You are on page 1of 3

Táncmûvészeti ág

TANSZAK
Klasszikus
balett

TANTÁRGY
népi gyermekjáték
balettelõkészítõ
gimnasztika
klasszikus balett

tánctörténet

néptánc

társastánc
modern-kortárstánc
Modernkortárstánc

VÉGZETTSÉG és SZAKKÉPZETTSÉG
Végzettségi szint: fõiskola
táncpedagógus / néptánc szakirány, balett szakirány
koreográfus/ balett szakirány
táncpedagógus / balett szakirány, modern- kortárs szakirány
balett mûvész
koreográfus/ balett szakirány
táncpedagógus/ balett szakirány
balett mûvész
koreográfus/ balett szakirány
táncpedagógus / balett, modern-kortárs, néptánc, társastánc
szakirány
mûvészettörténet tanár,
koreográfus
balett mûvész
táncpedagógus / néptánc szakirány
táncmûvész
koreográfus/ néptánc szakirány
táncpedagógus / társastánc szakirány
koreográfus/ társastánc szakirány
táncpedagógus /modern-kortárstánc szakirány
táncpedagógus /modern-kortárstánc szakirány, balett szakirány

táncelõkészítõ
gimnasztika
kreatív gyermektánc

táncpedagógus /modern-kortárs tánc szakirány

esztétikus testképzés

táncpedagógus /modern-kortárstánc szakirány, balett szakirány

jazz technika

táncpedagógus /modern-kortárstánc szakirány

kortárs tánc 1.

táncpedagógus /modern-kortárstánc szakirány

Graham-technika

táncpedagógus /modern- kortárstánc szakirány

Limon-technika

táncpedagógus /modern- kortárstánc szakirány

modern jazz technika

táncpedagógus /modern-kortárstánc szakirány

kortárs tánc 2.

táncpedagógus /modern-kortárstánc szakirány

improvizáció

táncpedagógus /modern- kortárstánc szakirány

kompozíció
tánctörténet

táncpedagógus /modern-kortárstánc szakirány
táncpedagógus / balett, modern, néptánc, társastánc szakirány,
mûvészettörténet tanár
koreográfus

1

Néptánc

népi játék, néptánc

folklórismeret
népi ének

tánctörténet

kinetográfia
Társastánc

gyermektánc
társastánc
klasszikus balett

viselkedéskultúra
tánctörténet

történelmi társastánc

táncelméleti szakíró
táncpedagógus / néptánc, szakirány
táncmûvész
koreográfus / néptánc szakirány
néptánc-színházi táncmûvész
táncpedagógus / néptánc, szakirány
koreográfus/ néptánc szakirány
néprajz szakos tanár, etnográfus
táncpedagógus / néptánc, szakirány
ének- zene tanár
táncmûvész
koreográfus / néptánc szakirány
ének- zene / népzene szakos tanár
néptánc-színházi táncmûvész
táncpedagógus / balett, modern-kortárs, néptánc, társastánc,
mûvészettörténet tanár
táncmûvész
néptánc-színházi táncmûvész
koreográfus
táncelméleti szakíró
táncpedagógus / néptánc szakirány,
koreográfus/ néptánc szakirány
táncpedagógus /társastánc, modern-társastánc szakirány,
koreográfus/ társastánc szakirány
táncpedagógus /társastánc, modern-társastánc szakirány
koreográfus/ társastánc szakirány
táncpedagógus /balett szakirány, modern-társastánc,társastánc
szakirány
koreográfus/ társastánc szakirány
táncpedagógus /társastánc , modern-társastánc szakirány
koreográfus/ társastánc szakirány
táncpedagógus / balett, modern-kortárs, néptánc, moderntársastánc szakirány,
mûvészettörténet tanár
koreográfus
táncelméleti szakíró
táncpedagógus/ társastánc, modern-társastánc szakirány, balett
szakirány
koreográfus/ társastánc szakirány

Megjegyzés:
1. A koreográfus képzettség az elõminõsítõ eljárásban kalsszikus balett, társastánc és néptánc tanszakon
elfogadásra ajánlott azzal kitétellel, hogy a kérelmet ki kell egészíteni az eljárásrend 8. pontja szerint az
intézményvezetõ intézkedési tervével arra vonatkozóan, hogy a 2007/2008-as tanévben milyen
intézkedést (beiskolázás vagy feladatátszervezés) tesz a feladat szakszerû ellátása érdekében.
2. A listában ne szerepel a táncpedagógus/ gyermektáncoktató szakirány, mert 1998 után nem adtak ki
ezzel a megnevezéssel oklevelet, de megfelel a táncpedagógus (néptánc szakirány) szakképzettségnek,
ezért elfogadásra ajánlott.

2

3. A Szakmai Minõsítõ Testület 2007. július 3-án hozott állásfoglalása szerint a jelen minõsítési
eljárásban elfogadja mindazon pedagógusok további foglalkoztatását az alapfokú mûvészetoktatási
intézményekben, akik nem felelnek meg a Közoktatási törvény 17. §-a (1) bekezdés k) pontjában
meghatározott követelményeknek, de pedagógiai, mûvészetpedagógiai és/vagy mûvészeti
tevékenységük elismeréseként jogszabállyal alapított egyéni kitüntetésben részesültek.
A fentiekben figyelembe vehetõ egyéni kitüntetések találhatók a következõ rendeletszámokon: 24/1999.
(VI.25.) OM; 3/1999. (II.24.) NKÖM; 1991. XXXI. törvény; 1990. XII. törvény
A Szakmai Minõsítõ Testület egyúttal javasolja a kitüntetett kollégáknak az alapfokú mûvészetoktatási
intézményben történõ tanításhoz szükséges végzettség és képzettség mielõbbi megszerzését.

3