C..T.2/2004 O.D. nr. p I.Of. industriale din beton armat (revizuire 178/15. p I. nr. Ghid privind proiectarea şi execuţia rezervoarelor mici din elemente prefabricate în zone rurale. M.C. p I.Of.577/29. nr.2003 B. nr. Normativ privind proiectarea planşeelor compuse din tablă cutatăbeton (revizuire P 134-1993). nr.T.2003 Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial Buletinul al României Construcţiilor nr.T.2 /2008 23 Observaţii îşi încetează aplicabilitatea P 133-1996.2005 B.05. 670/23..C.C.2005 B.M. beton armat şi beton precomprimat .C.C .nr.02.2003 M./dată M.Reglementarea tehnică Nr. nr.. 670/23. nr.19/2005 Normativ pentru producerea betonului şi executarea lucrărilor din beton.C. 306/16.C.T.19/2005 Normativ pentru proiectarea coşurilor O.14/2004 şi B.2003 B.M. 307/16.T.L.Of.05.T.nr. nr.05. nr.C. se aplică de la data intrării în vigoare P 1002004 îşi încetează aplicabilitatea NE 012-1999 şi orice dispoziţii contrare privind .04. IV-33 Indicativ reglementare tehnică NE 020-2003 (P 134-2003) IV-34 NP 093-2003 IV-35 GP 081-2003 IV-36 GP 080-2003 IV-37 NP 108-2004 IV-38 P 133-2004 IV-39 NE 012/12007 Denumire reglementare tehnică proiectare..2008 Partea1:Producerea betonului.09.C.T.T.T. Normativ de proiectare a elementelor compuse din betoane de vârste diferite şi a conectorilor pentru lucrări de cămăşuieli şi suprabetonări.nr. nr.Of.P.Of. p I.09.Of. p I.11.T.C.Of. execuţie. 427bis/20.13/2004 O. crt.2008 B.T.09..M.02.09. Act normativ de aprobare O..2005 P 133-1996). 437bis/24.2005 M. urmărirea comportării.2003 M.T.M. execuţia.2003 B. nr. nr./dată Nr. 179/15. p I.C. Ghid privind proiectarea şi execuţia consolidării prin precomprimare a structurilor din beton armat şi din zidărie.2003 M. 374/16.C. repararea şi consolidarea coşurilor industriale din beton armat. nr.9/2006 Îşi încetează aplicabilitatea P 134-1993 B. M.M.M. 871/19.nr.M.L. Cod de cerinţe privind proiectarea. nr.C.2003 O. nr. nr.. 852/29.11. nr.09.09. nr. 302/16. 671bis/23.

/dată M.2013 B. nr..nr.nr.D. 129bis/22.P. Normativ privind prepararea şi utilizarea betoanelor cu agregate uşoare.C.04. nr. nr.2010 B.2012 M.775/25. p I.C.2010 Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial Buletinul al României Construcţiilor nr. IV-40 Indicativ reglementare tehnică NE 012/22010 IV-41 ST 009-2011 IV-42 GP 115-2011 IV-43 GP 116-2011 IV-44 GP 124-2013 IV-45 C 155-2013 Denumire reglementare tehnică Normativ pentru producerea şi executarea lucrărilor din beton.M. nr.C.359/24.D.R.D. p I. 337/18.R.nr.14/2010 M.2012 M. nr.2013 M.Of.13/2012 O.Of. crt. nr. 583bis/13.M. nr. p I. 2.07.T. p I. 2.11. Act normativ de aprobare O. beton armat şi beton precomprimat-Partea 2: Executarea lucrărilor din beton.A.D.09.2012 B.Of. nr..R..T.2012 B.R.Of.T. nr. Ghid pentru calculul și alcătuirea constructivă a planșeelor compuse lemn-beton la clădiri vechi și noi.11/2013 O.Reglementarea tehnică Nr. Ghid de proiectare pentru controlul fisurii elementelor masive și pereților structurali de beton armat datorită contracției împiedicate.09. Specificaţie tehnică privind produse din oţel utilizate ca armături: cerinţe şi criterii de performanţă.A. 2.nr. 766bis/14.02. 1.M.9/2013 Observaţii producerea betonului îşi încetează aplicabilitatea NE 012-1999 se abrogă ST 009-2005 îşi încetează aplicabilitatea C 155–1989 .12/2012 O.385/25..D.2012 B.14/2012 O.07.11.C. nr. Of. 212/02.P. 583bis/13.09.Of.02.T..12.2013 O. Ghid pentru proiectarea structurilor din beton de înaltă rezistență în zone seismice.C. p I. p I. 853bis/20.M.nr. nr.M.R.05.M.R.2013 M.nr. 683/10.514/22.. nr.C./dată Nr.2012 24 B.D.

P. Indicativ Monitorul Oficial al Buletinul Act normativ de Denumire reglementare tehnică României Construcţiilor crt.T.01./dată Ordinul publicat în B. 13/2001 25 Observaţii Vezi C 281983 .08.A./dată Normativ pentru sudarea armăturilor din oţel-beton.1999 Nr.A. nr. nr. O.C.P.L. 13/2001 O.B.M. reglementare aprobare tehnică IV-46 C 28-1999 IV-47 GP 034-1998 Nr. 63/N/25. repararea şi consolidarea grinzilor de rulare metalice.Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate Reglementarea tehnică Publicaţia în care a apărut Nr. 4/N/20. nr.T.M.L.1998 Ordinul publicat în B. Ghid pentru expertizarea. nr.C.

1977 B.L.127/02.1994 B./dată Decizia I.C.1982 B.1/1983 Decizia I.M.64/19.A.P.08.C.2000 B. nr. nr.D.D. nr. 258/N/2. nr.C.9/1982 O.C.C.08. Indicativ reglementare tehnică V-1 C 193-1979 V-2 C 17-1982 V-3 C 116-1982 V-4 C 14-1982 V-5 C 14/1-1994 V-6 P 94-1977 V-7 MP 007-1999 V-8 GP 053–2000 Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru executarea zidăriilor din piatră brută.T.04. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de zidărie şi pereţi A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii.1982 B.11/1994 Decizia I.12/2001 26 Observaţii îşi încetează valabilitatea C 17-1978 îşi încetează valabilitatea C 116–1976 îşi încetează valabilitatea C 116–1976 .T.A.C. nr. Instrucţiuni tehnice pentru calculul şi alcătuirea elementelor de construcţii din poliesteri armaţi cu fibre de sticlă. Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială. 21/N/11.C.4/1977 O. nr.nr. nr.nr. publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier Reglementarea tehnică Nr. nr.03. nr.T.L. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial al Buletinul României Construcţiilor Nr.1999 B.71/10.C.V. nr.C.A.8/2000 O.D.07.C.06.C.D. Ghid privind utilizarea blocurilor mici de zidărie din beton cu agregate grele BZG290x240x88 mm./dată Nr.C.C. 48/N/02. Instrucţiuni tehnice pentru alcătuirea şi executarea pereţilor din plăci ondulate din azbociment.P.C.P.9/1979 Decizia I.C. nr.21/30.C.P. Normativ pentru folosirea blocurilor mici din beton cu agregate uşoare la lucrările de zidărie.C. Ghid de proiectare şi execuţie pentru prinderea elastică a pereţilor de compartimentare de structura de rezistenţă.C. nr.M.D.11. crt.C.C.11.P.P.11/1982 Decizia I. Metodologie de investigare a zidăriilor.1979 B.L.C.1982 B.M. nr.C.P.P.C. nr.92/19.

V-9 V-10 Indicativ reglementare tehnică CR 6 -2013 NE 036-2014 Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial al Buletinul României Construcţiilor Nr. p I. 624bis/26.08. în continuare. nr.R. la evaluarea seismică a clădirilor din zidărie existente art.A. din zidărie.M. nr. nr. p I.M. 2. crt. nr. nr.08.2013 M.2013 Cod de practică privind executarea şi urmărirea execuţiei lucrărilor de O.A.09. a) din OMDRAP.464/08. se abrogă . zidărie.P.426/06.P.08..2014 27 Observaţii CR 6-2006 se aplică.Of./dată Cod de proiectare pentru structuri O. integral. 1.D.Reglementarea tehnică Nr. 582bis/13.D.2. 3 lit.2014 M.464/2013../dată Nr.R.Of.

C.C.C.P.3/1986 îşi încetează valabilitatea P 54–1969 B.5/1988 B. formate la rece.12/1981 B.1980 proiectarea grinzilor din oţel cu Decizia secţiune plină.10/1980 B. I.1981 din profile cu goluri în inimă.Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor metalice A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii.C.C.C.12.56/16.C.C. Instrucţiuni tehnice privind sudarea oţelurilor cu caracteristici Decizia I.C.D.C.C.1985 Decizia I.C. inimă suplă.P..C. VI-1 VI-2 Indicativ reglementare tehnică P 107-1979 P 54-1980 VI-3 P 108-1980 VI-4 P 74-1981 VI-5 P 115-1982 VI-6 C 228-1988 VI-7 C 172-1988 Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Decizia I.D.1984 Decizia I. nr.8/1980 şi B.C. Instrucţiuni tehnice pentru Decizia I.1982 pretensionate.C. publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier Reglementarea tehnică Nr.C.4/1980 şi B.C.05.2/1983 B.07.VI.P.200/14.D.C.D.1984 Instrucţiuni tehnice pentru Decizia I.C.09.10.C. mecanice diferite folosite la nr.din omogene sau hibride./dată Nr. Instrucţiuni tehnice pentru Decizia I.1979 proiectarea grinzilor pentru căi de Decizia I.C. 58/30. rulare metalice. nr.P.C.03.C. Instrucţiuni tehnice pentru nr. nr.C.C.D.4/1985 B.C.34/17. nr. din 01. metalice profilate la executarea 26/04.din 1985 Instrucţiuni tehnice pentru Decizia I.P. 01. nr.C.C.P.C.C.C.C.10.D. nr.D.C. proiectarea construcţiilor metalice nr.C.1980 profile de oţel cu pereţi subţiri Decizia I. proiectarea construcţiilor metalice nr. nr.C.122/14. nr.P. 9. nr.D. nr.D.C.D./dată Observaţii B.P. Instrucţiuni tehnice pentru nr.11.C prinderea şi montajul tablelor nr.P. crt.668/03.C.10.C.P.D.C.1988 construcţii metalice. nr.3/1986 modificări la P 108-1980 B.C.04.4/1985 B.P. proiectarea construcţiilor din nr.1988 28 Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial al Buletinul României Construcţiilor Nr.C.C.C.10/1987 .76/14. nr.

2000 29 B.15/1997 O.2000 B.1997 B.A.C.T.L.L.C.1997 B.A. 10/N/03.M.C.15/1998 O.M. nr.nr.T.A. Ghid pentru proiectarea antiseimică a halelor parter cu structură metalică. Ghid de proiectare şi execuţie a membranelor pentru construcţii demontabile. nr.P. Indicativ reglementare tehnică VI-8 GP 003-1996 VI-9 GP 004-1997 VI-10 NP 012-1997 VI-11 ST 013-1997 VI-12 GP 016-1997 VI-13 GP 018-1997 VI-14 NP 041-2000 VI-15 NP 042-2000 Denumire reglementare tehnică învelitorilor şi pereţilor.P.L.C.nr.02.1997 B.A.01. 28/N/22.1920/2001 Observaţii îşi încetează valabilitatea P 110-1981 . nr. nr.14/1999 O. 2/N/13. 3/N/20.P. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial al Buletinul României Construcţiilor Nr. nr. crt.L.C. Normativ de calcul pentru construcţii metalice cu diafragme din tablă cutată. nr. nr.L.M. nr. Ghid de proiectare şi urmărire a comportării în exploatare a acoperişurilor din ferme de cabluri.A. Ghid pentru proiectarea îmbinărilor prin contact ale stâlpilor din oţel făcând parte din structura clădirilor etajate.03.T.C.T. nr.T.M. nr.1997 B.P. 29/N/22./dată Nr. O. 3/N/13. Verificarea prin calcul a elementelor de construcţie metalice şi a îmbinărilor acestora.M. Specificaţie tehnică privind cerinţe pentru proiectarea şi executarea construcţiilor în soluţie de structură spaţială reticulară planară.M.C. Normativ privind prescripţiile generale de proiectare.M.A.01.05. nr.M.P. Normativ pentru calculul elementelor din oţel cu pereţi subţiri formate la rece.P.T.05.L./dată O.8/1997 O.4/1998.T. nr.L. 38/N/24.C.05.1998 B.L.15/1997 O.Reglementarea tehnică Nr.nr.P.P.01. nr.1920/2001 O.1996 B. 63/N/18.A.T.A.

08.Reglementarea tehnică Nr.C.C. 1.A. Ghid privind proiectarea îmbinărilor ductile la structuri metalice în zone seismice. nr.09.P.T.Of. nr.M.T.L.T. crt.nr. B.16/2004 îşi încetează valabilitatea C 133–1982 B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate Reglementarea tehnică Nr.C. Indicativ reglementare tehnică VI-19 NP 026-1998 Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Codul de proiectare pentru O. nr. O.004/12.C. nr.1998 rulant.01.06. p I.09.D.. 301/16.A. 300/16. nr. Instrucţiuni tehnice privind îmbinarea elementelor de construcţii metalice cu şuruburi de înaltă rezistenţă pretensionate.09.09./dată Ordinul publicat în B.M./dată Nr.2014 M.2003 O. structuri metalice parter fără pod 2/N/20.M.2014 Act normativ de aprobare Observaţii B.T. nr.2003 O.16 /2004 666/19. crt. Indicativ reglementare tehnică VI-16 GP 078-2003 VI-17 GP 082-2003 VI-18 C 133-2014 Denumire reglementare tehnică Ghid privind proiectarea halelor uşoare cu structură metalică.2003 Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial al Buletinul României Construcţiilor Nr.C.. 600bis/12.R. 666/19.Of. 30 Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial al Buletinul României Construcţiilor Nr. p I.Of.P. nr./dată M. nr. nr.T.M./dată Nr.. p I.13/2001 Observaţii .2003 M.

T.C. nr. nr.T..10.2003 31 M. nr. nr.P.M.C. 1. crt.M.C.2003 B.D. nr.2/1987 Decizia I. Îndrumător tehnic pentru realizarea şi utilizarea la pereţii despărţitori a panourilor de perete demontabili de lemn.301/16/03. nr.08. Actul normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial Buletinul al României Construcţiilor Nr.M.Reglementări tehnice privind folosirea şi executarea construcţiilor din materiale lemnoase A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii. depozitarea.L. nr.D.A.07. Instrucţiuni tehnice privind proiectarea executarea şi recepţionarea pereţilor despărţitori din panouri prefabricate pe bază de produse lemnoase.nr.1994 B.09.C.C. 18/N/07.C. nr.P.C.C.1/1980 şi B. nr.nr. 130/30.11/1994 O. nr.C.C.9/1997 O.A. 47/10.C. Normativ privind proiectarea construcţiilor din lemn (revizuire NP 005-96)". p I.09.1986 B. 17/6.08. 65/N/28. 303/16.D.C.1979 Decizia I.D.C.C. nr.C. transportul şi montarea în construcţii a tâmplăriei din lemn.C.T.1987 B./dată Decizia I. 671/23.T. Indicativ reglementare tehnică VII-1 C 199-1979 VII-2 P 113-1981 VII-3 C 36-1986 VII-4 P 113/1-1994 VII-5 NP 019-1997 VII-6 NE 018-2003 NP 005-2003 Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice privind manipularea livrarea.10/1986 O.nr.1981 B. nr.C.VII. Îndrumător privind utilizarea în construcţii a plăcilor din lemn şi a plăcilor din fibre de lemn.P. publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier Reglementarea tehnică Nr.04.C.C.14/2006 şi B./dată Nr.C.1996 B.P.L. Of.14/2004 Observaţii îşi încetează valabilitatea NP 005-96 .P. nr. Ghid pentru calculul la stări limită a elementelor structurale din lemn.12.C.P.3/1982 Decizia I.

/dată Nr.M.L. nr.L./dată Ordinul publicat în B. 66/N/28.08.C.A. Indicativ reglementare tehnică VII-7 GE 023-1996 VII-8 ST 014-1996 Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Ghidul privind tehnologia realizării O.T. nr.1996 Specificaţie tehnică privind O.C.P.B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate Reglementarea tehnică Nr. nr. nr. 12/1999 Ordinul publicat în B. 12/1999 Observaţii .A. construcţiilor din lemn.T. 32 Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial Buletinul al României Construcţiilor Nr. condiţii de calitate ale lemnului 67/N/28. crt.08.1996 pentru construcţii.M.P.

T. Of. 21/21.08. Normativ privind proiectarea şi execuţia învelitorilor subţiri de beton armat şi precomprimat.T. Ghid privind reabilitarea utilitară şi funcţională a acoperişurilor la clădirile existente. învelitorilor acoperişurilor în 992/24. nr..2014 Normativ privind proiectarea.2013 M. 1.A. p I.M.1984 B.2005 B.C. nr..624/02. 435bis/23. p I. 459bis/24.383/21.R.11. nr.11.2013 O. publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier Reglementarea tehnică Nr.nr.11. nr.L.23/2006 O. p I. Ghid privind proiectarea şi execuţia acoperişurilor verzi la clădiri noi şi existente. nr.M.C.5/1984 O.M..2005 M.D. nr.C.C. monolite şi prefabricate. 803bis/19.C. nr.. crt. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor la învelitori A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii. p I. Of. Ghid privind proiectarea şi execuţia lucrărilor de remediere a hidroizolaţiilor bituminoase la acoperişuri de beton. nr.05.Of.M. 3.P. nr.VIII .C. 219/17.T.R.C.05.2014 M.2001 B.D.. p I.in situ” . 581bis/04.P. Indicativ reglementare tehnică VIII-1 C 217-1983 VIII-2 GP 065-2001 VIII-3 GP 112-2004 VIII-4 NP 119-2006 VIII-5 GP 120-2013 VIII-6 GP 122-2014 VIII-7 NP 069-2014 Denumire reglementare tehnică Norme tehnice privind alcătuirea şi executarea hidroizolaţiei cu folie din pvc plastifiat la acoperişuri. 799/23.L. execuţia şi exploatarea învelitorilor din membrane polimerice realizate .09. nr.2014 pantă la clădiri.Of.M. Ghid privind proiectarea.P.6/2006 O.2014 Observaţii orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea se abrogă NP 069-2002 şi C 37-88 îşi încetează aplicabilitatea .nr.02.2006 B.733/21.06.D./dată Nr. nr./dată Decizia I.A.P.06.2006 M. 937/20. execuţia şi exploatarea O.12/2002 O. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial al Buletinul României Construcţiilor Nr.A.T.R. 1.12.02.M.C.T. 33 M.P.C.D.nr.. nr. Of.nr.

1989 B. publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier Reglementarea tehnică Nr.02. Normativul pentru executarea şi recepţionarea termoizolaţiilor la elementele de instalaţii.C.C.C. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţii A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii.D.1987 B.P.1984 B.D. Instrucţiuni tehnice privind proiectarea şi executarea sălilor de audiţie publică din punct de vedere acustic.C. nr. Instrucţiuni tehnice pentru folosirea profilelor încastrate din PVC plastifiat la etanşarea rosturilor elementelor de construcţii. nr.C.C.C.9/1985 Decizia C. nr.M.09.12/1978 Decizia I. nr.C. 7/N/12.P.03.D.C.11/1988 Decizia I.T.P.P.C.3-4/1991 34 Observaţii modificări şi completări la P 121-1989 .03. 15/24. nr.C. 50/30.P.C.nr.C. nr.IX.09. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial al Buletinul României Construcţiilor Nr.5/1987 Decizia I.C. Indicativ reglementare tehnică IX-1 C 187-1978 IX-2 C 216-1983 IX-3 C 142-1985 IX-4 C 163-1987 IX-5 P 121-1989 IX-6 P 123-1989 Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru folosirea în construcţii a produselor din bazalt topit şi recristalizat.1993 B. nr.C.C.P. crt.C.C.D. nr.1978 B.C.D.C. nr.1989 O.D. 19/04. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi executarea măsurilor de protecţie acustică şi antivibrativă la clădiri industriale.A. 40/21. nr.P. nr.C. nr.5/1984 Decizia I./dată Nr. 20/28.C.1985 B. Norme tehnice pentru utilizarea foliilor din pvc la hidroizolarea construcţiilor subterane şi bazinelor./dată Decizia I. 95/24.C.L.04.12.

Ghid pentru refacerea etanşeităţii rosturilor la clădirile civile cu faţade realizate din panouri mari prefabricate din beton armat.. Ghid de evaluare a gradului de confort higrotermic din unităţile funcţionale ale clădirilor existente. 331/N/8.L.10.L.M.C. Normativ general privind calculul transferului de masă(umiditate) prin elemente de construcţie. nr.M.L.10.C.C.572/15.L. nr.T.2003 M. indicativ (revizuire C 107/82). nr.1997 B.M. nr.C.C.M.P. nr.C.2002 B.574/15.12. nr. Normativ pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de inchidere ale cladirilor. Normativ pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de izolaţii termice de clădiri. nr.03. Ghid privind optimizarea nivelului de protecţie termică la clădirile de locuit.A.L.P.M.063/30. nr. nr.T. nr.L.13/1997 O.24/2004 O.P.C. nr. nr.04. 62/N/17.L. nr.14/2002 O.Reglementarea tehnică Nr.8/2003 35 Observaţii îşi încetează aplicabilitatea C 246-1993 .Of.2002 B.10.T.1990 B. crt.T.T. execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri. nr. nr.8/2003 O.8/2003 O.2000 B. nr.5/1991 O. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial al Buletinul României Construcţiilor Nr.M. nr.T. 607/21.P.T. 1. 776bis/05./dată O.L. nr.2002 B.L.L.T.A. Indicativ reglementare tehnică IX-7 C 233-1990 IX-8 GE 025-1997 IX-9 GP 058–2000 IX-10 C 107/0-2002 IX-11 NP 040-2002 IX-12 C 107/6-2002 IX-13 C 107/7-2002 IX-14 GT 039-2002 Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru izolarea termică cu produse textile neţesute a conductelor şi aparatelor din instalaţii termice.2/2002 O.2002 B./dată Nr.C.15/2006 şi B.M. nr.12.L.L.C.13/2001 B.11.2003 B.P. 1. 1.P.07.A.L.579/15.P. 1. Normativ privind proiectarea.C.M. p I.P. 1/N/10.

T.R. 1. nr.T.C.569/15. p I.Of.10. 2.nr. 1. nr.10.10.2010 650bis/12.C.Of. Ghid privind îmbunătăţirea calităţilor termoizolatoare ale ferestrelor la clădirile civile existente.15/2006 B./dată Nr.10./dată O.2012** 36 M. nr.M. Ghid privind utilizarea chiturilor la etanşarea rosturilor în construcţii.5/2003 O.M.055/29.2002 B. p I. nr..D.L. 1124bis/13.2002 B.T. construcţie ale clădirilor. 1.P. nr.C. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial al Buletinul României Construcţiilor Nr.590/24.L.Reglementarea tehnică Nr.M.2002 B. nr. nr.2002 B.M.L nr.573/15.11.M.2012 B.R.P.C.570/15.M.T.04. 605/21. 1.M..08.L.L.C.T.T.2002 B.L. 1.09.2005 M.12.L.6/2003 O.12.L. execuţia şi exploatarea elementelor de construcţii hidroizolate cu materiale bituminoase şi polimerice.2003 O.08.M.Of. nr. nr.571/15. 576bis/12. nr.L. Metodologie privind determinarea permeabilităţii la apă a finisajelor şi protecţiilor anticorozive aplicate pe suprafeţele elementelor de construcţii.C.2-3/2007 Observaţii îşi încetează aplicabilitatea C 234-1991 *modificare Partea 1 și Partea a 2-a **modificare/ completare C 107/3 .2005 O. 1.T.T.2010* termotehnic al elementelor de O. în vederea reabilitării termice.C.nr. nr.M.L. p I. nr. nr. crt.L.T.P.2003 M.5/2003 O.P.P.. nr.10.P.5/2003 O.C.513/22.11. Ghid privind proiectarea.L.T. nr. Metodologie pentru evaluarea performanţelor termotehnice ale materialelor şi produselor pentru construcţii. Indicativ reglementare tehnică IX-15 GT 040-2002 IX-16 GE 047-2002 IX-17 MP 022-2002 IX-18 GT 043-2002 IX-19 GT 044-2002 IX-20 NP 064-2002 IX-21 C 107-2005 Denumire reglementare tehnică Ghid de evaluare a gradului de izolare termică a elementelor de construcţie la clădiri existente. 820/8. nr.578/15. Normativ privind calculul 2.D.6/2003 O.

C.P.M.D.M.M.732/21.Of.C..734/21.2006 M. nr. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial al Buletinul României Construcţiilor Nr.C.Of. 928/15.Of. nr.. în O. GP 0001-96 îşi încetează aplicabilitatea şi C 125-05 (revizuire C 125-1987) se abrogă . nr.Reglementarea tehnică Nr. nr. execuţia şi exploatarea hidroizolaţiilor cu membrane bituminoase aditivate cu APP şi SBS.C.11./dată Nr. nr.11.23/2006 B./dată IX-22 GP 114-2006 Ghid privind proiectarea. nr.2013 B. O.23/2006 Observaţii orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea P 122-89.12. 3. p I..T. crt. p I. 1. nr. O.T.11.A.T.R. 1.T. 910/08.09.2006 M.2006 IX-23 NP 121-2006 Normativ privind reabilitarea hidroizolaţiilor bituminoase ale acoperişurilor clădirilor. 812bis/20.2013 37 M.2006 IX-24 C 125-2013 Normativ privind acustica construcţii şi zone urbane.384/21. nr.09. p I.

X.

Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de tencuieli, placaje, tapete

A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul
Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică
Nr.
crt.

X-1

X-2
X-3

X-4

X-5

X-6

Indicativ
reglementare
tehnică
C 70-1986

NE 001-1996

GT 041-2002

GE 058-2012

GE 055-2012

GE 056-2013

Denumire reglementare tehnică

Actul normativ de
aprobare

Publicaţia în care a apărut
Monitorul Oficial al
Buletinul
României
Construcţiilor
Nr./dată
Nr./dată

Instrucţiuni
tehnice
pentru
Decizia
executarea placajelor interioare
I.C.C.P.D.C .nr.
cu
plăci
emailate
sau
54/20.12.1986
melaminate din fibre de lemn.
Normativ privind executarea
tencuielilor umede groase şi
subţiri.
Ghid
privind
reabilitarea
finisajelor
pereţilor
şi
pardoselilor clădirilor civile.

B.C. nr.11/1986

O.M.L.P.A.T. nr.
23/N/03.04.1996

B.C. nr.8/1996

O.M.L.P.T.L. nr.
1.575/15.10.2002

B.C. nr.6/2003

Ghid privind produse de finisare
ceramice utilizate în construcţii, O.M.D.R.A.P. nr.
comasare/revizuire C 6-1986, C 240/21.02.2013
223-1986, GP 073-2002.

