You are on page 1of 198

Izvještaj prema članku 5(2) Direktive 2010/31/EU i

članku 6 Uredbe (EU) 244/2012 od 16.1.2012.:
Minimalni
zahtjevi
na
energetsko
svojstvo
jednoobiteljske zgrade za kontinentalnu i primorsku
Hrvatsku, za razdoblje do 1970., 1970. - 1987., iza
1987., i gotovo nula energetske zgrade
Zagreb, listopad 2013.

Naslov studije:

Izvještaj prema članku 5(2) Direktive 2010/31/EU i članku 6
Uredbe (EU) 244/2012 od 16.1.2012.:
Minimalni zahtjevi na energetsko svojstvo jednoobiteljske
zgrade za kontinentalnu i primorsku Hrvatsku, za razdoblje
do 1970., 1970. - 1987., iza 1987., i gotovo nula energetske
zgrade

IV .

............. godine ...................1.............................................................................. 25  7... 112  11..........................  Troškovno optimalna analiza .. 11  2........... 133  11..................................... 93  10....... 66  9..................................... 89  10........................... 10  1.......................................  Definicija podne površine ....1.......................  Odabir varijanti / mjera / kombinacija mjera ......  Ulazni podaci za analizu osjetljivosti....................1......................... 47  8.1..........................2.............  Faktori primarne energije ....................1....2................................................................... 134  12...kontinentalna Hrvatska .. 10  1............... 111  10..........................................  Opis zgrade .......rezultati ...........1..............  Analiza osjetljivosti ........................................................rezultati .............................................................1...... 13  3....  Analiza osjetljivosti ......  Analiza osjetljivosti ..........  Jednoobiteljska zgrada izgrađena do 1970....................  Troškovno optimalna analiza ... 11  1.........  Troškovno optimalna analiza ........1........................................  Opis zgrade ....................... godine ................rezultati .....................................  Jednoobiteljska zgrada izgrađena do 1970.........................................2........1.................2..... 42  8.............  Pretpostavljeno kretanje cijena energenata i CO2 emisija .................................................. 140  12..  Jednoobiteljska zgrada izgrađena iza 1987.....1........................  Troškovno optimalna analiza .....  Troškovno optimalna analiza ............ 12  3.........................  Referentne zgrade.................................................... 22  6................................................. 41  7......................kontinentalna Hrvatska .....................  Referentne jednoobiteljske zgrade ............  Proračun potrebe za energijom . 47  8...........................................................1......................  Opis zgrade .................................. 69  9........ 15  4.................................1...........................  Proračun globalnog troška ....1...............................primorska Hrvatska ..................... 13  3...... godine . do 1986............... 25  7...................................................................2.....  Određivanje energetskih svojstava ...................................................... 116  11................primorska Hrvatska ..........................  Podaci o stambenom fondu ...1......................rezultati .. 65  8... 69  9...... 10  1.................................................................. 140  V .SADRŽAJ 1.......  Jednoobiteljska zgrada izgrađena od 1971........... 15  4........................ 10  1..........  Jednoobiteljska zgrada izgrađena od 1987.........................................................1............................................. godine .... godine .....1.....................................1.......kontinentalna Hrvatska ......rezultati ...........................1.................................  Opis zgrade ... 16  5...... godine .................................  Vrsta referentne zgrade ........... do 1986............................................................................................. 24  7........  Analiza osjetljivosti ....2............................. 88  9...........1........................................................2..  Plan za smanjenje razlika između troškovno optimalnih zahtjeva za energetska svojstva zgrada i minimalnih zahtjeva za energetska svojstva zgrada ...................1.1......................  Usporedba minimalnih zahtjeva za energetsku učinkovitost za nove i postojeće zgrade od troškovno optimalnih zahtjeva ...............  Opis zgrade ....................................  Analiza osjetljivosti ........................3..1..............1..............1...........4..........................................1......................... 116  11...3....  Troškovno optimalna razina za referentne zgrade .......1....................  Proračun primarne energije po mjerama ..2.... 13  4................1...................1................primorska Hrvatska ....... 13  3......1.. 23  6.5......  Jednoobiteljska zgrada izgrađena od 1971.......................................  Kriteriji odabira referentne zgrade ................................

....................................  Troškovno optimalna analiza ...MAKROEKONOMSKA ANALIZA ....... 66  SLIKA 8-5 RE=4........................................................... 89  SLIKA 9-4 SDR = 10...........00% MAKRO EKONOMSKA ANALIZA ..............................................  Gotovo nula energetske jednoobiteljske zgrade ................................. 43  SLIKA 7-6 RE=5....... 113  SLIKA 10-7 PRIMJENA NEOBNOVLJIVE KOMPONENTE FAKTORA PRIMARNE ENERGIJE ............ 89  SLIKA 9-5 RE=4.......................................................................................................................  Troškovno optimalna analiza ......... 133  SLIKA 11-2 REZULTATI TROŠKOVNO OPTIMALNE ANALIZE ...........................MAKROEKONOMSKA ANALIZA . 45  SLIKA 8-1 REZULTATI TROŠKOVNO OPTIMALNE ANALIZE ........................6%...1................................................................... 45  SLIKA 7-8 CIJENE ENERGIJE U SLOVENIJI .......................1.............1.................. 164  13............ 196  POPIS SLIKA SLIKA 7-1 REZULTATI TROŠKOVNO OPTIMALNE ANALIZE ..... 160  13....... 67  SLIKA 8-6 RE=5..... 114  SLIKA 10-8 CIJENE ENERGIJE U SLOVENIJI ................................................................................................................................... 111  SLIKA 10-2 REZULTATI TROŠKOVNO OPTIMALNE ANALIZE ....................................................................................................................00% ........................................................................................MAKRO EKONOMSKA ANALIZA ................................................................................ 68  SLIKA 9-1 REZULTATI TROŠKOVNO OPTIMALNE ANALIZE ......................MAKROEKONOMSKA ANALIZA........................................1.................... 88  SLIKA 9-3 SDR = 3.................................................... 65  SLIKA 8-2 REZULTATI TROŠKOVNO OPTIMALNE ANALIZE . 136  SLIKA 11-5 RE=4% .................... 67  SLIKA 8-7 PRIMJENA NEOBNOVLJIVE KOMPONENTE FAKTORA PRIMARNE ENERGIJE .................................. 41  SLIKA 7-3 SDR = 3............................MAKROEKONOMSKA ANALIZA.....MAKRO EKONOMSKA ANALIZA ..................................................................................................................... 137  SLIKA 11-6 RE=5......................................00%............................................... 137  SLIKA 11-7 PRIMJENA NEOBNOVLJIVE KOMPONENTE FAKTORA PRIMARNE ENERGIJE ....................... 92  SLIKA 10-1 REZULTATI TROŠKOVNO OPTIMALNE ANALIZE .....6%..1................................................ 90  SLIKA 9-6 RE=5...................30% ............  Analiza osjetljivosti ......................................... 188  13.....................................................1..MIKROEKONOMSKA ANALIZA ..30% .......................................................................................................................60%..... 91  SLIKA 9-9 CIJENE ENERGIJE U SLOVENIJI ..........................00% MAKRO EKONOMSKA ANALIZA ...........................6% ................................................. 65  SLIKA 8-3 SDR = 3.................MIKROEKONOMSKA ANALIZA ................................. 41  SLIKA 7-2 REZULTATI TROŠKOVNO OPTIMALNE ANALIZE ....... 134  SLIKA 11-3 SDR = 3........................................ 43  SLIKA 7-5 RE=4% ..........MIKROEKONOMSKA ANALIZA ...............................................................................  Troškovno optimalna analiza ....................................rezultati za primorsku Hrvatsku.......................................................................................................................................................................... 159  VI ......4................................................................................................................rezultati ....................................................  Prilozi......................................................................... 187  13................................. 90  SLIKA 9-7 PRIMJENA NEOBNOVLJIVE KOMPONENTE FAKTORA PRIMARNE ENERGIJE .............. 88  SLIKA 9-2 REZULTATI TROŠKOVNO OPTIMALNE ANALIZE ....................................................rezultati za kontinentalnu Hrvatsku .................. 112  SLIKA 10-4 SDR = 10.......................................................................................................................................................... 115  SLIKA 11-1 REZULTATI TROŠKOVNO OPTIMALNE ANALIZE .............. 135  SLIKA 11-4 SDR = 10............................................................................00% ....................................1.................................................................................................................................................................................................1.............................................................................................................................................................................................................. 91  SLIKA 9-8 PRIMJENA FAKTORA PRIMARNE ENERGIJE IZ PRAVILNIKA O ENERGETSKOM CERTIFICIRANJU ZGRADA ....................... 113  SLIKA 10-6 RE=5.......................................................... 68  SLIKA 8-8 CIJENE ENERGIJE U SLOVENIJI ............. 164  13..........................MAKRO EKONOMSKA ANALIZA .......... 159  Analiza osjetljivosti .......................................................3.......................................MIKROEKONOMSKA ANALIZA ................ 139  SLIKA 12-1 REZULTATI TROŠKOVNO OPTIMALNE ANALIZE ................................. 193  14..... 191  13..................60%................................. 42  SLIKA 7-4 SDR = 10.............. 159  SLIKA 12-2 REZULTATI TROŠKOVNO OPTIMALNE ANALIZE ......................................12.......MIKROEKONOMSKA ANALIZA ......................................................................MAKROEKONOMSKA ANALIZA.............................. 44  SLIKA 7-7 PRIMJENA NEOBNOVLJIVE KOMPONENTE FAKTORA PRIMARNE ENERGIJE ............................1...............................30% ................................00%.............................................................MAKROEKONOMSKA ANALIZA ...... 112  SLIKA 10-5 RE=4% ............................................MIKROEKONOMSKA ANALIZA .............................  Analiza osjetljivosti .................................................30% .................1......................00% ................  12..................................................  Opis zgrade ...................................... 111  SLIKA 10-3 SDR = 3.......................................................30% ............. 138  SLIKA 11-8 CIJENE ENERGIJE U SLOVENIJI ..................MAKRO EKONOMSKA ANALIZA .......................2....................... 66  SLIKA 8-4 SDR = 10...............................................................2...........................................................

................... 31  TABLICA 7-4 MJERE PRIMIJENJENE NA SUSTAVU PRIPREME PTV (TABLICA 4 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) ....... 58  TABLICA 8-8 PRORAČUN PRIMARNE ENERGIJE PO KOMBINACIJAMA MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI (TABLICA 5 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) ....... 193  SLIKA 13-12 SDR = 3................ 191  SLIKA 13-9 TROŠKOVNO OPTIMALNA KALKULACIJA ............................................................................................................................................................................................................. 188  SLIKA 13-4 SDR = 3.......................................... 193  SLIKA 13-13 SDR = 10.................................................. 160  SLIKA 12-5 RE=4% ....................................... 16  TABLICA 4-3 PRETPOSTAVLJENO KRETANJE CIJENA CO2 EMISIJA ............................................................................................................... 194  SLIKA 13-15 RE=5.........................................30% ....................00% ................................................................................................................................................................. 160  SLIKA 12-4 SDR = 10....................................................................... 56  TABLICA 8-6 MJERE PRIMIJENJENE NA SUSTAVU RASVJETE (TABLICA 4 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) .......................................................................MIKROEKONOMSKA ............ 17  TABLICA 7-1 MJERODAVNI PODACI ZA IZRAČUN ENERGETSKOG SVOJSTVA ZGRADE (TABLICA 3 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠTAJA)...............................................30% ................................................................................................................................................................................. 57  TABLICA 8-7 PRIMIJENJENE KOMBINACIJE MJERA U TROŠKOVNO OPTIMALNOJ ANALIZI (TABLICA 4 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) ....................................... 189  SLIKA 13-5 SDR = 10...................................... 59  TABLICA 8-9 MIKROEKONOMSKA (FINANCIJSKA) ANALIZA (TABLICA 6 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) ....................................................................................................................................................................................................... 37  TABLICA 7-10 MAKROEKONOMSKA ANALIZA (TABLICA 6 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA)............................................. 162  SLIKA 12-8 CIJENE ENERGIJE U SLOVENIJI ............................................................................................................... 34  TABLICA 7-7 PRIMIJENJENE KOMBINACIJE MJERA U TROŠKOVNO OPTIMALNOJ ANALIZI (TABLICA 4 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) .. 52  TABLICA 8-3 MJERE PRIMIJENJENE NA SUSTAVU GRIJANJA (TABLICA 4 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) ..... 33  TABLICA 7-5 MJERE PRIMIJENJENE NA SUSTAVU VENTILACIJE I HLAĐENJA (TABLICA 4 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) ........................................ 15  TABLICA 4-2 FAKTORI PRIMARNE ENERGIJE KORIŠTENI U ANALIZI OSJETLJIVOSTI ........................... 48  TABLICA 8-2 MJERE PRIMIJENJENE NA VANJSKOJ OVOJNICI ZGRADE (TABLICA 4 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) .............................SLIKA 12-3 SDR = 3.......................................................................................................................................................................................................... 161  SLIKA 12-6 RE=5...................................... 195  SLIKA 13-16 NEOBNOVLJIVA KOMPONENTA FAKTORA PRIMARNE ENERGIJE ..............................MIKROEKONOMSKA ........................... 16  TABLICA 4-4 REFERENTNE JEDNOOBITELJSKE ZGRADE (TABLICA 1 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠTAJA) .............. 190  SLIKA 13-8 NEOBNOVLJIVA KOMPONENTA FAKTORA PRIMARNE ENERGIJE................................................................ 13  TABLICA 4-1 ULAZNE VRIJEDNOSTI PARAMETARA ZA PRORAČUN NPV .................................................6%............................................................ 39  TABLICA 8-1 MJERODAVNI PODACI ZA IZRAČUN ENERGETSKOG SVOJSTVA ZGRADE (TABLICA 3 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠTAJA)............MAKROEKONOMSKA .......................................................................................................................................................................................................... 194  SLIKA 13-14 RE=4% .................................................................................................... 54  TABLICA 8-4 MJERE PRIMIJENJENE NA SUSTAVU PRIPREME PTV (TABLICA 4 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) ....... 190  SLIKA 13-7 RE=5.. 35  TABLICA 7-8 PRORAČUN PRIMARNE ENERGIJE PO KOMBINACIJAMA MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI (TABLICA 5 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) ................................................................................. 36  TABLICA 7-9 MIKROEKONOMSKA (FINANCIJSKA) ANALIZA (TABLICA 6 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) ........................................ 163  SLIKA 13-1 TROŠKOVNO OPTIMALNA KALKULACIJA ...............................................................................................................................30% .. 195  POPIS TABLICA TABLICA 3-1 FAKTORI PRIMARNE ENERGIJE......................... 187  SLIKA 13-2 TROŠKOVNO OPTIMALNA KALKULACIJA ...................................................................................................................................................................6%... 34  TABLICA 7-6 MJERE PRIMIJENJENE NA SUSTAVU RASVJETE (TABLICA 4 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) ..................................................................00% ................................... 26  TABLICA 7-2 MJERE PRIMIJENJENE NA VANJSKOJ OVOJNICI ZGRADE (TABLICA 4 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) .... 192  SLIKA 13-10 TROŠKOVNO OPTIMALNA KALKULACIJA .................................................................................................................................................. 192  SLIKA 13-11 MIKROEKONOMSKA KALKULACIJA S DODANIM FOTONAPONSKIM SUSTAVOM ............................................................................................................. 189  SLIKA 13-6 RE=4% .............................................................................................................................................................................................. 55  TABLICA 8-5 MJERE PRIMIJENJENE NA SUSTAVU VENTILACIJE I HLAĐENJA (TABLICA 4 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) ......................................................................................6% ............00% ....................................... 188  SLIKA 13-3 MIKROEKONOMSKA KALKULACIJA S DODANIM FOTONAPONSKIM SUSTAVOM ................. 60  VII ............................... 29  TABLICA 7-3 MJERE PRIMIJENJENE NA SUSTAVU GRIJANJA (TABLICA 4 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) ...............................................................................................................................................................MAKROEKONOMSKA .......................................................................... 161  SLIKA 12-7 PRIMJENA NEOBNOVLJIVE KOMPONENTE FAKTORA PRIMARNE ENERGIJE .......................................

..... 102  TABLICA 10-7 PRIMIJENJENE KOMBINACIJE MJERA U TROŠKOVNO OPTIMALNOJ ANALIZI (TABLICA 4 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) .......................................... 130  TABLICA 12-1 MJERODAVNI PODACI ZA IZRAČUN ENERGETSKOG SVOJSTVA ZGRADE (TABLICA 3 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠTAJA).......................................................... 107  TABLICA 10-10 MAKROEKONOMSKA ANALIZA (TABLICA 6 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) .................................................... 79  TABLICA 9-6 MJERE PRIMIJENJENE NA SUSTAVU RASVJETE (TABLICA 4 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) ............................................... 70  TABLICA 9-2 MJERE PRIMIJENJENE NA VANJSKOJ OVOJNICI ZGRADE (TABLICA 4 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) .............................................................................................................................. 141  TABLICA 12-2 MJERE PRIMIJENJENE NA VANJSKOJ OVOJNICI ZGRADE (TABLICA 4 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) ........................................................................................... 99  TABLICA 10-4 MJERE PRIMIJENJENE NA SUSTAVU PRIPREME PTV (TABLICA 4 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) .......................................................................................... 125  TABLICA 11-7 PRIMIJENJENE KOMBINACIJE MJERA U TROŠKOVNO OPTIMALNOJ ANALIZI (TABLICA 4 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) .......................................................................................................................................................................................................................................... 62  TABLICA 9-1 MJERODAVNI PODACI ZA IZRAČUN ENERGETSKOG SVOJSTVA ZGRADE (TABLICA 3 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠTAJA).... 125  TABLICA 11-6 MJERE PRIMIJENJENE NA SUSTAVU RASVJETE (TABLICA 4 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) ............................... 94  TABLICA 10-2 MJERE PRIMIJENJENE NA VANJSKOJ OVOJNICI ZGRADE (TABLICA 4 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) ............................. 83  TABLICA 9-10 MAKROEKONOMSKA ANALIZA (TABLICA 6 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA)............................................................................................ 122  TABLICA 11-4 MJERE PRIMIJENJENE NA SUSTAVU PRIPREME PTV (TABLICA 4 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) ....................................................................... 117  TABLICA 11-2 MJERE PRIMIJENJENE NA VANJSKOJ OVOJNICI ZGRADE (TABLICA 4 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) . 151  TABLICA 12-7 PRIMIJENJENE KOMBINACIJE MJERA U TROŠKOVNO OPTIMALNOJ ANALIZI (TABLICA 4 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) ................................................................................................................................................ 147  TABLICA 12-4 MJERE PRIMIJENJENE NA SUSTAVU PRIPREME PTV (TABLICA 4 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) ....................................................................................................................................................................................................................................... 80  TABLICA 9-7 PRIMIJENJENE KOMBINACIJE MJERA U TROŠKOVNO OPTIMALNOJ ANALIZI (TABLICA 4 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) ............................................... 82  TABLICA 9-9 MIKROEKONOMSKA (FINANCIJSKA) ANALIZA (TABLICA 6 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) ...................................................................... 81  TABLICA 9-8 PRORAČUN PRIMARNE ENERGIJE PO KOMBINACIJAMA MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI (TABLICA 5 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) .......................................................... 104  TABLICA 10-8 PRORAČUN PRIMARNE ENERGIJE PO KOMBINACIJAMA MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI (TABLICA 5 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) ....................................................................................................................................... 101  TABLICA 10-5 MJERE PRIMIJENJENE NA SUSTAVU VENTILACIJE I HLAĐENJA (TABLICA 4 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) ........................................................................................................................................................................................................................ 152  VIII .............................................................................................................. 74  TABLICA 9-3 MJERE PRIMIJENJENE NA SUSTAVU GRIJANJA (TABLICA 4 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) ......................................................................................... 120  TABLICA 11-3 MJERE PRIMIJENJENE NA SUSTAVU GRIJANJA (TABLICA 4 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) ........................................................ 76  TABLICA 9-4 MJERE PRIMIJENJENE NA SUSTAVU PRIPREME PTV (TABLICA 4 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) .................... 78  TABLICA 9-5 MJERE PRIMIJENJENE NA SUSTAVU VENTILACIJE I HLAĐENJA (TABLICA 4 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) ...................................... 146  TABLICA 12-3 MJERE PRIMIJENJENE NA SUSTAVU GRIJANJA (TABLICA 4 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) ................................. 150  TABLICA 12-5 MJERE PRIMIJENJENE NA SUSTAVU VENTILACIJE I HLAĐENJA (TABLICA 4 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) . 124  TABLICA 11-5 MJERE PRIMIJENJENE NA SUSTAVU VENTILACIJE I HLAĐENJA (TABLICA 4 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) .......................................................................................................................................................... 129  TABLICA 11-10 MAKROEKONOMSKA ANALIZA (TABLICA 6 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) ............................................................................................................................................................................................ 127  TABLICA 11-9 MIKROEKONOMSKA (FINANCIJSKA) ANALIZA (TABLICA 6 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) .................................................................. 151  TABLICA 12-6 MJERE PRIMIJENJENE NA SUSTAVU RASVJETE (TABLICA 4 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) ....................................................................................................................................................... 97  TABLICA 10-3 MJERE PRIMIJENJENE NA SUSTAVU GRIJANJA (TABLICA 4 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) .......................................................................................TABLICA 8-10 MAKROEKONOMSKA ANALIZA (TABLICA 6 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA)........... 102  TABLICA 10-6 MJERE PRIMIJENJENE NA SUSTAVU RASVJETE (TABLICA 4 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) ........................ 108  TABLICA 11-1 MJERODAVNI PODACI ZA IZRAČUN ENERGETSKOG SVOJSTVA ZGRADE (TABLICA 3 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠTAJA)........................................................................................................................................................................ 85  TABLICA 10-1 MJERODAVNI PODACI ZA IZRAČUN ENERGETSKOG SVOJSTVA ZGRADE (TABLICA 3 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠTAJA).......................... 126  TABLICA 11-8 PRORAČUN PRIMARNE ENERGIJE PO KOMBINACIJAMA MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI (TABLICA 5 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) .................................................................................................................................. 105  TABLICA 10-9 MIKROEKONOMSKA (FINANCIJSKA) ANALIZA (TABLICA 6 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) ......................................

............................ 181  TABLICA 13-11 MAKROEKONOMSKA ANALIZA .........................................TABLICA 12-8 PRORAČUN PRIMARNE ENERGIJE PO KOMBINACIJAMA MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI (TABLICA 5 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) ...................................................KONTINENTALNA I PRIMORSKA HRVATSKA (TABLICA 4 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) .............................................................................................................................. 182  TABLICA 13-12 MAKROEKONOMSKA ANALIZA .......................PRIMORSKA HRVATSKA (TABLICA 5 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) .............................................. 155  TABLICA 12-10 MAKROEKONOMSKA ANALIZA (TABLICA 6 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) ......................................................................................................... 184  IX ................................................KONTINENTALNA I PRIMORSKA HRVATSKA (TABLICA 4 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) ......... 172  TABLICA 13-6 VARIJANTE SUSTAVA PRIPREME PTV ............................................................................................. 177  TABLICA 13-9 MIKROEKONOMSKA (FINANCIJSKA) ANALIZA .............................................................................................................................................................................................................PRIMORSKA HRVATSKA (TABLICA 3 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠTAJA) .. 176  TABLICA 13-8 PRORAČUN PRIMARNE ENERGIJE ................................................. 165  TABLICA 13-2 MJERODAVNI PODACI ZA IZRAČUN ENERGETSKOG SVOJSTVA GOTOVO NULA ENERGETSKE ZGRADE ......................... 167  TABLICA 13-3 VARIJANTE VANJSKE OVOJNICE ZA KONTINENTALNU KLIMU (TABLICA 4 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) ......KONTINENTALNA (TABLICA 6 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) .........PRIMORSKA (TABLICA 6 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) .................................. 175  TABLICA 13-7 PRORAČUN PRIMARNE ENERGIJE ........................................KONTINENTALNA HRVATSKA (TABLICA 3 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠTAJA) .............PRIMORSKA (TABLICA 6 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) ...............KONTINENTALNA (TABLICA 6 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) ..... 170  TABLICA 13-4 VARIJANTE VANJSKE OVOJNICE ZA PRIMORSKU KLIMU (TABLICA 4 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) .................................................................................KONTINENTALNA HRVATSKA (TABLICA 5 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) ......................................... 171  TABLICA 13-5 VARIJANTE SUSTAVA GRIJANJA I HLAĐENJA .................................................... 153  TABLICA 12-9 MIKROEKONOMSKA (FINANCIJSKA) ANALIZA (TABLICA 6 PREMA PREDLOŠKU IZVJEŠĆA) .................... 156  TABLICA 13-1 MJERODAVNI PODACI ZA IZRAČUN ENERGETSKOG SVOJSTVA GOTOVO NULA ENERGETSKE ZGRADE ............................................................................................................................. 179  TABLICA 13-10 MIKROEKONOMSKA (FINANCIJSKA) ANALIZA ...................................................

10 .. . Karakteristike postojećih zgrada u RH određene su prema statističkim podacima i podacima iz anketnih istraživanja.. Ploština neto podne površine zgrade jest ukupna ploština poda svih etaža zgrade između elemenata koji ga omeđuju i računa se prema točki 5. odstupa se od prosječnih karakteristika stambenog fonda te se optimizacijom arhitektonskih elemenata i tehničkih sustava postiže tehnički najviša razina energetske učinkovitosti zgrade koja se može postaviti kao zahtjev za gradnju novih zgrada. te su kao referentne vrijednosti korišteni podaci za grad Zagreb i Splitsko dalmatinsku županiju. Definicija podne površine Podna površina zgrade korištena u definiciji referentnih zgrada jest korisna ploština korisne površine grijanog dijela zgrade prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama.1. za razdoblje do 1970. AK (m2). godine. REFERENTNE ZGRADE 1. godine te iza 1987.5..1987. režimu korištenja i stupnju poboljšanja vanjske ovojnice i tehničkih sustava zgrade. od 1971. Za definiciju gotovo nula energetskih zgrada. Kriteriji odabira referentne zgrade Svojstva referentne zgrade utvrđena su temeljem statističkih analiza podataka iz provedenih anketa prema geografskoj lokaciji o starosti. Anketni podaci su uspoređeni sa statističkim podacima o izgradnji jednoobiteljskih zgrada na razini RH.1. 1. do 1986.1. 1. godine. površini i namjeni zgrade. te se u pogledu geometrije i tehničkih sustava određuju kao zgrade prosječnih karakteristika. Ploština korisne površine zgrade. Referentne jednoobiteljske zgrade Izvještaj o minimalnim zahtjevima na energetsko svojstvo jednoobiteljske zgrade za kontinentalnu i primorsku Hrvatsku. 1970.2. jest ukupna ploština neto podne površine grijanog dijela zgrade. i gotovo nula energetske zgrade strukturiran je prateći vremensku i prostornu karakterizaciju jednoobiteljskih zgrada u RH na postojeće zgrade građene u vremenskim razdobljima do 1970. HRN ISO 9836:2011.3. vrsti primijenjenog tehničkog sustava za grijanje i hlađenje te potrošnji energije. te nove gotovo nula energetske zgrade. iza 1987.

5. Podaci o stambenom fondu Podaci na kojima se bazira definicija referentnih zgrada izvedeni su iz statističkih podataka popisa stanovništva za RH te istraživanja za grad Zagreb1 i Splitsko dalmatinsku županiju2 provedenih u razdoblju od 10/2011 do 04/2012 za grad Zagreb te 06/2008 do 02/2009 za Splitsko dalmatinsku županiju. energetska bilanca i potrošnja energije Splitsko dalmatinske županije u 2007 11 .1. Vrsta referentne zgrade Referentna zgrada za Republiku Hrvatsku je virtualna zgrada koja odgovara prosječnim geometrijskim karakteristikama zgrade u pogledu površine. Prema anketnim podacima. 1.4. 1 2 Energetska bilanca grada Zagreba Energetska baza podataka. hlađenja i pripreme potrošne tople vode odabrani su prema najzastupljenijem tipu sustava i umreženog energenta za kontinentalnu odnosno primorsku Hrvatsku. katnosti i udjela grijane površine u ukupnoj korisnoj površini zgrade. Referentni energent i tehnički sustav grijanja. određeni su i udjeli površina konstrukcija vanjske ovojnice zgrade poboljšanih karakteristika u odnosu na razdoblje izgradnje zgrade.

2. sustav pripreme potrošne tople vode. sustav ventilacije i hlađenja te sustav rasvjete. ODABIR VARIJANTI / MJERA / KOMBINACIJA MJERA Odabir varijanti / mjera / kombinacija mjera za troškovno optimalnu analizu je iskazan odvojeno za građevinske konstrukcije vanjske ovojnice. sustave grijanja. Odvojeno iskazane varijante mjera po tablicama naslovljenim: "Mjere primijenjene na vanjskoj ovojnici zgrade (tablica 4 prema predlošku izvješća)" "Mjere primijenjene na sustavu grijanja (tablica 4 prema predlošku izvješća)" "Mjere primijenjene na sustavu pripreme PTV (tablica 4 prema predlošku izvješća)" "Mjere primijenjene na sustavu ventilacije i hlađenja (tablica 4 prema predlošku izvješća)" "Mjere primijenjene na sustavima rasvjete (tablica 4 prema predlošku izvješća)" su objedinjene u pripadajućim tablicama naslovljenim "Primijenjene kombinacije mjera u troškovno optimalnoj analizi" koje na jedinstven način povezuju sve analizirane kombinacije mjera za pojedinu referentnu zgradu. Zahtjevi komfora u prostoru te režim korištenja su identični za sve varijante (unutarnja projektna temperatura grijanja/hlađenja). 12 .

2. Proračunski interval je jedan mjesec za proračun potreba za grijanje. te jedan dan za proračun potreba za hlađenjem.10 13    .0001  1.038  0.0296  9.1.081  0. dok je energetskih potreba za hlađenje proveden prema satnoj metodi proračuna definiranoj Metodologijom provođenja energetskih potreba zgrada. korisne energije za grijanje. Određivanje energetskih svojstava Energetsko svojstvo zgrada određeno je proračunom primarne energije s primjenom mjera EE i OIE na referentne zgrade prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama.111  0.08 Drveni briketi     1. obnovljive izvore energije (peleti i solarna energije) te električnu energiju. PTV i rasvjetu te isporučene i primarne energije po energentima odvojeno za fosilna goriva (prirodni plin).054  0. ventilaciju i potrošnu toplu vodu.49 Mrki ugljen     1.082  0. PRORAČUN PRIMARNE ENERGIJE PO MJERAMA 3.180  1. Pravilniku o energetskim pregledima i enegetskom certificiranju zgrada i Metodologiji provođenja energetskih pregleda zgrada.3.09 Lignit     1.117  0. ventilaciju.0000  1.0001  105.3.054  0.0001  8. hlađenje.0000  95. ventilaciju i pripremu potrošne tople vode proveden je prema mjesečnoj metodi proračuna. Proračun potrebe za energijom Proračun potrebe za energijom (korisne i isporučene) izvršen je za svaku kombinaciju mjera energetske učinkovitosti i primjene obnovljivih izvora energije do razine potrebne energije za grijanje i hlađenje. Proračun energetskih potreba za grijanje.0334  0. Proračunsko razdoblje za kalkulaciju je 30 godina.111  1.0000  98.0001  0.038  0. 3. Faktori primarne energije Tablica 3-1 Faktori primarne energije Energent     Ukupno  Faktor  primarne  energije  Ne  Obnovljiva obnovljiva komponent komponent a  a  Emisija tCO2/TJ  (kgCO2/GJ )  Uvozna  komponent a        Kameni ugljen     1. 3.13 Ogrjevno drvo     1.0000  1.

0268  11.211  1.498  0.442  0.48 KO ‐ prosjek za KA  1.74 KO ‐ loživo ulje  KO ‐ ekstralako  loživo ulje  1.96 1.100  0.54    1.27 1.529  0.0322  9.001  1.191  1.451  0.033  0.47 Petrolej  Ekstralako loživo  ulje     1.87 Loživo ulje  Električna  energija  KO ‐ prosjek za RI  KO ‐ prosjek za Sl.004  82.  Brod  Daljinska toplina  KO ‐ prosjek za Split  Ukupno  Faktor  primarne  energije  Ne  Obnovljiva obnovljiva komponent komponent a  a  14    .130  0.76 Drveni ugljen     1.097  0.498  0.140  0.452  0.537  0.27 Sunčeva energija     Geotermalna  energija     1.52 Prirodni plin     1.004  1.004  91.383  65.132  0.138  0.154  0.486  0.001  86.559  0.0364  0.12 1.0130  0.358  0.004  115.004  109.350  0.001  1.0002  7.004  118.024  0.009  96.569  0.004  93.86 KO ‐ prosjek za OS  1.434  0.008  100.0115  1.123  0.69 1.798  0.393  0.0933  0.048  1.009  110.41 1.494  0.567  0.371  0.001  61.00 KO ‐ prosjek za Sisak  2.614  0.57 1.548  0.010  1.0303  0.466  0.004  1.004  86.0383  6.17 UNP     1.004  1.162  0.001  72.004  1.05 1.419  0.597  0.489  0.437  0.000  1.577  0.77 KO ‐ prosjek za VŽ  KO ‐ prosjek za  Vinkovce  KO ‐ prosjek za  Vukovar  1.605  0.004  106.004  148.010  1.009  97.59 KO ‐ prosjek za HR  CTS ZG  (kogeneracija)  CTS OS  (kogeneracija)  1.433  0.56 Drvena sječka     1.004  1.21    1.427  0.20    1.001  1.52 1.004  1.022  1.160  0.004  1.15 KO ‐ prosjek za ZG  1.540  0.385  0.004  132.033  0.004  1.1866  0.004  107.000  73.363  0.004  124.080  0.429  0.13 KO ‐ prirodni plin  1.Energent     Emisija tCO2/TJ  (kgCO2/GJ )  Uvozna  komponent a        Drveni peleti     1.84 1.286  1.481  0.001  83.22 Hrvatska ‐ prosjek  CTS ZG+OS  (kogeneracija)  1.004  1.478  0.004  103.004  1.095  0.010  1.211  1.442  0.001  1.66 1.004  1.462  0.004  2.004  100.444  0.004  1.523  0.004  1.

el: 2.00 cijene energenata  prirodni plin  električna energija  peleti  solar    kn/€   7.60  diskontna stopa  3. izvršena je kontrola i proračun sa neobnovljivom komponentom i ukupnim faktorom).00 0.4% .6% .19 2.social discount rate): 3.8% .80      kn/kWh kn/kWh kn/kWh kn/kWh   0.50  2.13 2.4. stopu rasta troškova za energiju.048  Analizom osjetljivosti varirane su slijedeće veličine u koracima: .50  5.2 Re. 4.6% 15 0.236 0.10% .80 Rp Ro Rm Rad % % % % 0.007 .stopa rasta troškova za energiju .2: 2.00 0.035 0.električna energija Re.obnovljivi Re.00 CO2   kg/kWh  0.38 1.615  1.el %  % % % % 6.5.80 2. Ulazni podaci za analizu osjetljivosti Ulazne vrijednosti za proračun globalnog troška dane su u slijedećoj tablici: Tablica 4-1 Ulazne vrijednosti parametara za proračun NPV ulazne vrijednosti     amortizacijsko razdoblje zgrade        g     50        proračunski period  τ  g  30       stopa inflacije  Ri  %  3.8% .4% .5. PRORAČUN GLOBALNOG TROŠKA Globalni trošak izračunat je za svaku varijantu mjera te je izvršena analiza osjetljivosti na promjenu diskontne stope.00 0.8% .30% .1 Re.5.195  1.4% .6% .1: 2.097  1.00 0.00 0.5.80 2.50% .220 0.neobnovljivi Re.diskontna stopa R (SDR .1.stopa rasta troškova za energiju .80 2.00 0. trenutnu primjenu cijena energenata izjednačenu sa neposrednim okruženjem i konačno korištenjem ukupnog faktora primarne energije i samo neobnovljive komnonente faktora primarne energije (unatoč uputama HRN EN 15603 prema kojima se gotovo nula energetske zgrade izračunavaju sa neobnovljivom komponentom faktora primarne energije.30       tržišna kamatna stopa  realna kamatna stopa  stopa rasta troškova za energiju ‐ neobnovljivi stopa rasta troškova za energiju ‐ obnovljivi stopa rasta troškova za električnu energiju     stopa rasta cijena proizvoda  stopa rasta troškova korištenja (pogona)  stopa rasta troškova održavanja  stopa rasta dodatnih troškova  R  RR Re.80 2.stopa rasta troškova za energiju .05 0.28 0 fpe  ukupni  1.

cijena prirodnog plina: Hrvatska 0.obnovljivi Re.798  4. Pretpostavljeno kretanje cijena energenata i CO2 emisija Tablica 4-3 Pretpostavljeno kretanje cijena CO2 emisija razdoblje  2013‐2025  2026‐2030  2031‐2043  €/tCO2 20 35 50 Pretpostavljeno kretanje cijena energenata: .8% .el: 2.73 kn/kWh .Slovenija 1.cijena peleta: Hrvatska 0.095  Električna energija  1.8% .Dodatna analiza osjetljivosti provedena je na trenutnu primjenu cijena energenata prema cijenama u okruženju koristeći podatke o cijenama energije u Sloveniji: .2: 2.097  1.33 kn/kWh .stopa rasta troškova za energiju .2.05 kn/kWh .Slovenija 0. u analizi osjetljivosti je variran pristup definiciji faktora primarne energije.električna energija Re.stopa rasta troškova za energiju .191  0.72 kn/kWh Također.614  0.1: 2.123  Sunčeva energija  1.Slovenija 0.8% 16 .neobnovljivi Re.28 kn/kWh .024  Prirodni plin  1. korištenjem ukupnog faktora primarne energije i samo neobnovljive komponente faktora primarne energije: Tablica 4-2 Faktori primarne energije korišteni u analizi osjetljivosti Energent     Ukupno Faktor primarne energije Neobnovljiva komponenta  Drveni peleti  1.stopa rasta troškova za energiju .38 kn/kWh .048  0.cijena električne energije: Hrvatska 1.

88 m²  I=1.32 m   zidovi od šuplje blok opeke.04 m²  J=5. ‐ 1986.18  f=7.12 m²  I=22.83 m²  S=2.88 m²  I=1. godine ‐  kontinentalna  Hrvatska  jednoobiteljska  zgrada  izgrađena od  1971. prozori i strop prema  tavanudjelomično sanirani              n=0.48 m²  I=26.51%    starost više od 43 godine  2 Ak=96.96 m²      krovište drveno  trakasti betonski temelji  PTV bez cirkulacijske petlje     regulacija termostatom    preko referentne prostorije      17 centralno radijatorsko  grijanje  plinski atmosferski kombi  bojler za grijanje i PTV     .20  kWh/m2a      f0=1.56 m²  J=2.80 m²      krovište drveno  trakasti betonski temelji  PTV bez cirkulacijske petlje     regulacija termostatom    preko referentne prostorije      Z=22.56%  Ak=69.nd=213.09    f=10.7 h‐1          f0=1.80 m2  zidovi od pune opeke NF  S=24.  horizontalni i vertikalni  armirano betonski serklaži    centralno radijatorsko  grijanje    QH.80 m²    drveni grednik prema  negrijanom tavanu   J=25.44 m²    podna konstrukcija betonska  podloga na minimalnoj  toplinskoj izolaciji ili bez              zidovi.Tablica 4-4 Referentne jednoobiteljske zgrade (tablica 1 prema predlošku izvještaja) referentna  postojeća  zgrada  jednoobiteljska  zgrada  izgrađena do  1970.32 m²    stropovi armirano betonske  ploče  plinski atmosferski kombi  bojler za grijanje i PTV       J=25.nd=254.  godine ‐  kontinentalna  Hrvatska  geometrija  ostakljene  konstrukcije  vanjske  ovojnice  ploština  korisne  podne  površine  opis zgrade  opis tehničkih sustava  prosječna  energetska  svojstva ‐ prije  rekonstrukcije  zahtjevi za  komponente  zgrade  QH.95  kWh/m2a      S=26.00 m²  S=1.92 m²  Z=1.

24 m²    horizontalni i vertikalni  armirano betonski serklaži  plinski atmosferski kombi  bojler za grijanje i PTV       J=26.32 m²    podna konstrukcija betonska  podloga na minimalnoj  toplinskoj izolaciji ili bez              zidovi.6 h‐1          f0=1.20 m²    stropovi armirano betonske  ploče  PTV bez cirkulacijske petlje       I=24. prozori i strop prema  tavanu djelomično sanirani              n=0.nd=186.68 m²  Z=2.36 m²  J=9.28 m²  I=2.45%    Ak=104.37  kWh/m2a      S=30.jednoobiteljska  zgrada  izgrađena od  1987.08      f=13.96 m²        trakasti betonski temelji  podna konstrukcija plivajući  pod na betonskoj podlozi s  minimalnom toplinskom  izolacijom                    prozori i strop prema tavanu  djelomično sanirani              n=0. godine ‐  kontinentalna  Hrvatska  Z=25.03  m2  starost 27‐42 godine  zidovi od šuplje blok opeke    centralno radijatorsko  grijanje    QH.32 m²    krovište drveno  regulacija termostatom    preko referentne prostorije    Z=24.12 m²  S=3.6 h‐1              starost mlađe od 27 godina        18 .64 m²    Z=1.

62  kWh/m2a      S=26.00 m²  S=1.  godine ‐  primorska  Hrvatska  geometrija  ostakljene  konstrukcije  vanjske  ovojnice  ploština  korisne  podne  površine  opis zgrade  opis tehničkih sustava  prosječna  energetska  svojstva ‐ prije  rekonstrukcije  zahtjevi za  komponente  zgrade  Q''H.14  f=7.36%  Ak=72.nd=170. ‐ 1986.19 m2  zidovi od prirodnog kamena  S=24.44 m²      krovište drveno  trakasti betonski temelji  PTV bez cirkulacijske petlje     regulacija termostatom    preko referentne prostorije      Z=24. prozori i strop prema  tavanu djelomično sanirani              n=0.nd=149.87 m²  I=1.88 m²  J=2.80 m²    podna konstrukcija betonska  podloga na minimalnoj  toplinskoj izolaciji ili bez              zidovi. godine ‐  primorska   Hrvatska  jednoobiteljska  zgrada  izgrađena od  1971.52 m²  Z=1.88 m²  I=1.32 m²    podna konstrukcija betonska  podloga na minimalnoj  toplinskoj izolaciji ili bez      19 električne grijalice    električni akumulacijski  bojler      .32 m²    starost više od 43 godine  2 Ak=95.56 m²  S=2.96 m²      krovište drveno  trakasti betonski temelji  PTV bez cirkulacijske petlje     regulacija termostatom    preko referentne prostorije      Z=25.67 m²  Z=2.93  kWh/m2a      f0=1.56%    električne grijalice      Q''H.10    f=10.80 m²    drveni grednik prema  negrijanom tavanu   J=23.39 m   zidovi od šupljih blokova od  betona. horizontalni i  vertikalni armirano betonski  serklaži    stropovi armirano betonske  ploče  električni akumulacijski  bojler      J=25.20 m²  I=26.98 m²  I=24.04 m²  J=5.referentna  postojeća  zgrada  jednoobiteljska  zgrada  izgrađena do  1970.9 h‐1          f0=1.

04 m²  J=5.88 m²  I=1.nd=105.56%    starost 27‐42 godine  2 Ak=95.96 m²      FERT strop  krovište drveno  PTV bez cirkulacijske petlje     regulacija termostatom    preko referentne prostorije      Z=25. prozori i strop prema  tavanu djelomično sanirani              n=0.32 m²        trakasti betonski temelji  podna konstrukcija plivajući  pod na betonskoj podlozi s  minimalnom toplinskom  izolacijom                    prozori i strop prema tavanu  djelomično sanirani              n=0.32 m²    horizontalni i vertikalni  armirano betonski serklaži  električni akumulacijski  bojler      J=25.56 m²  S=2.67 m²    Z=2. godine ‐  primorska  Hrvatska        zidovi.39 m   zidovi od šuplje blok opeke    električne grijalice      Q''H.jednoobiteljska  zgrada  izgrađena od  1987.21  kWh/m2a      S=26.08      f=10.20 m²  I=26.9 h‐1          f0=1.6 h‐1              starost mlađe od 27 godina        20 .

