You are on page 1of 1

25 d´abril de 2016

Si de veritat m’estimes, Santi, dóna’m la vida tal com
raja. No siguis el meu cavaller, ni el meu príncep, ni
el meu somni. Sigues el meu company amb vestit de
cada dia, sense armadura.
Pàg. 455

www.cambrils.cat/biblioteca

Biblioteca Pública
Municipal de Cambrils
Divendres
18 de març
a les 19 h

Alfons I el Cast, 2
977 363 495
bib.cambrils@altanet.org

»amb la participació de l’autora

Cari Ariño va nèixer a Maella, poble aragonés de parla catalana, el
1958.
Ha estudiat Literatura comparada i s’ha format com a escriptora a
l’Escola d’escriptura de l’Ateneu Barcelonès tot i que en aquesta
formació hi ha intervingut a més la lectura dels clàssics, especialment
els francesos com Balzac o Flaubert.
Actualment compagina el seu treball com
l’ajuntament de Barcelona amb l’escriptura.

a

funcionària

de

Aquesta saga familiar que comentarem és la seva primera novel·la
publicada.

Tres mujeres y tres caracteres muy diferentes entre sí pero que Cari Ariño define con
gran detalle, haciendo especial incidencia en la psicología y sentimientos, de tal
manera que es sencillo llegar a conocerlas en profundidad y comprender sus
motivaciones. Cada una de ellas pertenece a una generación diferente y por lo tanto
su forma de ser queda en cierta manera condicionada por el modo de vida de esos
años, enfrentándose a distintos problemas e inquietudes en los que también influyen
las heridas que arrastran del pasado familiar.

http://www.eluniversodeloslibros.com/2015/06/el-latido-del-tiempo-cari-arino.html