M.Of., p I, nr.
124 /06.03.2013

B.C. nr. 7/2013

Ghid privind produse de finisare
din
materiale
polimerice
O.M.D.R.T. nr.
utilizate
în
construcții.
1.529/23.08.2012
Comasare/Revizuire
C 41977, C 174-1979, C 55-1974.

M.Of., p I, nr.
647bis /11.09.2012

B.C.nr. 8/2013

Ghid privind produse de finisare
O.M.D.R.A.P. nr.
peliculogene
utilizate
în
1.768/22.04.2013
construcții.

M. Of., p I, nr.
259 bis /09.05.2013

B.C.nr. 6/2013

38

Observaţii

C 6-86,C 223-86
îşi încetează
aplicabilitatea
şi GP 073-02
se abrogă
îşi încetează
aplicabilitatea
C 4 -77,
C 174 -79 şi
C 55 -74
C3-76, şi
completări
C3-76, îşi
încetează
aplicabilitatea

XI.

Reglementări tehnice privind executarea lucrărilor de pardoseli, plinte, scafe, elemente de scări

A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul
Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnică

XI-1

NP 013-1996

XI-2

GP 037-1998

Denumire reglementare
tehnică
Ghid
privind
proiectarea,
execuţia şi asigurarea calităţii
pardoselilor la construcţii în
care se desfăşoară activităţi
de producţie.
Normativ privind proiectarea,
execuţia şi asigurarea calităţii
pardoselilor la clădiri civile.

Act normativ de
aprobare

Publicaţia în care a apărut
Monitorul Oficial
Buletinul
al României
Construcţiilor
Nr./dată
Nr./dată

O.M.L.P.A.T. nr.
68/N/28.08.1996

B.C. nr.3/1997

O.M.L.P.A.T. nr.
50/N/17.06.1998

B.C.nr.11/1999

Observaţii

B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate
Reglementarea tehnică
Nr.
crt.

XI-3

Indicativ
reglementare
tehnică
ST 030-2000

Denumire reglementare
tehnică

Act normativ de
aprobare

Specificaţie
tehnică
de
aplicare
a
pardoselilor O.M.L.P.A.T. nr.
anticorozive cu performanţe 219/N/27.09.2000
antistatice.

39

Publicaţia în care a apărut
Monitorul Oficial
Buletinul
al României
Construcţiilor
Nr./dată
Nr./dată
Ordinul publicat în
B.C. nr. 13/2001

Observaţii

XII. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor electrice

A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii, publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul
Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier
Reglementarea tehnică
Nr.
crt.

Indicativ
reglementare
tehnică

XII-1

I 43-1989

XII-2

I 18/1-2001

XII-3

NP 061-2002

XII-4

NP 062-2002

XII-5

XII-6

NP 099-2004

I 7-2011

Denumire reglementare
tehnică
Instrucţiuni tehnice privind
autorizarea
întreprinderilor
care execută, verifică şi predau
la
beneficiari
instalaţii
electrice
de
automatizare,
încălzire şi ventilaţie în medii
cu pericol de explozie.
Normativ pentru proiectarea şi
executarea
instalaţiilor
electrice interioare de curenţi
slabi aferente clădirilor civile şi
de producţie.
Normativ pentru proiectarea şi
executarea
sistemelor
de
iluminat artificial din clădiri.
Normativ pentru proiectarea
sistemelor de iluminat rutier şi
pietonal.
Normativ privind proiectarea,
executarea,
verificarea
şi
exploatarea
instalaţiilor
electrice în zone cu pericol de
explozie.

Act normativ de
aprobare

Publicaţia în care a apărut
Monitorul Oficial al
Buletinul
României
Construcţiilor
Nr./dată
Nr./dată

Decizia I.C.C.P.D.C.
nr. 17/26.04.1989

B.C. nr.12/1988

O.M.L.P.T.L. nr.
1.617/02.11.2001

B.C. nr.12/2002

O.M.L.P.T.L. nr.
939/02.07.2002

B.C. nr.10/2003

O.M.L.P.T.L. nr.
938/02.07.2002

B.C. nr.10/2003

O.M.T.C.T. nr.
176/15.02.2005
O.M.T.C.T. nr.
2.231/27.12.2005

Normativ pentru proiectarea,
execuția
şi
exploatarea O.M.D.R.T. nr.
instalaţiilor electrice aferente 2.741/01.10.2011
clădirilor.
40

M.Of., p I, nr.
418bis/18.05.2005
95bis/01.02.2006

M. Of., p I, nr.
802 bis/14.11.2011

Observaţii

B.C. nr.16/2005
B.C. nr.23/2006

orice dispoziţii
contrare îşi
încetează
aplicabilitatea

B.C.nr.13/2011

orice alte
dispoziţii
contrare îşi
încetează
aplicabilitatea

10. I 7/2-2002.L. 10/2001 şi Broşura ICECON Observaţii . GP 052–2000 şi I 20-2000 B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate Reglementarea tehnică Nr./dată Nr. XII-7 Indicativ reglementare tehnică GP 028-1999 Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Ghid privind alegerea O.1999 instalaţiilor electrice din clădiri./dată Nr. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial al Buletinul României Construcţiilor Nr.Reglementarea tehnică Nr. crt.C./dată Ordinul publicat în B. nr.P.T. echipamentelor aferente 80/N/05./dată Observaţii şi NP I 7-2002.M. 41 Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial al Buletinul României Construcţiilor Nr. nr.A. crt.

nr. crt.2/2002 O. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor de apă şi canalizare A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial Buletinul al României Construcţiilor Nr. nr.M.11.454/03.C.P. Normativ de reabilitare a lucrărilor hidroedilitare din localităţile urbane.L. nr. nr./dată Nr. 1.M.09.C.4/1997 O.2002 B./dată O.L. Indicativ reglementare tehnică XIII-1 I 44-1993 XIII-2 NP 003-1996 XIII-3 NP 036-1999 XIII-4 PC 021-2001 XIII-5 GP 071-2002 XIII-6 GP 074-2002 XIII-7 GE 046-2002 Denumire reglementare tehnică Îndrumător privind soluţii şi măsuri în exploatarea instalaţiilor sanitare în vederea reducerii peirderilor şi risipei de apă.C. Reţele plane ramificate Ghid de proiectare pentru construcţii şi instalaţii de dezinfectare a apei.1993 B.L.L.M.P.M.1996 B. nr. 1.410/26. 1.T.P.P.8/1994 O.L.L.L. Normativ pentru proiectarea. Program de calcul pentru dimensionarea reţelelor de şprinklere.T. Ghid pentru instalaţii de separare a hidrocarburilor cu deversare în reţelele de canalizare.T. 77/N/05.5/2000 şi Broşură IPCT O. nr.2002 B.L.L. execuţia şi exploatarea instalaţiilor tehnico-sanitare şi tehnologice cu ţevi din polipropilenă.10.P.C.P.T.09.04.1999 B.616/02.T. nr. nr. nr.9/2003 42 Observaţii . nr.XIII.C.C.M.10. nr.M. 1. 13/N/9.M.A.L. nr. Ghid de execuţie pentru staţii de epurare pentru localităţi mici (Q<5 l/s).A.411/26.14/2002 O.9/2003 O.A.L. publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier Reglementarea tehnică Nr.P.C.2002 B.04.T. 17/N/28.T. nr. nr.2001 B.

2225/2005 orice dispoziţie contrară se abrogă B. nr. Normativ privind proiectarea.09. ediţia 1995. 888bis/31.2005 B.M.1996 O. nr.T.M./dată Nr. nr. Indicativ reglementare tehnică XIII-8 GP 087-2003 XIII-9 NP 091-2003 XIII-10 XIII-11 XIII-12 XIII-13 XIII-14 NP 084-2003 GE 052-2004 GP 106-2004 NP 118-2006 Denumire reglementare tehnică Ghid de proiectare a construcţiilor pentru tratarea apei în vederea potabilizării.T.M.729/21.. nr.C..C./dată O.Of.T.A.2/2004 O.M.T.L.10. p I.C.2006 .2003 O. 771/04. executarea şi exploatarea instalaţiilor sanitare şi a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare. 164/15.. p I.T. 338bis/21. utilizând conducte din mase plastice. nr.. 647/23.C. 867/05.P. nr.2003 M. 1. crt.Of.6/2006 orice dispoziţie contrară se abrogă M.2006 43 Observaţii B.T. nr.2005 O.M. nr.T. nr. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial Buletinul al României Construcţiilor Nr.3/2004 O.. nr.2003 B. Ghid pentru execuţia şi exploatarea rezervoarelor metalice pentru înmagazinarea apei potabile.C.10.2005 O.02.C.Reglementarea tehnică Nr.C. nr.11.20/2006 Îşi încetează aplicabilitatea NP 28-1984..04.2003 Broşură ICECON îşi încetează aplicabilitatea I1-1978 şi NP 003-1997 M. nr. execuţie şi exploatare a lucrărilor de alimentare cu apă şi canalizare în mediul rural . nr.C.C. nr. p I.Of. 345bis/25. 646/23. p I.7/1996 M. 18/N/28.T. Soluţii cadru de detalii conformate antiseismic pentru instalaţii în construcţii.T.M.T.Of.M.C.11.04.2005 B.T. p I.T. Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de dezinfectare a apei în vederea asigurării sănătăţii oamenilor şi protecţiei mediului.C. p I. Ghid de proiectare. Prelucrarea nămolurilor.10. nr. nr.11. nr.03. 771/04.C.2003 M.02. Normativ pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor de epurare a apelor uzate orăşeneşti-Partea a V-a. P28/2-1988 M. nr. nr.Of.T.Of.12. 905/25. 161/15.2003 B.

M. NP 107-04).. Ghid pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de canalizare a apelor meteorice din clădiri civile.10. 129bis/22.2013 apă şi canalizare a localităţilor Ghid privind conductelor transportul apei.L.Of..Of.M.01.C.Of.nr.T.P.736/21.11.2006 transportul apei. 841bis/06..P.02.P.11. NP 032-1999). nr.M.pI.2015 O. socialculturale şi industriale. 2bis/05. reabilitarea pentru O.M. p I.R.D..M. 830bis/06.Of. NP 028-1998). 660 bis/28. XIII-15 XIII-16 XIII-17 XIII-18 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial Buletinul al României Construcţiilor Nr. nr.2013 B.R.M.P. p I. M. nr. NP-088-03). 2.A. NP-089-03).nr. nr.T. şi îşi încetează aplicabilitatea ST 021-1997).T.2015 M.C.pI. sistemelor de alimentare cu 2.D.11.09.Reglementarea tehnică Nr.10.R.A. execuţia şi exploatarea O. nr. nr. nr.19/2006 Observaţii orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea îşi încetează aplicabilitatea I 30-1975 se abrogă.Of.. 818/06./dată Nr. nr.Of. reabilitarea conductelor pentru 1. crt.901/04.2015 îşi încetează aplicabilitatea I 9-1994 şi I 9/1-1996 O. 832/08.T.2012 pentru transportul apei.pI.A.2014 Normativ privind proiectarea.R./dată NE 035-2006 Normativ pentru exploatarea şi O.10.02.M. M.D.D. p I.11.2015 M.2015 îşi încetează aplicabilitatea P 96-1996 44 . nr. I 22-1999) şi P 66-2001) M. loviturii de berbec la conductele 255/06.. 903bis/7.2012 NP 133-2013 GP 127-2014 XIII-19 I 9-2015 XIII-20 P 96-2015 Normativ privind proiectarea.2006 NP 128-2011 Normativ privind calculul O.nr.359/26. execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor. nr.09.A.

02. 665/30.T. Specificaţii tehnice privind staţiile de epurare monobloc.T.P. Soluţii cadru de contorizare a consumurilor de apă.04. gaze naturale şi energie termică aferente instalaţiilor din blocurile de locuinţe.A. nr. crt.L.A.L.C.M.C.T.A.P.7/1999 şi Broşura IPCT Ordinul publicat în B. Soluţii cadru pentru montarea contoarelor la instalaţiile sanitare şi de încălzire din clădirile existente. nr.10. Ghid privind proiectarea.P./dată Ordinul publicat în B.7/1996 şi Broşura IPCT O.C.2/1997 şi Broşura IPCT O.M.1999 Ordinul publicat în B.L.nr.L.2001 45 Ordinul publicat în B.C. 7/1999 Ordinul publicat în B. execuţia şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare utilizând conducte din PVC şi polietilenă şi polipropilena.C. nr.03. 19/N/28.M. containerizate şi automatizate. nr./dată Nr.M.L.1996 Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial Buletinul al României Construcţiilor Nr.M.P.C.1/2002 şi Broşura PROED Observaţii . ediţia 1998. nr.C.04.P. nr.T. nr. nr.B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate Reglementarea tehnică Nr.1999 O.A.T.14/1999 şi Broşura ICECON O. 84//N/25. nr.1996 Ordinul publicat în B.P.L. 25/N/7. nr. nr. 84/N/29.A. 9/N/16. utilizate pentru comunităţi mici.T. Act normativ de aprobare O.1/2000 şi Broşura IPCT Ordinul publicat în B.11. Ghidul de proiectare şi execuţie a reţelelor şi instalaţiilor exterioare de aplimentare cu apă şi canalizare A-C Mapa proiectantului.M. XIII-21 XIII-22 Indicativ reglementare tehnică S -1994 AC-1998 XIII-23 SC 001-1996 XIII-24 GP 043-1999 XIII-25 SC 002-1998 XIII-26 ST 041-2000 Denumire reglementare tehnică Ghid de proiectare–Instalaţii sanitare-S-Mapa proiectantului” ediţia 1994.L. nr.1999 O.

A. în vederea satisfacerii cerinţelor de igienă şi siguranţă în exploatare./dată Nr.1997 Ordinul publicat în B. 97/N/01.07. 16/N/03.P.M. nr.L. nr.T.C. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial Buletinul al României Construcţiilor Nr.10/2001 46 Observaţii .Reglementarea tehnică Nr.C.A.L. crt. Indicativ reglementare tehnică XIII-27 MP 005-1998 XIII-28 GT 009-1997 Denumire reglementare tehnică Manual pentru proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor aferente staţiilor de clorare pentru tratarea apei cu clor gazos în vederea satisfacerii exigenţelor de siguranţă în exploatare şi sănătatea oamenilor.13/2000 şi Broşura PROED O. Ghid pentru reabilitarea reţelelor de alimentare cu apă.M. fără săpătură deschisă. nr.1998 Ordinul publicat în B.03./dată O.T. nr.P.

M./dată Nr. nr. 67/10.C.C.1982 B. 47 B.C. nr.12/1982 Decizia I. executarea şi exploatarea instalaţiilor de încălzire cu radiatoare din tablă de oţel ROTERM. nr.C.C. 14/05.1985 B.P. Instrucţiuni tehnice pentru utilizarea convecto-radiatoarelor tip panou în instalaţiile de încălzire centrală.07.C.12/1981 Decizia I.C. nr.P. 93/21.C. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea unor sisteme de introducerea aerului în hale industriale în scopul reducerii consumului de combustibil.2/1983 Decizia I. Indicativ reglementare tehnică XIV-1 I 38-1981 XIV-2 I 35-1982 XIV-3 I 39-1982 XIV-4 I 40-1982 XIV-5 I 42-1985 XIV-6 GP 017-1996 Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea sistemelor de recuperare a căldurii cu fluid intermediar în hale industriale.P.XIV.C.8/1985 Ghid pentru calculul consumului de O. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea.C. nr.D.C. nr. 19/19. crt.C.D.10/1998 Observaţii .D.11. 143/30. gaze A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea instalaţiilor termice.1981 B.L.1982 B.P.C.C.C.06. nr.03. Instrucţiuni tehnice pentru executarea şi exploatarea instalaţiilor de utilizare a energiei solare pentru prepararea apei calde de consum.C.C.C. nr./dată Decizia I.D.P. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial Buletinul al României Construcţiilor Nr. nr. condiţionarea aerului.T. căldură al clădirilor dotate cu 68/N/25. publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier Reglementarea tehnică Nr.C.1997 sisteme pasive de încălzire solară.C.03. nr.C.P. nr. nr.D.A.1982 B.9/1982 Decizia I.06.

A.1997 B. nr.T./dată O.L.M.C. nr.M. nr.C.A.L.1997 B. 135/N/10.P. nr. execuţia exploatarea şi postutilizarea punctelor de desfacere a buteliilor cu GPL la consumatori.4/1997 şi B.1997 B.P.1997 B.M.M.T.11/2000 O. nr.P.C. Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi a comportării în exploatare a grupurilor de pompare echipate cu Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial Buletinul al României Construcţiilor Nr. Manual de specificaţii privind instalarea.L.1997 B.10/2000 O.11. nr.9/2000 O.11/2000 O.A.11/2000 48 Observaţii .11. crt.T.C. 133/N/10. nr.P.T.11. XIV-7 Indicativ reglementare tehnică GT 016-1997 XIV-8 NP 018-1997 XIV-9 ME 002-1997 XIV-10 GT 015-1997 XIV-11 GT 017-1997 XIV-12 GT 014-1997 XIV-13 GT 018-1997 Denumire reglementare tehnică Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi a comportării în exploatare a aparatelor de condiţionare de fereastră.C.1997 B.05. nr.A.L.Reglementarea tehnică Nr.A.C.11.1998 B.10/2000 O. Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi a comportării în exploatare a aerotermelor de perete şi tavan. nr.L. Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi comportării în exploatare a vaselor de expansiune închise.T. 136/N/10. Normativ pentru proiectarea. nr. exploatarea şi mentenanţa schimbătoarelor de căldură din instalaţie.C.M. 78/N/12. nr.P.11.T.138/N/10.P.C. nr.14/1997 O.P. Ghid tehnic privind diagnosticarea regimului de funcţionare şi a comportării în exploatare a generatoarelor de aer cu combustibil lichid sau gazos.11. nr.T.M.134/N/10.nr./dată Nr.A.A.M.L.L. 137/N/10. nr.

34/2000 O.1999 O.10.P.C.T.L. nr.I.04.I. Act normativ de aprobare O.M.C.M.L.C.2/2000 B.2000 naturale utilizând conducte din 49 Observaţii B. Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL).1999 pardoseală. nr.1999 B. 248/17.L.C.I.A.P. nr. 74/N/5. nr.M.1999 O.5/2000 O.Reglementarea tehnică Nr./dată B.T.M.2/2000 B. Ghid pentru determinarea consumurilor tehnologice considerate pierderi de gaze naturale din reţelele de transport şi distribuţie. sistemelor de distribuţie a gazelor 19/N/07. petroliere lichefiate (GPL). Ghid pentru alegerea.08.C. nr.C.M. nr.L. nr.09. 249/17.A.P.C.A.T.13/2000 îşi încetează valabilitatea I 31–1976 îşi încetează valabilitatea I 33–1976 ./dată Nr.P.C. nr. nr.A.T. nr. execuţia şi exploatarea instalaţiilor O.09. Indicativ reglementare tehnică XIV-14 ST 020-1998 XIV-15 GP 041-1998 XIV-16 XIV-17 GT 022-1999 I 31-1999 XIV-18 I 33-1999 XIV-19 NP 031-1999 XIV-20 ST 023-1999 Denumire reglementare tehnică recipient de hidrofor. nr.C. nr.T. nr.A.1999 O. întreţinerea şi exploatarea sistemelor şi echipamentelor de siguranţă din dotarea instalaţiilor de încălzire cu apă având temperatura maximă de 115 gr.M.1999 B.10.P. de încălzire prin radiaţie de 64/N/25.04. 248/17.1999 Normativ pentru proiectarea. Specificaţie tehnică privind controlul calităţii execuţiei O.L. nr.P.M.M. crt. nr.C. Specificaţie tehnică privind certificarea de conformitate a calităţii ţevilor din oţel preizolate.09.C.M.10/2000 O.10.L.T.A.12/2000 B.T.1999 sistemelor de alimentare cu gaze O.04. 26/N/07.L.1999 Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial Buletinul al României Construcţiilor Nr.A.M. 75/N/05. proiectarea.nr. Normativ pentru exploatarea 74/N/05.P. nr. 22/N/7.

execuţie şi exploatare a centralelor termice mici.4/2001 şi B. 50/N/30.A. nr. nr. Ghid de proiectare.C.08.A.06.L. execuţie şi exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL).A.Cerinţe de calitate. Specificaţie tehnică privind tehnologiile de execuţie şi procedeele de verificare a sistemelor de distribuţie a gazelor naturale.T.13/2000 O.P. executare şi exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze petroliere lichefiate (GPL) pentru autovehicule prin staţii independente.P.1/2000 O. Normativ pentru expertizarea termică şi energetică a clădirilor existente şi a instalaţiilor de încălzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora.10. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial Buletinul al României Construcţiilor Nr.9/2000 O./dată Nr.6/2001 şi B. XIV-21 Indicativ reglementare tehnică NP 037/11999 XIV-22 NP 037-1999 XIV-23 GP 039-1999 XIV-24 ST 024-2000 XIV-25 GP 051-2000 XIV-26 NP 048-2000 Denumire reglementare tehnică polietilenă de medie densitate. 116/29/24.M. nr.C. nr.M. nr. 18/N/07.C.1617/2006 50 Observaţii .10. crt.12. Ghid pentru calculul necesarului anual de căldură al clădirilor de locuit.1/2000 şi Broșură IPCT O.P. 76/N/05.L.1999 B.P.C. nr. 324/N/4. nr.C.M.C.L.L.1415/2000 O. 72/N/04.1999 B.2000 B. 73/N/5. nr. nr. cu conducte din polietilenă.T.1999 O.M. nr. Procedură de verificare. nr.10.T.M.P.A.C.I. Normativ de proiectare.M.2000 B.P.L. Normativ de proiectare.04.T.nr.C.L.M. nr.A.Reglementarea tehnică Nr.C.1999 B.T.T. pentru autovehicole. nr. nr./dată O.A.2000 B.

12.L. Ghid pentru transformarea punctelor termice alimentate de la industrie.11.P. Ghid pentru defalcarea consumurilor de căldură pentru încălzire şi preparare a apei calde de consum la clădiri de locuit colective.nr.C. nr.22/2003 51 Observaţii îşi încetează valabilitatea I 36-1993 . 332/N/08.L. în centrale termice Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial Buletinul al României Construcţiilor Nr.C. 1. Ghid pentru urmărirea comportării în exploatare a schimbătoarelor de căldură din centralele şi punctele termice.T.C.M. Specificaţie tehnică privind montarea şi utilizarea repartitoarelor pentru consumurile de căldură ale corpurilor de încălzire.T. nr./dată O. nr. 335/N/08. Ghid privind proceduri de efectuare a măsurărilor necesare expertizării termoenergetice a construcţiilor şi instalaţiilor aferente.3/2002 O.L.P.L.T.L.628/02.2001 B.2001 B.13/2001 şi B.P.11.612/02.Reglementarea tehnică Nr. nr. nr.611/02.3/2002 O.2001 B.C.2001 B. Ghid pentru instalaţiilor de ventilare şi climatizare folosind anemostate sau fante.M. nr.L. nr.12.11.L.T. 1.618/02. nr. 1. nr.M.M. Ghid pentru proiectarea automatizării instalaţiilor din centrale şi puncte termice.C.C. nr.T. nr.A. 942/02.C.M.1/2002 O.C.2001 XIV-31 GT 028-2001 XIV-32 GT 032-2001 XIV-33 I 36-2001 XIV-34 GP 066-2002 Denumire reglementare tehnică Ghid pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire-răcire folosind ventiloconvectoare.M.L.P.C.L. nr.1/2002 O. Indicativ reglementare tehnică XIV-27 GP 056-2000 XIV-28 GP 057-2000 XIV-29 GT 029-2001 XIV-30 ST 046.13/2001 şi B.3/2002 O.C.T. crt.P.C. nr.P.M.07.2000 B.T. nr.L.11. nr.L.11. 1.2000 B.L./dată Nr.T.P.A.M.2001 B.3/2002 O. nr.614/02. 1.T.2002 B. nr.6/2002 O.

T. nr.C. nr.06. crt.M. executarea si exploatarea O.R.M..11. M. Ghid privind determinarea suprafeţei echivalente termic a corpurilor de încălzire.20/2003 O.M.T.07.07. nr.T.2003 B. O. p I. nr. 24/2004 XIV-40 I 5-2010 Normativ pentru proiectarea.12.T. M.07. I5/1–1994 îşi încetează aplicabilitatea I 13-2002 şi I 13/1-2002 ./dată Nr.C.07.P. nr.2002 B.C./dată O.21/2003 O. nr. nr.T. 897bis/02.12/2003 M.M.L.P. Normativ de proiectare.R... 867/05.10.2002 B.A. nr. nr. nr.2003 B.M.T.T.11/2011 XIV-41 I 13-2015 Normativ pentru proiectarea.18/2006 şi nr. 904/25.T.07.M.L. 931/02. nr. Normativ pentru proiectarea şi executarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică reţele şi puncte termice.2011 B.12.C.2003 52 Observaţii îşi încetează valabilitatea NP 029-1998 îşi încetează aplicabilitatea I 37-1981 orice alte dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea şi I5–1998.2015 XIV-39 MP 028-2003 O.M.D. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial Buletinul al României Construcţiilor Nr.Of.2015 instalaţiilor de încălzire centrală.C. p I.C.Reglementarea tehnică Nr. Metodologie privind echilibrarea hidraulică a reţelelor termice cu apă caldă şi apă fierbinte. p I. 940/02. Normativ pentru exploatarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termicăreţele şi puncte termice.24/2003 O. 926/02. 941/02. 504bis/15. nr. nr.2002 B.Of.C.T.execuţie şi exploatare pentru reţele termice cu conducte preizolate.C.C. I5/2-1998.Of. nr. nr. nr.659/22.D.C. executarea şi exploatarea 845/12.T. Indicativ reglementare tehnică XIV-35 NP 029-2002 XIV-36 GP 067-2002 XIV-37 NP 058-2002 XIV-38 NP 059-2002 Denumire reglementare tehnică pentru ansambluri urbane.2011 climatizare. instalatiilor de ventilare si 1.