96 m²  I=0 m²  Z=0 m²              Q''c.01 W/K  Ukrov=0.69 m²  J=53.14 W/m²K  S=74.76  S=4.nd= 39.32 m²  J=36.nd=0.37m2  Q''c.58 W/K  Hve=17.69  HD=73.20‐0.17‐0.72 m²  Z=46.75 W/m²K  S=68.80 W/K    Q''h.adj=82.40%                Ak=153.75  udio prozora na  ploština korisne  vanjskoj ovojnici i  površine zgrade  faktori  zasjenjenja  f=18.96 m²  I=0 m²  Z=0 m²        f=18.adj=130.40%  Ak=154.37 W/K  Hg=9.11 W/K  H=99.18 W/m²K  21 prosječna energetska svojstva  zgrade  zahtjevi na razini komponenti  (karakteristične vrijednosti)          Uzid=0.43 m²  J=56.92 m²    S=4.13‐0.19 kWh/m2a  Ukrov=0.31 W/K  Hve=17.gotovo nula energetske zgrade (tablica 2 prema predlošku izvještaja) za nove zgrade  jednoobiteljska  zgrada ‐  kontinentalna  Hrvatska                jednoobiteljska  zgrada ‐ primorska  Hrvatska            geometrija zgrade  f0=0.nd=6.21m2  Q''h.52 m²  I=48.90 m²  I=44.9 kWh/m2a  Htr.Tablica 2 Referentne nove .13 ‐ 0.95 kWh/m2a  Uzid=0.15 W/m²K  Uprozor=0.97 W/K  HD=112.25 W/m²K  Upod=0.07 m²  Z=48.6 kWh/m2a  Htr.32 m²  J=36.22 W/m²K      .30 W/m²K  Uprozor=1.15 W/m²K  Upod=0.39 W/K  Hg=18.07 m²        f0=0.nd= 29.

nd=42.6 kWh/m²a električna energija proizvedena u zgradi (PV) električna energija proizvedena u zgradi (PV) i izvezena na tržište   i izvezena na tržište   4.61 kWh/m²a Q''H.1986.zgrada gotovo nulte energije .74 kWh/m²a Q''H.primorska kontinentalna Hrvatska  Hrvatska  Eprim=41 kWh/m²a (6309 kWh/a)  Eprim=33 kWh/m²a (5122 kWh/a)  Q''H.nd=92.nd=29.  zgrada iza 1987. zgrada od 1971. Eprim=55 kWh/m²a (5306 kWh/a)  Eprim=71 kWh/m²a (6755 kWh/a)  Q''H.nd=39. te su na temelju izvedenih rezultata za kontinentalnu i primorsku hrvatsku definirane troškovno optimalne razine energetskih svojstava jednoobiteljskih zgrada. Zahtjevi se određuju za postojeće i nove zgrade.03 kWh/m²a zgrada gotovo nulte energije . kontinentalna Hrvatska  primorska Hrvatska postojeća zgrada zgrada do 1970   zgrada do 1970 Eprim=136 kWh/m²a (9522 kWh/a)  Eprim=52 kWh/m²a (3760 kWh/a)  Q''H.nd=6.nd=65.75 kWh/m²a Q''H.36 kWh/m²a nova zgrada zgrada iza 1987.72 kWh/m²a zgrada od 1971.1986.9 kWh/m²a Q''C.5.19 kWh/m²a Q''C. Eprim=102 kWh/m²a (10655 kWh/a) Eprim=66 kWh/m²a (6333 kWh/a)  Q''H.nd=0. TROŠKOVNO OPTIMALNA RAZINA ZA REFERENTNE ZGRADE Zakonodavni okvir RH ne razlikuje postojeće zgrade po starosti prema određenim starosnim kategorijama referentnih zgrada.nd=38.nd=23.95 kWh/m²a Q''H.nd=69.460 kWh/a 5586 kWh/a (ova je energija izvan bilance primarne (ova je energija izvan bilance primarne energije zgrade) energije zgrade)   22 .

referentna zgrada jednoobiteljska zgrada troškovno optimalni trenutni zahtjevi raspon/ razina referentnu zgradu kWh/m²a kWh/m²a 55 .primorska Hrvatska 19 kWh/m²a = 21% od 90 kWh/m²a Raspon optimalnih vrijednosti potrošnje primarne energije prilikom rekonstrukcija postojećih zgrada za kontinentalnu Hrvatsku iznosi 51 . te visoke cijene kapitala . uz relativno visoku vrijednost građevinskih radova (pri tome.03 kWh/m²a). Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama ograničena je maksimalna primarna energija za kontinentalnu Hrvatsku na 160 kWh/m²a.136 kWh/m²a. referentna zgrada troškovno trenutni zahtjevi za optimalni raspon/ referentnu zgradu razina kWh/m²a 23 razlika .ref=38.ref=69. Troškovno optimalnom analizom utvrđena je najniža razina globalnog troška za zgradu s potrebnom primarnom energijom od 102 kWh/m²a za kontinentalnu klimu (Q''H. To je rezultat znatno nižih cijena energije od prosječnih vrijednosti u okruženju. Zgrada građena iza 1987. te je potrebno maksimalnu primarnu energiju ograničiti na 83 kWhm²a.ocijenjeno i kroz diskontnu stopu.nd. stopa rasta cijene energije. USPOREDBA MINIMALNIH ZAHTJEVA ZA ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA NOVE I POSTOJEĆE ZGRADE OD TROŠKOVNO OPTIMALNIH ZAHTJEVA Analizom osjetljivosti na varijabilne komponente proračuna (diskontna stopa. a za primorsku 52 .71 kWh/m²a. te 66 kWh/m²a za primorsku klimu (Q''H. kao i kroz realnu kamatnu stopu za mikroekonomsku kalkulaciju. a primorsku 90 kWh/m²a. tehnologije koje koriste postojeće starije zgrade su danas značajno skuplje i teže dostupne nego u vrijeme njihove gradnje što povećava troškove intervencije na njima).71 kWh/m²a 90 kWh/m²a .136 kWh/m²a 160 kWh/m²a za kontinentalna Hrvatska jednoobiteljska zgrada razlika 24 kWh/m²a = 15% od 160 kWh/m²a 52 . te je gornja točka optimalnog raspona za kontinentalnu Hrvatsku upravo na granici 15% odstupanja od zahtjeva propisa. korištenje samo neobnovljive komponente faktora primarne energije) utvrđen je relativno veliki raspon optimalne razine za postojeće zgrade. godine svojim geometrijskim karakteristikama i primijenjenim sustavima odgovara prosječnoj novogradnji.74 kWh/m²a).6.nd. dok je za primorsku odstupanje od propisa 21%. trenutno povećanje cijene energije.

novogradnja 160 95.nd Eprim Q''H. optimalna razina za kontinentalnu Hrvatsku je 41 kWh/m²a. 102 kWh/m²a 160 kWh/m²a kontinentalna Hrvatska jednoobiteljska zgrada .36 jednoobiteljska zgrada .rekonstrukcija 160 95. referentna zgrada trenutni zahtjev novi zahtjev Eprim Q''H.74 gotovo nula energetska zgrada - - 41 6.61 jednoobiteljska zgrada . te je potrebno maksimalnu primarnu energiju ograničiti na 83 kWhm²a.iza 1987.01 66 38.1. a 17 kWh/m²a za kontinentalnu i primorsku Hrvatsku iskazano prema neobnovljivoj komponenti faktora primarne energije.novogradnja 160 95.01 102 69. godine do razine utvrđene za zgrade gotovo nulte energije.95 jednoobiteljska zgrada . Plan za smanjenje razlika između troškovno optimalnih zahtjeva za energetska svojstva zgrada i minimalnih zahtjeva za energetska svojstva zgrada Tehničkim propisom o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama ograničena je maksimalna primarna energija za kontinentalnu Hrvatsku na 160 kWh/m²a. godine. te je gornja točka optimalnog raspona za kontinentalnu Hrvatsku upravo na granici 15% odstupanja od zahtjeva propisa.01 136 92.nd kWh/m²a kWh/m²a kWh/m²a kWh/m²a jednoobiteljska zgrada . a primorsku Hrvatsku 33 kWh/m²a Iskazana prema ukupnom faktoru primarne energije.01 71 42. a primorsku 90 kWh/m²a. 6.iza 1987. 58 kWh/m²a = 36% od 160 kWh/m²a 66 kWh/m²a 90 kWh/m²a primorska Hrvatska 24 kWh/m²a = 27% od 90 kWh/m²a Za gotovo nula energetske zgrade. godine s planom postupnog postroženja zahtjeva do 2020. a za nove zgrade namanje optimalna razina za zgrade izgrađene iza 1987.19 kontinentalna Hrvatska primorska Hrvatska 24 . dok je za primorsku odstupanje od propisa 21%.rekonstrukcija 160 95.03 gotovo nula energetska zgrada - - 33 0. Tehničkim propisom za racionalnu uporabu energije i toplinsku zaštitu u zgrada bi trebalo diferencirati zahtjeve za rekonstrukcije postojećih zgrada i nove zgrade na način da se za postojeće zgrade ukupno uvede razina ograničenja utvrđena prema analizi zgrada izgrađenih do 1987.kWh/m²a jednoobiteljska zgrada .

Koeficijent prolaska topline nesanirane stropne konstrukcije U=1. trstikom i žbukom. Koeficijent prolaska topline sanirane stropne konstrukcije U=0. Karakteristike originalnih prozora su: Uw=4.1.65 W/m2K. g┴=0.7. Opis zgrade Opis građevinskog dijela zgrade. Grede su u podgledu obložene daščanom oplatom. GODINE .7 h25 . Podna konstrukcija je betonska podloga na 2 cm ekspandiranog polistirena (EPS) na hidroizolaciji i betonskoj podlozi. S obzirom na kombinaciju novih i starih prozora pretpostavljeni broj izmjena zraka je n=0.92% kuća prozori su zamijenjeni PVC stolarijom. a unutarnji 25 cm.12 W/m2K. JEDNOOBITELJSKA ZGRADA IZGRAĐENA DO 1970. ostakljenje IZO staklom 4+16+4 mm u trokomornim okvirima. bez izolacije. termotehničkih sustava i rasvjete Svi građevni elementi su pretpostavljeni karakteristično za razdoblje gradnje. Koeficijent prolaska topline podne konstrukcije U=1. Karakteristike novih prozora su: Uw=2. Koeficijent prolaska topline saniranog zida U=0. Ulazna vrata su od masiv drveta debljine 4 cm. Na 39. površinska obrada je obostrano žbuka.24 W/m2K. te sudjeluje u toplinskom otporu stropa iznad grijanog prostora prizemlja.02% kuća stropna konstrukcija je poboljšana polaganjem mineralne vune(MW) kaširane staklenim voalom debljine 10 cm s tavanske strane konstrukcije.18% kuća je zid naknadno poboljšan toplinskom izolacijom (ekspandirani polistiren – EPS) u debljini 6 cm s tankoslojnom žbukom (ETICS fasadni sustav). Fc=0. a poboljšanja prema statističkim istraživanjima i anketama.1. Na 43.5 W/m2K.80. Zaštita od sunca predviđena je griljama ili roletama.38 W/m2K. g┴=0. a pod tavana je daščana oplata.30. pokrov biber crijepom. a tavanski prostor je negrijan i slabo provjetravan. Originalni prozori iz razdoblja gradnje kuće su drvena stolarija ostakljena jednostrukim staklom d=4 mm u drvenom okviru od crnogorice debljine 6 cm.87. Kuća je zidana punom opekom normalnog formata (NF) u produžnom mortu.40 W/m2K. Krovište je drveno. Fc=0.29 W/m2K. Konstrukcija krovišta nije uključena u ovojnicu grijanog dijela kuće.KONTINENTALNA HRVATSKA 7. Koeficijent prolaska topline nesaniranog zida U=1. Stropna konstrukcija prema zatvorenom negrijanom tavanu izvedena je od drvenog grednika na osnom razmaku 1 m. U=3.30. Vanjski nosivi zidovi su debljine 38 cm. Na 54.28 W/m2K.

Isti uređaj se koristi i za pripremu potrošne tople vode (PTV).Koristi se centralno grijanje prostora s radijatorima kao ogrjevnim tijelima. Ciijevi sustava razvoda su neizolirane. Temperatura polaza/povrata vode u sustavu grijanja je 70/55°C.2  namjena jednoobiteljska zgrada  26 . snage 105 W/članku.1955  solarna meteorološki  uvjeti  lokacija HDD 2805  CDH Prilog  E  Tehničkog  propisa  o  racionalnoj  uporabi  energije  i  toplinskoj  zaštiti  u  zgradama   predgrađa. Cijevi razvoda PTV su neizolirane. Temperatura PTV je 60°C. =1 W/mK.50  % zapad 6.0 x 8. Radijatori su smješteni na vanjskim zidovima pojedinih prostorija. Regulacija rada sustava grijanja je pomoću termostata smještenog u referentnoj prostoriji.28  % 180  ° stupanj dani grijanja  stupanj dani hlađenja  izvor meteoroloških podataka opis terena     geometrija  zgrade  duljina x širina x visina  ploština korisne površine broj etaža  faktor oblika  udio prozora u ukupnoj  vanjskoj ovojnici  jug orijentacija  unutarnji  1. Nema cirkulacijske petlje.  bez  utjecaja  susjednih  zgrada  10. koeficijent toplinskih gubitaka po jedinici duljine cijevi =1 W/mK.0965  peleti 1.80  1. Razvod sustava grijanja prolazi kroz grijane prostore. i prolaze kroz grijane prostore. Ukupni broj instaliranih radijatorskih članaka je 90.14  5.00  1..0484  Zagreb Maksimir  45°49' N  16°02' E  3045. Kao izvor toplinske energije koristi se plinski atmosferski kombi bojler snage 24 kW.6153  primarne energije     prirodni plin 1.7 x 2.8  69. smješten u grijanom prostoru.98  % sjever 7. Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom  certificiranju zgrada te Metodologiji provođenja energetskih pregleda građevina     faktori konverzije  električna energija 1. Tablica 7-1 Mjerodavni podaci za izračun energetskog svojstva zgrade (tablica 3 prema predlošku izvještaja) proračun  proračun izvršen prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj  zaštiti u zgradama.73  m x m x m  m² ‐ m²/m³ % istok 7.

83  ‐ ostakljenje +  zasjenjenje  0.00  W/m² prosječni koeficijent prolaska topline zidova 0.40  W/m²K toplinski mostovi  ukupna duljina 48.27  94.19  % % postavna temperatura  zimi 20  °C ljeti ‐  °C zimi ‐  % ljeti ‐  % efikasnost sustava  hlađenja  postavne  temperature i  režimi  korištenja  J/m²K postavna vlažnost  režimi korištenja i  upravljanje     zaposjednutost rasvjeta 24/7  24/7  uređaji 24/7  ventilacija 24/7  grijanje 24/7  hlađenje 24/7  27 .04  W/mK toplinski kapacitet prema  jedinici površine    prosječni linijski  koeficijent prolaska  topline  ukupni toplinski  kapacitet za zgradu  J/m²K  122.47  W/m² specifična električna snaga električne opreme 0.00  % proizvodnja  0.274.6  m 0.dobici  prosječni toplinski dobici od korisnika specifična električna snaga sustava rasvjete građevni  dijelovi  5.28  1/h ‐  1/h ventilacija  efikasnost sustava grijanja broj izmjena zraka u  satu  stupanj povrata  topline  proizvodnja  razvod ‐  % 91.90  W/m²K prosječni koeficijent prolaska topline krova 0.42  1/h prirodna ventilacija  0.27  96.82  % upravljanje 88.00    J/m²K   J/m²K vrsta zasjenjenja  prosječni g‐faktor  tehnički  sustavi  grilje ili rolete  ostakljenje 0.00  % razvod 0.80  W/m²K prosječni koeficijent prolaska topline podruma 1.24  W/m²K prosječni koeficijent prolaska topline prozora 3.25  ‐ infiltracija  0.00  W/m² 13.00  % upravljanje 0.00  % emisija 0.400.32  % % emisija 84.00  % efikasnost sustava  pripreme PTV  proizvodnja  razvod 91.

00  kWh/a 0. itd.467. itd.77  kWh/a 404.00  kWh/a 1.00  872.16  0.64  kWh/a kWh/a kWh/a 0. pomoćni sustavi. vanjska  rasvjeta.00  kWh/a   3 0.847.89  kWh/a 28.potrebna  energija  proizvodnja  energije na  lokaciji  potrošnja  energije  (toplinski) energetski  doprinos glavnih pasivnih  strategija    1 0.00  kWh/a 2.00  kWh/a 17743.)  električna energija prirodni plin primarna energija ukupno primarna energija specifična 28 . solarni  kolektori)  električna energija proizvedena u zgradi i korištena  na lokaciji  električna energija proizvedena u zgradi i izvezena  na tržište  isporučena energija  električna energija prirodni plin primarna energija / po  energentima  drugo (biomasa.)  toplinska energija iz obnovljivih izvora (npr.88  kWh/a 25.48  ‐  kWh/a kWh/a kWh/a kWh/a ‐  917.  daljinsko grijanje /  hlađenje.369.00  kWh/a 2 0.573.  odvlaživanje)  korisna energija za ventilaciju korisna energija za rasvjetu korisna energija za ostalo (uređaji.217.00  kWh/a 0.27  kWh/m²a potrebna energija za grijanje potrebna energija za hlađenje potrebna energija za PTV potrebna energija za ostale  potrebe (ovlaživanje.50  549.02  kWh/a 0.14  kWh/a 23.

  30 cm od vanjskog uređenog  terena  dodatna toplinska izolacija MW  u filcu 20 cm s λ ≤ 0.18% zidova poboljšano je  dodavanjem ETICS sustava  (EPS s λ = 0.  43.  30 cm od vanjskog uređenog  terena  dodatna toplinska izolacija MW  u filcu 18 cm s λ ≤ 0.032  W/mK ‐ 12 cm.035 W/mK  na stropu prema tavanu. u visini min.  30 cm od vanjskog uređenog  terena  dodatna toplinska izolacija MW  u filcu 20 cm s λ ≤ 0.032  W/mK ‐ 20 cm. u visini min.035 W/mK  debljine 10 cm s tavanske strane  konstrukcije)  varijanta 1  ETICS sustav toplinske izolacije  zidova      (EPS‐F grafitni s λ ≤ 0.  trstikom  i  žbukom. XPS ili EPS ploče  za perimetralnu toplinsku      izolaciju u zoni podnožja 12 cm  s λ ≤ 0.  grede  u  podgledu  obložene  daščanom  oplatom.035 W/mK  na stropu prema tavanu.  a  pod tavana je daščana oplata. XPS ili EPS ploče  za perimetralnu toplinsku      izolaciju u zoni podnožja 20 cm  s λ ≤ 0.   39.035 W/mK  na stropu prema tavanu. u visini min.82% zid od pune opeke NF  debljine 38 cm obostrano  ožbukan bez toplinske izolacije.033 W/mK.  kaširana      staklenim voalom na strani  zračnog sloja  .035 W/mK – 6 cm)  izolacija krova  (stropne  konstrukcije  prema tavanu)  60.Tablica 7-2 Mjere primijenjene na vanjskoj ovojnici zgrade (tablica 4 prema predlošku izvješća) mjera  izolacija vanjskog  zida  referentni primjer  56.033 W/mK.033 W/mK. XPS ili EPS ploče  za perimetralnu toplinsku      izolaciju u zoni podnožja 20 cm  s λ ≤ 0.02% stropnih konstrukcija  poboljšana filcem mineralne  vune (MW s λ ≤ 0.032  W/mK ‐ 20 cm.  kaširana staklenim voalom na  strani zračnog sloja   29 varijanta 2  dodatni ETICS sustav toplinske  izolacije zidova      (EPS‐F grafitni s λ ≤ 0.  kaširana      staklenim voalom na strani  zračnog sloja  varijanta 3  dodatni ETICS sustav toplinske  izolacije zidova      (EPS‐F grafitni s λ ≤ 0.98%  drveni  grednik  na  osnom  razmaku  1  m.

  Zaštita od sunca predviđena je  griljama ili roletama.60)    varijanta 3  zamjena svih postojećih prozora  novim prozorima (PVC okviri sa  5 komora. ostakljeni dvostrukim     Low‐E staklom punjenim  plinom.mjera  prozori  referentni primjer  45.  duljina ploča XPS‐a = 80 cm  ▪ sva postojeća vrata  zamijenjena novima.  vanjskog zida i stropa i na spoju  zida i poda (temelja)      nmin = 0.  debljina ploče XPS‐a = 10 cm.  varijanta 1  zamjena jednostrukog  ostakljenja prozora dvostrukim  Low‐E.50 (prirodno  provjetravanje)  ▪ produljenje toplinskog mosta  kod temelja: vertikalna rubna  izolacija ‐ ekstrudirani polistiren     (XPS. λ ≤ 0. te vanjskog zida i  stropa  nmin = 0.  54.0  W/m2K  ▪ pravilnom postavom toplinske  izolacije prekinuti će se svi  toplinski mostovi na spojevima 2  vanjska zida.0  W/m2K  ▪ pravilnom postavom toplinske  izolacije prekinuti će se svi  toplinski mostovi na spojevima 2  vanjska zida.  okviri minimalno popravljeni i s  dodatnim PU pjenastim  samoljepljivim elastičnim  brtvama debljine 5 mm  ugrađenim      kontinuirano na sve spojeve  krila i doprozornika  Ug ≤ 1. λ ≤ 0. Uf ≤ 1.60  varijanta 2  zamjena svih postojećih prozora  novim prozorima (PVC okviri sa  5 komora.92% nova PVC stolarija. bez zamjene okvira.70  toplinski mostovi postoje na  spojevima 2 vanjska zida. Zaštita od sunca  predviđena je griljama ili  roletama.50  (prirodno  provjetravanje)  pravilnom postavom toplinske  izolacije prekinuti će se svi  toplinski mostovi na spojevima 2  vanjska zida.40  W/mK   g^ = 0. te vanjskog zida i  stropa  nmin = 0.08% originalni prozori ‐  stolarija ostakljena  jednostrukim staklom d=4 mm u  drvenom okviru od crnogorice  debljine 6 cm.10 W/m2K       g^ = 0. ostakljeni dvostrukim      Low‐E staklom punjenim  plinom. sa toplinski  izoliranim vratnim krilom U ≤ 2.60)    redukcija  toplinskih  mostova i  prirodnog  provjetravanja  nmin=0.40 W/m2K     Ug ≤  1. Uf ≤ 1.50 (prirodno  provjetravanje)  ▪ produljenje toplinskog mosta  kod temelja: vertikalna rubna  izolacija ‐ ekstrudirani polistiren      (XPS.40 W/m2K     Ug ≤  1.  debljina ploče XPS‐a = 10 cm.033 W/mK).033 W/mK). te vanjskog zida i  stropa  30 .  duljina ploča XPS‐a = 80 cm  ▪ sva postojeća vrata  zamijenjena novima.10 W/m2K       g^ = 0.  ostakljenje IZO staklom 4+16+4  mm u trokomornim okvirima. sa toplinski  izoliranim vratnim krilom U ≤ 2.

 (2K)   varijanta 2   ogrjevna tijela: radijatori    smještaj:vanjski zidovi    regulacija: preko ref. van  zidova    regulacija: prema  unut.temperaturi      temperatura: 70/55°C    smještaj: grij.mjera  izolacija poda  referentni primjer  podna konstrukcija je betonska  podloga na 2 cm ekspandiranog  polistirena (EPS).kondenzac.3W/mK     generator topl.2‐0.prostor. unutarnji  zidovi    regulacija: prema  unut.: plinski  kombi. unutarnji  zidovi    regulacija: prema  unut.kombi bojler    izolacija: Y= 0.kombi bojler    izolacija: Y= 0.   regulacija:  preko  ref. λ ≤ 0. prostorije  (termostat)   varijanta 1   ogrjevna tijela: radijatori    smještaj:vanjski zidovi    regulacija: preko ref.prostor.prostor.: plinski  atm.: plinski  kombi.3W/mK     generator topl. na  hidroizolaciji i donjoj betonskoj  podlozi.kondenzac. prostorije  (termostat)+termostat vent.temperaturi      temperatura: 55/40°C    smještaj: grij.Y= 1 W/mK     generator topl.030 W/mK)  i izvodi      se cementni estrih.temperaturi      temperatura: 45/35°C    smještaj: grij.     razvod       temperatura: 70/55°C    smještaj: grij.prostor.temperaturi     proizvodnja   izolacija: neizolir.  prostorije   regulacija: PI regulator.bojler      generator topl. unutarnji  zidovi    regulacija: prema  unut.  .: plinski  atm. te  parket ljepljen za podlogu  Tablica 7-3 Mjere primijenjene na sustavu grijanja (tablica 4 prema predlošku izvješća) mjera  sustav grijanja  predaja    referentni primjer   ogrjevna tijela: radijatori    smještaj:vanjski zidovi    regulacija: preko ref.bojler     mjera   snaga: 24 kW    varijanta 4   snaga: 20 kW    varijanta 5   snaga: 18 kW    varijanta 6   snaga: 18 kW    varijanta 7  sustav grijanja   ogrjevna tijela: radijatori    ogrjevna tijela: radijatori    ogrjevna tijela: podno grijanje    ogrjevna tijela: radijatori   predaja   smještaj:vanjski zidovi    smještaj:vanjski zidovi    smještaj:izolirani pod    smještaj:vanjski zidovi      regulacija:    preko  ref.  varijanta 1  nema zahvata na podnoj  konstrukciji  varijanta 2  nema zahvata na podnoj  konstrukciji  varijanta 3  na postojeću betonsku podlogu  se postavljaju ploče XPS‐a  (debljine 8 cm.   31  regulacija:  preko  ref. prostorije  (termostat)+termostat vent.2‐0. (2K)  varijanta 3   ogrjevna tijela: podno grijanje    smještaj:izolirani pod    regulacija: PI regulator.

3W/mK     izolacija: Y= 0.  unutarnji   smještaj: grij.    smještaj:  grij.    regulacija: PI regulator.:  kotao  na   generator topl.   razvod   temperatura: 45/30°C    temperatura: 45/35°C      smještaj:  grij.prostor. (2K)   prostorije+PI  regulator  s  funkc.:  kombi.temperaturi      izolacija: Y= 0.temperaturi   unut.temperaturi      izolacija: Y= 0.2‐0.2‐0.prostorije+PI  regulator  s  funkc.prostor.: Dizalica topline      5.temperaturi   unut.prostor.  unutarnji   smještaj:  grij.: kotao na pelete   generator topl.  unutarnji  zidovi   zidovi      regulacija:   temperatura: 70/55°C    temperatura: 45/35°C    temperatura: 55/40°C   zidovi   prema   regulacija:  prema   regulacija:  prema   regulacija:  prema  unut.bojler     zidovi    generator  zidovi   prema   regulacija:  prema  unut.: Dizalica topline   32  snaga: 18 kW    plinski  .3 kW (A2/W45) bival.temperaturi   unut.3W/mK       izolacija: Y= 0. ‐3°C  snaga: 14 kW     snaga: 14 kW    mjera  varijanta 8  varijanta 9  sustav grijanja   ogrjevna tijela: podno grijanje    ogrjevna tijela: podno grijanje   predaja   smještaj:izolirani pod    smještaj:izolirani pod      regulacija: PI regulator.: kotao na pelete   generator topl.prostor. temp.prostor.prostor.  unutarnji   smještaj:  grij.  optimizac   optimizac   razvod   temperatura: 70/55°C      smještaj:  grij.temperaturi   unut.3W/mK      proizvodnja   generator  topl.2‐0.kondenzac.2‐0.  (termostat)+termostat vent.3W/mK    proizvodnja   generator topl.  unutarnji     regulacija:  topl.

   smještaj:  grij.  bez  cirk.   smještaj:  grij.   temperatura:  60°C.2‐0.kombi bojler   atm.kondenzac.  bez  cirk.   temperatura:  60°C.3 W/mK     izolacija: izolir.   isti kao za grijanje   zrak‐voda (pom grijač)   topl.Y= 0.3 W/mK     izolacija: izolir.3 W/mK    izolacija: izolir.2‐0.3 W/mK    proizvodnja   grijanje   generator topl.  u  unut.:  dizalica  topline   generator topl.   smještaj:  grij.2‐0.   smještaj:  grij.:  plinski  kombi.:  plinski   generator topl.prostor.prostor.3 kW (A2/W45) bival.3 W/mK    izolacija: izolir.  bez  cirk.  u  unut.   temperatura:  60°C.Y= 0.  petlje   razvod  Petlje   Petlje   petlje    smještaj:  grij. temp.  bez  cirk.: kotao na pelete   generator  proizvodnja  PTV   isti  kao  za  grij.bojler   isti  kao  za  grij.prostor.  zidovima   zidovima   zidovima   zidovima      izolacija: izolir.prostor.3 W/mK    proizvodnja   grijanje   generator  atm.: kotao na pelete   Petlje    smještaj:  grij.  u  unut.prostor.pelete+sol.kondenzac.  bez  cirk.  bez  cirk.:  petlje   plinski   generator  Petlje   zidovima   topl.  u  unut.   temperatura:  60°C.sustav     5.  u  unut.Y= 1 W/mK     izolacija: izolir.Y= 0.+solarni  toplov.Y= 0.topl.  bez  cirk.  zidovima   zidovima      izolacija: neizolir.   smještaj:  grij.  u  unut.  33 .2‐0.2‐0.3 W/mK    izolacija: izolir.  bez  cirk.  u  unut.prostor.prostor. ‐3°C   snaga: 14 kW    Tablica 7-4 Mjere primijenjene na sustavu pripreme PTV (tablica 4 prema predlošku izvješća) mjera  PTV  referentni primjer  varijanta 1  varijanta 2  varijanta 3   temperatura:  60°C.   temperatura:  55°C.: kotao na pelete   generator  topl.prostor.2‐0.Y= 0.Y= 0.   smještaj:  grij.   temperatura:  60°C.  u  unut.   isti  kao  za  grij.2‐0.kombi bojler   kombi.:  plinski   generator  zidovima   topl.+solarni  toplov.bojler   proizvodnja  PTV   isti kao za grijanje    isti kao za grijanje    isti kao za grijanje    isti kao za grijanje   mjera  referentni primjer  4  varijanta 1  5  varijanta 2  6  varijanta 7  PTV   temperatura:  60°C.+solarni  toplov.Y= 0.  Petlje   razvod  topl.

3 m2    kolektori 3.sustav   sustav   sustav      kolektori 3.8 m2      spremnik: 300 Lit      spremnik: 700 Lit    spremnik: 300 Lit   Tablica 7-5 Mjere primijenjene na sustavu ventilacije i hlađenja (tablica 4 prema predlošku izvješća) mjera   ventilacija  (uključivo noćna  ventilacija)   referentni primjer    hlađenje prostora  ne      varijanta 1   mehanička ventilacija s  rekuperacijom n>0.65   ne    Tablica 7-6 Mjere primijenjene na sustavu rasvjete (tablica 4 prema predlošku izvješća) mjera  rasvjeta  referentni primjer    varijanta 1  zamjena izvora svjetla s žarnom  niti fluorescentnim ili  kompaktnim fluorescentnim  34 varijanta 2  zamjena izvora svjetlosti i  svjetiljke (ugradnja  regulacije/automata)  varijanta 3  zamjena izvora svjetlosti.8 m2      kolektori 13.  svjetiljke (ugradnja regulacije/  automata)  i obnova instalacije  (relokacija)  .

)  2  7 (kond. PI)  3  4 (pelet PI)  3  3 (kond. PI)  3  8 (sol.)  7 (sol. podno)  2  4 (pelet) PI  3  7 (kond.)  3  7 (kond.)  3 (pelet)  2 (kond. pod. pod)  4 (solar)  2 (kond.)  3 (pelet)  2 (kond.)  3  7 (kond.)  3 (pelet)  2 (kond.)  5 (diz.)  3  7 (kond.)  7 (sol.)   5 6 (sol.)  5 (diz. podno)  3  4 (pelet PI)  3  7 (kond. PI)  2  8 (sol. pod.)  3 (pelet)  2 (kond. PI)  3  4 (pelet) PI  3  3 (kond.)  3  9 (diz.)   6 (sol. podno)  3  4 (pelet PI)  3  7 (kond. PI)  3  8 (sol.Tablica 7-7 Primijenjene kombinacije mjera u troškovno optimalnoj analizi (tablica 4 prema predlošku izvješća) mjera    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  varijante po sustavima  ovojnica  grijanje  referentna  referentni  1  1 (atm.)  5 (diz.) PI  2  4 (pelet) PI  2  3 (kond.)  3  9 (diz.)  7 (solar)  4 (solar)  2 (kond.)  3 (pelet)  2 (kond.)  4 (solar)  2 (kond.)  7 (sol.)  1  6 (diz)  1  2 (kond. pod. pod.)  2 (kond.)  3  9 (diz._pod. pod. podno)  3  4 (pelet PI)  PTV  referentni  1 (atm. PI)  3  4 (pelet PI)  3  3 (kond.)  5 (diz.)  4 (solar)  2 (kond.)   1  4 (pelet PI)  1  3 (kond.)   6 (sol. pod.)  7 (sol. PI)  3  8 (sol.)  2  9 (diz. pod.)  1  2 (kond.)   6 (sol.)  4 (solar)  35 ventilacija  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  rasvjeta  referentni  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  .)  5 (diz.)   1  5 (pelet)   2  7 (kond.

Tablica 7-8 Proračun primarne energije po kombinacijama mjera energetske učinkovitosti (tablica 5 prema predlošku izvješća) mjera / paket  mjera /  varijanta  mjera   0  korisna energija   [kWh/a]  konačna energija   [kWh/a]  grijanje  hlađenje  grijanje  hlađenje ventilacija 17743  0  23091 0 0 isporučena energija po izvoru   [kWh/a]  primarna  prirodni  električna  biomasa  energija   PTV  rasvjeta  plin  energija  ‐ peleti  solar  [kWh/m²a] 1031 918  23573 1467 0 0 404 (Eprim.ref ‐  Eprim)/Eprim.ref  %  0%  1  6464  0  8027 0 0 1032 396  8553 902 0 0 155 62%  2  6464  0  6901 0 0 971 396  7387 880 0 0 136 66%  3  6464  0  8230 0 0 1241 396  0 850 9017 0 174 57%  4  6464  0  6772 0 0 969 396  6853 1285 0 0 137 66%  5  6464  0  6108 0 0 764 396  6256 1013 1164 0 142 65%  6  6464  0  7492 0 0 940 396  0 979 9014 0 177 56%  7  6464  0  6733 0 0 1770 396  0 3717 0 0 86 79%  8  4770  0  4823 0 0 969 396  5325 863 0 0 104 74%  9  4770  0  6086 0 0 1202 396  0 830 6854 0 137 66%  10  4770  0  4990 0 0 968 396  5109 1246 0 0 109 73%  11  4770  0  4067 0 0 760 396  4238 985 1139 0 109 73%  12  4770  0  4987 0 0 883 396  0 949 6456 0 133 67%  13  4770  0  3945 0 0 1110 396  0 1300 6308 0 138 66%  14  4770  0  4866 0 0 1757 396  0 3022 0 0 70 83%  15  1730  0  1723 0 0 967 396  2258 828 0 0 55 86%  16  1730  0  2218 0 0 1132 396  0 792 2954 0 69 83%  17  1730  0  1799 0 0 966 396  1992 1169 0 0 58 86%  18  1730  0  950 0 0 812 396  1223 936 1026 0 58 86%  19  1730  0  1142 0 0 831 396  0 898 2498 0 64 84%  36 .

567 6.  davanja)  procijenjeni  ekonomski  životni vijek  trošak  uklanjanja  (ako je  primjenjiv)  ukupni  trošak  prirodni  plin  električna  energija  peleti  solar 0 250.892 6.948  2  281.725 26.476  0 53.117  0 0 0 24.948  0 0 78.60 30 0 373.198 11.259 3  293.921 70.359 25.296  0 0 90.931  37 .120 6.948  0 1  275.053 43.265  11.209 11.008  19.60 30 0 522.60 30 0 379.003 0  0 49.20  1730  0  882 0 0 1043 396  0 1209 2734 0 75 81%  21  1730  0  1477 0 0 1761 396  0 2034 0 0 47 88%  22  1730  0  1723 0 0 967 368  2258 800 0 0 54 87%  23  1730  0  2218 0 0 1132 368  0 764 2954 0 68 83%  24  1730  0  1799 0 0 966 368  1992 1140 0 0 58 86%  25  1730  0  950 0 0 812 368  1223 907 1026 0 58 86%  26  1730  0  1142 0 0 831 368  0 869 2498 0 63 84%  27  1730  0  882 0 0 1043 368  0 1181 2734 0 74 82%  28  1730  0  1477 0 0 1761 368  0 2006 0 0 46 89%  29  1730  0  1723 0 0 967 302  2258 734 0 0 52 87%  30  1730  0  2218 0 0 1132 302  0 698 2954 0 67 83%  31  1730  0  1799 0 0 966 302  1992 1075 0 0 56 86%  32  1730  0  950 0 0 812 302  1223 842 1026 0 56 86%  33  1730  0  1142 0 0 831 302  0 804 2498 0 61 85%  34  1730  0  882 0 0 1043 302  0 1115 2734 0 73 82%  35  1730  0  1477 0 0 1761 302  0 1940 0 0 45 89%  trošak energije po energentu sa scenarijem  srednjeg rasta troškova energije  ostatak  vrijednosti  diskontna  stopa  Tablica 7-9 Mikroekonomska (financijska) analiza (tablica 6 prema predlošku izvješća) varijanta /  paket /  mjera iz  tablice 5  početna investicija  (u početnoj godini)  troškovi korištenja (godišnji) 0  234.432 0  0 49.345 6.60 30 0 385.974 održavanja  troškovi  pogona  (korištenje)  drugo  (osiguranja.808 0  0 51.

107 6.079  18  386.734  24  361.957 28.924 23.717  23  371.60 30 0 397.892 6.389 23.478 19.247  15  356.60 30 0 461.302 11.60 30 0 408.920  32  398.675  0 0 0 25.130 34.675  0 0 0 38.064  31  370.699  8  314.60 30 0 405.725 6.552 11.60 30 0 399.107 6.317 6.948  0 0 21.825 14.60 30 0 442.60 30 0 428.830 6.948  0 0 0 22.60 30 0 458.524  0 73.60 30 0 445.245 6.335 11.650 0  0 51.825 14.298  28  374.896  0 0 12.820 50.116 49.973 24.130 31.60 30 0 409.60 30 0 428.305 14.130 33.924  9  326.948  0 0 54.896  0 0 44.675  0 0 0 34.405 6.948  0 0 56.60 30 0 430.330 6.60 30 0 478.60 30 0 406.154 6.60 30 0 392.048  30  380.453  0 56.760  12  356.669 8.301  0 69.445 6.165 28.521 0  0 65.625 28.337  0 0 0 59.567 11.811 6.948  0 0 0 23.337  0 0 0 88.321 53.469 23.242 28.643 28.60 30 0 498.60 30 0 442.190 36.60 30 0 395.102  0 55.371  0 75.277 0  0 65.948  0 0 21.896  0 0 12.680 9.60 30 0 407.589 8.019  0 71.571 0  0 64.532  20  422.487 25.665 28.524  0 72.60 30 0 452.948  0 0 21.931 6.787  21  371.250 0  0 65.495 0  0 65.042  27  425.019  0 71.896  0 0 12.60 30 0 495.931 6.725 6.441 0  0 65.293 0  0 61.086  0 67.675  0 0 0 29.973 27.973 26.788 0  0 68.337  0 0 0 58.337  0 0 0 108.590  25  388.949 21.624 0  0 68.137  10  316.086  0 68.424 23.125 28.073  5  310.948  0 0 0 20.948  0 0 23.461  0 66.668 6.226 6.345 6.348  22  359.081 6.949 24.730 6.086  0 68.60 30 0 383.120 23.948  0 0 23.016  28.452 11.371  0 76.610 21.181  14  338.60 30 0 420.649 6.117  0 0 0 24.60 30 0 413.313 19.225 23.707 11.4  285.223  17  358.052 11.835 11.154 6.948  0 0 72.702 70.690 37.510 0  0 61.805 14.681 28.709  7  305.903  0 64.60 30 0 432.675  0 0 0 35.60 30 0 404.445 6.574 19.892 6.959  11  344.585 11.927 23.675  0 0 0 27.445 21.896  0 0 66.60 30 0 419.931 6.174 23.836  38 .957 11.572  0 63.457 11.948  0 0 23.151 11.995  19  398.125 6.957 0  0 54.638 6.207  16  368.60 30 0 381.931 6.013  29  368.192 6.675  0 0 0 26.506  26  401.949 23.424 8.415 0  0 65.60 30 0 417.358 6  323.878 8.019  0 71.333  13  380.

470  0  0 0 87.042 34.60 30 0 437.321 5.086 69.296 19.976 5.421 0 0  3.329 5.158 5.158 9.50 30 0 287.153 72.497 5.767  4  228.558  0  0 19.940  0  0 0 30.467 5.549  3  235.558 19.259 15.208 0 0  6.470  0  0 0 70.50 30 0 324.50 30 0 299.994 22.494  5  248.292  1  220.719 56.50 30 0 278.122 0  5.415 0  2.842 9.580 18.264  17  286.431  16  295.069 5.50 30 0 265.  davanja)  trošak energije po energentu sa scenarijem  srednjih troškova energije  prirodni  električna  peleti solar  plin  energija  ukupni  trošak  9  261.099 5.343  Tablica 7-10 Makroekonomska analiza (tablica 6 prema predlošku izvješća) varijanta  / paket /  mjera iz  tablice 5  početna  investicija  (u početnoj  godini)  godišnji  troškovi korištenja trošak  emisija  staklenički h plinova  ostatak  vrijednosti  diskontna  stopa   procijenjeni  ekonomski  životni vijek  trošak  uklanjanja  (ako je  primjenjiv)  0  187.402 0 0  26.293  0  0 0 19.515  39 .678 5.940  0  0 0 22.521  6  258.950 5.914 22.474 58.502 77.966 23.379 21.555 14.180 15.646 0 0  9.391  13  304.254 9.167 59.580 21.744 7.561 9.362 0  2.922  0 0  8.386 73.352 29.484 5.60 30 0 505.880 60.725 6.117  0  0 10.121 9.337  0 0 0 56.50 30 0 270.125 6.438 5.50 30 0 275.493 39.381 0  2.234 0 0  6.558  0  0 16.007 9.522 75.457 42.785  8  251.940  0  0 0 22.524  0 73.400 0 0  3.675  0 0 0 23.775 5.190 20.50 30 0 269.744 66.50 30 0 301.371  0 76.50 30 0 291.102 7.50 30 0 270.674  15  285.558  0  0 0 18.50 30 0 272.502  14  271.293  0  0 0 19.060 11.628  35  383.742 19.904 27.387 70.690 21.558  0  0 43.069 5.858 0  2.317 6.730 5.687 20.60 30 0 468.660 11.146 2  225.117  0  0 35.375 28.468 9.632  18  309.166 0 0  4.857 0 0  3.117  0  0 53.33  410.675  0 0 0 32.613 56.640 5.469 0  1.256 40.50 30 0 286.152 30.869 0  0 68.159 19.467 5.50 30 0 295.369 0  2.558  0  0 72.544 22.139 19.373  34  434.120 0 0  8.415 28.560  12  284.367 9.319 53.50 30 0 278.558  0  0 62.558  0  0 58.385  11  275.940 6.50 30 0 489.281 0  7.796  10  253.166 9.845  7  244.963 54.441 0  2.895 5.558  0  0 200.086 23.618 61.395 71.50 30 0 271.962 56.733 70.730 5.355  održavanja  troškovi  pogona  (korištenje)  drugo  (osiguranja.50 30 0 266.937 56.50 30 0 300.541 66.558  0  0 45.292 71.

468 9.50 30 0 326.242 9.401  25  311.558  0  0 0 16.290 71.50 30 0 273.900 22.033  0 16.130 5.735 6.940  0  0 0 18.397 78.598 5.50 30 0 300.50 30 0 306.50 30 0 279.varijanta  / paket /  mjera iz  tablice 5  početna  investicija  (u početnoj  godini)  godišnji  troškovi korištenja trošak  emisija  staklenički h plinova  ostatak  vrijednosti  diskontna  stopa   procijenjeni  ekonomski  životni vijek  trošak  uklanjanja  (ako je  primjenjiv)  19  318.469 0  1.470  0  0 0 47.512  28  299.558  0  0 16.379 19.495 0 0  2.50 30 0 270.049 5.049 5.428 79.823  31  296.469 0  1.532 22.130 5.817 82.200  23  297.844 11.940  0  0 0 27.539 19.904 26.842 9.50 30 0 266.382 15.175 75.964  34  347.354 74.280 75.248 75.508 5.191  32  318.097 0  1.444 11.271 6.785 83.  davanja)  trošak energije po energentu sa scenarijem  srednjih troškova energije  prirodni  električna  peleti solar  plin  energija  40 ukupni  trošak  .396 80.940  0  0 0 28.50 30 0 301.620 0  1.845  22  287.426 5.166 9.064 5.940  0  0 0 20.064 5.50 30 1 332.753 0 0  3.444 11.139 19.620 0  1.144  29  294.470  0  0 0 45.558  0  24  288.904 25.049 5.415 0  2.743  21  297.50 30 0 283.470  0  0 0 47.868 9.283  26  320.159 17.911 18.132 22.900 22.711 83.50 30 2 290.159 18.196 0 0  3.281 74.186 71.558  0  0 19.50 30 0 292.117  0  0 10.415 0  2.074  33  328.50 30 0 298.508 5.300 22.132 22.532 5.356 17.846 15.999 5.031 0 0  2.999 5.50 30 0 325.217 0 0  3.999 5.117  0  0 10.470 78.620 0  1.732 0 0  3.260 71.50 30 0 271.363 71.303  35  306.097 0  1.937  održavanja  troškovi  pogona  (korištenje)  drugo  (osiguranja.097 0  1.699 0 0  2.940  0  0 0 26.050 15.426 5.322 80.50 30 0 285.558  0  0 0 17.688 17.152 17.999 5.990  30  304.50 30 0 275.174  27  340.379 21.566 9.558  0  0 19.375 18.405  20  338.940  0  0 0 21.

međutim.300 dizalica topline peleti 5.000 referentna QH. troškovno je vrlo bliska i razina primarne energije 104 kWh/m²a.800 7.500 7. Troškovno optimalna analiza .000 dizalica topline peleti 5.makroekonomska analiza Makroekonomska analiza daje podudarne rezultate.500 solar peleti + solar 5.max 6.max A razred prirodni plin 6.nd.mikroekonomska analiza globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 7.800 80% QH.1.max 6.7.max A razred prirodni plin 6.rezultati Uz zadane početne uvjete.nd.300 referentna QH.300 0 100 200 300 400 500 Eprim [kWh/m²a] Slika 7-1 Rezultati troškovno optimalne analize . Rezultati za zgradu građenu do 1970.1.000 0 100 200 300 400 500 Eprim [kWh/m²a] Slika 7-2 Rezultati troškovno optimalne analize .500 80% QH. s još manjom razlikom između dvije razine primarne energije.nd.nd. godine troškovno optimalnu razinu rekonstrukcije predstavlja razina Eprim = 136 kWh/m²a. globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 7. godine pokazuju odstupanje 41 .800 solar peleti + solar 5. za zgradu građevnu do 1970.

od očekivanog ponašanja . 7. . a ni povećanjem na 10% međusobni odnosi optimalnih rješenja se značajno ne mijenjaju. Analiza osjetljivosti Promjena diskontne stope Snižavanjem diskontne stope na vrijednost 3.700 solar peleti + solar 6.200 referentna QH.200 dizalica topline peleti 6. već se samo mijenja ukupna razina troškova. što je posljedica načina gradnje (puna opeka .30% (izjednačena s inflacijom.u usporedbi s danas dostupnim materijalima vrlo visoke cijene).nd.2.30% .200 0 100 200 300 400 500 Eprim [kWh/m²a] Slika 7-3 SDR = 3.nd.max 7. globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 8.max A razred prirodni plin 7.700 80% QH.makro ekonomska analiza 42 .700 8.dijelom zbog velikog ostatka vrijednosti građevinskog dijela zgrade na kraju proračunskog razdoblja.1.

