You are on page 1of 1

KABANATA 1

"Epekto ng Makabagong teknolohiya sa kabataan"

Sa panahon ngayon, hindi na nahuhuli ang mga kabataan pag dating sa
makabagong teknolohiya. Lahat naman tayo ay bukas ang isipan tungkol sa
makabagong teknolohiya na lumalago sa ating paligid.Dahil sa mga
makabagong teknolohiyang katulad ng Telebisyon,Radyo computer at iba
apa, hindi na talaga na pag-iiwanan ang mga kabataan sa pagkuha ng mga
napapanahong balita at impormasyon dahil sa makabagong teknolohiya
Maraming nag bibigay ng positibo at negatibong krisistomo ng epekto nito
lalo na sa henerasyon ngayon. Ngunit itoy tinatangkilik at kinahihiligan parin
ng nakakaramihan. Sikat ang teknolohiya lalo na sa kabataan ngayon dahil
itoy pang araw-araw na nilang kinagagawian at pinaglilibangan. Ang
makabagong teknolohiya ay tumotulong ito upang mapablis at mapadali ang
gawain ng kabataan, gaya lamang ng pag hahatid ng impormasyon o kaya
naman ay pakikipag komunikasyon. Nagbibigay aliw at kasiyahan na rin ito
sa mga kabataan. Masasabi natin na ang makabagong teknolohiya ay isang
kagamitan at prosesdn upang makatulung sa ibat-ibjng suliranin ng tao. Mas
magiging maayos at mas mapapadali ang ating gawain kung tayo'y
mayroong internet, gadget at makabagong teknolohiya na ating magagamit
sa pang araw-araw. Ang makabagong teknolohiya ay malaki ang naitutulong
nito sa estado ng kabataan ngayon ngunit dapat nating isa alanga-alang na
maaari rin itong makaabala sa mga kabataan, nararapat lamang na itoy
limitadohan at sa mabuti lamang ito gamit. Malaki ang ambag ng
makabagong teknolohiya lalo na sa kabataan ngayon ngunit dapat
alalahanin na itoy dapat gamitin lamang sa mabuti, produktibo at
resposebleng pamamaraan, huwag natin abusuhin ang pag gamit nito.