NOOR AZAH BINTI MAHMUD
NUR SHARINA BINTI SHAHIDAN
NOR ARISON BINTI MOHD ARIFFIN
AZITA BINTI MOHD NOOR
NUR SYUHAILA BINTI AHMAD SHUKRI

217038
217013
217035
217016
216967

GAGNE .SIAPAKAH ROBERT M.

Dilahirkan pada 21 Ogos 1916. Massachusetts Seorang professor psikologi pendidikan Tahun 1965 -mengemukakan teorinya yang terkenal iaitu ‘CONDITION OF LEARNING’ Pernah menjawat jawatan sebagai pengarah penyelidikan untuk Tentera Udara American Institute of Research Perunding untuk Jabatan Pertahanan . di North Andover.

CONDITION OF LEARNING HASIL BELAJAR KEADAAN PEMBELAJARAN KHUSUS 9 PERISTIWA PEMBELAJARAN •Mengkategorikan tujuan pembelajaran •Merancang pembelajaran MAKLUMAT GLOBAL KEMAHIRAN INTELEKTUAL STRATEGI KOGNITIF SIKAP KEMAHIRAN MOTOR .

 Merupakan turutan peristiwa atau langkah yang terdapat dalam rancangan mengajar untuk disampaikan oleh GURU dalam proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah  Kebanyakan idea Gagne tentang analisis tugas menunjukkan pembelajaran berlaku secara peringkat  .9 PERISTIWA PEMBELAJARAN TEORI GAGNE Menjadi asas bagi GURU merancang pengajaran mereka.

Mendapatkan perhatian Menggalakkan ingat kembali Memaklumkan objektif Memberi bantuan pembelajaran Menyampaikan bahan pembelajaran Mencungkil Prestasi Beri Maklum balas Mengekal & mengembang kan Menilai Pencapaian .

ii. kita perlu menarik perhatian pelajar melalui: i.Mendapatkan perhatian (Gaining Attention) fokus kepada tugasan diberi dan menarik minat pelajar Sebelum sesuatu proses pengajaran dan pembelajaran berlaku. mempersembahkan fakta-fakta yang menarik. menanyakan soalan iii. mempersembahkan sesuatu yang baru atau yang mengejutkan. Kajian menunjukkan tumpuan pelajar akan menurun selepas 10 minit pertama mereka terdedah kepada .

Contoh : TAJUK : BERWUDHUK Soalan : air yang boleh dibuat bersuci ? -Guru membawa contoh gambar jenis-jenis air .

 Memberitahu pelajar tentang objektif supaya pembelajaran mudah tercapai bila pelajar fahami objektif.memaklumkan OBJEKTIF (Informing Learners of The Objective)  Merupakan satu motivasi untuk pelajar mengetahui apakah tugasan pembelajaran yang harus dicapai.Guru memberitahu/menayangkan objektif pengajaran yang ingin dicapai melalui P&P . Contoh: .

Ingat kembali konsep. Kaitkan maklumat baru dengan maklumat yang telah dipelajari sebelum ini. isi dan pengetahuan yang telah dipelajari sebelum ini.Menggalakkan iNGAT kembali (Stimulating Recall of Prior Learning ) Ingatan yang berkait dengan pelajaran baru . .

JENIS-JENIS AIR MUTLAK 1)Air hujan 2)Air perigi 3)Air mata air 4)Air sungai 5)Air laut 6)Air embun 7)Air salji .Contoh: Guru menanyakan soalan ulangkaji mengenai jenis-jenis air mutlak yang boleh digunakan untuk berwuduk.

Kemudian guru menerangkan tentang cara-cara . PENYAMPAIAN BAHAN PEMBELAJARAN ((Presenting The Stimulus) Pecahkan maklumat kepada isi-isi penting Persembahkan isi menerusi ciri-cirinya yang tersendiri dengan menerusi grafik. animasi ataupun urutan teks yang sesuai Contoh: Guru memberi definisi berwuduk.

Membasuh kaki hingga ke buku lali Niat wudhuk? "Sahaja aku mengangkat hadas kecil kerana Allah Ta'ala“ Bagaimana pula dengan perkara-perkara membatalkan wudhuk? 1. 4. Terdapat sesuatu keluar dari qubul atau dubur 2. Niat 2. Apakah Rukun Mengambil Wudhuk? 1. Menyapu air di kepala 5. Membasuh muka 3.Pengertian Wudhuk? Apa itu wudhuk? Maksudnya adalah menyapu anggota tertentu dimulakan dengan niat. Hilang akal kerana gila. Tidur tidak tetap punggungnya 3. Lelaki menyentuh perempuan ajnabi tanpa lapik atau sebagainya. Bersetubuh 5. Membasuh kedua tangan hingga ke siku 4. pitam atau mabuk .

Memberi bantuan pembelajaran (Providing Learner Guidance) Pengajaran boleh diperbaiki dengan kaedah pemberian contoh.video. powerpoint . . Contoh: Tunjukkan/ tayangkan video cara-cara berwudhuk dengan betul.

Mencungkil prestasi (Eliciting Performance) Minta pelajar memberikan maklumbalas. .  Soal pelajar  memberi latihan / amali Contoh: Suruh pelajar melakukan amali wuduk.

Guru membetulkan cara berwuduk yang dilakukan oleh pelajar . diandaikan ada maklumbalas murid sehingga mereka capai tahap yang dikehendaki.Beri maklum balas (Providing Feedback) Selepas melihat pencapaian murid.  Guru menilai jawapan/maklumbalas/perlakuan pelajar  Tingkatkan ingatan dan pemindahan maklumat Contoh.

Buktikan keupayaan pembelajaran baru  Imbas kembali dan sediakan latihan tambahan untuk pengukuhan Contoh: Guru memberikan penilaian kepada perlakuan pelajar dalam mengambil wuduk (PAFA) .Menilai pencapaian (Assessing Performance) Ujian. Fungsinya untuk : i.

Pembelajaran baru Pelajar – berlatih dan mempraktikkan dengan apa yg telah diperolehi dlm situasi yg baru.Ulang / kekal  Objektif TERCAPAI . Contoh: Guru menilai mengenai kembali pengetahuan pelajar cara-cara berwuduk dan memberikan situasi baru seperti bagaimana .Mengekal dan mengembangkan pengetahuan (Enhancing Retention and Transfer)  Objektif TIDAK TERCAPAI .

.

SOALAN 1.SENARAIKAN URUTAN 9 PERISTIWA PEMBELAJARAN GAGNE? .NYATAKAN TIGA TEORI PERISTIWA PEMBELAJARAN YANG DIPERKENALKAN OLEH ROBERT GAGNE? 2.