300 referentna 7.nd.nd.700 80% QH.300 0 100 200 300 Eprim [kWh/m²a] Slika 7-5 Re=4% 43 400 500 .500 A razred 5.900 QH.800 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 8.700 peleti + solar 4.6.nd.300 6.500 0 100 200 300 400 500 Eprim [kWh/m²a] Slika 7-4 SDR = 10. Sa stopom rasta cijena od 4% što je vrlo vjerojatno za RH (time bi se nakon tridesetogodišnjeg razdoblja izjednačile cijene s prosjekom EU).300 peleti 5. 8.max 80% QH.300 A razred 6.500 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 6. ali krivulja postaje znatno plića i razlika globalnog troška u apsolutnom iznosu se mijenja bitno nepovoljnije za postojeću referentnu zgradu.max 7.max 5.800 prirodni plin dizalica topline 6.800 QH.900 solar 4.800 solar peleti + solar 5.100 dizalica topline peleti 4. troškovno optimalna razina se ne mijenja.00% makro ekonomska analiza Stopa rasta cijena energije Stopa rasta cijena energije ima vrlo snažan utjecaj na troškovno optimalnu razinu.300 prirodni plin 5.nd.max 5.100 referentna 5.

44 .6% Dvostruko viša stopa rasta cijena energenata .800 peleti solar 6.nd.nd.300 peleti + solar 5. Korištenje neobnovljive komponente faktora primarne energije Značajnu ulogu u iskazivanju primarne energije ima faktor primarne energije.max 8.troškovno optimalna razina se spušta na Eprim= 55 kWh/m²a. Prihvaćenim teritorijalnim principom definiranja faktora primarne energije postignuti su niski faktori primarne energije za električnu energiju. Korištenjem samo neobnovljivog dijela faktora moguće je postići pozitivne efekte za tehnologije koje koriste obnovljive izvore energije. te razina troška korisnika. bez utjecaja na optimalnu razinu. Nedostatak ovog pristupa je što se stvarna potrošnja energije u zgradama ne smanjuje. dolazi samo do značajnog grupiranja tehnologija koje koriste obnovljive izvore energije u području ispod 50 kWh/m²a. Ipak.max 80% QH.300 referentna 8.300 A razred 7.koja je bila prisutna u nekim tranzicijskim zemljama nakon ulaska u EU. kao i ukupno sniženje primarne energije.800 prirodni plin 7. u konkretnom primjeru.10.800 9. rezultira bitnom promjenom odnosa .800 0 100 200 300 400 500 Eprim [kWh/m²a] Slika 7-6 Re=5.800 QH.300 dizalica topline 6.300 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 9. kao i opterećenje energetskog sustava ostaju podjednako visoki.

nd.000 0 100 200 300 400 500 Eprim [kWh/m²a] Slika 7-7 Primjena neobnovljive komponente faktora primarne energije Promjena trenutačne cijene energije prema okruženju Za ocjenu konačnih zaključaka.500 solar peleti + solar 5.500 dizalica topline peleti 6.nd.500 80% QH.max 7.max A razred 6.nd. zbog neočekivano visokih troškovno optimalnih vrijednosti primarne energije.000 solar peleti + solar 5.000 referentna QH.max 7. 8. ili kroz socijalnim mjerama reguliran rast cijena energije.500 0 100 200 300 400 Eprim [kWh/m²a] Slika 7-8 Cijene energije u Sloveniji 45 500 .000 80% QH. s nepromijenjenim polaznim pretpostavkama primijenjena je cijena energenata u Sloveniji.500 prirodni plin 6.000 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 7. čime se pokazalo kako je proračun sa stopom rasta cijena energenata od 5.500 referentna QH.8.000 dizalica topline peleti 5.000 prirodni plin 6.max A razred 7.6% vrlo blizak realnom scenariju bilo kroz trenutni skok cijena energenata.nd.500 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 8.

46 .

1.67% kuća su zidovi i serklaži naknadno poboljšani toplinskom izolacijom (ekspandirani polistiren – EPS) u debljini 6 cm s tankoslojnom žbukom (ETICS fasadni sustav).30. DO 1986. površinska obrada je obostrano žbuka.36 W/m2K.06 W/m2K.8. Koeficijent prolaska topline saniranog zida U=0. a tavanski prostor je negrijan i slabo provjetravan. Karakteristike originalnih prozora su: Uw=2. 47 . a unutarnji 25 cm. Fc=0.30% kuća stropna konstrukcija poboljšana je polaganjem mineralne vune (MW) kaširane staklenim voalom debljine 10 cm s tavanske strane konstrukcije.1. GODINE . Na 49. bez izolacije.KONTINENTALNA HRVATSKA 8. Kuća je zidana šupljom blok opekom u produžnom mortu. Na 54.29 W/m2K. Koeficijent prolaska topline nesanirane stropne konstrukcije U=1.38 W/m2K. a s gornje strane položene su ploče ekspandiranog polistirena (EPS) 2 cm. a poboljšanja prema statističkim istraživanjima i anketama.24 W/m2K. Podna konstrukcija je betonska podloga na 2 cmekspandiranog polistirena (EPS) na hidroizolaciji i betonskoj podlozi. Zaštita od sunca predviđena je griljama ili roletama. Serklaži na vanjskim zidovima su izolirani kombi pločama 4 cm. Opis zgrade Opis građevinskog dijela zgrade. g┴=0.80. Koeficijent prolaska topline podne konstrukcije U=1. Zidovi su omeđeni vertikalnim i horizontalnim armirano betonskim serklažima.40 W/m2K.13 W/m2K. Koeficijent prolaska topline saniranog serklaža U=0. Konstrukcija krovišta nije uključena u ovojnicu grijanog dijela kuće. JEDNOOBITELJSKA ZGRADA IZGRAĐENA OD 1971. Koeficijent prolaska topline nesaniranog zida U=1. te sudjeluje u toplinskom otporu stropa iznad grijanog prostora prizemlja. Koeficijent prolaska topline sanirane stropne konstrukcije U=0. Krovište je drveno. pokrov biber crijepom. Originalni prozori iz razdoblja gradnje kuće su drvena stolarija ostakljena dvostrukim IZO staklom 4+16+4 mm u drvenom okviru od crnogorice debljine 8 cm. Koeficijent prolaska topline nesaniranog serklaža U=1. Stropna konstrukcija prema zatvorenom negrijanom tavanu izvedena je kao puna armirano betonska ploča debljine 14 cm. S donje strane ploča je ožbukana. Vanjski nosivi zidovi su debljine 25 cm.70 W/m2K. tehničkih sustava i rasvjete Svi građevni elementi su pretpostavljeni karakteristično za razdoblju gradnje.

Ukupni broj instaliranih radijatorskih članaka je 90. S obzirom na kombinaciju novih i starih prozora pretpostavljeni broj izmjena zraka je n=0. Razvod sustava grijanja prolazi kroz grijane prostore. koeficijent toplinskih gubitaka po jedinici duljine cijevi =1 W/mK. Isti uređaj se koristi i za pripremu potrošne tople vode (PTV). Karakteristike novih prozora su: Uw=2. Ulazna vrata su od masiv drveta debljine 4 cm. Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom  certificiranju zgrada te Metodologiji provođenja energetskih pregleda građevina     faktori konverzije  električna energija 1. i prolaze kroz grijane prostore.1955  solarna 1.2  HDD 2805  CDH Prilog  E  Tehničkog  propisa  o  racionalnoj  uporabi  energije  i  toplinskoj  zaštiti  u  zgradama   predgrađa. Ciijevi sustava razvoda su neizolirane. =1 W/mK.6153  primarne energije     prirodni plin 1.21% kuća prozori su zamijenjeni PVC stolarijom.0484  lokacija  stupanj dani grijanja  stupanj dani hlađenja  izvor meteoroloških podataka Zagreb Maksimir  45°49' N  16°02' E  3045.30.Na 69. ostakljenje IZO staklom 4+16+4 mm u trokomornim okvirima. Regulacija rada sustava grijanja je pomoću termostata smještenog u referentnoj prostoriji.  bez  utjecaja  susjednih  zgrada  opis terena     48 . Tablica 8-1 Mjerodavni podaci za izračun energetskog svojstva zgrade (tablica 3 prema predlošku izvještaja) proračun  meteorološki  uvjeti  proračun izvršen prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj  zaštiti u zgradama. snage 105 W/članku. Nema cirkulacijske petlje.5 W/m2K. smješten u grijanom prostoru. Cijevi razvoda PTV-a su neizolirane. U=3. Temperatura polaza/povrata vode u sustavu grijanja je 70/55°C. Fc=0.0965  peleti 1. Temperatura PTV-a je 60°C.38 W/m2K. Kao izvor toplinske energije koristi se plinski atmosferski kombi bojler snage 24 kW. g┴=0.80. Radijatori su smješteni na vanjskim zidovima pojedinih prostorija.6 hOpis termotehničkog sustava Koristi se centralno grijanje prostora s radijatorima kao ogrjevnim tijelima..

8  m x m x m  96.geometrija  zgrade  duljina x širina x visina     ploština korisne površine  11.183.32  m² broj etaža  1.13  W/m²K 1.70  W/m²K specifična električna snaga sustava rasvjete specifična električna snaga električne opreme građevni  dijelovi  prosječni koeficijent prolaska topline podruma prosječni koeficijent prolaska topline prozora toplinski mostovi  ukupna duljina 53.24  W/m²K 2.88  m² istok 1.96  m² sjever 2.360.6  m 0.82  % upravljanje 88.36‐1.00  W/m² prosječni koeficijent prolaska topline zidova 0.00  % proizvodnja  0.28  1/h prirodna ventilacija  0.32  m² 180  ° udio prozora u ukupnoj  vanjskoj ovojnici  orijentacija  unutarnji  dobici  namjena jednoobiteljska zgrada  prosječni toplinski dobici od korisnika 5.00  ‐ faktor oblika  1.29  W/m²K prosječni koeficijent prolaska topline krova 0.80  ‐   ostakljenje +  zasjenjenje  0.38‐2.00  % upravljanje 0.32  1/h ‐  1/h ventilacija  efikasnost sustava grijanja efikasnost sustava  hlađenja  broj izmjena zraka u  satu  stupanj povrata  topline  proizvodnja  ‐  % 91.38‐1.09  m²/m³ jug 5.28  % razvod 95.00  J/m²K J/m²K   J/m²K vrsta zasjenjenja  tehnički  sustavi  grilje ili rolete prosječni g‐faktor  ostakljenje 0.32  m² zapad 2.00  % razvod 0.2 x 10.00  % 49 .93  % emisija 84.24  ‐ infiltracija  0.00  % emisija 0.13  W/m² 0.0 x 2.00  W/m² 12.48  W/mK toplinski kapacitet prema  jedinici površine    prosječni linijski  koeficijent prolaska  topline  ukupni toplinski  kapacitet za zgradu  J/m²K  159.

)  ‐  kWh/a 1168.efikasnost sustava  pripreme PTV     postavne  temperature i  režimi  korištenja  postavna temperatura  postavna vlažnost  režimi korištenja i  upravljanje  potrebna  energija  proizvodnja  91.  daljinsko grijanje /  hlađenje.00  kWh/a 1204.09  kWh/a 0. vanjska rasvjeta.50  kWh/a 557.14  kWh/a 27. itd.00  kWh/a 2.  pomoćni sustavi.45  % zimi 20  °C ljeti ‐  °C zimi ‐  % ljeti ‐  % zaposjednutost rasvjeta 24/7  24/7  uređaji 24/7  ventilacija 24/7  grijanje 24/7  hlađenje 24/7  1 0.28  % razvod 93.788.00  kWh/a 20520.00  kWh/a potrebna energija za  ostale  potrebe  (ovlaživanje.00  kWh/a 1.98  kWh/a 0.726.00  kWh/a 0. itd.00  kWh/a 2 0.00  kWh/a 3 0.23  kWh/a (toplinski) energetski  doprinos glavnih pasivnih  strategija  potrebna energija za  grijanje  potrebna energija za  hlađenje  potrebna energija za PTV proizvodnja  energije na  lokaciji  potrošnja  energije  toplinska energija iz  obnovljivih izvora (npr.00  kWh/a 0.)  električna energija 50 .  solarni kolektori)  električna energija  proizvedena u zgradi i  korištena na lokaciji  električna energija  proizvedena u zgradi i  izvezena na tržište  isporučena energija  električna energija prirodni plin primarna energija / po  drugo (biomasa.64  kWh/a 0.611. odvlaživanje)  ‐  kWh/a korisna energija za  ventilaciju  korisna energija za  rasvjetu  korisna energija za ostalo  (uređaji.

89  kWh/a 343.energentima  prirodni plin primarna energija ukupno primarna energija specifična 51 30.65  kWh/a 33.275.27  kWh/m²a .063.

 Zaštita od  sunca predviđena je griljama ili  roletama. XPS ili EPS ploče za  perimetralnu toplinsku      izolaciju u zoni podnožja 18 cm s λ  ≤ 0.035 W/mK na  stropu prema tavanu.  ostakljenje IZO staklom 4+16+4 mm  u trokomornim okvirima. u visini min.67% zidova i serklaža poboljšano  je dodavanjem ETICS sustava  (EPS s λ = 0.s  gornje strane položeno 2 cm EPS‐a.  Armiranobetonski serklaži izolirani s  4 cm kombi ploče i ožbukani.60    ▪ zamjena svih postojećih prozora  novim prozorima (PVC okviri sa 5  komora. ostakljeni dvostrukim      Low‐E staklom punjenim  argonom 90%.   49. kaširana      staklenim voalom na strani slabo  ventiliranog zračnog sloja  ▪ dodatna toplinska izolacija MW u  filcu 30 cm s λ ≤ 0. kaširana      staklenim voalom na strani slabo  ventiliranog zračnog sloja  okviri minimalno popravljeni i s  dodatnim PU pjenastim  samoljepljivim elastičnim brtvama  debljine 5 mm ugrađenim  kontinuirano na sve spojeve krila i  doprozornika   ▪ zamjena jednostrukog ostakljenja  prozora dvostrukim Low‐E. Zaštita od  sunca predviđena je griljama ili  roletama.033 W/mK.  ▪ dodatna toplinska izolacija MW u  filcu 12 cm s λ ≤ 0.  54.79% originalni prozori ‐ stolarija  ostakljena dvostrukim IZO staklom  4+16+4 mm u drvenom okviru od  crnogorice debljine 8 cm. XPS ili EPS ploče za  perimetralnu toplinsku      izolaciju u zoni podnožja 12 cm s λ  ≤ 0.035 W/mK na  stropu prema tavanu.032 W/mK ‐  18 cm. 30 cm  od vanjskog uređenog terena  izolacija krova (stropne  konstrukcije prema  tavanu)  45.70% armirano betonska ploča 14  cm  s  donje  strane  ožbukana.Tablica 8-2 Mjere primijenjene na vanjskoj ovojnici zgrade (tablica 4 prema predlošku izvješća) mjera  referentni primjer  varijanta 1 varijanta 2 varijanta 3 izolacija vanjskog  zida  50.40 W/mK    g┴  = 0.  Ug ≤ 0.035 W/mK – 6 cm)  ▪ dodatni ETICS sustav toplinske  izolacije zidova      (EPS‐F grafitni s λ ≤ 0. kaširana      staklenim voalom na strani slabo  ventiliranog zračnog sloja  ▪ dodatna toplinska izolacija MW u  filcu 20 cm s λ ≤ 0.032 W/mK ‐  18 cm. Uf ≤ 1. XPS ili EPS ploče za  perimetralnu toplinsku      izolaciju u zoni podnožja 18 cm s  λ ≤ 0.  54.032 W/mK ‐  12 cm.035 W/mK debljine 10  cm s tavanske strane konstrukcije)    39.92% nova PVC stolarija.90 W/m2K   g┴= 0. u visini min. bez  zamjene okvira.035 W/mK na  stropu prema tavanu. okviri minimalno      popravljeni i s dodatnim PU  pjenastim samoljepljivim elastičnim  brtvama debljine 5 mm ugrađenim     kontinuirano na sve spojeve krila i  doprozornika  Ug ≤ 1. Ff =  0.033 W/mK.30% stropnih konstrukcija  poboljšano filcem mineralne vune  (MW s λ ≤ 0.033 W/mK.70)  prozori  52 .20 W/m2K. u visini min. 30 cm  od vanjskog uređenog terena  uklanjanje postojećih slojeva  prethodne sanacije i postava ETICS  sustav toplinske izolacije zidova      (EPS‐F grafitni s λ ≤ 0.40. 30 cm  od vanjskog uređenog terena  ▪ dodatni ETICS sustav toplinske  izolacije zidova      (EPS‐F grafitni s λ ≤ 0.33 % zid od šuplje blok opeke  debljine 25 cm obostrano ožbukan  bez toplinske izolacije.

 λ ≤ 0.033 W/mK).  debljina ploče XPS‐a = 8 cm  ▪ pravilnom postavom toplinske  izolacije prekinuti će se svi toplinski  mostovi na spojevima 2 vanjska  zida. sa toplinski izoliranim  vratnim krilom U ≤ 1.035 W/mK) i izvodi se  brodski pod kao završna hodna  obloga  ▪ nmin = 0. sa toplinski izoliranim  vratnim krilom U ≤ 2. λ ≤ 0.0 W/m2K  ▪ sva postojeća vrata zamijenjena  novima. te vanjskog zida i stropa  redukcija toplinskih  nmin=0.50  (prirodno  provjetravanje)  ▪ produljenje toplinskog mosta kod  temelja: vertikalna (u duljini 80 cm)  rubna izolacija ‐ ekstrudirani          polistiren (XPS.60  mostova i prirodnog  toplinski mostovi postoje na  provjetravanja  spojevima 2 vanjska zida. na hidroizolaciji i  donjoj betonskoj podlozi.033 W/mK).65)  ▪ produljenje toplinskog mosta kod  temelja: vertikalna (u duljini 80 cm)  rubna izolacija ‐ ekstrudirani          polistiren (XPS.  debljina ploče XPS‐a = 10 cm  ▪ pravilnom postavom toplinske  izolacije prekinuti će se svi toplinski  mostovi na spojevima 2 vanjska          zida.mjera  referentni primjer  varijanta 1 varijanta 2 varijanta 3 vrata  vrata od masiv drveta 4 cm ▪ sva postojeća vrata zamijenjena  novima.     λ ≤ 0. vanjskog  zida i stropa i na spoju zida i poda  (temelja)    53 .00 W/m2K  izolacija poda podna konstrukcija je betonska  podloga na 2 cm ekspandiranog  polistirena (EPS). te vanjskog zida i stropa  ▪ nmin = 0.  dovratnik i krilo minimalno  popravljeni i s dodatnim PU  pjenastim samoljepljivim elastičnim  brtvama debljine 5 mm ugrađenim  kontinuirano na sve spojeve krila i  dovratnika  nema zahvata na podnoj  konstrukciji  nema zahvata na podnoj  konstrukciji  ▪ na postojeću betonsku podlogu se  između drvenih gredica 8/10 cm  postavlja MW (debljine 10 cm.50  (uz mehaničku  ventilaciju s rekuperacijom ηv ≥  0. te vanjskog zida i stropa  ▪ nmin = 0.50  (prirodno  provjetravanje)  ▪ pravilnom postavom toplinske  izolacije prekinuti će se svi toplinski  mostovi na spojevima 2 vanjska  zida.

unutarnji  zidovi  smještaj: grij.temperaturi  regulacija: prema unut.  prostorije+PI  regulacija:  preko  ref. prostorije  (termostat)  regulacija: preko ref.  unutarnji  zidovi   zidovi   zidovi     regulacija: prema unut.temperaturi    regulacija: prema unut.temperaturi    izolacija: neizolir.2‐0.2‐0.2‐0.: plinski atm.3W/mK   izolacija: Y= 0.kondenzac.prostor.prostor.prostor. optimizac   (termostat)+termostat vent. razvod  temperatura: 70/55°C temperatura: 70/55°C temperatura: 55/40°C temperatura: 45/35°C   smještaj: grij.2‐0.bojler    snaga: 24 kW   snaga: 20 kW  snaga: 18 kW  snaga: 18 kW  mjera  varijanta 4  varijanta 5 varijanta 6 varijanta 7 sustav grijanja ogrjevna tijela: radijatori  ogrjevna tijela: radijatori   ogrjevna tijela: podno grijanje  ogrjevna tijela: radijatori   predaja  smještaj:vanjski zidovi  smještaj:vanjski zidovi   smještaj:izolirani pod  smještaj:vanjski zidovi    regulacija:  preko  ref. prostorije  (termostat)+termostat vent. unutarnji  zidovi    regulacija: prema unut.: plinski  kombi.: plinski atm.temperaturi regulacija: prema unut. unutarnji  zidovi  smještaj: grij.temperaturi  regulacija: prema unut.: plinski  kombi.  unutarnji  smještaj:  grij.prostor. (2K)  regulacija: PI regulator. optimizac   razvod  temperatura: 70/55°C  temperatura: 70/55°C    smještaj:  grij.Tablica 8-3 Mjere primijenjene na sustavu grijanja (tablica 4 prema predlošku izvješća) mjera  referentni primjer  varijanta 1 varijanta 2 varijanta 3 sustav grijanja ogrjevna tijela: radijatori ogrjevna tijela: radijatori ogrjevna tijela: radijatori ogrjevna tijela: podno grijanje  predaja  smještaj:vanjski zidovi smještaj:vanjski zidovi smještaj:vanjski zidovi smještaj:izolirani pod   regulacija: preko ref. prostorije  (termostat)+termostat vent.Y= 1 W/mK  izolacija: Y= 0.prostor.temperaturi  regulacija: prema unut.3W/mK  proizvodnja  generator topl. (2K)  regulacija: preko ref.3W/mK     temperatura: 45/35°C  zidovi   54   temperatura: 55/40°C  .  regulacija:  preko  ref.temperaturi regulacija: prema unut.prostor.  prostorije+PI  regulator s funkc.3W/mK   izolacija: Y= 0.bojler  generator topl.kombi  bojler  generator topl.prostor. van zidova smještaj: grij.temperaturi     izolacija: Y= 0.  prostorije   regulacija: PI regulator.  unutarnji   smještaj:  grij. (2K)   regulator s funkc.3W/mK  izolacija: Y= 0.kombi  bojler  generator topl.2‐0.prostor.  unutarnji  smještaj:  grij.kondenzac.

u unut. bez cirk.Y= 0.2-0. temperatura: 60°C.9 kW (A2/W45) bival.Y= 0. temp.3 kW (A2/W45) bival. bez cirk.  unutarnji  zidovi   zidovi     regulacija: prema unut.:  plinski  kombi.  regulacija: PI regulator.prostor.2-0. petlje   Petlje   Petlje   petlje   smještaj: grij.2‐0. zidovima   zidovima   zidovima   zidovima   izolacija: neizolir.prostor.prostor.: Dizalica topline  pelete+sol.  razvod  temperatura: 45/30°C  temperatura: 45/35°C    smještaj:  grij.proizvodnja  generator topl.temperaturi  regulacija: prema unut. bez cirk. smještaj: grij. temp.temperaturi     izolacija: Y= 0.prostor.: kotao na pelete   generator topl. ‐3°C  Tablica 8-4 Mjere primijenjene na sustavu pripreme PTV (tablica 4 prema predlošku izvješća) mjera  PTV  razvod    referentni primjer varijanta 1 varijanta 2 varijanta 3 temperatura: 60°C.bojler     snaga: 14 kW    snaga: 14 kW    6.Y= W/mK   0. u unut.3 izolacija: W/mK   55 izolir.: kotao na pelete  generator topl. u unut.3W/mK   proizvodnja  generator  topl. bez cirk.2-0.Y= 1 W/mK izolacija: izolir.prostor.prostor. u unut. smještaj: grij. smještaj: grij.3 izolacija: W/mK   izolir. ‐3°C mjera  varijanta 8  varijanta 9   sustav grijanja ogrjevna tijela: podno grijanje  ogrjevna tijela: podno grijanje  predaja  smještaj:izolirani pod  smještaj:izolirani pod    regulacija: PI regulator.:  kotao  na  snaga: 18 kW   generator topl.sustav     snaga: 14 kW    5. temperatura: 60°C. temperatura: 60°C.kondenzac.topl.: Dizalica topline  generator  topl.  unutarnji  smještaj:  grij.3 .

2-0. temperatura: 55°C.8 m2   spremnik: 300 Lit   spremnik: 700 Lit spremnik: 300 Lit mjera   ventilacija  (uključivo noćna  ventilacija)   referentni primjer    hlađenje prostora  ne  varijanta 1   mehanička ventilacija s  rekuperacijom n>0.Y= kao izolir.3 grij.3 izolacija: W/mK   W/mK   generator topl.: plinski generator topl.: za grij.+solarni topl. u unut. temperatura: 60°C. smještaj: grij. temperatura: 60°C. sustav     kolektori 3. zidovima   zidovima   zidovima   zidovima   razvod    proizvodnja grijanje  proizvodnja PTV izolacija: izolir. bez cirk.2-0. bez cirk.+solarni .: plinski generator topl.65   ne  56 plinski kombi.prostor.Y= 0. sustav   Tablica 8-5 Mjere primijenjene na sustavu ventilacije i hlađenja (tablica 4 prema predlošku izvješća) 0.3 izolacija: izolir.Y= 0. smještaj: grij.bojler   pelete   proizvodnja PTV isti kao za grijanje isti kao za grijanje isti kao za grijanje isti kao za grijanje mjera  referentni primjer 4 varijanta 1 5 varijanta 2 6 varijanta 7 PTV  temperatura: 60°C.: isti kao za grijanje dizalica 0. bez cirk.8 m2   kolektori 13. u unut. u unut.: kotao na generator isti toplov.kombi bojler   atm.kondenzac. bez cirk.3 m2 kolektori 3.3 izolacija: W/mK   W/mK   generator topl.kombi bojler   kombi.: kotao na atm.2-0.prostor. sustav   izolir.2-0.prostor.prostor.bojler  toplov.+solarni isti kao za toplov. smještaj: grij.proizvodnja grijanje  generator topl.: plinski generator topl.kondenzac.Y= topl. u unut. Petlje   petlje   Petlje   Petlje   smještaj: grij.: kotao na generator pelete   topline zrak-voda (pom grijač)   pelete   isti kao za grij.

Tablica 8-6 Mjere primijenjene na sustavu rasvjete (tablica 4 prema predlošku izvješća) mjera  rasvjeta  referentni primjer    varijanta 1  zamjena izvora svjetla s žarnom  niti fluorescentnim ili  kompaktnim fluorescentnim  57 varijanta 2  zamjena izvora svjetlosti i  svjetiljke (ugradnja  regulacije/automata)  varijanta 3  zamjena izvora svjetlosti.  svjetiljke (ugradnja regulacije/  automata)  i obnova instalacije  (relokacija)  .

 pod. PI)  3  4 (pelet PI)  3  3 (kond. pod.)  4 (solar)  58 ventilacija  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  rasvjeta  referentni  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  .)  7 (sol.)  3 (pelet)  2 (kond.)   6 (sol. PI)  2  8 (sol. podno)  3  4 (pelet PI)  3  7 (kond.)   1  4 (pelet PI)  1  3 (kond.)  3 (pelet)  2 (kond.)  3  7 (kond.)   6 (sol.)  1  2 (kond.)  2  9 (diz.)  5 (diz. podno)  3  4 (pelet PI)  PTV  referentni  1 (atm.)  5 (diz.)  3  9 (diz.)  7 (solar)  4 (solar)  2 (kond. pod.)  5 (diz._pod.)   5 6 (sol.)  1  6 (diz)  1  2 (kond.) PI  2  4 (pelet) PI  2  3 (kond.)  3  7 (kond. pod.)  5 (diz.)   6 (sol. pod.Tablica 8-7 Primijenjene kombinacije mjera u troškovno optimalnoj analizi (tablica 4 prema predlošku izvješća) mjera    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  varijante po sustavima  ovojnica  grijanje  referentna  referentni  1  1 (atm.)  3  9 (diz. pod.)   1  5 (pelet)   2  7 (kond.)  7 (sol. PI)  3  4 (pelet PI)  3  3 (kond. PI)  3  8 (sol. podno)  3  4 (pelet PI)  3  7 (kond.)  7 (sol.)  3 (pelet)  2 (kond.)  2  7 (kond.)  3 (pelet)  2 (kond. PI)  3  8 (sol.)  3  7 (kond. pod)  4 (solar)  2 (kond. pod.)  4 (solar)  2 (kond.)  5 (diz.)  3 (pelet)  2 (kond. PI)  3  4 (pelet) PI  3  3 (kond.)  2 (kond.)  4 (solar)  2 (kond. podno)  2  4 (pelet) PI  3  7 (kond.)  3  9 (diz.)  7 (sol. PI)  3  8 (sol.

ref ‐  prirodni  električna  biomasa  energija   Eprim)/Eprim.ref  rasvjeta  plin  energija  ‐ peleti  solar  [kWh/m²a] %  918  27611 1475 0 0 339 0%  1  8623  0  10713 0 0 1440 396  11640 909 0 0 148 56%  2  8623  0  9203 0 0 1356 396  10068 887 0 0 129 62%  3  8623  0  10975 0 0 1716 396  0 866 12222 0 166 51%  4  8623  0  9010 0 0 1353 396  9467 1292 0 0 129 62%  5  8623  0  8435 0 0 954 396  8770 1015 1349 0 134 61%  6  8623  0  10363 0 0 1189 396  0 991 12306 0 169 50%  7  8623  0  9113 0 0 2161 396  0 4624 0 0 78 77%  8  6333  0  6394 0 0 1354 396  7275 869 0 0 97 71%  9  6333  0  8083 0 0 1666 396  0 841 9304 0 130 62%  10  6333  0  6599 0 0 1351 396  7094 1252 0 0 102 70%  11  6333  0  5697 0 0 929 396  6029 994 1330 0 102 70%  12  6333  0  7096 0 0 926 396  0 948 8800 0 125 63%  13  6333  0  5678 0 0 1153 396  0 1305 8436 0 127 63%  14  6333  0  6581 0 0 2166 396  0 3660 0 0 61 82%  15  2356  0  2331 0 0 1348 396  3242 833 0 0 51 85%  16  2356  0  3028 0 0 1576 396  0 799 4201 0 66 81%  17  2356  0  2421 0 0 1347 396  2991 1173 0 0 54 84%  18  2356  0  1658 0 0 911 396  2021 945 1250 0 54 84%  19  2356  0  2034 0 0 962 396  0 908 3734 0 62 82%  59 .Tablica 8-8 Proračun primarne energije po kombinacijama mjera energetske učinkovitosti (tablica 5 prema predlošku izvješća) mjera / paket  mjera /  varijanta  mjera   0  korisna energija   [kWh/a]  konačna energija   [kWh/a]  grijanje  hlađenje  grijanje  hlađenje  ventilacija 20521  0  26729 0 0 isporučena energija po izvoru   [kWh/a]  PTV  1440 primarna  (Eprim.

ref ‐  Eprim)/Eprim.mjera / paket  mjera /  varijanta  mjera   korisna energija   [kWh/a]  konačna energija   [kWh/a]  grijanje  hlađenje  grijanje  hlađenje  ventilacija isporučena energija po izvoru   [kWh/a]  PTV  primarna  prirodni  električna  biomasa  energija   rasvjeta  plin  energija  ‐ peleti  solar  [kWh/m²a] (Eprim.ref  %  20  2356  0  1424 0 0 1085 396  0 1220 3657 0 66 81%  21  2356  0  2150 0 0 2164 396  0 2181 0 0 37 89%  22  2356  0  2331 0 0 1348 368  3242 805 0 0 50 85%  23  2356  0  3028 0 0 1576 368  0 770 4201 0 65 81%  24  2356  0  2421 0 0 1347 368  2991 1144 0 0 53 84%  25  2356  0  1658 0 0 911 368  2021 917 1250 0 54 84%  26  2356  0  2034 0 0 962 368  0 879 3734 0 61 82%  27  2356  0  1424 0 0 1085 368  0 1192 3657 0 65 81%  28  2356  0  2150 0 0 2164 368  0 2153 0 0 36 89%  29  2356  0  2331 0 0 1348 302  3242 739 0 0 49 85%  30  2356  0  3028 0 0 1576 302  0 705 4201 0 64 81%  31  2356  0  2421 0 0 1347 302  2991 1079 0 0 52 85%  32  2356  0  1658 0 0 911 302  2021 851 1250 0 53 84%  33  2356  0  2034 0 0 962 302  0 814 3734 0 60 82%  34  2356  0  1424 0 0 1085 302  0 1126 3657 0 64 81%  35  2356  0  2150 0 0 2164 302  0 2087 0 0 35 90%  Tablica 8-9 Mikroekonomska (financijska) analiza (tablica 6 prema predlošku izvješća) varijanta  / paket /  mjera iz  početna  investicija (u  početnoj  troškovi korištenja (godišnji) trošak energije po energentu sa  scenarijem srednjeg rasta troškova  energije  60 ostatak  diskontna  procijenjeni  trošak  vrijednosti  stopa  ekonomski  uklanjanja  životni vijek  (ako je  ukupni  trošak  .

572 6.430 0  0 65.131 11.046 6.60 30 0 489.150 6  43.407 32.293 6.595 0  0 65.896  0 0 63.983  23  349.918 5  312.182 6.773  0 71.375 6.731 33.60 30 0 519.370 11.60 30 0 466.268 0  0 69.147  25  367.773 28.471 6.795 6.132 6.60 30 0 420.725  0 0 0 25.603 29.237 0  0 40.046 6.858  7  313.tablice 5  godini) održavanja  troškovi  drugo  prirodni  električna  pogona  (osiguranja.60 30 0 442.873 11.273  324.308 6.60 30 0 400.085 6.197  123.477 0  0 66.036 14.375 0  0 65.773  0 71.123 10.388 24.126 28.948  0 0 77.948  0 0 0 23.305  0 106.322 14.456 6.004 23.998 11.660  23.336 11.666 23.60 30 0 456.647 0  0 57.60 30 0 420.398  0 69.421 11.334  8  307.373 11.117  0 0 0 24.60 30 0 418.337  0 0 0 107.60 30 0 405.070 6.60 30 0 393.948  0 3  295.042 96.948  0 0 2  282.423 37.120 11.948  0 0 0 22.948  0 0 100.254 36.293 28.337  0 0 0 63.166 25.60 30 0 449.085 6.636  18  364.948  0 0 34.60 30 0 449.800 68.020 6.373 95.882 0  0 59.750 6.618 6.948  0 0 31.620 11.532 6.887 1  276.60 30 0 439.838  0 67.337  0 0 0 135.269 6.527  0 61.664  15  334.751  61 primjenjiv)  .675  0 0 0 35.240  19  376.001  11  337.388 23.565  22  337.701 9.166 23.60 30 0 409.654 72.866 9.701 0  0 66.60 30 0 460.198 19.748 10.526 0  0 62.498 11.60 30 0 402.60 30 0 454.183  0 64.458 19.934  0 74.675  0 0 0 29.893  9  319.896  0 0 21.896  0 0 21.572 6.599  12  349.070 6.586  0 75.435 27.263 65.472  16  347.796  14  336.539 0  0 65.675  0 0 0 38.60 30 0 391.949 29.675  0 0 0 26.675  0 0 0 27.482 11.60 30 0 419.731 34.60 30 0 402.948  0 0 75.206 14.342  24  339.970 6.365 6.010 0  0 59.435 26.166 6.60 30 0 415.838  0 67.158  20  400.866 28.796 26.513  11.780  0 71.045 6.  plin  energija  (korištenje)  davanja)  peleti  solar 0  177.718  0 68.723  10  310.831  17  336.60 30 0 495.027 29.739  13  374.572 32.788 28.117  4  287.187  0 72.472 26.60 30 0 403.948  0 0 34.929 0  0 68.278 6.162  21  351.544  0 62.896  0 0 93.60 30 0 419.948  0 0 292.948  0 0 31.60 30 0 441.986 28.

387 5.60 30 0 499.815  3  236.533 64.672  31  348.269  4  230.174 0  0 68.388  5  249.669  27  403.337  0 0 0 61.765 6.477  32  376.736 28.765 6.388 21.957 6.993  221.486 28.117  0 0 74.435 0  10.773  0 71.558  0 0 85.675  0 0 0 34.365 6.334 9.50 30 0 477.187  0 72.623 11.338 30.60 30 0 463.838  0 67.313  30  358.506 5.652 32.558  troškovi  pogona  (korištenje)  0 trošak  emisija  stakleničkih  plinova  234.589 0 0  30.768 29.187  0 72.  davanja)  0 prirodni  plin  električna  energija  peleti solar  9.555 43.234 76.60 30 0 456.293  0 0 0 20.60 30 0 491.50 30 0 288.416 23.158 15.558  0 0 98.795 6.675 0  0 65.60 30 0 412.896  0 0 21.358 64.032 66.072  2  225.675  0 0 0 33.706 14.60 30 0 401.309 34.018 28.081  33  388.986 9.938 28.435 24.675  0 0 0 23.422 23.940  0 0 0 23.765 5.288 28.619 0  0 65.956 14.50 30 0 315.946 0  3.572 6.812  održavanja  trošak energije po energentu sa  scenarijem srednjih troškova energije  62 ostatak  vrijednosti  diskontna stopa  (različite stope za  makroekonomsku i  financijsku  kalkulaciju)  procijenjeni  ekonomski  životni vijek  trošak  uklanjanja  (ako je  primjenjiv)  ukupni  trošak  .299 76.421 0  3.60 30 0 410.921 5.60 30 0 449.186 70.094 0  0 68.948  0 0 31.545 68.203 62.306 0 0  11.808 0 0  11.532 6.848 29.365 6.731 31.798 8.948  0 0 34.230  29  346.934 5.896 1  godišnji  troškovi korištenja drugo  (osiguranja.538 28.003  35  362.50 30 0 297.870 11.60 30 0 421.586  0 75.271  6  259.560  Tablica 8-10 Makroekonomska analiza (tablica 6 prema predlošku izvješća) varijanta  / paket /  mjera iz  tablice 5  početna  investicija (u  početnoj godini)  0  141.558  0 0 80.337  0 0 0 63.  plin  energija  (korištenje)  davanja)  ostatak  diskontna  procijenjeni  trošak  ukupni  vrijednosti  stopa  ekonomski  uklanjanja  trošak  životni vijek  (ako je  primjenjiv)  26  379.572 6.946 9.720 19.675  0 0 0 25.879 5.778 21.317 0 0  13.506 5.999  34  412.50 30 0 301.50 30 0 317.137 9.586  0 75.50 30 0 284.673  28  353.957 6.60 30 0 428.948  0 0 0 20.varijanta  / paket /  mjera iz  tablice 5  početna  investicija (u  početnoj  godini)  troškovi korištenja (godišnji) trošak energije po energentu sa  scenarijem srednjeg rasta troškova  energije  održavanja  troškovi  drugo  prirodni  električna  peleti  solar pogona  (osiguranja.437 20.748 11.893 22.

50 30 0 276.876 0 0  4.148 21.005  0 0 0 19.510  20  320.50 30 0 302.434 22.183 68.667  29  277.499 9.361 0 0  8.998 9.911  31  278.832 5.899 9.222 71.124 5.567 15.385 77.470  0 0 0 51.278  27  322.831 0 0  4.723 58.649 76.558  0 0 25.830 72.789 22.733 19.547 77.140 5.558  0 0 27.940  0 0 0 20.470  0 0 0 85.429 0 108.301 22.074 5.388  8  245.864  16  277.50 30 0 272.240 55.953 82.298 8.510 18.985 82.096 9.381 0 0  8.354 78.50 30 0 260.161 7.632  23  279.50 30 0 266.558  0 0 25.270 0  1.932  11  269.764  28  282.117  0 0 17.647 79.398 9.50 30 0 257.  davanja)  0 prirodni  plin  električna  energija  peleti solar  trošak  emisija  stakleničkih  plinova  7  250.105 9.475 0 0  2.789 22.975  12  279.50 30 0 314.50 30 0 271.558  0 0 0 18.50 30 0 274.606 5.283 23.50 30 0 266.940  0 0 0 30.606 5.50 30 0 315.328 71.50 30 0 258.603 19.510 17.747 0  2.558  9  255.950 22.470  troškovi  pogona  (korištenje)  0 trošak energije po energentu sa  scenarijem srednjih troškova energije  63 ostatak  vrijednosti  diskontna stopa  (različite stope za  makroekonomsku i  financijsku  kalkulaciju)  procijenjeni  ekonomski  životni vijek  trošak  uklanjanja  (ako je  primjenjiv)  ukupni  trošak  .696 9.033 5.718  10  248.558  0 0 27.340 0 0  4.940  0 0 0 27.352  17  269.117  0 0 17.521 26.143 0 0  2.558  0 0 60.413 74.696 9.50 30 0 284.940  0 0 0 28.547  26  303.732 20.733 19.558  0 0 27.737 5.414 71.726 26.024 0  2.057 26.996  21  280.886 80.572 74.785  14  269.50 30 0 294.148 22.50 30 0 271.293  0 0 61.470  0 0 0 50.varijanta  / paket /  mjera iz  tablice 5  početna  investicija (u  početnoj godini)  godišnji  troškovi korištenja drugo  (osiguranja.431 22.423  30  287.50 30 0 291.115 5.074 5.965 11.558  0 0 25.494 5.618 22.296 0 0  4.558  0 0 0 16.544 0 0  4.50 30 0 264.951  15  267.606 5.610 52.50 30 0 265.779  19  301.296 71.033 5.340 71.869 0  1.270 0  1.998 9.715 5.349 0  1.940  0 0 0 22.159 23.270 0  1.656 5.869 0  1.431 22.671 5.819 0  3.367  22  269.081  25  293.50 30 0 304.385 25.500 0 0  4.117  0 0 51.819 0  3.512 74.965 11.385 26.614 23.589 72.50 30 0 283.510 19.169 5.445 74.604 73.121  24  271.50 30 0 292.869 9.656 5.385 27.421 0 0  5.50 30 0 327.498 74.50 30 0 283.50 30 0 261.814 0 0  4.349 0  1.615 79.499 9.50 30 0 307.319 0  7.313  18  291.203 29.102 75.493 7.174 0  2.206 5.115 5.124 5.552 5.606 5.872  održavanja  11.583 5.558  0 0 0 18.337  13  299.940  0 0 0 21.058 11.446 71.502 5.

831 22.189 22.671 5.470  0 0 0 48.737 5.50 30 2 278.414 22.940  0 0 0 19.115 5.940  0 0 0 26.556  290.656 5.079 23.957 7.338  310.459  održavanja  trošak energije po energentu sa  scenarijem srednjih troškova energije  64 ostatak  vrijednosti  diskontna stopa  (različite stope za  makroekonomsku i  financijsku  kalkulaciju)  procijenjeni  ekonomski  životni vijek  trošak  uklanjanja  (ako je  primjenjiv)  ukupni  trošak  .50 30 1 321.148 19.280 78.365 11.349 0  1.069  330.819 0  3.50 30 0 298.869 0  1.880 82.939 0 0  2.340 74.542 79.50 30 0 290.133 33  34  35  godišnji  troškovi korištenja drugo  (osiguranja.117  troškovi  pogona  (korištenje)  0 trošak  emisija  stakleničkih  plinova  17.  davanja)  0 prirodni  plin  električna  energija  peleti solar  19.varijanta  / paket /  mjera iz  tablice 5  početna  investicija (u  početnoj godini)  32  301.

000 solar peleti + solar 3.300 peleti 4. za zgradu građenu od 1971 do 1986.mikroekonomska analiza 5.nd.600 A razred 4.200 peleti 4.900 80% QH.nd.1.max 80% QH.800 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Eprim [kWh/m²a] Slika 8-2 Rezultati troškovno optimalne analize .800 QH.max 4.500 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 5.100 solar peleti + solar 3. godine troškovno optimalnu razinu rekonstrukcije predstavlja razina Eprim = 51 kWh/m²a. 5.max A razred 4.100 QH.400 prirodni plin dizalica topline 4.200 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 5. Troškovno optimalna analiza .1.300 referentna 5.8.nd.makroekonomska analiza 65 .000 referentna 4.nd.500 dizalica topline 4.700 prirodni plin 4.max 4.900 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Eprim [kWh/m²a] Slika 8-1 Rezultati troškovno optimalne analize .rezultati Uz zadane početne uvjete.

