You are on page 1of 19

REVISION BAB 4

Mooi Hoe Yeap

KONSEP PEMBANGUNAN DI
MALAYSIA

Pembangunan:

1. Sosial

2. Ekonomi

3. Sikap

MATLAMAT PEMBANGUNAN DI
MALAYSIA

1. Menyediakan perkhidmatan pendidikan
2. Menyediakan kemudahan perhubungan dan pengakutan
3. Menyediakan perkhidmatan kesihatan
4. Menyediakan bekalan air dan elektrik
5. Menawarkan kemudahan infrastruktur

CIRI-CIRI DASAR PEMBANGUNAN DI
MALAYSIA

Sebelum Merdeka:
• Penjajah tidak menjaga kebajikan anak jajahan mereka
• Mewujudkan ekonomi berdasarkan kaum

Mengutamakan pembangunan di Semenanjung Malaysia
(abaikan Sabah dan Sarawak)
Mewujudkan jurang pembangunan yang luas.

CIRI-CIRI DASAR PEMBANGUNAN DI
MALAYSIA

Selepas Merdeka:
• Tinggalan dasar pembangunan penjajah
• Cabaran utama – majukan ekonomi negara untuk
memberi faedah yang adil kepada semua rakyat,
membasmi kemiskinan
• Banyak rancangan dan dasar dilaksanakan untuk
kesejahteraan rakyat

RANCANGAN PEMBANGUNAN
MALAYSIA

RRJP 1
DEB: Membasmi kemiskinan dan menyusun semula
masyarakat
RRJP 2
DPN: Pembangunan seimbang dan perpaduan
RRJP 3
DWN: Pembangunan menyeluruh, nilai murni
2011: 1 Malaysia

DASAR EKONOMI BARU
(DEB)
1971-1990

FAKTOR PENGGUBALAN DEB:
• Politik British menyebabkan pembangunan tidak
seimbang
• Pada 13 Mei 1969, DEB memberi peluang kepada
kelompok Melayu meningkatkan ekonomi
TUJUAN:
1. Membasmi kemiskinan
2. Menyusun semula masyarakat

DASAR EKONOMI BARU
(DEB)
1971-1990

STRATEGI DEB
1. Strategi membasmi kemiskinan
•. Memperbaiki kualiti hidup rakyat
•.
•.
•.

Penyertaan rakyat dalam perniagaan, perindustrian, dan
perkhidmatan
Meningkatkan pendapatan golongan miskin
Meningkatkan infrastruktur

DASAR EKONOMI BARU
(DEB)
1971-1990

STRATEGI DEB
1. Strategi Menyusun Semula Masyarakat
•. Menyusun semula corak guna tenaga
•.
•.
•.

Menubuhkan fungsi UDA, PERNAS,, MIDF, RISDA,
MARA, FAMA, Bank Pertanian dan Pembangunan
Memajukan negeri
Meluaskan peluang pembelajaran

DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL
(DPN)
1991 - 2000

TUJUAN:
1. Membina sebuah negara yang bersatu padu
2. Mewujudkan sebuah masyarakat yang adil dan bersatu
padu
3. Mencapai Wawasan 2020 bertataf negara maju

DASAR PEMBANGUNAN NASIONAL
(DPN)
1991 - 2000

STRATEGI DPN:
1. Menghapuskan kemiskinan tegar dan megurangkan
kemiskinan relatif
2. Meningkatkan penglibatan sektor swasta
3. Pembangunan sumber manusia yang beretika

DASAR WAWASAN NEGARA
(DWN)
2000 - 2010

TUJUAN:
1. Membina negara berdaya tahan
2. Pembangunan menyeluruh merangkumi ekonomi, politik
dan sosial
3. Melahirkan modal insan yang seimbamg

DASAR WAWASAN NEGARA
(DWN)
2000 - 2010

TERAS UTAMA DWN:
• Membina bangsa berdaya tahan
• Masyarakat saksama
Pertumbuhan ekonomi yang tinggi
Mempertingkatkan daya saing
Membangunkan ekonomi
Pembangunan sumber manusia
Meneruskan pembangunan alam sekitar yang mapan

WAWASAN 2020


Diperkenalkan oleh Tun Dr. Mahathir pada 28 Februari
1991.
Memperdayaupayakan rakyat ke arah Malaysia sebuah
negara yang maju

CABARAN WAWASAN 2020

1. Mewujudkan negara Malaysia yang bersatu
2. Mewujudkan sebuah masyarakat yang berjiwa bebas,
tenteram, dan maju
3. Mewujudkan dan membangunkan masyarakat
demokratik yang matang
4. Mewujudkan masyarakat yang bermoral dan beretika
5. Mewujudkan masyarakat yang bertolak ansur
6. Mewujudkan masyarakat saintifik dan progresif
7. Mewujudkan masyarakat penyayang
8. Mewujudkan masyarakat yang adil
9. Mewujudkan masyarakat yang makmur

GAGASAN 1MALAYSIA

PENGERTIAN: 1Malaysia adalah satu gagasan bagi
memupuk perpaduan. Gagasan ini dilancarkan pada 27 Jun
2009 oleh Najib Razak
MATLAMAT:
• Mengekalkan dan meningkatkan perpaduan
• Mewujudkan Rakyat didahulukan dan Pencapaian
diutamakan
• Melahirkan pemimpin yang berintegriti tinggi
• Memangkin perwujudan negara bangsa

ASPEK-ASPEK UTAMA
1MALAYSIA

1. Aspek Pertama: PENERAPAN TERAS-TERAS
PERPADUAN
•. Prinsip penerimaan
•. Prinsip kenegaraan
•.

Prinsip keadilan sosial

ASPEK-ASPEK UTAMA
1MALAYSIA

1. Aspek Kedua: PENERAPAN 8 NILAI ASPIRASI
•. Budaya berprestasi tinggi
•. Budaya ketepatan
•. Budaya ilmu
•. Integriti
•. Ketabahan
•. Kesetiaan
•. Kebijaksanaan
•.

Budaya inovasi

PROGRAM-PROGRAM
1MALAYSIA
Program Skim Perumahan Rakyat 1Mlaysia (PRIMA)
Baucar Buku 1Malaysia (BB1M)
Kedai Rakyat 1Malaysia
Menu 1Malaysia
Klinik 1Malaysia
Pusat Latihan 1Malaysia (IMTC)
Skim Amanah Rakyat 1Malaysia (SARA)
Amanah Saham 1Malaysia