You are on page 1of 8

Dit bundeltje is van

:
__________________________________________________

MEETKUNDE
EVENWIJDIGE PROJECTIE

1. Evenwijdige projectie:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Teken de zon en schaduwen van de paaltjes verder aan.

___________________________________________________________________

2
CENTRALE PROJECTIE

1. Centrale projectie:

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

2. Het is avond. De lamp op de lantaarnpaal brandt. Teken de schaduw.
(Gebruik hiervoor lijnen!)

___________________________________________________________________

3
OEFENINGEN
1. Teken de schaduw van de 3 paaltjes.

___________________________________________________________________

2. Welk van de beide lampen brandt? Duid aan en teken dan de schaduw van het
derde paaltje.

___________________________________________________________________

4
3. Worden de paaltjes beschenen door een lamp of door de zon?
Worden ze beschenen door een lamp, teken dan de lamp op de juist plaats.
Teken daarna de schaduw van het derde paaltje.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

4. Hieronder staan verschillende paren verticale paaltjes getekend, van bovenuit
gezien en met hun schaduw.

Welke situaties kunnen, welke kunnen niet?
- in de zon?
- in het licht van een lamp?

In de zon?: __________________________________________
In het licht van een lamp?: ______________________________

5
5. Bereken de hoogte van de boom en het torentje.

6
6. De zon is de lichtbron.
Teken zelf de schaduwen bij de laatste 3 muurtjes.

___________________________________________________________________

7. De lichtbron is een lamp.
Teken zelf de schaduwen bij de laatste 2 paaltjes.

___________________________________________________________________

7
8. Hoe hoog zijn het gebouw en de boom?
De lengte van de stok kan je zeker en vast helpen!
Vul het schema verder in.

Voorwerp Stok Gebouw Boom

Hoogte _______________ _______________ _______________

Schaduw _______________ _______________ _______________

8