M. "Ghid de proiectare –Instalaţii de Ventilare-V-Mapa proiectantului” ediţia 1995.A.1993 O.M.M. 7/1996 şi Broşura IPCT Ordinul publicat în B. Soluţii cadru de proiectare a instalaţiilor de climatizare la clădiri publice. 10/2001 şi Broşura ICECON şi Broşura IPCT O. etc. scară.P. nr. nr.10.L.1996 O.L. Instrucţiuni privind metodologia de testare aeraulică şi termică a camerelor curate.L./dată Nr.01.M.L.P.L. Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalaţiilor de încălzire şi ventilaţie din clădiri.)”.P. nr. 12/2001 şi Broşura IPCT 53 Observaţii . nr. ediţia 1998. nr.P. 19/N/28. Ghid de proiectare –Instalaţii de Încălzire -I-Mapa proiectantului.A.T.A. Indicativ reglementare tehnică XIV-42 G -1997 XIV-43 F-1998 XIV-44 I 45-1993 XIV-45 I-1995 XIV-46 V-1995 XIV-47 GP 019-1999 XIV-48 XIV-49 SC 005-2000 SC 004-2000 Denumire reglementare tehnică Ghid de proiectare –Instalaţii de gaze-G-Mapa proiectantului” ediţia 1997.A.nr.01.2000 Ordinul publicat în B.L.M.A.T.09.C. 78/N/05.C.P.03.A. nr. 2/N/18.C.T. 14/N/9. nr. nr. nr. Act normativ de aprobare O.1999 Ordinul publicat în B. 7/1996 şi Broşura IPCT Ordinul publicat în B.C . nr. nr. 14/1999 şi Broşura IPCT O. ediţia 1995.12.1999 Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial Buletinul al României Construcţiilor Nr.M.03.M.T.C.C.P. nr. 329/N/08.C.P.A.T.C. 19/N/28.T.A. crt. 14/1999 şi Broşura IPCT Ordinul publicat în B.M. 2/N/18. nr. Ghid de proiectare –Instalaţii frigorifice -F-Mapa proiectantului.2000 Ordinul publicat în B.P. 13/2001 şi Broşura IPCT O.B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate Reglementarea tehnică Nr.1996 O.T. nr. 7/1996 Ordinul publicat în B. 210/N/25.L.T.L. "Soluţii cadru pentru instalaţii interioare de încălzire utilizînd noi sisteme de producere a agentului termic (CT de apartament.04. nr.1999 O./dată Ordinul publicat în B.

L. nr.M. nr. 15/N/07.P.1999 Ordinul publicat în B.C.10.P.M.T./dată O. XIV-50 XIV-51 Indicativ reglementare tehnică ME 005-2000 GT 026-2000 RpE XIV-52 RpG RpG XIV-53 GP 027-1999 XIV-54 GT 023-1999 XIV-55 PCC 001-1999 Denumire reglementare tehnică Manual pentru întocmirea instrucţiunilor de exploatare privind instalaţiile aferente construcţiilor. 10/2001 şi Broşura ICECON O. Specificaţii tehnice de norme medii de consum de resurse pe articole de deviz pentru lucrări de reparaţii la instalaţii electriceRpE-pentru lucrări de reparaţii la instalaţii de gaze-RpG-şi pentru lucrări de reparaţii la instalaţiile de încălzire-RpG .L. nr. 10/2000 O.T. 16/N/07.A.2000 Ordinul publicat în B./dată Nr.C.C. nr. nr. nr.M.L. nr. 330/N/08.P. 65/N/25.1999 Ordinul publicat în B.A.T.L.L. nr.M.Reglementarea tehnică Nr. Procedura de control a calităţii execuţiei lucrărilor de instalaţii.A.C. nr. 79/N/05.P.P. 13/2001 şi Broşura ICECON O.C.08.12.13/2001 54 Observaţii . Ghid privind alegerea echipamentelor aferente instalaţiilor sanitare şi de gaze din interiorul clădirilor. nr. 162/N/06. Ghid pentru elaborarea reglementărilor tehnice şi a procedurilor privind calitatea materialelor şi produselor pentru instalaţii aferente construcţiilorarmonizate legislativ cu Uniunea Europeană.07.M.C. nr.T. nr.04.2000 Ordinul a publicat în B.P.A.A.T. crt.M. Ghid privind verificarea performanţelor schimbătoarelor de căldură apă/ape din centrale şi puncte termice.T.2000 Ordinul publicat în B.04. 13/2001 şi Broşura IPCT O.L.A.2000 Ordinul publicat în B. 13/2001 O. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial Buletinul al României Construcţiilor Nr.

Ghid pentru expertizarea şi adoptarea soluţiilor de îmbunăţire a protecţiei termice şi acustice la clădiri existente unifamiliare sau cu număr redus de apartamente.12. 113/N/06. nr.2000 55 Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial Buletinul al României Construcţiilor Nr.P.M. nr./dată Ordinul publicat în B.1998 O.L.T. Indicativ reglementare tehnică XIV-56 GT 021-1998 XIV-57 GP 015-1997 XIV-58 GP 060-2000 Denumire reglementare tehnică Ghid privind metode şi tehnici de reducere a zgomotelor şi vibraţiilor produse de echipamentele instalaţiilor de ventilare şi climatizare în construcţii. crt.C. 13/2001 Broşura IPCT Observaţii .08.P. nr. 13/2001 Ordinul publicat în B. 21/N/10.L. Act normativ de aprobare O.1997 O./dată Nr.Reglementarea tehnică Nr.M.T. nr.04.A. 343/N/19.C.P.L. Ghid pentru proiectarea instalaţiilor de încălzire perimetrală la clădiri.M.A. nr.A.T.

1987 B.nr. 16/N/07.C.09.C. 43/28.1994 O.P.1987 B. nr.C.1976 B./dată I.G.D.C. nr.D. 2/1976 I./dată Nr. 6/1987 O.P. Instrucţiuni tehnice pentru protecţia elementelor din beton armat şi beton precomprimat supraterane în medii agresive naturale şi industriale. Indicativ reglementare tehnică XV-1 I 14-1976 XV-2 C 170-1987 XV-3 C 225-1987 XV-4 XV-5 PC 1/1-1993 P 127-1994 Denumire reglementare tehnică Normativ pentru protecţia contra coroziunii a construcţiilor metalice îngropate.A. 5/11.XV. nr. nr.C.04.C. nr.10/1994 Observaţii .L.T.T. Îndrumător de diagnosticarea stării de degradare şi metode de remediere şi protecţie anticorozivă a elementelor din beton armat degradate prin coroziune în medii agresive pe bază de clor. nr. nr.P. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor de protecţie a construcţiilor şi instalaţiilor contra agenţilor A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii.C.A.S.09.M. 41/28.C. 10/N/07. nr. crt. nr.1994 56 B.C.01. 8/1994 B.P. publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier Reglementarea tehnică Nr. 6/1987 l C. Norme tehnice privind protecţia anticorozivă a cablurilor şi toroanelor din oţel pentru construcţii cu armături exterioare şi construcţii suspendate. Norme tehnice de proiectare şi execuţie a protecţiei anticorozive şi izolaţiei termice la coşurile din beton armat monolit.C.07. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial al Buletinul României Construcţiilor Nr.C.M.L.

P.A.02. nr.2002 B.C.12. execuţie.1998 B.P. nr.T.L.nr. Ghid de proiectare. 13/2003 O.L.C. 1.A. exploatare şi intervenţii pentru protecţiile anticorozive ale construcţiilor exploatate în medii agresive specifice industriei de fibre şi fire sintetice.C.T.T. execuţia şi asigurarea calitaţii pardoselilor la construcţii în care se desfăşoară activităţi de producţie. 51/N/17.T.nr.M.C. Ghid de proiectare şi execuţie pentru realizarea intervenţiilor cu betoane polimerice armate la elemente din beton armat degradate prin coroziune.C. nr. 6/N/03.003/10. execuţie şi exploatare privind protecţia anticorozivă a bazinelor din beton armat destinate neutralizării şi epurării apelor industriale. Ghid privind execuţia lucrărilor de stopare a igrasiei pereţilor construcţiilor cu membrane izolatoare rigide. 1.P.2003 B.T.M.12.M.T.002/10.06.L.M./dată O.13/1999 O. 1.C. beton precomprimat şi oţel situate în medii agresive. nr. 7/1985 O.2003 B./dată Nr.02.C.T. Indicativ reglementare tehnică XV-6 GP 013-1996 XV-7 GP 030-1998 XV-8 GP 033-1998 XV-9 GP 036-1998 XV-10 GE 045-2002 XV-11 GM 018-2003 Denumire reglementare tehnică Ghid privind proiectarea. Ghid de proiectare. 5/1999 O.C.1998 B.L.447/03.10.L. nr. nr.M.Reglementarea tehnică Nr.T. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial al Buletinul României Construcţiilor Nr. nr.M. nr.A.13/1999 O. 6/2004 57 Observaţii . 8/N/03. nr.1998 B. crt.P. Ghid privind investigarea şi diagnosticarea stării structurilor din beton armat. nr.

728/21. piatră naturală și artificială).003/10.L. nr.nr.T. Of.P. 942/22.P.nr..2002 Specificaţie tehnică privind O. nr.D.09. nr. Of.03.02. Act normativ de aprobare O.2006 M. nr. criterii de performanţă şi măsuri de Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial al Buletinul României Construcţiilor Nr.T.23/2006 orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea îşi încetează aplicabilitatea GP 111-04. B. 1. nr.M.T.735/21.2006 XV-15 ST 050-2006 XV-16 GP 121-2013 Ghid de proiectare.2014 O.2006 construcţii.D.6/2004 M. 223/20.Reglementarea tehnică Nr. p I.M. GE 053-04..2014 M.22/2006 Îşi încetează valabilitatea GP 035-98. nr.C.nr. nr. p I../dată Nr.10.A.T.2003 O.M.580/15. nr. execuţie şi exploatare a protecţiilor anticorosive pentru rezervoare din oţel îngropate.M. XV-17 XV-18 GE 030-2014 ST 049-2014 O. nr.D.12. crt.05. c. Ghid de proiectare. XV-12 Indicativ reglementare tehnică GM 017-2003 XV-13 GE 054-2006 XV-14 GP 070-2002 Denumire reglementare tehnică Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor situate în medii agresive. 318/11. nr.T.C. beton.11.6/2003 M. p I. şi ST 049-2006 se abrogă .C.M.Of. p I. 180/13.2015 58 Observaţii B. cap. GP 072-2002 îşi încetează aplicabilitatea GE 030-1997 C 46-1986 îşi încetează aplicabilitatea.L. 1. Ghid privind urmărirea comportării în exploatare a protecţiilor anticorozive la construcţii din oţel.M. 1. privind protecția împotriva 27/10.01. Ghid privind execuția protecțiilor prin hidrofobizare a materialelor de construcție aparente (lemn.. cărămidă./dată B.A.2014 coroziunii.Of.P.C.2006 O.T.11.R. p I.A.C. nr. 120bis/08.C.nr.2015 B. 713/03. Cerinţe.R. utilizarea adezivilor polimerici în 1. Măsuri de intervenţie. 893 bis/02.04.2014 M.R. Specificaţie tehnică privind protecţia elementelor de construcţii din lemn împotriva agenţilor agresivi.P.T.M. execuție O.Of. nr.C..09.02.

C./dată O. Ghid de proiectare. Ghid de proiectare. situate în medii agresive.2000 Ordinul publicat în B.P. 12/1999 Observaţii .P. 13/2001 Ordinul publicat în B.09. nr./dată Nr.2000 Ordinul publicat în B.A. nr.M.A. execuţie şi exploatare privind protecţia anticorozivă a construcţiilor supuse acţiunii mediilor agresive specifice industriei textile.A. crt.T.M. 13/2001 O. crt.C. nr.L.T. nr. XV-19 XV-20 Indicativ reglementare tehnică NP 039-1999 GP 047-2000 XV-21 GP 048-2000 XV-22 GE 006-1996 Denumire reglementare tehnică Normativ privind criteriile de performanţă pentru protecţia anticorozivă a construcţiilor supuse acţiunii mediilor industriale.C.L. 51/N/15. execuţie şi exploatare privind protecţia anticorozivă a elementelor din beton armat şi beton precomprimat supraterane.T.L. 13/2001 O.T.M.A.1996 59 Ordinul publicat în B. B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate Reglementarea tehnică Nr. Ghid tehnic pentru interpretare a spectrelor de vibraţii pentru determinarea gradului de siguranţă a instalaţiilor aferente construcţiilor. nr.07. 223/N/27. nr. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial al Buletinul României Construcţiilor Nr./dată Observaţii prevenire şi combatere.L.2000 o. 220/N/27. nr.P. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial Buletinul al României Construcţiilor Nr.09.P./dată Nr.Reglementarea tehnică Nr.C.M. 209/N/22. nr.09.

nr.09. execuţie şi exploatare privind protecţia anticorozivă a elementelor de construcţii din beton armat./dată Nr. supuse coroziunii uleiurilor vegetale.A.L.T.M.A.M.C.C. crt.T. execuţie şi intervenţii pentru protecţiile anticorozive ale construcţiilor exploatate în medii agresive specifice industriei de celuloză şi hîrtie. 7/N/1998 60 Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial Buletinul al României Construcţiilor Nr. 218/N/27. Indicativ reglementare tehnică XV-23 GP 049-2000 XV-24 GP 029-1998 Denumire reglementare tehnică Ghid de proiectare.Reglementarea tehnică Nr. Act normativ de aprobare O. 13/2001 Ordinul publicat în B./dată Ordinul publicat în B. 13/2001 Observaţii . nr. nr.L. Ghid de proiectare.P.2000 O.P.nr.

C.7/1997 B. şi Cartografie 90/N/02. fotometrice.1/1976 B. nr.C. XVI-1 XVI-2 XVI-3 Indicativ reglementare tehnică C 83-1975 Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Îndrumător privind executarea Decizia M.C.C.P.M.N.I.L. Cad. nr.T.N. Of. Metodologie privind executarea Of. 912-CP/02. Cad.T. nr. nr. cadastrale A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii.1997 şi 911-CP/02.7/1997 Observaţii îşi încetează valabilitatea C 83-1968 ./dată B.L.A. nr.1997 localităţi.A. topografice.1975 Metodologie privind executarea lucrărilor de introducere a cadastrului imobiliar din localităţi. O.XVI. crt.1997 O.06.1997 61 Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial al Construcţiilor României Nr. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea lucrărilor geodezice.06.P.M.12.06. şi lucrărilor de introducere a Cartografie cadastrului reţelelor edilitare în 91/N/02. publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier Reglementarea tehnică Nr.06. nr. trasării de detaliu în construcţii. 49/08.

C.C. nr.1973 I. nr.nr.1985 I. Modificări la P 101 – 1978./dată B. 17/N/23. din 01.C. Normativ pentru proiectarea căminelor pentru vârstnici.10. nr. Instrucţiuni tehnice pentru folosirea şi montarea geamurilor şi a altor produse de sticlă în construcţii.C. 6/24.C.P.1978 I.1987 B. 14/18.E. social-culturale.C.09.1982 Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial al Construcţiilor României Nr.1987 C.C. Normativ privind dotarea cu ascensoare a clădirilor de locuit.1/1987 B.D.S.L.04.5/1986 O. de turism şi administrative. nr.S. C 207-1981 .C.C.1993 B.L.C.02. 171/15.C.E.D. nr.P.C nr.C. 94/27.T. 75/30.C.E.nr.P. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea clădirilor de locuit şi social-culturale A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii. Normativ pentru proiectarea căminelor culturale.C.C. Normativ pentru reţeaua culturală.M. crt.2/1987 îşi încetează valabilitatea C 47–1979.P.A. nr.8/1985 I. Instrucţiuni privind proiectarea executarea şi exploatarea reţelelor şi instalaţiilor de televiziune prin cablu.12/1993 62 Observaţii îşi încetează valabilitatea P 92–1976 B. nr.C.P.02.04. nr.C.3/1987 B.1985 I. nr.XVII.C.D. nr.C.07.1986 B. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea clădirilor de locuit cu structura de rezistenţă din panouri mari. nr.C. 157/21. XVII-1 XVII-2 XVII-3 XVII-4 Indicativ reglementare tehnică P 41-1973 P 101-1978 P 92-1982 P 25-1985 XVII-5 P 128-1986 XVII-6 P 87-1986 XVII-7 XVII-8 C 47-1986 I 46-1993 Denumire reglementare tehnică Instrucţiuni tehnice de proiectare a spaţiilor verzi pentru localităţile urbane.9/1973 îşi încetează valabilitatea P 41–1966 B. nr. Act normativ de aprobare C.04.06.P. 116/30. publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier Reglementarea tehnică Nr.5/1979 şi B.2/1983 C.C.D. nr.C.A.D.C.nr.C.C.S.

P.M. 5/N/22.C.M.Reglementarea tehnică Nr.13/2001 şi B. nr.1997 B.1997 exigenţelor de performanţă.L.1997 B.04.1997 B.T.01.T.A.A. realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru şcoli şi licee. Manualul pentru proiectarea şi execuţia construcţiilor demontabile avînd durata de exploatare limitata pe un amplasament dat.L. nr. Indicativ reglementare tehnică XVII-9 NP 002-1996 XVII-10 NP 009-1997 XVII-11 NP 010-1997 XVII-12 NP 011-1997 XVII-13 NP 015-1997 XVII-14 NP 002-1997 XVII-15 NP 021-1997 Denumire reglementare tehnică Cerinţe esenţiale. nr.M. 25/N/03. realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru case de copii.C.A.67/1998 O.13/1998 O. nr.A.P.C.01. dispensare şi policlinici pe baza 115/N/1.C.P. nr.L.T.3/1997 Normativ privind proiectarea de O.P.M.11/1996 O. Normativ privind proiectarea şi verificarea construcţiilor spitaliceşti şi a instalaţiilor aferente acestora. nr. Normativ privind proiectarea. nr. 26/24.P.1997 B./dată O.02.1997 B.1996 B.C.16/2001 Observaţii . nr. realizarea şi exploatarea construcţiilor pentru grădiniţe de copii.A. 5/N/22. Normativ privind proiectarea.T.T. 63 Ordinul s-a publicat în B. nr.A.C. nr.01.C.L. Normativ privind proiectarea.T.M. nr. 4/N/22. nr.67/1998 O.P.L. nr.P. Normativ pentru proiectarea de ansamblu a sălilor de audiţie publică în spiritul conceptului de performanţă.T.L.L.09. crt.01. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial al Construcţiilor României Nr.M.C.L.M. nr. 5/N/22.67/1998 O. nr.

T.L.2002 B. Normativ privind criteriile de performanţă specifice rampelor şi scărilor pentru circulaţia pietonală în construcţii. nr.C.C.12. nr.C. nr.M.004/10.nr.A. pe baza exigenţelor de 118/N/1.C. nr.2013 M. Ghid privind adoptarea măsurilor specifice pentru accesul persoanelor cu handicap la monumente istorice. nr.L.A.12.L.Of.7/2003 O. nr. nr.C. XVII-16 XVII-17 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare NP 022-1997 Normativ privind proiectarea de O.9/2003 O.T. nr. p I.P.. creşe şi creşe speciale pe baza 117/N/1. XVII-18 NP 057-2002 XVII-19 NP 064-2002 XVII-20 NP 063-2002 XVII-21 GP 089-2003 XVII-22 GP 088-2003 XVII-23 NP 051-2012 Normativ privind proiectarea clădirilor de locuinţe (indicativ NP 016-96).T.C.T.1997 performanţă.991/12.1997 exigenţelor de performanţă.2003 M.P.03. Normativ pentru proiectarea mansardelor la clădiri de locuit. 944/23.p I. 1. NP 023-1997 Normativ privind proiectarea de cămine de bătrâni şi handicapaţi O. Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial al Construcţiilor României Nr. nr.12.L.13/2001 şi normativul în B.13/2001 şi normativul în B.Of.2002 M.M.Of.2003 B..T. nr..P.18/2001 O.T.M. 914/26. Of.T.2003 M.09.C.C. nr. nr. 121bis/05. nr.17/2001 Ordinul s-a publicat în B.09.L.5/2013 Observaţii îşi încetează valabilitatea NP 016-1996 se abrogă NP 051–2000 . nr.2013 64 B.L.T.C.12. nr.M. Ghid privind proiectarea scărilor şi rampelor la clădiri.M.994/13..P. 867/05.11.nr./dată Ordinul s-a publicat în B. nr.383/24.Reglementarea tehnică Nr. crt.C.P.2002 B.02. 1. nr. 189/12. p I. 917/20.M.R.D.C.P. 1. nr.L. nr.6/2004 şi B.C.2003 B. p I.8-9/2005 O.2002 M.09.2002 B..T. nr. 1.12.L.12.Of. 945/23. partea I.nr.89/2005 O.21/2004 O. Normativ privind adaptarea clădirilor civile şi a spaţiului urban aferent la exigenţele persoanelor cu handicap.M. nr.M.12.C.A.

12/1999 şi Brosura IPC Ordinul publicat în B. compus din doua sectiuni simetrice avînd dimensiunile în plan 12.2x23./dată Ordinul publicat în B.04.M.P.C. crt. 2/2002 şi Broşura COCC Ordinul publicat în B.C .2x41. cu 36 apartamente.A. 666/30.L. XVII-24 XVII-25 XVII-26 Indicativ reglementare tehnică Gex 001/1-1998 GE 011-1997 GP 062-2000 Denumire reglementare tehnică Ghidul pentru expertizarea clădirilor de locuit înalte cu P+8 etaje executate din panouri mari înainte de 1997 după proiect tip I.04.03. Ghid de proiectare şi execuţie pentru construcţiile de tratare a apei pentru localităţi mici şi obiective izolate. Act normativ de aprobare O.P.1997 O. social-culturale şi industriale. nr.A. 1/2002 şi Broşura PROED Observaţii .T. nr.80m.T.P.2001 65 Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial al Buletinul României Construcţiilor Nr. 31/N/2. nr.L. nr. nr.T.1998 O./dată Nr.C. Ghid pentru alegerea echipamentelor pentru executarea mecanizată a lucrărilor de instalaţii la construcţii de locuinţe.M. -tronson de bază tip LP II/23. nr. în vederea asigurării sănătăţii populaţiei şi protecţiei mediului. 141: –tronson de baza tip LP 11/21.T. având dimensiunile în plan 14.68m.M.L.L. cu 72 apartamente.C.B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate Reglementarea tehnică Nr.P. 32/N/03.

C. 34 bis/13. nr.11/1986 O.T. agrozootehnice şi de irigaţii A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii.01.C.C. 18/31.C.XVIII.07.T.M. nr.D. crt. executarea.C.08.395/26.C. nr. nr.T. 53/20.9/1985 I.02.2006 M.T.2005 materiale geosintetice .T.C..12.T.C. nr.02. Normativ de proiectare privind iluminatul natural în clădiri industriale. exploatarea. 1.1985 B.D. Normativ pentru proiectarea. nr.3/2006 orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea . (revizuire şi comasare cu NP 004/1-99) Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial al Construcţiilor României Nr.2006 M. Normativ privind proiectarea staţiilor de încărcare a bateriilor de acumulatoare pentru electrovehicule.Of.P. Indicativ reglementare tehnică XVIII-1 P 117-1983 XVIII-2 P 17-1985 XVIII-3 P 71-1986 XVIII-4 XVIII-5 NP 004-2003 GP 107-2004 Denumire reglementare tehnică Norme tehnice privind proiectarea spaţiilor socialsanitare pentru construcţii industriale.Of. 66 Observaţii îşi încetează aplicabilitatea NP 004-2000.Of. nr.C.T.P.P.03. 18/04.2005 B.04.1986 B.C.2006 modifică anexa la O. 448bis/26. nr.. nr.M.nr.1983 B. nr.05.M. nr. M. dezafectarea şi postutilizarea staţiilor de distribuţie a carburanţilor la autovehicule. NP 004/1-2000.C. p I.M.T. 174 /15.C. depozitelor de deşeuri cu 276/23.C.2005 O./dată I.D. 680/08. nr.C.C. nr. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor industriale. pI.C.C. publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier Reglementarea tehnică Nr. p I. 174/2005 Ghid privind proiectarea O.5-6/1983 I..

C.409/26. nr. Indicativ reglementare tehnică XIX-1 GE 027-1997 XIX-2 GE 049-2002 XIX-3 GE 048-2002 XIX-4 MP 023-2002 XIX-5 NP 078-2002 Denumire reglementare tehnică Ghid pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de apărare şi consolidare a taluzurilor la canale şi diguri.C.C. nr. crt. publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier Reglementarea tehnică Nr.12/2001 B. 1.L. Act normativ de aprobare O. nr. Ghid de execuţie.10.M.nr. 1.711/17.03.C.1997 O.10.7/2003 O./dată B. nr.T. Metodologie privind determinarea infiltraţiilor la baraje si diguri de pământ.713/17. exploatare şi postutilizare a construcţiilor de captare din apa subterană.10.09. 1.2002 B. canale de navigaţie si canalizări prin măsurători de termometrie in foraje. 53/N/11. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor hidrotehnice.M. nr.2002 B.T.L.T.C. nr.T. nr.L. Ghid privind întreţinerea şi exploatarea în siguranţă a construcţiilor şi instalaţiilor de la prizele de apă . 1. nr.L.2002 B. Normativ de proiectare privind protecţia cheiurilor la acostarea navelor.M.P.T.M.2002 Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial al Construcţiilor României Nr.XIX. amenajărilor şi regularizărilor de râuri A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii.7/2003 O.P.715/17.1617/2003 67 Observaţii .C.C.T.19/2003 O.A.P.L.T. pentru asigurarea parametrilor funcţionali.M. nr.