000 prirodni plin 3.600 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Eprim [kWh/m²a] Slika 8-3 SDR = 3. Analiza osjetljivosti Promjena diskontne stope 5.600 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 4.600 referentna QH.600 solar peleti + solar 3.400 referentna QH.00% makro ekonomska analiza 66 .max 4.nd.nd.30% .makro ekonomska analiza 4.200 prirodni plin 5.400 80% QH.nd.nd.max A razred 5.max 5.8.000 dizalica topline peleti 4.2.200 80% QH.800 solar peleti + solar 4.800 dizalica topline peleti 3.1.800 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 5.400 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Eprim [kWh/m²a] Slika 8-4 SDR = 10.max A razred 4.

00% 7.900 0 50 100 150 200 250 300 Eprim [kWh/m²a] Slika 8-6 Re=5.nd.900 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Eprim [kWh/m²a] Slika 8-5 Re=4.400 solar peleti + solar 3.900 dizalica topline peleti 4.900 referentna 6.400 5.max A razred prirodni plin 4.nd.nd.400 prirodni plin dizalica topline 4.Stopa rasta cijena energije globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 6.max 5.900 A razred 5.400 solar peleti + solar 3.400 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 6.nd.max 5.400 QH.60% 67 350 400 .900 peleti 4.400 80% QH.max 80% QH.900 referentna QH.

nd.500 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 5.900 80% QH.nd.900 0 50 100 150 200 250 300 350 Eprim [kWh/m²a] Slika 8-8 Cijene energije u Sloveniji 68 400 .400 peleti + solar 3.900 0 50 100 150 200 250 300 350 Eprim [kWh/m²a] Slika 8-7 Primjena neobnovljive komponente faktora primarne energije Promjena trenutačne cijene energije prema okruženju 8.700 prirodni plin 4.Korištenje neobnovljive komponente faktora primarne energije 5.900 80% QH.nd.400 7.100 QH.nd.max 6.max A razred 4.900 solar 4.300 referentna 5.max 6.900 referentna 7.400 dizalica topline peleti 4.500 dizalica topline 4.900 prirodni plin 5.400 A razred 5.400 QH.max 4.300 peleti 4.100 solar peleti + solar 3.900 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 8.

06 W/m2K. Koeficijent prolaska topline saniranog zida U=0. Koeficijent prolaska topline nesaniranog zida U=1. pokrov biber crijepom.29 W/m2K. a poboljšanja prema statističkim istraživanjima i anketama. Konstrukcija krovišta nije uključena u ovojnicu grijanog dijela kuće. bez izolacije.1. Koeficijent prolaska topline saniranog serklaža U=0. Na 72.9.38 W/m2K. Fc=0.13 W/m2K. JEDNOOBITELJSKA ZGRADA IZGRAĐENA IZA 1987. g┴=0. a s gornje strane položene su ploče ekspandiranog polistirena (EPS) 2 cm.1. GODINE .30. Krovište je drveno.80. Koeficijent prolaska topline nesaniranog serklaža U=1. Zaštita od sunca predviđena je griljama ili roletama.48% kuća stropna konstrukcija poboljšana je polaganjem mineralne vune (MW) kaširane staklenim voalom debljine 10 cm s tavanske strane konstrukcije.36 W/m2K. Podna konstrukcija je plivajući pod s 2 cm ekspandiranog polistirena (EPS) na betonskoj podlozi i hidroizolaciji. Kuća je zidana šupljom blok opekom u produžnom mortu. S donje strane ploča je ožbukana. Koeficijent prolaska topline podne konstrukcije U=1. Opis zgrade Opis građevinskog dijela zgrade. 69 . Koeficijent prolaska topline nesanirane stropne konstrukcije U=1. Originalni prozori iz razdoblja gradnje kuće su drvena stolarija ostakljena dvostrukim IZO staklom 4+16+4 mm u drvenom okviru od crnogorice debljine 7 cm.KONTINENTALNA HRVATSKA 9.90 W/m2K. površinska obrada je obostrano žbuka. Karakteristike originalnih prozora su: Uw=2. te sudjeluje u toplinskom otporu stropa iznad grijanog prostora prizemlja. a unutarnji 25 cm. Zidovi su omeđeni vertikalnim i horizontalnim armirano betonskim serklažima. Serklaži na vanjskim zidovima su izolirani kombi pločama 4 cm. Vanjski nosivi zidovi su debljine 25 cm. Koeficijent prolaska topline sanirane stropne konstrukcije U=0. a tavanski prostor je negrijan i slabo provjetravan. Stropna konstrukcija prema zatvorenom negrijanom tavanu izvedena je kao puna armirano betonska ploča debljine 14 cm.91% kuća su zidovi i serklaži naknadno poboljšani toplinskom izolacijom (ekspandirani polistiren – EPS) u debljini 6 cm s tankoslojnom žbukom (ETICS fasadni sustav). tehničkih sustava i rasvjete Svi građevni elementi su pretpostavljeni karakteristično za razdoblju gradnje. Na 59.40 W/m2K.24 W/m2K.

g┴=0. smješten u grijanom prostoru.. S obzirom na kombinaciju novih i starih prozora pretpostavljeni broj izmjena zraka je n=0. Karakteristike novih prozora su: Uw=2.  bez  utjecaja  susjednih  zgrada  opis terena     70 . Isti uređaj se koristi i za pripremu potrošne tople vode (PTV). Ulazna vrata su od masiv drveta debljine 4 cm.6 hOpis termotehničkog sustava Koristi se centralno grijanje prostora s radijatorima kao ogrjevnim tijelima.95% kuća prozori su zamijenjeni PVC stolarijom. Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom  certificiranju zgrada te Metodologiji provođenja energetskih pregleda građevina     faktori konverzije  električna energija 1.38 W/m2K. snage 105 W/članku. Fc=0.6153  primarne energije     prirodni plin 1. Ciijevi sustava razvoda su neizolirane. Razvod sustava grijanja prolazi kroz grijane prostore. Nema cirkulacijske petlje. Temperatura polaza/povrata vode u sustavu grijanja je 70/55°C. =1 W/mK. Cijevi razvoda PTV-a su neizolirane.Na 87.80.2  HDD 2805  CDH Prilog  E  Tehničkog  propisa  o  racionalnoj  uporabi  energije  i  toplinskoj  zaštiti  u  zgradama   predgrađa.30.0484  lokacija  stupanj dani grijanja  stupanj dani hlađenja  izvor meteoroloških podataka Zagreb Maksimir  45°49' N  16°02' E  3045. Tablica 9-1 Mjerodavni podaci za izračun energetskog svojstva zgrade (tablica 3 prema predlošku izvještaja) proračun  meteorološki  uvjeti  proračun izvršen prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj  zaštiti u zgradama.5 W/m2K. Temperatura PTV-a je 60°C.1955  solarna 1. i prolaze kroz grijane prostore. koeficijent toplinskih gubitaka po jedinici duljine cijevi =1 W/mK. U=3. Ukupni broj instaliranih radijatorskih članaka je 90.0965  peleti 1. Radijatori su smješteni na vanjskim zidovima pojedinih prostorija. ostakljenje IZO staklom 4+16+4 mm u trokomornim okvirima. Kao izvor toplinske energije koristi se plinski atmosferski kombi bojler snage 24 kW. Regulacija rada sustava grijanja je pomoću termostata smještenog u referentnoj prostoriji.

38‐2.280.13  W/m²K 1.90  W/m²K toplinski mostovi  ukupna duljina 55.261.82  %     upravljanje efikasnost sustava  hlađenja    proizvodnja                                 ‐    % razvod                                ‐    %   emisija                                ‐    %   upravljanje                                ‐    % 71 88.00  J/m²K toplinski kapacitet prema  jedinici površine    J/m²K   J/m²K vrsta zasjenjenja  tehnički  sustavi  grilje ili rolete prosječni g‐faktor  ostakljenje   ostakljenje +  zasjenjenje  0.80  m x m x m  104.45  W/m² specifična električna snaga električne opreme 0.28  1/h šrirodna ventilacija  0.50 x 2.29  W/m²K prosječni koeficijent prolaska topline krova 0.38‐1.24  % zapad 1.32  1/h ‐  1/h ventilacija  ‐  % efikasnost sustava grijanja broj izmjena zraka u  satu  stupanj povrata  topline  proizvodnja  91.24  ‐ infiltracija  0.36‐1.96  % 180  ° orijentacija  unutarnji  dobici  građevni  dijelovi  namjena jednoobiteljska zgrada  prosječni toplinski dobici od korisnika 5.45  %   emisija 84.00  W/m² specifična električna snaga sustava rasvjete 9.00  % .6  m   prosječni linijski  koeficijent prolaska  topline  ukupni toplinski  kapacitet za zgradu  J/m²K  0.70 x 9.03  m² 1.49  W/mK 170.00  W/m² prosječni koeficijent prolaska topline zidova 0.24  W/m²K prosječni koeficijent prolaska topline podruma prosječni koeficijent prolaska topline prozora 2.geometrija  zgrade  duljina x širina x visina  12.20  % istok 2.00  ‐ ploština korisne površine  broj etaža  faktor oblika  udio prozora u ukupnoj  vanjskoj ovojnici  1.32  % sjever 3.8  ‐ 0.28  %   razvod 95.08  m²/m³ jug 9.

52  kWh/a 26.postavne  temperature i  režimi  korištenja  potrebna  energija  efikasnost sustava  pripreme PTV     proizvodnja  91.00  kWh/a 1300.00  kWh/a 0.552. vanjska rasvjeta.28  % razvod 93.27  kWh/a 0.69  kWh/a potrebna energija za  grijanje  potrebna energija za  hlađenje  potrebna energija za PTV proizvodnja  energije na  lokaciji  potrošnja  energije  toplinska energija iz  obnovljivih izvora (npr.00  kWh/a 569. itd.52  kWh/a 0.00  kWh/a   3 0.  pomoćni sustavi.)  ‐  kWh/a 983.38  kWh/a potrebna energija za  ostale  potrebe  (ovlaživanje.00  kWh/a 0.  solarni kolektori)  električna energija  proizvedena u zgradi i  korištena na lokaciji  električna energija  proizvedena u zgradi i  izvezena na tržište  isporučena energija  električna energija prirodni plin 72 .00  kWh/a 2 0. odvlaživanje)  ‐  kWh/a korisna energija za  ventilaciju  korisna energija za  rasvjetu  korisna energija za ostalo  (uređaji.00  kWh/a 19388.00  kWh/a 1.01  % postavna temperatura  zimi 20  °C   ljeti ‐  °C postavna vlažnost  zimi ‐  %   ljeti ‐  % režimi korištenja i  upravljanje    zaposjednutost 24/7  rasvjeta 24/7    uređaji 24/7    ventilacija 24/7    grijanje 24/7     hlađenje 24/7  (toplinski) energetski  doprinos glavnih pasivnih  strategija    1 0.271.

00  kWh/a 2.)  električna energija prirodni plin 73 0.507.806. itd.  daljinsko grijanje /  hlađenje.primarna energija / po  energentima        primarna energija ukupno    primarna energija specifična drugo (biomasa.79  kWh/a 301.02  kWh/m²a .314.80  kWh/a 28.99  kWh/a 31.

  kaširana      staklenim voalom na strani  slabo ventiliranog zračnog sloja  ▪ zamjena svih postojećih  prozora novim prozorima (PVC  okviri sa 5 komora.71 % zid od šuplje blok opeke  debljine 25 cm obostrano  ožbukan bez toplinske izolacije. u visini  min.  kaširana      staklenim voalom na strani  slabo ventiliranog zračnog sloja  ▪ dodatna toplinska izolacija  MW u filcu 15 cm s λ ≤ 0.95% nova PVC stolarija.70)  .20  W/m2K.84% stropnih konstrukcija  poboljšano filcem mineralne  vune (MW s λ ≤ 0.  kaširana      staklenim voalom na strani  slabo ventiliranog zračnog sloja  okviri minimalno popravljeni i s  dodatnim PU pjenastim  samoljepljivim elastičnim  brtvama debljine 5 mm  ugrađenim  kontinuirano na sve spojeve  krila i doprozornika  okviri minimalno popravljeni i s  dodatnim PU pjenastim  samoljepljivim elastičnim  brtvama debljine 5 mm  ugrađenim  kontinuirano na sve spojeve  krila i doprozornika   prozori  74 varijanta 3  uklanjanje postojećih slojeva  prethodne sanacije i postava   ETICS sustav toplinske izolacije  zidova      (EPS‐F grafitni s λ ≤ 0. 30 cm od vanjskog  uređenog terena  izolacija krova  (stropne  konstrukcije  prema tavanu)  40. s  gornje  strane  položeno  2  cm  EPS‐a. u visini  min. XPS ili EPS ploče  za perimetralnu toplinsku      izolaciju u zoni podnožja 12  cm s λ ≤ 0.05% originalni prozori ‐  stolarija ostakljena dvostrukim  IZO staklom 4+16+4 mm u  drvenom okviru od crnogorice  debljine 7 cm.  87.   59. 30 cm od vanjskog  uređenog terena  ▪ dodatna toplinska izolacija  MW u filcu 25 cm s λ ≤ 0. Ff = 0.033 W/mK.  Armiranobetonski serklaži  izolirani s 4 cm kombi ploče i  ožbukani. Ug ≤ 0.035  W/mK na stropu prema tavanu. Uf ≤ 1.035  W/mK na stropu prema tavanu.035 W/mK  debljine 10 cm s tavanske strane  konstrukcije)    12. XPS ili EPS ploče  za perimetralnu toplinsku      izolaciju u zoni podnožja 15  cm s λ ≤ 0.16% armirano betonska ploča  14 cm s donje strane ožbukana.032  W/mK ‐ 15 cm. Zaštita od sunca  predviđena je griljama ili  roletama. XPS ili EPS ploče  za perimetralnu toplinsku      izolaciju u zoni podnožja 18  cm s λ ≤ 0.033 W/mK.032  W/mK ‐ 12 cm. 30 cm od vanjskog  uređenog terena  varijanta 2  ▪ dodatni ETICS sustav toplinske  izolacije zidova      (EPS‐F grafitni s λ ≤ 0.035 W/mK – 6 cm)  varijanta 1  ▪ dodatni ETICS sustav toplinske  izolacije zidova      (EPS‐F grafitni s λ ≤ 0.033 W/mK.90 W/m2K   g┴ =  0.Tablica 9-2 Mjere primijenjene na vanjskoj ovojnici zgrade (tablica 4 prema predlošku izvješća) mjera  izolacija vanjskog  zida  referentni primjer  27.29% zidova i serklaža  poboljšano je dodavanjem ETICS  sustava  (EPS s λ = 0.40.032  W/mK ‐ 18 cm. u visini  min.  ▪ dodatna toplinska izolacija  MW u filcu 10 cm s λ ≤ 0. ostakljeni  dvostrukim      Low‐E staklom punjenim  argonom 90%.   72.035  W/mK na stropu prema tavanu.

mjera 

referentni primjer 
ostakljenje IZO staklom 4+16+4 
mm u trokomornim okvirima. 
Zaštita od sunca predviđena je 
griljama ili roletama. 

varijanta 1 

varijanta 2 

varijanta 3 

vrata 

vrata od masiv drveta 4 cm 

▪ sva postojeća vrata 
zamijenjena novima, sa toplinski 
izoliranim vratnim krilom U ≤ 
2,0 W/m2K 

▪ sva postojeća vrata 
zamijenjena novima, sa toplinski 
izoliranim vratnim krilom U ≤ 
1,00 W/m2K 

izolacija poda 

podna konstrukcija je plivajući 
pod s 2 cm ekspandiranog 
polistirena (EPS) na hidroizolaciji 
i donjoj betonskoj podlozi. 

okvir i krilo minimalno 
popravljen i s dodatnim PU 
pjenastim samoljepljivim 
elastičnim brtvama debljine 5 
mm ugrađenim 
kontinuirano na sve spojeve 
vrata i dovratnika 
nema zahvata na podnoj 
konstrukciji 

redukcija 
toplinskih 
mostova i 
prirodnog 
provjetravanja 

nmin=0,60 
toplinski mostovi postoje na 
spojevima 2 vanjska zida, 
vanjskog zida i stropa i na spoju 
zida i poda (temelja) 
 

▪ nmin = 0,50  (prirodno 
provjetravanje) 
▪ pravilnom postavom toplinske 
izolacije prekinuti će se svi 
toplinski mostovi na spojevima 
2 vanjska zida, te vanjskog zida i 
stropa 

75

▪ na postojeću betonsku 
podlogu se između drvenih 
gredica 8/10 cm postavlja MW 
(debljine 10 cm,  
  λ ≤ 0,035 W/mK) i izvodi se 
brodski pod kao završna hodna 
obloga 
▪ nmin = 0,50  (uz mehaničku 
▪ nmin = 0,50  (prirodno 
ventilaciju s rekuperacijom ηv ≥ 
provjetravanje) 
0.65) 
▪ produljenje toplinskog mosta 
kod temelja: vertikalna (u duljini  ▪ produljenje toplinskog mosta 
kod temelja: vertikalna (u duljini 
80 cm) rubna izolacija ‐ 
ekstrudirani         polistiren (XPS,  80 cm) rubna izolacija ‐ 
λ ≤ 0,033 W/mK), debljina ploče  ekstrudirani         polistiren (XPS, 
λ ≤ 0,033 W/mK), debljina ploče 
XPS‐a = 12 cm 
▪ pravilnom postavom toplinske  XPS‐a = 10 cm 
▪ pravilnom postavom toplinske 
izolacije prekinuti će se svi 
toplinski mostovi na spojevima  izolacije prekinuti će se svi 
2 vanjska zida, te vanjskog zida i  toplinski mostovi na spojevima 
stropa 
2 vanjska         zida, te vanjskog 

nema zahvata na podnoj 
konstrukciji 

mjera 

referentni primjer 

varijanta 1 

varijanta 2 

varijanta 3 
zida i stropa 

Tablica 9-3 Mjere primijenjene na sustavu grijanja (tablica 4 prema predlošku izvješća)

mjera 
sustav grijanja 
predaja 
 

referentni primjer 
 ogrjevna tijela: radijatori  
 smještaj:vanjski zidovi  
 regulacija: preko ref. prostorije 
(termostat)  

varijanta 1 
 ogrjevna tijela: radijatori  
 smještaj:vanjski zidovi  
 regulacija: preko ref. prostorije 
(termostat)+termostat vent. (2K)  

varijanta 2 
 ogrjevna tijela: radijatori  
 smještaj:vanjski zidovi  
 regulacija: preko ref. prostorije 
(termostat)+termostat vent. (2K) 

varijanta 3 
 ogrjevna tijela: podno grijanje  
 smještaj:izolirani pod  
 regulacija: PI regulator,  

 
razvod 
 

 
 temperatura: 70/55°C  
 smještaj: grij.prostor, van 
zidova  

 
 temperatura: 70/55°C  
 smještaj: grij.prostor, unutarnji 
zidovi  

 
 temperatura: 55/40°C  
 smještaj: grij.prostor, unutarnji 
zidovi  

 
 temperatura: 45/35°C  
 smještaj: grij.prostor, unutarnji 
zidovi  

 

 regulacija: prema 
unut.temperaturi  

 regulacija: prema 
unut.temperaturi  

 regulacija: prema 
unut.temperaturi  

 regulacija: prema 
unut.temperaturi  

 
proizvodnja 

 izolacija: neizolir.Y= 1 W/mK   
 generator topl.: plinski 
atm.kombi bojler  

 izolacija: Y= 0,2‐0,3W/mK   
 generator topl.: plinski 
atm.kombi bojler  

 izolacija: Y= 0,2‐0,3W/mK   
 generator topl.: plinski 
kombi.kondenzac.bojler  

 
 generator topl.: plinski 
kombi.kondenzac.bojler  

 
mjera 

 snaga: 24 kW   
varijanta 4 

 snaga: 20 kW   
varijanta 5 

 snaga: 18 kW   
varijanta 6 

 snaga: 18 kW   
varijanta 7 

76

sustav grijanja 

 ogrjevna tijela: radijatori  

 ogrjevna tijela: radijatori  

 ogrjevna tijela: podno grijanje  

 ogrjevna tijela: radijatori  

predaja 

 smještaj:vanjski zidovi  

 smještaj:vanjski zidovi  

 smještaj:izolirani pod  

 smještaj:vanjski zidovi  

 

 regulacija: 

preko 

ref.   regulacija:  preko  ref.  prostorije   regulacija: PI regulator,  

 regulacija: 

preko 

ref. 

prostorije+PI  regulator  s  funkc.  (termostat)+termostat vent. (2K)  

prostorije+PI  regulator  s  funkc. 

optimizac  

optimizac  

 

 

 

 

 

razvod 

 temperatura: 70/55°C  

 temperatura: 70/55°C  

 temperatura: 45/35°C  

 temperatura: 55/40°C  

 

 smještaj:  grij.prostor,  unutarnji   smještaj:  grij.prostor,  unutarnji   smještaj:  grij.prostor,  unutarnji   smještaj:  grij.prostor,  unutarnji 
zidovi  

 

 regulacija: 

zidovi  

zidovi  

prema   regulacija: 

prema   regulacija: 

zidovi  
prema   regulacija: 

prema 

unut.temperaturi  

unut.temperaturi  

unut.temperaturi  

unut.temperaturi  

 

 izolacija: Y= 0,2‐0,3W/mK   

 izolacija: Y= 0,2‐0,3W/mK   

 

 izolacija: Y= 0,2‐0,3W/mK   

proizvodnja 

 generator topl.: kotao na pelete   generator topl.: kotao na pelete    generator topl.: Dizalica topline  

 generator 

topl.: 

kombi.kondenzac.bojler  
 

 snaga: 14 kW   

 snaga: 14 kW   

 6,9 kW (A2/W45) bival. temp. ‐3°C

 snaga: 18 kW   

mjera 

varijanta 8 

varijanta 9 

 

 

sustav grijanja 

 ogrjevna tijela: podno grijanje  

 ogrjevna tijela: podno grijanje  

 

 

predaja 

 smještaj:izolirani pod  

 smještaj:izolirani pod  

 

 

 

 regulacija: PI regulator,  

 regulacija: PI regulator,  

 

 

 

 

 

 

 

razvod 

 temperatura: 45/30°C  

 temperatura: 45/35°C  

 

 

 

 smještaj:  grij.prostor,  unutarnji   smještaj:  grij.prostor,  unutarnji   

 

77

plinski 

zidovi  
 

zidovi  

 regulacija: 

prema   regulacija: 

prema   

 

unut.temperaturi  

unut.temperaturi  

 

 izolacija: Y= 0,2‐0,3W/mK   

 

 

 

proizvodnja 

 generator  topl.:  kotao  na   generator topl.: Dizalica topline    

 

pelete+sol.topl.sustav  
 

5,3 kW (A2/W45) bival. temp. ‐3°C

 snaga: 14 kW   

 

 

Tablica 9-4 Mjere primijenjene na sustavu pripreme PTV (tablica 4 prema predlošku izvješća)

mjera 
PTV 

referentni primjer 
varijanta 1 
varijanta 2 
varijanta 3 
 temperatura:  60°C,  bez  cirk.   temperatura:  60°C,  bez  cirk.   temperatura:  60°C,  bez  cirk.   temperatura:  60°C,  bez  cirk. 
petlje  

razvod 

Petlje  

Petlje  

petlje  

 smještaj:  grij.prostor,  u  unut.   smještaj:  grij.prostor,  u  unut.   smještaj:  grij.prostor,  u  unut.   smještaj:  grij.prostor,  u  unut. 
zidovima  

zidovima  

 

 izolacija: neizolir.Y= 1 W/mK   

 izolacija: izolir.Y= 0,2‐0,3 W/mK     izolacija: izolir.Y= 0,2‐0,3 W/mK    izolacija: izolir.Y= 0,2‐0,3 W/mK   

proizvodnja  
grijanje 

 generator 

atm.kombi bojler  

atm.kombi bojler  

kombi.kondenzac.bojler  

proizvodnja  PTV 

 isti kao za grijanje  

 isti kao za grijanje  

 isti kao za grijanje  

 isti kao za grijanje  

mjera 

referentni primjer  4 

varijanta  5 

varijanta  6 

varijanta 7 

PTV 

 temperatura:  60°C,  bez  cirk.   temperatura:  55°C,  bez  cirk.   temperatura:  60°C,  bez  cirk.   temperatura:  60°C,  bez  cirk. 
Petlje  

topl.: 

plinski   generator 

zidovima  

topl.: 

petlje  

plinski   generator 

Petlje  

78

zidovima  

topl.: 

plinski   generator topl.: kotao na pelete  

Petlje  

razvod 

 smještaj:  grij.prostor,  u  unut.   smještaj:  grij.prostor,  u  unut.   smještaj:  grij.prostor,  u  unut.   smještaj:  grij.prostor,  u  unut. 
zidovima  

zidovima  

zidovima  

zidovima  

 

 izolacija: izolir.Y= 0,2‐0,3 W/mK    izolacija: izolir.Y= 0,2‐0,3 W/mK     izolacija: izolir.Y= 0,2‐0,3 W/mK    izolacija: izolir.Y= 0,2‐0,3 W/mK   

proizvodnja  
grijanje 

 generator topl.: kotao na pelete   generator  topl.:  dizalica  topline   generator topl.: kotao na pelete   generator 

proizvodnja  PTV 

 isti  kao  za  grij.+solarni  toplov.   isti kao za grijanje  

 isti  kao  za  grij.+solarni  toplov.   isti  kao  za  grij.+solarni  toplov. 

sustav  

sustav  

sustav  

zrak‐voda (pom grijač)  

topl.: 

kombi.kondenzac.bojler 

 

 kolektori 3.8 m2  

 

 kolektori 13.3 m2  

 kolektori 3.8 m2  

 

 spremnik: 300 Lit  

 

 spremnik: 700 Lit  

 spremnik: 300 Lit  

Tablica 9-5 Mjere primijenjene na sustavu ventilacije i hlađenja (tablica 4 prema predlošku izvješća)

mjera 
 ventilacija 
(uključivo noćna 
ventilacija)  

referentni primjer 
varijanta 1 
                                                                mehanička ventilacija s 
‐       
rekuperacijom n>0,65  

hlađenje prostora  ne 
 
 

ne 
 

79

plinski 

Tablica 9-6 Mjere primijenjene na sustavu rasvjete (tablica 4 prema predlošku izvješća)

mjera 
rasvjeta 

referentni primjer 
 

varijanta 1 
zamjena izvora svjetla s žarnom 
niti fluorescentnim ili 
kompaktnim fluorescentnim 

80

varijanta 2 
zamjena izvora svjetlosti i 
svjetiljke (ugradnja 
regulacije/automata) 

varijanta 3 
zamjena izvora svjetlosti, 
svjetiljke (ugradnja regulacije/ 
automata)  i obnova instalacije 
(relokacija) 

 PI)  3  4 (pelet PI)  3  3 (kond.)  3  7 (kond.)  3 (pelet)  2 (kond.)  7 (sol.)  2  7 (kond.) PI  2  4 (pelet) PI  2  3 (kond.)  1  6 (diz)  1  2 (kond.)  4 (solar)  81 ventilacija  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  rasvjeta  referentni  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  .)  3 (pelet)  2 (kond. pod. pod)  4 (solar)  2 (kond. PI)  3  8 (sol. podno)  3  4 (pelet PI)  PTV  referentni  1 (atm. pod. pod.)  3  9 (diz.)  5 (diz. pod. podno)  3  4 (pelet PI)  3  7 (kond. PI)  3  8 (sol. PI)  3  4 (pelet) PI  3  3 (kond.)   5 6 (sol.)  7 (sol.Tablica 9-7 Primijenjene kombinacije mjera u troškovno optimalnoj analizi (tablica 4 prema predlošku izvješća) mjera    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  varijante po sustavima  ovojnica  grijanje  referentna  referentni  1  1 (atm.)  1  2 (kond.)  2 (kond.)   1  4 (pelet PI)  1  3 (kond.)  3  7 (kond.)   1  5 (pelet)   2  7 (kond.)  5 (diz.)  7 (sol. pod.)   6 (sol.)  4 (solar)  2 (kond.)  5 (diz. PI)  2  8 (sol.)  3  9 (diz.)  3  7 (kond.)  3 (pelet)  2 (kond. podno)  3  4 (pelet PI)  3  7 (kond.)  3 (pelet)  2 (kond.)  7 (sol.)  3 (pelet)  2 (kond.)  7 (solar)  4 (solar)  2 (kond.)   6 (sol._pod.)  2  9 (diz. PI)  3  8 (sol.)   6 (sol. pod. PI)  3  4 (pelet PI)  3  3 (kond.)  3  9 (diz.)  5 (diz.)  5 (diz. pod.)  4 (solar)  2 (kond. podno)  2  4 (pelet) PI  3  7 (kond.

ref  %  0%  .Tablica 9-8 Proračun primarne energije po kombinacijama mjera energetske učinkovitosti (tablica 5 prema predlošku izvješća) mjera / paket  mjera /  varijanta mjera  korisna energija   [kWh/a]  konačna energija   [kWh/a]  isporučena energija po izvoru   [kWh/a]  0  grijanje  19388  hlađenje  0  grijanje  25273 hlađenje  0 ventilacija  0 PTV  1568 rasvjeta  983 prirodni  plin  26272 električna  energija  1553 biomasa  ‐ peleti  0 solar  0 primarna  energija   [kWh/m²a]  301 1  9073 0  11274 0 0 1569 462 12319 986 0 0 145 52%  2  9073 0  9681 0 0 1478 462 10657 964 0 0 127 58%  3  9073 0  11556 0 0 1860 462 0 943 12935 0 163 46%  4  9073 0  9473 0 0 1474 462 10043 1365 0 0 127 58%  5  9073 0  8912 0 0 1017 462 9310 1081 1404 0 131 56%  6  9073 0  10954 0 0 1264 462 0 1059 13025 0 166 45%  7  9073 0  9607 0 0 2285 462 0 4988 0 0 77 74%  8  7255 0  7334 0 0 1475 462 8325 945 0 0 102 66%  9  7255 0  9259 0 0 1822 462 0 919 10623 0 136 55%  10  7255 0  7559 0 0 1472 462 8167 1326 0 0 107 65%  11  7255 0  6654 0 0 986 462 7031 1070 1391 0 107 65%  12  7255 0  8192 0 0 1175 462 0 1041 10180 0 133 56%  13  7255 0  6800 0 0 1235 462 0 1391 9745 0 134 56%  14  7255 0  7604 0 0 2292 462 0 4190 0 0 65 78%  15  2564 0  2533 0 0 1469 462 3555 908 0 0 52 83%  16  2564 0  3295 0 0 1716 462 0 872 4601 0 66 78%  17  2564 0  2626 0 0 1467 462 3310 1244 0 0 54 82%  18  2564 0  1893 0 0 952 462 2286 1020 1315 0 55 82%  19  2564 0  2329 0 0 1010 462 0 982 4133 0 63 79%  82 (Eprim.ref ‐  Eprim)/Eprim.

mjera / paket  mjera /  varijanta mjera  korisna energija   [kWh/a]  konačna energija   [kWh/a]  isporučena energija po izvoru   [kWh/a]  električna  energija  1293 biomasa  ‐ peleti  3967 solar  0 primarna  energija   [kWh/m²a]  66 (Eprim.ref  %  78%  20  grijanje  2564 hlađenje  0  grijanje  1588 hlađenje  0 ventilacija  0 PTV  1122 rasvjeta  462 prirodni  plin  0 21  2564 0  2372 0 0 2284 462 0 2426 0 0 38 87%  22  2564 0  2533 0 0 1469 433 3555 879 0 0 51 83%  23  2564 0  3295 0 0 1716 433 0 844 4601 0 66 78%  24  2564 0  2626 0 0 1467 433 3310 1216 0 0 54 82%  25  2564 0  1893 0 0 952 433 2286 992 1315 0 55 82%  26  2564 0  2329 0 0 1010 433 0 954 4133 0 62 79%  27  2564 0  1588 0 0 1122 433 0 1264 3967 0 65 78%  28  2564 0  2372 0 0 2284 433 0 2397 0 0 37 88%  29  2564 0  2533 0 0 1469 368 3555 814 0 0 50 83%  30  2564 0  3295 0 0 1716 368 0 778 4601 0 65 78%  31  2564 0  2626 0 0 1467 368 3310 1150 0 0 53 82%  32  2564 0  1893 0 0 952 368 2286 926 1315 0 54 82%  33  2564 0  2329 0 0 1010 368 0 888 4133 0 61 80%  34  2564 0  1588 0 0 1122 368 0 1199 3967 0 64 79%  35  2564 0  2372 0 0 2284 368 0 2332 0 0 36 88%  36  19388  0  25273 0 0 1568 983 26272 1553 0 0 301 0%  Tablica 9-9 Mikroekonomska (financijska) analiza (tablica 6 prema predlošku izvješća) varijanta /  paket /  mjera iz  početna investicija  (u početnoj godini)  troškovi korištenja (godišnji) trošak energije po energentu sa scenarijem  srednjeg rasta troškova energije  83 ostatak  vrijednosti  diskontna  stopa  procijenjeni  ekonomski  životni vijek  trošak  uklanjanja  (ako je  ukupni  trošak  .ref ‐  Eprim)/Eprim.

245 6.012 23.60 30 0 482.60 30 0 453.101 11.281  0 71.725 6.60 30 0 524.844 11.948  0 0 35.896  0 0 74.099  0 53.111  21  390.935  13  359.60 30 0 455.296 11.690 14.948  0 0 0 25.712  22  368.376 10.192 6.337  0 0 0 146.038 101.958  0 68.197 0  0 54.60 30 0 451.60 30 0 464.345 6.948  0 0 0 24.668  12  334.733 35.60 30 0 429.675  0 0 0 40.948  0 0 130.344 11.115 36.470 0  0 65.60 30 0 470.60 30 0 419.542  14  328.505 79.337  0 0 0 122.512 23.832 11.60 30 0 431.675  0 0 0 31.527  18  395.635 28.699 0  0 61.781 76.675  0 0 0 28.323  8  292.075 10.505 0  0 49.251 29.611 0  0 65.60 30 0 419.226 6.668 6.60 30 0 422.445 6.251 29.948  0 0 278.60 30 0 420.60 30 0 406.580  11  321.931 6.675  0 0 0 37.675  0 0 0 30.775 0  0 65.081 6.789 32.919  6  321.948  0 0 88.037  10  295.120 6.948  0 0 86.107 6.60 30 0 440.671 28.730 6.649 6.567 6.635 0  0 65.107 6.238  5  308.892 6.896  0 0 98.760  3  291.796 11.60 30 0 486.860 0  0 61.806  1  272.562 23.958  0 67.805  0 56.708 25.60 30 0 432.948  0 0 37.60 30 0 458.931 6.676 10.041 28.830 6.974  0 55.799  20  431.243 0  0 51.933 23.948  0 0 113.  davanja)  prirodni  plin  električna  energija  peleti  solar primjenjiv) 0  205.210 14.811 6.117  0 0 0 27.532 40.875  0 64.330 6.166  0 69.948  0 0 37.038  25  398.60 30 0 517.400 11.345 6.638 6.708 26.117  0 0 0 26.306  0 72.308 27.60 30 0 409.115 35.60 30 0 393.467 11.313  2  278.277 28.387 19.513 28.033  0 63.056 28.896  0 0 24.448  17  367.405 6.679 45.628 38.007  0 75.60 30 0 468.110  19  407.758 31.896  0 0 24.569 35.337  0 0 0 71.445 6.683  15  365.60 30 0 416.013 14.154 6.948  0 0 35.820  23  380.609 19.911 10.581 31.889 31.965  9  304.281  0 71.60 30 0 407.959  24  370.590 11.60 30 0 433.900 0  0 49.309  16  377.tablice 5  održavanja  troškovi  pogona  (korištenje)  drugo  (osiguranja.023 0  0 51.265 11.909 28.893 11.819 0  0 64.899  4  285.948  0 0 106.60 30 0 442.967 11.948 83.565  0 66.892 6.104 0  0 68.631 101.032  7  315.621  84 .

154 6.266 9.117  6  257.377  377.50 30 0 327.50 30 0 495.317 6.675  28  393.948  0 0 278.60 30 0 524.310  0 0 0 37.240 53.115 9.497 5.007  0 76.954 32.000 54.007  0 76.707  36  205.252  23.069 5.  plin  energija  (korištenje)  davanja)  9.069 5.715 0  0 65.675  0 27  434.537 2  223.135 28.60 30 0 467.546 11.725 6.472 1  218.384 61.193 60.849 19.251 27.856  0 0 79.948  0 0 37.306  0 85.879 0  3.50 30 0 296.50 30 0 301.856 0  0 65.558  0 0 104.558  0 0 222.940  održavanja  troškovi  drugo  prirodni  električna  pogona  (osiguranja.931 6.433 22.943 36.125 6.640 5.60 30 0 460.120 0 0  14.317 6.385 28.948  0 0 35.329 5.60 30 0 519.368  32  407.558  0 5  246.150  30  389.717 11.622  14.262 23.640  34  443.varijanta /  paket /  mjera iz  tablice 5  početna investicija  (u početnoj godini)  troškovi korištenja (godišnji) 26  410.590 11.957  0 0 0 24.034 32.337  0 0 0 70.60 30 0 441.105 80.341 8.306  0 73.238 58.60 30 0 439.892 6.952  35  402.006 25.813 35.675  0 0 0 26.830 81.349 0  0 68.  davanja)  ostatak  vrijednosti  diskontna  stopa  procijenjeni  ekonomski  životni vijek  trošak  uklanjanja  (ako je  primjenjiv)  ukupni  trošak  prirodni  plin  električna  energija  peleti  solar 0 0 27.50 30 0 310.595 0 0  12.156 10.670  85 .679 45.287 15.134 31.019 0 0  12.780 0  11.022 22.484 5.60 30 0 430.659 28.120 6.190 29  održavanja  troškovi  pogona  (korištenje)  trošak energije po energentu sa scenarijem  srednjeg rasta troškova energije  drugo  (osiguranja.053 31.866  0 0 22.306  0 73.896  0 0 24.409 28.268 0  0 68.708 23.337  0 0 0 68.950 5.235 56.725 6.558  0 0 3  233.50 30 0 314.225 32.806  Tablica 9-10 Makroekonomska analiza (tablica 6 prema predlošku izvješća) varijanta  / paket /  mjera iz  tablice 5  početna  investicija (u  početnoj  godini)  godišnji  troškovi korištenja trošak energije po energentu sa scenarijem  srednjih troškova energije  0  164.081 9.60 30 0 492.60 30 0 526.958  0 68.996  90.951  33  419.60 30 0 477.505 0  0 49.440 14.289  31  379.281  0 71.594 11.675  0 0 0 35.293  0 4  228.115 33.931 6.444 0  3.50 30 0 329.043 56.948  0 0 0 22.404 trošak  emisija  stakleničkih  plinova  ostatak  vrijednosti  diskontna stopa  (različite stope za  makroekonomsku  i financijsku  kalkulaciju)  procijenjeni  ekonomski  životni vijek  trošak  uklanjanja  (ako je  primjenjiv)  ukupni  trošak  peleti solar  0 0  29.125 6.60 30 0 485.

940  0 0 0 30.50 30 0 343.455 28.845 0  1.064 5.872  28  314.401 23.373 9.940  0 0 0 32.883 0 0  2.012  17  294.558  0 0 70.236 9.519  30  311.727 78.860 71.806 0  2.092 29.958  27  347.929 8.767 0  1.159 0 0  9.575  22  294.117  0 0 19.50 30 0 320.404 63.470  0 0 0 98.633 71.864  19  326.647 9  243.373 9.50 30 0 293.50 30 0 331.558  0 0 0 18.773 66.960  16  302.244 22.50 30 0 308.108 22.940  0 0 0 22.728  23  304.467 5.976 5.50 30 0 289.117  0 0 19.289 0 0  4.108 22.293  0 0 10  236.410 11.665 25.176 0 0  4.999 5.031 25.766 80.958 trošak  emisija  stakleničkih  plinova  ostatak  vrijednosti  diskontna stopa  (različite stope za  makroekonomsku  i financijsku  kalkulaciju)  procijenjeni  ekonomski  životni vijek  trošak  uklanjanja  (ako je  primjenjiv)  ukupni  trošak  peleti solar  0 0  5.558  0 0 28.759 77.166 19.50 30 0 295.625 60.999 5.739 71.50 30 0 343.733  15  292.166 21.940  0 0 0 23.873  262.754 73.598 5.410 19.552 11.470  0 0 0 116.803  22.508 0 0  4.730 5.320 9.675 9.470  0 0 0 56.101 8.822 69.636 9.50 30 0 294.719 75.558  0 0 30.225 0  3.558  0 11  257.940  0 0 0 29.50 30 0 286.50 30 0 301.527 22.755 71.438 5.50 30 0 326.571  31  303.303 31.50 30 0 279.215 0 0  2.510 15.573  0 59.722 74.552 11.532 5.730 5.558  0 0 30.675 9.558  0 0 0 20.varijanta  / paket /  mjera iz  tablice 5  početna  investicija (u  početnoj  godini)  godišnji  troškovi korištenja trošak energije po energentu sa scenarijem  srednjih troškova energije  7  252.363 25.  plin  energija  (korištenje)  davanja)  11.034 66.558  0 0 28.50 30 0 308.410 19.149  0 0 0 24.251 28.508 5.50 30 0 320.190  20  345.321 5.203 75.130 5.086 83.558  0 0 28.426 5.767 0  1.643 24.558  0 0 30.895 5.117  0 12  267.50 30 0 313.707 71.546 19.806 0  2.168 8  233.401 23.781  24  296.558  0 0 0 19.828 71.798 79.884 72.015  86 .092 28.50 30 0 312.812 9.700 0  8.787 28.255 0 0  4.467 5.426 5.049 5.972 0 0  4.648 74.50 30 0 289.632  26  328.591 59.158 5.558 66.456  18  316.509  22.775 5.845 0  1.697 70.767 0  1.260 8.224  25  318.527 22.932 0  3.875  29  302.999 5.426 0  2.236 9.075 9.092 26.452  0 69.103  21  312.50 30 0 306.311 24.049 5.50 30 0 309.620 0 0  4.219  0 21.610 14  održavanja  troškovi  drugo  prirodni  električna  pogona  (osiguranja.652 0  2.50 30 0 289.225 0  3.50 30 0 287.940  13  287.687 75.470  0 0 0 56.50 30 0 280.678 5.50 30 0 295.794 70.166 20.999 5.773 9.50 30 0 308.088 0 0  10.099 5.118 82.084 0 0  4.

117  0 0 19.927 22.653 78.827 25.50 30 0 326.845 0  1.107 24.401 21.50 30 1 349.810 33  335.614 75.668  87 .50 30 0 319.225 0  3.806 0  2.952 11.  plin  energija  (korištenje)  davanja)  19.423  20.064 5.470  0 0 održavanja  troškovi  drugo  prirodni  električna  pogona  (osiguranja.508 22.varijanta  / paket /  mjera iz  tablice 5  početna  investicija (u  početnoj  godini)  godišnji  troškovi korištenja trošak energije po energentu sa scenarijem  srednjih troškova energije  32  325.508 5.940  0 0 0 34  354.724 trošak  emisija  stakleničkih  plinova  ostatak  vrijednosti  diskontna stopa  (različite stope za  makroekonomsku  i financijsku  kalkulaciju)  procijenjeni  ekonomski  životni vijek  trošak  uklanjanja  (ako je  primjenjiv)  ukupni  trošak  peleti solar  8.013 83.130 5.940  0 0 35  321.679 0 0  2.749  0 28.693 80.049 5.50 30 2 315.664  0 54.

godine troškovno optimalnu razinu rekonstrukcije predstavlja razina Eprim = 102 kWh/m²a.900 solar peleti + solar 3.nd.nd.nd.300 dizalica topline 4.1.500 0 50 100 150 200 250 300 350 Eprim [kWh/m²a] Slika 9-2 Rezultati troškovno optimalne analize .1.nd. 88 .900 peleti 3.100 prirodni plin dizalica topline 3.900 QH.rezultati 5.100 peleti 3.300 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 5.max 4.500 prirodni plin 4.max 80% QH.700 solar peleti + solar 3. Troškovno optimalna analiza . za zgradu građenu od 1987.9.max 4.900 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 4.500 QH.700 0 50 100 150 200 250 300 350 Eprim [kWh/m²a] Slika 9-1 Rezultati troškovno optimalne analize .100 referentna 4.max A razred 4.makroekonomska analiza Uz zadane početne uvjete.700 80% QH.mikroekonomska analiza 4.700 referentna 4.300 A razred 4.

500 0 50 100 150 200 250 300 350 Eprim [kWh/m²a] Slika 9-3 SDR = 3.nd.400 solar peleti + solar 3.000 80% QH.900 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 5.700 solar peleti + solar 4.nd.nd.900 peleti 4.800 prirodni plin 3.600 dizalica topline peleti 3.makro ekonomska analiza 4.max 4.max 5.200 0 50 100 150 200 Eprim [kWh/m²a] Slika 9-4 SDR = 10.30% .200 referentna QH.makro ekonomska analiza 89 250 300 350 .500 QH.9.300 A razred 5.max 80% QH. Analiza osjetljivosti Promjena diskontne stope 5.2.700 referentna 5.00% .400 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 4.100 prirodni plin dizalica topline 4.nd.1.max A razred 3.

60% Sa dvostruko višom stopom rasta cijena energenata troškovno optimalna razina se spušta na Eprim= 55 kWh/m²a.700 A razred 5.700 referentna QH.nd.200 solar peleti + solar 3.200 QH.Stopa rasta cijena energije globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 6.200 solar peleti + solar 3.nd.700 referentna 6.700 dizalica topline peleti 4.700 0 50 100 150 200 250 300 350 Eprim [kWh/m²a] Slika 9-6 Re=5.max 5.200 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 6.max A razred prirodni plin 4.200 prirodni plin dizalica topline 4.200 5. 90 .200 80% QH.max 5.700 peleti 4.nd.max 80% QH.700 0 50 100 150 200 250 300 350 Eprim [kWh/m²a] Slika 9-5 Re=4.00% 7.nd.

