You are on page 1of 6

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL KAJANG

43000 JALAN KOLAM AIR,
SELANGOR
PELAN STRATEGIK
PROGRAM UNIT DENGGI
Program penyebaraan aktiviti pencegahan denggi
BIL

HURAIAN
AKTIVITI

PEGAWAI
B/JAWAB

1

Membina kertas
kerja

Penyelara
s
Unit
Denggi
Guru –
guru 3 K

2

3

4

5

6

7

8

9

Mesyuarat
penyelarasan
Mesyuarat
Merancang
Aktiviti
Menentukan Ahli

Implementasi

Menyedikan
bahan
Prestasi
dan
latihan
yang
diberi
Pemerhatian
kemajuan
Penilaian

Guru –
guru 3 K
Penyelara
s
Unit
Denggi
Penyelara
s
Unit
Denggi
Guru –
guru 3 K
Penyelara
s
Unit
Denggi
Guru
Besar
&
GPK
Guru
Besar
&
GPK

ANGGARA
N KOS

-

TEMPOH
JANGKAA
N
Sehari

Jan
Jan

-

Seminggu
Jan

-

Sehari
Jan

RM 50.00

Seminggu
Jan

-

sehari
Jan

-

6 bulan

-

seminggu

-

-

INDIKATOR
KEJAYAAN

CATATA
N

Kertas kerja
yang
lengkap
Mesyuarat
yang
terancang
Aktiviti
yang sesuai
Senaraikan
nama ahli
dan
tugasnya
Menyedikan
bahan yang
cukup
Bahan
yang sesuai

Jan

Penyelaras
unit denggi

Jan

Laporan

Jan

Laporan

Sebulan

sehari

DISEDIKAN OLEH : ……………………………………………
OLEH: ………………………………
PN PATMA A/P SUBARAMANYAM

TARIKH
LAKSANA

DISAHKAN

Penyelaras Unit Denggi SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL KAJANG 43000 JALAN KOLAM AIR. SELANGOR PELAN STRATEGIK PROGRAM UNIT DENGGI Program Gotong Royong BIL HURAIAN AKTIVITI PEGAWAI B/JAWAB 1 Membina kertas kerja Penyelara s unit Denggi Guru 2 3 4 5 6 7 8 9 Mesyuarat penyelarasan Mesyuarat Merancang Aktiviti Menentukan Ahli Implementasi Menyedikan bahan Prestasi dan latihan yang diberi Pemerhatian kemajuan Penilaian ANGGARA N KOS TEMPOH JANGKAA N TARIKH LAKSANA Sehari Jan - Seminggu Jan - Sehari Jan - Guru Penyelara s unit Denggi Penyelara s unit Denggi Guru Penyelara s unit Denggi Guru Besar & GPK Guru Besar & GPK - Seminggu Jan - Sehari Feb RM 100.00 3 bulan Jan – Feb - Seminggu November - Sebulan November INDIKATOR KEJAYAAN CATATA N Kertas kerja yang lengkap Mesyuarat yang terancang Aktiviti yang sesuai Senaraikan nama ahli dan tugasnya Menyedikan bahan yang cukup Aktiviti yang sesuai Guru Laporan November - Laporan Sehari DISEDIKAN OLEH : …………………………………………… OLEH: ……………………………… DISAHKAN .

PN PATMA A/P SUBARAMANYAM Penyelaras Unit Denggi SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL KAJANG 43000 JALAN KOLAM AIR. SELANGOR PELAN STRATEGIK PROGRAM UNIT DENGGI Program Tayangan Denggi BIL HURAIAN AKTIVITI PEGAWAI B/JAWAB 1 Membina kertas kerja Guru penyelara s Guru 2 3 4 5 6 7 8 9 Mesyuarat penyelarasan Mesyuarat Merancang Aktiviti Menentukan Ahli Implementasi Menyedikan bahan Prestasi dan latihan yang diberi Pemerhatian kemajuan Penilaian ANGGARA N KOS TEMPOH JANGKAA N TARIKH LAKSANA Sehari Jan - Seminggu Jan - Sehari Jan - Guru Guru penyelara s Guru penyelara s Guru Guru penyelara s Guru Besar & GPK Guru Besar & GPK - Seminggu Jan - Sehari March & April - Bulan Feb - Seminggu November - Sebulan November INDIKATOR KEJAYAAN CATATA N Kertas kerja yang lengkap Mesyuarat yang terancang Aktiviti yang sesuai Senaraikan nama ahli dan tugasnya Menyedikan bahan yang cukup Aktiviti yang sesuai Guru Laporan November - Laporan Sehari DISEDIKAN OLEH : …………………………………………… OLEH: ……………………………… DISAHKAN .

SELANGOR PELAN STRATEGIK Program Unit Denggi Melukis Poster BIL HURAIAN AKTIVITI PEGAWAI B/JAWAB 1 Membina kertas kerja Penyelara s Unit Denggi Guru 2 3 4 5 6 7 8 9 Mesyuarat penyelarasan Mesyuarat Merancang Aktiviti Menentukan Ahli Implementasi Menyedikan bahan Prestasi dan latihan yang diberi Pemerhatian kemajuan Penilaian ANGGARA N KOS TEMPOH JANGKAA N TARIKH LAKSANA Sehari Jan - Seminggu Jan - Sehari Jan - Guru Penyelara s Unit Denggi Penyelara s Unit Denggi Guru Penyelara s Unit Denggi Guru Besar & GPK Guru Besar & GPK - Seminggu - sehari RM 100.PN PATMA A/P SUBARAMANYAM Penyelaras Unit Denggi SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL KAJANG 43000 JALAN KOLAM AIR.Mei INDIKATOR KEJAYAAN Kertas kerja yang lengkap Mesyuarat yang terancang Aktiviti yang sesuai Senaraikan nama ahli dan tugasnya Menyedikan bahan yang cukup Aktiviti yang sesuai Guru - seminggu November - Sebulan November - sehari Laporan November Laporan CATATA N .00 6 bulan Jan Jun Jan.

Mei INDIKATOR KEJAYAAN Kertas kerja yang lengkap Mesyuarat yang terancang Aktiviti yang sesuai Senaraikan nama ahli dan tugasnya Menyedikan bahan yang cukup Aktiviti yang sesuai Guru - seminggu November - Sebulan November Laporan November - sehari Laporan CATATA N . SELANGOR PELAN STRATEGIK Program Unit Denggi Ceramah Denggi BIL HURAIAN AKTIVITI PEGAWAI B/JAWAB 1 Membina kertas kerja Penyelara s Unit Denggi Guru 2 3 4 5 6 7 8 9 Mesyuarat penyelarasan Mesyuarat Merancang Aktiviti Menentukan Ahli Implementasi Menyedikan bahan Prestasi dan latihan yang diberi Pemerhatian kemajuan Penilaian ANGGARA N KOS TEMPOH JANGKAA N TARIKH LAKSANA Sehari Jan - Seminggu Jan - Sehari Jan - Guru Penyelara s Unit Denggi Penyelara s Unit Denggi Guru Penyelara s Unit Denggi Guru Besar & GPK Guru Besar & GPK - Seminggu - sehari RM 100.00 6 bulan Jan Jun Jan.DISEDIKAN OLEH : …………………………………………… OLEH: ……………………………… DISAHKAN PN PATMA A/P SUBARAMANYAM Penyelaras Unit Denggi SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN TAMIL KAJANG 43000 JALAN KOLAM AIR.

DISEDIKAN OLEH : …………………………………………… OLEH: ……………………………… PN PATMA A/P SUBARAMANYAM Penyelaras Unit Denggi DISAHKAN .