786/07.10.T.10.2003 Ordin în: M.11.T.M.2005 O. nr.T.M. Ghid pentru dimensionarea pragurilor de fund pe cursurile de apă..2003 O. 645/23.C.nr. 1. 13/2004 M.C.2005 M. XIX-6 XIX-7 XIX-8 XIX-9 Indicativ reglementare tehnică NP 077-2002 GE 050-2002 NP 087-2003 NP 090-2003 XIX-10 GP 086-2003 XIX-11 GP 084-2003 XIX-12 GP 085-2003 XIX-13 GP 103-2004 Denumire reglementare tehnică Normativ de proiectare antiseismică a construcţiilor de acostare gravitaţională. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial al Construcţiilor României Nr. 771/04. nr. maritime şi fluviale. nr. 641/23.M.C. p I.M.T.15/2004 B. nr. 162/15. nr. nr.T.10.11.C.2/2004 B. 334 bis/20..T.2003 68 Observaţii B. p I.Of.10. nr.C.5/2006 orice dispoziţie contrară se abrogă .13/2004 Ordin în: M.T. nr. 786/07.10.T. nr.T.2002 B.T. Ghid de proiectare şi execuţie privind realizarea şi menţinerea prin înnisipare artificială a plajelor.11. Normativ pentru instrumentarea seismică a barajelor.11.2003 B. nr. p I.Of.2003 O.T. nr. Ghid pentru proiectarea căilor navigabile.C.Reglementarea tehnică Nr.C../dată O.11.Of.nr.M.10.Of.765/23.T.M.T.1617/2003 O.C. Ghid de elaborare a conţinutului cadru al evaluării impactului asupra mediului a activităţilor privind amenajările portuare si căile navigabile. nr.1617/2003 O.C. crt.C. p I.nr.C.02. nr.M.2003 O. nr. nr. p I.. nr.. 643/23. nr..T.C.T.2003 M.C.C.2002 B.2003 O.1718/2004 B.Of. 771/04.10.2003 B. p I.C. nr. Normativ pentru urmărirea comportării construcţiilor hidrotehnice.M.2003 M.C.T.Of. nr. 644/23. 642/23. 1. Ghid pentru stabilirea parametrilor de calcul ai valurilor de vânt pentru determinarea acţiunii asupra construcţiilor portuare. 786/07.04.712/17.

nr. nr. p I.M. Alcătuire constructivă. p I.102/04.T.11. calcul sprijinirii şi cămăşuielii. nr.M. p I.C. nr. Normativ de proiectare.10..752/21. 1.4/2005 M. nr.2012 apărare împotriva inundațiilor. P..D. nr. p I .2013 M.nr. nr.2014 B. 160/15.M.D.Of.P.R.2014 Observaţii M.09.T.R.M.M..D.. nr.A.T. nr. nr. 256/06.2013 69 orice dispoziţie contrară se abrogă M.749/21. 3.R. 659 bis/18.D.2005 Ghid privind echiparea construcţiilor hidrotehnice de retenţie cu aparatură de măsură şi control. stării de siguranță a digurilor de 1.R.02. Normativ privind stabilirea debitelor şi volumelor maxime pentru calculul construcţiilor hidrotehnice de retenţie.A.2012 M. Normativ privind analiza şi evaluarea riscului asociat barajelor. Of.09.09. 723bis/25. nr.P.07. nr. 129bis/22.T. 1.04.2012 M. crt.11.M. nr.Of.2005 B.C. 788bis/29. 2. p I. 784bis/21.09.09.R.D.Reglementarea tehnică Nr. O.. nr.363/24.2013 O..2012 M.09.C.640/03. p I .2012 O. nr.2012 O. 586 bis /16./dată M.2012 Normativ privind evaluarea O. XIX-14 Indicativ reglementare tehnică NP 106-2004 XIX-15 GT 064-2011 XIX-16 NP 132-2011 XIX-17 NP 129-2011 XIX-18 XIX-19 XIX-20 XIX-21 NP 131-2011 NP 130-2013 NP 076-2013 GP 125-2014 Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Normativ privind proiectarea O. Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial al Construcţiilor României Nr.M.07. p I . Ghid de proiectare privind lucrările subterane cu aplicaţii în hidrotehnică şi transporturi.Of. Of.340/21.A.. porturilor fluviale.2012 O.D.11.R.Of. 332bis/20. nr. p I. 1.D. Normativ privind stabilirea încărcărilor și grupărilor de încărcări pentru construcțiile hidrotehnice de retenție. nr.02. Of.T. executie si evaluare la acțiuni seismice a lucrărilor hidrotehnice din frontul barat. Of.T.. 784bis/21.15/2013 îşi încetează aplicabilitatea NP 076-2002 .M.2013 O.02.R.

nr.08.nr.2014 M.Of. 2.Reglementarea tehnică Nr.11.A. Normativ privind evaluarea stabilităţii la alunecare a barajelor de beton.nr. la construcţiile hidrotehnice.Of. Indicativ reglementare tehnică XIX-22 GP 126-2014 XIX-23 NP 136/1-2014 XIX-24 GP 127-2014 Denumire reglementare tehnică Ghid de proiectare pentru reabilitarea rosturilor de lucru şi definitive.08.532/25..D.nr.M. 2bis/05.P.359/26. Ghid privind reabilitarea conductelor pentru transportul apei.10.P..Of. 781bis/27. nr. crt.D.2014 M.2014 O.pI.R.D.10.01.2015 70 Observaţii .2014 M. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial al Construcţiilor României Nr. 1.A.R.P.R./dată O.A.pI. 782bis/28.M. 1.533/25.. p I.2014 O. nr.M.

07. 158/N/6.1984 B. nr. 92/14.1986 B.5/1986 O. Ghid metodologic pentru revizuirea normelor de consumuri medii de resurse pe articole de deviz pentru lucrări de construcţii-montaj.D. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea organizării lucrărilor de construcţiimontaj A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii.11/1997 O.A./dată I.M.C. nr. nr.8/2001 Observaţii îşi încetează valabilitatea C 16-1979 îşi încetează valabilitatea P 82-1983 .05.M.C. Proceduri pentru atestarea conformitatii produselor destinate constructiilor la furnizor: produse pentru stingerea incendiilor.6/1985 I.P.T.12.P. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea executarea şi întreţinerea drumurilor de şantier.C.C.P. nr. nr.P. crt. 15/07.1997 B. publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier Reglementarea tehnică Nr.T.C.D.L. Indicativ reglementare tehnică XX-1 C 16-1984 XX-2 P 82-1986 XX-3 GE 031-1997 XX-4 PCC 002-1999 Denumire reglementare tehnică Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente.C.C.C. nr. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial al Construcţiilor României Nr.2000 71 B.C.L. nr. inclusiv instalaţiile aferente construcţiilor. 76/N/05. cît şi pentru lucrări de reparaţii.A.05. nr.C.XX.

08.10.P.P.C. 12/1997 O.B. nr. nr. cintre şi eşafodaje în construcţii. crt.C. 12/1997 şi Broşura IPC O. Indicativ reglementare tehnică XX-5 GT 012-1997 XX-6 GT 014-1997 XX-7 IM 007-1996 Denumire reglementare tehnică Ghid tehnic privind utilizarea obiectelor şi echipamentelor de organizare de şantier. nr.L.T.T.A. Ghid pentru proiectarea şi utilizarea cofrajelor în construcţii.A. nr.Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate Reglementarea tehnică Nr.M.08.M. nr. Act normativ de aprobare O. schele.1997 Ordinul publicat în B. 10/1996 şi Broşură ICSPM 72 Observaţii .M. Norme specifice de protecţie a muncii pentru lucrări de cofraje.T.C.L. 111/N/01.A.L. 74/N/15./dată Ordinul publicat în B.1996 Ordinul publicat în B.1997 Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial al Buletinul României Construcţiilor Nr./dată Nr. nr.P. 112/N/01.

P.C.D. cu Completări I 27 .P.I.P.C.P. nr.C.P.C.XXI.C.C.1981 B. Decizie nr.C.nr.1/1982 I.C.P.5/1981 I. 162/22.C.C.06. 33/14.1988 Decizia I. conform STAS 1336-1980 a construcţiilor civile şi industriale.C.D.1980 B.10.D. crt.C.P./dată I.C.C.D.C.1982 I. nr. nr. nr.1-2/1986 B.07.10/1982 şi B.C.1985 73 Observaţii B. Instrucţiuni tehnice privind încercarea in situ prin încărcări statice. Instrucţiuni tehnice pentru controlul calităţii betonului în construcţii îngropate prin metoda carotajului sonic. nr. Instrucţiuni tehnice privind stabilirea clasei de calitate a îmbinărilor sudate de conducte tehnologice.C. Reglementări tehnice privind verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţi A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii. nr.C. publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier Reglementarea tehnică Nr.C.D. şi I. 78/10.1981 B.6/1982 I.61/30. Indicativ reglementare tehnică XXI-1 C 204-1980 XXI-2 C 200-1981 XXI-3 C 205-1981 XXI-4 I 27-1982 XXI-5 C 56 -1985 XXI-6 C 220-1985 Denumire reglementare tehnică Normativ cadru privind verificarea calităţii lucrărilor de montaj al utilajelor şi instalaţiilor tehnologice pentru obiective de investiţii. 56/28.C. nr.D. nr.5/1988 B.C. nr.1985 I. 97/11.C.1982 Normativ pentru verificarae calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente.9/1985 îşi încetează valabilitatea C 56-1975 . nr.11. Instrucţiuni tehnice privind verificarea abaterilor de la forma geometrică şi a calităţii cusăturilor sudate ale rezervoarelor din oţel cilindrice verticale pentru depozitarea ţiţeiului şi produselor petroliere Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial al Construcţiilor României Nr.C.G.12.D. nr.C.C.S.09.06.C.C.31/21.C. nr.C.

nr.C. nr.A.M.nr.Reglementarea tehnică Nr.P. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial al Construcţiilor României Nr. nr.Of.M. nr.05.P. nr. nr.9/1993 O.P.T. timp a construcţiilor.6/2000 Normativ privind comportarea în O.P. O.L.C. Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de instalaţii aferente construcţiilor. Instrucţiuni tehnice pentru controlul compactării pământurilor prin metode radiometrice. 900/25.A. Îndrumător cadru privind exploatarea şi întreţinerea clădirilor de locuit din mediu urban aflate în proprietatea autorităţilor publice.C.10.C.7/2000 M.L.1993 B.A. nr. nr./dată I.C.M. nr.D.11. Ghid pentru inspectare şi diagnosticare privind durabilitatea construcţiilor din beton armat şi precomprimat.12.T. Indicativ reglementare tehnică XXI-7 C 180-1988 XXI-8 C 244-1993 XXI-9 C 247-1993 XXI-10 GT 019-1998 XXI-11 P 130-1999 XXI-12 XXI-13 C 150-1999 C 56-2002 Denumire reglementare tehnică lichide. 21/N/27.2/1988 O.C.T. 877/10.T.C.T.10/1993 O.C.1993 Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate din oţel ale O.M. construcţiilor civile.1999 74 îşi încetează valabilitatea C 180–1976 B. crt.10.1998 B.C.P. 80/N/19.1/2000 B.L.L. nr.pI.06.05.M.L.A.1999 agricole.M.2003 Observaţii B.1988 B.A.C.2003 B. 1920/2004 îşi încetează valabilitatea P 130-1997 îşi încetează valabilitatea C 150–1984 îşi încetează valabilitatea C 56-1985 Capitolele instalaţii . nr. nr. nr. 57/N/18. 20/N/12.C. 38/08.P.08.. Ghid de redactare a hărţilor de risc la alunecare a versanţilor pentru asigurarea stabilităţii construcţiilor. nr.T. industriale şi 81/N/05.T.

1997 75 Ordinul publicat în B.06.P.M.03.2014 construcţiile existente Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial al Construcţiilor României Nr.C.Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate Reglementarea tehnică Nr. 13/2001 şi Broşura ICECON O. 47/N/30.03./dată O. C 23189. 37/N/03./dată Observaţii C 54-81. nr.12.T. nr 12/1999 şi Broşura IPC O.P.A.P.T. nr.Reglementarea tehnică Nr. cu completările ulterioare.Of.. Ghid de utilizare a dispozitivelor şi aparatelor pentru măsurarea deformaţiilor mari (deplasări.01.D.T. nr.A.L. rosturi. nr. nr. nr.L. crt.C. Indicativ reglementare tehnică XXI -15 ME 004-2000 XXI -16 GE 016-1997 XXI -17 GE 017-1997 Denumire reglementare tehnică Manualul tehnologiilor de deblocare-salvare în zonele de distrugeri apărute ca urmare a unor seisme. crt.M.A.395/02.1997 Ordinul publicat în B.P. C 236-91 şi C 26-85. îşi încetează aplicabilitatea M.A. Ghid de utilizare a dispozitivelor şi aparatelor pentru măsurarea deformaţiilor specifice.R. cu excepţia capitolelor 6 . p I.M.C.2000 Ordinul publicat în B. 38/N/03. XXI-14 Indicativ reglementare tehnică NP 137-2014 Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Normativ pentru evaluarea in-situ O.L. fisuri). nr 12/1999 şi Broşura IPC Observaţii ./dată Nr. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial al Buletinul României Construcţiilor Nr. 6bis/06. a rezistenţei betonului din 2.9 din partea a II-a a normativului C 26-85.2015 B.M.

T./dată Nr. nr 12/1999 şi Broşura IPC Ordinul publicat în B. 40/N/03.P.L. nr 12/1999 şi Broşura IPC Ordinul publicat în B.P. crt.03.M.C. nr 12/1999 şi Broşura IPC Observaţii .Reglementarea tehnică Nr.T./dată Ordinul publicat în B.03.L. O. 39/N/03.A.P.A. pentru măsurarea forţelor.A.T. Ghid de utilizare a aparatelor de determinarea a eforturilor în cablu la structuri suspendate.C.03.C.L.T.1997 76 Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial al Buletinul României Construcţiilor Nr.M. nr. Indicativ reglementare tehnică XXI -18 GE 018-1997 XXI -19 GE 019-1997 XXI -20 GE 020-1997 XXI -21 GE 021-1997 Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Ghid de utilizare a aparatelor O.M. nr.1997 Ghid de utilizare a aparatelor O. nr.03. pentru măsurarea presiunilor.C.L.P. 42/N/03.M. nr 12/1999 şi Broşura IPC Ordinul publicat în B. nr. 41/N/03.A.1997 Ghid de utilizare a aparatelor pentru măsurarea stării de coroziune.1997 O.

nr.06. C 203/4-1986. P135/1-1996 îşi încetează valabilitatea B.C. crt. 12/N/17.D.T.P. 9/1994 P 135 – 1995. C 203/6-1986.C.M.C. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de îmbunătăţire a izolaţiei O. publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier Reglementarea tehnică Nr.M. Normativ tehnic de reparaţii 148/16.1994 Instrucţiuni tehnice privind procedeele de remediere a I.nr.C. nr.M.P.nr.P.L.1987 beton şi beton armat. nr. nr. 14/1997 77 Observaţii Îşi încetează valabilitatea: C 203-1980. C 203/5-1986.P.A.1996 B.1991 situaţiilor de condens la pereţii clădirilor existente.L.A. 8/1994 şi valabilitatea B. nr.L. Ghid de utilizare a materialelor plastice (tip AEROLYTE) în procesul de sablare în cadrul lucrărilor de reabilitare a construcţiilor./dată B.nr. întreţinere şi postutilizare a construcţiilor A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii. nr.C.C.T. C 203/3-1985. nr.09.C. 53/N/15. 5/1987 C 149–1981 B.T.08.T.P.XXII -Reglementări tehnice privind lucrările de reparaţii. Specificaţie tehnică privind criteriile şi nivelele de performanţă ale materialelor de sablare folosite pentru Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial al Construcţiilor României Nr. Indicativ reglementare tehnică XXII-1 P 95-1977 XXII-2 C 149-1987 XXII-3 C 203-1991 XXII-4 GE 003-1996 XXII-5 ST 003-1996 Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare I. 8/1997 O.C. 6/1991 O.11/1977.A.07.04. C 203/2-1982.1977 capitale la clădiri şi construcţii sau speciale.L.1996 B. C 203/7-1986 . nr.07.C. nr. îşi încetează B.D.A.C.C.M.C. defectelor pentru elementele de 38/21.C.P. termice şi de remediere a 4/N/17. O. 56/N/15.

M. 11/1997 O.A.L.1997 B. nr. 81/N/20.L. Intervenţii la învelitori şi acoperişuri (terase şi şarpante).L. nr.05.M.1999 B.05. nr. nr.L.P. Intervenţii la compartimentările spaţiilor interioare. 9/2000 78 Observaţii Îşi încetează valabilitatea P 135 – 1995.A.1997 B.1997 B. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial al Construcţiilor României Nr. 14/1997 O.05.C. nr. 79/N/20. Intervenţii la structuri. crt.L. 82/N/05. Normativ privind postutilizarea ansamblurilor.A. Intervenţii la închideri exterioare.T.Reglementarea tehnică Nr.P. nr. 11/1999 O.P.M.M. subansamblurilor şi elementelor componente ale construcţiilor.T. Ghid privind postutilizarea ansamblurilor.C. subansamblurilor şi elementelor componente ale construcţiilor. subansamblurilor şi elementelor componente ale construcţiilor. nr. 80/N/20.C.T.A.T. P135/1-1996 .10.09. Normativ privind executarea lucrărilor de întreţinere şi reparaţii la clădiri şi construcţii speciale.C. nr. Indicativ reglementare tehnică XXII-6 NE 005-1997 XXII-7 NE 006-1997 XXII-8 NE 007-1997 XXII-9 GE 032-1997 XXII-10 NP 035-1999 Denumire reglementare tehnică reabilitarea construcţiilor şi pentru asigurarea calităţii acestora. nr.T.M./dată O.1997 B. subansamblurilor şi elementelor componente ale construcţiilor. 116/N/01. 13/1997 O. Normativ privind postutilizarea ansamblurilor. Normativ privind postutilizarea ansamblurilor.A. nr.C.P.P.

12. Metodologie privind programul de urmărire în timp a comportării construcţiilor din punct de vedere al cerinţelor funcţionale.005/10. 917/20.Of. nr. nr..008/10.T.2003 O. nr.C. nr. 1. nr.C.2003 O. nr.C.12. nr. 1. p I. în condiţii de umiditate excesivă şi existenţa biodegradării. Indicativ reglementare tehnică XXII-11 GT 052-2002 XXII-12 MP 031-2003 XXII-13 MP 029-2003 XXII-14 GT 061-2003 XXII-15 MP 030-2003 Denumire reglementare tehnică Ghid privind investigarea stării tehnice a rezervoarelor. 1/2004 M. Metodologie pentru consolidarea stratului suport (zidărie..C.2003 M. 23/2004 B.Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni-Mănăstirea Popăuţi. 920/22. 1.Reglementarea tehnică Nr. 965/02. 2/2004 B.C.009/10. decantoarelor şi metantancurilor în exploatare.M.T. nr.C. nr.M.12.M. 23/2004 B.T./dată O.M.T. p I.010/10.C.. nr.12..2003 M.12. Metodologie privind executarea hidroizolaţiei cu materiale compozite la zidării de piatră cu emplecton pentru clădiri de patrimoniu.T. Ghid privind identificarea şi clasificarea defectelor la tunelurile pentru căi de comunicaţie.2003 B.2003 M. crt.12. nr. p I. 915/20.2003 O.T.Of.p I.T. nr.12. 922/22. nr.2003 79 B.12.9/2004 Observaţii .C.T. tencuieli) şi tratamentul suprafeţelor pictate la construcţiile vechi cu valoare de patrimoniu. nr.T.2003 O.12.C.Studiu de caz: Biserica Sfântul Nicolae Făcătorul de Minuni-Mănăstirea Popăuţi.T. 1.Of.M. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial al Construcţiilor României Nr.C.Of.

/dată O.M.A.2005 B. Normativ de proiectare pentru lucrările de reparaţii şi consolidare ale podurilor rutiere în exploatare.P. 181/15. p I .04.1997 Ordinul publicat în B. nr. Indicativ reglementare tehnică XXII-16 MP 027-2003 XXII-17 NP 103-2004 XXII-18 GP 079-2014 Denumire reglementare tehnică Metodologie privind evaluarea caracteristicilor fizico-mecanice reziduale ale betonului armat supus la incendii.Of.05.P.2005 M.C. nr.T. nr..03.1718/2004 O.C.R./dată O. nr.C.A.03.2003 M.M. nr.M. 43/N/03. 29/N/07. 434bis/23. nr.2003 B. nr. p I. p I.T.D.02.04. nr.T. 12/1999 şi Broşura ICECON 80 Observaţii .P. nr.M.1997 Ordinul publicat în B. 7/1999 şi Broşura COCC O. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial al Construcţiilor României Nr./dată Nr.1999 Ordinul publicat în B.M. nr.. 308/16.T.L.A.Reglementarea tehnică Nr.L. crt.T.C.M.Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate Reglementarea tehnică Nr.05.P. Ghid privind execuţia lucrărilor de demolare a elementelor de construcţii din beton şi beton armat. nr. Ghid privind proiectarea şi execuţia consolidării structurilor în cadre din beton armat cu pereţi turnaţi in situ. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial al Buletinul României Construcţiilor Nr. crt.A. nr.6/2005 O.09. Ghid privind execuţia decupărilor şi perforărilor în elementele de construcţii din beton şi beton armat. XXII-19 XXII-20 XXII-21 Indicativ reglementare tehnică GE 035-1999 GE 009-1997 GE 022-1997 Denumire reglementare tehnică Ghidul şi programul de calcul cadru al responsabilului cu urmărirea în exploatare a construcţiilor.2015 Observaţii GP 079-2003 se abrogă B. 356bis/25.. nr 12/1999 şi Broşura ICECON O. nr.T.C.09. 670/23.L.T.Of. 775/20.C.2015 M.C.Of. 30/N/03.

Reglementarea tehnică Nr. beton armat şi roci prin efectul de pană.03.T. XXII-22 XXII-23 Indicativ reglementare tehnică GE 010-1997 GP 005-1997 Denumire reglementare tehnică Ghid de utilizare privind execuţia lucrărilor de demolare a elementelor din beton. nr.02./dată O. 3/1997 şi Broşura IPC 81 Observaţii .A. 31/N/03.1997 Ordinul publicat în B./dată Nr. nr. nr 12/1999 şi Broşura IPC O.A.T. nr. Ghid pentru proiectarea şi execuţia lucrărilor de compartimentare cu panouri uşoare. crt.P.C.L.L.C. 27/N/24.1997 B.P.M. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial al Buletinul României Construcţiilor Nr.M.

22/26.1987 B. nr.P. 111/21.5/1979 I.4/1985 îşi încetează valabilitatea U 8-1978 I.C.10.1978 B.C.D.D. 50/23.C.C.nr.05.1/1983 şi B.9/1985 îşi încetează valabilitatea U 9–1982 I.C. 611. 177/27.C.09.P. lubrifianţi şi materiale de întreţinere pentru utilaje de construcţii. nr.C.11.D.1985 B.C. Indicativ reglementare tehnică XXIII-1 U 6-1978 XXIII-2 U 10-1980 XXIII-3 XXIII-4 U 8-1982 U 9-1982 XXIII-5 C 214-1983 XXIII-6 U 9/2-1985 XXIII-7 U 11-1987 XXIII-8 U 3-1989 Denumire reglementare tehnică Normativ privind lucrul utilajelor de construcţii pe timp friguros.C.C.7/1987 îşi încetează valabilitatea U 11–1983 I.P.1/1983 îşi încetează valabilitatea U 8-1978 I.C.D. Îndrumător pentru utilizarea dispozitivului FINT 2.C.C. nr.1983 B.C.C. Normativ privind dotarea cu maşini.12.07.C. 110/21.C.P.D. nr.D. nr.1982 B. crt. sculelor şi dispozitivelor folosite în construcţii. 65. 3/5.P.C.09.Reglementări tehnice privind folosirea şi repararea utilajelor pentru construcţii-montaj A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii.C nr.P. 68/30. nr.C.C.02. publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier Reglementarea tehnică Nr.C. din 10.P.P. utilajelor şi instalaţiilor pentru construcţii cod 42. scule şi dispozitive a muncitorilor în construcţii.C. Normativ privind întreţinerea şi repararea uneltelor.1981 B. nr.C.C.C. nr.C.C./dată Observaţii îşi încetează valabilitatea U 6–1961 I. prin sistemul de Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial al Construcţiilor României Nr. nr.C. nr. 29/27.11/1983 I. Normativ de personal pentru activitatea de mecanizare a lucrărilor de construcţii.C.C.6/1981 I.1984 B.5. Normativ pentru repararea maşinilor.C.D. nr.2/1989 82 . Instrucţiuni tehnice pentru repararea utilajelor folosite în construcţii din codurile 42. nr. nr.C. nr.1989 B.C. Normativ privind consumurile medii de combustibil.XXIII.06.C.D.P. nr.1982 I. 6115 şi 650-658.D.C.

4/1997 M. Ghid de utilizare pentru minibetoniere care se deplasează pe şenile de cauciuc.P. Ghid de utilizare pentru nacele suspendate pe cabluri. crt. a protecţiei vieţii. nr.1996 B.T.L.T. 54/N/15.C. Ghid de utilizare pentru minibetoniere care se deplasează pe şenile de cauciuc.L.L.1/1997 O. 57/N/15. nr. 54/N/15./dată B. Metodologia privind elaborarea cerinţelor pentru mijloace tehnice şi echipamente utilizate la executarea lucrărilor de construcţii.4/1997 O.07.A.M.C. Specificaţie tehnică privind criteriile şi nivelele de performanţă ale echipamentelor pentru lucrări de finisaj.P. nr.P.Reglementarea tehnică Nr.07.T.A.07. 47/N/15. Specificaţie tehnică privind criteriile şi nivelele de performanţă ale echipamentelor pentru lucrări de beton pentru asigurarea calităţii construcţiilor.07.1996 B.1996 B.L.1996 B. nr. nr.M. nr.4/1997 O. nr.14/1997 O. 45/N/15. 49/N/15. a asigurării în exploatare şi a protecţiei mediului ambiant.1996 Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial al Construcţiilor României Nr. nr.C.A. pentru asigurarea calităţii construcţiilor.P.1996 B.P. a Act normativ de aprobare O. nr.T.L.07.C.M. nr.A. nr.P.C.C. Indicativ reglementare tehnică XXIII-9 GE 001-1996 XXIII-10 GE 002-1996 XXIII-11 GE 002-1996 XXIII-12 IM 004-1996 XXIII-13 ST 006-1996 XXIII-14 ST 007-1996 Denumire reglementare tehnică înlocuire a subansamblurilor.A.A.T.L.07.2/1997 83 Observaţii . nr.M.T.M.

T.05. a siguranţei în exploatare şi a protecţiei mediului ambient./dată I. 819/27.1985 O. crt.04.C.C.1997 cerinţelor de calitate a construcţiilor. nr.10. 12/1999 şi Broşură ICECON Observaţii ./dată Nr. 84 Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial al Buletinul României Construcţiilor Nr. pentru asigurarea calităţii lucrărilor de de construcţii.Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate Reglementarea tehnică Nr.C. tehnologic în vederea asigurării 49/N/03.C. Indicativ reglementare tehnică XXIII-15 XXIII-16 NE 003-2015 Denumire reglementare tehnică protecţiei vieţii şi a sănătăţii.A./dată Ordinul publicat în B. Indrumar privind mentenanţă echipamentelortehnologice aflate în exploatare.P.C.12/1985 îşi încetează aplicabilitate NE 003-1997 M.2015 B. nr.L.nr.P..D. nr.M.03. 62/30.2015 Observaţii B. XXIII-17 Indicativ reglementare tehnică NE 004-1997 Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Norme privind utilizarea resurselor în activitatea de mecanizare şi transport O.Reglementarea tehnică Nr.R. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial al Construcţiilor României Nr.M. 363bis/26. crt. nr.Of.P. Metodologia de calcul a producţiei echivalente realizate de maşinile şi utilajele de construcţii şi a gradului de mecanizare a lucrărilor de construcţii. nr.D. p I.A.

executarea mecanizată a 33/N/03. nr.1997 reparaţiilor şi consolidărilor la construcţii.P.L.P. 12/1999 şi Broşura IPC GE 005-1996 Ghid pentru folosirea utiliajelor O.C. 50/N/15.07. a refacerii şi O. 12/1999 85 Observaţii . 12/1999 şi Broşura IPC NE 002-1997 Norme privind măsurile de asigurarea a igienei şi sănăţii oamenilor.1996 Ordinul publicat în B. Ordinul publicat în B. nr.M. nr. nr. XXIII-18 XXIII-19 XXIII-20 XXIII-21 Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial al Buletinul României Construcţiilor Nr.M.03.A.T.C. Ordinul publicat în B.A.T.L./dată GE 012-1997 Ghid pentru alegerea echipamentelor pentru O. nr.P. autopompelor de beton tip 34/N/03.L. protecţiei mediului la lucrărilde 47/N/03.P. Ordinul publicat în B.1997 de execuţie a construcţiilor: Exploatarea utilajelor de construcţii. nr./dată Nr.C.C. nr.03. crt.T. nr.M.1997 GUB.A.03.A.Reglementarea tehnică Nr.L. mici în construcţii.T. 12/1999 şi Broşura IPC GE 013-1997 Ghid tehnic de utilizarea a O.M.