300 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 5.900 solar peleti + solar 3.nd.300 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 5.nd.100 peleti 3.500 prirodni plin 4.700 0 50 100 150 200 250 300 350 Eprim [kWh/m²a] Slika 9-7 Primjena neobnovljive komponente faktora primarne energije 5.700 80% QH.900 QH.900 QH.max A razred 4.700 0 50 100 150 200 250 300 350 Eprim [kWh/m²a] Slika 9-8 Primjena faktora primarne energije iz Pravilnika o energetskom certificiranju zgrada 91 .max A razred 4.max 4.900 solar peleti + solar 3.nd.700 80% QH.300 dizalica topline 4.500 prirodni plin 4.max 4.100 peleti 3.300 dizalica topline 4.Korištenje neobnovljive komponente faktora primarne energije 5.100 referentna 4.100 referentna 4.nd.

max 6.200 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 7.200 A razred 5.200 referentna 6.max 80% QH.Promjena trenutačne cijene energije prema okruženju 8.nd.700 0 50 100 150 200 Eprim [kWh/m²a] Slika 9-9 Cijene energije u Sloveniji 92 250 300 350 .700 QH.200 dizalica topline 4.700 prirodni plin 5.200 peleti + solar 3.700 peleti solar 4.nd.700 7.

10. JEDNOOBITELJSKA ZGRADA IZGRAĐENA DO 1970.
GODINE - PRIMORSKA HRVATSKA
Opis građevinskog dijela zgrade, tehničkih sustava i rasvjete
Svi građevni elementi su pretpostavljeni karakteristično za razdoblju gradnje, a poboljšanja
prema statističkim istraživanjima i anketama.
Kuća je zidana prirodnim kamenom u produžnom mortu. Vanjski nosivi zidovi su debljine 45
cm, bez izolacije, ožbukani iznutra. Unutarnji zidovi su 45 cm obostrano ožbukani. Na
19,03% kuća je zid naknadno poboljšan toplinskom izolacijom (ekspandirani polistiren –
EPS) u debljini 6 cm s tankoslojnom žbukom (ETICS fasadni sustav).
Koeficijent prolaska topline nesaniranog zida U=1,96 W/m2K.
Koeficijent prolaska topline saniranog zida U=0,45 W/m2K.
Podna konstrukcija je betonska podloga na 2 cm ekspandiranog polistirena (EPS) na
hidroizolaciji i betonskoj podlozi.
Koeficijent prolaska topline podne konstrukcije U=1,24 W/m2K.
Stropna konstrukcija prema zatvorenom negrijanom tavanu izvedena je od drvenog grednika
na osnom razmaku 1 m. Grede su u podgledu obložene daščanom oplatom, trstikom i
žbukom, a pod tavana je daščana oplata.
Na 24,77% kuća stropna konstrukcija je poboljšana polaganjem mineralne vune (MW)
kaširane staklenim voalom debljine 10 cm s tavanske strane konstrukcije.
Koeficijent prolaska topline nesanirane stropne konstrukcije U=1,12 W/m2K.
Koeficijent prolaska topline sanirane stropne konstrukcije U=0,29 W/m2K.
Krovište je drveno, pokrov kupom kanalicom, a tavanski prostor je negrijan i slabo
provjetravan, te sudjeluje u toplinskom otporu stropa iznad grijanog prostora prizemlja.
Konstrukcija krovišta nije uključena u ovojnicu grijanog dijela kuće.
Originalni prozori iz razdoblja gradnje kuće su drvena stolarija ostakljena jednostrukim
staklom d=4 mm u drvenom okviru od crnogorice debljine 6 cm. Zaštita od sunca predviđena
je griljama ili roletama.
Karakteristike originalnih prozora su: Uw=4,65 W/m2K; Fc=0,30; g┴=0,87.
Na 58,61% kuća prozori su zamijenjeni PVC stolarijom, ostakljenje IZO staklom 4+16+4 mm
u trokomornim okvirima.
Karakteristike novih prozora su: Uw=2,38 W/m2K; Fc=0,30; g┴=0,80.
Ulazna vrata su od masiv drveta debljine 4 cm, U=3,5 W/m2K.
S obzirom na kombinaciju novih i starih prozora te izloženost klimatskim uvjetima
pretpostavljeni broj izmjena zraka je n=0,9 h-1.

93

Za grijanje pojedinih prostorija koriste se električne grijalice ukupne snage 3.5 kW.
Regulacija rada pojedine grijalice je pomoću vlastitog termostata.
Za pripremu potrošne tople vode (PTV) koristi se električni akumulacijski bojler zapremine
100 Litara. Cijevi razvoda PTV-a su neizolirane, =1 W/mK, i prolaze kroz grijane prostore.
Nema cirkulacijske petlje. Temperatura PTV je 60°C.

Tablica 10-1 Mjerodavni podaci za izračun energetskog svojstva zgrade (tablica 3 prema predlošku
izvještaja)
proračun 

meteorološki 
uvjeti 

proračun izvršen prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj 
zaštiti u zgradama, Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom 
certificiranju zgrada te Metodologiji provođenja energetskih pregleda građevina    
faktori konverzije 
električna energija
1,6153 
primarne energije 
 
prirodni plin
1,0965 
 

peleti

1,1955 

  

solarna

1,0484 

lokacija 

Split Marjan 
43°31' N 
16°26' E 
1437,7 

HDD

4363 

CDH

Prilog E Tehničkog 
propisa o racionalnoj 
uporabi energije i 
toplinskoj zaštiti u 
zgradama 
predgrađa, bez 
utjecaja susjednih 
zgrada 
10,0 x 9,4 x 2,8 

m x m x m 

72,19 

broj etaža 

1,00 

faktor oblika 

1,11 

m²/m³

jug

2,87 

istok

1,44 

sjever

1,80 

zapad

1,80 

180 

°

stupanj dani grijanja 
stupanj dani hlađenja 
izvor meteoroloških 
podataka 

opis terena 

geometrija 
zgrade 

duljina x širina x visina 
ploština korisne površine 

udio prozora u ukupnoj 
vanjskoj ovojnici 

orijentacija 
unutarnji 
dobici 

namjena

jednoobiteljska zgrada 

prosječni toplinski dobici od korisnika
specifična električna snaga sustava rasvjete
specifična električna snaga električne opreme
građevni 

prosječni koeficijent prolaska topline zidova

94

5,00 

W/m²

11,59 

W/m²

0,00 

W/m²

0,45‐1,96 

W/m²K

dijelovi 

prosječni koeficijent prolaska topline krova
prosječni koeficijent prolaska topline podruma
ukupna duljina

 

prosječni linijski 
koeficijent prolaska 
topline 
ukupni toplinski 
kapacitet za zgradu 
J/m²K 

toplinski kapacitet prema 
jedinici površine 
 

W/m²K

1,24 

W/m²K

2,38‐4,65 

W/m²K

50 

m

0,04 

W/mK

132652800 

J/m²K

prosječni koeficijent prolaska topline prozora
toplinski mostovi 

0,29‐1,12 

J/m²K

 

J/m²K

vrsta zasjenjenja 

tehnički 
sustavi 

prosječni g‐faktor 

ostakljenje

0,80‐0,87 

 

ostakljenje + 
zasjenjenje 

0,24‐0,26 

infiltracija 

0,60 

1/h

prirodna ventilacija 

0,30 

1/h

‐ 

1/h

ventilacija 

‐ 

%

efikasnost sustava grijanja

broj izmjena zraka u 
satu 
stupanj povrata 
topline 
proizvodnja 

99,98 

%

 

razvod

93,45 

%

 

emisija

85,55 

%

 

upravljanje

88,00 

%

efikasnost sustava 
hlađenja 
 

proizvodnja 

 

%

razvod

 

%

 

emisija

 

%

 

postavne 
temperature i 
režimi 
korištenja 

potrebna 
energija 

grilje ili rolete

 

upravljanje

 

%

efikasnost sustava 
pripreme PTV 
  

proizvodnja 

99,98 

%

razvod

93,47 

%

postavna temperatura 

zimi

20 

°C

 

ljeti

‐ 

°C

postavna vlažnost 

zimi

‐ 

%

 

ljeti

‐ 

%

režimi korištenja i 
upravljanje 
 

zaposjednutost

24/7 

rasvjeta

24/7 

 

uređaji

24/7 

 

ventilacija

24/7 

 

grijanje

24/7 

  

hlađenje

24/7 

(toplinski) energetski 
doprinos glavnih pasivnih 
strategija 

1

0,00 

95

kWh/a

  solarni kolektori)  električna energija  proizvedena u zgradi i  korištena na lokaciji  električna energija  proizvedena u zgradi i  izvezena na tržište  isporučena energija  primarna energija / po  energentima        primarna energija ukupno    primarna energija specifična električna energija prirodni plin 96 .  pomoćni sustavi.890.00  kWh/a 352.00  kWh/a 12339.31  kWh/a 0.  2   3 0. itd.  daljinsko grijanje /  hlađenje.00  kWh/a 0.00  kWh/a 27.)  električna energija 0.00  kWh/a drugo (biomasa.38  kWh/a potrebna energija za  ostale  potrebe  (ovlaživanje.00  kWh/a 17.00  kWh/a 0. vanjska rasvjeta.25  kWh/a prirodni plin 0.43  kWh/a 0.34  kWh/m²a potrebna energija za  grijanje  potrebna energija za  hlađenje  potrebna energija za PTV proizvodnja  energije na  lokaciji  potrošnja  energije  kWh/a toplinska energija iz  obnovljivih izvora (npr.890.21  kWh/a 0.21  kWh/a 386.00  kWh/a 27.00  kWh/a 902.00  0. itd. odvlaživanje)  ‐  kWh/a korisna energija za  ventilaciju  korisna energija za  rasvjetu  korisna energija za ostalo  (uređaji.266.)  ‐  kWh/a 837.

Tablica 10-2 Mjere primijenjene na vanjskoj ovojnici zgrade (tablica 4 prema predlošku izvješća) mjera  izolacija vanjskog  zida  izolacija krova  (stropne  konstrukcije  prema tavanu)  referentni primjer  80. 30 cm od vanjskog  uređenog terena)  dodatna toplinska izolacija MW  u filcu 5 cm s λ ≤ 0. kaširana      staklenim voalom na strani  zračnog sloja  varijanta 3  ETICS sustav toplinske izolacije  na svim zidovima     (EPS‐F grafitni s λ ≤ 0. u visini min.033 W/mK. kaširana      staklenim voalom na strani  zračnog sloja  . 30 cm od vanjskog  uređenog terena)  75.035 W/mK na  stropu prema tavanu.035 W/mK na cijelom  stropu prema tavanu.  30 cm od vanjskog uređenog  terena   toplinska izolacija MW u filcu 20  cm s λ ≤ 0.   24.  a  pod tavana je daščana oplata.  grede  u  podgledu  obložene  daščanom  oplatom. XPS ili EPS ploče  za perimetralnu toplinsku      izolaciju u zoni podnožja 20 cm  s λ ≤ 0.03% zidova poboljšano je  dodavanjem ETICS sustava  (EPS s λ = 0.     XPS ili EPS ploče za  perimetralnu toplinsku izolaciju  u zoni podnožja 8 cm s λ ≤ 0.  trstikom  i  žbukom.035 W/mK ‐ 8 cm.  19.035 W/mK – 6 cm)  varijanta 1  dodatni ETICS sustav toplinske  izolacije zidova     (ekspandirani polistiren (EPS)  prema HRN EN 13163 s λ ≤  0.23%  drveni  grednik  na    osnom  razmaku  1  m.     XPS ili EPS ploče za  perimetralnu toplinsku izolaciju  u zoni podnožja 8 cm s λ ≤ 0.035 W/mK ‐ 8 cm.97% zid od prirodnog  kamena debljine 45 cm ožbukan  prema interijeru bez toplinske  izolacije.035 W/mK  debljine 10 cm s tavanske strane  konstrukcije)  97 varijanta 2  dodatni ETICS sustav toplinske  izolacije zidova     (ekspandirani polistiren (EPS)  prema HRN EN 13163 s λ ≤  0.     u visini min.     u visini min.035  W/mK.032  W/mK ‐ 20 cm.035  W/mK.77% stropnih konstrukcija  poboljšano filcem mineralne  vune (MW s λ ≤ 0.

50  (prirodno  provjetravanje)  pravilnom postavom toplinske  izolacije prekinuti će se svi  toplinski mostovi na spojevima 2  vanjska zida. Uf ≤ 1. ostakljeni dvostrukim      Low‐E staklom punjenim  argonom 90%.  ostakljenje IZO staklom 4+16+4  mm u trokomornim okvirima.50  (prirodno  provjetravanje)  produljenje toplinskog mosta  kod temelja: vertikalna (u duljini  80 cm) i horizontalna (u duljini  70 cm)       rubna izolacija ‐  ekstrudirani polistiren (XPS.  58.40. te vanjskog zida i  stropa prema tavanu  nmin = 0. Ff = 0.20  W/m2K.  redukcija  toplinskih  mostova i  prirodnog  provjetravanja  nmin=0.90  toplinski mostovi postoje na  spojevima 2 vanjska zida.mjera  prozori  referentni primjer  varijanta 1    41.39% originalni prozori ‐  stolarija ostakljena  jednostrukim staklom d=4 mm u  drvenom okviru od crnogorice  debljine 6 cm.70)   nmin = 0. te vanjskog zida i  stropa prema tavanu  .90 W/m2K   g^ =  0. Ug ≤ 0.  Zaštita od sunca predviđena je  griljama ili roletama. λ ≤  0.  vanjskog zida i stropa i na spoju  zida i poda (temelja)      nmin = 0.033 W/mK).61% nova PVC stolarija. Zaštita od sunca  predviđena je griljama ili  roletama. debljina ploča  XPS‐a = 10 cm  pravilnom postavom toplinske  izolacije prekinuti će se svi  toplinski mostovi na spojevima 2  vanjska zida.50  (prirodno  provjetravanje)  pravilnom postavom toplinske  izolacije prekinuti će se svi  toplinski mostovi na spojevima 2  vanjska zida  98 varijanta 2    varijanta 3  zamjena svih postojećih prozora  novim prozorima (PVC okviri sa  5 komora.

 unutarnji   smještaj: grij.temperaturi       99 .prostor. sa toplinski  izoliranim vratnim krilom U ≤  1.temperaturi   unut.0  W/m2K  ▪ sva postojeća vrata  zamijenjena novima.  optimizac             razvod   nema    temperatura: 70/55°C    temperatura: 55/40°C    temperatura: 70/55°C        smještaj: grij.temperaturi   unut.prostor.0  W/m2K  ▪ sva postojeća vrata  zamijenjena novima. (2K)   (termostat)+termostat vent. unutarnji   smještaj: grij. (2K)  prostorije+PI regulator s funkc. prostorije   regulacija: preko ref.  (termostat)   (termostat)+termostat vent. prostorije   regulacija: preko ref.grijalice   varijanta 1   ogrjevna tijela: radijatori   varijanta 2   ogrjevna tijela: radijatori   varijanta 3   ogrjevna tijela: radijatori   predaja   smještaj:vanjski zidovi    smještaj:vanjski zidovi    smještaj:vanjski zidovi    smještaj:vanjski zidovi      regulacija: preko ref.prostor. unutarnji  zidovi   zidovi   zidovi    regulacija: prema   regulacija: prema   regulacija: prema  unut. na  hidroizolaciji i donjoj betonskoj  podlozi.mjera  izolacija poda  referentni primjer  podna konstrukcija je betonska  podloga na 2 cm ekspandiranog  polistirena (EPS). prostorije   regulacija: preko ref. sa toplinski  izoliranim vratnim krilom U ≤ 2.  varijanta 1  nema zahvata na podnoj  konstrukciji  varijanta 2  nema zahvata na podnoj  konstrukciji  varijanta 3  nema zahvata na podnoj  konstrukciji  vrata  vrata od masiv drveta 4 cm  ▪ sva postojeća vrata  zamijenjena novima.00 W/m2K  Tablica 10-3 Mjere primijenjene na sustavu grijanja (tablica 4 prema predlošku izvješća) mjera  sustav grijanja  referentni primjer   ogrjevna tijela:el. sa toplinski  izoliranim vratnim krilom U ≤ 2.

2‐0.kondenzac.bojler   pelete      snaga: 10 kW     snaga: 20 kW     snaga: 18 kW     snaga: 14 kW    mjera  varijanta 4  varijanta 5  varijanta 6  varijanta 7  sustav grijanja   ogrjevna tijela: podno grijanje    ogrjevna tijela: radijatori    ogrjevna tijela: radijatori    ogrjevna tijela: podno grijanje   predaja   smještaj:izolirani pod    smještaj:vanjski zidovi    smještaj:vanjski zidovi    smještaj:izolirani pod      regulacija: PI regulator.2‐0.2‐0.bojler   kombi.: plinski   generator topl.temperaturi   unut.3W/mK     izolacija: Y= 0. unutarnji   smještaj: grij.3W/mK      proizvodnja   generator topl.2‐0.prostor.kombi bojler   kombi.prostor.   izolacija:     izolacija: Y= 0.3W/mK    proizvodnja   generator topl. unutarnji   smještaj: grij.kondenzac.3W/mK     izolacija: Y= 0.: plinski   generator topl.: plinski   generator topl.: dizalica  kombi.grijalice    generator topl.:el.temperaturi   unut. prostorije   regulacija: PI regulator.   (termostat)+termostat vent. unutarnji  zidovi   zidovi   zidovi   zidovi    regulacija: prema   regulacija: prema   regulacija: prema   regulacija: prema  unut. (2K)            razvod   temperatura: 45/35°C    temperatura: 55/40°C    temperatura: 70/55°C    temperatura: 45/35°C      smještaj: grij.: plinski   generator topl.3W/mK     izolacija: Y= 0.2‐0.kondenzac.temperaturi   unut.prostor.8 kW (A2/W45)  100  snaga: 11 kW (A7/W35)   .: kotao na pelete    generator topl.    regulacija: preko ref.bojler      snaga: 18 kW     snaga: 18 kW    mjera  varijanta 8  varijanta 9  sustav grijanja   ogrjevna tijela: podno grijanje    ogrjevna tijela: podno grijanje   predaja   smještaj:izolirani pod    smještaj:izolirani pod     topline zrak‐voda (pom grijač)    8. (2K)   (termostat)+termostat vent.: kotao na  atm.prostor. unutarnji   smještaj: grij. prostorije   regulacija: preko ref.temperaturi        izolacija: Y= 0.

kondenzac.temperaturi      izolacija: Y= 0.   smještaj:  grij.3 W/mK    proizvodnja   grijanje   generator  atm.  u  unut.3W/mK      proizvodnja   generator topl.2‐0.         razvod   temperatura: 45/30°C    temperatura: 45/35°C      smještaj: grij.   temperatura:  60°C.3 W/mK     izolacija: izolir.2‐0.3 W/mK    izolacija: izolir.4 kW (A2/W45)  Tablica 10-4 Mjere primijenjene na sustavu pripreme PTV (tablica 4 prema predlošku izvješća) mjera  PTV  referentni primjer  varijanta 1  varijanta 2  varijanta 3   temperatura:  60°C.Y= 1 W/mK     izolacija: izolir.temperaturi   unut.: Dizalica topline      snaga: 14 kW        5.prostor.prostor.  bez  cirk.Y= 0.   smještaj:  grij.:  plinski   generator topl. unutarnji   smještaj: grij.   smještaj:  grij.Y= 0.  u  unut.  bez  cirk.2‐0.:  plinski   generator  zidovima   topl.prostor.prostor.prostor.  bez  cirk. unutarnji  zidovi   zidovi    regulacija: prema   regulacija: prema  unut.  u  unut.prostor.kombi bojler   kombi.2‐0.   temperatura:  60°C.  petlje   razvod  Petlje   Petlje   petlje    smještaj:  grij.  u  unut.   temperatura:  60°C.Y= 0.    regulacija: PI regulator.   regulacija: PI regulator.  bez  cirk.: kotao na pelete    generator topl.  zidovima   zidovima      izolacija: neizolir.bojler   proizvodnja  PTV   isti kao za grijanje    isti kao za grijanje    isti kao za grijanje    isti kao za grijanje   mjera  referentni primjer  4  varijanta  5  varijanta  6  varijanta 7  topl.kombi bojler   atm.:  101 plinski   generator  zidovima   topl.: kotao na pelete   .

2‐0.Y= 0.3 W/mK    izolacija: izolir.   isti kao za grijanje    isti  kao  za  grij.+solarni  toplov.:  kombi.  sustav   sustav   sustav   zrak‐voda (pom grijač)   topl.2‐0.: kotao na pelete   generator  proizvodnja  PTV   isti  kao  za  grij.prostor.8 m2      spremnik: 300 Lit      spremnik: 700 Lit    spremnik: 300 Lit   Tablica 10-5 Mjere primijenjene na sustavu ventilacije i hlađenja (tablica 4 prema predlošku izvješća) mjera   ventilacija  (uključivo noćna  ventilacija)   referentni primjer    varijanta 1   mehanička  ventilacija  s  rekuperacijom n>0.Y= 0.8 m2      kolektori 13.+solarni  toplov.65   hlađenje prostora  ne  ne        Tablica 10-6 Mjere primijenjene na sustavu rasvjete (tablica 4 prema predlošku izvješća) mjera  referentni primjer  varijanta 1  varijanta 2  102 plinski  varijanta 3  .3 W/mK     izolacija: izolir.  u  unut.  u  unut.2‐0.3 W/mK    proizvodnja   grijanje   generator topl.   temperatura:  55°C.: kotao na pelete   generator  topl.+solarni  toplov.  Petlje   razvod  petlje   Petlje   Petlje    smještaj:  grij.:  dizalica  topline   generator topl.prostor.   smještaj:  grij.2‐0.3 m2    kolektori 3.   temperatura:  60°C.PTV   temperatura:  60°C.bojler     kolektori 3.Y= 0.prostor.   smještaj:  grij.prostor.  bez  cirk.  zidovima   zidovima   zidovima   zidovima      izolacija: izolir.  bez  cirk.  bez  cirk.  u  unut.kondenzac.  u  unut.Y= 0.  bez  cirk.   temperatura:  60°C.   smještaj:  grij.3 W/mK    izolacija: izolir.   isti  kao  za  grij.

rasvjeta    zamjena izvora svjetla s žarnom  niti fluorescentnim ili  kompaktnim fluorescentnim  103 zamjena izvora svjetlosti i  svjetiljke (ugradnja  regulacije/automata)  zamjena izvora svjetlosti.  svjetiljke (ugradnja regulacije/  automata)  i obnova instalacije  (relokacija)  .

 podno)  3  4 (pelet PI)  PTV  referentni  1 (atm. podno)  3  4 (pelet PI)  3  7 (kond. pod)  4 (solar)  2 (kond.)  2 (kond. pod.Tablica 10-7 Primijenjene kombinacije mjera u troškovno optimalnoj analizi (tablica 4 prema predlošku izvješća) mjera    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  varijante po sustavima  ovojnica  grijanje  referentna  referentni  1  1 (atm.)  5 (diz.)  3 (pelet)  2 (kond.)  3 (pelet)  2 (kond. pod. PI)  3  4 (pelet) PI  3  3 (kond.)   1  5 (pelet)   2  7 (kond.) PI  2  4 (pelet) PI  2  3 (kond.)  3  7 (kond.)  4 (solar)  2 (kond.)  2  9 (diz.)   6 (sol.)  7 (sol.)  7 (sol._pod.)   6 (sol. pod.)  3  9 (diz. PI)  3  8 (sol.)  4 (solar)  2 (kond.)  3  9 (diz.)  7 (solar)  4 (solar)  2 (kond. pod.)  3 (pelet)  2 (kond.)  3  9 (diz. pod. podno)  3  4 (pelet PI)  3  7 (kond.)  3  7 (kond.)   1  4 (pelet PI)  1  3 (kond. PI)  3  4 (pelet PI)  3  3 (kond.)  1  2 (kond. PI)  2  8 (sol.)   6 (sol. PI)  3  4 (pelet PI)  3  3 (kond.)  4 (solar)  104 ventilacija  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  rasvjeta  referentni  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  .)  2  7 (kond.)  3  7 (kond.)  3 (pelet)  2 (kond. PI)  3  8 (sol.)  5 (diz.)  5 (diz. pod.)  5 (diz. podno)  2  4 (pelet) PI  3  7 (kond.)  5 (diz. PI)  3  8 (sol.)  1  6 (diz)  1  2 (kond.)   6 (sol.)  3 (pelet)  2 (kond.)  7 (sol. pod.)  7 (sol.

Tablica 10-8 Proračun primarne energije po kombinacijama mjera energetske učinkovitosti (tablica 5 prema predlošku izvješća) mjera / paket  mjera /  varijanta  mjera   0  1  korisna energija   [kWh/a]  konačna energija   [kWh/a]  grijanje  hlađenje  grijanje  hlađenje 12339  0  14601  0  6502  0  8092  0  ventilacija 0  0  isporučena energija po izvoru   [kWh/a]  primarna  prirodni  električna  biomasa  energija   PTV  rasvjeta  plin  energija  ‐ peleti  solar  [kWh/m²a] 1829  837  0  17266  0  0  386  1078  366  8734  802  0  0  151  (Eprim.ref  %  0%  61%  2  6502  0  6954  0  0  1002  366  7520  802  0  0  132  66%  3  6502  0  8273  0  0  1297  366  0  780  9156  0  169  56%  4  6502  0  6817  0  0  1000  366  7033  1149  0  0  133  66%  5  6502  0  5673  0  0  708  366  5824  923  1781  0  139  64%  6  6502  0  6937  0  0  887  366  0  896  9075  0  170  56%  7  6502  0  6881  0  0  1799  366  0  3493  0  0  78  80%  8  3873  0  3913  0  0  1000  366  4495  784  0  0  86  78%  9  3873  0  4947  0  0  1233  366  0  755  5791  0  113  71%  10  3873  0  4049  0  0  998  366  4305  1108  0  0  90  77%  11  3873  0  2666  0  0  719  366  2855  896  1706  0  92  76%  12  3873  0  3253  0  0  815  366  0  863  5277  0  107  72%  13  3873  0  1759  0  0  1073  366  0  1156  5249  0  113  71%  14  3873  0  3967  0  0  1789  366  0  2429  0  0  54  86%  15  1712  0  1711  0  0  997  366  2325  749  0  0  52  87%  16  1712  0  2197  0  0  1186  366  0  720  3029  0  66  83%  17  1712  0  1781  0  0  996  366  2111  1033  0  0  55  86%  18  1712  0  670  0  0  707  366  899  844  1533  0  58  85%  19  1712  0  805  0  0  719  366  0  812  2611  0  61  84%  105 .ref ‐  Eprim)/Eprim.

mjera / paket  mjera /  varijanta  mjera   20  korisna energija   [kWh/a]  konačna energija   [kWh/a]  grijanje  hlađenje  grijanje  hlađenje 1712  0  664  0  isporučena energija po izvoru   [kWh/a]  ventilacija 0  PTV  910  primarna  prirodni  električna  biomasa  energija   rasvjeta  plin  energija  ‐ peleti  solar  [kWh/m²a] 366  0  1072  3140  0  76  (Eprim.ref ‐  Eprim)/Eprim.ref  %  80%  21  1712  0  1559  0  0  1792  366  0  1724  0  0  39  90%  22  1712  0  1711  0  0  997  318  2325  701  0  0  51  87%  23  1712  0  2197  0  0  1186  318  0  672  3029  0  65  83%  24  1712  0  1781  0  0  996  318  2111  985  0  0  54  86%  25  1712  0  670  0  0  707  318  899  796  1533  0  57  85%  26  1712  0  805  0  0  719  318  0  764  2611  0  60  84%  27  1712  0  664  0  0  910  318  0  1024  3140  0  75  81%  28  1712  0  1559  0  0  1792  318  0  1676  0  0  38  90%  29  1712  0  1711  0  0  997  290  2325  673  0  0  50  87%  30  1712  0  2197  0  0  1186  290  0  644  3029  0  65  83%  31  1712  0  1781  0  0  996  290  2111  957  0  0  53  86%  32  1712  0  670  0  0  707  290  899  768  1533  0  56  85%  33  1712  0  805  0  0  719  290  0  736  2611  0  60  85%  34  1712  0  664  0  0  910  290  0  996  3140  0  74  81%  35  1712  0  1559  0  0  1792  290  0  1648  0  0  37  90%  106 .

008 28.500 6.948  0 0 79.815  12  443.983  0 66.114 6.896  0 0 9.150 28.443  5  428.368  11  431.433  21  352.802 20.977 0  0 78.263  0 80.339 19.60 30 0 487.948  0 0 0 21.60 30 0 506.60 30 0 383.298 41.649 23.392  8  401.282 11.614  7  424.541 24.428 24.308 11.60 30 0 814.931  0 83.307 6.680 22.509  13  468.924  0 81.948  0 0 74.943  20  404.075 6.948  0 0 92.601 6.482 19.360 11.60 30 0 481.248  0 83.292 23.60 30 0 489.552  10  403.712  9  413.563 11.146 6.590  održavanja  troškovi  pogona  (korištenje)  drugo  (osiguranja.60 30 0 462.087 11.437 28.874 6.578  1  392.675  0 0 0 23.596 14.337  0 0 0 71.666 32.028 23.971  3  411.659 11.948  0 0 24.027  0 86.60 30 0 474.001  15  337.738 11.260 13.965  14  425.084 11.60 30 0 520.Tablica 10-9 Mikroekonomska (financijska) analiza (tablica 6 prema predlošku izvješća) varijanta /  paket /  mjera iz  tablice 5  početna investicija  (u početnoj godini)  troškovi korištenja (godišnji) 0  333.60 30 0 402.60 30 0 540.199 6.675  0 0 0 33.672  0 62.159 11.108  2  398.675  0 0 0 31.624 11.730 6.540 0  0 63.948  0 0 45.60 30 0 476.249 6.945 14.652 6.966 0  0 60.392 0  0 80.337  0 0 0 102.559 0  0 60.60 30 0 454.338  0 81.026 6.836  18  366.960  19  378.896  0 0 61.521 11.771 23.652 6.60 30 0 533.057 13.60 30 0 376.675  0 0 0 26.650  16  349.883 41.663 20.486 0  0 78.499 0  0 76.968 28.406  0 67.948  0 0 0 506.545  0 70.950 28.201 0  0 81.683 0  0 77.850 71.60 30 0 423.60 30 0 444.566  0 79.391 30.037 6.782 27.000 6.60 30 0 479.135 45.506 0  0 77.605 33.117  0 0 0 22.117  0 0 0 22.663 21.492  6  441.896  0 0 30.948  0 0 22.827 23.803  4  403.60 30 0 504.551  22  339.111 6.60 30 0 388.394 6.337  0 0 0 50.081 0  0 68.  davanja)  trošak energije po energentu sa scenarijem  srednjeg rasta troškova energije  prirodni  električna  peleti  solar plin  energija  107 ostatak  vrijednosti  diskontna  stopa  procijenjeni  ekonomski  životni vijek  trošak  uklanjanja  (ako je  primjenjiv)  ukupni  trošak  .275 0  0 60.276 70.552 6.114 6.675  0 0 0 25.337 6.283 26.729  17  338.956 6.104 6.60 30 0 484.026 6.948  0 0 24.60 30 0 439.376 14.60 30 0 378.104 23.948  0 0 47.

536 90.391 28.074  održavanja  troškovi  pogona  (korištenje)  drugo  (osiguranja.678 5.797 5.356  2  318.470 9.50 30 0 335.700 28.355 1  314.212 5.577 23.986 6.668  24  340.126 14.406  0 67.394 6.794 6.899 9.450 28.672  0 62.369  108 .601 6.021 24.745 0 2.900  26  381.876 14.019  30  361.205  32  378.601 6.865 0 0 19.50 30 0 362.601 6.60 30 0 450.253 0 2.50 30 0 343.  davanja)  trošak energije po energentu sa scenarijem  srednjeg rasta troškova energije  prirodni  električna  peleti  solar plin  energija  ostatak  vrijednosti  diskontna  stopa  procijenjeni  ekonomski  životni vijek  trošak  uklanjanja  (ako je  primjenjiv)  ukupni  trošak  Tablica 10-10 Makroekonomska analiza (tablica 6 prema predlošku izvješća) varijanta  / paket /  mjera iz  tablice 5  početna  investicija (u  početnoj  godini)  0  godišnji  troškovi korištenja trošak energije po energentu sa scenarijem  srednjih troškova energije  prirodni  električna  peleti solar  plin  energija  trošak  emisija  stakleničkih  plinova  ostatak  diskontna  procijenjeni  trošak  ukupni  vrijednosti  stopa   ekonomski  uklanjanja  trošak  životni vijek  (ako je  primjenjiv)  74.337  0 0 0 48.574 20.60 30 0 385.418 87.799 0 0 10.983  0 66.187 28.052  3  329.133 0  0 63.293  0  0 0 18.948  0 0 0 18.139 0 7.817 18.60 30 0 425.432 89.771 84.050 9.541 22.509  5  342.797 5.50 30 0 365.50 30 0 335.896  0 0 9.056 5.876 23.541 23.644  29  348.394 6.072 15.558  0  0 63.882  27  406.896  0 0 9.60 30 0 489.327 23.60 30 0 399.675  0 0 0 30.909 11.675  0 0 0 21.675  0 0 0 22.60 30 0 412.468 9.558  0  0 74.948  0 0 0 19.337  0 0 0 49.098  31  350.  davanja)  266.395 20.312 0  0 63.646 11.794 6.119 18.426 21.50 30 0 806.776  25  369.60 30 0 441.868 0  0 60.561 6.225 5.047 0  0 60.558  0  0 0 404.50 30 0 342.948  0 0 22.391 28.545  0 70.545  0 70.032 11.983  0 66.561 6.672  0 62.806 22.824 6.948  0 0 22.091  4  322.805 0 0 8.60 30 0 403.406  0 67.511 11.331 11.824 6.311  34  416.280 57.684 26.634 19.60 30 0 390.697 23.675  0 0 0 29.986 6.663 19.808 11.937 28.650 84.782 11.020 56.117  0  0 49.558  0  0 59.336  6  352.947 0 0 8.940  0  0 0 21.varijanta /  paket /  mjera iz  tablice 5  početna investicija  (u početnoj godini)  troškovi korištenja (godišnji) 23  351.60 30 0 387.738 0  0 60.058 11.279  održavanja  troškovi  pogona  (korištenje)  drugo  (osiguranja.041 83.371 5.948  0 0 24.60 30 0 481.60 30 0 394.60 30 0 434.801  35  364.372  28  354.329  33  390.200 24.

339.677

11.470 

0

0

81.913

0

0

3.916

88.406

5,50

30

0

348.570 


321.088

9.558 

0

38.144

330.786

15.293 

0

0

18.382

0

0

5.584

85.206

5,50

30

0

307.549 

17.708

36.210

0

1.823

87.634

5,50

30

0

314.186 

10 

322.817

9.558 

0

36.533

25.989

0

0

5.749

85.206

5,50

30

0

315.439 

11 

344.822

19.117 

0

24.227

21.008

10.670

0

4.280

89.251

5,50

30

0

334.873 

12 

354.520

22.940 

0

0

20.238

32.998

0

1.858

90.797

5,50

30

0

341.757 

13 

375.174

22.940 

0

0

27.106

32.822

0

2.181

93.914

5,50

30

0

366.309 

14 

340.756

11.470 

0

0

56.961

0

0

2.723

88.576

5,50

30

0

323.334 

15 

269.727

9.558 

0

19.730

17.572

0

0

3.274

65.646

5,50

30

0

254.216 

16 

279.425

9.558 

0

0

16.883

18.938

0

1.318

68.074

5,50

30

0

258.049 

17 

270.646

9.558 

0

17.913

24.220

0

0

3.367

65.646

5,50

30

0

260.058 

18 

293.462

19.117 

0

7.633

19.791

9.586

0

2.146

72.155

5,50

30

0

279.579 

19 

303.160

22.940 

0

0

19.041

16.325

0

1.351

73.711

5,50

30

0

289.105 

20 

323.550

22.940 

0

0

25.142

19.636

0

1.732

76.777

5,50

30

0

316.222 

21 

281.901

11.470 

0

0

40.432

0

0

1.933

69.228

5,50

30

0

266.508 

22 

271.727

9.558 

0

19.730

16.447

0

0

3.220

66.178

5,50

30

0

254.505 

23 

281.425

9.558 

0

0

15.758

18.938

0

1.264

68.605

5,50

30

0

258.338 

24 

272.646

9.558 

0

17.913

23.094

0

0

3.314

66.178

5,50

30

0

260.348 

25 

295.462

19.117 

0

7.633

18.665

9.586

0

2.092

72.687

5,50

30

0

279.868 

26 

305.160

22.940 

0

0

17.916

16.325

0

1.297

74.243

5,50

30

0

289.394 

27 

325.550

22.940 

0

0

24.017

19.636

0

1.678

77.309

5,50

30

0

316.511 

28 

283.901

11.470 

0

0

39.306

0

0

1.879

69.228

5,50

30

0

267.328 

29 

279.127

9.558 

0

19.730

15.790

0

0

3.189

66.178

5,50

30

0

261.217 

30 

288.825

9.558 

0

0

15.101

18.938

0

1.233

68.605

5,50

30

0

265.050 

31 

280.046

9.558 

0

17.913

22.438

0

0

3.282

66.178

5,50

30

0

267.060 

32 

302.862

19.117 

0

7.633

18.009

9.586

0

2.061

72.687

5,50

30

0

286.581 

33 

312.560

22.940 

0

0

17.259

16.325

0

1.265

74.243

5,50

30

0

296.106 

34 

332.950

22.940 

0

0

23.360

19.636

0

1.646

77.309

5,50

30

1

323.225 

35 

291.301

11.470 

0

0

38.650

0

0

1.848

69.228

5,50

30

2

274.042 

109

110

10.1.1.

Troškovno optimalna analiza - rezultati

Uz zadane početne uvjete, za zgradu građenu do 1970. godine troškovno optimalnu razinu
rekonstrukcije predstavlja razina Eprim = 52 kWh/m²a.
12.000

globalni trošak τ(30) [HRK/m²]

11.000
referentna
10.000

QH,nd,max
80% QH,nd,max

9.000

A razred
8.000

prirodni plin
dizalica topline

7.000

peleti
6.000

solar
peleti + solar

5.000
0

100

200

300

400

500

Eprim [kWh/m²a]

Slika 10-1 Rezultati troškovno optimalne analize - mikroekonomska analiza
12.000

globalni trošak τ(30) [HRK/m²]

11.000
referentna
10.000

QH,nd,max
80% QH,nd,max

9.000

A razred
8.000

prirodni plin
dizalica topline

7.000

peleti
6.000

solar
peleti + solar

5.000
0

100

200

300

400

500

Eprim [kWh/m²a]

Slika 10-2 Rezultati troškovno optimalne analize - makroekonomska analiza
Makroekonomska analiza daje podudarne rezultate mikroekonomskoj (financijskoj) analizi.

111

000 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 13.000 referentna 9.max 8.000 0 100 200 300 400 500 Eprim [kWh/m²a] Slika 10-3 SDR = 3.000 solar peleti + solar 4.30% 11.000 A razred 7. već samo ukupni trošak za sve varijante zgrade.10.nd.000 QH.000 peleti solar 6.000 peleti 5.000 prirodni plin 8. Analiza osjetljivosti Promjena diskontne stope Snižavanjem diskontne stope na vrijednost 3.000 A razred 9.nd.30% (izjednačena s inflacijom) ne mijenja se optimalna razina.max 80% QH.000 12.1.000 peleti + solar 5.00% 112 400 500 .nd.000 dizalica topline 7. 14.000 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 10.000 QH.max 80% QH.000 prirodni plin dizalica topline 6.nd.max 10.000 0 100 200 300 Eprim [kWh/m²a] Slika 10-4 SDR = 10.000 referentna 11.2.

000 12.max 80% QH.6% 113 400 500 . optimalna je razina Eprim= 52 kWh/m²a 14.nd.nd.000 referentna 11.000 dizalica topline 7.000 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 15.000 prirodni plin 9.000 dizalica topline peleti 7.nd.000 A razred 9.000 QH.nd.000 peleti solar 6.000 solar peleti + solar 5.000 0 100 200 300 400 500 Eprim [kWh/m²a] Slika 10-5 Re=4% 17.000 0 100 200 300 Eprim [kWh/m²a] Slika 10-6 Re=5.000 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 13.max A razred 11.max 13.max 10.000 prirodni plin 8.000 referentna QH.000 peleti + solar 5.000 80% QH.Stopa rasta cijena energije Sa stopom rasta cijena od 4% što je vrlo vjerojatno za RH (time bi se nakon tridesetogodišnjeg razdoblja izjednačile cijene s prosjekom EU).

000 QH.000 referentna 10.000 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 11.000 peleti 6. dolazi do pojave smanjenja ukupne primarne energije za referentnu zgradu.000 solar peleti + solar 5.Korištenje neobnovljive komponente faktora primarne energije Korištenjem samo neobnovljive komponente faktora primarne energije. ali bez efekta na optimalnu kombinaciju mjera energetske učinkovitosti. osim što se zahvaljujući izmijenjenim faktorima minimalno smanjuje primarna energija (sa 52 na 44 kWh/m²a).000 A razred 8.max 9. 114 .nd. zbog isključivog korištenja električne energije za zagrijavanje referentne zgrade.000 prirodni plin dizalica topline 7.000 0 50 100 150 200 250 Eprim [kWh/m²a] Slika 10-7 Primjena neobnovljive komponente faktora primarne energije Promjena trenutačne cijene energije prema okruženju Analiza osjetljivosti na izjednačenje cijene energije cijenama u okruženju provedena je kako bi se provjerili rezultati istovjetne analize za kontinentalnu Hrvatsku.max 80% QH.nd. . 12.

000 peleti + solar 5.000 QH.000 dizalica topline 7.000 12.nd.000 prirodni plin 8.000 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 13.14.000 0 100 200 300 Eprim [kWh/m²a] Slika 10-8 Cijene energije u Sloveniji 115 400 500 .000 referentna 11.000 A razred 9.000 peleti solar 6.max 10.nd.max 80% QH.

42% kuća su zidovi i serklaži naknadno poboljšani toplinskom izolacijom (ekspandirani polistiren – EPS) u debljini 6 cm s tankoslojnom žbukom (ETICS fasadni sustav). Zaštita od sunca predviđena je griljama ili roletama. Koeficijent prolaska topline saniranog zida U=0.70 W/m2K. Krovište je drveno.30.36 W/m2K. g┴=0. Serklaži na vanjskim zidovima su neizolirani. Stropna konstrukcija prema zatvorenom negrijanom tavanu izvedena je kao puna armirano betonska ploča debljine 12 cm.PRIMORSKA HRVATSKA 11. Na 30. Koeficijent prolaska topline saniranog serklaža U=0. Koeficijent prolaska topline nesaniranog zida U=2. površinska obrada je obostrano žbuka.16 W/m2K. Zidovi su omeđeni vertikalnim i horizontalnim armirano betonskim serklažima. Vanjski nosivi zidovi su debljine 25 cm. JEDNOOBITELJSKA ZGRADA IZGRAĐENA OD 1971.11.24 W/m2K.00 W/m2K. Koeficijent prolaska topline nesaniranog serklaža U=3. Na 27. Fc=0. Koeficijent prolaska topline nesanirane stropne konstrukcije U=1. Originalni prozori iz razdoblja gradnje kuće su drvena stolarija ostakljena dvostrukim IZO staklom 4+16+4 mm u drvenom okviru od crnogorice debljine 8 cm. Karakteristike originalnih prozora su: Uw=2.80. tehničkih sustava i rasvjete Svi građevni elementi su pretpostavljeni karakteristično za razdoblju gradnje. bez izolacije. S donje strane ploča je ožbukana. a s gornje strane položene su ploče ekspandiranog polistirena (EPS) 2 cm.14 W/m2K. Podna konstrukcija je betonska podloga na 2 cmekspandiranog polistirena (EPS) na hidroizolaciji i betonskoj podlozi. Unutarnji nosivi zidovi su 25 cm. Kuća je zidana šupljim betonskim blokovima u produžnom mortu. površinska obrada je obostrano žbuka. Koeficijent prolaska topline sanirane stropne konstrukcije U=0. Konstrukcija krovišta nije uključena u ovojnicu grijanog dijela kuće. a poboljšanja prema statističkim istraživanjima i anketama.45 W/m2K.49 W/m2K.1. DO 1986. a tavanski prostor je negrijan i slabo provjetravan. pokrov kupom kanalicom. GODINE .71% kuća stropna konstrukcija poboljšana je postavljanjem mineralne vune (MW) kaširane staklenim voalom debljine 10 cm s tavanske strane konstrukcije umjesto EPS-a. 116 . Opis zgrade Opis građevinskog dijela zgrade. Koeficijent prolaska topline podne konstrukcije U=1. te sudjeluje u toplinskom otporu stropa iznad grijanog prostora prizemlja.1.

