1.

In reactia de esterificare a acidului benzoic cu etanol s-au introdus in vasul de reactie 2 moli de alcool si
x moli de acid.Stiind ca la echilibru se gasesc 0.5 moli ester si cunoscand: constanta de echilibru K=4,x
are valoarea:
A)0.541
B)1.082
C)1.5
D)2
E)2.5
C6H5-COOH + HO-CH2-CH3

initial
2
x
consumat
a
a
echilibru
2-a
x-a
[C6H5-COO -CH2-CH3 ] = a =0,5
[H2O ] = a =0,5
[C6H5-COOH] = 2-a =1,5
[HO-CH2-CH3] = x-a

C6H5-COO -CH2-CH3
+
0
0
a

H2
O
0
0
a

K = [C6H5-COO -CH2-CH3 ] [H2O ]/ [C6H5-COOH] [HO-CH2-CH3]
4=0,5∙0,5/1,5(x-0,5)
12(x-0,5) = 0,5
12x-6=0,5
12x=6,5
x=0,541
2.Acidul monocarboxilic aromatic care formeaza o sare ce contine 47.16% Argint este:
Se determina masa molara a sarii de Ag
100 g compus……………………47,16 g Ag
M g acid…………………………108 g Ag
M= 229 g
Se determina masa restului hidrocarbonat al acidului
Formula sarii de argint poate fi scrisa : Ar-COOAg
Ar = 229 - 44 -1 08 = 77g
Rezulta ca acidul este acidul benzoic: C6H5-COOH
3.Un alcool monohidroxilic saturat cu 68.18% carbon are aceeasi masa moleculara ca un acid
monocarboxilic saturat. Raportul dintre nr atomilor de hidrogen din molecula acidului si cea a alcoolului
este:
A)0.33
B)0.66
C)0.5
D)0.77
E)0.25
Se determina formula alcoolului
Formula unui alcool se poate scrie: CnH2n+1-OH

30x + 36 = 0 x1 = [30+(900-720)1/2]/10 = (30+13.6n = 18 n=5 Alcoolul este pentanol: C5H11-OH 1 mol C5H11-OH = 88 Se determina formula acidului Formula unui alcool se poate scrie: CnH2n+1-COOH 1 mol CnH2n+1-COOH = 14n + 46 g 14n + 46 = 88 14n = 42 n=3 Acidul este acidul butanoic .659 moli H2O: 1.659 = 0.41)/10 = 1.341 moli H-COO -CH2-CH3: 1.68.41)/10 = 4.341 nu este bun deoarece este mai mare decat numarul de moli initial x2 = (30-13.18(14n + 18) 17.659 moli acid si alcool transformati La echilibru vor fi: HCOOH : 2-1.Care este compozitia molara a amestecului rezultat prin reactia de esterificare dintre doi moli de acid formic si trei moli de etanol.659 = 1.12n g C 1200n = 68. C3H7-COOH Se determina raportul dintre atomii de H nHacid/nHalcool = 8/12 = 2/3 = 0..18g C 14n + 18 g CnH2n+1-OH………….341 moli HO-CH2-CH3 : 3-1.6n = 14n + 18 3.1 mol CnH2n+1-OH = 14n + 18 g 100 g CnH2n+1-OH……………….659 moli Numarul total de moli = 5 moli amestec .daca valoarea constantei de echilibru K=6: HCOOH + HO-CH2-CH3 → initial 2 3 consumat x x echilibru 2-x 3-x H-COO -CH2-CH3 + 0 0 x H2 O 0 0 x [H-COO -CH2-CH3 ] = x [H2O ] = x [HCOOH] = 2-x [HO-CH2-CH3] = 3-x K = [H-COO -CH2-CH3 ] [H2O ]/ [HCOOH] [HO-CH2-CH3] 6=x2/(2-x)(3-x) 6(2-x)(3-x) = x2 6(6-5x+x2) = x2 5x2 .66 4.

Masa atomilor de carbon din molecula unei anhidride acide A cu NE=4 este egala cu masa atomilor de oxigen.x…………………. Scrieti formula moleculara si formula plana a anhidridei acide A. O anhidrida contine 3 atomi de O masa atomilor de O = 3∙16 = 48 Masa atomilor de C = 48 Numarul atomilor de C = 48/12 = 4 Formula anhidridei: (CH3-CO)2O sau C4H6O3 .341 moli acid….1..Se determina compozitia molara a amestecului rezultat 5 moli amestec…………..18 % H-COO -CH2-CH3 33.y…………………………z x = 6.82% HCOOH y = 26.659 moli ester 100 moli amestec………….18 % H2O 5.341 moli alcool………1.82% CH3-CH2-OH z = 33.0.