5-8/1993 O.P.1994 B.6/1995 O.M.A.L.C. Reglementări tehnice privind cerinţele stabilite prin Legea nr. Instrucţiuni tehnice de proiectare şi execuţie a elementelor de construcţii şi de instalaţii pentru camere curate utilizate în domeniul sănătăţii (spitale.1996 B.T.P.1995 B. laboratoare şi industria farmaceutică).08. nr.T.XXIV.P.10/1995 O.T./dată M.C.C.03.M.L. 4/N/31. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial al Construcţiilor României Nr. nr.nr.1993 B.C.7/1995 O.10.C. 30/N/06.nr. nr. publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier Reglementarea tehnică Nr. Instrucţiuni tehnice de proiectare şi executare privind organizarea camerelor curate utilizate în domeniul sănătăţii (spitale.nr.1994 B. nr.P. crt. laboratoare şi industria farmaceutică). nr.01.P. 10/1995 A.L.Lista reglementărilor tehnice în construcţii. 24/N/25.12.08.L. 2/1997 86 Observaţii . Normativ de proiectare a sălilor aglomerate cu vizitatori.M.L.P.T.A.T. 9/N/15.1994 B.A. Indicativ reglementare tehnică XXIV-1 XXIV-2 RRS 1-1994 XXIV-3 C 253/1-1994 XXIV-4 C 253/0-1994 XXIV-5 P 136-1995 XXIV-6 NP 006-1996 Denumire reglementare tehnică Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii. Principii generale privind metodologia de zonare geotehnică a teritoriului României. nr.7/1995 O.L.T.M. nr.A. nr. nr.A. 24/N/25.C. 85/N/5.A. Regulament privind metodologia de inventariere a construcţiilor tip clădire din fondul construit existent din punct de vedere al riscului seismic.M.

nr./dată B.P.L.M.L. Soluţii constructive pentru realizarea locuinţelor în mediul rural cu Act normativ de aprobare O.L. nr.nr.1/2001 O.T.L. nr. 6/N/22.2000 B. nr.10/1997 B.04.M.07.C. nr.P.nr.07.09.1997 Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial al Construcţiilor României Nr. Cerinţe de calitate.13/2001 şi B.nr.T.T.P.5/2003 B.01. nr. Ghid privind procedura de verificare a îmbinărilor sudate la materiale termoplastice (distructive şi nedistructive). Proceduri pentru atestarea conformităţii produselor destinate construcţiilor la furnizor: ancoraje şi blocaje pentru precomprimarea betonului.C.A. Specificaţie tehnică privind alegerea echipamentelor pentru exploatarea şi întreţinerea căilor de comunicaţii orăşeneşti şi comunale în scopul satisfacerii cerinţelor de calitate.Reglementarea tehnică Nr.13/2001 B.04. nr. în funcţie de activităţile desfăşurate în regim de iarnă-vară.14/1999 87 Observaţii .A.T.nr.2000 Ordinul în B.A. Normativ cadru privind detalierea conţinutului cerinţelor stabilite prin Legea 10/1995. crt.nr.A.A.C. Indicativ reglementare tehnică XXIV-7 NP 008-1997 XXIV-8 ST 017-1997 XXIV-9 NC 001-1999 XXIV-10 PCC 003-1999 XXIV-11 GT 024-1999 XXIV-12 GE 040-1999 Denumire reglementare tehnică Cerinţele utilizatori.C.C. nr.P.A. 28/N/07. Normativ privind igiena compoziţiei aerului în spaţii cu diverse destinaţii.4/1998 O.5/2003 O. 20/N/07.1997 O.M.M.1999 B. 222/N/27.P. 157/N/06.2000 Ordin în: B.M.L.C.T.M. nr.C. Ghidul primarului şi al consilierilor locali.L. nr.P.C.T.1415/2000 O. 98/N/01.C.

T..M.P. Indicativ reglementare tehnică XXIV-13 NP 068-2002 XXIV-14 NP 079-2002 XXIV-15 NP 065-2002 XXIV-16 NP 066-2002 XXIV-17 GT 051-2002 XXIV-18 GT 058-2003 Denumire reglementare tehnică respectarea cerinţelor din legea10/1995.2002 O. nr. nr.12. p I.T.10/1995 privind calitatea în Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial al Construcţiilor României Nr.T. garsoniere şi apartamente) din clădiri hoteliere.993/13.nr.2002 B.P. p I.12/2003 M.2/2003 B.944/23. 902/25.nr.T.C. nr. Ghid privind criteriile de performanta ale cerintelor de calitate conform Legii nr. nr.Of. 877/10.2003 B.503/09.10.12. Ghid de interpretare a cerinţelor esenţiale ale construcţiei în vederea stabilirii adecvării la o utilizare prevăzută a produselor pentru construcţii.13/2003 O. 1. 945/23.L..12.L.Of.L. nr.9/2004 B.T.11. 1.Reglementarea tehnică Nr.C.C.12. nr.L.M.O.576/15.22/2004 îşi încetează valabilitatea GT 020-1998 Volumul V .P. Normativ privind proiectarea sălilor de sport(unitatea funcţională de bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii 10/1995.12.2003 88 Observaţii B. nr.C. crt.2002 M. nr.nr./dată O.L. nr.M.nr.C. 166/31.2002 O..23/2003 M. 1.M.L.P.C.T. Normativ privind proiectarea clădirilor civile din punct de vedere al cerinţei de siguranţă în exploatare. nr. 10/1995.T.2002 O.M.C. Normativ privind cerinţele de calitate pentru unităţi funcţionale de cazare (camere.2003 O. nr.L.L. Normativ privind proiectarea terenurilor sportive şi stadioanelor (unitatea funcţională de bază) din punct de vedere al cerinţelor Legii nr. nr. 1.10.01.995/13. p I.T.C.2002 B.M.

10/1995 privind calitatea în construcții.12.C.T.T. p I.9/2006 îşi încetează valabilitatea GT 020-1998Volumul I B. nr. Of.Reglementarea tehnică Nr.Of. 877/10.12.02.11.11. Ghid privind criteriile de performanță ale cerințelor de calitate conform Legii nr. 173/15. 369bis/03. crt. Ghidul criteriilor de performanţă a cerinţelor de calitate conform Legii nr.2002 89 Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial al Construcţiilor României Nr.T.M. nr. 375bis/04. XXIV-19 XXIV-20 XXIV-21 Indicativ reglementare tehnică GT 059-2003 GT 060-2003 GT 063-2004 XXIV-22 NP 102-2004 XXIV-23 GT 047-2002 Denumire reglementare tehnică construcții. nr.2003 O. nr. pentru instalațiile electrice din clădiri.T. 903/25. p I.453/3.C.T.2005 M..02.C. nr./dată M.T.nr. 170/15.2003 M. 867/5.C.2005 Observaţii B. p I.T.M.M.C.1718/2004 .T.T.O.T. nr. nr.C.23/2004 îşi încetează valabilitatea GT 020-1998Volumul I B.05. Normativ pentru proiectarea şi montajul pereţilor cortină pentru satisfacerea cerinţelor de calitate prevăzute de Legea nr. 1. nr.nr.M. 10/1995.C. Ghid pentru expertizarea tehnică a clădirilor de locuit amplasate în zona seismică A şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie (consolidare) pentru asigurarea cerinţelor de rezistenţă şi stabilitate. nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii pentru instalaţii sanitare din clădiri.2005 O.. pentru instalații de ventilare-climatizare.nr..10/1995 privind calitatea în construcții. 901/25.M. pentru instalațiile de încălzire centrală.7/2005 orice dispoziţii contrare îşi încetează aplicabilitatea B.2005 O. nr.C.05. p I..2003 O.Of.22/2004 îşi încetează valabilitatea GT 020-1998 Volumul E B. nr.10. Ghid privind criteriile de performanță ale cerințelor de calitate conform Legii nr.C.C. executate pe baza Act normativ de aprobare O.2003 M.

S+P+8E. nr.10.M.11.M. Of.C. Ghid cuprinzînd soluţii cadru de intervenţie (consolidare) pentru asigurarea cerinţelor de rezistenţă şi stabilitate.T. 9bis/ 08.2006 M.I.A.C.C. 207bis/07.T.M. 2.T.160/30.01.1112/2004 M.2006 protecţia elevilor în caz de O. Ghid pentru expertizarea tehnică a clădirilor de locuit amplasate în zonă seismică A şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie (consolidare) pentru asigurarea cerinţelor de rezistenţă şi stabilitate. Regulamentul privind prevenirea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă specifice riscului la cutremure şi/sau alunecări de teren.T./dată O. nr.508 cutremur.C.1.C. elaborate de IPCT. executate pe baza de proiecte tip (cu pereţi structurali din beton armat turnat monolit) amplasate în zonă seismică A. nr.E. 1.I. T835.T. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial al Construcţiilor României Nr.2006 O.T.2005 O. p I .. nr.A.11.nr.058/ M. la clădiri de locuit cu S+P+4E. Indicativ reglementare tehnică XXIV-24 GT 045-2002 XXIV-25 GT 046-2002 XXIV-26 XXIV-27 Denumire reglementare tehnică proiectelor tip T320.nr. nr. Îndrumar privind educaţia şi 2. S+P+4E şi seriile T836. executate pe baza proiectelor tip nr.T. nr.M.2007 orice dispoziţii contrare se abrogă B. 944 şi 1400.nr.T.10/2004 O.452/3.T.10. nr.C.Of.Reglementarea tehnică Nr.M. 1.01. crt.. nr.M.451/3. 1.24/2006 .2002 B.T.058/07.03.2002 O.C. nr. /O.C. p I .709 90 Observaţii B.M.995/18. S+P+3E-panouri mari prefabricate. nr. 1.C. 5.

Of.L..2015 drumuri.nr. 354bis/22. Modificat de O.2013 M.P. p I.nr. stat la producerea şi livrarea 2.P. nr.D.M..R.05.R.. prepararea mixturilor asfaltice 91/02.A.A.L.. nr.2015 Observaţii . 3848/10.12.A.09.nr. nr.2013 Specificație tehnică privind cerințele tehnice pentru echiparea căilor de trafic rutier O. tehnică a staţiilor pentru 71/29.07. crt.P.06.P.07.12. produse pentru construcții.392/2008 şi Procedură privind controlul de C.R.Of. nr. nr.360/24. p I.415/26.D.nr.R. nr..A.P .05.815/DM/2008 betonului. faţadelor cu alcătuire ventilate./dată M.nr.M.2008 M.M. XXIV-28 XXIV-29 Indicativ reglementare tehnică PCC-022:2008 ST 051-2013 XXIV-30 NP 135-2013 XXIV-31 ST 052-2014 XXIV-32 PCC 018-2015 XXIV-33 PCC 019-2015 XXIV-34 PCC 020-2015 Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare O.M. nr.nr.A.2015 pentru lucrări de drumuri şi aeroporturi.Of.A. 3. cu dispozitive de reducere a 774/20. 485bis/2..07.2013 Specificație tehnică privind O.2013 M.D. p I.2015 prepararea betoanelor.D.05.06.Of. niveluri și clase de performanță Normativ privind proiectarea O.2015 M.2015 M. nr.A.P.R.Of. 816/05. 459bis/25.Reglementarea tehnică Nr.D. 594bis/23.R.2013 Caracteristici esențiale.M.M.D.D.M. p I. 91 Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial al Construcţiilor României Nr. nr.1.Of. p I. nr.P. Procedură pentru inspecția tehnică a staţiilor pentru producerea agregatelor minerale O.D.12.2015 M. Procedură pentru inspecția tehnică a staţiilor pentru O..11.M.04.2015 zgomotului. 485bis/2.M. 2.R. 807bis/19. p I. pentru betoane şi lucrări de 962/15.P.Of. Procedură pentru inspecția O. p I.P.

A.Of. Procedură pentru inspecția tehnică a echipamentelor pentru transportul şi punerea în opera a betonului. 86/02.D. 459bis/25.D.2015 M.nr. 485bis/2.Reglementarea tehnică Nr. nr.M.2015 M.06.M.D.2015 O. îndreptarea şi fasonarea barelor de oţel beton folosite în construcţii.R.06.Of. Indicativ reglementare tehnică XXIV-35 PCC 021-2015 XXIV-36 PCC 022-2015 XXIV-37 PCC 023-2015 XXIV-38 PCC 024-2015 Denumire reglementare tehnică Procedură pentru inspecţia tehnică a echipamentelor pentru debitarea.nr. profilarea şi finisarea lucrărilor de pământ specific la drumuri.Of.. p I. 986/19.A.2015 M.2015 O.06.R.2015 92 Observaţii ..nr.R.07. 821/27. 501bis/08.P.P.05. nr.07. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial al Construcţiilor României Nr..M. aeroporturi şi fundaţii speciale. p I. p I.D. Procedură pentru inspecția tehnică a echipamentelor tehnologice pentru executarea.P.2015 M.05. 354bis/22.M. 164/12. crt.A. Procedură pentru inspecția tehnică a echipamentelor pentru punerea în opera a mixturilor asfaltice la lucrări de drumuri și aeroporturi.P. nr../dată O.2015 O.nr.R. p I.Of.04.A. nr.

/dată Ordinul publicat în B.L. crt. Indicativ reglementare tehnică XXIV-39 NP 014-1996 XXIV-40 C 300-1994 XXIV-41 GE 036-2000 XXIV-42 PCC 021-2000 XXIV-43 ST 026-2000 XXIV-44 ST 027-2000 Denumire reglementare tehnică Normativ pentru proiectarea şi executarea măsurilor de izolare fonică şi a tratamentelor acustice în clădiri inclusiv instalaţii. 9/2000 şi Broşura INCERTRANS O.T. Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate şi siguranţă în funcţionare a echipamentelor vitale din dotarea construcţiilor supuse acţiunilor dinamice aleatoare.2000 Broşura ICECON O. Ordinul publicat în B. nr.2000 O.A.M.T.A.C. 159/N/06. 156/N/6.P. nr.T.L.1994. 337/N/ 08.A.L. nr.12.T. nr.L.P. nr.C./dată Nr.T.A.07. nr.07.13/2001 şi Broşura ICECON Observaţii .1997 Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial Buletinul al României Construcţiilor Nr.2000 93 Ordinul publicat în B.C. 13/2001 O. 9/1994 şi Broşura IPC O.2000 Ordinul publicat în B. 13/2001şi Broşura ICECON Ordinul publicat în B. nr.A.M.P.M. Specificaţie tehnică privind cerinţele de performanţă şi proceduri de verificare a calităţii sistemelor elastice antivibratile pentru echipamente înglobate în construcţii. Ghidul primarilor şi al consilierilor locali privind aplicarea Legii nr. nr.M.10/1995 la lucrările de pietruire a drumurilor. nr.P.02.T nr.L.M. Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.P.07.A. 32/N/22. 20/N/11.M.P. 23/N/19. Procedură de inspecţie tehnică a maşinilor şi echipamentelor tehnologice de construcţii aflate în exploatare sau importate la mâna a doua.C.C. nr. L. Act normativ de aprobare O.05.B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate Reglementarea tehnică Nr.

P.A.A. nr. nr.P.08./dată O. 13/2001 şi Broşura ICECON O.P.2000 Ordinul publicat în B.2000 Broşura ICECON O.P.L.A.07. nr.2000 Broşura ICECON O. crt.06.T.08.C. 160/N/06.L.2000 Ordinul publicat în B. 161/N/06.A. 13/2001 O.06.A. nr. nr.M. nr. transportul şi punerea în operă a betonului.L.L.A.T. nr.C. Specificaţia tehnică privind cerinţele de calitate pentru prepararea.M.C. scări rulante. nr.L.T. 169/N/11.T.M./dată Nr. 52/N/30. Ghid şi program de calcul cadru privind monitorizarea consumurilor tehnice la lucrările publice. 171/N/11.L.P. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial Buletinul al României Construcţiilor Nr. 13/2000 şi Broşura COCC Observaţii . nr.M.Reglementarea tehnică Nr. nr.P. 10/1995 privind calitatea în construcţii. Procedură privind evaluarea performanţelor tehnologice în vederea atestării tehnice a autobetonierelor. covoare rulante). Specificaţia tehnică privind cerinţele de calitate şi siguranţă pentru sistemul echipament-clădire (ascensoare.L. Procedură privind evaluarea performanţelor tehnologice în vederea atestării tehnice a a vibratoarelor pentru betoane. Procedura pentru verificarea calităţii şi recepţiei lucrărilor de învelitori ceramice la construcţiile vechi.T. 170/N/11.2000 94 Ordinul publicat în B. Indicativ reglementare tehnică XXIV-45 PCC 013-2000 XXIV-46 PCC 014-2000 XXIV-47 PCC 015-2000 XXIV-48 PCC 009-2000 XXIV-49 ST 025-2000 XXIV-50 ST 031-2000 XXIV-51 PC 020-2000 Denumire reglementare tehnică Procedură privind evaluarea performanţelor tehnologice în vederea atestării tehnice a maşinilor de fasonat oţel beton.M. 13/2001 şi Broşura ICECON Ordinul publicat în B. nr.T.07.C.M.08.M. în scopul asigurării cerinţelor Legii nr.P. 51/N/30.A.2000 Broşura ICECON O.T.2000 O.

02.02./dată Ordinul publicat în B./dată Nr.P. execuţie şi exploatare (urmărire.P.Reglementarea tehnică Nr.L.02.C. nr. 19/N/19.1997 Ordinul publicat în B.P.A.M.A.C. nr.L. Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţei de siguranţă în exploatare pentru clădiri din domeniul cultelor.1997 Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial Buletinul al României Construcţiilor Nr. crt. nr.T.C. Indicativ reglementare tehnică XXIV-52 GP 031-1998 XXIV-53 GT 008-1997 XXIV-54 GT 007-1997 XXIV-55 GT 005-1997 Denumire reglementare tehnică Ghid de proiectare.1998 O. Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţei de siguranţă în exploatare pentru clădiri din domeniul ocrotirii sănătăţii.T. Act normativ de aprobare O.C.1997 Ordinul publicat în B.T nr. nr. 20/N/19.M.M. nr.M. 9/N/03.13/2001 Ordinul publicat în B.A. 12/1999 O.02. 21/N/19. Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţei de siguranţă în exploatare pentru clădiri ale administraţiei publice şi ale institutelor de cercetare-proiectare. 12/1999 95 Observaţii . 12/1999 O. intervenţie) privind protecţia anticorozivă a construcţiilor supuse acţiunii mediilor agresive specifice industriei alimentare: a)industria cărnii.T.L. nr.L. nr.P.A.

/dată Ordinul publicat în B. 102/N/25.02. sport şi agrement.L. Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfecerii cerinţelor Legii nr.1997 96 Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial Buletinul al României Construcţiilor Nr. nr. 10/1995 pentru clădiri din domeniul culturii.M. nr.1997 O.A. 12/1999 Ordinul publicat în B. Act normativ de aprobare O.L.1997 O. 13/2001 Ordinul publicat în B./dată Nr. nr. bibloteci. 10/1995 pentru clădiri din domeniul învăţământului.C.M.P. execuţie şi exploatare (urmărire. 12/1999 Observaţii .A.A. intervenţie) privind protecţia anticorozivă a construcţiilor supuse acţiunii mediilor agresive specifice industriei alimentare: b) industria vinului şi berii.1998 O. nr. expoziţii de artă.T.P. 12/1999 Ordinul publicat în B.L.07.C.T. nr. 22/N/19.02.C.T.P. nr.Reglementarea tehnică Nr.07. nr.P. Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfecerii cerinţelor Legii nr. Ghid de proiectare. crt.T.M. 10/N/03.A. nr.M. 103/N/25.L.C. Indicativ reglementare tehnică XXIV-56 GT 004-1997 XXIV-57 GP 032-1998 XXIV-58 GP 023-1997 XXIV-59 GP 022-1997 Denumire reglementare tehnică Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfacerii cerinţei de siguranţă în exploatare pentru construcţii cu destinaţia de săli de spectacole.

104/N/25. nr.C.L. nr.09.07.P. 97 Observaţii .C.10/1995 privind calitatea în construcţii.P.A.03. avariate de seisme realizate pe 119/N/04.Reglementarea tehnică Nr.A. nr. 12/1999 Ghid de alegere optimă a schelelor fixe şi mobile pentru executarea O.).1997 Ordinul publicat în B.T.L. 12/1999 Ghid pentru stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie la clădirile O.T./dată Ordinul publicat în B.P. nr.A. lucrărilor de finisaj în vederea 36/N/03. Indicativ reglementare tehnică XXIV-60 GP 021-1997 XXIV-61 GP 024-1997 XXIV-62 GP 025-1997 XXIV-63 GE 015-1997 Denumire reglementare tehnică Ghidul privind măsurile necesare de apărare împotriva dezastrelor provocate de seisme şi alunecări de teren în vederea satisfecerii cerinţelor Legii nr.07.L.A.M. crt.1997 Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial Buletinul al României Construcţiilor Nr.T.L.P. nr. 12/1999 O. 105/N/25.T./dată Nr. nr. 10/1995 pentru clădiri de locuit individuale şi de tip bloc. nr. Act normativ de aprobare O.M.M. Ghidul privind alegerea echipamentelor specifice intervenţiilor pentru diminuarea efectelor produse de seisme în vederea asigurării cerinţei de siguranţă în exploatare prevăzute de Legea nr.M.1997 baza proiectelor refolosibile tip ISART C 222/6-01 şi ISCAS 4405.C. Ordinul publicat în B.1997 asigurării cerinţelor de calitate a execuţiei în construcţii etc.

05.A. nr.L. 30/N/22. 9/2000 şi Broşura IPCT Ordinul publicat în B.M.P. a protecţiei vieţii şi sănătăţii. nr. nr. 45/N/03.1997 Ordinul publicat în B.A.C. a siguranţei în exploatare şi protecţiei mediului.C.T. 12/1999 şi Broşura IPC O./dată Nr. în vederea satisfacerii cerinţelor de siguranţă în exploatarea construcţiilor.P.L. nr. Specificaţie tehnică privind cerinţele şi criteriile de performanţă pentru verificarea antiseismică a faţadelor cortină. nr.siguranta la foc" la clădirile înalte.2000 O. refacere şi protecţia mediului. crt. Specificaţie tehnică privind certificarea de conformitate a calităţii ascensoarelor de persoană.P.A.A. nr. Indicativ reglementare tehnică XXIV-64 ST 010-1997 XXIV-65 ST 011-1997 XXIV-66 ST 012-1997 XXIV-67 GT 006-1997 XXIV-68 XXIV-69 PC 017-1999 ST 035-2000 Denumire reglementare tehnică Specificaţie tehnică privind criteriile de performanţă ale echipamnetelor pentru lucrări de fundaţii pentru asigurarea calităţii construcţiilor.M. Specificaţie tehnică privind certificarea de conformitate a calităţii echipamentelor de ridicare.T.02.L.Reglementarea tehnică Nr. 259/N/02. nr.L.P.1997 O.. 13/2001 Observaţii .A.T.1997 Ordinul publicat în B.03. Ghid privind identificarea şi monitorizarea alunecărilor de teren şi stabilirea soluţiilor cadru de intervenţie asupra terenurilor pentru prevenirea şi reducerea efectelor acestora.L. 10/1998 Ordinul publicat în B. nr.T.L.C. nr.P.P.M./dată O. nr.M. nr.C. 18/N/19.A.M.T.T.03.C.M.11. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial Buletinul al României Construcţiilor Nr.C. nr 12/1999 şi Broşura IPC O.1997 O. 46/N/03. 10/1998 şi Broşura IPC Ordinul publicat în B.2000 98 Ordinul publicat în B. 44/N/03. Metodologie si program cadru pentru verificarea automata a cerintei de calitate .03.

T.A. nr.L.P. publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier Reglementarea tehnică Nr. nr./dată M.L. ulterioare Îndrumător privind aplicarea O.C.2008 B. nr. nr.10.M. costului global în domeniul 2/N/03.1996 portantă (CBR). cu tehnico-profesională a modificările şi specialiştilor cu activitate în completările construcţii.C.nr. categoriei de importanţă a nr.1997 M.1995 fixe.L. indicelui californian de capacitate 58/N/15.M.T.1995 construcţiilor.Of. Indicativ reglementare tehnică XXV-1 XXV-2 XXV-3 XXV-4 XXV-5 GV 001/0-1995 XXV-6 IM 003-1996 XXV-7 XXV-8 P 135-1999 Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare O.1992 Metodologia de stabilire a O.T.M. Metodologie de calcul dinamic a O.12/1992 B.C.C.M.G.2/2000 Observaţii .P..12.A.T. nr. Metodologia pentru evaluarea clădirilor şi construcţiilor speciale O.M.231/2008 construcţiilor.Of.P.P.XXV. Metodologie pentru determinarea O.05.1/1997 M. 99 Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial al Construcţiilor României Nr. p I. 397/09. 766/1997 Regulament privind stabilirea modificată de H.A. valorii investiţiilor.nr.10.nr. Reglementări tehnico-economice şi metodologice A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii.. 691/10. H.T. nr. pI.07.T. Ghid cuprinzând coeficienţii de uzură fizică normală la mijloacele O.06.2003 B.04.L. 1.M.A. din grupele 1 şi 2 de mijloace 32/N/16. nr. Îndrumător pentru atestarea 777/26.C.A. nr. categoriei de importanţă a 31/N/02.L.2003.P.L.10. nr. 2/N/03.P.13/1995 B.1999 speciale”.nr.L. nr.4/1996 B. nr.M.C.10.G. 352 /10.1992 construcţiilor.T. crt. pI.04.L..A.P. fixe din grupa 1 "Construcţii 85/N/25.Of. nr. nr.12/1992 B.