00  ‐ 1.96  % sjever 2.30. =1 W/mK. Fc=0. bez  utjecaja susjednih  zgrada  11.5 W/m2K.6153  primarne energije    prirodni plin 1.88  % istok 1.10  m²/m³ jug 5.10 x 10 x 2.0965    peleti 1.80.9 h-1.7  HDD 4363  CDH Prilog E Tehničkog  propisa o racionalnoj  uporabi energije i  toplinskoj zaštiti u  zgradama  predgrađa. Opis termotehničkog sustava Za grijanje pojedinih prostorija koriste se električne grijalice ukupne snage 3 kW. Regulacija rada pojedine grijalice je pomoću vlastitog termostata. Cijevi razvoda PTV-a su neizolirane.1955     solarna 1. Nema cirkulacijske petlje.39  m² 1.Na 62.0484  lokacija  stupanj dani grijanja  stupanj dani hlađenja  izvor meteoroloških  podataka  opis terena  geometrija  zgrade  duljina x širina x visina  ploština korisne površine  broj etaža  faktor oblika  udio prozora u ukupnoj  vanjskoj ovojnici  Split Marjan  43°31' N  16°26' E  1437. Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom  certificiranju zgrada te Metodologiji provođenja energetskih pregleda građevina     faktori konverzije  električna energija 1. ostakljenje IZO staklom 4+16+4 mm u trokomornim okvirima. Za pripremu potrošne tople vode (PTV) koristi se električni akumulacijski bojler zapremine 100 Litara. Tablica 11-1 Mjerodavni podaci za izračun energetskog svojstva zgrade (tablica 3 prema predlošku izvještaja) proračun  meteorološki  uvjeti  proračun izvršen prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj  zaštiti u zgradama. U=3.32  % 117 . S obzirom na kombinaciju novih i starih prozora te klimatskih uvjeta pretpostavljeni broj izmjena zraka je n=0.35% kuća prozori su zamijenjeni PVC stolarijom. i prolaze kroz grijane prostore. Temperatura PTV-a je 60°C.8  m x m x m  95. Ulazna vrata su od masiv drveta debljine 4 cm. Karakteristike novih prozora su: Uw=2. g┴=0.38 W/m2K.

55  %   upravljanje 88.94  %   emisija 85.45‐3.14  W/m²K 1.36  %   postavne  temperature i  režimi  korištenja  J/m²K postavna temperatura  zimi 20  °C   ljeti ‐  °C postavna vlažnost  zimi ‐  %   ljeti ‐  % režimi korištenja i  upravljanje  zaposjednutost 118 24/7  .8  ‐ 0.4  m   prosječni linijski  koeficijent prolaska  topline  ukupni toplinski  kapacitet za zgradu  J/m²K  0.76  W/m² 0.36‐1.30  1/h ‐  1/h ‐  % efikasnost sustava grijanja broj izmjena zraka u  satu  stupanj povrata  topline  proizvodnja  99.70  W/m²K prosječni koeficijent prolaska topline podruma prosječni koeficijent prolaska topline prozora toplinski mostovi  ukupna duljina 53.00  W/m² prosječni koeficijent prolaska topline zidova 0.48  W/mK toplinski kapacitet prema  jedinici površine          156.zapad orijentacija  unutarnji  dobici  namjena % 180  ° jednoobiteljska zgrada  prosječni toplinski dobici od korisnika specifična električna snaga sustava rasvjete specifična električna snaga električne opreme građevni  dijelovi  2.00  % efikasnost sustava  hlađenja    proizvodnja                                 ‐    % razvod                                ‐    %   emisija                                ‐    %   upravljanje                                ‐    % efikasnost sustava  pripreme PTV     proizvodnja  99.38‐2.6  1/h 0.32  5.16  W/m²K prosječni koeficijent prolaska topline krova 0.99  % razvod 93.643.200.24  ‐ 0.99  %   razvod 92.24  W/m²K 2.00    J/m²K   J/m²K vrsta zasjenjenja  grilje ili rolete prosječni g‐faktor  ostakljenje   ostakljenje +  zasjenjenje  infiltracija  prirodna ventilacija  tehnički  sustavi  ventilacija  0.00  W/m² 10.

 itd.107.  pomoćni sustavi.49  kWh/m²a potrebna energija za  grijanje  potrebna energija za  hlađenje  potrebna energija za PTV proizvodnja  energije na  lokaciji  potrošnja  energije  toplinska energija iz  obnovljivih izvora (npr.  solarni kolektori)  električna energija  proizvedena u zgradi i  korištena na lokaciji  električna energija  proizvedena u zgradi i  izvezena na tržište  isporučena energija  primarna energija / po  energentima        primarna energija ukupno    primarna energija specifična električna energija prirodni plin 119 .00  kWh/a 0. vanjska rasvjeta.00  kWh/a 32.479.38  kWh/a 0.00  kWh/a drugo (biomasa.00  kWh/a 14272.potrebna  energija    rasvjeta 24/7    uređaji 24/7    ventilacija 24/7    grijanje 24/7     hlađenje 24/7  (toplinski) energetski  doprinos glavnih pasivnih  strategija    1 0.38  kWh/a potrebna energija za  ostale  potrebe  (ovlaživanje.07  kWh/a 0.00  kWh/a   3 0.479.47  kWh/a 0.47  kWh/a 340.  daljinsko grijanje /  hlađenje.00  kWh/a 20.)  električna energija 0.00  kWh/a 0.36  kWh/a prirodni plin 0.00  kWh/a 1192. itd.00  kWh/a 2 0.00  kWh/a 32.50  kWh/a 357.)  ‐  kWh/a 1026. odvlaživanje)  ‐  kWh/a korisna energija za  ventilaciju  korisna energija za  rasvjetu  korisna energija za ostalo (uređaji.

035 W/mK.s  konstrukciji  gornje  strane  položeno  2  cm    EPS‐a.035 W/mK debljine  10 cm s tavanske strane  konstrukcije)    120 varijanta 2  ▪ dodatni ETICS sustav toplinske  izolacije zidova (EPS s λ ≤ 0.035  W/mK ‐ 8 cm. XPS ili EPS ploče  za perimetralnu toplinsku      izolaciju u zoni podnožja 20  cm s λ ≤ 0. 30  cm od vanjskog uređenog  terena  ▪ dodatna toplinska izolacija  MW u filcu 5 cm s λ ≤ 0.Tablica 11-2 Mjere primijenjene na vanjskoj ovojnici zgrade (tablica 4 prema predlošku izvješća) mjera  izolacija vanjskog  zida  referentni primjer  69.71% stropnih konstrukcija  poboljšano uklanjanjem EPS‐a i  polaganjem filca mineralne vune  (MW s λ ≤ 0.58 % zid od šupljih betonskih  blokova debljine 25 cm  obostrano ožbukan bez toplinske  izolacije.   30. XPS ili EPS ploče  za perimetralnu toplinsku   izolaciju u zoni podnožja 8 cm s  λ ≤ 0.035 W/mK na stropu prema  tavanu.  kaširana      staklenim voalom na strani  slabo ventiliranog zračnog sloja  varijanta 3  uklanjanje postojećih slojeva  prethodne sanacije i postava  ETICS sustav toplinske izolacije  zidova      (EPS‐F grafitni s λ ≤ 0. u visini min.035  W/mK ‐ 8 cm. XPS ili EPS ploče  za perimetralnu toplinsku  izolaciju u zoni podnožja 8 cm s  λ ≤ 0. kaširana      staklenim voalom na strani  slabo ventiliranog zračnog sloja  .42% zidova i serklaža  poboljšano je dodavanjem ETICS  sustava  (EPS s λ = 0. 30  cm od vanjskog uređenog  terena  izolacija krova  (stropne  konstrukcije  prema tavanu)  72. 30 cm od vanjskog  uređenog terena  Uklanjanje postojećih zahvata  sanacije i postava toplinske  izolacije MW u filcu 24 cm s λ ≤  0. u visini min.29% armirano betonska ploča  nema zahvata na stropnoj  12 cm s donje strane ožbukana.032  W/mK ‐ 20 cm.035 W/mK.033 W/mK.  Armiranobetonski serklaži  neizolirani i ožbukani.  27.035 W/mK – 6 cm)  varijanta 1  ▪ dodatni ETICS sustav toplinske  izolacije zidova (EPS s λ ≤ 0.035  W/mK na stropu prema tavanu. u visini  min.

  Zaštita od sunca predviđena je  griljama ili roletama. te vanjskog  zida i stropa  121 . te vanjskog zida i  stropa prema tavanu  ▪ nmin = 0.90  toplinski mostovi postoje na  spojevima 2 vanjska zida.  varijanta 1  okviri minimalno popravljeni i s  dodatnim PU pjenastim  samoljepljivim elastičnim  brtvama debljine 5 mm  ugrađenim kontinuirano na sve  spojeve krila i doprozornika   varijanta 2  okviri minimalno popravljeni i s  dodatnim PU pjenastim  samoljepljivim elastičnim  brtvama debljine 5 mm  ugrađenim kontinuirano na sve  spojeve krila i doprozornika  varijanta 3  ▪ zamjena jednostrukog  ostakljenja prozora dvostrukim  Low‐E. sa toplinski  izoliranim vratnim krilom U ≤  1.mjera  prozori  referentni primjer  37. bez zamjene okvira.  okviri minimalno popravljeni i s  dodatnim PU pjenastim  samoljepljivim elastičnim  brtvama debljine 5 mm  ugrađenim kontinuirano na sve  spojeve krila i doprozornika.35% nova PVC stolarija.65% originalni prozori ‐  stolarija ostakljena dvostrukim  IZO staklom 4+16+4 mm u  drvenom okviru od crnogorice  debljine 8 cm.00 W/m2K  izolacija poda  okvir minimalno popravljen i s  dodatnim PU pjenastim  samoljepljivim elastičnim  brtvama debljine 5 mm  ugrađenim kontinuirano na sve  spojeve krila i dovratnika   nema zahvata na podnoj  konstrukciji  nema zahvata na podnoj  konstrukciji  redukcija  toplinskih  mostova i  prirodnog  provjetravanja  nmin=0.50  (prirodno  provjetravanje)  ▪ pravilnom postavom toplinske  izolacije prekinuti će se svi  toplinski mostovi na spojevima  2 vanjska zida. Ug  ≤ 1.  62. na  hidroizolaciji i donjoj betonskoj  podlozi.  vanjskog zida i stropa i na spoju  zida i poda (temelja)    ▪ nmin = 0. Zaštita od sunca  predviđena je griljama ili  roletama.40 W/m2K   g┴= 0.  okvir minimalno popravljen i s  dodatnim PU pjenastim  samoljepljivim elastičnim  brtvama debljine 5 mm  ugrađenim kontinuirano na sve  spojeve krila i dovratnika  nema zahvata na podnoj  konstrukciji  ▪ sva postojeća vrata  zamijenjena novima.  ostakljenje IZO staklom 4+16+4  mm u trokomornim okvirima.50  (prirodno  provjetravanje)  ▪ pravilnom postavom toplinske  izolacije prekinuti će se svi  toplinski mostovi na spojevima  2 vanjska         zida.50  (prirodno  provjetravanje)  ▪ pravilnom postavom toplinske  izolacije prekinuti će se svi  toplinski mostovi na spojevima  2 vanjska zida  ▪ nmin = 0.60  vrata  vrata od masiv drveta 4 cm  podna konstrukcija je betonska  podloga na 2 cm ekspandiranog  polistirena (EPS).

 unutarnji  zidovi   zidovi   zidovi    regulacija: prema   regulacija: prema   regulacija: prema  unut.prostor.2‐0.kombi bojler   kombi. (2K)            razvod   nema    temperatura: 70/55°C    temperatura: 55/40°C    temperatura: 45/35°C        smještaj: grij.prostor. (2K)   122  regulacija:  preko  ref. unutarnji   smještaj: grij.3W/mK     izolacija: Y= 0.   regulacija:  preko  ref.bojler    snaga: 20 kW     6.   prostorije+PI  regulator  s  funkc.bojler   kombi. prostorije   regulacija: preko ref.  .grijalice    generator topl.  prostorije+PI  regulator  s  funkc.4 kW (A2/W45)     snaga: 9 kW    Temp: 45/35°C/14/18°C  mjera  varijanta 4  varijanta 5  varijanta 6  varijanta 7  sustav grijanja   ogrjevna tijela: radijatori    ogrjevna tijela: radijatori    ogrjevna tijela: podno grijanje    ogrjevna tijela: radijatori   predaja   smještaj:vanjski zidovi    smještaj:vanjski zidovi    smještaj:izolirani pod    smještaj:vanjski zidovi      regulacija:  preko  ref.: plinski   generator topl. prostorije   regulacija: PI regulator. unutarnji   smještaj: grij.kondenzac.temperaturi   unut.prostor. (2K)   (termostat)+termostat vent.3W/mK      proizvodnja   generator topl.grijalice   varijanta 1   ogrjevna tijela: radijatori   varijanta 2   ogrjevna tijela: radijatori   varijanta 3   ogrjevna tijela: podno grijanje   predaja   smještaj:vanjski zidovi    smještaj:vanjski zidovi    smještaj:vanjski zidovi    smještaj:izolirani pod      regulacija: preko ref.: plinski   generator topl.  prostorije   regulacija: PI regulator. prostorije   regulacija: preko ref.2‐0.:el.Tablica 11-3 Mjere primijenjene na sustavu grijanja (tablica 4 prema predlošku izvješća) mjera  sustav grijanja  referentni primjer   ogrjevna tijela:el.   (termostat)   (termostat)+termostat vent.temperaturi          izolacija:     izolacija: Y= 0.temperaturi   unut.  (termostat)+termostat vent.kondenzac.4 kW (A2/W45)  6.: plinski  atm.

 unutarnji   smještaj:  grij.2‐0.:  zrak‐voda (pom grijač)   kombi.temperaturi   unut.:  kotao  na   generator topl.         razvod   temperatura: 45/30°C    temperatura: 45/35°C      smještaj: grij.temperaturi   unut.  unutarnji  zidovi        regulacija:  zidovi   prema   regulacija:  unut.  unutarnji   smještaj:  grij.:  dizalica  topline   generator  pelete      snaga: 14 kW     snaga: 14 kW    mjera  varijanta 8  varijanta 9  sustav grijanja   ogrjevna tijela: podno grijanje    ogrjevna tijela: podno grijanje   predaja   smještaj:izolirani pod    smještaj:izolirani pod      regulacija: PI regulator.temperaturi      izolacija: Y= 0.prostor.optimizac   optimizac             razvod   temperatura: 70/55°C    temperatura: 70/55°C    temperatura: 45/35°C    temperatura: 55/40°C      smještaj: grij.2‐0.3W/mK      prema  123 topl.  unutarnji   smještaj:  grij.bojler    snaga: 11 kW (A7/W35)    snaga: 18 kW    plinski  .temperaturi   unut.3W/mK       izolacija: Y= 0.prostor.prostor.3W/mK    proizvodnja   generator  topl.3W/mK     izolacija: Y= 0.prostor.2‐0.kondenzac.temperaturi    izolacija: Y= 0.prostor.prostor.2‐0.: kotao na pelete    generator  topl.    regulacija: PI regulator. unutarnji   smještaj:  grij.  unutarnji  zidovi      regulacija:  zidovi   zidovi   prema   regulacija:  prema   regulacija:  zidovi   prema   regulacija:  prema  unut.temperaturi   unut.

prostor.Y= 0.:  dizalica  topline   generator topl.2‐0.: kotao na pelete   generator  topl.kombi bojler   kombi.Y= 0.   smještaj:  grij.  u  unut.   temperatura:  60°C.Y= 0.2‐0.2‐0.3 W/mK     izolacija: izolir.Y= 0.Y= 0.  bez  cirk.2‐0.Y= 1 W/mK     izolacija: izolir.   smještaj:  grij.   smještaj:  grij.   smještaj:  grij.:  plinski   generator topl.3 W/mK    proizvodnja   grijanje   generator  atm.  u  unut.   temperatura:  60°C.prostor.2‐0.kondenzac.   temperatura:  55°C.   smještaj:  grij.prostor.: kotao na pelete   Petlje    smještaj:  grij.:  petlje   plinski   generator  Petlje   zidovima   topl.prostor.  u  unut.  bez  cirk.prostor.  petlje   razvod  Petlje   Petlje   petlje    smještaj:  grij.bojler  plinski  .:  plinski   generator  zidovima   topl.bojler   proizvodnja  PTV   isti kao za grijanje    isti kao za grijanje    isti kao za grijanje    isti kao za grijanje   mjera  referentni primjer  4  varijanta  5  varijanta  6  varijanta 7  PTV   temperatura:  60°C.   smještaj:  grij.3 W/mK    izolacija: izolir.   temperatura:  60°C.: kotao na pelete   generator  zrak‐voda (pom grijač)   124 topl.Y= 0.:  kotao  na   generator topl.3 W/mK    proizvodnja   grijanje   generator topl.  bez  cirk.  u  unut.  u  unut.  bez  cirk.  zidovima   zidovima   zidovima   zidovima      izolacija: izolir.:  kombi.  bez  cirk.  u  unut.  bez  cirk.proizvodnja   generator  topl.2‐0.prostor.   temperatura:  60°C.  zidovima   zidovima      izolacija: neizolir.Y= 0.: Dizalica topline   pelete      snaga: 14 kW     snaga: 8 kW (A7/W35)   Tablica 11-4 Mjere primijenjene na sustavu pripreme PTV (tablica 4 prema predlošku izvješća) mjera  PTV  referentni primjer  varijanta 1  varijanta 2  varijanta 3   temperatura:  60°C.2‐0.  u  unut.  u  unut.3 W/mK    izolacija: izolir.3 W/mK    izolacija: izolir.prostor.kombi bojler   atm.  bez  cirk.3 W/mK     izolacija: izolir.kondenzac.  Petlje   razvod  topl.  bez  cirk.   temperatura:  60°C.prostor.

8 m2      spremnik: 300 Lit      spremnik: 700 Lit    spremnik: 300 Lit   Tablica 11-5 Mjere primijenjene na sustavu ventilacije i hlađenja (tablica 4 prema predlošku izvješća) mjera   ventilacija  (uključivo noćna  ventilacija)   referentni primjer    varijanta 1   mehanička  ventilacija  s  rekuperacijom n>0.proizvodnja  PTV   isti  kao  za  grij.+solarni  toplov.  svjetiljke (ugradnja regulacije/  automata)  i obnova instalacije  (relokacija)  .65   hlađenje prostora  ne  ne        Tablica 11-6 Mjere primijenjene na sustavu rasvjete (tablica 4 prema predlošku izvješća) mjera  rasvjeta  referentni primjer    varijanta 1  zamjena izvora svjetla s žarnom  niti fluorescentnim ili  kompaktnim fluorescentnim  125 varijanta 2  zamjena izvora svjetlosti i  svjetiljke (ugradnja  regulacije/automata)  varijanta 3  zamjena izvora svjetlosti.  sustav   sustav   sustav      kolektori 3.   isti  kao  za  grij.8 m2      kolektori 13.3 m2    kolektori 3.+solarni  toplov.+solarni  toplov.   isti kao za grijanje    isti  kao  za  grij.

)  5 (diz.)  7 (sol.)  5 (diz.)  3 (pelet)  2 (kond.)  3 (pelet)  2 (kond.)  3  7 (kond.)   6 (sol.)  7 (sol. podno)  3  4 (pelet PI)  3  7 (kond. pod.)  5 (diz.)   1  5 (pelet)   2  7 (kond.)  3  9 (diz.)  5 (diz.)   1  4 (pelet PI)  1  3 (kond. pod. PI)  3  4 (pelet) PI  3  3 (kond. podno)  3  4 (pelet PI)  PTV  referentni  1 (atm.)  4 (solar)  2 (kond. PI)  3  8 (sol.)  4 (solar)  126 ventilacija  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  rasvjeta  referentni  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  . PI)  3  8 (sol. pod.)  1  2 (kond. podno)  3  4 (pelet PI)  3  7 (kond.)   6 (sol.)  7 (sol. pod.)  4 (solar)  2 (kond. pod)  4 (solar)  2 (kond. PI)  3  8 (sol.)   6 (sol._pod. PI)  3  4 (pelet PI)  3  3 (kond.)  5 (diz.Tablica 11-7 Primijenjene kombinacije mjera u troškovno optimalnoj analizi (tablica 4 prema predlošku izvješća) mjera    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  varijante po sustavima  ovojnica  grijanje  referentna  referentni  1  1 (atm.)  3 (pelet)  2 (kond.) PI  2  4 (pelet) PI  2  3 (kond.)  7 (sol.)  3  9 (diz. pod.)  2  7 (kond.)  3 (pelet)  2 (kond.)  1  6 (diz)  1  2 (kond.)  2 (kond. pod.)  2  9 (diz. pod.)  3 (pelet)  2 (kond.)   6 (sol.)  7 (solar)  4 (solar)  2 (kond.)  3  9 (diz.)  3  7 (kond. PI)  3  4 (pelet PI)  3  3 (kond.)  3  7 (kond. podno)  2  4 (pelet) PI  3  7 (kond. PI)  2  8 (sol.

ref ‐  Eprim)/Eprim.Tablica 11-8 Proračun primarne energije po kombinacijama mjera energetske učinkovitosti (tablica 5 prema predlošku izvješća) mjera / paket  mjera /  varijanta  mjera   0  1  korisna energija   [kWh/a]  konačna energija   [kWh/a]  grijanje  hlađenje  grijanje  hlađenje 14272  0  16925  0  7047  0  8777  0  ventilacija 0  0  isporučena energija po izvoru   [kWh/a]  primarna  prirodni  električna  biomasa  energija   PTV  rasvjeta  plin  energija  ‐ peleti  solar  [kWh/m²a] 2156  1027  0  20107  0  0  340  1422  389  9757  831  0  0  126  (Eprim.ref  %  0%  63%  2  7047  0  7526  0  0  1321  389  8404  831  0  0  111  67%  3  7047  0  8984  0  0  1666  389  0  811  10228  0  142  58%  4  7047  0  7370  0  0  1318  389  7900  1177  0  0  111  67%  5  7047  0  6272  0  0  836  389  6544  953  1959  0  116  66%  6  7047  0  7694  0  0  1028  389  0  928  10142  0  143  58%  7  7047  0  7465  0  0  2132  389  0  3751  0  0  64  81%  8  4041  0  4069  0  0  1318  389  4963  813  0  0  71  79%  9  4041  0  5180  0  0  1595  389  0  784  6379  0  93  73%  10  4041  0  4205  0  0  1316  389  4775  1135  0  0  74  78%  11  5117  0  2671  0  0  719  389  2854  925  1706  0  70  79%  12  5117  0  3259  0  0  814  389  0  891  5276  0  81  76%  13  5117  0  1759  0  0  1073  389  0  1179  5249  0  86  75%  14  4041  0  4134  0  0  2120  389  0  2763  0  0  47  86%  15  2291  0  2285  0  0  1314  389  3211  778  0  0  50  85%  16  2291  0  2948  0  0  1563  389  0  749  4151  0  65  81%  17  2291  0  2370  0  0  1313  389  3012  1060  0  0  53  85%  18  2291  0  1271  0  0  779  389  1560  879  1791  0  55  84%  19  2291  0  1558  0  0  812  389  0  847  3703  0  61  82%  127 .

mjera / paket  mjera /  varijanta  mjera   20  korisna energija   [kWh/a]  konačna energija   [kWh/a]  grijanje  hlađenje  grijanje  hlađenje 2291  0  788  0  isporučena energija po izvoru   [kWh/a]  ventilacija 0  PTV  820  primarna  prirodni  električna  biomasa  energija   rasvjeta  plin  energija  ‐ peleti  solar  [kWh/m²a] 389  0  1105  3724  0  65  (Eprim.ref ‐  Eprim)/Eprim.ref  %  81%  21  2291  0  2191  0  0  2122  389  0  2163  0  0  37  89%  22  2291  0  2285  0  0  1314  349  3211  738  0  0  49  85%  23  2291  0  2948  0  0  1563  349  0  709  4151  0  64  81%  24  2291  0  2370  0  0  1313  349  3012  1020  0  0  52  85%  25  2291  0  1271  0  0  779  349  1560  839  1791  0  55  84%  26  2291  0  1558  0  0  812  349  0  807  3703  0  60  82%  27  2291  0  788  0  0  820  349  0  1065  3724  0  65  81%  28  2291  0  2191  0  0  2122  349  0  2123  0  0  36  89%  29  2291  0  2285  0  0  1314  340  3211  729  0  0  49  86%  30  2291  0  2948  0  0  1563  340  0  700  4151  0  64  81%  31  2291  0  2370  0  0  1313  340  3012  1011  0  0  52  85%  32  2291  0  1271  0  0  779  340  1560  830  1791  0  54  84%  33  2291  0  1558  0  0  812  340  0  798  3703  0  60  82%  34  2291  0  788  0  0  820  340  0  1056  3724  0  65  81%  35  2291  0  2191  0  0  2122  340  0  2114  0  0  36  89%  128 .

178 11.896  0 0 16.126 41.106  18  329.802 5  249.60 30 0 726.502 0  0 77.948  0 0 52.618 28.60 30 0 351.651 33.60 30 0 361.117  0 0 0 22.209  14  251.753 14.775 79.277 27.60 30 0 412.60 30 0 377.578  68.240  0 83.60 30 0 311.371 3  232.700  7  245.552  129 .552 6.446  0 62.948  0 0 83.111  0 70.675  0 0 0 26.026 6.113 13.090 11.337  0 0 0 63.484 14.546  16  311.941  0 76.60 30 0 317.827 11.151 24.945 31.675  0 0 0 24.000 6.644  0  0 77.652 6.941 0  0 80.863  0 80.60 30 0 275.411 27.199 79.Tablica 11-9 Mikroekonomska (financijska) analiza (tablica 6 prema predlošku izvješća) varijanta  / paket /  mjera iz  tablice 5  početna  investicija (u  početnoj  godini)  troškovi korištenja (godišnji) trošak energije po energentu sa  scenarijem srednjeg rasta troškova  energije  održavanja  troškovi  drugo  prirodni  električna  peleti  solar pogona  (osiguranja.60 30 0 356.028  17  300.146 6.60 30 0 306.796 0  0 60.027  0 86.896  0 0 30.730 6.896  0 0 69.642 23.333  21  314.60 30 0 447.652 6.104 6.306  10  228.60 30 0 314.823  9  238.321  15  299.075 6.338  0 81.544 25.199 6.832 28.329 23.675  0 0 0 32.224 11.60 30 0 363.362 0  2  219.411 0  0 63.950 11.60 30 0 366.337  0 0 0 80.449 11.60 30 0 330.946  0 79.948  0 0 50.310  0 81.630  13  293.675  0 0 0 34.159 14.825 0  0 78.505  8  226.712  11  256.497 24.275 0  0 78.783 19.075 0  0 60.176 1  213.041  23.933  34.164 19.943  0 67.355 0  0 ostatak  diskontna  procijenjeni  trošak  ukupni  vrijednosti  stopa  ekonomski  uklanjanja  trošak  životni vijek  (ako je  primjenjiv)  0  162.117 23.037 6.537 28.822 28.114 6.394 6.874 6.961 32.208  6  261.675  0 0 0 27.663  19  341.60 30 0 284.391 29.808 28.532 14.500 6.557 41.337  0 0 0 109.948  0 0 34.001  0 66.387 11.948  0 0 31.948  0 0 89.933 15.60 30 0 293.987 49.  plin  energija  (korištenje)  davanja)  11.948  0 0 0 21.307 6.451 28.114 6.948  0 0 103.60 30 0 313.956 6.60 30 0 396.060 22.982 0  0 81.60 30 0 334.60 30 0 349.660 11.495 23.963  12  268.167  20  366.026 6.337 6.117  0 0 0 4  223.60 30 0 315.269  0 83.249 6.111 6.948  0 0 0 589.

561 6.60 30 0 351.50 30 0 200.219 29.  plin  energija  (korištenje)  davanja)  trošak  emisija  stakleničkih  plinova  ostatak  vrijednosti  diskontna  stopa   procijenjeni  ekonomski  životni vijek  trošak  uklanjanja  (ako je  primjenjiv)  ukupni  trošak  peleti  solar 471.280  24.488  71.212 5.60 30 0 363.638 0  0 60.559 9.544 24.561 6.558  0 0 0 1  170.032 14.varijanta  / paket /  mjera iz  tablice 5  početna  investicija (u  početnoj  godini)  troškovi korištenja (godišnji) trošak energije po energentu sa  scenarijem srednjeg rasta troškova  energije  održavanja  troškovi  drugo  prirodni  električna  peleti  solar pogona  (osiguranja.943  0 67.360 0  0 60.794 6.892  Tablica 11-10 Makroekonomska analiza (tablica 6 prema predlošku izvješća) varijanta  / paket /  mjera iz  tablice 5  početna  investicija (u  početnoj  godini)  godišnji  troškovi korištenja trošak energije po energentu sa scenarijem  srednjih troškova energije  0  129.328  34  378.544 26  344.060 21.824 6.60 30 0 414.943  0 67.321 19.238 0  0 63.001  0 66.497 0 0  9.729 84.386 28.202  0  0 60.601 6.577 11.974 0  0 63.867  130 .118 28.370  82.741 9.446  24  302.896  0 0 16.50 30 0 210.948  0 0 31.995 23.896  0 0 16.724 11.824 6.60 30 0 358.001  0 66.145 83.525 32.308 28.675  0 0 0 30.368 28.797 19.493  35  326.824  33  353.394 6.601 6.60 30 0 407.111  0 70.317 14.337  0 0 0 61.446  0 62.948  0 30  323.558  0 0 održavanja  troškovi  drugo  prirodni  električna  pogona  (osiguranja.490 0 0  11.902 25  331.797 5.700 11.948  0 0 31.337  0 29  311.60 30 0 360.60 30 0 458.558  0 0 2  175.60 30 0 423.675  0 0 27  369.327 23  314.986 6.955 29.986 6.720  0 62.948  0 0 34.341  0 31.948  0 0 0 20.945 29.282 14.837  0 23.675  0 0 28  317.60 30 0 378.245 23.506  0 0 62.60 30 0 387.50 30 0 751.675  0 0 0 23.60 30 0 449.111  0 70.601 6.945 29.789 32.188  11.60 30 0 398.707  0 0 0 20.581 14.266  341.948  31  311.60 30 0 372.974 32  ostatak  diskontna  procijenjeni  trošak  ukupni  vrijednosti  stopa  ekonomski  uklanjanja  trošak  životni vijek  (ako je  primjenjiv)  60.539 74.624 0  0 22  302.371 5.484 0 0  22.794 6.649 28.394 6.60 30 0 367.906  0 34.060 21.  plin  energija  (korištenje)  davanja)  11.450 11.710 9.601 6.558 28.

200  0  2.108  20  293.920 72.127 8  181.634 87.447 22.varijanta  / paket /  mjera iz  tablice 5  početna  investicija (u  početnoj  godini)  godišnji  troškovi korištenja trošak energije po energentu sa scenarijem  srednjih troškova energije  3  185.50 30 0 178.50 30 0 227.50 30 0 229.117  0 6  209.670  0  4.953 0 0  4.187 11.731 15.200  0  2.117  0 0 24.686  13  234.558  0 0 0 16.470  0 0 0 50.50 30 0 236.235 19.556 24.576 5.309 5.346 12.50 30 0 239.50 30 0 226.957  0  1.830 22.978  23  251.975 23.233 65.50 30 0 259.558  0 0 5  199.530  14  201.225 5.154  0  1.678  21  251.50 30 0 258.50 30 0 180.026 15.299 0 0  4.074 5.875 72.50 30 0 247.542 9.293 19.50 30 0 233.862 9.50 30 0 191.50 30 0 267.691 10.940  0 0 0 25.646 5.251 5.711 5.296 66.155 5.760 63.293  0 0 0 18.495 68.179 9.558  0 0 27.653  11.470  0 0 0 87.390 39.179 9.020 63.913 23.777 5.470  0 0 0 64.822 77.556 23.955 87.293  0 0 0 4  178.492  16  249.117  0 0 13.940  7  196.50 30 0 233.822  0  2.558  0 0 0 17.110  17  240.687 5.415  0  2.50 30 0 195.248  0  8.569 25.957  0  1.797 5.901 32.631 25.848  18  263.117  0 0 13.001  26  275.964  15  239.857 23.205 88.50 30 0 202.206 5.425 69.50 30 0 267.540 68.728 0 0  2.289  0  1.920 23.50 30 0 199.334  25  265.992  0  1.289  0  1.021  22  241.560 9.678 5.921  10  182.558  0 0 42.271 85.207 93.860 0 0  4.940  0 0 0 18.178 5.620 0 0  6.097 88.50 30 0 238.248 18.761 22.603 11.785 0 0  3.50 30 0 290.823  12  214.596  24  242.751 90.236  11  205.558  0 0 40.50 30 0 211.596 19.890  0  1.862 9.797 5.163  131 .328 9  održavanja  troškovi  drugo  prirodni  električna  pogona  (osiguranja.188 66.312 89.50 30 0 207.228 5.558  0 0 25.063 19.341 65.574 73.589 84.529 74.235 20.558  0 0 27.056 5.515  19  273.940  0 0 0 27.940  0 0 0 24.521 26.243 5.  plin  energija  (korištenje)  davanja)  trošak  emisija  stakleničkih  plinova  ostatak  vrijednosti  diskontna  stopa   procijenjeni  ekonomski  životni vijek  trošak  uklanjanja  (ako je  primjenjiv)  ukupni  trošak  peleti  solar 19.114 19.646 32.594  27  295.237 0 0  4.535  0 55.914 5.248 89.222 21.922 0 0  4.466 22.602 0 0  9.178 5.447 22.560 9.940  0 0 0 19.154  0  1.411  67.558  0 0 25.060 0 0  6.529 22.041 27.605 5.957  0  2.725  0 0 0 21.294 22.50 30 0 236.248 17.867 76.634 5.960  191.665 11.626 11.472 9.50 30 0 172.940  0 0 0 20.349  9.889 90.206 5.406 5.596 19.294 22.646 5.50 30 0 291.106 85.

370 69.262 9.309 5.605 5.694 34  35  održavanja  troškovi  drugo  prirodni  električna  pogona  (osiguranja.940  0 0 0 24.940  0 0 0 18.178 5.519 74.775  0 0 25.200  0  2.228 5.764 23.708 23.117  0 0 13.178 5.50 30 0 246.579 0 0  2.558  32  272.50 30 0 274.varijanta  / paket /  mjera iz  tablice 5  početna  investicija (u  početnoj  godini)  godišnji  troškovi korištenja trošak energije po energentu sa scenarijem  srednjih troškova energije  28  253.50 30 0 241.558  0 31  249.957  0  1.154  0  1.513  19.687 5.343  261.380 69.248 17.847 22.178 66.157  0 0 16.812 77.235 19.  plin  energija  (korištenje)  davanja)  trošak  emisija  stakleničkih  plinova  ostatak  vrijednosti  diskontna  stopa   procijenjeni  ekonomski  životni vijek  trošak  uklanjanja  (ako je  primjenjiv)  ukupni  trošak  peleti  solar 49.773  302.790 0 0  2.50 30 0 266.50 30 0 248.865 72.420 25.626 11.960 9.579 9.228 5.454 11.470  0 0 0 49.558  0 0 30  258.996 33  282.243 5.470  0 0 0 29  249.088 0 0  4.50 30 2 255.485 68.219  132 .180  22.038  27.289  0  1.026 11.50 30 1 298.556 23.286 66.50 30 0 243.711 0 0  4.

za zgradu građevnu od 1971.800 solar peleti + solar 2.rezultati Uz zadane početne uvjete.800 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 7.max 6.nd.800 dizalica topline peleti 3.800 80% QH.800 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Eprim [kWh/m²a] Slika 11-1 Rezultati troškovno optimalne analize .max A razred 5.1.11. godine troškovno optimalnu razinu rekonstrukcije predstavlja razina Eprim = 71 kWh/m²a.800 prirodni plin 4.mikroekonomska analiza 133 . do 1986.nd. 8. Troškovno optimalna analiza .1.800 referentna QH.

max 7.000 solar peleti + solar 3. već samo ukupni trošak za sve varijante zgrade.9.makroekonomska analiza 11.1.000 referentna QH.nd. 134 .000 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Eprim [kWh/m²a] Slika 11-2 Rezultati troškovno optimalne analize .000 prirodni plin 5.000 80% QH.nd.2.30% (izjednačena s inflacijom) ne mijenja se optimalna razina.000 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 8. Analiza osjetljivosti Promjena diskontne stope Snižavanjem diskontne stope na vrijednost 3.max A razred 6.000 dizalica topline peleti 4.

000 referentna 8.000 prirodni plin dizalica topline 5.10.30% 135 350 400 .000 solar peleti + solar 3.max 7.max 80% QH.nd.000 peleti 4.000 QH.nd.000 0 50 100 150 200 250 300 Eprim [kWh/m²a] Slika 11-3 SDR = 3.000 A razred 6.000 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 9.

600 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 7.100 peleti + solar 2. Sa stopom rasta cijena od 4% što je vrlo vjerojatno za RH (time bi se nakon tridesetogodišnjeg razdoblja izjednačile cijene s prosjekom EU).nd.00% Stopa rasta cijena energije Stopa rasta cijena energije ima vrlo snažan utjecaj na troškovno optimalnu razinu.nd.600 referentna 6.100 A razred 4. optimalna je razina Eprim= 71 kWh/m²a 136 .600 prirodni plin 4.7.600 solar 3.100 6.max 5.max 5.600 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Eprim [kWh/m²a] Slika 11-4 SDR = 10.600 80% QH.100 dizalica topline peleti 3.100 QH.

800 peleti + solar 2.800 0 50 100 150 200 250 300 350 400 Eprim [kWh/m²a] Slika 11-5 Re=4% 11.800 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 8.800 0 50 100 150 200 250 300 Eprim [kWh/m²a] Slika 11-6 Re=5.nd.800 peleti solar 3.800 QH.max 80% QH.nd.max 7.800 prirodni plin dizalica topline 4.800 QH.800 referentna 8.800 referentna 7.800 peleti 3.9.max 80% QH.800 solar peleti + solar 2.800 A razred 6.800 A razred 5.800 prirodni plin 5.max 6.6% 137 350 400 .800 dizalica topline 4.800 9.nd.nd.800 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 10.

nd.800 80% QH. Ipak.nd.800 0 50 100 150 200 Eprim [kWh/m²a] Slika 11-7 Primjena neobnovljive komponente faktora primarne energije 138 . bez utjecaja na optimalnu razinu. te razina troška korisnika. Korištenjem samo neobnovljivog dijela faktora moguće je postići pozitivne efekte za tehnologije koje koriste obnovljive izvore energije. u konkretnom primjeru. kao i ukupno sniženje primarne energije.800 prirodni plin 4.800 solar peleti + solar 2.800 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 7. dolazi samo do značajnog grupiranja tehnologija koje koriste obnovljive izvore energije u području ispod 50 kWh/m²a.800 dizalica topline peleti 3.max A razred 5.Korištenje neobnovljive komponente faktora primarne energije Značajnu ulogu u iskazivanju primarne energije ima faktor primarne energije.800 referentna QH. kao i opterećenja energetskog sustava ostaje podjednako visoka. Prihvaćenim teritorijalnim principom definiranja faktora primarne energije postignuti su niski faktori primarne energije za električnu energiju.max 6. Nedostatak ovog pristupa je što se stvarna potrošnja energije u zgradama ne smanjuje. 8.

800 referentna 7.max 6.max 80% QH.800 prirodni plin dizalica topline 4.800 A razred 5.nd.800 QH.800 0 50 100 150 200 250 300 350 Eprim [kWh/m²a] Slika 11-8 Cijene energije u Sloveniji 139 400 .Promjena trenutačne cijene energije prema okruženju Eprim=71 kWh/m²a 9.800 solar peleti + solar 2.800 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 8.800 peleti 3.nd.

1. Koeficijent prolaska topline nesanirane stropne konstrukcije U=0. S donje strane je ožbukan.49 W/m2K. Vanjski nosivi zidovi su debljine 25 cm.PRIMORSKA HRVATSKA 12. Na 40. a s gornje strane položene su ploče ekspandiranog polistirena (EPS) 2 cm.41% kuća stropna konstrukcija poboljšana je polaganjem mineralne vune (MW) kaširane staklenim voalom debljine 10 cm s tavanske strane konstrukcije umjesto EPS-a. Stropna konstrukcija prema zatvorenom negrijanom tavanu izvedena je kao FERT strop (4+16 cm). Unutarnji nosivi zidovu su također 25 cm.30% kuća su zidovi i serklaži naknadno poboljšani toplinskom izolacijom (ekspandirani polistiren – EPS) u debljini 6 cm s tankoslojnom žbukom (ETICS fasadni sustav).1.40 W/m2K. Kuća je zidana šupljom blok opekom u produžnom mortu.88 W/m2K. Koeficijent prolaska topline saniranog zida U=0.24 W/m2K. GODINE . površinska obrada je obostrano žbuka. Koeficijent prolaska topline saniranog serklaža U=0. a poboljšanja prema statističkim istraživanjima i anketama. obostrano žbukani. JEDNOOBITELJSKA ZGRADA IZGRAĐENA OD 1987.29 W/m2K. Podna konstrukcija je plivajući pod s 2 cmekspandiranog polistirena (EPS) na betonskoj podlozi i hidroizolaciji. Opis zgrade Opis građevinskog dijela zgrade. Koeficijent prolaska topline podne konstrukcije U=1.12. tehničkih sustava i rasvjete Svi građevni elementi su pretpostavljeni karakteristično za razdoblju gradnje. 140 . bez izolacije. Zidovi su omeđeni vertikalnim i horizontalnim armirano betonskim serklažima koji nisu izolirani.16 W/m2K. Na 36. Koeficijent prolaska topline nesaniranog serklaža U=3. Koeficijent prolaska topline nesaniranog zida U=1.

30.0965    peleti 1.6 h-1.Koeficijent prolaska topline sanirane stropne konstrukcije U=0. i prolaze kroz grijane prostore. Regulacija rada pojedine grijalice je pomoću vlastitog termostata. Karakteristike novih prozora su: Uw=2. Konstrukcija krovišta nije uključena u ovojnicu grijanog dijela kuće. pokrov biber crijepom. Karakteristike originalnih prozora su: Uw=2. Cijevi razvoda PTV-a su neizolirane. =1 W/mK. Nema cirkulacijske petlje. Krovište je drveno.5 W/m2K.38 W/m2K.6153  primarne energije    prirodni plin 1. Tablica 12-1 Mjerodavni podaci za izračun energetskog svojstva zgrade (tablica 3 prema predlošku izvještaja) proračun  proračun izvršen prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj  zaštiti u zgradama.30. g┴=0. Na 82. g┴=0. ostakljenje IZO staklom 4+16+4 mm u trokomornim okvirima.19% kuća prozori su zamijenjeni PVC stolarijom. U=3. S obzirom na kombinaciju novih i starih prozora te klimatskih uvjeta pretpostavljeni broj izmjena zraka je n=0. Ulazna vrata su od masiv drveta debljine 4 cm. Fc=0. te sudjeluje u toplinskom otporu stropa iznad grijanog prostora prizemlja.80. Originalni prozori iz razdoblja gradnje kuće su drvena stolarija ostakljena dvostrukim IZO staklom 4+16+4 mm u drvenom okviru od crnogorice debljine 7 cm.1955  141 . a tavanski prostor je negrijan i slabo provjetravan.90 W/m2K.33 W/m2K. Temperatura PTV-a je 60°C.80. Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom  certificiranju zgrada te Metodologiji provođenja energetskih pregleda građevina     faktori konverzije  električna energija 1. Zaštita od sunca predviđena je griljama ili roletama. Za pripremu potrošne tople vode (PTV) koristi se električni akumulacijski bojler zapremine 100 Litara. Fc=0. Za grijanje pojedinih prostorija koriste se električne grijalice ukupne snage 3 kW.

10 x 10 x 2.00  W/m² specifična električna snaga sustava rasvjete 9.90  W/m²K prosječni koeficijent prolaska topline podruma prosječni koeficijent prolaska topline prozora toplinski mostovi  ukupna duljina 53.10  m²/m³ jug 5.38‐2.0484  namjena jednoobiteljska zgrada  prosječni toplinski dobici od korisnika 5.96  m² sjever 2.88  W/m²K 1.   meteorološki  uvjeti  solarna lokacija  Split Marjan  43°31' N  16°26' E  1437.39  m² broj etaža  1. bez  utjecaja susjednih  zgrada  11.88  m² istok 1.24  W/m²K 2.48  W/mK 142 .8  m x m x m  95.00  ‐ faktor oblika  1.32  m² 180  ° stupanj dani grijanja  stupanj dani hlađenja  izvor meteoroloških  podataka  opis terena  geometrija  zgrade  duljina x širina x visina  ploština korisne površine  udio prozora u ukupnoj  vanjskoj ovojnici  orijentacija  unutarnji  dobici  građevni  dijelovi  1.32  m² zapad 2.16  W/m²K prosječni koeficijent prolaska topline krova 0.81  W/m² specifična električna snaga električne opreme 0.00  W/m² prosječni koeficijent prolaska topline zidova 0.40‐3.33‐0.4  m   prosječni linijski  koeficijent prolaska  topline  0.7  HDD 4363  CDH Prilog E Tehničkog  propisa o racionalnoj  uporabi energije i  toplinskoj zaštiti u  zgradama  predgrađa.

