You are on page 1of 4

REVISION BAB 5

Mooi Hoe Yeap

NAM

Latar belakang NAM:

1. NAM ditubuhkan di Belgrade; Yugoslavia pada September
1961.
Prinsip perjuangan:
2. Tidak berpihak kepada Blok atau Blok Timur
3. Dasar berbaik-baik dengan semua negara
4. Bebas daripada campur tangan asing
5. Mengatasi pertelingkahan melalui rundingan dan
persefahaman
6. Menghormati hak asasi manusia, kemerdekaan dan kedaulatan

NAM

Objektif NAM:
• Mengekalkan keamanan dunia
• Memupuk kerjasama eratMengelakkan negara-negara kecil terlibat dalam perang
ideologi
Memperjuang hak dan kepentingan negara
Memupuk muafakat dan kesepakatan
Meninggikan keupayaan ekonomi

OIC

Latar belakang
• Penubuhannya adalah idea Tunku Abdul Rahman
Objektif OIC:
• Mewujudkan kerjasama antara semua negara Islam
dalam pelbagai bidang
• Membendung unsur jahat yang menindas Islam
• Menjadi sumber rujukan dalam mengatasi kekeliruan
mengenai hukum-hakam