2002 barajelor şi lacurilor de şi O.P. acumulare. pI. p Ordinul M.P.02.T.L.01.T. crt.542/08.T. stării de siguranţă în exploatare a 116/11.Of.M. 427/19.L.02.M. nr. nr.L. p I. 1.M. 97/17.06.M.P.L.2002 industriale.L.L.2003 Broşură ICECON Ordinul M. nr. nr.2003 publicat în M. p I. O. nr./dată O.P.M. engleză) în scopul O.06. Indicativ reglementare tehnică XXV-9 Gex 004-2000 XXV-10 P 91/1-2002 XXV-11 NTLH 021 XXV-12 NTLH 022 XXV-13 NTLH 023 XXV-14 GT 033-2001 XXV-15 Denumire reglementare tehnică Ghid pentru evaluarea lucrărilor de consolidare pe bază de deviz cadru pentru soluţii reprezentative de consolidare.Of.T.A.M. 289/6. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial al Construcţiilor României Nr. nr.P.P.P.Of.L.03. nr.L.A.T.02.L.M.A.2/2001 O.2002 M.L.04. Metodologie privind iniţierea. nr. avizarea.10/2003 O.04. Ghid de termeni tehnici uzuali pentru instalaţii (germană.06.C.568/15. nr.P.02.10.C. privind stabilirea 116/11.2000 B.P..2002 Metodologie privind evaluarea O.2002 B. nr. 100 M.L. armonizării reglementărilor 70/23. nr.T. achiziţia..2002 barajelor şi digurilor care şi O.T.L.M. pI.542/ Observaţii .L.M.M.M. nr.P..Of.2002 M. franceză.Reglementarea tehnică Nr. nr.2003 româneşti cu cele din Uniunea Europeană.2002 Metodologie de evaluare a stării O. de siguranţă în exploatare a 116/11.L.2003 elaborarea.T. programarea.L. 427/19.L. 289/6. nr. aprobarea şi Metodologie categoriilor barajelor. nr.2002 de importanţă a şi O.2002 M.03. nr.Of. realizează depozite de deşeuri 289/6.M.T. 427/19.. 46/N/30.A.03.P. nr.L.. 542/08.M.nr. Ghid privind elaborarea devizelor la nivel de categorii de lucrări şi obiecte de construcţii pentru investiţii realizate din fonduri publice.P.06.

C.M. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică valorificarea reglementărilor tehnice şi a rezultatelor activităţilor specifice de reglementare în construcţii.C.2004 publicat în M. nr.C.C. urbanism şi habitat.2004 XXV-17 PAT 2.782/25. Proceduri privind agrementul tehnic în construcţii: -Procedură de agrement tehnic pentru produse.T.T. 1.C. Act normativ de aprobare modificat şi completat prin O.M. 39/14. nr. 2 **modifică art.T.T. Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial al Construcţiilor României Nr. procedee şi echipamente noi în construcţii. nr.C.410/10.2006** XXV-16 GP 090-2003 PAT 1..09.Of.T.M.T. B.T.269/17.01. 1.2004 O.12.T.nr..2004 PAT 3. amenajarea teritoriului./dată I.727/21.18/2005 .08.C. -Procedură de abilitare a organismelor elaboratoare de agremente tehnice în construcţii. nr.08. nr.nr.04.727/21.Of.2006 publicat în M.M.10.2004 O.C. pI. 1. p I..04.T.nr. nr.2004 101 Observaţii *modifică art.M.Of.Of. 1.08. i) B.01.Reglementarea tehnică Nr.11/2003 1410/10. nr. pI .2006 O.09.T.2003 08..2004* modificat de O. Caietul IV: Instalaţii interioare.T.M. nr. -Procedură privind avizarea agrementelor tehnice în construcţii.2004 Ordin în: M. 1.889/15. 61/23.2003 publicat şi în O.T. crt. 6 alin.167/09. (2) lit.10. nr.829/09. pI.2004 Ghid privind elaborarea caietelor de sarcini pentru execuţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii. nr.2004 M.

nr. nr. nr.T. nr. 780/25. 896/06.M. 132/03.2005 M.T. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Regulament privind atestarea conformităţii produselor pentru construcţii.Of.08.02.C. Metodologie pentru evaluarea riscului şi propunerile de intervenţie necesare la structurile construcţiilor monumentelor istorice în cadrul lucrărilor de restaurare ale acestora../dată Face parte și se aprobă prin O.M.T. 1.M.T.C.2004 O.T.558/26.C.Reglementarea tehnică Nr.2004 completat de O.04. nr. 743/19. 737/19.C.nr.T. Ghid privind intervenţii structurale şi nestructurale pentru realizarea de lucrări la construcţii monumente istorice-consumuri medii specifice de resurse.211/26.T.M.08.C.C.T.C. pI. p I.2004 Modificat prin O. 741/2004 O.T. nr.T.T. nr.2004 102 B.2006 XXV-19 XXV-20 XXV-21 GP 100-2004 GEx 008-2004 MP 025-2004 Ghid privind proiectarea sistemelor de consolidare a pereţilor din zidărie prin cămăşuiri armate cu grile polimerice. 1. O.04.M.08.Of.T.. nr.2004 M.M.21/2005 Observaţii . crt.06. XXV-18 Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial al Construcţiilor României Nr.

T. nr. Ghid şi metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrări de construcţii.L. pentru satisfacerea cerinţelor Legii nr.P.09.09.L.L.C. 1/2002 şi Broşura COCC O.C. seismic pentru construcţiile existente. nr.L nr.M.10/1995-partea a III-a: Lucrări de izolaţii şi reparaţii la izolaţii pentru comstrucţii Ghid şi metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrări de instalaţii şi influenţa acestora la întocmirea ofertelor în activitatea de licitare-ofertare. 1/2002 şi Broşura COCC 103 Observaţii .L.T. XXV-22 XXV-23 XXV-24 XXV-25 Indicativ reglementare tehnică Gex 003-2000 GM 015-2001 GM 014-2001 GM 013-2001 Denumire reglementare tehnică Publicaţia în care a apărut Act normativ de aprobare Ghid de acţiuni de reducere a riscului O. nr.T.L.P. pentru satisfacerea cerinţelor Legii nr.P.L.B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate Reglementarea tehnică Nr. nr. nr.2000 Ghid şi metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrări de construcţii montaj şi influenţa acestora la întocmirea ofertelor în activitatea de licitareofertare.10/1995-partea a II-a: Lucrări de reparaţii la construcţii. 13/2000 şi Broşura UTCB O./dată Ordinul publicat în B.2001 Ordinul publicat în B. 1216/06. 1/2002 şi Broşura COCC O.T. crt.2001 Ordinul publicat în B.P.09.M. pentru satisfacerea cerinţelor Legii nr.C.10/1995 -partea a-II-a: Monitorul Oficial al României Nr. 44/N/30. nr./dată Buletinul Construcţiilor Nr.2001 Ordinul publicat în B.M. 1218/06.montaj şi influenţa acestora la întocmirea ofertelor în activitatea de licitareofertare.06. 1217/06.M. nr.C.A.

T. 51/N/03.L. Normativ privind modul de întocmire a devizelor pe categorii de lucrări şi pe obiecte pentru lucrările de construcţiimontaj.A.2002 Ordinul publicat în B./dată Ordinul publicat în B.C. nr.2002 Ordinul publicat în B.L.12.A.C.06.06. nr. 13/2002 şi Broşura COCC Decizia I.T. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de restaurări şi consolidări la construcţii avariate civile. nr.03. 12/1999 şi Broşura IPC Ordinul publicat în B.M. nr. nr. nr. nr.M.10/1995 -partea a I: Lucrări de construcţii.03. 836/06.C. Publicaţia în care a apărut Act normativ de aprobare Monitorul Oficial al României Nr.1997 O. industriale şi social-culturale. Metodologie de aplicare a tehnologiei de sablare umedă la faţade şi pardoseli minerale la clădiri civile şi industriale. Metodologie de aplicare a tehnologiei de îmbinare a armăturilor în situ prin manşonare.P.C.P. Ghidul pentru evaluarea costurilor lucrărilor de reparaţii pe bază de deviz cadru pentru soluţii reprezentative la îmbrăcăminţile de ciment aeroportuare. precum şi pentru reparaţii curente şi de întreţinere la construcţii şi la instalaţiile aferente acestora. Indicativ reglementare tehnică GM 012-2000 XXV-26 XXV-27 XXV-28 XXV-29 RCs-2002 Rplz-2002 P 91-1983 XXV-30 IM 008-1997 XXV-31 IM 009-1997 XXV-32 Gex 005-2002 Denumire reglementare tehnică Ghid şi metodologie privind folosirea normelor de timp la principalele tipuri de lucrări de construcţii montaj şi influenţa acestora la întocmirea ofertelor în activitatea de licitareofertare.P.L. 155/28.C.P.T. Indicator de norme de deviz pentru lucrări de reparaţii la izolaţii în construcţii şi instalaţii.T.1997 O.M.M.L. pentru satisfacerea cerinţelor de calitate cuprinse în Legea nr. 12/2002 şi Broşura INCERTRANS Observaţii . 50/N/03.L.1982 O.P.L.C. nr. crt.D.C.C. 1064/30. 13/2002 şi Broşura COCC O.T.Reglementarea tehnică Nr. nr. 2/2002 şi Broşura COCC O.P.2002 104 Ordinul publicat în B./dată Buletinul Construcţiilor Nr. nr. 836/06. nr. 12/1999 şi Broşura IPC Ordinul publicat în B.L.07.C.L.M.

nr.L. 2/1997 Observaţii . Publicaţia în care a apărut Act normativ de aprobare Monitorul Oficial al României Nr.M. cu regim redus de înălţime.M.C. Manualul dirigintelui de specialitate în construcţii inclusiv sistemul informatic şi baza de date a activităţii acestuia. nr.P. Indicativ reglementare tehnică XXV-33 MP 009-2000 XXV-34 GP 061-2000 XXV-35 IM 012-1998 XXV-36 MP 003-1998 XXV-37 PC 001-1997 XXV-38 ME 001-1997 XXV-39 PC 002-1997 Denumire reglementare tehnică Metodologie pentru monitorizarea cu ajutorul tehnicii de calcul a acţiunilor privind reducerea riscului seismic la construcţiile existente cu destinaţia de locuinţă.C. 13/2000 şi Broşura IPCT O. cadru.1997 105 Ordinul publicat în B.T.2000 Ordinul publicat în B. nr. transportului şi valorificării deşeurilor urbane şi întreţinerii spaţiilor publice./dată Buletinul Construcţiilor Nr.P. 13/2000 Ordinul publicat în B. în vederea îmbunătăţirii factorilor de mediu. 12/N/23.P. 347/28. crt./dată O.L. 10/1997 şi Broşura ICOCC Ordinul publicat în B.A.1998 O.T.03. nr.12.L.P.Reglementarea tehnică Nr.P.A. 74/N/05. 41/N/30. 75/N/05.T. nr.A. Manualul pentru calculul elementelor din oţel cu pereţi subţiri formate la rece.M.06.02.L. nr. nr. nr. nr.C.03. 21/N/13. nr. 1/2001 O. 10/1997 şi Broşura ICOCC Ordinul publicat în B. nr.M. Manualul şi programul de calcul cadru pentru întocmirea cărţilor tehnice a construcţiilor.02. nr.M.03.A.L.C.A.T.2000 Ordinul publicat în B.1997 O. 17/N/18.A.P.1997 O.1998 O.T.C. Ghid pentru programarea lucrărilor de execuţie a construcţiilor–program de calcul.C. în condiţiile realizării unor noi clădiri învecinate.P.M.C.A.L. Ghid pentru proiectarea lucrărilor de intervenţii la clădirile de locuit existente. nr.M.T. Metodologie de proiectare şi execuţie a construcţiilor şi instalaţiilor aferente colectării. 13/2001 Ordinul publicat în B. nr.T.L.

L.05.Reglementarea tehnică Nr.T.C.M.P.1997 106 Monitorul Oficial al României Nr. 89/N/26.1997 O. nr. nr./dată Ordinul publicat în B.L. Ghid de prezentare a programelor de calcul omologate aferente activităţii de proiectare în construcţii realizat pe baza unui sistem informatic de gestiune a bazelor de date. 4/1997 şi Broşura IPCT Observaţii .P. crt.C. 88/N/26. 4/1997 şi Broşura IPCT Ordinul publicat în B. XXV-40 XXV-41 Indicativ reglementare tehnică PC 010-1997 PC 007-1997 Denumire reglementare tehnică Metodologie şi program de calcul cadru pentru dezvoltarea de biblioteci CAD într-un sistem unificat autohton de proiectare şi de desen automat bazat pe tehnici de programare orientate pe obiecte.05./dată Buletinul Construcţiilor Nr.M.T. nr.A. Publicaţia în care a apărut Act normativ de aprobare O.A. nr.

C .P. grinzi.04.M. 91/9.C . nr.T.A. nr.1981 O.1979 O. 1.M. nr. Instrucţiuni tehnice departamentale pentru proiectarea şi executarea fundaţiilor pentru lucrările de drumuri Act normativ de aprobare O. etc.T. panouri.XXVI.R. borduri./dată Observaţii B.C.P. nr.T.08.T. Instrucţie privind organizarea formaţiei normate de muncă pentru lucrările de întreţinere şi reparaţii poduri. 273/29.02. Transfăgărășan. 2/1982 B.M.01.07.nr. 35/N/03.C.C. O.T.1995 O.).T. Reglementări tehnice privind proiectarea şi executarea construcţiilor pentru transporturi A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii.1971 O.D.T. nr.A. nr.M. Normativ departamental pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor din domeniul transporturilor şi telecomunicaţiilor. crt.T.8/1971 B. nr.C. dale.M. 174/22. nr.M. Regulament de funcționare DN 7C.1985 O.C. nr. 12/1999 Ghidul în Broșura I.C. nr.T.1997 Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial Construcţiilor al României Nr.L. XXVI-1 Indicativ reglementare tehnică S 4 -1971 XXVI-2 XXVI-3 XXVI-4 XXVI-5 XXVI-6 XXVI-7 CD 153-1986 AND 524-1995 GE 014-1997 PD 197-1978 CD 29-1979 Denumire reglementare tehnică Normativ departamental privind condiţiile de proiectare şi execuţie a lucrărilor de execuţie şi instalaţii care afectează traseul sau zona drumurilor publice şi lucrările anexe aferente.T.03.N.T.12/1985 Broşură Ordinul în B. Instrucțiuni și condiții tehnice pentru măsurarea denivelărilor din profil longitudinal al drumurilor cu ajutorul aparatului Viagraf. nr. 1.1979 107 B.T.11/1979 îşi încetează valabilitatea CD 29–1967 . Ghid tehnic de utilizarea a dispozitivelor de transport şi manipulare a elementelor prefabricate pentru construcţii (tuburi. publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier Reglementarea tehnică Nr.03.605/12.776/10. 311/17.

T.T.06.C.1985 Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial Construcţiilor al României Nr.T. Act normativ de aprobare Ordin M.12.126/17.605/04. nr.613/ 28.T. nr.nr. 1. Indicativ reglementare tehnică XXVI-8 XXVI-9 XXVI-10 XXVI-11 XXVI-12 XXVI-13 XXVI-14 CD 42-1985 CD 72-1985 DD 500-1986 DD 501-1986 C 182-1987 AND 519-1993 Denumire reglementare tehnică din pământuri stabilizate cu ciment.D. 1.M. nr.T.779/08. nr.12/1985 îşi încetează valabilitatea CD 72–1973 Broșura Ordin D. Instrucție privind organizarea formației normare de muncă pentru lucrările de întreținere și reparații poduri.T.06.C. crt. Instrucțiuni tehnice departamentale pentru determinarea în situ a densității straturilor rutiere bituminoase cu densimetru AP 425. nr. nr.10.1985 Ordin D.12. Instrucțiuni tehnice departamentale pentru determinarea în situ a permeabilității îmbracămin-ților rutiere cu permeametru AP 400. 239/15.09. Instructiuni tehnice departamentale privind executia fundaţiilor pe coloane vibrante.C.M. Normativ departamental pentru folosirea directă a nisipurilor bituminoase cu şi fără adaos de bitum dur la executarea la cald a straturilor bituminoase rutiere. nr.12.D. nr. 327/31. Normativ privind executarea mecanizată a terasamentelor de drum. 1.T.2/1982 B. 1.1987 Ordin M. CD 42–1969 B.6/1987 îşi încetează valabilitatea C 182-1977 .1985 O. 327/31.C. nr.Reglementarea tehnică Nr.1993 108 B. Instrucțiuni tehnice departamentale privind metodologia de interpretare statistică a rezultatelor măsurătorilor de laborator și de teren pentru determinarea calității complexului rutier./dată Observaţii B.T.C.1981 O.T.1985 O.C.T.M.9/1985 îşi încetează valabilitatea CD 21–1966.nr.C.

T. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial Construcţiilor al României Nr. nr. crt.M.1993 B.P. Instrucțiuni tehnice pentru determinarea stabilității în strat subțire a bitumului pentru drumuriîncercarea RTFOT./dată Observaţii Ordin M. nr. nr. 52/27.04.T. nr. 127bis/26.nr.P.R. 11/N/06.N. Instrucțiuni tehnice pentru determinarea stabilității în strat subțire a bitumului pentru drumuriîncercarea TFOT.1996 B.M. 80/03.M.L.. Normativ pentru elaborarea studiilor de circulaţie din localităţi şi teritoriul de influenţă.R. Normativ privind reciclarea la rece a îmbracăminţilor rutiere.1997 B.R.T.M. nr.1998 B. nr. 60/N/3. Specificaţie tehnică privind criteriile şi nivelele de performanţă ale miniutuliajelor de construcţii prevăzute cu şenile de cauciuc pentru asigurarea protecţiei mediului şi a căilor de acces.A. nr. 1/1994 O.10. prin procedee mecanice și de compactare cu maiul foarte greu-caiet VIII.M. execuţia şi întreţinerea terasamentelor şi a căii în zona podrampă acces.D.T.C. p I. 5/2001 Ordin A.T.1997 B.Reglementarea tehnică Nr.L.12.L.07.12/2001 Ordin A.Of.nr.C. nr. nr. 15/1998 109 Îşi încetează valabilitatea C 29–1977 .1993 B.03. Instrucţiuni tehnice pentru proiectarea. nr. nr.D.03.A.A.T.P. 12/1999 O.1993 O.1998 M.T nr.1997 B. 52/N/15. Normativ privind îmbunătățirea terenurilor de fundare slabe. 380/10. nr.T.C. nr.T.11.10.C. Indicativ reglementare tehnică XXVI-15 AND 521-1993 XXVI-16 AND 515-1993 XXVI-17 C 242-1993 XXVI-18 XXVI-19 XXVI-20 XXVI-21 XXVI-22 ST 002-1996 AND 532-1997 AND 535-1997 AND 536-1997 NE 008-1997 Denumire reglementare tehnică Instrucțiuni tehnice privind determinarea compoziției chimice a bitumului rutier pe patru fracțiuni.01. 146/15. 5/2001 O. 146/15.N. 2/1994 O.

571/19.T.Reglementarea tehnică Nr. Normativ privind execuţia tratamentelor bituminoase cu O. p I. nr. nr.M.M. tramvaielor.A.C.Of. O. 123/15.12. nr.04.Of.01. nr. agregate de balastieră neconcasate pe 194/14.M.01. a stâlpilor pentru O. pasaje.12. 138bis/ 06.2002 M.M.P. Indicativ reglementare tehnică Act normativ de aprobare O. 138bis/06.N.M.T. nr..T.02./dată M. urmare a impactului drum-mediu 43/27.T. nr. 138bis/06. nr. pe poduri.T.01.T. instalaţiilor şi panourilor publicitare în zona drumurilor. nr. construirea şi modernizarea 45/27.T. Instrucțiuni tehnice privind confecționarea epruvetelor din Ordin A..1998 drumurilor. 138bis/ 06. nr.Of.M. nr.L.P..D.01.1998 M. Norme privind amplasarea şi O.01.R.T. 46/27. 138bis/06.04.19/2002 Observaţii .1998 M.R. .T.1998 M. p I.1998 urbane şi rurale. nr.1998 Norme privind protecţia mediului ca O..Of. p I.Of. p I. instalaţii şi a pomilor în localităţile 47/27.1997 Cu modificările ulterioare O. p I.M. nr. crt. p I . XXVI-23 XXVI-24 XXVI-25 XXVI-26 XXVI-27 XXVI-28 XXVI-29 AND 545-1998 XXVI-30 GP 046-1998 XXVI-31 Denumire reglementare tehnică AND 541-1998 110 Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial Construcţiilor al României Nr.1998 drumurilor şi a podurilor. exploatarea balastierelor din zona 48/ 27.L.. Norme tehnice privind amplasarea lucrărilor edilitare..07. p I.T. Ghid de proiectare şi execuţie pentru construcţiile aferente căii de rulare a O. nr.7/2000 B.04. nr.1999 drumuri cu trafic redus.nr.M.04.L. Norme tehnice privind proiectarea şi amplasarea construcţiilor. Satisfacerea exigenţelor 77/N/13. 1/2006 B. nr.04.Of. nr.Of. tehnice a drumurilor publice.Of. nr.1998 M. nr.M. 327/09. viaducte şi tuneluri rutiere.02.1998 inconjurator.T.. p I. Norme tehnice privind proiectarea.04.01.1998 M.2002 Norme tehnice privind stabilirea clasei O. 118/06. nr. 15/19.1998 de calitate. nr.1998 M.1999 B.

T.M.Reglementarea tehnică Nr.D.N.T. . nr./dată 147/06. 138bis/06. 155/27.nr.. nr. Instrucțiuni tehnice privind determinarea fluajului static și dinamic al mixturilor asfaltice.12.01.04.1998 O. crt.1998 O. Metodologie de evaluare a priorității de execuție a pasajelor denivelate în punctele de intersecție dintre Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial Construcţiilor al României Nr.1998 B.C.A.11.Of. 3.M. 49/27.1998 111 Broşura Observaţii . nr.L.D. Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile rurale. Instrucțiuni tehnice departamentale privind organizarea şi funcţionarea staţiilor amplasate în punctele de frontieră pentru cântărirea din mers şi verificarea gabaritelor la autovehicule de marfă din traficul internaţional.R. nr. p I.Of.19/2002 O.T.1998 M.A.1998 M. 138bis/06.12. nr. nr. Ghid de proiectare şi execuţie pentru construcţiile aferente căii de rulare a tramvaielor. 77/N/13.1998 O. nr.D.800/12.D.A. nr.R. 148/06.N.01.T. nr.nr. Instrucțiuni tehnice privind determinarea modului de elasticitate dinamic al mixturilor asfaltice.04.19/2002 Ordin A.11. Indicativ reglementare tehnică XXVI-32 AND 542-1998 XXVI-33 AND 543-1998 XXVI-34 XXVI-35 XXVI-36 XXVI-37 XXVI-38 GP 046-1998 AND 534-1998 DD 507-1988 XXVI-39 AND 544-1998 Denumire reglementare tehnică mixturi asfaltice utilizând presa de compactare giratorie. 146/06. 56/4.N. Satisfacerea exigenţelor de calitate.T. 50/27.C.09.M. Manual pentru identificarea defectelor aparente la podurile rutiere și indicarea metodelor de remediere.1998 O.M.T.nr.T.1998 B.1998 B.11. Norme tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţile urbane. nr.1998 Ordin A.N.7/2000 O.11.P. p I.

nr. nr.2000 Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial Construcţiilor al României Nr.1998 și O.09. 91/12. 6/2001 Îşi încetează valabilitatea CD 164-1987 . nr.T. nr. Metodologie pentru executarea lucrărilor de cadastru al drumurilor publice. 221/N/27. Normativ pentru execuţia tratamentelor bituminoase cu emulsii pe bază de bitum modificat cu polimeri. 113/26.13/2001 Ordinul publicat în B.N.D.07.C.N. 9/2001 B.C. 221/N/27.05.T.13/2001 Ordin A. Act normativ de aprobare O./dată Ordinul publicat în B. 79/09.N. 66/N/07.1999 Ordin A. nr.1999 Ordin A. nr.7/2001 Mof. Instrucțiuni tehnice privind determinarea comportării la oboseală a mixturilor asfaltice cu echipamentul ELLE-MATTA.D. 112/26.Reglementarea tehnică Nr.nr.R. nr. Normativ privind aplicarea soluției antifisură din mixturi asfaltice cu volum ridicat de goluri. Normativ privind aplicarea soluției antifisură din mortar asfaltic.A.C.2000 O.08.1999 112 Îşi încetează B.09.M.C. nr. Normativ pentru execuţia tratamentelor bituminoase cu bitum aditivat.P.L. crt.R.L. nr. execuţia şi exploatarea drumurilor comunale şi vicinale cu o singură bandă de circulaţie din mediul rural.R.R.1999 O.09.06.T.A. nr.P.D. 232 /25. 6/2001 valabilitatea CD 164-1987 B.N.R. nr.1/2001 Ordinul publicat în B.C.08.T.1999 B.D. p I. Ordin A. nr.R. Metodologie de determinare a caracteristicilor emulsiilor bituminoase cationice utilizate la lucrările de drumuri.T.G.T.09.N. Indicativ reglementare tehnică XXVI-40 NE 010-1999 AND 556-1999 XXVI-41 NE 011-1999 AND 555-1999 XXVI-42 ST 022-1999 XXVI-43 AND 560-1999 XXVI-44 XXVI-45 XXVI-46 XXVI-47 AND 559-1999 AND 558-1999 AND 548-1999 AND 551-1999 Denumire reglementare tehnică drumurile naționale și căile ferate.16/2002 B.C.T. nr. 496/28.T. nr. 7/2000 O.M. Specificaţie tehnică privind proiectarea. nr.A.T. nr.T.1/2000 şi B. nr.M.L.1999 Observaţii B. nr.P.M.

R.11.10. în vederea executării de lucrări în nr.11.nr. p I . 113 Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial Construcţiilor al României Nr. 783/06.T.R.M. nr. nr.C. Normativ privind folosirea.01.R.P.2003 B.T. nr.T.07. 18/26.D.2000 înglobate în beton.N.T.T. 7/2001 B.112/411/2000 protejarea drumului. Normativ privind condiţiile de 605/23.L./M. întreținerea și repararea clădirilor din Ordin A.G.Of. nr.C. ferată şi şosea..M.12. aparatelor de reazem la podurile de 179/06.214/18.2003 şi folosirea aparatelor de reazem din Ordinul D.N. nr. neopren pentru podurile de cale A.nr.G.C.2001 Norme metodologice privind condițiile de închidre a circulației și de instituire a resctricțiilor de circulație Ordin M.A. zona drumului public și/sau pentru 1.T./dată Observaţii B. XXVI-48 XXVI-49 Indicativ reglementare tehnică AND 552-1999 CD 16-2000 XXVI-50 CD 63-2000 XXVI-51 NP 043-2000 XXVI-52 P 15-2000 XXVI-53 CD 75-2000 XXVI-54 Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Normativ privind condițiile tehnice de calitate ale emulsiilor bituminoase Ordin A.D.R. nr. nr.D.M.nr.N.1999 drumuri. lucrărilor de îmbrăcăminţi asfaltice A.2000 şosea din beton armat. nr.N. nr.10. crt.T.11. nr.M.C. O. nr.12/2001 îşi încetează valabilitatea CD 63-1984 B.nr. 6/2001 B.2/2001 şi B.D.2000 Normativ pentru proiectarea O.T.2003 şi proiectare şi tehnologia de execuţie a Ordinul D.I.2000 O.Reglementarea tehnică Nr.T.11.T. Normativ pentru proiectarea Ordin A. cationice utilizate la lucrările de 93/12. structurilor de poduri cu grinzi 260/N/02. 2/2001 îşi încetează valabilitatea CD 16-1978 M. uşoare. Normativ pentru proiectarea şi 612/23. 6/2001 Broşură înlocuieşte P 15-78 .nr.180/06.R.21/2002 B.T. ramura drumuri.