643.36  %   postavne  temperature i  režimi  korištenja  J/m²K postavna temperatura  zimi 20  °C   ljeti ‐  °C postavna vlažnost  zimi ‐  %   ljeti ‐  % režimi korištenja i  upravljanje    zaposjednutost 24/7  rasvjeta 24/7    uređaji 24/7    ventilacija 24/7  143 .00  % efikasnost sustava  hlađenja    proizvodnja                                 ‐    % razvod                                ‐    %   emisija                                ‐    %   upravljanje                                ‐    % efikasnost sustava  pripreme PTV     proizvodnja  99.24  ‐ infiltracija  0.toplinski kapacitet prema  jedinici površine    ukupni toplinski  kapacitet za zgradu  J/m²K        156.20  1/h ‐  1/h ventilacija  ‐  % efikasnost sustava grijanja broj izmjena zraka u  satu  stupanj povrata  topline  proizvodnja  99.00    J/m²K   J/m²K vrsta zasjenjenja    tehnički  sustavi  grilje ili rolete prosječni g‐faktor  ostakljenje 0.52  %   emisija 85.54  %   upravljanje 88.200.98  % razvod 93.40  1/h prirodna ventilacija  0.98  %   razvod 92.8  ‐   ostakljenje +  zasjenjenje  0.

  potrebna  energija  grijanje 24/7     hlađenje 24/7  (toplinski) energetski  doprinos glavnih pasivnih  strategija    1 0.00  kWh/a drugo (biomasa.70  kWh/a 0.00  kWh/a potrebna energija za  grijanje  potrebna energija za  hlađenje  potrebna energija za PTV proizvodnja  energije na  lokaciji  potrošnja  energije  toplinska energija iz  obnovljivih izvora (npr.)  0.00  kWh/a 0.  daljinsko grijanje /  hlađenje.00  kWh/a 2 0. vanjska rasvjeta.42  kWh/a prirodni plin 0. itd.43  kWh/a 0.00  kWh/a   3 0.)  ‐  kWh/a 936. odvlaživanje)  ‐  kWh/a korisna energija za  ventilaciju  korisna energija za  rasvjetu  korisna energija za ostalo  (uređaji.00  kWh/a 10036. itd.964.00  kWh/a 0.00  kWh/a 14.38  kWh/a potrebna energija za  ostale  potrebe  (ovlaživanje.  solarni kolektori)  električna energija  proizvedena u zgradi i  korištena na lokaciji  električna energija  proizvedena u zgradi i  izvezena na tržište  isporučena energija  električna energija 144 .00  kWh/a 1192.  pomoćni sustavi.20  kWh/a 356.

07  kWh/a 253.00  kWh/a 24.172.172.07  kWh/a 0.primarna energija / po  energentima        primarna energija ukupno    primarna energija specifična električna energija prirodni plin 145 24.40  kWh/m²a .

Tablica 12-2 Mjere primijenjene na vanjskoj ovojnici zgrade (tablica 4 prema predlošku izvješća) mjera  izolacija vanjskog  zida  izolacija krova  (stropne  konstrukcije  prema tavanu)  referentni primjer  varijanta 1  63.  s  ▪ dodatna toplinska izolacija MW  ▪ dodatna toplinska izolacija MW  Uklanjanje postojećih slojeva do  gornje  strane  položeno  2  cm  u filcu 5 cm s λ ≤ 0. kaširana   stropu prema tavanu.  XPS ili EPS ploče za perimetralnu  toplinsku      izolaciju u zoni podnožja 8 cm s  λ ≤ 0. kaširana  vune (MW s λ ≤ 0.41% stropnih konstrukcija     staklenim voalom na strani     staklenim voalom na strani  cm s λ ≤ 0.035 W/mK na  nosive konstrukcije i polaganje  toplinske izolacije MW u filcu 20  EPS‐a.035 W/mK na stropu  poboljšano filcem mineralne  slabo ventiliranogzračnog sloja  slabo ventiliranogzračnog sloja  prema tavanu.59%  FERT  strop  (4+16).035 W/mK  staklenim voalom na strani slabo  debljine 10 cm s tavanske strane  ventiliranogzračnog sloja  konstrukcije) umjesto EPS‐a. XPS ili EPS ploče  za perimetralnu toplinsku      izolaciju u zoni podnožja 20 cm  s λ ≤ 0.035 W/mK – 6 cm)  varijanta 3  uklanjanje postojećih slojeva  prethodne sanacije i postava   ETICS sustav toplinske izolacije  zidova      (EPS‐F grafitni s λ ≤ 0.035 W/mK na  u filcu 5 cm s λ ≤ 0.  Armiranobetonski serklaži  neizolirani.035 W/mK ‐ 8 cm.30% zidova i serklaža  poboljšano je dodavanjem ETICS  sustava  (EPS s λ = 0.032  W/mK ‐ 20 cm.   stropu prema tavanu.70 % zid od šuplje blok opeke  nema zahvata na fasadnim  zidovima  debljine 25 cm obostrano  ožbukan bez toplinske izolacije.   36. kaširana   40.035 W/mK.033 W/mK.    146 varijanta 2  ▪ dodatni ETICS sustav toplinske  izolacije zidova      (EPS s λ ≤ 0. u visini min. 30  cm od vanjskog uređenog terena  . u visini min.  30 cm od vanjskog uređenog  terena  59.

grijalice   varijanta 1   ogrjevna tijela: radijatori   varijanta 2   ogrjevna tijela: radijatori   varijanta 3   ogrjevna tijela: podno grijanje   predaja   smještaj:vanjski zidovi    smještaj:vanjski zidovi    smještaj:vanjski zidovi    smještaj:izolirani pod   147 .40 W/m2K. Ff =  0. ostakljeni  dvostrukim      Low‐E staklom punjenim  plinom. Uf ≤ 1.  varijanta 1  okviri minimalno popravljeni i s  dodatnim PU pjenastim  samoljepljivim elastičnim  brtvama debljine 5 mm  ugrađenim  kontinuirano na sve spojeve krila  i doprozornika  varijanta 2  okviri minimalno popravljeni i s  dodatnim PU pjenastim  samoljepljivim elastičnim  brtvama debljine 5 mm  ugrađenim  kontinuirano na sve spojeve krila  i doprozornika   varijanta 3  ▪ zamjena svih postojećih  prozora novim prozorima (PVC  okviri sa 5 komora.  ostakljenje IZO staklom 4+16+4  mm u trokomornim okvirima.65)  vrata  vrata od masiv drveta 4 cm  podna konstrukcija je plivajući  pod s 2 cm ekspandiranog  polistirena (EPS) na hidroizolaciji  i donjoj betonskoj podlozi.mjera  prozori  referentni primjer  17. sa toplinski  izoliranim vratnim krilom U ≤  1. Zaštita od sunca  predviđena je griljama ili  roletama. Ug ≤  1.00 W/m2K  izolacija poda  okvir minimalno popravljen i s  dodatnim PU pjenastim  samoljepljivim elastičnim  brtvama debljine 5 mm  ugrađenim  kontinuirano na sve spojeve  vrata i dovratnika  nema zahvata na podnoj  konstrukciji  nema zahvata na podnoj  konstrukciji  Tablica 12-3 Mjere primijenjene na sustavu grijanja (tablica 4 prema predlošku izvješća) mjera  sustav grijanja  referentni primjer   ogrjevna tijela:el.81% originalni prozori ‐  stolarija ostakljena dvostrukim  IZO staklom 4+16+4 mm u  drvenom okviru od crnogorice  debljine 7 cm.  okvir minimalno popravljen i s  dodatnim PU pjenastim  samoljepljivim elastičnim  brtvama debljine 5 mm  ugrađenim  kontinuirano na sve spojeve  vrata i dovratnika  nema zahvata na podnoj  konstrukciji  ▪ sva postojeća vrata  zamijenjena novima.19% nova PVC stolarija.  Zaštita od sunca predviđena je  griljama ili roletama.60.10 W/m2K   g┴ = 0.  82.

temperaturi          izolacija:     izolacija: Y= 0.grijalice    generator topl.: plinski   generator topl.  prostorije   regulacija: PI regulator. unutarnji  zidovi   zidovi   zidovi    regulacija: prema   regulacija: prema   regulacija: prema  unut. (2K)   prostorije+PI  regulator  s  funkc.4 kW (A2/W45) 5.  unutarnji   smještaj:  grij.3W/mK     izolacija: Y= 0.  unutarnji  zidovi   zidovi   zidovi   148 zidovi   . unutarnji   smještaj: grij.prostor.2‐0.  (termostat)+termostat vent.4 kW (A2/W45) mjera  varijanta 4  varijanta 5  varijanta 6  varijanta 7  sustav grijanja   ogrjevna tijela: radijatori    ogrjevna tijela: radijatori    ogrjevna tijela: podno grijanje    ogrjevna tijela: radijatori   predaja   smještaj:vanjski zidovi    smještaj:vanjski zidovi    smještaj:izolirani pod    smještaj:vanjski zidovi      regulacija:  preko  ref. (2K)   (termostat)+termostat vent.kombi bojler   kombi.: plinski   generator topl. (2K)            razvod   nema    temperatura: 70/55°C    temperatura: 55/40°C    temperatura: 45/35°C        smještaj: grij.   regulacija:  preko  ref.prostor.bojler      snaga: 6 kW     snaga: 20 kW    5.bojler   kombi.temperaturi   unut.  unutarnji   smještaj:  grij. prostorije   regulacija: preko ref.kondenzac.    regulacija:  preko  ref.  prostorije+PI  regulator  s  funkc.prostor.prostor.3W/mK      proizvodnja   generator topl.prostor. prostorije   regulacija: PI regulator.   (termostat)   (termostat)+termostat vent. unutarnji   smještaj:  grij.kondenzac.: plinski  atm. prostorije   regulacija: preko ref.temperaturi   unut. unutarnji   smještaj: grij.  optimizac   optimizac             razvod   temperatura: 70/55°C    temperatura: 70/55°C    temperatura: 45/35°C    temperatura: 55/40°C      smještaj: grij.:el.2‐0.prostor.   regulacija: preko ref.prostor.

temperaturi   unut.  unutarnji  zidovi        regulacija:  zidovi   prema   regulacija:  prema  unut.temperaturi    izolacija: Y= 0.    regulacija: PI regulator.:  zrak‐voda (pom grijač)   kombi.3W/mK     izolacija: Y= 0.2‐0.2‐0.temperaturi      izolacija: Y= 0.:  kotao  na   generator topl.2‐0.                                                                                                                               ‐        ‐        razvod   temperatura: 45/30°C    temperatura: 45/35°C      smještaj: grij.2‐0.:  dizalica  topline   generator  pelete      snaga: 14 kW     snaga: 14 kW    mjera  varijanta 8  varijanta 9  sustav grijanja   ogrjevna tijela: podno grijanje    ogrjevna tijela: podno grijanje   predaja   smještaj:izolirani pod    smještaj:izolirani pod      regulacija: PI regulator. unutarnji   smještaj:  grij.prostor.: Dizalica topline   pelete      snaga: 14 kW     snaga: 8 kW (A7/W35)   149 topl.kondenzac.temperaturi   unut.3W/mK    proizvodnja   generator  topl.3W/mK                                                                  ‐        proizvodnja   generator  topl.   regulacija:  prema   regulacija:  prema   regulacija:  prema   regulacija:  prema  unut.: kotao na pelete    generator  topl.3W/mK       izolacija: Y= 0.temperaturi   unut.temperaturi   unut.prostor.:  kotao  na   generator topl.bojler    snaga: 11 kW (A7/W35)    snaga: 18 kW    plinski  .

Y= 0.  u  unut.3 W/mK    izolacija: izolir.prostor.kombi bojler   kombi.  u  unut.: kotao na pelete   Petlje    smještaj:  grij.3 W/mK     izolacija: izolir.2‐0.Y= 0.2‐0.Y= 1 W/mK     izolacija: izolir.   temperatura:  60°C.   temperatura:  60°C.bojler  plinski  .  zidovima   zidovima      izolacija: neizolir.3 W/mK    proizvodnja   grijanje   generator  atm.  u  unut.2‐0.  bez  cirk.prostor.:  plinski   generator topl.   smještaj:  grij.  bez  cirk.prostor.  bez  cirk.   smještaj:  grij.kondenzac.   smještaj:  grij.:  petlje   plinski   generator  Petlje   zidovima   topl.Y= 0.   smještaj:  grij.Y= 0.  u  unut.kombi bojler   atm.prostor.  bez  cirk.:  kombi.   temperatura:  55°C.Y= 0.  u  unut.2‐0.   smještaj:  grij.2‐0.  u  unut.  Petlje   razvod  topl.:  plinski   generator  zidovima   topl.prostor.3 W/mK    izolacija: izolir.  bez  cirk.  petlje   razvod  Petlje   Petlje   petlje    smještaj:  grij.  bez  cirk.3 W/mK    izolacija: izolir.   temperatura:  60°C.: kotao na pelete   generator  topl.:  dizalica  topline   generator topl.  zidovima   zidovima   zidovima   zidovima      izolacija: izolir.  u  unut.3 W/mK     izolacija: izolir.  bez  cirk.prostor.   temperatura:  60°C.kondenzac.2‐0.  u  unut.3 W/mK    proizvodnja   grijanje   generator topl.bojler   proizvodnja  PTV   isti kao za grijanje    isti kao za grijanje    isti kao za grijanje    isti kao za grijanje   mjera  referentni primjer  4  varijanta 1  5  varijanta 2  6  varijanta 7  PTV   temperatura:  60°C.prostor.  bez  cirk.   smještaj:  grij.: kotao na pelete   generator  zrak‐voda (pom grijač)   150 topl.prostor.Y= 0.  kombi  spremnik  grijanje/PTV    700 l  Tablica 12-4 Mjere primijenjene na sustavu pripreme PTV (tablica 4 prema predlošku izvješća) mjera  PTV  referentni primjer  varijanta 1  varijanta 2  varijanta 3   temperatura:  60°C.2‐0.   temperatura:  60°C.Y= 0.

  svjetiljke (ugradnja regulacije/  automata)  i obnova instalacije  (relokacija)  .   isti  kao  za  grij.8 m2      kolektori 13.3 m2    kolektori 3.   isti kao za grijanje    isti  kao  za  grij.+solarni  toplov.+solarni  toplov.  sustav   sustav   sustav      kolektori 3.65   hlađenje prostora  ne  ne        ventilacija  Tablica 12-6 Mjere primijenjene na sustavu rasvjete (tablica 4 prema predlošku izvješća) mjera  rasvjeta  referentni primjer    varijanta 1  zamjena izvora svjetla s žarnom  niti fluorescentnim ili  kompaktnim fluorescentnim  151 varijanta 2  zamjena izvora svjetlosti i  svjetiljke (ugradnja  regulacije/automata)  varijanta 3  zamjena izvora svjetlosti.8 m2      spremnik: 300 Lit      spremnik: 700 Lit    spremnik: 300 Lit   Tablica 12-5 Mjere primijenjene na sustavu ventilacije i hlađenja (tablica 4 prema predlošku izvješća) mjera   ventilacija  (uključivo noćna  ventilacija)   referentni primjer  varijanta 1                                                                  mehanička  ‐        s  rekuperacijom n>0.proizvodnja  PTV   isti  kao  za  grij.+solarni  toplov.

)  5 (diz.)   6 (sol.) PI  2  4 (pelet) PI  2  3 (kond.)  4 (solar)  152 ventilacija  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  referentni  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  rasvjeta  referentni  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  2  2  2  2  2  2  2  3  3  3  3  3  3  3  .)   6 (sol.)  1  6 (diz)  1  2 (kond.)   1  5 (pelet)   2  7 (kond.)  3  7 (kond.)   6 (sol.)  7 (sol.)  7 (solar)  4 (solar)  2 (kond. PI)  3  4 (pelet PI)  3  3 (kond. pod. PI)  3  8 (sol.)  3 (pelet)  2 (kond. podno)  3  4 (pelet PI)  3  7 (kond._pod.)   1  4 (pelet PI)  1  3 (kond. podno)  3  4 (pelet PI)  3  7 (kond. PI)  2  8 (sol.)  7 (sol.)  5 (diz.)  3 (pelet)  2 (kond. pod. pod)  4 (solar)  2 (kond. pod.)  4 (solar)  2 (kond. pod.)  2  7 (kond.)  3  9 (diz. podno)  2  4 (pelet) PI  3  7 (kond. pod. PI)  3  8 (sol.Tablica 12-7 Primijenjene kombinacije mjera u troškovno optimalnoj analizi (tablica 4 prema predlošku izvješća) mjera    0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  varijante po sustavima  ovojnica  grijanje  referentna  referentni  1  1 (atm.)  7 (sol.)  3  7 (kond. PI)  3  4 (pelet PI)  3  3 (kond. PI)  3  4 (pelet) PI  3  3 (kond.)  3  9 (diz.)   6 (sol. pod.)  3  7 (kond.)  5 (diz. PI)  3  8 (sol.)  3 (pelet)  2 (kond.)  4 (solar)  2 (kond.)  7 (sol.)  3 (pelet)  2 (kond. podno)  3  4 (pelet PI)  PTV  referentni  1 (atm.)  5 (diz.)  2 (kond.)  3 (pelet)  2 (kond.)  2  9 (diz.)  1  2 (kond.)  5 (diz.)  3  9 (diz. pod.

Tablica 12-8 Proračun primarne energije po kombinacijama mjera energetske učinkovitosti (tablica 5 prema predlošku izvješća) mjera / paket  mjera /  varijanta mjera   korisna energija   [kWh/a]  konačna energija   [kWh/a]  isporučena energija po izvoru   [kWh/a]  0  grijanje  10036  hlađenje  0  grijanje  11872 hlađenje  0 ventilacija  0 PTV  2156 rasvjeta  936 prirodni  plin  0 električna  energija  14964 biomasa ‐  peleti  0 solar  0 primarna  energija   [kWh/m²a]  253 1  7871  0  9806 0 0 1422 415 10785 857 0 0 138 45%  2  7871  0  8420 0 0 1322 415 9299 858 0 0 121 52%  3  7871  0  10022 0 0 1688 415 0 841 11283 0 156 39%  4  7871  0  8240 0 0 1319 415 8769 1205 0 0 121 52%  5  7871  0  7161 0 0 833 415 7428 980 1968 0 127 50%  6  7871  0  8769 0 0 1050 415 0 959 11243 0 157 38%  7  7871  0  8391 0 0 2131 415 0 3921 0 0 66 74%  8  3628  0  3645 0 0 1318 415 4540 838 0 0 66 74%  9  3628  0  4655 0 0 1584 415 0 809 5845 0 87 66%  10  3628  0  3770 0 0 1316 415 4341 1160 0 0 70 73%  11  3628  0  2456 0 0 824 415 2746 948 1872 0 71 72%  12  3628  0  3018 0 0 909 415 0 914 5300 0 82 68%  13  3628  0  1459 0 0 991 415 0 1205 5011 0 83 67%  14  3628  0  3679 0 0 2120 415 0 2506 0 0 42 83%  15  2230  0  2223 0 0 1314 415 3149 803 0 0 50 80%  16  2230  0  2871 0 0 1562 415 0 775 4072 0 64 75%  17  2230  0  2306 0 0 1313 415 2948 1086 0 0 52 79%  18  2230  0  1206 0 0 780 415 1498 904 1786 0 55 78%  19  2230  0  1479 0 0 811 415 0 872 3618 0 60 76%  153 (Eprim.ref ‐  Eprim)/Eprim.ref  %  0%  .

ref  %  74%  20  grijanje  2230  hlađenje  0  grijanje  760 hlađenje  0 ventilacija  0 PTV  811 rasvjeta  415 21  2230  0  2124 0 0 2122 415 0 2034 0 0 34 86%  22  2230  0  2223 0 0 1314 386 3149 775 0 0 49 81%  23  2230  0  2871 0 0 1562 386 0 746 4072 0 64 75%  24  2230  0  2306 0 0 1313 386 2948 1057 0 0 52 80%  25  2230  0  1206 0 0 780 386 1498 875 1786 0 54 79%  26  2230  0  1479 0 0 811 386 0 843 3618 0 60 76%  27  2230  0  760 0 0 811 386 0 1102 3658 0 65 75%  28  2230  0  2124 0 0 2122 386 0 2006 0 0 34 87%  29  2230  0  2223 0 0 1314 321 3149 709 0 0 48 81%  30  2230  0  2871 0 0 1562 321 0 681 4072 0 63 75%  31  2230  0  2306 0 0 1313 321 2948 992 0 0 51 80%  32  2230  0  1206 0 0 780 321 1498 810 1786 0 53 79%  33  2230  0  1479 0 0 811 321 0 778 3618 0 59 77%  34  2230  0  760 0 0 811 321 0 1036 3658 0 63 75%  35  2230  0  2124 0 0 2122 321 0 1940 0 0 33 87%  154 električna  energija  1130 primarna  energija   [kWh/m²a]  65 prirodni  plin  0 .mjera / paket  mjera /  varijanta mjera   korisna energija   [kWh/a]  konačna energija   [kWh/a]  isporučena energija po izvoru   [kWh/a]  biomasa ‐  peleti  3658 solar  0 (Eprim.ref ‐  Eprim)/Eprim.

356 19.331 39.60 30 0 403.60 30 0 295.196 28.573 0  0 78.640 25.111 6.405 11.879  0 83.675  0 0 0 28.528 11.125 28.579 11.524 19.402 23.60 30 0 334.024 28.026 6.948  0 0 93.896  0 0 78.652 6.069 23.Tablica 12-9 Mikroekonomska (financijska) analiza (tablica 6 prema predlošku izvješća) varijanta  / paket /  mjera iz  tablice 5  početna  investicija (u  početnoj  godini)  troškovi korištenja (godišnji) trošak energije po energentu sa  scenarijem srednjeg rasta troškova  energije  održavanja  troškovi  drugo  prirodni  električna  peleti  solar pogona  (osiguranja.958  0 66.730 6.153 24.462 0  0 81.117  0 0 0 23.219  16  303.887 26.956 6.948  18  321.60 30 0 341.530  12  271.896  0 0 29.686  0 80.60 30 0 584.641 11.948  0 0 33.592  0 70.075 6.675  0 0 0 35.802 41.020 35.700 45.047 34.026 6.136 0  0 77.60 30 0 274.918  11  259.675  0 0 0 33.948  0 0 98.619 28.817  20  358.170  0 86.948  0 0 114.337  0 0 0 73.128 27.107 87.  plin  energija  (korištenje)  davanja)  0  170.126 0  0 76.489 13.104 6.60 30 0 319.862 14.874 6.282  0 67.401 11.647 88.948  0 0 48.337  0 0 0 114.919 0  0 80.552 6.114 6.60 30 0 303.192 28.240  4  202.278  19  333.738 15.948  0 0 0 22.309 23.948  0 0 46.073 23.199 6.505  2  198.487  3  211.229  13  297.60 30 0 340.60 30 0 306.675  0 0 0 26.500 6.576 28.062  8  229.630  0 81.824 0  0 60.555 28.896  0 0 15.386  0 81.582  10  232.305 0  0 77.60 30 0 292.724 11.60 30 0 388.798 14.316  155 ostatak  diskontna  procijenjeni  trošak  ukupni  vrijednosti  stopa  ekonomski  uklanjanja  trošak  životni vijek  (ako je  primjenjiv)  .178  15  291.037 6.823  9  241.549 0  0 60.114 6.402 25.172 11.270 31.60 30 0 304.738 14.409  7  221.948  0 0 31.573 11.948  0 0 0 438.795 28.337 6.829  0 62.60 30 0 369.249 6.60 30 0 439.738  17  291.000 6.60 30 0 304.60 30 0 284.60 30 0 352.307 6.60 30 0 352.613 0  0 68.968  5  228.992 11.60 30 0 347.675  0 0 0 25.60 30 0 316.665  6  241.190  0 79.710 31.652 6.748  1  192.207  14  251.117  0 0 0 24.146 6.422  0 83.003 0  0 78.

60 30 0 441.155 11.989 0  0 60.60 30 0 364.896  0 0 15.337  0 0 0 58.278 11.459  25  323.714 0  0 60.948  0 0 0 21.789  26  335.774 74.337  0 0 0 56.789  32  332.100  .730  23  306.402 20.60 30 0 398.867 0  0 63.696 28.60 30 0 351.592  0 70.60 30 0 362.675  0 0 0 32.60 30 0 372.60 30 0 406.282  0 67.60 30 0 390.601 6.290 28.50 30 0 ukupni  trošak  610.255  22  293.747 14.60 30 0 363.558  troškovi  pogona  (korištenje)  0  drugo  (osiguranja.402 22.249  24  294.794 0  0 60.794 6.659  34  370.799 28.734 13.580 godišnji  troškovi korištenja održavanja  9.742 11.948  0 0 0 19.492 11.794 6.270 30.337  0 0 0 59.824 6.986 6.654 13.028 11.827  28  306.561 6.250  Tablica 12-10 Makroekonomska analiza (tablica 6 prema predlošku izvješća) varijanta  / paket /  mjera iz  tablice 5  početna  investicija (u  početnoj  godini)  0  136.787 0  0 63.069 0  0 60.948  0 0 31.328  27  361.887 25.997 14.601 6.270 29.675  0 0 0 22.719 28.561 6.157  35  315.60 30 0 355.948  0 0 31.623 0  0 63.394 6.946 28.60 30 0 343.986 6.060  30  315.920  29  303.948  0 0 33.955 31.891 0 156 0  trošak  emisija  stakleničkih  plinova  ostatak  vrijednosti  diskontna  stopa   procijenjeni  ekonomski  životni vijek  trošak  uklanjanja  (ako je  primjenjiv)  16.  davanja)  0 trošak energije po energentu sa scenarijem  srednjih troškova energije  prirodni  električna  peleti solar  plin  energija  0 350.874 31.829  0 62.varijanta  / paket /  mjera iz  tablice 5  početna  investicija (u  početnoj  godini)  troškovi korištenja (godišnji) trošak energije po energentu sa  scenarijem srednjeg rasta troškova  energije  održavanja  troškovi  drugo  prirodni  električna  peleti  solar pogona  (osiguranja.371 5.60 30 0 350.60 30 0 449.675  0 0 0 30.370 28.60 30 0 357.824 6.887 23.905 11.326 28.573 23.592  0 70.601 6.601 6.  plin  energija  (korištenje)  davanja)  ostatak  diskontna  procijenjeni  trošak  ukupni  vrijednosti  stopa  ekonomski  uklanjanja  trošak  životni vijek  (ako je  primjenjiv)  21  303.119  33  344.394 6.60 30 0 413.896  0 0 15.675  0 0 0 24.829  0 62.958  0 66.076 28.579  31  303.282  0 67.958  0 66.823 23.497 14.948  0 0 33.394 6.

50 30 0 230.678 5.962  15  233.797 5.859 19.794  16  242.588 73.918  14  201.303 0  2.555 68.838 27.206 5.912 20.489 11.50 30 0 185.558  0  0 26.293  0  0 0 18.822 9.737 9.197 65.50 30 0 252.625 0  1.255 19.646 5.085 15.052  25  258.064 9.303 65.212 5.441 33.558  0  0 0 17.117  0  0 23.493  17  233.558  0  0 36.717 70.562  23  244.552 0  2.50 30 0 226.196 93.155 5.940  0  0 0 20.711 5.336 0  2.206 5.50 30 0 232.50 30 0 220.850 72.282  0 0  10.50 30 0 260.940  0  0 0 22.178 5.416 5  182.117  0  0 12.940  0  0 0 21.418  22  235.442  20  286.009  157 ukupni  trošak  .882 72.841  7  177.646 5.558  0  0 0 18.463 0  1.50 30 0 179.444 22.50 30 0 227.280 69.919 90.250 83.244 0 0  10.884 76.521 9.302 22.074 5.50 30 0 233.463 0  1.769  19  266.797 5.594  13  238.168 25.777 5.470  0  0 0 58.557 22.971 90.101 0 2  158.50 30 0 200.249  6  192.50 30 0 251.varijanta  / paket /  mjera iz  tablice 5  početna  investicija (u  početnoj  godini)  godišnji  troškovi korištenja 1  154.50 30 0 178.391 11.960 36.558  0  0 38.785  8  183.687 5.165 66.50 30 0 228.820 22.874 0  1.406 5.537  održavanja  troškovi  pogona  (korištenje)  drugo  (osiguranja.279  10  185.50 30 0 235.191 11.859 19.228 5.50 30 0 190.822 9.558  0  0 25.395 88.138 0  1.529 84.016 25.549 0  1.262  24  235.576 5.940  0  0 0 26.50 30 0 196.219 15.283  18  256.500 22.618  12  216.251 5.50 30 0 193.605 5.936 0 0  4.206 89.485 70.470  0  0 0 91.846 87.117  0  0 63.171 0 0  4.861 22.500 25.016 24.593 9.253 89.791 0 0  4.722 18.558  0  0 78.797 5.056 5.293  0  0 0 4  162.166 0  2.268  28.704 0  4.389  19.523 68.271 66.974  11  207.953 22.281  21  243.844 85.913 9.914 5.991 12.647 19.50 30 0 198.558  0  0 74.117  0  0 12.558  0  0 91.523 11.095 22.203 0 0  5.265 31.124 9.695 84.309 0  9.593 9.470  0  0 0 47.50 30 0 171.109 3  169.50 30 0 220.892 87.809 88.558  0  0 26.238 11.523 19.710 20.634 5.745  9  193.166 0  2.50 30 0 229.225 5.036 22.50 30 0 205.698 0 0  2.50 30 0 284.722 18.710 21.124 9.839 0 0  4.178 5.  davanja)  trošak energije po energentu sa scenarijem  srednjih troškova energije  prirodni  električna  peleti solar  plin  energija  trošak  emisija  stakleničkih  plinova  ostatak  vrijednosti  diskontna  stopa   procijenjeni  ekonomski  životni vijek  trošak  uklanjanja  (ako je  primjenjiv)  0  12.658 0 0  5.459 0 0  4.691 85.198 11.558  0  0 25.522 20.769 0 0  2.940  0  0 0 28.059 9.50 30 0 204.

874 0  1.016 23.558  0  0 0 15.030 0 0  2.50 30 1 290.50 30 0 233.50 30 0 261.964 25.775 22.50 30 0 236.605 5.353  30  252.558  0  0 26.470  0  0 0 47.117  0  0 12.625 0  1.198 11.178 5.228 5.228 5.261 22.852 77.328  33  275.710 18.940  0  0 0 24.718  29  242.296 22.091 66.50 30 0 258.175 69.558  0  31  242.259 19.  davanja)  trošak energije po energentu sa scenarijem  srednjih troškova energije  prirodni  električna  peleti solar  plin  energija  158 ukupni  trošak  .166 0  2.940  0  0 0 18.50 30 0 267.210  27  288.463 0  1.777 72.598 11.50 30 0 238.993 9.222 9.687 5.50 30 0 285.049  28  245.940  0  0 0 19.255 0 0  4.309 5.510  održavanja  troškovi  pogona  (korištenje)  drugo  (osiguranja.625 0  1.varijanta  / paket /  mjera iz  tablice 5  početna  investicija (u  početnoj  godini)  godišnji  troškovi korištenja trošak  emisija  stakleničkih  plinova  ostatak  vrijednosti  diskontna  stopa   procijenjeni  ekonomski  životni vijek  trošak  uklanjanja  (ako je  primjenjiv)  26  268.178 5.722 16.482 74.001  34  296.940  0  0 0 25.557 22.197 66.556 74.778 77.239 22.243 5.450 68.50 30 0 236.832 22.50 30 2 242.874 0  1.053  0 25.843  32  266.524 9.841  35  252.470  0  0 0 45.243 5.987 11.957 22.494 0 0  2.861 22.635 0 0  4.309 5.248 69.

nd.500 80% QH.12.1.nd.max 80% QH.300 solar peleti + solar 2.max 5.500 referentna 6. 159 .000 prirodni plin 4.300 prirodni plin dizalica topline 3.max 4.makroekonomska analiza Makroekonomska analiza daje podudarne rezultate. Troškovno optimalna analiza .000 QH.300 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 5.000 peleti 3.mikroekonomska analiza 7.nd.300 QH.800 referentna 5.max A razred 5.nd.1.800 A razred 4. 6.000 0 50 100 150 200 250 300 Eprim [kWh/m²a] Slika 12-2 Rezultati troškovno optimalne analize .800 0 50 100 150 200 250 300 Eprim [kWh/m²a] Slika 12-1 Rezultati troškovno optimalne analize .500 dizalica topline 4.000 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 6.800 peleti 3.rezultati Troškovno optimalnu razinu rekonstrukcije predstavlja razina Eprim = 66 kWh/m²a.500 solar peleti + solar 3.

8.12.600 peleti 3.nd.1.30% (izjednačena s inflacijom) ne mijenja se optimalna razina.600 0 50 100 150 200 Eprim [kWh/m²a] Slika 12-4 SDR = 10. već samo ukupni trošak za sve varijante zgrade.600 A razred 4.500 referentna 7.000 0 50 100 150 200 250 300 Eprim [kWh/m²a] Slika 12-3 SDR = 3.30% 6.000 prirodni plin 5. Analiza osjetljivosti Promjena diskontne stope Snižavanjem diskontne stope na vrijednost 3.500 80% QH.2.500 dizalica topline 5.500 solar peleti + solar 4.max A razred 6.max 6.600 referentna 5.nd.00% 160 250 300 .000 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 7.100 QH.100 solar peleti + solar 2.max 4.000 peleti 4.nd.100 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 5.nd.100 prirodni plin dizalica topline 3.000 QH.max 80% QH.

max 6.800 peleti 3.6% 161 250 300 .800 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 8.300 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 6. optimalna je razina Eprim= 66 kWh/m²a 7.nd.800 prirodni plin dizalica topline 4.800 peleti solar 3.800 6.300 peleti + solar 2.800 QH.max 5.Stopa rasta cijena energije Sa stopom rasta cijena od 4% što je vrlo vjerojatno za RH (time bi se nakon tridesetogodišnjeg razdoblja izjednačile cijene s prosjekom EU).nd.300 dizalica topline 3.300 A razred 4.800 prirodni plin 4.300 referentna 5.800 solar peleti + solar 2.nd.800 A razred 5.800 referentna 7.800 0 50 100 150 200 Eprim [kWh/m²a] Slika 12-6 Re=5.800 0 50 100 150 200 250 300 Eprim [kWh/m²a] Slika 12-5 Re=4% 9.nd.800 QH.max 80% QH.max 80% QH.

Prihvaćenim teritorijalnim principom definiranja faktora primarne energije postignuti su niski faktori primarne energije za električnu energiju. kao i opterećenja energetskog sustava ostaje podjednako visoka.nd. Nedostatak ovog pristupa je što se stvarna potrošnja energije u zgradama ne smanjuje.800 peleti 3. Korištenjem samo neobnovljivog dijela faktora moguće je postići pozitivne efekte za tehnologije koje koriste obnovljive izvore energije.800 referentna 5.max 80% QH.nd.300 prirodni plin dizalica topline 3. te razina troška korisnika.max 4.800 0 20 40 60 80 100 120 140 Eprim [kWh/m²a] Slika 12-7 Primjena neobnovljive komponente faktora primarne energije 162 . kao i ukupno sniženje primarne energije. Ipak. 6.Korištenje neobnovljive komponente faktora primarne energije Značajnu ulogu u iskazivanju primarne energije ima faktor primarne energije. dolazi samo do značajnog grupiranja tehnologija koje koriste obnovljive izvore energije u području ispod 50 kWh/m²a.300 solar peleti + solar 2. bez utjecaja na optimalnu razinu.800 A razred 4.300 QH. u konkretnom primjeru.300 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 5.

Promjena trenutačne cijene energije prema okruženju Korištenjem vrijednosti cijena energije za Sloveniju.800 80% QH.300 QH.800 0 50 100 150 200 250 Eprim [kWh/m²a] Slika 12-8 Cijene energije u Sloveniji 163 300 . dolazi do daljnjeg pomicanja optimalne točke prema nižoj primarnoj energiji (Eprim=42 kWh/m²a). 7.800 referentna 6.300 dizalica topline peleti 3.800 solar 3.300 A razred 4.max 5.max 5.nd.300 peleti + solar 2.800 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 7.nd.800 prirodni plin 4.300 6.

Tavanski prostor je negrijan. u podgledu gletana i bojana. Opis zgrade Kuća je zidana šupljom blok opekom u produžnom mortu. Toplinski mostovi preko spojeva dva vanjska zida i zida i krova su svi negativni. ili ga se potpuno prekida postavom ekstrudiranog polistirena(XPS) debljine 10 cm s bočnih i donje strane temelja.15 W/m2K. Unutarnji nosivi zidovi su od šuplje blok opeke debljine 20 cm. Međukatna konstrukcija između prizemlja izvedena je kao puna armiranobetonska ploča debljine 16 cm s plivajućim podom na katu. Stropna konstrukcija kata prema negrijanom tavanu je izvedena kao armiranobetonska ploča debljine 16 cm. a s tavanske strane izolirana elastificiranim polistirenom (EPS-T) 4 cm i ekstrudiranim polistirenom (XPS) 16 cm s dvostrukim OSB pločama kao hodnom oblogom. Međukatna konstrukcija ne graniči s negrijanim ili vanjskim prostorom i nije uključena u proračun.19 – 0. 164 . kišna brana.30-0. Podna konstrukcija je plivajući pod s 2 cm elastificiranog polistirena (EPS-T) i tvrdih ploča ekspandiranog polistirena (EPS-200) na betonskoj podlozi i hidroizolaciji. površinska obrada je obostrano žbuka. Ovisno o varijanti NE zgrade ispod podloge se postavlja i dodatni sloj ekstrudiranog polistirena (XPS) debljine 10 cm. Koeficijent prolaska topline stropne konstrukcije prema negrijanom tavanu iznosi U=0. Koeficijent prolaska topline zida ovisi o ETICS sustavu koji se primjenjuje i varira od: U=0.1.14 W/m2K.13. Koeficijent prolaska topline podne konstrukcijevarira i iznosi: U=0. Serklaži na vanjskim zidovima su izolirani „kombi“ pločama 5 cm i dodatno ETICS sustavom istim kao i zid. GOTOVO NULA ENERGETSKE JEDNOOBITELJSKE ZGRADE 13.15 W/m2K. Debljina i materijal toplinske izolacije ETICS sustava ovisi o varijanti NE zgrade. Kosi krov je lagana drvena konstrukcija izvedena od platica s ispunom mineralne vune (MW) 20-24 cm. Toplinski most preko temelja se produljuje postavom perimetralne toplinske izolacije od ekstrudiranog polistirena (XPS) debljine 10 cm. podgledom od gipskartonskih (GK) ploča s ispunom mineralne vune (MW) 5 cm i parnom branom. a u podgledu gletana i bojana. kontraletve i letve (ventilirani sloj) te trapezni lim kao pokrov.1. Zidovi su omeđeni vertikalnim i horizontalnim armirano betonskim serklažima. a može biti ekspandirani polistiren ili ekspandirani grafitni polistiren. Vanjski nosivi zidovi su od šuplje blok opeke debljine 25 cm s ETICS fasadnim sustavom debljine 16-20 cm. ali sudjeluje u toplinskom otporu stropne konstrukcije. Na platicama postavljene su OSB ploče.

Karakteristike prozora su: Uw=1. Fc=0.96  m² 0. g┴=0. ispuna argonom 90%. Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom  certificiranju zgrada te Metodologiji provođenja energetskih pregleda građevina     faktori konverzije  električna energija 1. Tablica 13-1 Mjerodavni podaci za izračun energetskog svojstva gotovo nula energetske zgrade kontinentalna Hrvatska (tablica 3 prema predlošku izvještaja) proračun  meteorološki  uvjeti  proračun izvršen prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj  zaštiti u zgradama.80 W/m2K. ili ostakljenje trostrukim IZO staklom 6+15+4+15+4 mm s Low-E premazomi PVC distancerima.60-0. Koeficijent prolaska kutije za rolete: Urolete=0.21  m² broj etaža  2.30. Kvaliteta prozora ovisi o varijanti.18-0.00  ‐ faktor oblika  0.0484  lokacija Zagreb Maksimir  45°49' N  16°02' E  3045.80 x 8. Fs=0.0965  peleti 1.Koeficijent prolaska topline krovne konstrukcije varira ovisno o varijanti i iznosi U=0.00  m² stupanj dani grijanja  stupanj dani hlađenja  izvor meteoroloških podataka opis terena     geometrija  zgrade  duljina x širina x visina  ploština korisne površine udio prozora u ukupnoj  vanjskoj ovojnici  jug istok 165 .  bez  utjecaja  susjednih  zgrada  11.46 W/m2K Ulazna vrata su s toplinski izoliranimkrilom.75 W/m2K. Zaštita vanjskim roletama (i za krovne prozore). ispuna argonom 90%. Dio prozora je zasjenjen nadstrešnicom kako bi se ljeti smanjilo pregrijavanje.74-1. U=1.13 W/m2K.50.2  HDD 2805  CDH Prilog  E  Tehničkog  propisa  o  racionalnoj  uporabi  energije  i  toplinskoj  zaštiti u zgradama   predgrađa.15-0.00.10 x 6.13  m x m x m  154.6153  primarne energije     prirodni plin 1.1955  solarna 1. a zimi omogućio upad sunčevih zraka u prostor. Ugrađeni prozori su petokomorna PVC stolarija s ostakljenjem dvostrukim IZO staklom 6+16+4 mm s Low-E premazom i PVC distancerima.75  m²/m³ 36.

00  W/m² 6.32  m² zapad 0.75  W/m²K toplinski mostovi  ukupna duljina   prosječni linijski  koeficijent prolaska  topline  ukupni toplinski  kapacitet za zgradu  J/m²K  toplinski kapacitet prema  jedinici površine  vrsta zasjenjenja  62.15  W/m²K prosječni koeficijent prolaska topline podruma 0.10    ‐0.19  %   1/h 75%  % 106.12  %   upravljanje 100  % 106.17  % 89.48  %   emisija 97.13‐0.15‐0.15  W/m²K prosječni koeficijent prolaska topline prozora 0.00  W/m² prosječni koeficijent prolaska topline zidova 0.02    grilje ili rolete  prosječni g‐faktor  ostakljenje   ostakljenje +  zasjenjenje  0.5  postavna temperatura  zimi 20  °C   ljeti 22  °C postavna vlažnost  zimi ‐  % ‐  %   ljeti režimi korištenja i  upravljanje    zaposjednutost 24/7  rasvjeta 24/7  166 .00  m² 180  ° jednoobiteljska  zgrada  5.14  W/m²K prosječni koeficijent prolaska topline krova 0.17  %   upravljanje 99.13‐0.5  ‐ 0.50  ‐ infiltracija  tehnički sustavi  ventilacija  1/h efikasnost sustava grijanja broj izmjena zraka u  satu  stupanj povrata  topline  proizvodnja    razvod 98.sjever 4.23  W/m² orijentacija  unutarnji dobici  namjena prosječni toplinski dobici od korisnika specifična električna snaga sustava rasvjete specifična električna snaga električne opreme građevni  dijelovi  0.05    302 965 982.25  %   razvod 100  %   emisija 88.53  % efikasnost sustava pripreme  proizvodnja  PTV     razvod postavne  temperature i  režimi  korištenja  0.00  % efikasnost sustava hlađenja proizvodnja  599.

  solarni kolektori)  električna energija  proizvedena u zgradi i  korištena na lokaciji  električna energija  proizvedena u zgradi i  izvezena na tržište  isporučena energija  primarna energija / po  energentima        primarna energija ukupno     drugo (biomasa.00  kWh/a 4460.potrebna  energija    uređaji 24/7    ventilacija 24/7    grijanje 24/7     hlađenje 24/7  (toplinski) energetski  doprinos glavnih pasivnih  strategija    1 0.50  kWh/a 374. vanjska rasvjeta.75  kWh/a 34.  odvlaživanje)  ‐  kWh/a korisna energija za  ventilaciju  korisna energija za rasvjetu ‐  kWh/a 606.293.00  kWh/a 0.00  kWh/a 0.05  kWh/a električna energija 1.  daljinsko grijanje /  hlađenje.00  kWh/a potrebna energija za  grijanje  potrebna energija za  hlađenje  potrebna energija za PTV korisna energija za ostalo  (uređaji.59  kWh/a prirodni plin 3.328.00  kWh/a 2.)  proizvodnja  energije na  lokaciji  potrošnja  energije  toplinska energija iz  obnovljivih izvora (npr.955.13  kWh/a 4505.00  kWh/a   3 0.00  kWh/a prirodni plin 2.00  kWh/a 1072.  pomoćni sustavi.17  kWh/a 5.56  kWh/m²a Tablica 13-2 Mjerodavni podaci za izračun energetskog svojstva gotovo nula energetske zgrade primorska Hrvatska (tablica 3 prema predlošku izvještaja) proračun  proračun izvršen prema Tehničkom propisu o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj  167 . itd. itd.60  kWh/a potrebna energija za ostale   potrebe (ovlaživanje.00  kWh/a 1927.240.)  električna energija 0.088.00  kWh/a 2 0.

15  W/m²K prosječni koeficijent prolaska topline podruma 0. Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom  certificiranju zgrada te Metodologiji provođenja energetskih pregleda građevina     faktori konverzije primarne  električna energija 1.05  W/mK 290. bez  utjecaja susjednih  zgrada  11.10 x 6.6153  energije    prirodni plin 1.00  ‐ faktor oblika  0.75  W/m²K toplinski mostovi  ukupna duljina 62.1955     solarna 1.0965  meteorološki  uvjeti    peleti 1.zaštiti u zgradama.00  W/m² prosječni koeficijent prolaska topline zidova 0.15  W/m²K prosječni koeficijent prolaska topline prozora 0.469.1  m   prosječni linijski  koeficijent prolaska  topline  ukupni toplinski  kapacitet za zgradu  J/m²K  0.13‐0.00  W/m² specifična električna snaga sustava rasvjete 6.13‐0.00  J/m²K udio prozora u ukupnoj  vanjskoj ovojnici  jug orijentacija  unutarnji dobici  namjena prosječni toplinski dobici od korisnika građevni  dijelovi  toplinski kapacitet prema  jedinici površine    J/m²K   J/m²K vrsta zasjenjenja  grilje ili rolete  168 .37  m² broj etaža  2.0484  lokacija stupanj dani grijanja  Split Marjan  43°31' N  16°26' E  1437.32  m² zapad 0.422.80 x 8.00  m² sjever 4.7  HDD stupanj dani hlađenja  izvor meteoroloških  podataka  opis terena  geometrija  zgrade  duljina x širina x visina  ploština korisne površine 4363  CDH Prilog E Tehničkog  propisa o  racionalnoj uporabi  energije i toplinskoj  zaštiti u zgradama  predgrađa.00  m² 180  ° jednoobiteljska  zgrada  5.14  W/m²K prosječni koeficijent prolaska topline krova 0.13  m x m x m  153.96  m² istok 0.77  m²/m³ 36.19  W/m² specifična električna snaga električne opreme 0.

  odvlaživanje)  ‐  kWh/a korisna energija za  ventilaciju  ‐  kWh/a potrebna energija za  grijanje  potrebna energija za  hlađenje  potrebna energija za PTV 169 .00  kWh/a 2 0.34  % 86.50  ‐ 0.00  %   upravljanje 0.00  kWh/a 1927.78  % efikasnost sustava pripreme  proizvodnja  PTV     razvod potrebna  energija  ‐ broj izmjena zraka u  satu  stupanj povrata  topline  proizvodnja    postavne  temperature i  režimi  korištenja  0.60  kWh/a potrebna energija za ostale   potrebe (ovlaživanje.00  kWh/a 1072.prosječni g‐faktor  ostakljenje   ostakljenje +  zasjenjenje  infiltracija  tehnički sustavi  ventilacija  0.5  postavna temperatura  zimi 20  °C   ljeti 22  °C postavna vlažnost  zimi ‐  %   ljeti ‐  % režimi korištenja i  upravljanje    zaposjednutost rasvjeta 24/7    uređaji 24/7    ventilacija 24/7    grijanje 24/7     hlađenje 24/7  (toplinski) energetski  doprinos glavnih pasivnih  strategija    1 0.00  %   emisija 0.15‐0.00  kWh/a   3 24/7  0.25  %   razvod 100  %   emisija 87.98065405  %   upravljanje 100  % 106.00  % efikasnost sustava hlađenja proizvodnja  599.13  kWh/a 6069.5  1/h ‐  1/h ‐  % efikasnost sustava grijanja 0.00  %   razvod 0.

75  f=18.088.)  374.328.11 W/K          H=123.59 W/K    170 kWh/m2a  Uzid=0.97 S=74.00  kWh/a 0.  daljinsko grijanje /  hlađenje.94 m²  J=36.58%  Ak=153.32 m²    Q''c.78 kWh/m2a  zahtjevi na razini  komponenti  (karakteristične  vrijednosti)  f0=0.96 m²    Htr.240.76  f=18.17‐0.18 m²  S=4.18 W/m²K  Z=48.50  kWh/a korisna energija za ostalo  (uređaji. itd.18 W/m²K  Z=47.proizvodnja  energije na  lokaciji  potrošnja  energije  korisna energija za rasvjetu 576.69 m²  S=4.50 m²  Z=0 m²    Hg=15. itd.57 W/K          Hve=17.59  kWh/a prirodni plin 3.98 W/K  Upod=0.07 m²  Z=0 m²    Hg=15.92 W/K  Uprozor=1.36 W/K  Uprozor=1.nd= 29.04 W/K    f0=0.00  kWh/a prirodni plin 2.15 W/m²K  J=52.00  kWh/a 2.07 m²  I=0 m²    HD=90.15 W/m²K  J=53.75  kWh/a 34.00  kWh/a 5585.48 W/K  Upod=0.32 m²    Q''c.30 W/m²K  I=48.74  kWh/m²a Tablica 13-3 Varijante vanjske ovojnice za kontinentalnu klimu (tablica 4 prema predlošku izvješća) za nove  zgrade  V1              V2              geometrija  zgrade  udio  prozora na  vanjskoj  ovojnici i  faktori  zasjenjenja  ploština  korisne  površine  zgrade  prosječna energetska  svojstva zgrade  Q''h.00  kWh/a toplinska energija iz  obnovljivih izvora (npr.90  kWh/a električna energija 1.  pomoćni sustavi.52 m²  J=36.13‐0.14 W/m²K  .00  kWh/a 0.80m2  S=74.adj=114.nd=14.30 W/m²K  I=47.19 W/m²K  Uzid=0.955.)  električna energija 0.nd= 30.06 W/K          H=132.13 ‐ 0.adj=106.293.40%  Ak=154.2 kWh/m2a  Ukrov=0.  solarni kolektori)  električna energija  proizvedena u zgradi i  korištena na lokaciji  električna energija  proizvedena u zgradi i  izvezena na tržište  isporučena energija  primarna energija / po  energentima        primarna energija ukupno     drugo (biomasa.nd=11.62 W/K          Hve=17. vanjska rasvjeta.96 m²    Htr.50 m²  I=0 m²    HD=99.17  kWh/a 5.1 kWh/m2a  Ukrov=0.21m2  Q''h.

92 m²  Z=0 m²  Hg=18.17‐0.90 m²  J=36.96 m²    Htr.nd=3.19 kWh/m2a Uzid=0.V3              f0=0.58 W/K         Hve=17.58%    S=68.adj=82.43 m²    Ak=153.76  f=18.75  f=18.77 W/K   V2  f0=0.92 m²  Z=0 m²  Hg=21.nd=6.43 m²  S=4.05 kWh/m2a Uzid=0.nd= 29.97 W/K Upod=0.30 W/m²K    I=44.97 W/K Upod=0.32 m²  Q''c.04 W/K         H=199.18 W/m²K   Z=46.32 m²  Q''c.21‐0.58 W/K         Hve=68.76  f=18.90 m²  J=36.01 W/K   V3  f0=0.11 W/K          H=99.adj=158.20‐0.14 W/m²K  S=74.13 ‐ 0.25 W/m²K   J=56.72 m²  I=0 m²  HD=112.16 kWh/m2a Uzid=0.75 W/m²K  Z=48.69 W/K         Hve=68.34 W/m²K J=56.nd= 39.72 m²  I=0 m²  HD=112.76  f=18.nd=5.92 m²  Z=0 m²  Hg=18.32 m²    Q''c.01 W/K         H=147.39 W/K Uprozor=1.31 W/K          Hve=17.22 W/m²K   S=68.6 kWh/m2a Ukrov=0.22 W/m²K   S=68.37m2 Ak=153.96 m²  Htr.24 W/m²K S=4.0 kWh/m2a Ukrov=0.37m2 Ak=153.21‐0.nd=0.77 W/K Uprozor=1.07 m²  I=0 m²    HD=73.69 m²  S=4.07 m²  Z=0 m²    Hg=9.adj=130.96 m²  Htr.13‐0.40%  Ak=154.43 m²  S=4.90 m²  J=36.9 kWh/m2a  Ukrov=0.37m2 171 .18 W/m²K   Z=46.69  Upod=0.adj=130.40%  Q''h.21m2  Q''h.25 W/m²K   J=56.nd= 39.52 m²  J=36.46 W/K Upod=0.40%  Q''h.37 W/K  Uprozor=0.17‐0.30 W/m²K    I=44.nd= 37.20‐0.95 kWh/m2a  Uzid=0.15 W/m²K  I=48.39 W/K Uprozor=1.31 W/K         H=226.80 W/K    Tablica 13-4 Varijante vanjske ovojnice za primorsku klimu (tablica 4 prema predlošku izvješća) za nove  zgrade  geometrija  zgrade  udio  prozora na  vanjskoj  ovojnici i  faktori  zasjenjenja  ploština  korisne  površine  zgrade  prosječna energetska  svojstva zgrade  zahtjevi na razini  komponenti  (karakteristične  vrijednosti)  Q''h.15 W/m²K  J=53.32 m²  Q''c.96 m²  Htr.98 W/K   V1  f0=0.53 W/m²K   Z=46.72 m²  I=0 m²  HD=136.6 kWh/m2a Ukrov=0.37 W/m²K    I=44.

  172 .  reg.  tijela:   ogrjevna  sustav  grijanja   ogrjevna/rashl.Tablica 13-5 Varijante sustava grijanja i hlađenja .   smještaj:  grij.temperaturi   unut.  ventilokonvektori/radij. optimizac   optimizac       regulacija:  preko  ref.         temperatura:   temperatura:   temperatura:  55/40°C   55/40°C/14/18°C   45/35°C/16/18°C   prostorije  razvod     temperatura: 55/40°C    smještaj:  grij.  pumpa‐promj.  funkc. unutarnji  unutarnji zidovi   grij.prostor. optimizac   prostorije+PI  regulator  prostorije+PI  ref.  radijatori/stropn. prostorije+PI  ‐   regulacija: preko ref.prostor.jedinica  varijanta 2  varijanta 3  tijela:   ogrjevna/rashladna  radijatori   tijela:   ogrjevna/rash.   regulacija:  PI  s  regulator.   smještaj:  unutarnji zidovi  prema  regulacija:  prema  grij.prostor.  unutarnji  smještaj:  zidovi     ‐   regulacija:  unut.   regulacija:  preko  regulator s funkc.prostor.lojtrice  tijela:  podno  grij/hladenje   predaja   smještaj:vanjski zidovi   ‐   smještaj:vanjski   smještaj:vanjski zidovi    smještaj:izolirani  zidovi     pod    regulacija: preko ref.temperaturi ‐   smještaj:  prema   regulacija:  unut.  zidovi   unutarnji zidovi    regulacija:  unut.prostor.temperaturi.temperaturi   prema   regulacija:  prema  unut.jedinica   stropn.   regulator  s  funkc.temperaturi   grij.kontinentalna i primorska Hrvatska (tablica 4 prema predlošku izvješća) mjera  referentni primjer kontinent  referentni primjer  varijanta 1  primorska  tijela:  rashl.

    prostorije+PI  regulator  s  funkc.kondenzac.2   izolacija:  Y=  0.  reg. Dp   proizvodnja   generator  topl.6 kW   snaga:  14  kW/6.4 kW (A2/W45)  kW     mjera  varijanta 4  sustav  grijanja   ogrjevna/rashl.  reg.Dp      izolacija:  Y=  0.bojler/      topl.   regulacija: preko ref.:    Dizalica topline   kotao  na  multisplit  pelete/multisplit   snaga 6.jedinica   podno  grijanje/stropne  jedinice   predaja   smještaj:vanjski zidovi      regulacija:  preko   smještaj:vanjski zidovi   ref.  varijanta 5  tijela:   ogrjevna/rashl.   regulacija:  preko   izolirani pod     ref. Dp   W/mK. optimizac   regulator  s  funkc.     izolacija:  Y=  0. Dp   promj.6  6.:  plinski  plinski   generator  kombi.2  W/mK  .    pumpa‐promj.  prostorije+PI  regulator  s  prostorije+PI  optimizac   funkc.4 kW (A2/W45)  .  pumpa‐ pumpa‐promj.jedinica   varijanta 6    tijela:   grijanje/hlađenje:    radijatori/stropn.  reg.bojler/multisplit  kombi.  radijatori/stropn.2  W/Mk.kondenzac.  optimizac           173  Dizalica topline     6.

6 kW      snaga:  14  kW/6.kondenzac.temperaturi    izolacija:  Y=  0.razvod   temperatura: 55/40°C    temperatura: 55/40°C    temperatura    45/35°C      smještaj:  grij.temperaturi     prema   regulacija:  unut.2  W/Mk.:  kotao  na   generator  topl.  pumpa‐ promj. Dp   prema    reg.2    W/Mk.8 m2  solarni  spremnik 300 Lit  spremnik 300 Lit  sustav  na  toplovodni  kolektori 13.:  plinski   generator  topl.   izolacija:  pumpa‐promj.   smještaj:  unutarnji zidovi     grij.:    kombi.prostor.prostor.8 m2  kolektori 3.prostor.3 m2  spremnik 700 Lit       snaga: 14 kW/6.bojler/multisplit  pelete/multisplit   kotao  solarni toplovodni sustav  solarni toplovodni sustav  pelete/multisplit   kolektori 3.2  W/Mk.  unutarnji   smještaj:  zidovi   grij.  reg. Dp   proizvodnja   generator  topl.  reg.  unutarnji zidovi      regulacija:  prema   regulacija:  unut. Dp   Y=  0.   izolacija:  Y=  0.6    kW     174 . pumpa‐promj.temperaturi   unut.

prostor.kontinentalna i primorska Hrvatska (tablica 4 prema predlošku izvješća) mjera  PTV  referentni primjer   temperatura: 60°C.8 m2        spremnik: 300 Lit   175 .prostor.Y= 0.2 W/mK     izolacija: izolir.  u  unut.2 W/mK          proizvodnja   isti kao za PTV    isti  kao  za  PTV+solarni  toplov. bez cirk.   smještaj:  grij.Y= 0. petlje   varijanta 1   temperatura: 60°C.  u  unut.  sustav        kolektori 3. bez cirk. Petlje   razvod   smještaj:  grij.  zidovima   zidovima      izolacija: izolir.Tablica 13-6 Varijante sustava pripreme PTV .

Tablica 13-7 Proračun primarne energije .ref ‐  Eprim)/Eprim.kontinentalna Hrvatska (tablica 5 prema predlošku izvješća) mjera / paket  mjera /  varijanta  mjera   0  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  korisna energija   [kWh/a]  konačna energija   [kWh/a]  grijanje  hlađenje  grijanje  hlađenje ventilacija 1072  4505  927 5724 0 isporučena energija po izvoru   [kWh/a]  primarna  prirodni  električna  biomasa  energija   PTV  rasvjeta  plin  energija  ‐ peleti  solar  [kWh/m²a] 2189 607  2955 1900 0 0 41 (Eprim.ref  %  0%  1072  4505  1343 5724 0 2554 607  0 1901 3735 0 49 ‐19%  1072  4505  637 5679 0 3047 607  0 3536 0 0 37 9%  1072  4505  658 5410 0 3047 607  0 3366 0 0 35 14%  1072  4505  919 5724 0 987 607  1641 2004 1526 0 44 ‐9%  1072  4505  1357 5724 0 1061 607  0 2169 3514 0 50 ‐22%  1072  4505  1087 5724 0 990 607  0 2395 3368 0 51 ‐25%  1846  4638  1677 5919 0 2193 607  3704 1948 0 0 47 ‐14%  1846  4638  2291 5919 0 2554 607  0 1951 4677 0 57 ‐39%  1846  4638  1442 5872 0 3046 607  0 3843 0 0 40 2%  1846  4638  1490 5571 0 3046 607  0 3658 0 0 38 6%  1846  4638  1605 5919 0 984 607  2312 2058 1529 0 50 ‐22%  1846  4638  2275 5919 0 1055 607  0 2236 4406 0 58 ‐41%  1846  4638  2048 5919 0 1034 607  0 2480 4344 0 60 ‐46%  2279  4611  2093 5878 0 2189 607  4113 1942 0 0 50 ‐21%  2279  4611  2815 5878 0 2547 607  0 1945 5190 0 61 ‐48%  2279  4611  2283 5872 0 2246 607  0 3800 0 0 40 3%  176 .

primorska Hrvatska (tablica 5 prema predlošku izvješća) mjera / paket  mjera /  varijanta  mjera   0  1  korisna energija   [kWh/a]  konačna energija   [kWh/a]  grijanje  hlađenje  grijanje  hlađenje ventilacija 30  6069  25 7862 0 30  6069  81 7862 0 isporučena energija po izvoru   [kWh/a]  2588 177 577  0 2335 2537 0 44 ‐13%  .ref ‐  Eprim)/Eprim.mjera / paket  mjera /  varijanta  mjera   17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  korisna energija   [kWh/a]  konačna energija   [kWh/a]  grijanje  hlađenje  grijanje  hlađenje ventilacija 2279  4611  1950 5571 0 isporučena energija po izvoru   [kWh/a]  primarna  prirodni  električna  biomasa  energija   PTV  rasvjeta  plin  energija  ‐ peleti  solar  [kWh/m²a] 3040 607  0 3796 0 0 40 (Eprim.ref  %  0%  Tablica 13-8 Proračun primarne energije .ref  %  3%  2279  4611  1983 5878 0 1015 607  2717 2054 1527 0 53 ‐29%  2279  4611  2689 5878 0 1109 607  0 2237 4861 0 61 ‐49%  2279  4611  2490 5878 0 1096 607  0 2491 4834 0 64 ‐55%  1072  4505  927 5724 0 2189 607  2955 1900 0 0 41 0%  1072  4505  1343 5724 0 2554 607  0 1901 3735 0 49 ‐19%  1072  4505  637 5679 0 3047 607  0 3536 0 0 37 9%  1072  4505  658 5410 0 3047 607  0 3366 0 0 35 14%  1072  4505  919 5724 0 987 607  1641 2004 1526 0 44 ‐9%  1072  4505  1357 5724 0 1061 607  0 2169 3514 0 50 ‐22%  1072  4505  1087 5724 0 990 607  0 2395 3368 0 51 ‐25%  primarna  prirodni  električna  biomasa  energija   PTV  rasvjeta  plin  energija  ‐ peleti  solar  [kWh/m²a] 2116 577  2055 2333 0 0 39 (Eprim.ref ‐  Eprim)/Eprim.

ref ‐  Eprim)/Eprim.mjera / paket  mjera /  varijanta  mjera   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  korisna energija   [kWh/a]  konačna energija   [kWh/a]  grijanje  hlađenje  grijanje  hlađenje ventilacija 30  6069  0 7875 0 isporučena energija po izvoru   [kWh/a]  primarna  prirodni  električna  biomasa  energija   PTV  rasvjeta  plin  energija  ‐ peleti  solar  [kWh/m²a] 2220 577  0 3615 0 0 38 (Eprim.ref  %  3%  30  6069  0 7220 0 2220 577  0 3171 0 0 33 15%  30  6069  7 7862 0 349 577  151 2408 1986 0 42 ‐7%  30  6069  38 7862 0 372 577  0 2409 2191 0 42 ‐8%  30  6069  24 7862 0 273 577  0 2439 2312 0 44 ‐11%  484  5674  365 7529 0 2172 577  2381 2280 0 0 41 ‐5%  484  5674  618 7529 0 2548 577  3011 2280 0 0 46 ‐16%  484  5674  125 7537 0 3033 577  0 3888 0 0 41 ‐4%  484  5674  129 6955 0 3034 577  0 3510 0 0 37 6%  484  5674  7 7529 0 758 577  525 2364 2038 0 45 ‐13%  484  5674  312 7529 0 717 577  0 2509 2682 0 47 ‐21%  484  5674  386 7529 0 374 577  0 2708 2658 0 49 ‐25%  774  6079  640 8129 0 2175 577  2656 2427 0 0 45 ‐13%  774  6079  977 8129 0 2541 577  0 2427 3358 0 52 ‐32%  774  6079  345 7537 0 3110 577  0 4257 0 0 45 ‐14%  774  6079  436 6955 0 3033 577  0 3609 0 0 38 3%  774  6079  199 8129 0 842 577  794 2515 2067 0 48 ‐23%  774  6079  404 8129 0 952 577  0 2672 3019 0 52 ‐32%  178 .

106  19.368 6.660 6.568  11.60 30 0 586.kontinentalna (tablica 6 prema predlošku izvješća) varijanta  / paket /  mjera iz  tablice 5  početna  investicija (u  početnoj  godini)  troškovi korištenja (godišnji) trošak energije po energentu sa  scenarijem srednjeg rasta troškova  energije  održavanja  troškovi  drugo  prirodni  električna  peleti  solar pogona  (osiguranja.896  0 0 17.928  0 63.341 55.326 6.337  0 0 0 103.402  3  448.337  0 0 0 98.948  0 0 31.001  14.mjera / paket  mjera /  varijanta  mjera   20  21  22  23  24  25  26  27  korisna energija   [kWh/a]  konačna energija   [kWh/a]  grijanje  hlađenje  grijanje  hlađenje ventilacija 774  6079  433 8129 0 isporučena energija po izvoru   [kWh/a]  primarna  prirodni  električna  biomasa  energija   PTV  rasvjeta  plin  energija  ‐ peleti  solar  [kWh/m²a] 600 577  0 2885 3024 0 54 (Eprim.60 30 0 548.236  23.843  179 .678  14.ref ‐  Eprim)/Eprim.684 0  0 59.190  0 61.408 58.640 0  0 62.558  1  463.60 30 0 550.038 6.674 6.666 0  0 60.711 29.117  0 0 0 55.60 30 0 557.254  4  481.  plin  energija  (korištenje)  davanja)  ostatak  diskontna  procijenjeni  trošak  ukupni  vrijednosti  stopa  ekonomski  uklanjanja  trošak  životni vijek  (ako je  primjenjiv)  0  451.738 11.60 30 0 576.940  2  467.ref  %  ‐37%  30  6069  25 7862 0 2116 577  2055 2333 0 0 39 0%  30  6069  81 7862 0 2588 577  0 2335 2537 0 44 ‐13%  30  6069  0 7875 0 2220 577  0 3615 0 0 38 3%  30  6069  0 7220 0 2220 577  0 3171 0 0 33 15%  30  6069  7 7862 0 349 577  151 2408 1986 0 42 ‐7%  30  6069  38 7862 0 372 577  0 2409 2191 0 42 ‐8%  30  6069  24 7862 0 273 577  0 2439 2312 0 44 ‐11%  Tablica 13-9 Mikroekonomska (financijska) analiza .

631 56.948  0 73.912 0  0 70.337  0 0 0 112.948  0 0 43.571 6.353  28.774  28.368 6.318  11.585  14  507.800 6.640 0  0 83.323  0 66.561  11.60 30 2 650.751  14.103 0  0 60.718  28.198  28.290 6.995  0 78.117  0 0 0 57.775  8  487.190  0 83.563  28.596 6.675  0 0 0 72.435  0 74.702 6.60 30 0 618.106  23  560.60 30 0 580.684 0  0 81.60 30 0 639.950  0 76.987 6.335 11.528 34.874  14.60 30 0 607.60 30 0 669.675  0 0 0 70.289 57.60 30 0 650.711 29.337  0 0 0 107.660  23.60 30 0 614.098  19.60 30 1 631.578 37.784  0 80.730  22  556.003  16  520.938  0 77.60 30 0 606.60 30 0 671.091  21  545.60 30 3 668.60 30 0 632.552  0 71.073 6.337  0 0 0 111.815  23.60 30 0 607.011 37.173 6.437 6.337  0 0 0 103.180  20  569.60 30 0 573.280  7  476.337  0 0 0 111.353  28.670  14.117  0 0 0 57.643 0  0 71.138 6.822 60.684  19.675  0 0 0 65.896  0 0 28.460  14.387  10  472.176 36.467  0 64.948  0 0 39.varijanta  / paket /  mjera iz  tablice 5  početna  investicija (u  početnoj  godini)  troškovi korištenja (godišnji) trošak energije po energentu sa  scenarijem srednjeg rasta troškova  energije  održavanja  troškovi  drugo  prirodni  električna  peleti  solar pogona  (osiguranja.216 6.638 6.341 55.567  180 .705 6.530  12  517.446 6.675  0 0 0 63.853  11  505.755 6.675  0 0 0 65.209 11.856  19.675  0 0 0 73.117  0 0 0 55.627 6.719  14.185 26.798  13  537.  plin  energija  (korištenje)  davanja)  ostatak  diskontna  procijenjeni  trošak  ukupni  vrijednosti  stopa  ekonomski  uklanjanja  trošak  životni vijek  (ako je  primjenjiv)  5  492.60 30 0 622.270 0  0 74.689 33.236 6.60 30 0 635.231 0  0 70.562 27.948  0 0 31.910  6  511.721  9  489.465  19  548.241  18  536.902  17  504.538  15  519.566  0 75.523 60.385 0  0 76.896  0 0 24.147  11.60 30 0 703.013 40.60 30 0 589.995 6.

075  27  605.primorska (tablica 6 prema predlošku izvješća) varijanta  / paket /  mjera iz  tablice 5  početna  investicija (u  početnoj  godini)  troškovi korištenja (godišnji) trošak energije po energentu sa  scenarijem srednjeg rasta troškova  energije  održavanja  troškovi  drugo  prirodni  električna  peleti  solar pogona  (osiguranja.675  0 0 0 71.206  19.337  0 0 0 92.185 26.948  0 0 21.467  0 85.967  6  439.297 6.468  28.60 30 0 474.653 6.60 30 6 700.445  Tablica 13-10 Mikroekonomska (financijska) analiza .874  28.323  0 87.60 30 0 508.361 6.578  4  406.675  0 0 0 70.60 30 0 523.102  14.615 6.020  1  386.varijanta  / paket /  mjera iz  tablice 5  početna  investicija (u  početnoj  godini)  troškovi korištenja (godišnji) trošak energije po energentu sa  scenarijem srednjeg rasta troškova  energije  održavanja  troškovi  drugo  prirodni  električna  peleti  solar pogona  (osiguranja.009  26  586.477 18.830  0 59.799 68.117  0 0 0 68.666 0  0 81.943 0  0 58.428  14.408 58.675  0 0 0 63.490 6.320 6.337  0 0 0 98.069  0 64.60 30 0 533.896  0 0 1.801  5  415.408 6.420  25  574.220  11.498  28.679  2  374.60 30 4 642.885  3  374.448 19.379 0  0 57.60 30 5 679.60 30 0 479.342  181 .124  0 62.767 6.524  0 61.820 0  0 60.600 17.088  7  440.725 6.60 30 0 553.200 6.  plin  energija  (korištenje)  davanja)  ostatak  diskontna  procijenjeni  trošak  ukupni  vrijednosti  stopa  ekonomski  uklanjanja  trošak  životni vijek  (ako je  primjenjiv)  24  542.986  23.337  0 0 0 105.603 70.428 6.969 0  0 58.60 30 0 480.928  0 84.594 15.675  0 0 0 70.888  23.562 27.524  28.  plin  energija  (korištenje)  davanja)  ostatak  diskontna  procijenjeni  trošak  ukupni  vrijednosti  stopa  ekonomski  uklanjanja  trošak  životni vijek  (ako je  primjenjiv)  0  377.346  14.60 30 0 466.845 6.60 30 7 727.257 66.948  0 0 25.738 11.896  0 0 17.471  11.

570  20  503.192  22  479.959  0 74.675  0 0 0 73.069  0 85.117  0 0 31.774 6.337  0 0 0 113.477 18.600 6.677  28.045 6.489 6.675  0 0 0 78.859 6.636  9  457.677  28.284 15.60 30 0 555.799 68.948  0 0 21.041  14.139  23.60 30 0 558.60 30 6 616.60 30 0 553.876  10  446.697 6.675  0 0 0 84.60 30 4 558.896  0 0 5.60 30 0 627.572 69.807 6.330 6.635  0 80.883 0  0 70.600 17.139  23.845  23  468.828 6.60 30 3 572.337  0 0 0 105.675  0 0 0 71.60 30 7 645.60 30 0 576.603 70.096  14.370 20.896  0 0 8.337  0 0 0 102.104  14.830  0 80.358 6.60 30 1 557.717 16.196  21  470.051  24  467.138 6.248  28.303 6.337  0 0 0 92.943 0  0 79.965 0  0 71.417 73.60 30 0 634.624  28.572 23.337  0 0 0 105.440 6.891  14  441.024 6.966  14.146  19.675  0 0 0 79.60 30 0 552.925  0 73.123 0  0 70.60 30 0 598.638  23.117  0 0 0 71.102 6.608  11.675  0 0 0 70.597  0 78.60 30 0 580.720 6.124  0 83.896  0 0 1.379 0  0 79.800 6.117  0 0 0 68.772 0  0 76.827  19  481.779 0  0 75.948  0 0 28.535 20.60 30 0 602.938 66.760 6.60 30 0 582.988  15  453.8  452.502  16  457.387  12  481.176 71.337  0 0 0 124.448 19.159  0 77.60 30 0 539.60 30 5 600.041  14.610  28.kontinentalna (tablica 6 prema predlošku izvješća) varijanta  / paket /  početna  investicija (u  godišnji  troškovi korištenja trošak energije po energentu sa scenarijem  srednjih troškova energije  182 trošak  emisija  ostatak  vrijednosti  diskontna  stopa   procijenjeni  ekonomski  trošak  uklanjanja  ukupni  trošak  .956  19.133  27  533.152  11  470.594 15.253  Tablica 13-11 Makroekonomska analiza .60 30 2 572.135 26.60 30 0 574.250  0 75.967  26  509.008  19.524  0 82.773  0 76.852  14.988 6.744  25  500.473  28.612  17  448.970  11.211  13  502.329 23.362 6.823 0  0 71.291  18  470.969 0  0 79.

409 30.346 5.065 5.50 30 0 426.061 66.150 5.293  0 0 0 45.376 5.50 30 0 461.50 30 0 422.482 77.50 30 0 419.463 30.328 19.117  0 0 19.940  0 0 0 58.918 9.940  0 0 0 52.222 65.513 83.50 30 0 405.940  0 0 0 58.548 0  3.926 46.016 0 0  4.241  4  384.056 82.470  0 0 0 85.222 69.101 76.761 67.148 15.50 30 0 425.785 0 0  4.227 0  3.394  14  406.408 5.964 67.255 81.682 0 0  6.167 9.165  12  413.058 48.736  20  455.877 5.50 30 0 487.184 5.773 65.50 30 0 402.352 0  2.650 22.151 27.529 0 0  6.989 19.255 9.558  0 0 25.611 32.50 30 0 409.128 5.374 22.587  5  394.619 48.215  9  391.431 45.747 5.50 30 0 428.117  0 0 23.458  15  415.631 5.50 30 0 387.608 88.849 21.575 11.771 5.470  0 0 0 89.396 0  3.882 22.652 19.309 5.50 30 0 407.712  16  416.404 84.470  0 0 0 82.882 22.349 5.741 29.975 78.059 0  3.mjera iz  tablice 5  početnoj  godini)  održavanja  troškovi  pogona  (korištenje)  drugo  (osiguranja.328 85.249 81.485 15.601 11.933 0 0  3.252 5.985 80.260 83.942 11.50 30 0 438.569 23.114 0 0  4.550 0  5.979 5.242 0  2.293  0 0 0 44.453 0  3.974 0  3.854  19  438.073 44.108 0 0  4.50 30 0 426.252 72.706  183 .293  0 0 0 45.211 5.830  13  429.50 30 0 449.308 78.268 9.50 30 0 404.50 30 0 458.160 0  3.279 15.968 11.50 30 0 438.990 9.970  18  429.558 22.905 45.422 27.50 30 0 482.912 0 0  3.268  17  403.049 9.50 30 0 440.  davanja)  prirodni  plin  električna  energija  peleti solar  stakleničkih  plinova  životni vijek (ako je  primjenjiv)  0  361.830  1  370.109  2  373.940  0 0 0 52.558  0 0 34.148 21.383  10  377.507 5.629  6  409.463  7  380.543 0  4.470  0 0 0 78.548 0 0  5.948 5.470  0 0 0 90.558  0 0 31.940  0 0 0 50.899 11.034 5.470  0 0 0 89.200  3  358.693  11  404.304  8  390.219 22.144 5.736 11.50 30 0 389.940  0 0 0 56.199 5.024 70.559 0  4.117  0 0 13.

942 11.116 5.742  23  448.543 0  4.598 22.924 5.834  24  433.933 0 0  3.999  4  325.primorska (tablica 6 prema predlošku izvješća) varijanta  / paket /  mjera iz  tablice 5  početna  investicija (u  početnoj  godini)  godišnji  troškovi korištenja održavanja  troškovi  pogona  (korištenje)  drugo  (osiguranja.007 5.541 5.964  184 .223  26  469.50 30 3 455.601 11.470  0 0 0 74.50 30 6 474.50 30 0 350.989 19.073 44.101  Tablica 13-12 Makroekonomska analiza .990  5  332.182 14.455 0  3.  davanja)  trošak energije po energentu sa scenarijem  srednjih troškova energije  prirodni  električna  peleti solar  plin  energija  trošak  emisija  stakleničkih  plinova  ostatak  vrijednosti  diskontna  stopa   procijenjeni  ekonomski  životni vijek  trošak  uklanjanja  (ako je  primjenjiv)  ukupni  trošak  0  301.476 11.974 0  3.548 0 0  5.029  2  299.864 0  3.374 22.087  3  299.varijanta  / paket /  mjera iz  tablice 5  početna  investicija (u  početnoj  godini)  godišnji  troškovi korištenja održavanja  troškovi  pogona  (korištenje)  drugo  (osiguranja.965 15.766 62.555 63.420 0  3.958 5.964  6  351.940  0 0 0 50.046 64.558  0 0 25.50 30 7 492.246 5.485 15.50 30 0 428.758 15.773 89.439 54.470  0 0 0 82.222 92.50 30 0 378.876  25  459.568 5.699 0  3.070 67.117  0 0 13.50 30 0 336.124 70.699 22.148 21.252 95.940  0 0 0 56.352 0  2.50 30 1 431.50 30 0 333.50 30 2 440.510 19.266  27  484.281 11.355 0 0  3.775 0 0  4.718 5.926 46.50 30 4 438.053 63.  davanja)  trošak energije po energentu sa scenarijem  srednjih troškova energije  prirodni  električna  peleti solar  plin  energija  trošak  emisija  stakleničkih  plinova  ostatak  vrijednosti  diskontna  stopa   procijenjeni  ekonomski  životni vijek  trošak  uklanjanja  (ako je  primjenjiv)  ukupni  trošak  21  436.50 30 0 324.776 9.687 5.024 93.940  0 0 0 56.059 0  3.849 21.293  0 0 0 54.480 13.50 30 5 461.475 12.222 89.470  0 0 0 84.116  22  445.917  1  308.964 91.569 23.940  0 0 0 57.745 5.117  0 0 1.219 22.193 67.558  0 0 17.703 0 0  4.912 0 0  3.293  0 0 0 44.990 9.335 5.50 30 0 360.678 5.897 5.282 56.761 90.470  0 0 0 78.662 5.255 9.

699 0  3.043 5.287 9.543 79.111 19.233 5.721  24  374.734 58.293  0 0 25.varijanta  / paket /  mjera iz  tablice 5  početna  investicija (u  početnoj  godini)  godišnji  troškovi korištenja održavanja  troškovi  pogona  (korištenje)  drugo  (osiguranja.707 77.618 0  3.50 30 0 383.899 0 0  5.50 30 0 428.389  18  376.070 91.626  26  407.864 0  3.775 0 0  4.550 53.50 30 0 370.242  21  376.287 82.766 87.265 80.744 87.470  0 0 0 84.  davanja)  trošak energije po energentu sa scenarijem  srednjih troškova energije  prirodni  električna  peleti solar  plin  energija  trošak  emisija  stakleničkih  plinova  ostatak  vrijednosti  diskontna  stopa   procijenjeni  ekonomski  životni vijek  trošak  uklanjanja  (ako je  primjenjiv)  ukupni  trošak  7  352.776 9.548  17  358.266 5.220  13  401.50 30 3 387.50 30 0 425.483 11.978 22.772 83.048 66.377 9.50 30 0 391.908 21.281 11.888 22.767 0  3.476 11.458 55.652  12  385.758 15.50 30 4 376.894 5.877 0  3.355 0 0  3.480 13.722  9  365.905  11  376.470  0 0 0 82.999 84.226  10  357.818 0 0  4.633 11.50 30 0 374.408 5.172 0 0  4.634  25  400.031 5.744 5.117  0 0 6.381  19  385.833 5.293 5.623 0 0  4.046 88.633 11.541 56.50 30 0 407.496 16.558  0 0 17.306 0 0  3.50 30 0 394.206 53.921 5.193 90.439 54.50 30 0 406.500 76.940  0 0 0 63.894  22  383.952  15  362.144 5.662  23  374.669  20  402.470  0 0 0 99.555 87.50 30 2 384.50 30 0 398.908 0  3.896 5.607 15.111 19.747 5.481 5.470  0 0 0 84.000 0  3.558  0 0 20.50 30 0 393.940  0 0 0 67.828 16.940  0 0 0 62.601  185 .470  0 0 0 74.50 30 5 402.420 0  3.940  0 0 0 56.50 30 0 376.974 12.117  0 0 4.589  8  361.940  0 0 0 58.056 5.341 22.50 30 1 375.510 19.456 0 0  5.380 5.341 22.663 18.703 0 0  4.056 5.658 5.427 12.740 0  3.935 77.517 15.053 87.699 22.657 18.293  0 0 0 56.505 85.965 15.045 82.359 78.458 0 0  5.258  16  365.50 30 0 376.484 83.474  14  353.470  0 0 0 91.376 5.50 30 6 412.293  0 0 0 54.475 12.927 0  3.573 11.50 30 0 377.349 5.282 56.558  0 0 22.117  0 0 1.

940  troškovi  pogona  (korištenje)  0 drugo  (osiguranja.varijanta  / paket /  mjera iz  tablice 5  27  početna  investicija (u  početnoj  godini)  426.455 186 0  trošak  emisija  stakleničkih  plinova  3.602  .124 ostatak  vrijednosti  93.182 14.50 procijenjeni  ekonomski  životni vijek  30 trošak  uklanjanja  (ako je  primjenjiv)  7 ukupni  trošak  430.704 diskontna  stopa   5.  davanja)  0 trošak energije po energentu sa scenarijem  srednjih troškova energije  prirodni  električna  peleti solar  plin  energija  0 57.598 godišnji  troškovi korištenja održavanja  22.

800 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 4. 4.200 solar + biomasa 3.600 dizalica podno 3.13. troškovno optimalna razina je 17 kWh/m²a koju postiže zgrada s identičnim karakteristikama vanjske ovojnice i dizalicom topline.000 solar + biomasa  + podno 0 10 20 30 40 50 60 70 Eprim [kWh/m²a] Slika 13-1 Troškovno optimalna kalkulacija .400 solar 3.mikroekonomska 187 .1.rezultati za kontinentalnu Hrvatsku Troškovno optimalnu razinu rekonstrukcije predstavlja razina Eprim = 41 kWh/m²a.000 prirodni plin 3. koja s ukupnim faktorima primarne energije ima potrnu za 35 kWh/m²a primarne energije. Ukoliko se primjenjuje samo neobnovljiva komponenta faktora primarne energije prema normi HRN EN 15603.1.200 15 kWh/m2 4. Troškovno optimalna analiza .800 biomasa dizalica topline 3.600 7 kWh/m2 4.400 12 kWh/m2 4.

000 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 4.30% (izjednačena s inflacijom) ne mijenja se optimalna razina.000 0 10 20 30 40 50 60 70 7kWh/m2 + PV Eprim [kWh/m²a] Slika 13-3 Mikroekonomska kalkulacija s dodanim fotonaponskim sustavom 13.800 7 kWh/m2 4.Slika 13-2 Troškovno optimalna kalkulacija .200 prirodni plin 4.2. 188 .000 biomasa 3. već samo ukupni trošak za sve varijante zgrade.200 solar + biomasa  + podno 3.600 dizalica podno solar 3. Analiza osjetljivosti Promjena diskontne stope Snižavanjem diskontne stope na vrijednost 3.1.800 dizalica topline 3.400 solar + biomasa 3.400 15 kWh/m2 4.makroekonomska 5.600 12 kWh/m2 4.

6% optimalna je razina Eprim= 41 kWh/m²a 189 .900 12 kWh/m2 15 kWh/m2 4.globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 5.000 solar + biomasa 2.400 7 kWh/m2 4.200 dizalica podno 3.30% 3.400 biomasa 3.700 12 kWh/m2 3.400 solar solar + biomasa 2.100 solar 3.900 solar + biomasa  + podno 0 10 20 30 40 50 60 70 Eprim [kWh/m²a] Slika 13-4 SDR = 3.500 prirodni plin 3.400 prirodni plin biomasa 3.300 dizalica topline 3.900 dizalica topline dizalica podno 3.900 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 3.900 solar + biomasa  + podno 0 10 20 30 40 50 60 70 Eprim [kWh/m²a] Slika 13-5 SDR = 10.00% Stopa rasta cijena energije Sa stopom rasta cijena od 4% i 5.800 7 kWh/m2 3.600 15 kWh/m2 3.

6% 190 60 70 .000 prirodni plin 3.000 solar + biomasa  + podno 0 10 20 30 40 50 Eprim [kWh/m²a] Slika 13-7 Re=5.800 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 4.200 15 kWh/m2 4.000 solar + biomasa  + podno 0 10 20 30 40 50 60 70 Eprim [kWh/m²a] Slika 13-6 Re=4% globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 5.000 dizalica topline dizalica podno 3.400 solar 3.500 7 kWh/m2 5.600 7 kWh/m2 4.400 12 kWh/m2 4.600 dizalica podno 3.500 prirodni plin biomasa 4.000 12 kWh/m2 15 kWh/m2 4.500 solar solar + biomasa 3.4.800 biomasa dizalica topline 3.200 solar + biomasa 3.

iako tu razinu postiže tehnički identična zgrada s korištenjem dizalice topline i najkvalitetnijom varijantom vanjske ovojnice. 191 .1.000 solar + biomasa  + podno 0 10 20 30 40 50 Eprim [kWh/m²a] Slika 13-8 Neobnovljiva komponenta faktora primarne energije Budući da dizalica topline predstavlja vrlo konkurentnu tehnologiju prirodnom plinu u zgradama s niskom potrebnom energijom za grijanje i hlađenja. Troškovno optimalna razina s korištenjem samo neobnovljive komponente faktora primarne energije je 17 kWh/m²a.200 15 kWh/m2 4.600 7 kWh/m2 4. ali je to posljedica relativno nisko postavljene diskontne stope za makroekonomsku kalkulaciju.400 12 kWh/m2 4. pokazano je kako je relevantna mikroekonomska analiza. 13.200 solar + biomasa 3.3.Korištenje neobnovljive komponente faktora primarne energije 4.800 biomasa dizalica topline 3. s minimalnom prednošću fosilnog energenta.000 prirodni plin 3. makroekonomskom kalkulacijom dolazimo do Eprim = 39 kWh/m²a kao optimalne razine.800 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 4.400 solar 3. korištenjem samo neobnovljive komponente faktora primarne energije dobivamo gotovo izjednačen rezultat globalnog troška za dizalicu topline (17 kWh/m²a) i plinski kondenzacijski bojler (31 kWh/m²a) za kontinentalnu Hrvatsku.600 dizalica podno 3. iako se. Troškovno optimalna analiza . Podizanjem te stope u analizi osjetljivosti na SDR.rezultati za primorsku Hrvatsku Troškovno optimalnu razinu rekonstrukcije predstavlja razina Eprim = 33 kWh/m²a.

900 solar + biomasa 2.500 prirodni plin biomasa 3.900 7 kWh/m2 12 kWh/m2 3.100 dizalica podno solar 2.makroekonomska 192 .300 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 4.900 solar + biomasa  + podno 0 10 20 30 40 50 60 Eprim [kWh/m²a] Slika 13-9 Troškovno optimalna kalkulacija .500 dizalica topline 3.700 solar + biomasa  + podno 0 10 20 30 40 50 60 Eprim [kWh/m²a] Slika 13-10 Troškovno optimalna kalkulacija .300 dizalica podno solar 3.700 15 kWh/m2 3.700 prirodni plin biomasa 3.100 solar + biomasa 2.100 7 kWh/m2 12 kWh/m2 3.4.100 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 3.900 15 kWh/m2 3.300 dizalica topline 3.mikroekonomska 4.

700 biomasa 3.30% 193 60 .500 7 kWh/m2 4. 4.100 15 kWh/m2 3.700 solar + biomasa  + podno 0 10 20 30 40 50 Eprim [kWh/m²a] Slika 13-12 SDR = 3.300 dizalica podno 3.500 dizalica topline 3.900 ‐10 0 10 20 30 40 50 60 7kWh/m2 + PV Eprim [kWh/m²a] Slika 13-11 Mikroekonomska kalkulacija s dodanim fotonaponskim sustavom 13.900 15 kWh/m2 prirodni plin 3. Analiza osjetljivosti Promjena diskontne stope Snižavanjem diskontne stope na vrijednost 3.900 prirodni plin 3.300 solar 3.100 12 kWh/m2 3.700 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 4.500 dizalica topline dizalica podno 3.900 solar + biomasa 2.4. već samo ukupni trošak za sve varijante zgrade.30% (izjednačena s inflacijom) ne mijenja se optimalna razina.700 biomasa 3.300 7 kWh/m2 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 4.300 12 kWh/m2 4.100 solar 2.4.100 solar + biomasa solar + biomasa  + podno 2.1.

300 7 kWh/m2 4.3.500 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 4.100 12 kWh/m2 3.300 dizalica podno solar 3.600 solar + biomasa 2.800 dizalica podno solar 2.400 7 kWh/m2 12 kWh/m2 3.900 solar + biomasa  + podno 0 10 20 30 40 Eprim [kWh/m²a] Slika 13-14 Re=4% 194 50 60 .500 dizalica topline 3.000 biomasa dizalica topline 2.200 15 kWh/m2 prirodni plin 3.700 biomasa 3.100 solar + biomasa 2.400 solar + biomasa  + podno 0 10 20 30 40 50 60 Eprim [kWh/m²a] Slika 13-13 SDR = 10.00% Stopa rasta cijena energije Sa stopom rasta cijena od 4% optimalna je razina Eprim= 33 kWh/m²a 4.600 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 3.900 15 kWh/m2 prirodni plin 3.

500 7 kWh/m2 4.900 solar + biomasa  + podno 0 10 20 30 40 50 60 Eprim [kWh/m²a] Slika 13-15 Re=5. s optimalnom razinom na 17 kWh/m²a.6% Korištenje neobnovljive komponente faktora primarne energije 4.4.700 prirodni plin biomasa 3.700 biomasa dizalica topline 3.700 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 4.500 dizalica podno 3.900 prirodni plin 3.300 12 kWh/m2 4.100 7 kWh/m2 12 kWh/m2 3.500 dizalica topline 3. 195 .900 15 kWh/m2 3.100 15 kWh/m2 3.300 dizalica podno solar 3.100 solar + biomasa 2.900 solar + biomasa  + podno 0 10 20 30 40 Eprim [kWh/m²a] Slika 13-16 Neobnovljiva komponenta faktora primarne energije Samo neobnovljiva komponenta faktora primarne energije u primorskoj Hrvatskoj apsolutno daje prednost korištenju dizalica topline i posljedično rušenje razine primarne energije za zgradu.100 solar + biomasa 2.300 globalni trošak τ(30) [HRK/m²] 4.300 solar 3.

14. PRILOZI 196 .