T.2012 făgașelor drumurilor cu ajutorul pamentului HAWKEYE 1000 și 2000. p I.2003 M.R. nr.2003 discontinuă.N. nr. Normativ pentru calculul plăcilor O.T. p I .2003 M. nr. structurilor rutiere suple şi semirigide 609/23.T. 4/2001 îşi încetează valabilitatea DD 502-1987 îşi încetează B.05.M.Of. Normativ privind determinarea stării 625/23..nr.2001 Normativ privind repararea şi întreţinerea podurilor şi podeţelor de O.2003 M.10.M.07. 782/06. Normativ pentru execuţia tratamentelor din anrobate O. nr.M.nr. armate pe două direcţii la podurile 624/23..T. capacității portante a drumurilor cu 77/26.. nr.T. Of.9/2001 CD 173-79 B. 779/ 06. şi O. p I.R.10.R. 786 /07.T. p I . O. bituminoase cu granulozitate 621/23. nr. nr. nr.Reglementarea tehnică Nr. rugozității și adâncimii 535/15.2003 (metoda analitică). Normativ pentru dimensionarea O.T. nr.C.R.T. Instrucțiuni tehnice privind metodologia de determinare a Ordin A.11.2003 precomprimat şi zidărie de piatră.T.R.T.R.R. Normativ departamental pentru amenajarea la acelaşi nivel a Ordin A.T.D. 2/2001 îşi încetează valabilitatea CD 155-85 B. Indicativ reglementare tehnică XXVI-55 XXVI-56 CD 155-2001 XXVI-57 CD 99-2001 XXVI-58 DD 502-2001 XXVI-59 PD 46-2001 XXVI-60 PD 177-2001 XXVI-61 XXVI-62 CD 173-2001 AND 564-2001 Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Instrucțiuni tehnice privind metodologia de determinarea a Decizia nr.01.11.nr. şosea din beton.10.T. beton 608/23. pI. AND nr.03.2003 din beton armat . 782/06. nr.10.Of.11. 17/26.M.T. nr. 9/2001 valabilitatea PD 46-1979 B. nr.000.T.T. 786/07.10. nr. nr. nr./dată Observaţii B. 114 Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial Construcţiilor al României Nr..D.2003 B.11.N.T. intersecţiilor drumurilor publice din 144/12.T.Of.G. 3/2001 B.R. planeității.C.2001 afara localităţilor.2003 tehnice a drumurilor moderne. nr..T. nr.M.Of.11.10/2012 M.2001 deflectometrul MLY 10. 1/2001 îşi încetează valabilitatea PD 177-1977 înlocuişte B.C. beton armat.C. crt. 7/2001 .D.2003 M.C.

D. 11-12/2005 Ordin A. 78/26.T. nr. nr.R. p I. Instrucțiunile privind activitatea pepinierelor rutiere.8/2004 O.11. crt.2001 Ordin A.R.2001 B.L.T. nr. 8/2001 O.T. nr. 8/2001 Ordin A. 45/06.M. nr. nr.M.N. nr. B.C.M. XXVI-63 XXVI-64 XXVI-65 XXVI-66 Indicativ reglementare tehnică CD 169-2001 AND 565-2001 AND 561-2001 AND 562-2001 AND 563-2001 XXVI-67 XXVI-68 CD 31-2002 XXVI-69 NE 015-2002 XXVI-70 NP 067-2002 XXVI-71 AND 581-2002 Denumire reglementare tehnică Instrucțiuni tehnice pentru executarea îmbrăcăminților din beton de ciment cu polimeri pentru calea pe poduri și pasaje. nr. nr.N.D.R.R. 619/23.059/29.D.P.D.N.02.C.2001 B.T. Instrucțiunile privind plantațiile rutiere. 6/2005 îşi încetează valabilitatea PD 161-1985 . 2/2004 Observaţii B.N.2001 B. Instrucțiuni tehnice privind metodologia de determinare a planeității suprafețelor drumurilor cu ajutorul BUMP Integratorului BI.10. nr.T.. Instrucțiuni tehnice privind metodologia de determinare a planeității suprafeței drumurilor cu ajutorul analizorului de profil longitudinal APL 72.C. nr./dată Ordin A.R.D.T.T. Normativ pentru executarea lucrărilor de reparaţii a drumurilor cu beton rutier fluidifiant. 1.2003 O.T. nr. Of. 614/23.01. 19/26..C.Reglementarea tehnică Nr.T.01.R. p I.2002 115 îşi încetează valabilitatea CD 31-1994 B.10. Normativ privind condiţiile tehnice şi metodologia de testare a emulsiilor bituminoase cationice Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial Construcţiilor al României Nr.10.03.07. nr.M.15/2002 M.C.T. nr. 779/ 06.T.03.N.11. nr.719/17.T. nr.T.2003. 779/06.nr. nr.2003 B.2003 M. Normativ pentru proiectarea lucrărilor de apărare a drumurilor. 10-11/2001 B. căilor ferate şi podurilor. 20/2002 Ordin A.R. nr.2001 B.L.2002 O. 21/26.T. împotriva acţiunii apelor curgătoare şi lacurilor. 76/26. nr. 1.Of. Normativ pentru determinarea prin deflectografie şi deflectometrie a capacităţii portante a drumurilor cu structuri rutiere suple şi semirigide.

.T. nr.Of.M.10.2003 O.nr.T.T. p I.C.nr. p I .12.Of.M. B. nr. nr.2002 Decizia A.717/ 17.T.2003 XXVI-78 GP 068-2002 Ghid pentru proiectarea platformelor O.M.23/2006 B. nr.T. nr.10.11. 15/2002 B.D.10.2003 Observaţii B.R.R.T..R. 622/23. 17/2002 B. nr. nr.11.T. 1.L.2002 XXVI-80 AND 585-2002 CD 152-2002 M.03.18/2002 O.11. nr. 447/02. p I.2002 Normativ de dimensionare structurilor rutiere rigide. Normativ pentru executarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de ciment în sistem de cofraje fixe şi glisante. 782/06.M.060/29. 786/ 07.D.T. 1.R.T. Condiţii tehnice de calitate. Normativ privind realizarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de ciment cu granulozitate discontinuă.T.2003 Normativ privind proiectarea şi execuţia îmbrăcăminţilor rutiere din beton de ciment armat continuu.nr.T.2003 NP 081.17/2002 înlocuieşte AND 152-1985 ..T.R.T. 519/23. nr.2002 M.T.Of.6/2004.Reglementarea tehnică Nr.nr. Normativ pentru dimensionarea ranforsărilor cu strat din agregate natural stabilizate cu lianţi puzzolanici ale sistemelor rutiere Decizia A./dată B.10. autostrăzilor extraurbane. nr.C.8/2005 şi B. Normativ privind realizarea mixturilor bituminoase stabilizate cu fibre de celuloză destinate executării îmbrăcăminţilor asfaltice. 786/ 07.718/17. 4/2004 B. 623/23.T. XXVI-79 M.T.C.1/2004 îşi încetează valabilitatea AND 539-1998 îşi încetează valabilitatea CD 151-1985 îşi încetează valabilitatea C 22-1992 îşi încetează valabilitatea PD 162-1983 B.M. nr. nr.T. crt.C. 8/2004 a O.2002 116 B.N.M.L. Normativ privind proiectarea şi execuţia pietruirii drumurilor de pământ.C. portuare. nr. nr.2003 XXVI-77 PD 162-2002 Normativ privind proiectarea O. O.R. 603/23.nr.nr. 150/21.P.N.C.C.2003 O. nr.10. 1/2012 B. 1.T. XXVI-72 Indicativ reglementare tehnică AND 582-2002 XXVI-73 AND 539-2002 XXVI-74 CD 151-2002 XXVI-75 NE 014-2002 Act normativ de aprobare Denumire reglementare tehnică suprastabilizate.T.2002 XXVI-76 Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial Construcţiilor al României Nr.10.R.nr. nr.07.T.R.C.M.

nr.2002 Decizia A.R.2002 117 Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial Construcţiilor al României Nr.R. nr. nr.T. nr. Normativ privind proiectarea hidraulică a podurilor şi podeţelor.2003 Decizia nr. 10/09. 13/1.T.R.10. Ghid pentru întreţinerea. Catalog de studii de ranforsare a structurilor rutiere şi semirigide pentru sarcina de 115 KN pe osia simplă. XXVI-81 XXVI-82 XXVI-83 XXVI-84 XXVI-85 XXVI-86 XXVI-87 XXVI-88 Indicativ reglementare tehnică PD 162-2002 PD 95-2002 GEx 006-2002 AND 513-2002 AND 571-2002 CD 139-2002 AND 554-2002 AND 579-2002 Denumire reglementare tehnică suple şi semirigide.T.T. nr.nr.N. 09/09.R. crt.T.C.12.M.T. 622/23.N.N.R.2003 B.01. Act normativ de aprobare O. 786/7. Instrucţiunile tehnice departamentale privind proiectarea.R.D.T.T. nr.716/17.D.09. 363/21. Normativ privind lucrările de întreținere și reparare a drumurilor publice.2002 O.2002 Decizia C. 494/10. Normativ pentru protecţia anticorozivă a elementelor din beton ale suprastructurilor podurilor expuse factorilor climatici.11. 1. Normativ departamental privind proiectarea autostrăzilor extraurbane.01.nr.D.R. Matrice O-D și curenții de circulație determinați pe rețeaua de drumuri naționale pe baza rezultatelor anchetelor O-D și a recensămîntului de circulație din anul 2000. 15/2002 B. 240/27.T.06. pI. 1/2012 B.R.L. nr. nr. nr.C.Reglementarea tehnică Nr. noxelor şi acţiunii fondanţilor chimici utilizaţi pe timp de iarnă.nr.N. 1/2004 B. nr.21/2002 înlocuieste AND 513-1991 .20/2002 B.10.M.T. nr.A.D.N. repararea şi etanşarea construcţiilor subterane pentru metroul din Bucureşti.2002 Decizia A.13/2002 B. nr./dată Mof .L. 13/2002 Observaţii înlocuieşte AND 162-1983 înlocuieşte PD 95-1977 B. execuţia. nr.D.10.2002 Decizia A. 6/2003 B. revizia şi întreţinerea drenurilor pentru drumurile publice.P.N.2002 Decizia A.

T.R. nr.T. Metoda IATROSCAN.01.2004 B. 90/27.N. nr. nr.21/2002 Decizia A.R.M. 362/21. nr. 19/2002 Decizia A. straturilor de fundație din balast.T. 482/08. 19/2002 Decizia A. nr.T.2003 Ghid privind tehnologia de execuție a O.C.T. Observaţii . 12/09. Normativ privind determinarea adezivităţii lianţilor bituminoşi la agregate. 242/27. nr.C.2002 B.D.01.10.T. nr.R.N. nr.T. nr.N.T.2002 O. 18/2002 Decizia A.T. 309/16.2002 O.D.N. 24/2002 B.02.N. nr.2003 118 M. crt.2002 B.T.R.N. XXVI-89 XXVI-90 XXVI-91 XXVI-92 XXVI-93 XXVI-94 XXVI-95 Indicativ reglementare tehnică AND 580-2002 AND 574-2002 AND 577-2002 AND 566-2002 AND 569-2002 AND 578-2002 CD 127-2002 XXVI-96 NE 022.D.09.T. Act normativ de aprobare Decizia A.D. 2/2004 Broșura B.. nr.2003 XXVI-97 CD 148-2003 XXVI-98 CD 76-2003 XXVI-99 NE 017-2003 Denumire reglementare tehnică Recensămîntul general de circulație din anul 2000. Normativ pentru execuția mixturilor asfaltice drenante. 190/08. 165/25. Normativ privind execuția și controlul calității hidroizolației la poduri.2002 Ordin A.Of.T.T./dată B. Normativ pentru execuția plăcilor de suprabetoane a podurilor sub trafic.M.C.D.R.D.06. 7/09. 4/2004 B.18/17. 17/2002 B. Normativ privind determinarea compoziției chimice a bitumurilor prin cromatografie în start subțire cu detector de ionizare în flacără. Instrucțiuni tehnice de execuție a straturilor rutiere din agregate naturale stabilizate cu lianți puzzolanici. 249/09.N.2002 B. 14/2002 Decizia A. nr.2002 B.2003 Normativ departamental pentru întreținerea și repararea podurilor metalice de șosea. nr.D.10.R.R. nr. nr. nr. Normativ privind realizarea şi urmărirea în timp a protecţiei Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial Construcţiilor al României Nr. nr. 478/08.D.R.R.07.05.M. nr.2002 Decizia A.C.T. Instrucțiuni tehnice pentru utilizarea mixturilor asfaltice modificate de CAPS la calea de pod și la îmbrăcămițile rutiere. p I. nr.N.T. nr.01.06.Reglementarea tehnică Nr.10. nr.

nr. 659bis/22.T.C.T.07.C.M.2004 Normativ pentru executarea straturilor de bază din beton slab la autostrăzi.C.C.2004 B.T.Of.02.T. 1/2005 îşi încetează valabilitatea 119 .C. 3/2004 şi B.R.10. nr.2/2004 și nr. p I.T. nr. nr. . 481/08.02. Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial Construcţiilor al României Nr.T.M.T.10.Of.R. nr.R.M..2003 M. nr.C.2004 B.R.. 904/11.T. 483/08. 4/2004 M. Normativ privind execuţia straturilor bituminoase foarte subţiri la rece.10. nr.2004 M. p I . 905/11.nr. nr.8/2005 îşi încetează valabilitatea P 19/1986 O.05.2003 O. 160 /24./dată nr. crt.10. nr.2004 B. Ghid privind realizarea îmbrăcăminţilor rutiere din beton de ciment cu cribluri de natură calcaroasă.R nr. nr.2004 B. Act normativ de aprobare Observaţii B. nr. 165 /25.M.T. p I. legate de cerinţele utilizatorilor. Normativ privind executarea straturilor de beton poros la benzile de staţionare şi de urgenţă la autostrăzi. Normativ privind adaptarea pe teren a proiectelor-tip de podeţe pentru drumuri.. Normativ pentru execuţia rosturilor din asfalt turnat armat în vederea asigurării continuizării căii la podurile de şosea din beton armat şi beton precomprimat.2004 O.T. . pI.05.2004 O. în staţii fixe.R.R.02.T. nr.T.T.M. 160/24. p I . 659bis/22. 1/2005 îşi încetează valabilitatea CD 118-79 M. p I .Of. 659bis/22. nr. nr.T.Of.2003 Normativ privind reciclarea mixturilor O.R. 479/08.T.2003 O. nr. 165 /25.T.07.M.Of. .R.02. nr.2004 B.T..Of.15/2004 M. nr. 3/2004 O.09. nr. nr.T.Of. Indicativ reglementare tehnică XXVI-100 P 19-2003 XXVI-101 NE 021-2003 XXVI-102 CD 118-2003 XXVI-103 CD 170-2003 XXVI-104 DD 509-2003 XXVI-105 NE 023-2003 XXVI-106 NE 024-2003 XXVI-107 AND 523-2003 Denumire reglementare tehnică structurilor subterane ale metroului împotriva curenţilor de dispersie produşi de circulaţia trenurilor de metrou.T. 906/11.07.8/2005 M.T.T.T. 1/2005 îşi încetează valabilitatea CD 170-1998 îşi încetează valabilitatea AND 509-1989 B.2003 M.C.05. 3/2004 O.M.T. 310/16.2004 B.Reglementarea tehnică Nr.nr. nr. 480/08. Normativ privind stabilirea cerinţelor tehnice de calitate a drumurilor. nr.T. p I .T.C.M. asfaltice la cald.

Reglementarea tehnică
Nr. crt.

Indicativ
reglementare
tehnică

Denumire reglementare tehnică

Act normativ de
aprobare

Publicaţia în care a apărut
Buletinul
Monitorul Oficial
Construcţiilor
al României
Nr./dată

Observaţii
AND 523-98

XXVI-108

NE 025-2003

XXVI-109

AND 540-2003

XXVI-110

ID 28-2004

XXVI-111

NP 085-2004

XXVI-112

NP 095-2004

XXVI-113

CD 27-2004

XXVI-114

NE 026-2004

XXVI-115

NE 029-2004

XXVI-116

NE 030-2004

Normativ privind intervenţii de
O.M.T.C.T. nr.
urgenţă la îmbrăcăminţi bituminoase
1.608/09.02.2004
pe timp friguros.
O.M.T.C.T. nr.
Normativ pentru evaluarea stării de
907/11.05.2004
degradare
a
îmbrăcămintei
Completat de
bituminoase pentru drumuri cu
O.M.T.C.T. nr.
structuri rutiere suple şi semirigide.
952/16.06.2005
Normativ de proiectare sisteme
O.M.T.C.T nr.
constructive de pozare a cablurilor în
572/24.03.2004
profilul transversal al căii ferate.
Normativ privind evaluarea stării de
degradare a
îmbrăcaminţilor din O.M.T.C.T. nr.
beton de ciment ale suprafeţelor 471/15.03.2004
aeroportuare.
Normativ privind proiectarea zonei
O.M.T.C.T nr.
platformei căii din punct de vedere al
570/24.03.2004
protecţiei împotriva îngheţului.
Normativ privind utilizarea traverselor
O.M.T.C.T nr.
de beton precomprimat la linii de cale
571/24.03.2004
ferată.
Normativ privind reciclarea la cald a O.M.T.C.T nr.
îmbrăcăminţilor rutiere bituminoase.
507/16.03.2004
Normativ privind condiţiile tehnice şi
metodologia de testare a aditivilor
pentru bitumurile rutiere.
Normativ privind condiţiile tehnice şi
metodologia de testare a materialelor
antiderapante şi a fondanţilor chimici,
utilizate
pentru
întreţinerea

O.M.T.C.T nr.
1.032/26.05.2004
O.M.T.C.T nr.
1.031/26.05.2004
120

M.Of., p I, nr.
100 /31.01.2005
M. Of. , p I, nr.
397bis/11.05.2003
M.Of., p I., nr.
559/ 30.06.2005

B.T.R. nr.
11/2004
îşi încetează
B.T.R. nr. 7/2005 valabilitatea
AND 540-1998

M.Of., p I , nr.
456bis/20.05.2004
M.Of., p I, nr.
416bis/10.05.2004
M.Of., p I , nr.
456bis/20.05.2004
M.Of., p I , nr.
456bis/20.05.2004
M.Of. , p I , nr.
323/14.04.2004

B.T.R. nr. 7/2005

M.Of., p I,nr.
511/07.06.2004

B.T.R. nr. 6/2005

M.Of., p I,nr.
511/07.06.2004

B.T.R. nr. 6/2005

Reglementarea tehnică
Nr. crt.

Indicativ
reglementare
tehnică

Denumire reglementare tehnică

Act normativ de
aprobare

Publicaţia în care a apărut
Buletinul
Monitorul Oficial
Construcţiilor
al României
Nr./dată

drumurilor pe timp de iarnă.
GP 108-2004

Ghid pentru proiectarea planurilor O.M.T.C.T. nr.
generale de aerodromuri.
166//15.02.2005

M. Of., p I, nr.
347bis/25.04.2005

B.C. nr.7-8/2006

XXVI-118

NE 032-2004

Normativ pentru întreţinerea şi
reparaţia liniilor de cale ferată pentru O.M.T.C.T. nr.
circulaţia trenurilor cu viteze până la 167/15.02.2005
200 km/h.

M.Of., p I, nr.
352bis/26.04.2005

B.C. nr.2/2005

XXVI-119

MP 038-2004

Metodologie
privind
aparatelor de cale.

M.Of., p I, nr.
365bis/28.04.2005

XXVI-117

XXVI-120

AND 589-2004

XXVI-121

AND 590-2004

XXVI-122

NP 109-2004

XXVI-123

NP 111-2004

XXVI-124

NP 115-2004

XXVI-125

NP 116-2004

XXVI-126

NP 104-2004

proiectarea O.M.T.C.T. nr.
168//15.02.2005

Caiete de sarcini generale commune Decizia
lucrărilor de drum.
C.N.A.D.N.R. nr.
237/12.05.2004
Caiete de sarcini generale commune Decizia
lucrărilor de drum.
C.N.A.D.N.R. nr.
243/20.05.2004
Normativ privind proiectarea liniilor şi
O.M.T.C.T. nr.
staţiilor de cale ferată pentru viteze
169//15.02.2005
până la 200 km/h.
Normativ
pentru
dimensionarea
O.M.T.C.T. nr.
straturilor de bază din beton de
197/15.02.2005
ciment ale structurilor rutiere.
Normativ
privind
proiectarea
O.M.T.C.T. nr.
infrastructurilor de beton şi beton
171/15.02.2005
armat pentru poduri.
Normativ
privind
alcătuirea
O.M.T.C.T. nr.
structurilor rutiere rigide şi suple
196/15.02.2005
pentru străzi.
Normativ pentru proiectarea podurilor
O.M.T.C.T. nr.
din beton şi metal. Suprastructuri
277/23.02.2005
pentru poduri de şosea, cale ferată şi
121

B.C.nr.5/2006
B.T.R. nr.
7-12/2004
B.T.R. nr. 6/2004

M.Of., p I, nr.
370bis/03.05.2005

B.C. nr.4/2005

M.Of., p I, nr.
431bis/23.05.2005

B.C. nr. 4/2005 şi
B.T.R. nr.
9-10/2005

M.Of., p I, nr.
374bis/04.05.2005

B.C. nr. 16/2005

M. Of., p I, nr.
438bis/24.05.2005

B.C. nr.3/2005

M. Of., p I, nr.
554bis/29.06.2005

B.C. nr.
10-13/2005

Observaţii

Reglementarea tehnică
Nr. crt.

XXVI-127
XXVI-128
XXVI-129

Indicativ
reglementare
tehnică

NE 031-2004
NE 033-2005

AND 522-2006

XXVI-130

AND 504-2007

XXVI-131

AND 505-2007

XXVI-132

AND 514-2007

XXVI-133

AND 595-2007

XXVI-134

AND 597-2007

XXVI-135

PD 216-2008

Act normativ de
aprobare

Denumire reglementare tehnică

pietonale, precomprimate exterior.
Normativ
pentru
hidroizolarea
O.M.T.C.T. nr.
tunelurilor pentru căi de comunicaţie
177/15.02.2005
cu folii din mase plastice.
Normativ pentru
repararea străzilor.

întreţinerea

şi O.M.T.C.T. nr.
2.100/30.11.2005

Instrucțiuni pentru stabilirea stării
tehnice a unui pod.
Normativ pentru revizuirea drumurilor
pubice.
Normativ
privind
activitatea
districtului de drumuri.
Metodologie
privind
efectuarea
recepției lucrărilor de înteținere și
reparare curentă drumuri poduri.
Ghid
pentru
prognozarea
posibilităţilor
compactării
pământurilor şi materialelor granulate
în condiţii optime la lucrările de
drumuri şi autostrăzi.
Instrucțiuni privind organizarea și
activitatea secției de drumuri.

Ordin D.G.A.N.D.
nr.19/17.01.2002
Decizia A.N.D.nr.
209/24.04.2007
Decizia A.N.D.
nr.212/24.04.2007
Decizia nr.
C.N.A.D.N.R. nr.
210/24.04.2007
Decizia
C.N.A.D.N.R.
nr.32/2007
Decizia
C.N.A.D.N.R.
nr.212/24.04.2007

Normativ
pentru
execuția
tratamentelor
bituminoase
duble Decizia
inverse pe îmbrăcăminți din beton de C.N.A.D.N.R. nr.
ciment.
21/13.01.2009
122

Publicaţia în care a apărut
Buletinul
Monitorul Oficial
Construcţiilor
al României
Nr./dată
M. Of., p I, nr.
406bis/13.05.2005
M. Of., p I, nr.
1.156bis/20.12.
2005

Observaţii

B.C.nr.21/2005
B.C. nr. 6/2006 şi se abrogă
B.C. nr. 4/2005
NE 033-2004
(revizuire C
270-1991)
B.T.R. nr.
16/2002
B.T.R. nr.
11/2006
B.T.R. nr.
12/2006
B.T.R. nr.
îşi încetează
12/2006
aplicabilitate
a AND 5142000
perioada de
valabilitate 2
ani
B.T.R. nr.
11/2006

B.T.R. nr.2/2010

Îşi încetează
valabilitatea
PD 216-2001

Reglementarea tehnică
Nr. crt.

Indicativ
reglementare
tehnică

XXVI-136
AND 567-2008
XXVI-137

XXVI-138

AND 583-2009

XXVI-139

XXVI-140

XXVI-141

AND 600-2010

XXVI-142

AND 596-2010

XXVI-143

AND 586-2010
AND 599-2010

XXVI-144

Denumire reglementare tehnică
Normativ privind Sistemul Național de
Management
pentru
situații
de
urgență la drumurile publice.
Catalog de măsuri pentru circulația în
localități liniare

Act normativ de
aprobare
Decizia
C.N.A.D.N.R.
nr.960/03.10.2008
Document de
avizare 192/
198/28.11.2008

Normativ
pentru
determinarea
condiţiilor
de
relief
pentru Decizia A.N.D. nr.
proiectarea drumurilor şi stabilirea 165/03.03.2009
capacităţii de circulaţie a acestora.
Decizia
Ghid pentru prevenirea lunecușului și
C.N.A.D.N.R. nr.
a înzăpezirii drumurilor publice.
9/01.07.2009
Decizia
Ghid privind revenirea și combaterea C.N.A.D.N.R. nr.
înzăpezirii drumurilor publice.
9/01.07.2009
Normativ
pentru
amenajarea
intersecţiilor la nivel pe drumuri
publice.
Normativ
pentru
întreţinerea
autostrăzilor
pe
criterii
de
performanţă.
Normativ pentru evaluarea stării
tehnice a lucrărilor de consolidare
aferente drumurilor publice.
Normativ
pentru
întreţinerea
drumurilor naţionale pe criterii de
performanţă.

Publicaţia în care a apărut
Buletinul
Monitorul Oficial
Construcţiilor
al României
Nr./dată

Decizia
C.N.A.D.N.R.
nr.898/11.11.2010
Decizia
C.N.A.D.N.R.
nr.215/06.05.2010
Ordin
C.N.A.D.N.R.
nr.271/02.06.2010
Decizia
C.N.A.D.N.R.
nr.481/31.08.2010

123

Observaţii

B.T.R. nr.
2/2010
B.T.R. nr.
10-11/2011
Inlocuieşte
AND 583-2002
B.T.R. nr.
12/2011
Broşură

Broşură
B.T.R. nr.4/2010 perioada de
valabilitate 2
ani
B.T.R. nr. 1/2010
B.T.R. nr. 7/2011
B.T.R. nr. 3/2010

938/24.N.11.A.N.2012 Decizia C.D. nr.853/10.N.T. nr.D. nr.R. 1. 8-9/2012 124 . Ghid pentru planificarea şi proiectarea semnalizării rutiere de orientare şi informare pentru asigurarea continuităţii. nr.R.D.09.T.R. 786/28. 1/2013 Îşi încetează valabilitatea PD 189-2001 B.07.480/31. 12/2012 Decizia C. 67/2012 Decizia C.A.N. 939/24. nr.06.R. 798/02.07./dată Observaţii B.127/13. Normativ pentru determinarea capacităţii de circulaţie a drumurilor publice.R.N.Reglementarea tehnică Nr. nr.N.2012 B. nr.R.R.N.R. nr. nr.D.2010 Decizia C.2010 Decizia C.T. Instrucțiuni privind controlul calității terasamentelor rutiere.T.D. nr.N. Normativ privind criteriile de determinare a stării de viabilitate a podurilor de șosea din beton. crt.N.A.2012 B.08.N.D. uniformităţii şi cogniscibilităţii acestuia.A.T.R. nr.R.2012 B.N.R. 6/2011 Decizia C.3/2010 B.R.T.R. nr.A. nr.D.11.T. 5/2011 B.N.A.R.N. nr. XXVI-145 XXVI-146 Indicativ reglementare tehnică AND 576-2010 CD 138-2010 XXVI-147 AND 601-2010 XXVI-148 PD 189-2012 XXVI-149 AND 530-2012 XXVI-150 XXVI-151 AND 584-2012 AND 604-2012 Denumire reglementare tehnică Normativ privind lucrările de întreținere pentru remedierea degradărilor la îmbrăcămințile rutiere bituminoase pe drumurile publice reabilitate. Normativ pentru determinarea traficului de calcul pentru proiectarea drumurilor din punctul de vedere al capacităţii portante şi al capacităţii de circulaţie.2010 Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial Construcţiilor al României Nr. beton armat și beton precompromat metal și compoziție.A. Metodologia de efectuare a analizei riscurilor privind cerințele minime de circulație pentru tunelurile situate pe secțiunile naționale ale rețelei rutiere Trans-Europene TEN-T.N. Act normativ de aprobare Decizia C.

D.T. 175/13.R nr.M.D.A.170/16. 1.A.A.278/11.T. nr. nr.2012 Decizia C. 6/2013 B.R. Indicativ reglementare tehnică XXVI-152 AND 593-2012 XXVI-153 AND 602-2012 XXVI-154 AND 603-2012 XXVI-155 AND 525-2013 XXVI-156 AND 546-2013 XXVI-157 CD 129-2013 XXVI-158 CD 147-2013 XXVI-159 PD 165-2013 XXVI-160 AND 594-2013 Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Normativ pentru sisteme de protective pentru siguranţa circulaţiei pe drumuri.R.2013 Decizia C.R. nr.T.R.2013 Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial Construcţiilor al României Nr.R./ Normativ privind prevenirea si O. Decizia C. Normativ pentru execuţia betoanelor rutiere cu adaos de cenuşă de termocentrală. 1.I.A.N.R.06.N. 7/2013 125 Observaţii Îşi încetează valabilitatea PD 165-2000 .A. 2-3/2012 M.01.T. combaterea înzapezirii drumurilor 2.R.N. Of.R.A.2012 O. 11-12/2013 B. nr.02. nr.2013 Decizia C. C.N. 95/23. nr.R.N. şi 289/17. nr.A.11.N. nr.07.2013 B.N./dată B.282/12.11. nr.R. nr. 1.06.2012 B. poduri şi autostrăzi. nr.T. 10/2013 AND 5252005 Se află în procedura de revizuire Îşi încetează valabilitatea AND 546-1999 Îşi încetează valabilitatea CD 129-1979 B.D.R.09.441/15.D. 1.N. 11/2012 Se află în procedura de revizuire B. p I. nr.A.R.P.A. Metode de investigare a traficului rutier.I.D.D.D. Ghid privind evaluarea riscului producerii riscului alunecărilor de teren în zona drumului.P. nr.2013 Normativ privind execuția la cald a îmbrăcăminţilor bituminoase pentru calea pe pod.D. nr.T. 1.R.279/09. 395/01. Normativ pentru execuţia terasamentelor rutiere cu cenuşă de termocentrală.T.N.N.N.R.N.2012 Ghidul privind condițiile de iluminat la Decizia drumurile națioanle și autostrăzi.R.Reglementarea tehnică Nr.08. Decizia C. Normativ privind alcătuirea şi calculul structurilor de poduri şi de podeţe de şosea cu suprastructuri monolit şi prefabricate.2013 publice. crt.R.09. nr.09. 3-5/2013 Decizia C.D. 4-5/2012 B.N.R.N. nr.N. nr.. 10/2013 Decizia C.D.220/29.N. nr.T.126/13.T. 1.2013 B.S.

Reglementarea tehnică Nr.2013 Decizia C.R. Condiții tehnice privind proiectarea.08.P. nr. 2-3/2014 înlocuieşte AND 592/2006 www. 437/07. 6/2014 .N.472/29.T.S.R.2015 drumurile publice. 11-12/2013 B.P.A. nr. nr. Normativ pentru prevenirea și remedierea defecțiunilor la îmbrăcăminți rutiere moderne. nr.R.221/29.N.05. 126 Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial Construcţiilor al României Nr.D.A.I. nr.N. nr. 1. nr.T. nr.2014 DD 506-2015 Normativ privind organizarea şi Decizia efectuarea anchetelor de circulaţie. C. Mixturi asfaltice executate la cald.E . nr.R.I.R.N. Pregătirea datelor 155/02.P.R. AND 557-2015 Instrucțiuni pentru efectuarea Ordin M.T.N. T.R./dată Observaţii B.2015 în vederea prelucrării.D.N.P. crt.cnadnr. nr. Decizia C.N.2013 Ordin D. prepararea și punerea în operă. Normativ privind utilizarea materialelor geosintetice la ranforsarea structurilor rutiere cu straturi asfaltice. nr.D. 8-9/2013 B.08. origine destinaţie.R.R.P.03. 6/2014 îşi încetează valabilitatea DD 506-2001 B.N. 1.A. înregistrărilor circulației rutiere pe 481/23.T.T.A.2014 Decizia C.12. Indicativ reglementare tehnică XXVI-161 AND 598-2013 XXVI-162 AND 547-2013 XXVI-163 XXVI-164 XXVI-165 XXVI-166 AND 592-2014 AND 605-2014 Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Normativ privind proiectarea drumurilor expres pe reţeaua rapidă de comunicaţii.09.ro se află în procedura de revizuire B.D.277/11.

L.L./dată Nr. 153/N/06. îmbrăcăminţilor din beton de ciment 336/28. 26/N/22.P.05.2000 ale suprafeţelor aeroportuare.07.C.2000 rigide aeroportuare. nr. nr. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare XXVI-167 NP 034-1999 Normativ de proiectare pentru O.M.A. nr. XXVI-170 Normativ pentru repararea O.1/2001 şi Broşura INCERTRANS Ordinul publicat în B.07. 1/2001 şi Broşura INCERTRANS Ordinul publicat în B. XXVI-169 NP 044-2000 Normativ pentru evaluarea capacităţii O. nr. portante a structurilor rutiere rigide 261/N/02/11/2000 aeroportuare.A.12.9/2000 şi Broşura INCERTRANS Ordinul publicat în B.9/2000 şi Broşura INCERTRANS Ordinul publicat în B. nr.2000 127 Publicaţia în care a apărut Monitorul Buletinul Oficial al Construcţiilor României Nr.P. crt.L.P.C. NP 050-2000 XXVI-171 ST 22-2000 XXVI-172 ST 033-2000 XXVI-173 ST 034-2000 Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate pentru executarea şi finisarea lucrărilor de terasamente pentru drumuri şi căi ferate. nr.A.M.L.C.T.A.M. Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate pentru prepararea.M. nr.T. 13/2001 şi Broşura ICECON Ordinul publicat în B. 154/N/06. nr.P./dată Ordinul publicat în B.P.C.T.2000 O.A. nr.T.M.T.A.C.C.P. Specificaţie tehnică privind cerinţele de calitate pentru compactarea structurilor rutiere.T.B.05.M. transportul şi punera în operă a mixturilor asfaltice. structurile rutiere rigide aeroportuare. 13/2001 şi Broşura ICECON Ordinul publicat în B.L.07.T. 13/2001 şi Broşura ICECON Observaţii .C.L. O. nr.Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate Reglementarea tehnică Nr.2000 XXVI-168 NP 038-2000 Normativ de proiectare a ranforsării cu O.2000 O. nr.M. nr.P. beton de ciment a structurilor rutiere 27/N/22. 155/N/06.L. nr. nr.A.

P.T. nr. instalarea filtrelor penrtru depoluarea zonelor contaminate şi pozarea conductelor şi cablurilor subterane de orice natură.08. 13/2001 Ordinul publicat în B. nr.L. crt.P. Act normativ de aprobare O.M.T.2002 O.L./dată Ordinul publicat în B.P. 39/N/30/06/2000 O. nr.C.A. 1066/30.T./dată Nr. 12/2002 şi Brosura AND Ordinul publicat în B. 42/N/30.06. 13/2001 Ordinul publicat în B.M.M.Reglementarea tehnică Nr.2000 O.A.1997 128 Publicaţia în care a apărut Monitorul Buletinul Oficial al Construcţiilor României Nr. Ghid de utilizare a forajului orizontal dirijat pentru drenarea şi consolidarea alunecărilor de teren. nr. nr. nr.C. 110/N/01. nr.L.C.C. Ghid tehnologic privind realizarea drumurilor de organizare de şantier. Indicativ reglementare tehnică XXVI-174 MP 018-2002 XXVI-175 GT 025-2000 XXVI-176 XXVI-177 GE 037-2000 GT 011-1997 Denumire reglementare tehnică Metodologie de trecere în sistem computerizat a reţelei rutiere.M.06.L.L.A.T. Ghid privind macrozonarea teritoriului României din punct de vedere al riscului de alunecări de teren. nr.P. conform actelor normative în vigoare. 12/1997 Observaţii .

crt.11. nr.XXVII.605/02. nr.M. nr.T. Reglementări tehnice privind performanța energetică a clădirilor A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii.M.L. 937/02. nr.M. Indicativ reglementare tehnică XXVII-1 MP 012-2001 XXVII-2 SC 006-2001 XXVII-3 MP 013-2001 XXVII-4 GT 038-2002 XXVII-5 GT 036-2002 Denumire reglementare tehnică Metodologie privind stabilirea ordinii de prioritate a măsurilor de reabilitare termică a clădirilor social-culturale şi a instalaţiilor aferente acestora. nr. nr.07.625/02. nr.07.2002 O.11.L.3/2003 Observaţii . nr.L.2001 B. Metodologie privind stabilirea ordinii de priorităţi a măsurilor de reabilitare termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente.7/2002 şi Broșura IPCT O.P. publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier Reglementarea tehnică Nr.C. 1.5/2002 O.L.2001 B.M. Program cadru al programului naţional anual de reabilitare şi modernizare termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente.L.L.C.C. nr.2001 B.C.M.L.11. nr.P.T. 934/02.C. Ghid pentru determinarea performanţelor energetice ale instalaţiilor de încălzire şi de apă caldă de consum din clădirile social-culturale existente. 1.L.P.T. Soluţii cadru pentru reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor de încălzire din clădiri de locuit.626/02. în vederea reabilitării şi modernizării acestora.13/2003 B./dată O.L.5/2002 O. 1.P. Ghid pentru efectuarea expertizei termice şi energetice a clădirilor de locuit existente şi a instalaţiilor de încălzire a apei calde de consum.L. aferente Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial al Construcţiilor României Nr.T.P.T.2002 129 B.

nr.C.C.02.02. Metodologie privind reabilitarea şi modernizarea anvelopei şi a instalaţiilor de încălzire şi apă caldă de consum la blocurile de locuinţe cu structura din panouri mari.9/2007 B.2004 O.C.18/2003 O.C.C. nr.4-7/12007 Observaţii .12.02.T.Of..M. 157/01.Of.M. Normativ privind stabilirea performanţelor termo-higroenergetice ale anvelopei clădirilor de locuit existente în vederea reabilitărilor termice. nr.T.7/2004 O.2005 O.T. nr. 126bis/21. nr.05.C.2002 B. p I. nr. 933/02. p I. crt..7 NP 060-2002 XXVII.C. cu amenajarea de poduri neîncălzite sau mansarde.2004 M. prin transformarea acoperişurilor tip terasă în acoperişuri înclinate. 278/23. Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor. nr./dată O. Ghid privind reabilitarea termică a blocurilor de locuinţe cu regim de înălţime până la P+9E.17/2005 M. 711/13.2005 M.17/2005 B.C. Metodologie privind determinările termografice în construcţii. nr.07.T.03.T.09. nr.2005 O.C.T.Of.M.8 MP 037-2004 XXVII-9 GP 109-2004 XXVII-10 GP 110-2004 XXVII-11 Mc 001/1-2006 Denumire reglementare tehnică acestora. Indicativ reglementare tehnică XXVII.T.412/26. la blocuri de locuinţe cu structură mixtă.T.2002 B.C. p I.04.M.Reglementarea tehnică Nr.T.2007 B.177bis/27.6 MP 019-2002 XXVII. nr. nr.M. realizate după proiecte tip. nr. realizate după proiecte tip. 364/08.2007 cu modificări şi 130 B. 1.M. 405/06.C. nr.T.C.T. 1. nr. Partea I-Anvelopa Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial al Construcţiilor României Nr. nr.T.. Ghid privind reabilitarea şi modernizarea termică a anvelopei şi a instalaţiilor de încălzire şi apă caldă de consum.

12.10.2010 O. Indicativ reglementare tehnică Mc 001/2-2006 Mc 001/3-2006 Mc 001/4-2009 Mc 001/5-2009 Mc 001/6-2013 XXVII-12 XXVII-13 Gex 009-2013 Denumire reglementare tehnică clădirii.. 1.C.09.D.2013 O. 157/01..L.M.D.2007 B. p I.2010 M.01.Of. 41bis/19. nr.L.T. 2.12. nr. 126bis/21.2009 M.2007 cu modificări şi completări M. Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor. 1.02. 126bis/21.Of.778/2013 M.P. p I.02.210/26.06. crt.D. nr. Metodologie de calcul al performanţei energetice a clădirilor.A. nr.C..2007 B.2013 M.D.2010 O. 683/08. 1.M. nr. Breviar de calcul al performanţei energetice a clădirilor şi apartamentelor.2010 O. nr. Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri. Partea a VI-a.T.R.T. 2.2007 cu modificări şi completări M.05.P.D. nr. Ghid privind inspecția sistemelor de climatizare în clădiri.071/16. nr.T.Of. Partea a IV-a.R. p I./dată completări O.Partea a V-a.C.C. nr. Partea II – Performanţa energetică a instalaţiilor din clădiri.Of.Of. 41bis/19. 301bis/27. nr. Parametrii climatici necesari determinării performanței energetice a clădirilor noi și existente.02.237/30.Of.071/16.2013 131 Observaţii . nr. 561bis/04. p I. p I . Partea III – Auditul şi certificatul de performanţă al clădirii.R. Model certificat de performanţă energetică al apartamentului.R. nr.Reglementarea tehnică Nr.M. nr.M.09. nr.M..4-7/22007 şi 4-7/32007 O.4-7/42007 O. Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial al Construcţiilor României Nr.01.02.2009 M.A. nr.. nr.R. 157/01.. dimensionării instalațiilor de climatizare a clădirilor și dimensionării higrotermice a elementelor de anvelopă ale clădirilor..M. p I.M. p I.T.Of.

Of.D.06. nr. 373 bis/25.Of.2013 O.R.R.M.2015 O.D. Ghid de bună practică pentru proiectarea instalaţiilor de iluminat/proiectare în clădiri.D. nr.M.Reglementarea tehnică Nr. 2...Of.P.08.M. Act normativ de aprobare O.11.Of.R.p I. 1/2013 se abrogă SC 007-2002 .M.2015 M. 834bis/09.2013 O.A..07. Indicativ reglementare tehnică XXVII-14 Gex 010-2013 XXVII-15 GP 123-2013 XXVII-16 XXVII-17 XXVII-18 XXVII-19 SC 007-2013 GEx 011-2015 GEx 013-2015 GEx 012-2015 Denumire reglementare tehnică Ghid privind inspecţia energetică a cazanelor şi a sistemelor de încălzire din clădiri. 2.2013 Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial al Construcţiilor României Nr. nr.P.p I. p I.10. nr.C..p I.2015 M. Ghid privind proiectarea și executarea lucrărilor de reabilitare termică a blocurilor de locuințe. 833bis/09. Soluții cadru privind reabilitarea termo-higro-energetică a anvelopei clădirilor de locuit existente.. p I. nr.121/06. 833/08.280/05. Of. Ghid de bună practică pentru proiectarea instalaţiilor de ventilare/climatizare în clădiri.2013 M. nr.2015 M.nr.06.M.11.2015 O.D. nr./dată M. 540 bis/27. 826bis/05.2013 M.nr.P.R.R.nr.Of.P.P. nr.08. 2.A.A. Ghid privind utilizarea surselor regenerabile de energie la clădirile noi şi existente.D.M.2015 132 Observaţii B.P.p I.10. 538bis/26.A.A.211/26.06.D. crt.nr.2013 O. 819/06..A. 825/07.11. nr.R.10.

328/N/08.B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate Reglementarea tehnică Nr. 334/N/08.M.2000 133 Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial al Buletinul României Construcţiilor Nr./dată Nr. crt. nr.12.T.C.A.12.P.2000 O. nr. Act normativ de aprobare O.L. 13/2001 Broşura ICECON Observaţii .M.T. Indicativ reglementare tehnică XXVII-20 PCC 017-2000 XXVII-21 PCC 016-2000 Denumire reglementare tehnică Procedură privind tehnologia pentru reabilitarea termică a clădirilor folosind spume poliuretanice. nr.A.P. Procedură privid tehnologia pentru reabilitarea termică a clădirilor folosin plăci din materiale termoizolante.L./dată Ordinul publicat în B.

nr.8/2001 134 Observaţii îşi încetează valabilitatea C 58–1986 îşi încetează valabilitatea P 118–1983. nr.P.C. 313 din 22/04/2008** . nr.L.P.05.04. B. produselor combustibile din lemn 24/N/03.C.A.M.L.L.04. * se va avea în vedere O.P.T.T.04. nr. prevederilor normativului de 31/N/22./ O. publicat în broşura I.A.P.10/1996 Normativ de siguranţă la foc a O. detalieri şi soluţii de aplicare a O. crt.27/N/07.T. publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier Reglementarea tehnică Nr. B.1999 B.C.S.7/1999 şi ÎN ATENŢIA UTILZATORILOR: ediţia a III-a a Normativului P 118-99.M. 269/431-2008 publicat în M. P I nr.XXVIII.P. nu este aplicabilă (text modificat faţă de textul aprobat prin ordin de ministru O. Reglementări tehnice privind securitatea la incendiu A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii.M.P. Of.R.A. Norme tehnice pentru ignifugarea materialelor şi O. XXVIII -1 XXVIII-2 XXVIII-3 Indicativ reglementare tehnică C 58-1996 P 118-1999 MP 008-2000 Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial Construcţiilor al României Nr.1996 şi textile utilizate în construcţii.2000 siguranţă la foc P 118-1999.I. 27/N/07.M.A. nr.L./dată Siguranţa la foc.M. nr. 1999) Manual privind exemplificări. construcţiilor. nr.A. nr.L.A.T.D.M.T.C.L.

2001 B. 945/23.L. nr. O.11.T. nr. în caz de incendiu.M.T. nr. nr.P.P. Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru cămine de bătrâni şi persoane cu handicap.C. nr.A.6/2001 XXVIII -5 GP 055-2000 Ghid pentru verificarea la foc a O.12.L.nr.2002 B.T.07.P.C.M.C./dată ST 040-2000 Specificaţie tehnică pentru sisteme de stingere a incendiilor O.M. Ghid de evaluare a riscului de incendiu şi a siguranţei la foc pentru clădiri în domeniul sănătăţii.M. nr. Ghid pentru proiectarea.nr.T. nr.A.2000 B.2000 tip FIREPRO.002/16. Ordin în: B.P.L. 1.2002 135 B.M.L.6/2002 Ghid de evaluare a riscului de O. Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial Construcţiilor al României Nr. 2. nr.C.12.2000 construcţiilor din oţel. 263/N/02.P.L.2002 O. B.1/2004 B.4/2003 Observaţii .C. incendiu şi a siguranţei la foc la 1.2/2001 Reglementarea în B.P.C. 2. nr.C.613/02.11.M.L.L.C. nr.P. executarea şi exploatarea dispozitivelor şi sistemelor de evacuare a fumului şi a gazelor fierbinţi din construcţii.T.2001 săli aglomerate.10/2001 XXVIII -6 NP 046-2000 XXVIII -7 GP 063-2001 XXVIII -8 GT 030-2001 XXVIII-4 XXVIII -9 XXVIII-10 XXVIII-11 GT 049-2002 GT 050-2002 GP 069-2002 Normativ pentru verificare la foc a elementelor structurale ale construcţiilor din oţel. folosind generatoare de aerosoli 342/N/19.Of. Ghid de proiectare pentru instalaţii de stingere a incendiilor O.615/02.12.003/16.6/2002 Ordin în: M.056/26.C. crt.11.L. p I.A.L.M. nr.L.L. nr.10/2001 O. nr. elementelor structurale ale 262/N/02.T.1/2004 B.2002 O.Reglementarea tehnică Nr.M. nr.11.nr.T.C.T.T. nr.12. 1..

O.R. Partea a-II-a-Instalații de stingere.P.L.Of. 364/09. nr.P.2015 îşi încetează valabilitatea PD 196-1989 B..2009 şi O. transporturilor şi locuinţei. nr.02. p I.Reglementarea tehnică Nr. nr. p I.nr. se abrogă se abrogă NP 086-2005 îşi încetează aplicabilitatea I 18/2-2002 precum şi orice alte dispoziţii contrare . Indicativ reglementare tehnică Denumire reglementare tehnică Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial Construcţiilor al României Nr.I.M.C..12/2010 NP 127:2009 P 118/2-2013 P 118/3-2015 Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor. XXVIII-12 XXVIII-13 XXVIII-14 XXVIII -15 XXVIII -16 NP 071-2002 NP 073-2002 Normativ privind proiectarea construcţiilor şi instalaţiilor O.09. speciale privind prevenirea şi 1. p I. 326/31.992/13. p I.M..P.07.12.Of. 1.03. nr.L.12. crt.12.2015 136 M. nr. Of.M.M.T.M. nr.2010 B.065/30. 1.595 bis/24. nr.A. 74/02.L.T.14/2002 M. 2. nr. 944/23./dată Observaţii cu ceaţă de apă.M.078/16. Partea a III –a.A.2013 M.04.L.nr.D. Of.2002 stingerea incendiilor.D.R.L. nr.C.R.2009 B.D.2/2013 orice dispoziţii contrare privind securitatea la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme.C.08. nr.2002 M.243 bis /09.2013 O..463/08.2002 O. nr. nr.4/2003 B. Normativ de securitate la incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme. O.12. Norme de prevenire şi stingere a incendiilor specifice activităţilor din domeniul lucrărilor publice. Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor.C.P.A.

Act normativ de aprobare Publicaţia în care a apărut Monitorul Oficial Buletinul al României Construcţiilor Nr.T. nr.1999 Ordinul publicat în B.C.L. 141/N/28. 14/1999 şi Broşura IPCT Normativ pentru proiectarea O.14/1999 şi Broşura IPCT OM.M. 142/N/28.11.L. exploatarea şi postutilizarea parcajelor etajate pentru autoturisme.B-Lista reglementărilor tehnice în construcţii publicate în alte broşuri de specialitate Reglementarea tehnică Nr. nr.T. crt. Normativ pentru proiectarea. 14/1999 şi Broşura IPCT 137 Observaţii .1997 Ordinul publicat în B.1997 Ordinul publicat în B.P. nr.M.P. construcţiilor publice subterane.T. 1/N/18. execuţia.A. nr. nr.P.11. nr.L./dată O.01.A.C./dată Nr. Indicativ reglementare tehnică XXVIII -17 SC 003-1997 XXVIII -18 NP 24-1997 XXVIII -19 NP 25-1997 Denumire reglementare tehnică Soluţii cadru pentru instalaţii automate de stingere a incendiilor tip sprinkler la depozite cu stive înalte.C.A.

2000 O.P.M.P./dată M...12.. H. p I. nr.. 345/25.nr. Reglementări tehnice privind documentaţiile de urbanism A-Lista reglementărilor tehnice în construcţii.Of. p I.2004 O.T.Of.. 37/N/08.07.P.T. nr. 176/N/16. Metodologia de informare si consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului si de urbanism. p I. 125bis/11.1999 O. 2.2010 M.XXIX. G. nr.2003 M.nr.02.T. 187/30.M.2003 O.06.01. 399/25..A.Of.03. crt.701/30.08.07. p I.U.L. 562/20. Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al Planului Urbanistic General.04.Of.10. Normelor metodologice privind exigentele minime de continut ale documentatiilor de amenajare a teritoriului si de urbanism pentru zonele de riscuri naturale.nr. 263/16. Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic zonal.A.M.T.2000 M. p I. nr.04.T.L.D.L. 525/27.nr.)..1996 O.Z.Of. G.04. publicate în Monitorul Oficial al României şi/sau Buletinul Construcţiilor şi/sau Buletinul Tehnic Rutier Reglementarea tehnică Nr.nr. Ghid privind metodologia de elaborare şi conţinutul-cadru al planului urbanistic de detaliu.M. nr. Indicativ reglementare tehnică XXIX-1 XXIX-2 GP 038-1999 XXIX-3 GM 010-2000 XXIX-4 GM 009-2000 XXIX-5 XXIX-6 XXIX-7 Denumire reglementare tehnică Regulamentul general de urbanism.08.C.R. p I. 149/16. p I.2000 H. nr. Metodologie de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor de urbanism pentru zone construite protejate (P.M.2000 M. 13/N/10.A.Of. 47/19. nr. 382/02.nr.2011 Act normativ de aprobare 138 Observaţii .2003 M.06.Of.T.1996 Publicaţia în care a apărut Buletinul Monitorul Oficial Construcţiilor al României Nr.1999 M.nr.